Profil osobnosti

Foto: Melánia Puškášová Zdroj: www.sme.sk

Melánia Puškášová

17. 6. 1949 Zubné

muzikológia, publicistika, hudobná dramaturgia

Bio

Bio

1965 – 1971
Konzervatórium v Košiciach (klavír)
1975 – 1980
hudobná redaktorka a dramaturgička hudobných relácií v Čs. televízii v Bratislave (relácie Hudobná kronika, Musica viva, Profily slovenských koncertných umelcov, súťažná relácia Hrajú si pre potešenie a ďalšie)
1977
absolvovala hudobnú teóriu na Hudobnej fakulte VŠMU (diplomová práca Prví absolventi kompozície na VŠMU)
1980 – 1990
odborná pracovníčka hudobného oddelenia na Ústave pre informácie a riadenie kultúry, neskôr na Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, so zameraním na koncertné a festivalové dianie na Slovensku
od 1991
hudobná redaktorka a dramaturgička v Slovenskom rozhlase

Odborne sa zameriava na rozhlasovú hudobnú publicistiku. Na Rádiu Devín pripravuje koncertné relácie, prenosy a záznamy z hudobných festivalov na Slovensku. Autorsky moderuje priame prenosy z abonentných koncertov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

Od 1995 autorsky a redakčne realizuje umelecko-publicistický cyklus Stretnutie nad partitúrou o najnovšej tvorbe slovenských skladateľov, od 2004 reláciu Ars musica, do ktorej si pozýva na rozhovory slovenských koncertných umelcov, skladateľov, hudobných pedagógov, ako aj organizátorov hudobných podujatí.

Spolupracovala na autorskej príprave hudobno-slovných programov a rozhlasových fíčerov Dialógy s hudbou, Spevom k srdcu, Musica moderna, Hudba XX. storočia a Hudba pre pamätníkov.

Pravidelne prispieva do časopisov Hudobný život a revue Slovenská hudba. Podieľala sa na príprave hesiel pre publikácie 100 slovenských skladateľov a Slovník koncertného umenia. Bola viackrát členkou medzinárodnej poroty na Stredoeurópskom festivale koncertného umenia v Žiline.

Bibliografia

 • Personálna bibliografia
 • 60 Slavikmusikfest
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 6
 • Vrátiť do hudby sofistikovaný druh emócie
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7 – 8, s. 30
  (Rozhovor s Magdalénou Bajuszovou o klavírnej tvorbe Ilju Zeljenku)
 • Miloš Jurkovič - s flautou okolo zemegule
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 8
 • Vladimír Godár známy-(ne)známy
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7 – 8, s. 22
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Hudba Dneška v SNG: Recitations
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 3
 • Bratislavské hudobné slávnosti: Ruské hudobné slávnosti
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 2
 • Bratislavské hudobné slávnosti
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 2
 • Zborová duchovná tvorba v Redute
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 4, s. 5
 • Brno: Kňažná bláznov
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 39
 • Konvergencie 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 4
 • Konvergencie 2016
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 8
 • Allegretto Žilina 2015
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 4
 • BHS: Orchestre z Hamburgu a Rotterdamu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 10
 • Konvergencie: Pokračovanie Chasidských piesní / Jubilanti
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 4
 • Ensemble Ricercata: prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1 – 2, s. 4
 • Allegretto 2014 - Cena ostala, zmenilo sa meno
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 5, s. 10
 • Zbory slovenských skladateľov zaujali
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 3
 • Konvergencie - Bratislavské koncerty
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 5
 • Medzinárodná súťaž Johanna Nepomuka Hummela
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 10, s. 4
 • Puškášová, Melánia – Martinček, Peter: Nechcem sa prispôsobiť
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 12, s. 9 – 10
 • Čekám Tě!
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 9, s. 37
 • Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela
  5. ročník medzinárodného festivalu, 25. apríla – 4. júna, Spoločnosť Jána Nepomuka Hummela, Bratislava
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 7 – 8, s. 15
 • Stredoeurópsky festival koncertného umenia
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 6, s. 8 – 10
 • Kubandová, Janka – Puškášová, Melánia: Konvergencie
  11. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 10, s. 6 – 7
 • Tri festivalové impresie
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 1 – 2, s. 12 – 14
 • Slovak Brass Quintet
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 11 – 12, s. 4
 • Stredoeurópsky festival koncertného umenia
  18. ročník, 21. – 26. apríla, Hudobné centrum, Dom umenia Fatra, Žilina
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 6, s. 10 – 12
 • Spomienky na festival Konvergencie 2007
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 2, s. 300 – 304
 • Hľadanie krásy hudbou
  2006 Dimenzie roč. 6, 2006, č. 11, s. 55
  (Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala)
 • Puškášová, Melánia – Bartovič, Stanislav: Život medzi notami
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 9, s. 28 – 29
 • Viva Musica v Bratislave
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 9, s. 8 – 9
 • Defilé mladých skladateľov
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 7 – 8, s. 18 – 19
  (OZ SOOZVUK, Prehliadka mladých skladateľov)
 • Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 7 – 8, s. 14 – 15
 • Puškášová, Melánia – Valčuha, Juraj: Juraj Valčuha, dirigent
  Miniprofil HŽ
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 6, s. 30 – 31
 • Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline
  Šestnásty raz na festivale víťazov medzinárodných súťaží
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 6, s. 6 – 8
 • Zvuky zo SOOZVUK-u
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 3, s. 13
 • Večery novej hudby 2006
  13. – 17. októbra, Bratislava
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 11 – 12, s. 31 – 32
 • Večery novej hudby 2005
  Evenings of New Music, 13. – 20. október 2005
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 1, s. 33 – 34
 • Festival slovenskej hudby Epoché 2006
  (o epoche slovenskej hudby)
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 32, 2006, č. 3 – 4, s. 390 – 406
 • V komornom ladení
  Virtuóz aj lyrik
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 11 – 12, s. 22
  (Martin Stadtfeld - klavír)
 • ŠKO s dvoma premiérami
  skladatelia - Vladimír Godár, Peter Breiner
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 11 – 12, s. 19
  (BHS 2005, Peter Breiner - dirigent, Andrej Šeban - gitara, Stano Palúch - husle, Bratislavské gitarové kvarteto)
 • Rapsodickí Varšavania
  Bratislavské hudobné slávnosti 2005
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 11 – 12, s. 18
 • Nová slovenská hudba
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 1, s. 22
 • Žilinské festivalové reminiscencie
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 6, s. 13 – 15
 • Večery novej hudby 2003
  (19. – 29. november)
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 2, s. 14 – 16
 • Šamanka na pódiu
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 12, s. 17
  (Večery novej hudby, Meredith Monková, Theo Bleckmann)
 • Umenie má prinášať radosť, obojstranné...
  BHS. Orchestrálne koncerty
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 11, s. 16 – 18
 • Puškášová, Melánia – Vengerov, Maxim: Cesta huslí – cesta za umením...
  Rozhovor
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 11, s. 10 – 11
  (BHS, Maxim Vengerov - husle)
 • Idea Konvergencií žije
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 10, s. 16 – 19
 • Melos-Étos, 7. – 16. november 2003
  Zážitky
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 1, s. 15 – 17
 • Pre mnohých Bratislavčanov je celkom...
  Z mirbachovských matiné
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 1, s. 28
  (Katarína Brejková - klavír)
 • Hudba Modre, 2. ročník
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 9, s. 16 – 17
 • Nitrianska lutna
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 6, s. 4
 • Žilinský festival z prenosového voza
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 5, s. 20 – 22
  (Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline)
 • Igor Stravinskij: Oedipus rex, Symphony of Psalms
  (Karel Ančerl, Gold Edition). Supraphon 2003...
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 43 – 44
 • Bratislavské hudobné slávnosti
  39. ročník, Bratislava, 26. septembra – 10. októbra 2003
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 2, s. 308 – 311
 • Nitrianska lutna 2002
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 13
 • Puškášová, Melánia – Čierna, Alena – Gáborová, Marta: Dvanásty sviatok koncertného umenia v Žiline
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 6, s. 17 – 20
 • Schmidtová, Alexandra – Puškášová, Melánia: 21. Nová slovenská hudba à la fejtón
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 12, s. 22 – 23
 • 12. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia, Žilina, 21. – 27. apríla 2002
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 1, s. 154 – 157
 • Puškášová, Melánia – Varínska, Daniela: Na ceste od Clementiho sonatín k Schönbergovej suite
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 2 – 3, s. 399 – 402
 • Konvergencie
  Medzinárodný festival komornej hudby, Bratislava, 21. – 24. júna 2001
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 1, s. 160 – 162
 • Puškášová, Melánia – Sixta, Jozef: O potešení z písania – hudba ako konštrukcia aj emócia
  Rozhovor s hudobným skladateľom Jozefom Sixtom
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 1 – 2, s. 158 – 165
 • Večery novej hudby, 4. – 18. jún, 10. ročník medzinárodného festivalu
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 32 – 34
 • Flauty z Viedne
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 47, s. 15
 • Deti v hudbe – hudba v deťoch
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 8, s. 1, 3
  (STV, hudobný program pre deti, dramaturgia: Gabriela Vyskočilová, scenár a réžia: Juraj Lexmann)
 • Sté výročie jednej premiéry
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 7, s. 4
  (Slovenské klavírne trio, Marián Lapšanský - klavír, Ewald Danel - husle, Jozef Podhoranský - violončelo)
 • Mozart – dar nebies
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 6, s. 4
 • Komorné duo zo Švédska
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 1, s. 3
 • Puškášová, Melánia – Šimai, Pavol: Oneskorený portrét a všeličo
  Stretnutie s Pavlom Šimaiom
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 7, s. 15
 • Poznámky k Interpódiu
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 44, s. 15
 • Slovenská filharmónia na križovatke
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 39, s. 15
 • O poslaní umenia
  Predstavujeme klaviristu Mariána Lapšanského
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 34, s. 14 – 15
 • Mračno, z ktorého nepršalo
  O problémoch Hudobnej a tanečnej školy
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 24, s. 15
 • Wallingerovo kvarteto v Bratislave
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 8, s. 3
  (Kruh priateľov českej kultúry)
 • Hudba a literatúra
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 4, s. 4
  (Ján Buzássy - slovenský básnik, Dana Saturyová-Šašinová - klavír)
 • Puškášová, Melánia – Režucha, Bystrík: Bystrík Režucha: Som optimista
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 2, s. 12
 • Hudba a interpret
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 22, s. 3
  (Mirbachov palác, Ida Černecká, ml.)
 • Z festivalovej Budapešti
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 2, s. 2
 • Puškášová, Melánia – Mokrý, Ladislav: S Ladislavom Mokrým o 40. koncertnej sezóne SF
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 8, s. 15
 • Bratislavské hudobné slávnosti 1989
  Poznámky k Medzinárodnej tribúne mladých interpretov
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 43, s. 15
 • Puškášová, Melánia – Hatrík, Juraj: Hudba a radosť
  Rozhovor s hudobným skladateľom Jurajom Hatríkom
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 39, s. 15
 • Úspechy a prehry
  Poznámky k dramaturgii jubilejnej sezóny
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 38, s. 15
 • Puškášová, Melánia – Šikula, Vincent: Na bubeníckych hodoch s Vincentom Šikulom
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 8, s. 9
 • Puškášová, Melánia – Marcinger, Ľudovít: “Mal som to šťastie...”
  Hovoríme so zaslúžilým umelcom Ľudovítom Marcingerom
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 4, s. 4
 • Puškášová, Melánia – Novotný, Pavol: S Pavlom Novotným – o hudobnom školstve, interpretácii, koncertnom živote...
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 18, s. 4
 • Tridsiata deviata sezóna Slovenskej filharmónie
  1988 Hudobná sezóna 1987/88. Kritika 9, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, Bratislava 1988
  (85 s., 1. vyd.)
 • Puškášová, Melánia – Fischerová-Martvoňová, Eva: Zaostrené na hudobnú výchovu
  Hovoríme so zaslúžilou umelkyňou Evou Fischerovou-Martvoňovou
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 24, s. 4
 • Muzikologická konferencia
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987, 7. októbra 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 20, s. 7
 • Sofijské hudobné týždne
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 18, s. 6
 • Hudobná kritika z historického aspektu
  1987 Aktuálnosť umeleckej kritiky. Kritika 4, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, Bratislava 1987
  (247 s., 1. vyd.)
 • Zlomky z Budapeštianskych hudobných týždňov
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 24, s. 6
 • Dni gitarovej hudby
  Bratislavské kultúrne leto ’83
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 19, s. 4
 • Recenzie
 • Marek Piaček: Hexagram #11
  Divis Slovakia 2006
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 6, s. 38 – 39
  (recenzia CD)
 • French Music for Piano Duet
  Ida Černecká & František Pergler - piano. Diskant (2005)
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 4, s. 31 – 32
  (recenzia CD)
 • Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations
  Miki Skuta - piano. Hevhetia 2004...
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 3, s. 36
  (recenzia CD)
 • Roman Berger: Exodus, Adagio I, Adagio II
  Muzyka Polska 2003...
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 3, s. 42 – 43
  (recenzia CD)
 • Bohuslav Martinů: Suite concertante for violin and orchestra, Violin Concerto No. 1
  Supraphon 2002...
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 2, s. 41
  (recenzia CD)
 • Jozef Sixta: Chamber Music
  Hudobný fond 2003...
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 7 – 8, s. 57
  (recenzia CD)
 • Klára Havlíková: Čiernobiele klávesy života
  Umelecká agentúra Nebojsa 2003
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 4, s. 45
  (recenzia knihy)
 • Opera Aperta Ensemble: Post-Minimal Set
  Mediálny inštitút MI, 2002
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 10, s. 42
 • Viktor Kalabis: Concertos for harpsichord & violin No. 1
  Five Romantic Love Songs. Symphonic Variations. Supraphon 2003...
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 10, s. 44
  (recenzia CD)
 • Marek Piaček: Urban Songs
  Egon Bondy, Požoň sentimentál, Hudobný fond/Atrakt Art
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 12, s. 40 – 41
  (recenzia CD)
 • Vedecké recenzie
 • Eva Čunderlíková (ed.): Hlas pamäti. Portrét skladateľa Juraja Hatríka
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 3 – 4, s. 539 – 540
 • Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I. Klavír – organ – čembalo – akordeón
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 1, s. 140 – 142

Ocenenia

 • Cena Jozefa Kresánka
  2012 za dlhoročné profesionálne tvorivé sprístupňovanie súčasnej slovenskej hudobnej tvorby, najmä v tematických reláciách Slovenského rozhlasu
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)

Fotogaléria

 • Foto: Členovia medzinárodnej poroty a zástupcovia festivalu České sny 2014-04-10 Členovia medzinárodnej poroty a zástupcovia festivalu České sny
  Zľava M. Puškášová, Ž. Brank, M. Hollós, Z. Kachlová, D. Ditrich, O. Smetanová, L. Kılıç, M. Kominek

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Roderik Kučavík


« späť na zoznam Aktualizované: 08. 01. 2020