Profil osobnosti

Foto: Roman Skřepek Zdroj: Divadelný ústav

Roman Skřepek

9. 4. 1931 Bratislava – 9. 11. 2001 Košice

vážna hudba
muzikológia, publicistika, hudobná dramaturgia
skladba, dirigovanie, zborové dirigovanie
pedagóg – PEDAGÓG

Bio

Bio

1955
absolvoval dirigovanie a kompozíciu na Konzervatóriu v Bratislave (u K. Schimpla)
1955
absolvoval hudobnú vedu na FF UK, neskôr externe študoval dirigovanie na VŠMU (u prof. Ľ. Rajtera), po absolutóriu dirigent SĽUK-u
1957 – 1976
korepetítor a dirigent Opery Štátneho divadla Košice, neskôr zbormajster, ako šéf opery a baletu presadzoval nekonvenčný repertoár (zlatý vek košickej opery)
1957 – 1964
zakladateľ a umelecký vedúci Košického komorného orchestra, naštudoval viac ako 100 skladieb rôznych štýlových období; 18-členný orchester z hráčov Štátneho divadla, Čs. rozhlasu a Vyššej hudobnej školy (koncertná činnosť: Košice, Východoslovenský kraj, Trenčianske Teplice, Piešťany, Bratislava
1977 – 2001
pedagóg na Konzervatóriu v Košiciach
do 2001
pracovník Štátneho divadla Košice

Významný predstaviteľ košického hudobného života (umelecká činnosť, pedagogická činnosť, skladateľská činnosť, publikačná činnosť).

Publikačná činnosť viac ako 50 rokov: články, recenie, kritiky v denníkoch a časopisoch Hudobní rozhledy, Slovenská hudba, Hudobný život, prispieval do bulletinov Slovenskej filharmónie, Štátnej filharmónie Košice, Štátneho divadla v Košiciach.

Hosťoval za dirigentským pultom Košického rozhlasového orchestra, Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, Štátneho komorného orchestra Žilina, Štátnej filharmónie Košice a ďalšie.

Ako dirigent a umelecký vedúci popri uvádzaní diel starých majstrov, propagoval diela slovenských skladateľov, najmä Eugena Suchoňa, Jána Cikkera, Jozefa Grešáka.

Je skladateľom orchestrálnych skladieb a scénickej hudby, je autorom rozhlasových a televíznych hudobných scenárov.

 

Bibliografia

 • Urbančíková, Lýdia: Roman Skřepek jubiluje
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 5, s. 3
  (Roman Skřepek, nar. 1931, publicista, profil)
 • Sedlický, Tibor: Roman Skřepek
  1996 K dejinám zborového spevu na Slovensku. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1996, s. 30
  (ISBN 80-88825-77-6)
 • Skřepek, Roman – Unger, Pavel: Pôjdeme hrať pod šíre nebo?
  Slovo má šéf opery Štátneho divadla v Košiciach Roman Skřepek
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 7, s. 3
  (Roman Skřepek, 1931 – 2001, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Kuxová, Milena – Skřepek, Roman: V znamení Barana
  Šesťdesiatiny šéfa opery ŠD Romana Skřepka
  1991 Košický večer roč. 2 (28), 1991, č. 80 (24. 4.)
  (Roman Skřepek, 1931 – 2001, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Kuxová, Milena – Skřepek, Roman: Ťažká pre celý ansámbl
  Uplynulá sezóna opery očami jej šéfa Romana Skřepka
  1991 Košický večer roč. 2, 1991, č. 132 (10. 7.), s. 7
  (Roman Skřepek, 1931 – 2005, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Hybáčková, Beáta – Skřepek, Roman: Pred cestou do Talianska
  Nad čím pracujú východoslovenskí umelci
  1991 Slovenský východ roč. 1 (20), 1991, č. 162 (13. 7.)
  (Roman Skřepek, 1931 – 2001, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Skřepka, Roman – Kuxová, Milena: Pozveme režisérov i sólistov
  O novej sezóne so šéfom opery ŠD Romanom Skřepkom
  1990 Košický večer roč. 22, 1990, č. 174 (6. 9.), s. 3
  (Roman Skřepek, 1931 – 2001, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Kuxová, Milena – Skřepek, Roman: Také publikum by sme si želali
  1990 Košický večer roč. 22, 1990, č. 163 (22. 8.), s. 5
  (Roman Skřepek, 1931 – 2001, Košický komorný orchester)
 • Kuxová, Milena – Skřepek, Roman: Réžia v rukách hostí
  O uplynulej i novej sezóne opery ŠD s Romanom Skřepkom
  1990 Košický večer roč. 22, 1990, č. 143 (1. 8.), s. 5
  (Roman Skřepek, 1931 – 2001, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Spišáková, Mária: K jubileu Romana Skřepka
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 7, s. 7
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Štátne divadlo Košice – 50
  1995 Štátne divadlo Košice, Košice 1995
  (175 s., 1. vyd., fotogr., prevažne fareb., ilustr., text zostavil a redigoval Roman Skřepek, Štátne divadlo Košice, fotografická publikácia, jubilejná publikácia)
 • Jubilejná XV. Košická hudobná jar 1970
  1970 Štátna filharmónia Košice, Obzor, Košice 1970
  (23 s., 1. vyd., úvod: Štefan Čavara, programy podujatí)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Československí hudobní umelci východnému Slovensku
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 12, s. 579 – 581
 • Umelecká kritika a publicistika
 • 46. Košická hudobná jar: 3. – 12. mája 2001
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 27, 2001, č. 1, s. 163 – 164
 • Neopakovateľný kolorit starej hudby
  V rámci KHJ mali sólo historické nástroje
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 97 (22. 5.), s. 6
  (Košická hudobná jar, 46., 2001, Košice)
 • Veľkolepá oslava prírody a človeka
  KHJ si udržiava festivalovú úroveň
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 96 (21. 5.), s. 6
  (Košická hudobná jar, 46., 2001, Košice)
 • Kultivovaný a dynamický orchester
  Dôstojné otvorenie Košickej hudobnej jari
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 89 (10.5.)
  (Košická hudobná jar, 46., 2001)
 • Francúzi očarili hlasom i hrou
  Sopranistka M. Dilunsch a pianistka F. Kerdoncuff vystúpili v Štátnom divadle
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 81 (26. 4.), s. 6
  (Dni francúzskej kultúry Košice)
 • Smutná “Óda na radosť”
  Štátna filharmónia Košice začala milénium Beethovenovou Deviatou symfóniou d mol
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 8 (11.1.), s. 8
 • Anglický večer filharmónie
  Odzneli diela Edwarda Elgara i Georga Butterwortha
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 71 (10. 4.), s. 6
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Opäť mladý talent
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 62 (28. 3.), s. 6
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Filharmónia s americkým programom
  Od Bersteinovho džezu po Dvořákovu nostalgickosť
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 56 (20. 3.), s. 6
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Hudba 20. storočia sa stáva magnetom
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 41 (27. 2.), s. 6
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Klasický večer vo filharmónii
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 38 (22. 2.), s. 6
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Senzácia sa volá Júlia
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 21 (30. 1.), s. 6
  (Julia Fischer, nar. 1983, nemecká huslistka, koncert, Štátna filharmónia Košice)
 • Francúzska trúbka strhla publikum
  Štátna filharmónia Košice otvorila svoju 33. koncertnú sezónu
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 195 (9. 10.), s. 6
  ( )
 • Rozpačitý dojem z Gréckych tancov
  Pre filharmóniu ešte sezóna nekončí
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 117 (19. 6.), s. 6
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Dôsledná bodka za festivalom
  Skončil sa 46. ročník Košickej hudobnej jari
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 109 (7. 6.), s. 6
  (Košická hudobná jar, 46., 2001, Košice)
 • Zrozumiteľná hudobná reč
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 107 (5. 6.), s. 6
  (Košická hudobná jar, 46., 2001, Košice)
 • Bez jedinej skladby slovenského autora
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 103 (30. 5.), s. 6
  (Košická hudobná jar, 46., 2001, Košice)
 • Collegium Technicum pred zahraničnou súťažou
  2001 Košický večer roč. 12 (33), 2001, č. 102 (29. 5.), s. 6
  (Collegium Technicum, spevácky zbor, Košice)
 • Divertimento musicale
  O XIX. celoštátnom festivale komornej a symfonickej hudby
  2001 Národná osveta roč. 11, 2001, č. 7, s. 13 – 14
  (komorná hudba, symfonická hudba, Divertimento musicale, 19., 2000, Slovensko)
 • Breiner úspešne
  2000 Košický večer roč. 12 (33), 2000, č. 92 (16. 5.), s. 6
  (Norbert Bodnár, nar. 1956, slovenský skladateľ, koncert, skladba: Air pre anglický roh a orchester, premiéra, Štátna filharmónia Košice)
 • Pokračuje Košická hudobná jar
  2000 Košický večer roč. 11 (32), 2000, č. 99 (25. 5.), s. 8
  (Košická hudobná jar, 45., 2000, Košice)
 • Beethovenovský večer
  2000 Košický večer roč. 11 (32), 2000, č. 26 (8. 2.), s. 6
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Vianočný koncert konzervatoristov
  2000 Košický večer roč. 11 (32), 2000, č. 242 (19. 12.), s. 6
  (Konzervatórium Košice)
 • Myšlienka zvýraznila profesionalitu
  Vydarené finále Festivalu sakrálneho umenia
  2000 Košický večer roč. 11 (32), 2000, č. 224 (23. 11.), s. 5
  (Štátna filharmónia Košice, Festival sakrálneho umenia, Košice)
 • Večer českej hudby
  Predohra k opere Libuša a symfonické básne zarezonovali
  2000 Košický večer roč. 11 (32), 2000, č. 212 (7. 11.), s. 6
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Bach podľa Ivana Sokola
  Začal sa 30. medzinárodný organový festival
  2000 Košický večer roč. 11 (32), 2000, č. 178 (19. 9.), s. 6
  (Medzinárodný organový festival, 30., 2000, Košice)
 • Héja opäť exceloval
  Violončelová lahôdka v podaní ŠFK
  2000 Košický večer roč. 11 (32), 2000, č. 16 (25. 1.), s. 6
 • Universitas Cantat
  2000 Košický večer roč. 11 (32), 2000, č. 138 (20. 7.)
  (Universitas Cantat, hudobný festival, Košice)
 • Parádny záver sezóny
  2000 Košický večer roč. 11 (32), 2000, č. 124 (29. 6.), s. 6
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Dôstojné zavŕšenie festivalu
  2000 Košický večer roč. 11 (32), 2000, č. 112 (13. 6.), s. 6
  (Košická hudobná jar, 45., 2000, Košice)
 • Chýbal väčší dramatizmus
  Súčasťou Košickej hudobnej jari aj Prokofiev a Brahms
  2000 Košický večer roč. 11 (32), 2000, č. 102 (30. 5.), s. 6
  (Košická hudobná jar, 45., 2000, Košice)
 • Slávnostný koncert v košickom Dome umenia
  35. výročie vzniku sláčikového orchestra Musica Iuvenalis
  1999 Národná osveta. Príloha Etuda, roč. 5, č. 6 (1999), s. XIII roč. 9, 1999, č. 23
  (Musica Iuvenalis, Košice, koncert, 19. 5. 1999, Košice)
 • Vrcholí aj v kvalite
  Recenzujeme ďalšiu časť Košickej hudobnej jari
  1999 Košický večer roč. 10 (31), 1999, č. 96 (20.5.), s. 5
  (Košická hudobná jar, 44., 1999)
 • Od vysokej úrovne po zmiešané dojmy
  44. košická hudobná jar má za sebou jednu tretinu
  1999 Košický večer roč. 10 (31), 1999, č. 84 (4. 5.), s. 5
 • Znel zborový spev
  1999 Košický večer roč. 10 (31), 1999, č. 240 (14. 12.)
 • Filharmónia k sakrálnemu festivalu
  1999 Košický večer roč. 10 (31), 1999, č. 235 (7. 12.), s. 6
 • Problematický Bach, výborný Bartók
  Štátna filharmónia Košice k výročiu nežnej revolúcie
  1999 Košický večer roč. 10 (31), 1999, č. 230 (30. 11.), s. 6
 • Mozartovský večer ŠFk
  1999 Košický večer roč. 10 (31), 1999, č. 217 (11. 11.)
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Moderna a klasika v ŠFK
  1999 Košický večer roč. 10 (31), 1999, č. 203 (21. 10.), s. 5
  (Štátna filharmónia Košice)
 • V znamení slovanskej hudby
  ŠFK otvorila svoju 31. sezónu
  1999 Košický večer roč. 10 (31), 1999, č. 191 (5. 10.), s. 6
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Bohatá, kvalitná, úspešná
  Doznela jubilejná 30. sezóna Štátnej filharmónie Košice
  1999 Košický večer roč. 10 (31), 1999, č. 126 (1.7.), s. 6
 • Bodka za Košickou hudobnou jarou
  1999 Košický večer roč. 10 (31), 1999, č. 101 (27. 5.), s. 5
  (Košická hudobná jar, 44., 1999, Košice)
 • Tri rôzne svety troch koncertov
  Pokračuje 43. ročník Košickej kultúrnej jari
  1998 Košický večer roč. 9 (30), 1998, č. 98 (26. 5.), s. 4
  (Košická hudobná jar, 43., 1998)
 • Šťastné vykročenie
  Odštartovala 43. košická hudobná jar
  1998 Košický večer roč. 9 (30), 1998, č. 88 (12.5.)
  (Košická hudobná jar, 43., 1998)
 • Vzrušujúci nepokoj Metamorfóz
  Štátna filharmónia na prahu jubilejnej sezóny
  1998 Košický večer roč. 9 (30), 1998, č. 196 (13.10.), s. 4
 • Kvality jednotlivcov rozdielne
  Skončil sa Prvý medzinárodný workshop vo VŠD
  1998 Košický večer roč. 9 (30), 1998, č. 138 (21. 7.), s. 4
  (Východoslovenské štátne divadlo Košice, Prvý medzinárodný workshop, spevácke kurzy, dirigentské, hodnotenia, informácie)
 • Dóm praskal vo švíkoch
  Beethovenova Osudová symfónia a Mozartove Requiem naplnili očakávania
  1998 Košický večer roč. 9 (30), 1998, č. 133 (14. 7.), s. 4
  (spevácke zbory, koncerty, Universitas Cantat, hudobný festival, Košice)
 • Dozneli tóny KHJ
  1998 Košický večer roč. 9 (30), 1998, č. 113 (16. 6.), s. 4
  (Košická hudobná jar, 43., 1998)
 • Muzicírovanie vo veľkom štýle
  Košická hudobná jar Opäť vábila
  1998 Košický večer roč. 9 (30), 1998, č. 108 (9.6.), s. 4
 • Doznievanie interpretačných problémov
  Interpretácia hudby klasicizmu
  1998 Národná osveta [príloha Etuda] roč. 8, 1998, č. 15
  (Príloha Etuda, roč. 4, č. 4 (1998), s. 12 – 13)
 • Divertimento Musicale '98
  18. ročník festivalu komornej a symfonickej hudby
  1998 Národná osveta [Príloha Etuda] roč. 8, 1998, č. 11
  (Príloha Etuda, roč. 4, č. 3 (1998), s. 3)
 • Mladí sólisti dominovali
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 8, s. 7
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Z januárových koncertov ŠFK
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 5, s. 7
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Dva zaujímavé koncerty
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 2, s. 8
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Úspešná 43. Košická hudobná jar
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 14 – 15, s. 10
  (Košická hudobná jar, 43., 1998)
 • Divertimento musicale
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 13, s. 7
  (komorná hudba, symfonická hudba, Divertimento musicale, 18., 1998)
 • Štátna filharmónia Košice
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 10, s. 9
 • Koncerty v Košiciach
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 1, s. 9
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Jubileum v šate hudby
  Polstoročie Košického speváckeho zboru učiteľov
  1998 Košický večer 1998, č. 186 (29. 9.), s. 4
  (Košický spevácky zbor učiteľov, Košice, 50. výročie založenia, dejiny, jubilejné koncerty)
 • Divertimento musicale
  1998 Hudobný život 1998, č. 13, s. 7
 • Košice: február v znamení premiér
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 6, s. 4
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Košická filharmónia – pokusný králik?
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 4, s. 7
  (Jeannot Weimerskirch, Gulnora Sultanova, Štátna filharmónia Košice)
 • Dvadsiaty siedmy Medzinárodný organový festival v Košiciach
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 22, s. 7
  (Medzinárodný organový festival 1997, Košice)
 • Košická hudobná jar: Orchestrálne koncerty
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 13 – 14, s. 10
 • Štátna filharmónia v apríli
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 10, s. 9
  (Štátna filharmónia Košice)
 • November v košickom Dome umenia
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 1
  (Stanislav Macura, nar. 1946, český dirigent, koncert, Štátna filharmónia Košice)
 • Dirigent pred amatérskym orchestrom
  1996 Národná osveta [príloha Etuda] roč. 6, 1996, č. 4
  (Príloha Etuda, roč. 2, č. 1, 1996, s. 5 – 6)
 • Niekoľko myšlienok o tempe, agogike a frázovaní
  1996 Národná osveta roč. 6, 1996, č. 10
  (Príloha Etuda, roč. 2, č. 2, 1996, s. 13 – 14, hudba, dirigenti, frázovanie, agogika)
 • Dominovala Šostakovičova 9. symfónia
  1996 Sme [Sme na východe] roč. 4 (40), 1996, č. 40 (17. 2.)
  (Sme na východe, roč. 1, č. 10, 17. 2. 1996, s. 6, D. D. Šostakovič, 1906 – 1975, Štátna filharmónia Košice)
 • Máte radi Brahmsa?
  1996 Sme [Sme na východe] roč. 4, 1996, č. 98 (27. 4.), s. 6
  (Štátna filharmónia Košice, Sme na východe, roč. 1, č. 29, 27. 4. 1996)
 • Mladí ovládli pódium košických filharmonikov
  1996 Sme [Sme na východe] roč. 4, 1996, č. 92 (20. 4.)
  (Sme na východe, roč. 1, č. 27, 20. 4. 1996, s. 6)
 • Filharmonici hrali Brucknera
  1996 Sme [Sme na východe] roč. 4, 1996, č. 274
  (Sme na východe, roč. 1, č. 109, 23. 11. 1996, s. 6)
 • Skřepek, Roman – Macura, Stranislav: Je mi s mojím vekom dobre
  Rozhovor so šéfdirigentom ŠFK
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 9 – 10, s. 3
  (Stanislav Macura, nar. 1946, český dirigent, koncert, Štátna filharmónia Košice)
 • Tri zaujímavé koncerty Štátnej filharmónie Košice
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 6, s. 4
 • Gejza Toperczer – k nedožitým osemdesiatinám
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 5, s. 6
  (Gejza Toperczer, 1916 – 1984, slovenský klavirista, hudobný skladateľ, hudobný redaktor)
 • Z koncertov Štátnej filharmónie Košice
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 4, s. 5
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Októbrové koncerty Štátnej filharmónie Košice
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 22, s. 7
 • 41. košická hudobná jar
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 14, s. 4
 • Držíme palce nášmu skladateľovi
  Z otváracieho koncertu 40. ročníka KHJ
  1995 Košický večer roč. 6 (28), 1995, č. 92 (15.5.), s. 3
  (Norbert Bodnár, nar. 1956, slovenský skladateľ, Košická hudobná jar, 40., 1995)
 • Humor v hudbe
  Hlavný opus - N. Bodnár
  1995 Košický večer roč. 6 (28), 1995, č. 196 (12.10.), s. 3
 • Sólisti totálne sklamali
  Bodka za Košickou hudobnou jarou
  1995 Košický večer roč. 6 (28), 1995, č. 114 (14. 6.), s. 3
  (Košická hudobná jar, 40., 1995)
 • Predčasne stratené detstvo
  Na koncert desaťročného huslistu prišla kopa zvedavcov
  1995 Košický večer roč. 6 (28), 1995, č. 109 (7. 6.)
  (Dalibor Karvay, nar. 1985, Štátna filharmónia Košice)
 • Prekvapivé spôsoby Vivaldiho
  Niekoľko poznámok k interpretácii Vivaldiho
  1995 Národná osveta roč. 5, 1995, č. 16
  (Príloha Etuda, č. 3, 1995, s. 7 – 8, Antonio Vivaldi, 1678 – 1741, taliansky skladateľ, huslista)
 • Košice: v popredí dramaturgia
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 5, s. 4
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Skřepek, Roman – Režucha, Bystrík: Chcem byť ešte užitočný
  Šesťdesiatnik Bystrík Režucha
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 3, s. 3
  (Bystrík Režucha, 1935 – 2012, slovenský dirigent)
 • Dvadsiaty piaty Medzinárodný organový festival v Košiciach
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 22, s. 8
  (Medzinárodný organový festival, 25., 1995, Košice)
 • Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič: Svedectvo
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 16 – 17, s. 11
  (Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič, 1906 – 1972, ruský skladateľ, prekl. Roman Skřepek, memoáre, úryvky, texty)
 • Štyridsiata Košická hudobná jar
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 13, s. 4
  (Košická hudobná jar, 40., 1995 )
 • Divertimento musicale '95
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 13, s. 2
  (Divertimento musicale 1995, Spišská Nová Ves, Levoča)
 • Osobnosti košickej opery: Ladislav Holoubek
  Seriál k znovuotvoreniu budovy Štátneho divadla
  1994 Košický večer roč. 5 (28), 1994, č. 87 (6.5.)
  (Ladislav Holoubek, 1913 – 1994, dirigent opery SND, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Divadlo Janka Borodáča Košice)
 • Strhujúca bodka za sezónou
  1994 Košický večer roč. 5 (28), 1994, č. 83 (2.5.)
  (Košická hudobná jar, 39., 1994)
 • Osobnosti košickej opery
  Seriál k znovuotvoreniu budovy Štátneho divadla
  1994 Košický večer roč. 5 (28), 1994, č. 39 (25. 2.), s. 7
  (Gita Abrahámová, 1933 – 2005, operná speváčka, soprán, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • V znamení nemeckej hudby
  Vydarený koncert Štátnej filharmónie
  1994 Košický večer roč. 5 (28), 1994, č. 32 (16.2.), s. 3
  (Štátna filharmónia Košice, Beethovenovský cyklus, koncerty)
 • Osobnosti košickej opery
  Seriál k znovuotvoreniu budovy Štátneho divadla
  1994 Košický večer roč. 5 (28), 1994, č. 29 (11. 2.), s. 7
  (Imrich Jakubek, 1922 – 1969, operný spevák, tenor, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Eichenholzov návrat : Posledný januárový koncert ŠF
  1994 Košický večer roč. 5 (28), 1994, č. 22 (2.2.), s. 3
 • Osobnosti košickej opery: Ladislav Kucko
  Seriál k znovuotvoreniu budovy Štátneho divadla
  1994 Košický večer roč. 5 (28), 1994, č. 198 (14. 10.), s. 7
  (Ladislav Kucko, 1912 – 1982, sólista opery, tenor, osobnosti, profil, Štátne divadlo Košice, Divadlo Janka Borodáča Košice)
 • Mdlý sólista, šťavnatý orchester
  Štátna filharmónia otvorila svoju 26. sezónu
  1994 Košický večer roč. 5 (28), 1994, č. 191 (5. 10.), s. 5
  (Štátna filharmónia Košice, otvorenie 26. sezóny, repertoár)
 • Osobnosti košickej opery
  Seriál k znovuotvoreniu budovy Štátneho divadla
  1994 Košický večer roč. 5 (28), 1994, č. 19 (28. 1.), s. 7
  (Anna Poláková-Hadravová, 1922 – 2008, sólistka opery, soprán, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Osobnosti košickej, opery: Ružena Kustrová – Pichlerová
  Seriál k znovuotvoreniu budovy Štátneho divadla
  1994 Košický večer roč. 5 (28), 1994, č. 188 (30. 9.)
  (Ružena Kustrová-Pichlerová, 1910 – 2000, sólistka opery ─ mezzosoprán, alt, profil, Štátne divadlo Košice, Divadlo Janka Borodáča Košice)
 • Osobnosti košickej opery: Jozef Konder
  Seriál k znovuotvoreniu budovy Štátneho divadla
  1994 Košický večer roč. 5 (28), 1994, č. 174 (9. 9.), s. 7
  (Jozef Konder, 1926 – 2008, sólista opery, tenor, Štátne divadlo Košice, Divadlo Janka Borodáča Košice)
 • Osobnosti košickej opery: Gejza Zelenay
  Seriál k znovuotvoreniu budovy Štátneho divadla
  1994 Košický večer roč. 5 (28), 1994, č. 161 (19.8.)
  (Gejza Zelenay, 1924 – 2008, slovenský operný spevák, bas, profil, Opera, Štátne divadlo Košice, Divadlo Janka Borodáča Košice)
 • Osobnosti košickej opery: Oľga Golovková-Savuľáková
  Seriál k znovuotvoreniu budovy Štátneho divadla
  1994 Košický večer roč. 5 (28), 1994, č. 151 (5. 8.), s. 7
  (Oľga Golovková-Savuľáková, nar. 1926, sólistka opery, mezzosoprán, alt, profil, Opera, Štátne divadlo Košice, Divadlo Janka Borodáča Košice)
 • Čriepky z košického koncertného života
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 8, s. 4
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Jubileum všestranného umelca
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 4
  (Karol Petróczi, nar. 1944, slovenský huslista)
 • Dvadsiatyštvrtý Medzinárodný organový festival v Košiciach 13. 27. september 1994
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 20, s. 4
 • Divertimento musicale '94
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 17, s. 4
 • Druhý ročník gitarového festivalu
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 16, s. 3
  (Gitara v kaštieli 1994, Budimír)
 • Košická hudobná jar
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 13 – 14, s. 1
  (Košická hudobná jar, 39., 1994, Košice)
 • K jubileu Jozefa Podprockého
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 12, s. 3
  (Jozef Podprocký, nar. 1944, slovenský skladateľ)
 • Štvrté slávnosti zborového spevu Vojtecha Adamca v Košiciach
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 11, s. 8
  (Vojtech Adamec, 1926 – 1973, slovenský dirigent, zbormajster, hudobný skladateľ, Slávnosti zborového spevu V. Adamca 1994, Košice)
 • Z košických koncertov
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 1, s. 5
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Suverénny Ivan Sokol
  Dozneli tóny organového festivalu
  1993 Košický večer roč. 4 (28), 1993, č. 196 (6.10.), s. 5
  (Ivan Sokol, 1937 – 2005, Medzinárodný organový festival, 23., 1993, Košice)
 • Gitara v kaštieli 1993
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 11, s. 3
  (Gitara v kaštieli 1993, Budimír, hudobný festival)
 • Momentky z istanbulského hudobného života
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 5, s. 8
  (Istanbulský štátny symfonický orchester)
 • Arcangelo Corelli 12 Concerti grossi, op. 6
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 1, s. 6
  (Slovenský komorný orchester, Bratislava)
 • Hudobné školstvo v Turecku
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 6, s. 6
 • Johann Sebastian Bach: Organové skladby
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 17, s. 3
  (gramofónová platňa, recenzia na: Johann Sebastian Bach, Organové skladby, Bratislava, Opus, Johann Sebastian Bach, 1685 – 1750, nemecký skladateľ, Ivan Sokol, 1937 – 2005, slovenský organista)
 • Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 7 A Dur, op. 92
  1987 Hudobný život 1987, č. 14, s. 3
  (gramofónová platňa, recenzia na: Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 7 A Dur, op. 92, Bratislava, Opus)
 • Koncerty Štátnej filharmónie Košice
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 9, s. 7
 • Gramorecenzie
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 3, s. 3
  (gramofónová platňa, recenzia na: Árie z Mozartových opier, Bratislava, Opus, Vojtech Kocián, nar. 1937, slovenský operný spevák, tenor, Pražský komorní orchestr, Praha, Česko, Ladislav Slovák, 1919 – 1999, slovenský dirigent)
 • Kapitoly zo slovensko-sovietskych hudobných vzťahov
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 2, s. 8
  (Lev Solomonovič Gizburg, Marián Jurík, recenzia na: Kapitoly zo slovensko-sovietskych hudobných vzťahov, Bratislava, Opus, 1985)
 • Tridsiataprvá Košická hudobná jar
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 13
  (Košická hudobná jar, 31., 1986)
 • Gramorecenzie
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986
  (gramofónová platňa, recenzia na: Arie z Mozartových opier, Bratislava, Opus, Vojtech Kocián, 1937, slovenský operný spevák, tenorista, Pražský komorní orchestr, Praha, Česko)
 • Hudobná pohľadnica z Istanbulu
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 9, s. 6
  (divadlo operné turecké)
 • Z košického koncertného života
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 7, s. 4
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátna filharmónia Košice)
 • Z košického koncertného života
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 2, s. 7
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Gramorecenzia
  1985 Hudobný život 1985, č. 24, s. 5
 • Z košického koncertného života
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 7, s. 5
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Sovietska orchestrálna hudba
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 23, s. 5
  (gramofónová platňa, recenzia na: Sovietska orchestrálna hudba, Bratislava, Opus, 1984, Slovenská filharmónia, Bratislava, Sovietska orchestrálna hudba)
 • Sonáty pre husle a klavír
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 14, s. 5
  (gramofónová platňa, recenzia na: Sonáty pre husle a klavír, Bratislava, Opus, Jozef Kopelman, nar. 1947, slovenský huslista, Marián Lapšanský, nar. 1947, slovenský klavirista)
 • Dvadsiatadeviata Košická hudobná jar
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 13, s. 4
  (Košická hudobná jar, 29., 1984)
 • III. bardejovská hudobná jeseň
  Collegium Technicum
  1984 Spravodajca Bardejov (november) roč. 14, 1984, s. 31 – 33
 • Jubileum pedagóga
  1984 Hudobný život 1984, č. 18, s. 2
  (Štefan Čurilla, 1934, muzikológ, pedagóg, hudobný publicista)
 • Z košických koncertov
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 8, s. 4
  (Štátna filharmónia Košice, symfonická hudba)
 • Z košického koncertného života
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 6, s. 4
  (symfonická hudba, komorná hudba, koncerty, Košice)
 • Carl Ditters von Dittersdorf: Husľový koncert G dur
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 5, s. 5
  (gramofónová platňa, recenzia na: Carl Ditters von Dittersdorf: Husľový koncert G dur, Bratislava, Opus, komorná hudba, Bratislavské komorné združenie, Karl Ditters von Dittersdorf, 1739 – 1799, rakúsky hudobný skladateľ)
 • Georg Friedrich Händel: Šesť organových koncertov, op. 7
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 3, s. 5
  (Georg Friedrich Händel, 1685 – 1759, nemecký hudobný skladateľ, Ivan Sokol, 1937 – 2005, slovenský organista, Slovenský komorný orchester, Bratislava, recenzia na: Georg Friedrich Händel, Šesť organových koncertov, Op. 7, Bratislava, OPUS Stereo)
 • Človek, vedec, skladateľ
  K 150. výročiu narodenia A. P. Borodina
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 23
 • Joseph Haydn: I. Husľový koncert C dur
  1983 Hudobný život 1983, č. 5, s. 5
 • Odišiel Carl Orff
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 8
  (Carl Orff, 1895 – 1982, nemecký skladateľ )
 • César Franck: Symfónia D mol
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 7, s. 5
  (gramofónová platňa, recenzia na: César Franck: Symfónia D mol, Bratislava, Opus Stereo, Zdeněk Košler, 1928 – 1995, český dirigent, César Franck, 1822 – 1890, hudobný skladateľ, symfonická hudba)
 • Johann Nepomuk Hummel: Klavírna tvorba
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 3, s. 2
 • Odišiel zaslúžilý umelec Miroslav Hájek
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 23, s. 7
  (Miroslav Hájek, 1923 – 1982, barytonista, sólista opery Štátneho divadla v Košiciach)
 • Emerich Kálman a jeho svet operety
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 20, s. 8
  (Emmerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský operetný skladateľ)
 • Giacomo Puccini: Bohéma
  Opera v štyroch dejstvách
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 2, s. 5
  (gramofónová platňa, recenzia na: Giacomo Puccini, Bohéma, Bratislava, Opus Stereo, 1982)
 • Linha singers: Divertimento con maestri
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 15, s. 5
  (recenzia na: Divertimento con maestri, Bratislava, OPUS Stereo)
 • Bohuslav Martinů: Sexteto, Serenáda IV. (Divertimento)
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 14, s. 5
 • Bohuslav Martinů: Sexteto, Serenáda IV. (Divertimento)
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 14, s. 5
  (gramofónová platňa, recenzia na: Bohuslav Martinů: Sexteto, Serenáda IV. (Divertimento), Bratislava, Opus Stereo)
 • Ján Cikker: Rozsudok. Opera v troch dejstvách
  1982 Hudobný život 1982, č. 19, s. 5
 • A. I. Orfionov: Veľké divadlo v Moskve
  1982 Hudobný život 1982, č. 10, s. 5
 • Slávne symfonické a operné pochody
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 8, s. 5
  (gramofónová platňa, recenzia na: Ludwig van Beethoven: Turecký pochod z hudby k hre Ruiny Atén, op. 113, Bratislava, Opus Stereo, 1981)
 • Slávne orchestrálne valčíky
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 8, s. 5
  (recenzia na: Glazunov, A. K., Koncertný valčík D dur č. 1, op. 11, Bratislava, Opus Stereo, 1981)
 • Cesta k novým brehom
  K stému výročiu úmrtia M. P. Musorgského
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 6, s. 6
 • Humenské jubileá
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 20, s. 8
 • L. Mancinelli: Útek milencov z Chioggie
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 2, s. 5
  (gramofónová platňa, recenzia na: Italian Orchestral Masterpieces, Bratislava, Opus Stereo, Československý rozhlas, Bratislava, Symfonický orchester)
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Koncertantná symfónia Es dur pre hoboj, klarinet, lesný roh, fagot a orchester
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 19, s. 5
  (gramofónová platňa, Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Arnold Schönberg (1874 – 1951)
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 15, s. 8
 • Grešák, Jozef – Skřepek, Roman: Večný hľadač
  Hovoríme so skladateľom zaslúžilým umelcom Jozefom Grešákom
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, s. 4
  (Jozef Grešák, 1907 – 1987, slovenský hudobný skladateľ )
 • Hostia z Balkánu
  XXIV. Košická hudobná jar pokračuje
  1979 Košický večer roč. 11, 1979, č. 89 (6.5.), s. 2
 • Adamusovo dychové trio
  Hudobníci par excellence
  1979 Košický večer roč. 11, 1979, č. 72 (11.4.), s. 2
 • Grindenková očarila
  Sovietski umelci v Dome umenia
  1979 Košický večer roč. 11, 1979, č. 42 (28.2.), s. 2
  (Taťjana Grindenková, Jurij Smirnovov, Štátna filharmónia Košice, hudba pre sláčikové nástroje, hudba pre klavír)
 • Hrali Šostakoviča
  Ladislav Slovák za pultom filharmónie
  1979 Košický večer roč. 11, 1979, č. 227 (19.11.), s. 2
 • Hodnotný hudobný zážitok
  1979 Košický večer roč. 11, 1979, č. 213 (30. 10.), s. 2
  (Štátny komorný orchester Žilina)
 • Dobrý výkon zaväzuje
  Štátna filharmónia s Ladislavom Slovákom
  1979 Košický večer roč. 11, 1979, č. 21 (30. 1.), s. 2
  (Ladislav Slovák, 1919 – 1999, slovenský dirigent, orchestrálna hudba, Evelyn Frank, Pavel Pukl – flauta, Štátna filharmónia Košice)
 • Mládeži dali priemer
  Košická filharmónia má dva orchestre?
  1979 Košický večer roč. 10, 1979, č. 26 (6.2.), s. 2
 • Domáca hudba víťazne i rozpačito : Na margo prvých troch koncertov KHJ
  1979 Večer 28.4. 1979, č. 82, s. 2
 • Čembalistka z Poľska
  Záver II. abonentného cyklu ŠF Košice
  1979 Večer 6.3. 1979, č. 46, s. 3
 • Lapšanského Schumann
  Filharmónia hrala romantikov
  1979 Košický večer 1979, č. 32 (14.2.), s. 2
 • Dramaturgia náhody: Hudobná mládež problémom
  1979 Košický večer 1979, č. 239 (5. 12.), s. 2
 • Inšpirujúci večer
  Koncert francúzskej klaviristky
  1979 Košický večer 1979, č. 17 (24.1.), s. 2
 • Linha-singers
  Bodkou sezóny Hudobnej mládeže – inštrumentálno-vokálna skupina
  1978 Košický večer roč. 10, 1978, č. 83 (27. 4.), s. 2
 • Koncert trochu rozpačitý
  Na margo koncertu k Dňom bulharskej kultúry
  1978 Košický večer roč. 10, 1978, č. 77 (19. 4.), s. 2
  (Štefan Róbl, slovenský dirigent, Jack Martin Händler, nar. 1947, slovenský huslista a dirigent, Štátna filharmónia Košice)
 • Namiesto klavíra organ
  Krásny výkon Ivana Sokola
  1978 Košický večer roč. 10, 1978, č. 64 (31. 3.), s. 2
  (Ivan Sokol, 1937 – 2005, slovenský organista, koncert, Štátna filharmónia Košice)
 • Na stredajšom koncerte v Dome umenia zažiarila skvelá Wilkomirska
  1978 Košický večer roč. 10, 1978, č. 60 (24.3.), s. 2
 • Magnetom večera Beethoven
  Predstavil sa vynikajúci hornista
  1978 Košický večer roč. 10, 1978, č. 58 (20.3.), s. 2
 • Dôstojný večer k výročiu
  Na koncerte Štátnej filharmónie skladby A. Očenáša, A. Babadžaňana a A. Dvořáka
  1978 Košický večer roč. 10, 1978, č. 41 (27. 2.), s. 2
  (Libor Pešek, nar. 1933, český dirigent, Daniela Kardošová, nar. 1947, slovenská klaviristka, Štátna filharmónia Košice)
 • Predstavila sa mladá klaviristka
  1978 Košický večer roč. 10, 1978, č. 35 (17. 2.), s. 2
  (Adriana Balázsová – klavír, Štefan Róbl, dirigent, koncerty 1978, Slovenská filharmónia, Košice)
 • Komorná hudba stále Popoluškou?
  Predstavilo sa mladé sláčikové kvarteto
  1978 Košický večer roč. 10, 1978, č. 34 (16.2.), s. 2
 • Zima koncertom nežičí
  Svojimi kvalitami zaručovali viac, ako sme počuli
  1978 Večer roč. 10, 1978, č. 12 (17. 1.)
  (Jussi Jalas, 1908 – 1985, fínsky dirigent, skladateľ, Marta Dejanova, Štátna filharmónia Košice)
 • Znela hudba Kazachstanu
  Poznámka ku koncertu Štátnej filharmónie
  1978 Večer roč. 10, 1978, č. 115 (14. 6.), s. 2
  (symfonická hudba, koncert, Štátna filharmónia Košice)
 • Ivan Sokol predstaviteľ slovenskej organovej škole
  1971 Hudobný život roč. 3, 1971, č. 11, s. 7
 • Kende, Ján – Hatrík, Juraj – Skřepek, Roman: Výchova a schopnosti
  1964 Slovenská hudba roč. 8, 1964, č. 7, s. 222 – 223
 • Z piatej Košickej hudobnej jari
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 6, s. 318
 • Dva klavírne koncerty v Košiciach
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 6, s. 294 – 295
  (Theo Bruins, 1929 – 1993, holandský klavirista a skladateľ, Eva Bernáthová, nar. 1922, česká klaviristka, hudba pre klavír, koncerty, Košice, Slovensko)
 • Hostia v košickej opere
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 6, s. 293 – 294
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, Giacomo Puccini, 1858 – 1924, Valentin Teodorjan, Alena Pechová, Petru Amiranašvili, Hildegard Thiersse, Andžaparid Zurab, Gustáv Papp, 1919 – 1997, slovenský tenorista, Jess Walters, operné inscenácie, Štátne divadlo Košice)
 • Vedecké recenzie
 • Bystrík Režucha – Ivan Parík: Ako čítať partitúru
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 22, s. 4
  (Bystrík Režucha, 1935 – 2012, slovenský dirigent, Ivan Parík, 1936 – 2005, slovenský skladateľ, partitúra, hra z partitúr, recenzia na: Bystrík Režucha: Ako čítať partitúru, Bratislava, Opus, 1986)
 • Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 6 F Dur, op. 68, Pastorálna
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 14, s. 3
  (gramofónová platňa, Ludwig van Beethoven, 1770 – 1827, nemecký skladateľ, recenzia na: Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 6 F Dur, op. 68, Pastorálna, Bratislava, Opus)
 • Josif F. Kunin: Rimskij-Korsakov
  1986 Hudobný život 1986, č. 12, s. 3
  (Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov, 1844 – 1908, ruský skladateľ, recenzia na: Kunin Iosif F.: Rimskij-Korsakov, Bratislava, Opus, 1985)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jozef Grešák: Malá suita
  pre komorný orchester
  11. 2.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Košický komorný orchester, Roman Skřepek (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 10. 2018