Profil osobnosti

Foto: Mário Sedlár Autor: Pavel Kastl

Mário Sedlár

20. 12. 1976 Topoľčany

www.konzervator.cz/oddeleni-konzervatore/oddeleni-cirkevni-hudby-a-varhan

vážna hudba
muzikológia, publicistika
organ
pedagóg – organ, hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1983 – 1991
ZUŠ v Topoľčanoch (klavír – Jana Úradníčková)
1991 – 1995
Konzervatórium v Bratislave, cirkevná hudba (organ – Imrich Szabó, organová improvizácia – Ján Vladimír Michalko, zborové dirigovanie – Dušan Bill)
1995 – 2000
VŠMU, cirkevná hudba a hra na organe (organ – Ferdinand Klinda, organová improvizácia – Ján Vladimír Michalko, zborové dirigovanie – Pavol Procházka a Milan Kolena)
1997 – 1998
študijný pobyt na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, hra na organe (organ – Herbert Tachezi)
1997 – 2002
FF UK v Bratislave, hudobná veda
2003
obhájenie doktorskej rigoróznej práce z hudobnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
2004
ukončenie doktorandského štúdia na PdF UK v Bratislave
-
majstrovské kurzy: Kenneth Gilbert, Jean Guillou, Olivier Latry, Ludger Lohmann, Klaus Eichhorn, Martin Sander, Ferdinand Klinda, Andreas Schröder, Jaroslav Tůma, Daniel Maurer, Michel Bouvard, Leo van Doeselaar, Julian Gembalski a i.
1995 – 2004
korepetítor Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu v Bratislave
1998 – 2000
prednášky na organových a improvizačných kurzoch Trnavského organového festivalu
1998 – 2002
pedagóg organovej improvizácie na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave
2002 – 2003
pedagóg hry na organe na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
2002 – 2003
prednášky na Letných organových kurzoch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
2006/2007
pedagóg dejín hudby a filozofických prúdov v hudbe na Ostravskej univerzite
2007 – 2010
prednášky na kurzoch duchovnej hudby Biskupstva ostravsko-opavského
2009 – 2010
korepetítor Opery a Baletu Sliezskeho divadla Opava
od 2004
pedagóg (2005 – 2017 vedúci organového oddelenia, 2010 – 2016 zástupca riaditeľa) na Cirkevnom konzervatóriu Nemeckého rádu v Opave

Spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Janáčkovou filharmóniou Ostrava, The Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir, Speváckym zborom Slovenského rozhlasu, súbormi Musica Vocalis, Pressburg Singers, Laudate Dominum a ďalšími, ako i s dirigentmi Vladimírom Válkom (ČR), Romanom Válkom (ČR), Jiřím Šimáčkom (ČR), Christianom Gauschom (Nemecko), Keithom Brionom (USA), Leošom Svárovským (ČR), Branislavom Kostkom, Jankou Rychlou, Dušanom Štefánkom, Ivanom Anguelovom (Rakúsko), Zsoltom Nagyom (Maďarsko), Jakubom Žídkom, Jiřím Šikulom (ČR), Kremenou Pešakovou (Bulharsko/ČR). Koncertoval na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Španielsku a v Taliansku, realizoval nahrávky pre Slovenský rozhlas – Rádio Devín a Český rozhlas – Stanica Vltava.

Je zakladajúcim členom umeleckého zoskupenia pre interpretáciu duchovnej hudby Harmonia Seraphica so zameraním na starú európsku a slovenskú organovú hudbu (Bruhns, Bach, Purcel, Roškovský, Zarewutius a pod.). Pravidelne uvádza diela slovenských skladateľov romantizmu a 20. storočia (Bella, Trnavský, Suchoň, Zeljenka, Zimmer, a ďalší). V interpretácii komornej hudby spolupracuje s vokálnymi i inštrumentálnymi sólistami (J. Pastorková, H. Varga-Bach, Z. Fišerová, L. Korbelová, L. Ramíková, A. Jablokov, J. Pehal, M. Žuk-Olszewski, A. Čajová, E. Čambálová, M. Babjak, Ľ. Vargicová, I. Matyášová, R. Suchán, J. Černohorský, G. Agratina, D. Waldhansová, M. Bančej, V. Černá a ďalší).

Uverejňuje odborné články, recenzie a kritiky v časopise Adoremus – Adoramus Te (člen redakčnej rady od 2000), Varhaník, Slovenská hudba a Hudobný život. Je autorom viacerých organových skladieb.

„...interpret ukázal zkušenost koncertního, technicky zdatného hráče, který rozumí obsahu hudby a dokáže jí působivě rozespívat, zvlášť v lyrických místech. Mário Sedlár nabízí umění mocného výrazu, jehož přirozenost, spojena s vytvářením hudebního napětí nemá nic společného s okázalostí nebo prázdnou virtuozitou.“  (Wiesnerová, Markéta: Organ Romantic in Opava. In: Harmonie 2010, č.6, s. 54-55.)

Bibliografia

 • Tichý, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava
  2018 Hudobný život roč. 10, 2018, č. 10, s. 13
 • Tichý, Stanislav: Slovenské historické organy
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 17
 • Tichý, Stanislav: Slovenské historické organy
  2015 Adoramus Te 2015, č. 3, s. 14 – 16
 • mk: Konzervatoř založila novou tradici
  2011 Region Opavsko, roč. 5, 2011, č. 13, s. 24
 • Wiesnerová, Markéta: Organ Romantic in Opava
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2010, č. 3, s. 34 – 35
  (In: Varhaník 2010/3, s. 20, Opus Musicum 2010/2, s. 128 – 130, Harmonie 2010/6, s. 54 – 55)
 • Mládková, Jitka: Kirchliches Konservatorium Opava blickt auf 10 erfolgreiche Jahre zurück
  2010 Radio [online] 5. 4. [citované 27. 10. 2010] 2010
  (dostupné na www.radio.cz/de/rubrik/spezial/kirchliches-konservatorium-opava-blickt-auf-10-erfolgreiche-jahre-zurueck)
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. História festiwalu
  2010 Gazeta Jędrzejowska [online, citované 11. 1. 2011] 2010
  (dostupné na http://www.jedrzejowska.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=9)
 • Čárska, Etela: Organové festivaly 2008. Slovenské historické organy
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 2009, č. 1 – 2, s. 8
 • Lindner, Reinhold: Exkursion zu Silbermann
  2009 Freiepresse [online] 7. 9. 2009 [citované 7. 4. 2010] 2009
  (dostupné na www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/REGIONALES/MITTELSACHSEN/FREIBERG/1570995.php)
 • Mocny, Karol: Organowa inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Rozwadowie
  2009 Wiadomości/Kultura, Środa, 8 lipca 2009
 • Klinda, Ferdinand: Majstrovské kurzy
  2009 Kráľovský nástroj a ja, Perfekt, Bratislava 2009, s. 108
 • Archiwum. Muzyka Organowa w Katedrze
  2008 Polskie Radio Katowice [online, citované 11. 1. 2011] 11. 5. 2008
  (dostupné na http://stream2.radio.katowice.pl/wiadomosci,45,8430-muzyka-organowa-w-katedrze.html)
 • Redakce: Medailony pedagogů
  2008 Almanach Církevní konzervatoře Opava 2008, s. 65
 • Dvořáková, Šárka: Konkatedrálu rozezní varhanní koncert
  2007 Deník 2007, č. 29. 6., s. 7
  (príloha Kultura)
 • Sommer, Artur: Hudba starých slovenských mistrů
  2006 Region 2006, č. 21/15 (23. 5.), s. 1
 • Red.: Festival Johann Sebastian Bach – Slovensko 2005
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 2005, č. 6, s. 48
  (Katolícke noviny, 12. 6. 2005, s. 25)
 • Kovářová, Anna: Dvadsiata Cíferská hudobná jar
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 2005, č. 6, s. 27
 • Boceková, Jana: Špičkoví interpreti – cenná devíza Slovenska (?)... s profesorom Ferdinandom Klindom
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 2005, č. 3, s. 6 – 7
 • Mihálik Juraj: Koncerty v Modre
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 2005, č. 1, s. 26
 • Gondoľ, J.: ECAV v Modre pozýva
  2004 Posol roč. 83, 2004, č. 12, s. 2, 3
 • dj.: Koncerty vo vianočnom čase
  2003 Modranské zvesti roč. IX, 2003, č. 12. 12.
 • red.: Trnavské organové dni 2003
  2003 Adoramus Te roč. 6, 2003, č. 4, s. 39
 • Ursínyová, E.: Trnavské organové dni 2003
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 2003, č. 10, s. 18
 • Bíliková, L.: Slávnosť organovej hudby, mladosti, porozumenia...
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 2002, č. 5, s. 16
 • Pokludová, J.: Z obsahu časopisu Adoramus Te
  2002 Katolícke noviny roč. 117, 2002, č. 45, s. 24
 • Instytut Slowacki
  2002 Spotkania z Warszawa 2002, č. 3, s. 96
 • Wyszehradskie organy
  2002 Gazeta wyborcza 2002, č. 19. 3.
 • Dni organovej hudby
  2002 SME 2002, č. 12. 8.
 • Közösen koncerteznek a visegrádi országok fiatal művészei
  2002 Gondola [online, citované 11. 1. 2011] 21. 3. 2002
  (dostupné na http://gondola.hu/cikkek/5597-Kozosen_koncerteznek_a_visegradi_orszagok_fiatal_muveszei_.html)
 • Čížik, Vladimír: Mário Sedlár
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 118 – 120
 • Concert d´Orgue
  2001 Institut Français Bratislava 2001, č. 1 – 3, s. 4 – 5
 • Izáková, Kristína: Umelecké aktivity súboru Camerata Comeniana Bratislavensis
  2000 Naša Univerzita. Spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave. November 2000, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava roč. XLVII, 2000, č. 3, s. 15
 • Fecsková, Silvia: Poslucháči hudobnej vedy koncertovali...
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 9, s. 31
 • Hafner, Viliam: Prekrásne koncerty v krásnom prostredí
  1999 Cíferpress 1999, č. 5, s. 2
 • Barboríková, J.: Hudba je len jedna, a to dobrá
  1999 Slnko 1999, č. 2, s. 19
 • Odhalenie súsošia v Kútoch
  1998 Katolícke noviny, Bratislava roč. 113, 1998, č. 5. 9.
 • Trnavské organové dni
  1998 SME (Regióny) 1998, č. 13. 8., s. 3
 • Zprávy z domova
  1996 Hudební rozhledy roč. 49, 1996, č. 11 – 12, s. 23
 • Horáková, M.: Live Music
  Slovak Spectator Sept. 8 – 14 Vol. 9
 • Personálna bibliografia
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Európske vplyvy v slovenskej organovej tvorbe 1. polovice 20. storočia
  Chalupka, Ľubomír (ed.): Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie v rámci Bratislavské hudobné slávnosti 2002
  2003 Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2003, s. 125 – 141
 • Cikker a jeho generační druhovia v prizme svojej doby
  2001 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL 2001, s. 99 – 107
 • Suchoňova Symfonická fantázia na BACH v kontexte koncertov pre organ 20. storočia
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 4, s. 481 – 486
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Slovenská organová hudba: Ján Vladimír Michalko [recenzia CD]
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2011, č. 7 – 8, s. 55 – 56
 • Medzinárodná súťaž organistov v Opave
  2010 Katolícke noviny roč. 115, 2010, č. 41, s. 23
  (In: Katolícke noviny 2010/42, s. 23)
 • Mezinárodní varhanní soutěž
  2010 Cesta Opava 2010, č. 10, s. 17
 • Sedlár, Mário – Michalko, Ján Vladimír: Dúfal som v rýchlejšie napredovanie...
  O festivale Slovenské historické organy, návrate k tradíciám a starostlivosti o vzácne kráľovské nástroje
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 2009, č. 1 – 2, s. 9
 • Slovenské historické organy 5
  Organ v evanjelickom a. v. kostole na Myjave. Ján Vladimír Michalko. Diskant 2008
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 2009, č. 1 – 2, s. 37
 • Organ Romantic in Opava
  2009 Text bookletu k CD: Organ Romantic in Opava, Diskant 2009, s. 12 – 16
 • Ján Levoslav Bella: Skladby pre organ
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 2008, č. 5, s. 36
  (Ján Vladimír Michalko, organ, Jozef Benci, bas, Hudobné centrum 2006)
 • Varhanní oddělení Církevní konzervatoře Opava
  2008 Almanach Církevní konzervatoře Opava 2008, s. 22 – 25
 • Ján Levoslav Bella: Súborné dielo (A:II)
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 2007, č. 9, s. 38
  (Recenzie. Noty. Hudobné centrum 2006)
 • Bach in der Wiener Schubertkirche
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 2006, č. 5, s. 34
 • Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá pre organ. HC 2005
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 2006, č. 3, s. 39
 • Grand Music for a Grand Castle
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 2006, č. 3, s. 37 – 38
 • Staří slovenští mistři a Mozart
  2006 Bulletin Mezinárodního barokního festivalu Opava 2006, s. 10 – 12
 • Výročia významných skladateľských osobností
  2005 Adoramus Te roč. 8, 2005, č. 3, s. 30 – 33
 • Slovenské historické organy – Ján Vladimír Michalko
  2005 Adoramus Te roč. 8, 2005, č. 2, s. 39
 • Sociálno-pedagogické uplatnenie organovej hudby
  2005 Adoramus Te roč. 8, 2005, č. 2, s. 31 – 34
 • Varhanní knížky starých kantorů
  2005 Adoramus Te roč. 8, 2005, č. 1, s. 33 – 34
 • Varhanní knížky starých kantorů
  2005 Varhaník roč. 6, 2005, č. 3
 • Odišiel dobrý človek (In memoriam Ivan Sokol)
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 9 – 10, s. 4
  (Adoramus Te, 2005, č. 3, s. 35 – 36)
 • Otvorený list vedeniu Rádia Devín
  2004 Kultúra roč. 7, 2004, č. 8, s. 4
 • Cirkevné organy v Topoľčanoch
  2004 Adoramus Te roč. 7, 2004, č. 4, s. 10
  (RS/04)
 • Bachove lipské vianočné kantáty
  2004 Adoramus Te roč. 7, 2004, č. 4, s. 37
 • Výročia osobností duchovnej hudby
  2004 Adoramus Te roč. 7, 2004, č. 4, s. 31 – 35
 • Ferdinand Klinda sedemdesiatpäťročný
  2004 Adoramus Te roč. 7, 2004, č. 3, s. 34
 • Diecézne organárske dielne na Slovensku
  2004 Adoramus Te roč. 7, 2004, č. 3, s. 32
 • Idealisti, realisti alebo vizionári? (Alebo?)
  2004 Adoramus Te roč. 7, 2004, č. 2, s. 35 – 36
 • Quo vadis, cirkevná hudba na Slovensku?
  2004 Adoramus Te roč. 7, 2004, č. 2, s. 33 – 35
 • Jozef Kumlík
  2004 Adoramus Te roč. 7, 2004, č. 2, s. 39
 • Palestrina, Markfelner, Capricornus
  2004 Adoramus Te roč. 7, 2004, č. 1, s. 39
 • The Grand Organ of the Castle Church in Kremnica – D. di Fiore
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 3, s. 43 – 44
 • Románske kostoly v regióne
  2004 Dnešok, Topoľčany 2004, č. (6. 7.), s. 9
 • Hector Berlioz – 200. výročie
  2003 Adoramus Te roč. 6, 2003, č. 4, s. 37
 • Systém (nielen) organového školstva na Slovensku
  2003 Adoramus Te roč. 6, 2003, č. 4, s. 12
 • Organová tvorba Mikuláša Moyzesa, Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Alexandra Albrechta a Štefana Németha Šamorínskeho V
  2003 Adoramus Te roč. 6, 2003, č. 3, s. 12 – 17
 • Innsbruck – rezidencia starej hudby
  2003 Adoramus Te roč. 6, 2003, č. 3, s. 39
 • Stavby veľkých organov svetového štandardu na Slovensku
  2003 Adoramus Te roč. 6, 2003, č. 2, s. 16
 • Organová tvorba Mikuláša Moyzesa, Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Alexandra Albrechta a Štefana Németha Šamorínskeho IV
  2003 Adoramus Te roč. 6, 2003, č. 2, s. 13 – 16
 • Bellova Omša Es dur a Honnegerov Kráľ Dávid na BHS 2002
  2003 Adoramus Te roč. 6, 2003, č. 1, s. 37 – 38
 • Johann Christian Bach
  2003 Adoramus Te roč. 6, 2003, č. 1, s. 34
 • Organová tvorba Mikuláša Moyzesa, Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Alexandra Albrechta a Štefana Németha Šamorínskeho III
  2003 Adoramus Te roč. 6, 2003, č. 1, s. 31 – 33
 • Innsbrucker Festwochen
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 32
 • Koncerty v cirkevných zboroch
  2003 www.ecav.sk 2003, č. (12. 12.)
 • Organová tvorba Mikuláša Moyzesa, Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Alexandra Albrechta a Štefana Németha Šamorínskeho II
  2002 Adoramus Te roč. 5, 2002, č. 4, s. 26 – 28
 • Oliviér Messiaen
  2002 Adoramus Te roč. 5, 2002, č. 3, s. 27
 • Prof. Peter Hradil – zbormajster
  2002 Adoramus Te roč. 5, 2002, č. 3, s. 30
 • Uplatnenie a soc. perspektívy absolventa organovej hry HTF VŠMU na Slovensku v súčasnosti
  2002 Adoramus Te roč. 5, 2002, č. 3, s. 26
 • Organová tvorba Mikuláša Moyzesa, Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Alexandra Albrechta a Štefana Németha Šamorínskeho I
  2002 Adoramus Te roč. 5, 2002, č. 3, s. 24 – 26
 • Honneger, Duruflé, Brahms, Rheinberger (výročia)
  2002 Adoramus Te roč. 5, 2002, č. 3, s. 27 – 29
 • Kurzy pre organistov na KU v Ružomberku 2002
  2002 Adoramus Te roč. 5, 2002, č. 3, s. 31
 • Organové koncerty Vysegrád 2002
  2002 Adoramus Te roč. 5, 2002, č. 3, s. 31
 • Triptych Ivana Hrušovského
  2002 Adoramus Te roč. 5, 2002, č. 3, s. 29
 • Zborník z Yale (rec.)
  2002 Adoramus Te roč. 5, 2002, č. 2, s. 28
 • Štatút titulátneho organistu
  2002 Adoramus Te roč. 5, 2002, č. 1, s. 23
 • Konferencia o historických organoch
  2002 Adoramus Te roč. 5, 2002, č. 1, s. 30
 • The organ of the Cathedral in Graz. Stanislav Šurin. Slovart Records 2002 SR–0048
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 9, s. 45
 • Konferencia o historických organoch
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8
 • Sociálne perspektívy absolventa organovej hry HF VŠMU u nás
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 11, s. 4
 • Z obsahu časopisu AT
  2002 Katolícke noviny, Bratislava roč. 117, 2002, č. 2, s. 18
 • Zborník o katolíckom spevníku
  2001 Adoramus Te roč. 4, 2001, č. 3, s. 26
 • Trnavské organové dni 2001
  2001 Adoramus Te roč. 4, 2001, č. 3, s. 29
 • Niekoľko poznámok k akustickým vlastnostiam organa
  2001 Adoramus Te roč. 4, 2001, č. 3, s. 17 – 20
 • Objavenie Messe solenelle H. Berlioza
  2001 Adoramus Te roč. 4, 2001, č. 3, s. 12 – 14
 • Takmer reklama na Adoramus Te
  2001 Adoramus Te roč. 4, 2001, č. 2, s. 30
 • Nemecké kantáty pred Bachom
  2001 Adoramus Te roč. 4, 2001, č. 2, s. 28
 • Charpentier – Kráľovská duchovná hudba
  2001 Adoramus Te roč. 4, 2001, č. 2, s. 27
 • 4 gramorecenzie
  2001 Adoramus Te roč. 4, 2001, č. 2, s. 27 – 28
 • Organ – sociálny fenomén II
  2001 Adoramus Te roč. 4, 2001, č. 2, s. 15 – 18
 • A candle in the dark (CD)
  2001 Adoramus Te roč. 4, 2001, č. 2, s. 27
 • Bachov Orgelbuechlein (CD)
  2001 Adoramus Te roč. 4, 2001, č. 2, s. 27
 • Organ – sociálny fenomén I
  2001 Adoramus Te roč. 4, 2001, č. 1, s. 16 – 21
 • Organy v Bratislave (rec)
  2001 Adoramus Te roč. 4, 2001, č. 1, s. 25
 • Zriedkavá radosť z televízneho média
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 6, s. 32
 • Trnavské organové dni 2000
  2000 Adoramus Te roč. 3, 2000, č. 3, s. 20
 • Trendy v interpretácii diela J. S. Bacha v 20. storočí
  2000 Adoramus Te roč. 3, 2000, č. 2, s. 29
 • Cirkevná hudba a organový koncert
  2000 Adoramus Te roč. 3, 2000, č. 1, s. 28
 • Koncerty v Bratislave
  2000 Pravda roč. 10, 2000, č. (7. 4.), s. 19
 • Trnavské organové dni ’99
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 11, s. 25 – 26
 • Francúzska duchovná hudba v bratislavskej Filharmónii
  1999 Adoramus Te roč. 2, 1999, č. 4, s. 32
 • Vianoce v chráme – Trnavský – duchovná tvorba II
  1999 Adoramus Te roč. 2, 1999, č. 4, s. 28
 • Trnavského Prelúdiá pre organ
  1999 Adoramus Te roč. 2, 1999, č. 1, s. 30
 • Vivaldiho Gloria RV 589 a Magnificat RV 610
  1999 Adoramus Te roč. 2, 1999, č. 1, s. 30
 • Duchovná a organová tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského (CD)
  1998 Adoramus Te roč. 1, 1998, č. 2, s. 34
 • Slávnosti duchovnej hudby v Norimbergu
  1997 Adoremus roč. III, 1997, č. 3, s. 36

Diskografia

 • Foto: Organ Romantic in Opava ORGAN ROMANTIC IN OPAVA
  2009 CD – Diskant DK 0124-2 131
  1. Jozef Grešák: Organová kniha pre Ivana Sokola
   Mário Sedlár (org)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá
   Mário Sedlár (org)
  3. Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta B dur op. 65 č. 4
   Mário Sedlár (org)
  4. Franz Liszt: Salve Regina
   Mário Sedlár (org)
  5. Franz Schmidt: Praeludium et Fuga super Alleluia
   Mário Sedlár (org)
  6. Bedřich Antonín Wiedermann: Chorálové prelúdium na pieseň ‘Chtíc, aby spal’
   Mário Sedlár (org)
  7. Max Reger: Fantázia a fúga na chorál ‘Halleluiah, Gott zu loben!’ op. 52 č. 3
   Mário Sedlár (org)

Ocenenia

 • Medzinárodná organová súťaž Petra Ebena - Súťaž mladých organistov, Opava (CZ)
  1996 - 2. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1995 - laureát a nositeľ ceny Slovenského hudobného fondu

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Stanislav Šurin: Mariánske antifóny
  pre spev a organ
  20. 8.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trnavské organové dni, Trnava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Mário Sedlár (org)
  Premiéra časti "Ave Maria".


« späť na zoznam Aktualizované: 01. 10. 2019