Profil osobnosti

Foto: Ivan Sokol Autor: Pavel Kastl

Ivan Sokol

15. 6. 1937 Bratislava – 2. 8. 2005

vážna hudba
organ
pedagóg – organ

Bio

Bio

1952 – 1957
Konzervatórium v Bratislave (organ – Irma Skuhrová)
1961–1965
Akadémia múzických umení v Prahe (Jiří Reinberger)
od 1974
sólista Štátnej filharmónie Košice
1971
zakladateľ Medzinárodného organového festivalu v Košiciach (dlhší čas súčasť Košickej hudobnej jari)
1992
zakladateľ Organových dní Jozefa Grešáka v Bardejove
1964 – 1976
organový pedagóg a zakladateľ organového oddelenia na Konzervatóriu v Košiciach
od 1995
pedagóg organovej hry na VŠMU

Ivan Sokol absolvoval opakovane koncertné turné po celej Európe, v európskej časti býv. ZSSR – v Rusku, pobaltských štátoch i v ázijských republikách, v zámorí v štátoch USA a v Mexiku. Popri mnohých domácich festivaloch sa predstavil v rámci Pražskej jari, Medzinárodného hudobného festivalu v Brne, na festivaloch v Olomouci, v Ostrave, v rámci Wiener Festwochen, na slávnostiach v Krakove, Vroclavi, Lodži, v Olive (Gdańsk), na festivaloch v Istanbule, Bruseli, Stockholme, Arnstadte, Erfurte a v Hamburgu. Okrem všetkých slovenských orchestrov spolupracoval tiež s poprednými českými orchestrami ako aj s ďalšími zahraničnými telesami (napr. vo Vroclavi, s Krakovskou i so Sofijskou filharmóniou, so súborom Collegium musicum des WDR a i.). Ako sólista spoluúčinkoval s dirigentami slovenskými (Ondrej Lenárd, Ľudovít Rajter, Bystrík Režucha, Štefan Róbl, Ladislav Slovák, Róbet Stankovský, Ján Zimmer), českými (Karel Ančerl, Mario Klemens, Jiří Kout, Tomáš Koutnik, Stanislav Macura, Lubomír Mátl, Václav Neumann, Libor Pešek, Jindřich Rohan, Milivoj Uzelac) a s ďalšími zahraničnými dirigentmi (Leopold Mayer, Alfred Walter atď.). Spolupracoval s významnými domácimi inštrumentalistami a spevákmi.

Viedol letné interpretačné kurzy. Inicioval údržbu viacerých historických organov na Slovensku, čím ich sprístupnil pre koncertovanie.

 „Ivan Sokol pristupuje s pokorou a úctou k interpretovanému autorovi, dielu. Jeho technická suverenita mu umožňuje vychutnať a v plnej miere predostrieť poslucháčovi myšlienky a nálady zakódované v partitúre. Sokolov prednes púta nielen priezračnosťou faktúry, prirodzeným dychom, zámernou nepatetickosťou, prirodzeným citovým ponorom, ale aj zmyslom pre správnu mieru registrácie, ktorú volí v závislosti od dispozície nástroja, tempa i štýlu skladieb a, pravda, i v súlade s akustickými danosťami daného priestoru. Príznačný je jeho zmysel pre budovanie línií a oblúkov, ktorým vtláča pri citlivom nuansovaní agogiky sugestívne napätie a celistvosť. Jeho hra je vždy brilantná, vrcholne precízna, strhujúca.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 125-128.)

Bibliografia

 • Zomrel Ivan Sokol
  2005 SME 6. 8. 2005, s. 26
 • (sita): Zomrel významný organista Ivan Sokol
  2005 SME 4. 8. 2005, s. 26
 • Ursínyová, Terézia: Rozhlasový zápisník (Pocta Ivanovi Sokolovi)
  2002 Hudobný život 2002, č. 7–8, s. 36
 • Ursínyová, Terézia: Bach – Organ Works. Recenzia CD
  2002 Hudobný život 2002, č. 5, s. 45–46
 • Čurilla, Štefan: ŠF Košice v závere roka (hodnotenie Adventného koncertu ŠF, o.i. Jozef Podprocký: Dve slovenské pastorely.)
  2002 Hudobný život 2002, č. 1, s. 12
 • Čížik, Vladimír: Ivan Sokol
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 125 – 128
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Palovčík, Michal: Z bratislavských siení
  2001 Literárny týždenník 22. 2. 2001
 • Berger, Igor: SF. Koncerty
  2000 Hudobný život 2000, č. 3, s. 24
 • (zb): Bach v podaní Sokola a Mikuláša
  2000 Košický Korzár 25.2. 2000
 • Jurík, Marián: Gramorecenzie. Romantic Organ Works
  1995 Hudobný život 1995, č. 23–24, s. 22
 • Skřepek, Roman: Organy v Košiciach
  1993 Hudobný život 1993, č. 21, s. 7
 • International Who’s Who in Music and Musicians’ Directory. Thirteen Edition:
  1992/93 Cambridge 1992/93, s. 1051–1052
 • Tvrzský, Jaroslav: Ďalší Sokolov Bach
  1990 Gramorevue 1990
 • Čížik, Vladimír: Gramorecenzia (nahrávky opusov J. S. Bacha)
  1990 Hudobný život 1990, č. 20, s. 6
 • Urbančíková, Lýdia: Aby múza našla príbytok (rozhovor)
  1989 Večer 3. 10., Košice 1989
 • Litschauerová, Nina: Máte radi Bacha?
  1987 Svet socializmu 1987
 • Kuxová, Milena: Večne krásne dobrodružstvo (rozhovory)
  1987 Večer, Košice 1987
 • Nitrianska, Mária: Trvalé hodnoty umelca organistu
  1987 Pravda 1987
 • Prasličková, Mária: Osobnosť za organom
  1987 Práca 1987
 • Soldánová, Ľubomíra: Jubileum majstra
  1987 Smena 1987
 • -ir-: Organový virtuóz, silná osobnosť
  1987 Práca 1987
 • Čárska, Etela: Oslovenie pre Ivana Sokola
  1985 Hudobný život 1985
 • Čárska, Etela: BHS. Komorné koncerty
  1985 Hudobný život 1985, č. 21, s. 4 (Bach)
 • Palovčík, Michal: Práve som sa vrátil ...
  1982 Pravda 1982
 • la: O zahraničnom zájazde Ivana Sokola. Pestrý zborník sa páčil
  1982 Večer 29. 4., Košice 1982
 • Ivan Sokol
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 65 – 67
 • (rsk): V Redute hral Ivan Sokol
  1981 Práca 1981
 • -ch-: Z koncertov MDKO v Bratislave
  1980 Hudobný život 1980, č. 6, s. 3
 • Čurilla, Štefan: Medzinárodný organový festival
  1980 Hudobný život 1980, č. 12, s. 4
 • Adamčiaková, Vlasta: Profil měsíce. Zasloužilý umělec Ivan Sokol
  1979 Gramorevue 1979
 • Ursínyová, Terézia: Ivan Sokol
  1979 Hudobný život 1979
 • Čárska, Etela: Vyznáva sa hudbou
  1979 Nové slovo 1979
 • la: Hudbou reprezentuje metropolu
  1979 Večer, Košice 1979
 • Ursínyová, Terézia: Americké turné Ivana Sokola
  1979 Hudobný život 1979, č. 2, s. 6
 • Ursínyová, Terézia: Noví zaslúžilí umelci. Ivan Sokol
  1979 Hudobný život 1979, č. 11, s. 1
 • (jý): Súčasná slovenská organová tvorba /recenzia LP/
  1977 Mladá fronta Praha 1977
 • la: Perfektná interpretácia, na vysokej úrovni
  1977 Večer, Košice 1977
 • -zs-: Gramorecenzie. Súčasná slovenská organová tvorba. Ivan Sokol – organ
  1977 Hudobný život 1977, č. 11, s. 5
 • (rsk): Umenie ORGANISTU
  1976 Večerník 1976
 • Čížik, Vladimír: Ivan Sokol
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 127 – 130
 • (d): Preorientácia?
  1971 Hudobný život 1971
 • Skřepek, Roman: Ivan Sokol – Predstaviteľ slovenskej organovej školy
  1971 Hudobný život 1971, č. 11, s. 3
 • Lorberová, Vlasta: Rozhovory s interpretmi : Ivan Sokol
  1968 Slovenská hudba 1968, č. 9-10, s. 429 – 431
 • Čárska, Etela: Zaslúžilý umelec Ivan Sokol. Laureát štátnej ceny
  1987 Hudobný život 1987, č. 9, s. 7
 • Personálna bibliografia
 • Za prof. Jiřím Reinbergerom
  1977 Hudobný život 1977

Diskografia

 • Foto: Jozef Podprocký – Chamber Music JOZEF PODPROCKÝ – CHAMBER MUSIC
  2005 CD – Hudobný fond SF 00452131
  1. Jozef Podprocký: Divertimento, op. 10
   Štátna filharmónia Košice
  2. Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 1, op. 15
   Košické kvarteto
  3. Jozef Podprocký: Concerto piccolo, op. 32a
   Mária Mártonová Kormanová (ac), Ivan Buffa (pf)
  4. Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 3 "Hommage a Béla Bartók", op. 27
   Košické kvarteto
  5. Jozef Podprocký: Lauda Sion, op. 44
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Ivan Parík : Musica da camera IVAN PARÍK : MUSICA DA CAMERA
  2002 CD – Hudobný fond SF 00342131
  1. Ivan Parík: Kyrie na pamäť Konštantína filozofa
   Ivan Sokol (org)
  2. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Ján Slávik (vc)
  3. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl)
  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)
  8. Ivan Parík: Listy
   Ida Černecká (pf)
  9. Ivan Parík: Pastorale
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Flauta v komornej tvorbe L. Kupkoviča & I. Paríka FLAUTA V KOMORNEJ TVORBE L. KUPKOVIČA & I. PARÍKA
  2001 CD – Radio Bratislava RB 0265-2131
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Parík: Epitaf II
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  3. Ivan Parík: Pospevovanie
   Miloš Jurkovič (fl)
  4. Ivan Parík: Meditácia
   Miloš Jurkovič (fl), Ivan Sokol (org)
  5. Ladislav Kupkovič: Sonáta G dur
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: Zomb, František Xaver ZOMB, FRANTIŠEK XAVER
  1995 CD – Opus 91 2373-2231
  1. Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Missa brevis ex D, op. 23 č. 2
   Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Peter Mikuláš (b), Ivan Sokol (org), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
  2. Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Vesperae Cassovienses, op. 23 č. 1
   Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Peter Mikuláš (b), Ivan Sokol (org), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: Mozart: Church Sonatas. Complete Church Sonatas, Works for Solo Organ MOZART: CHURCH SONATAS. COMPLETE CHURCH SONATAS, WORKS FOR SOLO ORGAN
  1994 CD – Diskant DK 0023-2132
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Ivan Sokol (org), Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Jozef Podhoranský (vc)
 • Foto: Johann Sebastian Bach: Organ Compositions BWV 539, 589, 542, 544, 546 JOHANN SEBASTIAN BACH: ORGAN COMPOSITIONS BWV 539, 589, 542, 544, 546
  1990 CD – Opus 9351 2111
  1. Johann Sebastian Bach:
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Johann Sebastian Bach: Organ Works JOHANN SEBASTIAN BACH: ORGAN WORKS
  1989, 1993 CD – Opus 912687-2
  1. Johann Sebastian Bach: Fantasia in G major
   Ivan Sokol (org)
  2. Johann Sebastian Bach: Fugue in C major
   Ivan Sokol (org)
  3. Johann Sebastian Bach: Fugue in G major
   Ivan Sokol (org)
  4. Johann Sebastian Bach: Fantasia with imitation in B minor
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Johann Sebastian Bach: Organ Compositions BWV 768, 769, 547 JOHANN SEBASTIAN BACH: ORGAN COMPOSITIONS BWV 768, 769, 547
  1985 CD – Opus 91511513
  1. Johann Sebastian Bach:
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Handel: Six Concertos for Organ and Chamber Orchestra, op. 4 HANDEL: SIX CONCERTOS FOR ORGAN AND CHAMBER ORCHESTRA, OP. 4
  1977 LP – Opus 91510570
  1. Georg Friedrich Händel:
   Jozef Kopelman (vn), Juraj Alexander (vc), Ivan Sokol (org), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Súčasná slovenská organová tvorba SÚČASNÁ SLOVENSKÁ ORGANOVÁ TVORBA
  1976 LP – Opus 9111 0458
  1. Jozef Podprocký: Partita regenschorica, op. 14 č. 2a
   Ivan Sokol (org)
  2. Šimon Jurovský: Rapsódia
   Ivan Sokol (org)
  3. Jozef Grešák: Impulzy
   Ivan Sokol (org)
  4. Andrej Očenáš: Organové pastely op. 26
   Ivan Sokol (org)
  5. Tadeáš Salva: Rapsódia
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Ivan Sokol hrá organové sonáty Paula Hindemitha IVAN SOKOL HRÁ ORGANOVÉ SONÁTY PAULA HINDEMITHA
  1972 LP – Opus 9111 0195
  1. Paul Hindemith: Sonáta pre organ č. 1
   Ivan Sokol (org)
  2. Paul Hindemith: Sonáta pre organ č. 2
   Ivan Sokol (org)
  3. Paul Hindemith: Sonáta pre organ č. 3
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: České, moravské a slovenské varhany ČESKÉ, MORAVSKÉ A SLOVENSKÉ VARHANY
  1968 LP – Supraphon 041 0111-14
  1. Jan Pieterszoon Sweelinck: Variace (Mein junges Leben hat ein End)
   Jiří Reinberger (org)
  2. Christian Erbach: Canzon a 4 del quatro tono
   Jiří Reinberger (org)
  3. Johann Jacob Froberger: Ricercare
   Jiří Reinberger (org)
  4. Dietrich Buxtehude: Ciacona e moll
   Jiří Reinberger (org)
  5. Johann Pachelbel: Toccata C dur
   Jiří Reinberger (org)
  6. Johann Pachelbel: Dvě chorálové předehry (Herzlich tut mich verlagen, Allein Gott in der Höh' sei Ehr)
   Jiří Reinberger (org)
  7. Johann Pachelbel: Preludium, fuga a ciacona
   Jiří Reinberger (org)
  8. William Byrd: Fantazie a moll
   Jiří Reinberger (org)
  9. John Bull: Pavana
   Jiří Reinberger (org)
  10. Samuel Scheidt: Variace na téma Johna Downlanda
   Jiří Reinberger (org)
  11. Vincent Lübeck: Preludium a fuga E dur
   Jiří Reinberger (org)
  12. Arnolt Schlick: Chorálová předehra (Maria zart von edler Art)
   Jiří Reinberger (org)
  13. Georg Muffat: Toccata duodecima
   Jiří Reinberger (org)
  14. Georg Böhm: Chorálová předehra (Christ lag in Todesbanden)
   Jiří Reinberger (org)
  15. Georg Böhm: Capriccio
   Jiří Reinberger (org)
  16. Johann Kaspar Kerll: Canzona g moll
   Jiří Reinberger (org)
  17. Franz Xaver Murschauser: Praeambulum a fuga
   Jiří Reinberger (org)
  18. Mathias Weckmann: Fantazie
   Jiří Reinberger (org)
  19. Nikolaus Bruhns: Preludium a fuga e moll
   Jiří Reinberger (org)
  20. Pieter Cornet: Toccata
   Jiří Reinberger (org)
  21. Jean de Macque: Canzon alla Franceza
   Jiří Reinberger (org)
  22. Abraham van der Kerkhoven: Preludium a fuga
   Jiří Reinberger (org)
  23. Franz Tunder: Preludium g moll
   Jiří Reinberger (org)
  24. Johann Nicolaus Hanff: Dvě chorálové předehry (Helft mir Gott's Gütte preissen, Eine feste Burg ist unserer Gott)
   Jiří Reinberger (org)
  25. Georg Andreas Sorge: Toccata per ogni Modi
   Ján Valach (org)
  26. Johann Gottfried Walther: Concerto del sign. Meck
   Ján Valach (org)
  27. Wilhelm Hieronymus Pachelbel: Fantasia super Meine Seele, lass es gehen
   Ján Valach (org)
  28. Andreas Düben: Preambulum
   Ivan Sokol (org)
  29. Samuel Scheidt: Toccata
   Ivan Sokol (org)
  30. Johann Pachelbel: Fugy na Magnificat
   Ivan Sokol (org)
  31. Johann Krieger: Preludium
   Ivan Sokol (org)
  32. Johann Krieger: Ricercar
   Ivan Sokol (org)
  33. Christian Flor: Preludium I, Preludium II
   Ivan Sokol (org)
  34. Girolamo Frescobaldi: Praeambulum, Canzona, Toccata
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Felix Mendelssohn-Bartholdy: Organová tvorba / Werke fur Orgel FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY: ORGANOVÁ TVORBA / WERKE FUR ORGEL
  LP – Opus
  1. Felix Mendelssohn Bartholdy:
   Ivan Sokol (org)

Ocenenia

 • Cena Fra Angelico
  2012 - in memoriam
 • Cena Sebastian
  2010 - in memoriam za prínos k odkazu diela J. S. Bacha
 • Cena Frica Kafendu
  2001 za výraznú reprezentáciu slovenského koncertného umenia

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jozef Podprocký: Lauda Sion, op. 44
  Chorálové metamorfózy pre organ
  21. 12.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)
 • Jozef Grešák: Neprebudený
  8. 10.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Bárd (br), Alžbeta Mrázová Režuchová (s), Marta Beňačková (ms), Gita Abrahámová (s), Peter Oswald (t), Dagmar Pecková (ms), Anton Kúrňava (b), Jozef Konder (t), Ladislav Neshyba (b), Mária Eliášová (s), Jitka Zerhauová (ms), Beáta Limpárová (vf), Ivan Sokol (org), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  Koncertné uvedenie opery.
 • Tadeáš Salva: Musica pro defunctis in memoriam Tadeusz Baird (Hudba sestre)
  pre organ
  12. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)
 • Juraj Beneš: O Virtù mia
  Aria concertante per basso ed organo
  12. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Ivan Sokol (org)
 • Jozef Malovec: Quasi una sonata
  per organo
  4. 1984 Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodný organový festival, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)
 • Hanuš Domanský: Inno
  20. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)
 • Tadeáš Salva: Rapsódia op. 10b
  pre organ
  20. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)
 • Jozef Grešák: Organová kniha pre Ivana Sokola
  10. 10.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)
 • Jozef Grešák: Organová symfónia
  16. 11.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Tadeáš Salva: Vojna a svet op. 25
  Poéma na text V. Majakovského pre sóla, zbor a orchester
  9. 10.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Raninec (br), Karol Illek (cb), Ivan Sokol (org), Herta Maďarová (pf), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Jozef Grešák: Impulzy
  2. 4.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)
 • Ivan Parík: Meditácia nad textami Jacopone da Todiho
  pre flautu a organ
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Ivan Sokol (org)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Vladimír Bokes: Prelúdium a fúga, op. 37
  pre organ
  23. 11.
  1985
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)

Fotogaléria

 • Foto: Peter Toperczer, Tadeáš Salva, Ivan Sokol 1988 Peter Toperczer, Tadeáš Salva, Ivan Sokol

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Andrej Palacko

Audio

 • Salva, Tadeáš: Balada  Sergej Kopčák (b), Ivan Sokol (org)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Monumento malinconico  Ivan Sokol (org), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017