Profil osobnosti

Foto: Soňa Burlasová Autor: Viola Ivašková

Soňa Burlasová

23. 6. 1927 Horné Otrokovce

muzikológia, etnomuzikológia
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1947
absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave (slovenčina, francúzština, hudobná veda). Začínala ako členka Speváckeho zboru Čs. rozhlasu v Bratislave, neskôr dlhoročná pracovníčka Národopisného ústavu SAV (od 1994 Ústav etnológie SAV)
70. a 80. roky
externá pedagogička na Katedre etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave (úvod do etnomuzikológie)

Systematickým štúdiom slovenských ľudových piesní sa zaraďuje medzi popredné osobnosti v oblasti slovenskej etnomuzikológie.

V oblasti výskumu sa zameriavala na slovenskú ľudovú pieseň v niekoľkých rovinách: na terénny výskum piesňovej tradície a novovznikajúcej tvorby, s dôrazom na regionálny výskum piesní predovšetkým z oblasti Horehronia a Hontu, problematiku piesňových žánrov (slovenské ľudové balady, naratívne piesne, pohrebné nariekania, svadobné, vojenské a regrútske piesne, zbojnícke piesne a pod.).

Výsledkom celoživotného výskumu ľudových balád a naratívnych piesní je viaczväzkový Katalóg slovenských naratívnych piesní I. – XI. K priekopníckym publikáciám sa zaraďujú knižné publikácie Ľudové balady na Horehroní (1969), Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe (1974), Ej, prišli sme, prišli sme na pole družstevné. Ľudová piesňová tvorba s tematikou jednotných roľníckych družstiev (1980), V šírom poli rokyta I., II. Slovenské ľudové balady, romance a novelistické piesne (1982, 1984), Ľudová pieseň na Horehroní (1987), Vojenské a regrútske piesne (1991), Slovenské ľudové balady (2002).

Bibliografia

 • Krekovičová, Eva – Potančok, Vladimír (ed.): Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.
  2013 Ústav etnológie SAV, Bratislava 2013
  (56 s., 1. vyd.)
 • Krekovičová, Eva: K jubileu PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.
  2012 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 60, 2012, č. 4, s. 443
 • Krekovičová, Eva: K významnému životnému jubileu PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.
  2007 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 55, 2007, č. 3, s. 361 – 363
 • PhDr. Soňa Burlasová, DrSc. (23. 6. 1927)
  2007 Ethnologica Slovaca et Slavica, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava roč. 32, 2007, s. 69 – 70
 • Krekovičová, Eva: Soňa Burlasová: Slovenské ľudové balady
  2003 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 51, 2003, č. 2, s. 274 – 276
 • Urbancová, Hana: Soňa Burlasová: Slovenské ľudové balady
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 1, s. 130 – 134
 • Droppová, Ľubica: Soňa Burlasová: The Catalogue of Slovak Narrative Songs
  2001 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 49, 2001, č. 4, s. 507 – 508
 • Beneš, Bohuslav: Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní I – III
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 3, s. 400 – 401
 • Urbancová, Hana: Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 4, s. 45 – 46
 • Droppová, Ľubica: Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní I – III
  1998 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 46, 1998, č. 4, s. 539 – 540
 • Krekovičová, Eva: K jubileu PhDr. Soni Burlasovej, DrSc. (23. 6. 1927)
  1997 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 45, 1997, č. 2, s. 223 – 226
 • Krekovičová, Eva: Jubileum Sone Burlasovej
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 11, s. 5
 • Móži, Alexander: Vojenské a regrútske piesne vo forme antológie
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 10, s. 15
 • Urbancová, Hana: Vojenská a regrútska pieseň v antológii
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 15, s. 5
 • Urbancová, Hana: Zostane už len históriou?
  Vojenská a regrútska pieseň
  1991 Národná obroda roč. 2, 1991, č. 272 (20. 11.), s. 12
 • Krekovičová, Eva: Soňa Burlasová: Ľudová pieseň na Horehroní
  1989 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 37, 1989, č. 1 – 2, s. 250 – 251
 • Urbancová, Hana: Ľudová pieseň na Horehroní
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 2, s. 6
 • Leščák, Milan: Hľadanie nových pohľadov
  K životnému jubileu PhDr. Sone Burlasovej, CSc.
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 13, s. 7
 • Demo, Ondrej: Soňa Burlasová: V šírom poli rokyta
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 1, s. 8
 • Obert, Viliam: V šírom poli rokyta I. – II.
  1984 Romboid, Bratislava roč. 19, 1984, č. 10, s. 95 – 96
 • Michálek, Ján: Soňa Burlasová: Ej, prišli sme, prišli sme na pole družstevné
  1981 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 29, 1981, č. 2 – 3, s. 432 – 433
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Naratívne piesne o zbojníkoch
  Príspevok k porovnávaciemu štúdiu
  2015 Ústav etnológie SAV, Bratislava 2015
  (120 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 22, Krekovičová, Eva (ed.)
 • Kapitoly o slovenskej ľudovej piesni
  Edícia: Slovenská muzikológia v retrospektíve. Ed. Hana Urbancová
  2013 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2013
  (296 s., 1. vyd.)
 • Slovenské ľudové balady
  2002 Scriptorium Musicum, Bratislava 2002
  (264 s., 1. vyd.)
 • Katalóg slovenských naratívnych piesní I. – XI.
  1998 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava 1998
  (1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie)
 • Katalóg slovenských narativných piesní. Zv. 3
  VII. Piesne o vojne (Lieder über das Militär). VIII. Piesne o zbojníkoch (Räuberlieder). IX. Náhodné nešťastia (Unglücksfälle). X. Násilné činy (Gewalttaten). XI. O zvieratách – žartovné (Über Tiere – Schwankballaden)
  1998 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava 1998
  (252 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 4)
 • Katalóg slovenských narativných piesní. Zv. 2
  III. Ľúbostné vzťahy D. E. (Liebe D., E.). IV. Rodinné vzťahy (Familie). V. Spoločenské vzťahy (Soziale Konflikte). VI. Historické námety (Historische Stoffe)
  1998 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava 1998
  (215 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 3)
 • Katalóg slovenských narativných piesní. Zv. 1
  1. I. Nadprirodzené sily (Übernatürliche Kräfte). II. Legendárne námety (Religiöse Stoffe). III. Ľúbostné vzťahy A., B., C. (Liebe A., B., C.)
  1998 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava 1998
  (225 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 2)
 • Vojenské a regrútske piesne
  1991 Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1991
  (315 s., 1. vyd., Populárno-vedecká edícia: Klenotnica slovenskej ľudovej kultúry, zv. 18)
 • kol.: Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu
  1988 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava 1988
  (372 s., 1. vyd.)
 • Ľudová pieseň na Horehroní
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (176 s., 1. vyd.)
 • V šírom poli rokyta I
  1987 Levoča 1987
  (zv. 1 – 3)
 • V šírom poli rokyta II. Slovenské ľudové balady, romance a novelistické piesne
  1984 Tatran, Bratislava 1984
  (192 s., 1. vyd., zostavila Soňa Burlasová, Edícia: Ľudové umenie na Slovensku, zv. 6)
 • V šírom poli rokyta I. Slovenské ľudové balady, romance a novelistické piesne
  1982 Tatran, Bratislava 1982
  (181 s., 1. vyd., zostavila a úvodnú štúdiu napísala Soňa Burlasová, Edícia: Ľudové umenie na Slovensku, zv. 5)
 • Ej, prišli sme, prišli sme na pole družstevné. Ľudová piesňová tvorba s tematikou jednotných roľníckych družstiev
  1980 Národopisný ústav SAV, Príroda, Bratislava 1980
  (236 s., 1. vyd., zostavila a úvodnú štúdiu napísala Soňa Burlasová, venované k 30. výročiu socializácie dediny)
 • kol.: Zo života a bojov ľudu Uhrovskej doliny
  Národopisné štúdie
  1977 Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1977
  (505 s., 1. vyd.)
 • Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe
  1974 Obzor, Bratislava 1974
  (253 s., 1. vyd.)
 • Ľudové balady na Horehroní
  1969 Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1969
  (264 s., 1. vyd., Populárno-vedecká edícia: Klenotnica slovenskej ľudovej kultúry, zv. 2)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • K charakteristike melódií slovenských ľudových balád
  1971 Národopisný ústav SAV, Bratislava 1971, s. 273 – 298
  (separátny výtlačok)
 • Svadobné a krstinové piesne vo Veľkej Lesnej a Haligovciach
  1970 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 18, 1970, č. 3, s. 453 – 486
  (separátny výtlačok)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Lidové písně z moravského Horácka
  2000 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 48, 2000, č. 3 – 4, s. 406 – 408
 • Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 65 – 66
 • Nejstarší zvukové záznamy moravského a slovenského lidového zpěvu
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 1 – 2, s. 46 – 48
 • Interetnické súvislosti slovenských vojenských piesní
  1993 Slavica Slovaca, Slavistický kabinet SAV, Bratislava roč. 28, 1993, č. 1 – 2, s. 143 – 149
 • Od idey slavianstva k porovnávaciemu slavistickému štúdiu ľudovej piesne na Slovensku
  1990 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 38, 1990, č. 3, s. 424 – 432
  (resumé v nemčine)
 • Leščák, Milan – Sirovátka, Oldřich – Burlasová, Soňa: Folkloristika
  1990 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 38, 1990, č. 3, s. 447
 • Korene a princípy folklórnej tvorivosti a jej vývoj v súčasnosti
  1989 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 37, 1989, č. 4, s. 483 – 490
  (resumé v ruštine, nemčine)
 • Burlasová, Soňa – Leščák, Milan: Tvorivá aktivita človeka. Etnografické a folkloristické aspekty bádania
  1989 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 37, 1989, č. 4, s. 461 – 464
 • Karol Plicka a Slovensko
  1989 Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1989
  (Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)
 • Slovenské ľudové piesne so zbojníckou tematikou
  1988 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 36, 1988, č. 3 – 4, s. 465 – 482
 • Slavistické porovnávacie štúdium v slovenskej etnomuzikológii
  1988 Ethnologica Slavica, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1988, č. 20, s. 215 – 226
  (resumé v slovenčine)
 • Slovenské zbojnícke piesne a ich medzietnické súvislosti
  1988 Ethnologica Slavica, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1988, č. 20, s. 89 – 101
  (resumé v slovenčine)
 • Ľudová pieseň. Spoločenská funkcia piesní a spevné priležitosti
  1988 kol.: Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava 1988
  (372 s., 1. vyd.)
 • Ruská národná poézia
  1986 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 34, 1986, č. 4, s. 659 – 661
 • Kontinuita folklórnej tradície
  1986 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 34, 1986, č. 1 – 2, s. 233 – 239
  (resumé v ruštine, nemčine)
 • České lidové balady
  1985 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 33, 1985, č. 4, s. 798 – 799
 • Ľudová balada a jej vzťah k príbuzným epickým piesňam
  1984 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 32, 1984, č. 1, s. 39 – 47
  (resumé v ruštine, nemčine)
 • Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan
  1983 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 31, 1983, č. 3 – 4, s. 637 – 639
 • Teoretické a metodologické otázky štúdia nositeľov ľudových tradícií
  1983 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 31, 1983, č. 1, s. 7 – 14
  (resumé v ruštine, nemčine)
 • Integračné aspekty regionálneho piesňového štýlu v Honte
  1981 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 29, 1981, č. 2 – 3, s. 360 – 377
  (resumé v ruštine, nemčine)
 • Viachlasný spev na Horehroní
  1980 Gašparíková, Viera (ed.): Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti, Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1980, s. 207 – 223
  (351 s., 1. vyd., Edícia: Ethnographica Carpatobalcanica, noty, resumé v ruštine, nemčine)
 • Folklor i obščestvo. Problemi na balgarskija folklor
  1979 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 27, 1979, č. 4, s. 633 – 635
 • Prozaická piesňová a výtvarná tvorba ľudu o Slovenskom národnom povstaní jej hodnoty a vzájomné vzťahy
  1979 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 27, 1979, č. 4, s. 507 – 514
  (resumé v ruštine, nemčine)
 • Piesne s tematikou jednotných roľníckych družstiev ako problém súčasnej ľudovej tvorby
  1979 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 27, 1979, č. 2, s. 163 – 206
  (resumé v ruštine, nemčine)
 • Rozmarin zelený (slovenský folklór z okolia Esztergomu)
  1979 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 27, 1979, č. 1, s. 150 – 153
 • Horehronie. Klenotnica folklóru
  1978 Rytmus, Bratislava roč. 29, 1978, č. 1, s. 16 – 19
 • Sociálna tematika v ľudovej piesni a jej vývin
  1978 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 26, 1978, č. 1, s. 51 – 70
 • Folklor robotniczej Lodzi. Pok osie konkursu
  1978 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 26, 1978, č. 1, s. 160 – 162
 • A népdal hagyománya és jelene
  1974 Népművelés roč. 19, 1974, č. 2, s. 11
 • K problémom genézy, funkcie a štýlu ľudovej piesne s družstevnou tematikou
  1964 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 12, 1964, s. 3 – 67
 • K otázke robotníckej piesne na Slovensku
  1957 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 1, 1957, č. 8 – 9, s. 267 – 270
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Pozdrav jubilantke Eve Krekovičovej (19. 6. 1949)
  1999 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 47, 1999, č. 2 – 3, s. 259 – 265
 • Zdravica k životnému jubileu PhDr. Milana Leščáka, CSc.
  1990 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 38, 1990, č. 3, s. 471 – 474
 • kol.: Nová slovenská hudba: 13. ročník prehliadky
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 6 , s. 1, 9 – 12
 • Šestnásty etnomuzikologický seminár v Jihlave
  1987 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 35, 1987, č. 2 – 3, s. 509 – 510
 • Zdravica k sedemdesiatinám Ladislava Galku
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 19, s. 4
 • Zdravica Oldřichovi Sirovátkovi k 60. narodeninám
  1985 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 33, 1985, č. 4, s. 776 – 778
 • Seminár “Pieseň a politické hnutie” v Berlíne
  1984 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 32, 1984, č. 4, s. 660 – 662
 • Burlasová, Soňa – Demo, Ondrej: Klenotnica podnetná a inšpirujúca
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 171 (21. 7.), s. 5
  (Ondrej Demo – etnomuzikológ, redaktor, publicista...)
 • Za Pavlom Tonkovičom (13. 1. 1907 – 22. 5. 1980)
  1981 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 29, 1981, č. 2 – 3, s. 405 – 407
 • VIII. medzinárodný zjazd slavistov (Zagreb, 3. – 9. 9. 1978)
  1979 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 27, 1979, č. 4, s. 596 – 597
 • Životné jubileum PhDr. Márie Kosovej, CSc. (20. 7. 1918)
  1978 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 26, 1978, č. 2, s. 351 – 353
 • Suchoň, Eugen – Kresánek, Jozef – Burlasová, Soňa – Očenáš, Andrej – Čížek, Ľubomír – Strnadová-Paráková, Zita – Matúš, František – Rybarič, Richard – Blaho, Jaroslav: Odkaz Februára hudobnému umeniu
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 4, s. 4, 7
 • Vedecké recenzie
 • Eva Krekovičová: O živote folklóru v súčasnosti (ľudová pieseň)
  1990 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 38, 1990, č. 3, s. 494 – 496
 • Holý, Dušan: Zpěvný jednotky lidové písně. Jejich vztahy a význam
  1990 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 38, 1990, č. 1 – 2, s. 310
 • Burlasová, Soňa: Pavel Rozkoš: Folklór Slovákov z rumunského Banátu
  1987 Slováci v zahraničí, Matica slovenská, Martin roč. 12, 1987, s. 229 – 231
 • Strobach, Hermann: Deutsches Volkslied in Geschichte und Gegenwart
  1986 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 34, 1986, č. 1 – 2, s. 342 – 343
 • Elschek, Oskár: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei
  1985 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 33, 1985, č. 4, s. 800 – 802
  (Teil 2)
 • Dušan Holý: Mudrosloví primáše Jožky Kubíka
  1985 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 33, 1985, č. 4 , s. 802 – 803
 • Aleksander Pawlak: Folklor muzyczny kujaw
  1985 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 33, 1985, č. 1, s. 283 – 285
 • Oskár Elschek: Slovenské ľudové hudobné nástroje v medzinárodnej edícii
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 6, s. 4, 7
 • Kulagina, Alla V.: Russkaja narodnaja ballada
  1983 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 31, 1983, č. 1, s. 143 – 144
 • Ondrej Demo: Z klenotnice slovenských ľudových piesní
  1983 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 31, 1983, č. 1, s. 126 – 127
 • Štefan Lami: Slovenské ľudové balady v Maďarsku
  1982 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 30, 1982, č. 3, s. 514 – 516
 • S. I. Hryca: Melos ukrajinskoj narodnoj epiky
  1982 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 30, 1982, č. 3, s. 513 – 514
 • Kumer Zmaga: Etnomuzikologija, razgled po znanosti o ljudski glasbi
  1981 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 29, 1981, č. 1, s. 162 – 164
 • Jadwiga Jagiello: Polska ballada ludowa
  1980 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 28, 1980, č. 4, s. 659 – 660
 • Gusev, V. E.: Slavianskije partizanskije pesni
  1980 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 28, 1980, č. 3, s. 475 – 477
 • Juliusz Roger: Piesni ludu polskiego w Górnym Slasku
  1978 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 26, 1978, č. 3, s. 532 – 533

Ocenenia

 • Cena Slovenského hudobného fondu
  1974


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 11. 2017