Profil osobnosti

Foto: Anna Predmerská-Zúriková Autor: Pavel Kastl

Anna Predmerská-Zúriková

15. 8. 1954 Martin

vážna hudba
organ
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1969 – 1973
Konzervatórium v Košiciach (organ – Ivan Sokol)
1973 – 1977
VŠMU (organ – Ferdinand Klinda)
1977 – 1978
Conservatoire Royale Brusel (organ – Kamil D'Hooghe)
-
medzinárodné interpretačné kurzy (napr. Johann Ernst Köhler, Gaston Litaize)
1978 – 1979
štipendistka Slovenského hudobného fondu (Ivan Sokol)
1981 – 1982
a 1986 – 1992 sólistka Slovenskej filharmónie
od 1991
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, pedagogička predmetov hudobná teória, dejiny hudby, kapitoly z cirkevnej hudby a liturgie, hra na hudobných nástrojoch (docentka – 1999, prodekanka 2004 - 2008); tiež autorka odborných príspevkov v duchovne zameraných periodikách; v súčasnosti vedúca Oddelenia cirkevnej hudby

Anna Predmerská-Zúriková absolvovala viacero významných medzinárodných interpretačných súťaží a kurzov u známych osobností a tiež množstvo koncertov na etablovaných domácich a zahraničných festivaloch vo väčšine štátov Európy.

Komorná spolupráca: speváci – Marta Beňačková, Ján Galla, Elena Holičková, Ida Kirilová, Elena Kittnarová, Adriena Kohútková, Peter Mikuláš, Hana Štolfová-Bandová, ďalej Peter Michalica – vn, Juraj Bartoš, Miroslav Kejmar, Juraj Mitošinka a Kamil Roško – tr, a i. Účinkovanie so všetkými domácimi symfonickými a komornými orchestrami a spolupráca s poprednými slovenskými a zahraničnými dirigentmi (Roberto Benzi, János Ferencsik, Zdeněk Košler, Tomáš Koutník, Daniel Nazareth, Libor Pešek, Petr Vronský a i.). Hosťovanie v lipskom Gewandhause, v berlínskom Schauspielhause, moskovskej Čajkovského sieni a ď. Spolupracuje s hudobnými vydavateľstvami, rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami.

„Východiskom interpretačnej koncepcie naštudovaného diela sú pre Annu Predmerskú-Zúrikovú znamenité technické zázemie a výrazný inteligenčný potenciál. S pokorou rešpektuje požiadavky notového záznamu i dobové štýlové kritériá; uplatňuje ich v agogike, v registrácii a v intenzite emocionálneho vkladu.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 106-109.)

Bibliografia

 • Čížik, Vladimír: Anna Predmerská-Zúriková
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 106 – 109
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • s. n.: Organistin brilliert mit überaus differenziertem Spiel. Anna Zúriková gibt ein beeindruckendes Konzert in der evangelischen Kirche
  26. 7. 2001 Badische Zeitung Furtwangen 26. 7. 2001
 • Čárska, Etela: Organové koncerty Pod pyramídou (november 1999 – apríl 2000)
  2000 2000, č. 6, s. 23
 • Čárska, Etela: Slovenské historické organy (recenzia vystúpenia v Jaslovských Bohuniciach)
  2000 2000, č. 10, s. 18
 • Lesan, Martin: Nedeľné soirée dvoch dám
  6. 9. 1997 Práca 6. 9. 1997
 • Palovčík, Michal: Dni organovej hudby
  1997 1997, č. 18, s. 9
 • Puškášová, Meška: Hudba na Hrade
  1996 1996, č. 3, s. 4
 • Hackert, Ingo: Gigantischer Musik-Kosmos. Anna Zúriková zeigte temperamentvolle Virtuosität
  11. 7. 1995 H. N. 11. 7. 1995
 • Pohl, Reimer: Leichte und spielerische Musik. Sommerkonzert im Dom mit slowakischer Organistin
  10. 7. 1995 Schlesswiger Nachrichten 10. 7. 1995
 • Muchová, Eva: Dievča z Chyžného. Dnes ponúkame organistku Annu Zúrikovú-Predmerskú. (Rozhovor)
  1995 Extra roč. IV, 1995, č. 36
 • Trančíková, Eva: S pani Annou o jej láskach (Rozhovor)
  10. 9. 1994 Roľnícke noviny 10. 9. 1994
 • Dóša, Ladislav: Festivalové recitály. (Hodnotenie vystúpenia na BHS)
  1988 1988, č. 23, s. 6
 • -lv-:: Jediná s potleskom. Anna Zúriková pri organe
  21. 8. 1986 Večerník 21. 8. 1986
 • Čurilla, Štefan: Suverénne a s nadhľadom. Z organového koncertu A. Zúrikovej
  25. 10. 1982 Večer, Košice 25. 10. 1982
 • Anna Zúriková
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 69 – 71
 • Vítová, Barbora: Toccata pre Annu
  26. 5. 1981 Svet socializmu 26. 5. 1981
 • -vr: Recitál mladej organistky
  1979 1979, č. 5, s. 3

Diskografia

 • Foto: Slovenský filharmonický zbor SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
  2006 CD – Slovenská filharmónia SLF 0013-2-031
  1. Gioacchino Rossini: Petite Messe solennelle
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Henrieta Lednárová (s), Jana Kurucová (a), Otokar Klein (t), Peter Mikuláš (b), Marian Lapšanský (pf), Eva Salayová (pf), Anna Predmerská-Zúriková (harm)
  2. Alexander Albrecht: Ave Maria
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Stanislav Šurin (org)
  3. Ivan Hrušovský: Cantate Domino
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.)
  4. Zdeněk Lukáš: Pocta tvůrcům op. 147
   Stanislav Mucha (vn), Eva Salayová (pf), Blanka Juhaňáková (dir.), Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Jaroslav Meier JAROSLAV MEIER
  1986 LP – Opus 9111 1732
  1. Jaroslav Meier: Nočné piesne
   Ľuba Baricová (ms), Klára Havlíková (pf)
  2. Jaroslav Meier: Tri impromptu
   Ewald Danel (vn), Zlatica Poulová (pf)
  3. Jaroslav Meier: Fantasia Concertante
   Anna Predmerská-Zúriková (org)
  4. Jaroslav Meier: Bratislavské slávnosti
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  5. Jaroslav Meier: Concerto da camera
   Anna Predmerská-Zúriková (org), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Foto: Organová nálada ORGANOVÁ NÁLADA
  CD – Agentúra AP Projekt
  1. Anna Predmerská-Zúriková (org), Peter Mikuláš (b), Juraj Bartoš (tr), Elena Šarayová (dir.2), Dámsky komorný orchester

Ocenenia

 • Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)
  1984 - čestné uznanie
 • Cena Frica Kafendu
  1983 za vynikajúcu a sústavnú interpretáciu slovenskej organovej tvorby doma i v zahraničí

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Víťazoslav Kubička: Martin Luther op. 173
  22. 5.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Neshyba (bbr), Eva Hornyáková (s), Mária Koledová (ms), Martin Mikuš (br), Július Žatko (br), Miriam Garajová (s), Anima Cantanda, Milan Vonderka (vn), Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Anna Predmerská-Zúriková (org), Adrian Kokoš (dir.)
 • Mirko Krajči: Veni Creator Spiritus
  pre miešaný zbor a organ
  26. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Tempus, Anna Predmerská-Zúriková (org)
 • Ján Zimmer: Komorný koncert, op. 102
  pre portatív a sláčikový orchester
  24. 4.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodný organový festival, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Anna Predmerská-Zúriková (org), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Ján Zimmer: Sonáta č. 2, op. 97
  18. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, SK
  INTERPRETI: Anna Predmerská-Zúriková (org)
 • Jaroslav Meier: Fantasia Concertante
  per organo
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Anna Predmerská-Zúriková (org)


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017