Profil osobnosti

Foto: Elena Šarayová

Elena Šarayová

15. 6. 1943 Zvolenská Slatina

vážna hudba
dirigovanie, zborové dirigovanie
pedagóg – dirigovanie

Bio

Bio

1960 – 1964
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Mikuláš Strausz, kompozícia – Andrej Očenáš, dirigovanie – Kornel Schimpl)
1964 – 1969
VŠMU (orchestrálne dirigovanie – Ľudovít Rajter, vokálne dirigovanie – Ján Strelec a Juraj Haluzický, oratoriálne a kantátové dirigovanie – Ján Mária Dobrodinský)
-
pedagogička dirigovania na VŠMU

Šarayová je prvou slovenskou profesionálnou dirigentkou. Od roku 1967 spolupracuje s Bratislavským detským zborom ako dirigentka, v roku 1980 prevzala po Jurajovi Haluzickom aj funkciu umeleckej vedúcej, od roku 1983 vedie zbor v spolupráci so svojím synom Ondrejom Šarayom. V roku 1969 bola spoluzakladateľka Dámskeho komorného orchestra, kde pôsobí ako umelecká vedúca a dirigentka. V rokoch 1971 – 1986 viedla Spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena. S týmito telesami sa predstavila na viac ako 2000 koncertoch doma i v zahraničí (takmer celá Európa, Kanada, Japonsko, USA).

Popri koncertnej činnosti sa venuje pedagogickej práci. Vyučuje dirigovanie na VŠMU v Bratislave. Je pozývaná ako lektorka dirigentských kurzov a tiež ako členka súťažných porôt.

Bibliografia

 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 4
 • Puťorová, Lillian: Recenzie : Dámsky komorný orchester
  2011 Hudobný život 2011, č. 3, s. 36 – 37
 • Ursínyová, Terézia: Dámsky komorný orchester v zrelom veku
  2009 Hudobný život roč. XLI, 2009, č. 11-12, s. 6
 • Sternová, Mária: Naša Elena Šarayová-Kováčová
  2008 Centrum Novum roč. XVIII, 2008, č. 13, s. 3
 • Capková, Alžbeta: Bratislavský detský zbor má 40 rokov
  2002 Bratislavské noviny 21.11 2002
 • Jedličková, Petra: "Otroci" hudby : návšteva u Šarayovcov, kde je profesia koníčkom
  1999 Život roč. 49, 1999, č. 26, s. 6 – 7
 • Ursínyová, Terézia: Elena Kováčová-Šarayová
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 12, s. 2
 • Kováčová-Šarayová, Elena; Ursínyová, T.: Ostrovy večnej jari : Pri čiernej káve s dirigentkou Elenou Šarayovou-Kováčovou
  1992 Večerník 13.3. 1992, č. 52, s. 6 – 7
 • Pellegi, Pavol; Kováčová-Šarayová, Elena: Najradšej až do penzie : Rozhovor s Elenou Šarayovou-Kováčovou umeleckou vedúcou a dirigentkou Bratislavského detského zboru
  1992 Večerník 11.11. 1992, č. 221, s. 5
 • Fecsková, Silvia: VIII. hudobná jeseň Jozefa Grešáka
  1989 Spravodajca Bardejov, november 1989, s. 21 – 27
 • Kyselová, Eleonóra; Šarayová-Kováčová, Elena: O hudbe a zborovom speve
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 1, s. 4
 • Truhlářová, Agneša; Truhlářová, Alžbeta; Šarayová-Kováčová, Elena: O dobré sa treba starať
  1987 Slovenka roč. 39, 1987, č. 9, s. 32
 • Kyselová, Eleonóra; Šarayová-Kováčová, Elena: Podchytiť záujem detí o hudbu
  1987 Rytmus roč. 38, 1987, č. 12, s. 4 – 5
 • Truhlářová, Agneša: Duša troch zborov
  1986 Nedeľná Pravda roč. 19, 1986, č. 49 , s. 6
 • Ursínyová, Terézia: Jubilantská previerka
  1985 Hudobný život 1985, č. 4, s. 3
 • Hornoveská, Ľuba: XIV. slávnosti zborového spevu a súťaž o Zlatý veniec mesta Bratislavy
  1985 Hudobný život 1985, č. 13, s. 7
 • staccato
  1985 Hudobný život 1985, č. 13, s. 2
 • Kováčová-Šarayová, Elena; Ťapajová, Elena: Najkrajší dar je pieseň : O práci a rodine hovoríme s dirigentkou Elenou Šarayovou-Kováčovou
  1984 Večerník 9.3. 1984, č. 50, s. 6
 • Čunderlíková, Eva: K jubileu Bratislavského detského zboru pri MDKO : Po dvadsiatich rokoch
  1983 Hudobný život 1983, č. 4, s. 1 a 7
 • Polakovičová, Viera: Zborový cyklus
  1983 Hudobný život 1983, č. 19, s. 4
 • (sf): staccato
  1982 Hudobný život 1982, č. 9, s. 2
 • Šarayová-Kováčová, Elena; Hurajová, Eleonóra: Hudba, ktorá je v nej
  1982 Smena 9.10. 1982, č. 240, s. 6
 • Bratislavské hudobné slávnosti ´82 : Slávnostné otvorenie
  1982 Hudobný život 1982, č. 20, s. 1
 • -Eka-: Defilé zborového spevu
  1982 Hudobný život 1982, č. 15, s. 4
 • Cenková, Katarína: V. žilinský festival komorných orchestrov
  1982 Hudobný život 1982, č. 14, s. 5
 • Šarayová-Kováčová, Elena; Petrík, Marián: Japonsko tlieskalo našim deťom
  1981 Slovensko roč. 5, 1981, č. 2, s. 19
 • Berger, Igor: Zlatý veniec mesta Bratislavy
  1981 Hudobný život 1981, č. 9, s. 2
 • staccato
  1981 Hudobný život 1981, č. 7, s. 2
 • Werner, Ivan; Šarayová-Kováčová, Elena: Ťažisko v práci s deťmi : Vyznanie prvej slovenskej dirigentky
  1981 Sloboda 23.4. 1981, č. 17, s. 4
 • -ako-: Jedna z úspešných prehliadok
  1981 Hudobný život 1981, č. 16, s. 4
 • Čobejová, Markéta: Žilinská zborová súťaž "Mládež spieva ´81"
  1981 Hudobný život 1981, č. 14, s. 2
 • Šarayová-Kováčová, Elena; Weisser, Ladislav: Hudba sprevádza môj život
  1980 Rytmus roč. 31, 1980, č. 3, s. 32 – 33
 • Šarayová, Elena; Buzoga, Michal: Hlasy nešetria
  1979 Slovensko roč. 3, 1979, č. 2, s. 22
 • Žáry, Ivan: Ženské sóla
  1979 Smena 1.12. 1979, č. 284, s. 6
 • Földešová, Marta: Prehliadka komorných telies a súborov
  1979 Hudobný život 1979, č. 17, s. 2
 • Čurilla, Štefan: Košické predjarie
  1976 Hudobný život 1976, č. 9, s. 5
 • -mpk-: Slovenskí umelci v zahraničí
  1976 Hudobný život 1976, č. 3, s. 4
 • Potočár, Jozef: Na čiernomorskom pobreží
  1975 Hudobný život 1975, č. 17, s. 2
 • Duffek, Kornel: Z domova
  1974 Hudobný život 1974, č. 11, s. 2
 • Ehrenbergerová, A.: Ozvena
  1972 Hudobný život 1972, č. 10, s. 2
 • V. Č.; Šarayová-Kováčová, Elena: Orchester neobyčajného obsadenia
  1971 Hudobný život 1971, č. 2, s. 8
 • Vopařil, Josef: Glosár
  1971 Hudobný život 1971, č. 15, s. 2
 • -vk-: Detský rok a Slniečko
  1970 Hudobný život 1970, č. 4, s. 4
 • Móži, Alexander: Hudobná výchova vo svetle súčasnej doby
  1970 Hudobný život 1970, č. 15, s. 7
 • Sedlický, Tibor: Elena Kováčová-Šarayová
  K dejinám zborového spevu na Slovensku 3, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
 • Personálna bibliografia
 • Naposledy Petrovi Hradilovi (29.4.1940-24.7.2001)
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 9, s. 4
 • Detské hlasy zo Slovenska
  1980 Večerník 24.9. roč. 25, 1980, č. 188, s. 5
 • Anjelské hlasy zo Slovenska : Bratislavský detský zbor v Japonsku
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 19, s. 6

Diskografia

 • Foto: Dámsky komorný orchester DÁMSKY KOMORNÝ ORCHESTER
  2011 CD – Diskant DK 0134-2131
  1. Baldassare Galuppi: Concerto a quattro č. 2 G dur
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  2. Antonio Vivaldi: Sinfonia č. 2 G dur
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  3. Johann Sebastian Bach: Air zo Suity D dur BWV 1068
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  4. Johann Sebastian Bach: Koncert pre klavír (čembalo) a orchester d mol BWV 1052
   Dana Šašinová (pf), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  5. Ivan Hrušovský: Vznešené tance levočské
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Peter Šaray (vn), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
 • Foto: Bratislavský detský zbor BRATISLAVSKÝ DETSKÝ ZBOR
  2000 CD – Diskant DK-0054-2 231
  1. Michael Haydn: Anima Nostra
   Helena Veselská (s), Veronika Fialová (ms), Mária Henselová (a), Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum
   Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  3. Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  4. André Caplet: Sanctus
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  5. Benjamin Britten: Procession
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  6. Béla Bartók: Blúdenie
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  7. Paraškev Chadžijev: Festivalový valčík
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  8. Nakato Jošinoo: Pieseň šťastných detí
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  9. Kabalevskij Dmitrij: Dobrú noc
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  10. Klement Slavický: Jarný kolotoč
   Bratislavský detský zbor, Marta Braunsteinerová (fl), Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  11. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Letná hra
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  12. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Bystrina
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  13. Eugen Suchoň: V marci ESD 90 – Lastovičky
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  14. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  15. Ladislav Burlas: Padá lístie zlaté – Mamka
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  16. Oto Ferenczy: Detské obrázky – Máj
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  17. Jaroslav Křička: Uspávanka z kopaníc
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  18. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Vetríček studený
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  19. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Bol jeden gajdoš
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  20. Miroslav Raichl: Tancuj, tancuj
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
 • Foto: Organová nálada ORGANOVÁ NÁLADA
  1999 CD – Agentúra AP Projekt
  1. Anna Predmerská-Zúriková (org), Peter Mikuláš (b), Juraj Bartoš (tr), Elena Šarayová (dir.2), Dámsky komorný orchester
 • Foto: Leoš Janáček: The Cunning Little Vixen LEOŠ JANÁČEK: THE CUNNING LITTLE VIXEN
  1981 CD – Decca Records 417 129-2

  Lucia Popp Eva Randová Dalibor Jedlička a ď. Wiener Philharmoniker dirigent Sir Charles Mackerras Wiener Staatsopernchor zbormajster Helmut Froschauer Bratislavský detský zbor zbormajsterka Elena Šarayová
  1. Leoš Janáček:
   Elena Šarayová (zbm.), Lucia Popp (s)
 • Foto: Spievajže si, spievaj IV SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ IV
  LP – Opus 9119 0861

  Bratislavský detský zbor, zbormajsterka Elena Kováčová-Šarayová Slovenský filharmonický zbor a orchester, dirigent Jan Mária Dobrodinský
  1. Elena Šarayová (zbm.), Bratislavský detský zbor, Slovenský filharmonický zbor

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ladislav Kupkovič: Obetiam 11. marca 2011 (Obetiam Fukušimy)
  pre sláčikový orchester
  23. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Do hory, do lesa
  Kytica vianočných piesní pre detský zbor, sláčiky, dve flauty a bicie
  14. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (zbm.), Mládežnícky zbor Echo, Ondrej Šaray (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Sila pravdy
  Malá kantáta pre bas sólo, miešaný zbor, čembalo (klavír) a sláčikový orchester
  7. 2004 Prvé uvedenie na Slovensku
  Nitra, SK
  INTERPRETI: Elena Šarayová (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Chaconne G dur
  podľa organovej témy J. S. Bacha
  5. 1997 Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Cífer, SK
  INTERPRETI: Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
 • Eugen Suchoň: Vivoláváňí jara ESD 106
  Detský dvojzbor a sláčikový orchester
  28. 4.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  14. Slávnosti zborového spevu, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Metelica-motanica
  1. 10.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Eugen Suchoň: Vivoláváňí jara ESD 106
  Detský dvojzbor a sláčikový orchester
  12. 10.
  1986
  Prvé uvedenie v zahraničí
  21. Mezinárodní festival Brno, 1. Bienále soudobé hudby, Besední dům, Brno, CZ
  INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Dámsky komorný orchester Dámsky komorný orchester

  Zdroj: Archív Hudobného centra


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017