Profil osobnosti

Foto: Pavol Šimai Autor: Martin Burlas

Pavol Šimai

29. 6. 1930 Levice – 9. 2. 2020 Štokholm

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1945
návrat na Slovensko do Bratislavy, pokračoval v štúdiu hudby u Štefana Németha-Šamorínskeho
1951 – 1956
VŠMU v Bratislave (kompozícia – Ján Cikker)
1956 – 1959
štúdium na Deutsche Akademie der Künste v Berlíne (kompozícia – Paul Dessau), spolupráca s filmovými štúdiami DEFA
1960 – 1962
režisér Čs. rozhlasu v Bratislave, spolupráca so súbormi SĽUK, Lúčnica, Mladé srdcia
1962 – 1968
hudobný dramaturg Štúdia krátkeho filmu, pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave
1968
emigrácia do Švédska, kde pracoval ako klavírny technik a ladič, ako hudobný recenzent denníka Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, pedagogicky pôsobil na hudobných školách v Södertalje, Arvike, Štokholme a na Göteborskej univerzite

Pavol Šimai získal základné všeobecné i hudobné vzdelanie v Budapešti (klavír – Pál Kadosa).

 

"Šimai je príslušníkom slovenskej skladateľskej generácie, ktorej radikálne krídlo nekompromisne presadzovalo nové prúdy hudby 20. storočia; sám však napriek experimentovaniu s novými kompozičnými postupmi a materiálmi (Hovorí matka) zostal pevne zakotvený v tradícii, ktorej základné princípy neodmietol, hľadajúc nové možnosti hudobnej expresie menej okázalými a šokujúcimi postupmi. Šimai sa zameral na prácu s timbrom (Meditácia; Sen a ráno; Vittoria), ktorý sa stal aj jedným z hlavných nositeľov jeho kompozičného jazyka, a inšpiroval sa aj melodikou ľudovej piesne. Niekoľko skladieb vzniklo na podnet výtvarných prác manželky J. Šimaiovej."

(RAJTEROVÁ, Alžbeta: Pavol Šimai. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 276 – 277.)

Diela

 • balet
 • Zuzka (Tri priadky)

  Symfonický balet v 3 dejstách (4 obrazoch)
  1956–1963 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
 • orchester
 • In Direct Light (I motljus)

  2000 5' 30
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: orch
 • Baltic Breeze

  2007 11'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: orch: flp, fl, ob, 9cl, clb, fg, 2sxa, sxt, sxbr, 5cr, 4cor, 4tr, 2tn, tnb, euf, 2tu, tp, 2bat, cb
 • symfonický orchester
 • Búrliváci

  OBSADENIE: orch
 • Hra s Mozartom

  OBSADENIE: orch
 • Slovenský tanec z baletu Zuzka

  OBSADENIE: orch
 • Suita z baletu Zuzka č. 1 a 2

  OBSADENIE: orch
 • Tanečná rapsódia na cigánske melódie

  OBSADENIE: orch
 • Vittoria

  Composizione per grande orchestra
  1963 OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Combattimenti

  1965 OBSADENIE: orch
 • Nordron

  1979 – 1981 1979 – 1981, rev. 1997, 13'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: orch/fiati
 • O, lappri!

  1997 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Fanfáry pre Ingesunda

  OBSADENIE: fiati
 • Pochod

  OBSADENIE: fiati
 • Pozdrav

  OBSADENIE: fiati
 • Sång och clowneri (Spev a šaškovanie)

  1991 5'
  OBSADENIE: fiati
 • Bez opony (Utan ridå)

  1992 11'
  OBSADENIE: fiati
 • Hommage à Vladimír Kovář

  1997 OBSADENIE: fiati
 • Spegelresan

  2001 10'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: orch
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Beťár a dievča

  OBSADENIE: s, br, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Óda

  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • zbor a orchester
 • I think continually

  1966 TEXT: Spencer Sender
  OBSADENIE: CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Lúčne nálady op. 4 č. 2

  OBSADENIE: cr, archi
 • Concertino rustico

  pre flautu a sláčikový orchester
  1952 1952, rev. 1991, 16'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, archi
 • Koncert pre violončelo a sláčikový orchester

  1986 31'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: vc, archi
 • Musica per violoncello ed orchestra d’archi

  1986 1986, rev. 1994, 24'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: vc, archi
 • Dva tance

  1989 9' 30"
  OBSADENIE: vbf/mbf, orch
 • The Message

  1993 14'
  OBSADENIE: tr, fiati
 • Clariccon

  pre klarinet a dychový orchester
  2003 14'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: cl, orch: flp, fl, ob, 4cl, clb, fg, sxa, sxt, 3cr, 4tr, 3tn, euf, tu, cb, tp, 3bat
 • Claricon

  pre klarinet a symfonický orchester
  2008 25'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: cl, orch: flp, fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 2tn, tnb, tu, tp, bat, 2vn, vl, vc, cb
 • sólový nástroj
 • Fyra svenska folkvisor

  1976 OBSADENIE: gui
 • Impresie

  1976 10'
  VYDAVATEĽ: Gehrman
  OBSADENIE: gui
 • Variationer och fuga över Av himlens höjd oss kommen är

  1976 17'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: fg
 • Preludium

  1979 OBSADENIE: cb
 • Pyramída

  1981 4'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: vn
 • 2 prelúdiá

  1988 OBSADENIE: vc
 • Vexations

  1988 OBSADENIE: vc/gui/vbf
 • Hallo, Mr Johann Sebastian!

  2005 7'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: vc
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Krátke skladby

  1951–1952 OBSADENIE: pf
 • Pastorela

  pre klavír
  1953 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf
 • Fragment sonáty

  1956 OBSADENIE: pf
 • Mŕtvi…

  1956 OBSADENIE: pf
 • Perokresby

  1958 OBSADENIE: pf
 • Rondo

  1958 OBSADENIE: pf
 • Sonáta

  pre klavír
  1958 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Zo Slovenska

  Malá suita pre klavír
  1958 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • När blir det vår

  1980 2'
  OBSADENIE: pf
 • Sisyfos

  pre klavír
  1984 11'
  OBSADENIE: pf
 • Alla tarantella

  pre klavír
  1998 5'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Tack (Vďaka)

  1995 5'
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Sonatína

  1952 1952, rev. 1983, 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, SMIC
  OBSADENIE: fl/vc, pf
 • Pezzo da concerto (Konsertstycke)

  1957 1957, rev. 1984
  OBSADENIE: fl, gui
 • Sonáta in A

  1978 17' 30"
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: vn, pf
 • Clarisson

  pre klarinet a klavír
  1980 1980, rev. 1996, 14' 30''
  OBSADENIE: cl, pf
 • Duo

  pre flautu a violončelo
  1984 OBSADENIE: fl, vc
 • Západ slnka na Capri (Il Tramonto dal Monte Solaro a Capri)

  1994 15'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: sx/tr, org
 • In Direct Light (I motljus)

  2005 OBSADENIE: vc, pf
 • Toccata

  2005 7'
  OBSADENIE: vc, pf/org
 • dva klavíry
 • Passionato

  1954 OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Introdukcia a allegro

  pre dychové trio
  1958 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: tr, cr, tn
 • Piano-trio

  1974 15'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Signaler (Signály)

  1983 VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: ob, vc, pf
 • Laetitia recognitionis

  trio pre husle, violu a violončelo
  1995 17'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Fyra folkmelodier från Sverige

  2004 VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: ob, cl, fg
 • Låtar från Sverige

  2004 9'
  OBSADENIE: ob, cl, fg
 • štyri nástroje
 • Hågkomster

  OBSADENIE: 4tn
 • En udda lek (Osobitná hra)

  1972 8' 30"
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: cl, vn, vc, pf
 • Tack (Vďaka)

  1995 OBSADENIE: 4vc
 • Marcia funebre

  1998 VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf (fiati)
 • dychové kvinteto
 • Cartoons (Skice)

  1990 9'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg
 • šesť nástrojov
 • Mosty (Broar)

  pre dychové kvinteto a klavír
  1992 22' 30
  OBSADENIE: pf, fl, ob, cl, cr, fg
 • sedem nástrojov
 • Scény

  1995 18'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: cr, 6bat
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Hovorí matka

  Mierový príhovor podľa poviedky Jiřího Marka
  1958 TEXT: autor podľa J. Marka
  OBSADENIE: spk, fl, cl, fg, gui, bat
 • Meditácia

  pre alt a sláčikové kvarteto na slová Renáty Pandulovej
  1965 TEXT: R. Pandulová
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: a, 2vn, vl, vc
 • V Pezinečku na rínečku

  Vokálno-inštrumentálny cyklus na slová slovenských ľudových balád
  1969 VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: s, b, fl, vc, pf
 • Dan i butiken

  1972
 • Tidningsurklipp

  1975 OBSADENIE: s, fl, cl, gui, cb
 • Tre sånger

  1975–1978 16' 30
  TEXT: P. Neruda - A. Lundkvist, M. Torres; E. Blomberg, Gy. Illyés - A. Lundkvist
  VYDAVATEĽ: SUE
  OBSADENIE: s, vc, pf
 • Två sånger (Dve piesne)

  1977–87 VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: s, fl, gui
 • Klartext

  päť piesní
  1978–1982 VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: s, cl
 • Elegy XII

  1984 10`
  TEXT: John Donne
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: t/s, fld, vc, cmb
 • Romantiska etyder (Romantické etudy)

  1988 11'
  TEXT: Tobias Berggren
  OBSADENIE: ms, 2sth
 • Schieläugige Zeugen (Škuľaví svedkovia)

  pre alt, trombón a 3 hráčov na bicích
  1988/1998 TEXT: Nelly Sachs
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: ms, tr, 4bat
 • Skelögda vittnen

  1989 TEXT: N. Saxová
  OBSADENIE: ms, tr, 4bat
 • Fragmente aus Franz Kafkas Tagebuch (Fragmenty z denníka Franza Kafku)

  1993/1996 9'
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: a, 2fl, vl, vc
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Horiace polia

  OBSADENIE: b, pf
 • Návšteva

  Pieseň pre stredný hlas so sprievodom klavíra na slová Márie Rázusovej-Martákovej
  1951 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf
 • Ľudové piesne

  1951–52 OBSADENIE: s, pf
 • Sloky lásky...

  Cyklus piesní pre tenor so sprievodom klavíra na slová ľúbostnej poézie S. Ščipačeva
  1955 TEXT: Stepan Ščipačev
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: t, pf
 • November

  Cyklus piesní pre barytón a klavír na slová Marcela Herza
  1963 TEXT: M. Herz
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: br, pf
 • Mitt Fröding-diarium. Värmland 25 juli – 6 augusti 1972

  1972 OBSADENIE: s/ms, pf
 • Babbelofoni

  1984 1984, rev. 1998
  TEXT: Lennart Hellsing
  OBSADENIE: ms, pf
 • Dve slovenské ľudové piesne

  1993 OBSADENIE: ms, pf
 • hudba pre divadlo
 • Kefka

  RÉŽIA: M. Sládek
 • miešaný zbor
 • Vinets lov

  OBSADENIE: CM
 • Sen a ráno

  Štyri miešané zbory na básne Igora Gallu
  1965 TEXT: I. Gallo
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Narren i katedralen (Blázon v katedrále)

  1972 5'
  TEXT: Essie Sahlin
  VYDAVATEĽ: SMIC
  OBSADENIE: 2CM
 • Dve slovenské ľudové balady

  1993 OBSADENIE: CM
 • Gånglåt

  1998 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • ženský zbor
 • Piesne biele

  1964 OBSADENIE: CF
 • populárna hudba – piesne
 • Pieseň o cvokoch

  1962 TEXT: Boris Droppa
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
 • Staronoví generáli

  1962 TEXT: Boris Droppa, Rudolf Olšinský
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
 • Zádumčivosť

  1962 TEXT: Nataša Tánska
 • Tanec staveniska

  1963 TEXT: Boris Droppa
  VYDAVATEĽ: Slovenská hudba
 • hudba k filmu
 • Das zweite Gleis

  feature
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Tiere der Arktis

  OBSADENIE: KD
 • Ostrov, ktorý zrodilo more

  1961 RÉŽIA: J. Zachar
  OBSADENIE: KD
 • Vlakom do školy

  1961 RÉŽIA: V. Andreánsky
  OBSADENIE: KD
 • Z nášho kraja

  1962 RÉŽIA: J. Pogran
  OBSADENIE: KD
 • Dunaj

  1964 RÉŽIA: K. Barlík
  OBSADENIE: KD
 • Bratislava 1945 – 1965

  1965 RÉŽIA: P. Sýkora
  OBSADENIE: KD
 • Fotografia

  1965 RÉŽIA: O. Krivánek
  OBSADENIE: KD
 • Hľadá sa vzorec pre šifru 009

  1965 RÉŽIA: P. Čalovka
  OBSADENIE: KD
 • Každých sedem minút

  1965 RÉŽIA: P. Čalovka
  OBSADENIE: KD
 • Symfonietta Nízkych Tatier

  1965 RÉŽIA: P. Miškuv
  OBSADENIE: KD
 • Tak som to videl

  1965 RÉŽIA: K. Barlík
  OBSADENIE: KD
 • Tatranské kontrasty

  1965 RÉŽIA: K. Škřipský
  OBSADENIE: KD
 • Posledný odpich

  1966 RÉŽIA: R. Urc
  OBSADENIE: KD
 • Šestnásť dní

  1966 RÉŽIA: M. Černák
  OBSADENIE: KD
 • Výstava nábytku

  1966 RÉŽIA: K. Barlík
  OBSADENIE: KD
 • Vývin povrchu Vysokých Tatier

  1966 RÉŽIA: K. Skřipský
  OBSADENIE: KD
 • Zakliata dolina

  1966 RÉŽIA: Š. Kamenický
  OBSADENIE: KD
 • Ždiarske rekviem

  1966 RÉŽIA: K. Skřipský
  OBSADENIE: KD
 • Dieťa

  1967 RÉŽIA: O. Krivánek
  OBSADENIE: KD
 • Náhle cievne príhody mozgové

  1967 RÉŽIA: V. Andreánsky
  OBSADENIE: KD
 • Piesok do očí

  1967 RÉŽIA: E. Šinko
  OBSADENIE: KD
 • Útek z hradu

  1967 RÉŽIA: R. Urc
  OBSADENIE: KD
 • V oázach romantiky

  1967 RÉŽIA: K. Barlík
  OBSADENIE: KD
 • Letisko Bratislava neprijíma

  1968 RÉŽIA: E. Šinko
  OBSADENIE: KD
 • Posledná večera

  1968 RÉŽIA: M. Slivka
  OBSADENIE: KD
 • krátkometrážny hraný film
 • Spiel mit, Peter

  OBSADENIE: KH
 • dlhometrážny hraný film
 • Prípad Barnabáš Kos

  1964 RÉŽIA: P. Solan
  OBSADENIE: DH
 • Senzi mama

  1964 RÉŽIA: V. Pavlovič
  OBSADENIE: DH
 • Muž, ktorý luže

  1968 RÉŽIA: A. Robbe-Grillet
  OBSADENIE: DH
 • nešpecifikovaný televízny film
 • Rodinné ságy

  OBSADENIE: Tv
 • stredometrážny televízny film
 • Dobrodružstvo so spravodlivosťou

  1962 RÉŽIA: V. Pavlovič
  OBSADENIE: STv
 • Hudba na hradoch a zámkoch

  1966 RÉŽIA: V. Andreánsky
  OBSADENIE: STv
 • animovaný film
 • Dita na pošte

  1967 RÉŽIA: V. Kubal
  OBSADENIE: A
 • Nový klobúk tety Kláry

  1968 RÉŽIA: M. Klikár
  OBSADENIE: A
 • Oko

  1968 RÉŽIA: J. Bindzár
  OBSADENIE: A

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • VESELÝ, Ondrej: Sonda do tvorby slovenských skladateľov žijúcich v zahraničí
  (s výlučným zreteľom na médium gitary)
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 3, s. 261–273
 • Umelecká kritika a publicistika
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 3
 • CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 38
 • BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 12
 • BUBNÁŠ, Juraj: Konvergencie
  Konvergencie na Konvergenciách
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 6
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 8
 • BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 35
 • HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012
  Otvárací koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 22
 • HORKAY, Tamás: Bratislavské hudobné slávnosti
  Slovenská filharmónia
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 13
 • ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 2
 • BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 2
 • HREHORČÁKOVÁ, Jarmila: Dekréty na disonancie [rozhovor]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 11-12, s. 24 – 25
 • ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty : Mirbach
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 3, s. 21
 • ZELJENKA, Ilja: Blahoželanie Pavlovi Šimaiovi
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 6, s. 2
 • JAVORSKÝ, Igor: SF vo februári
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 7, s. 4
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Oneskorený portrét a všeličo
  Stretnutie s Pavlom Šimaiom
  1990 Literárny týždenník roč. 3, 1990, č. 7, s. 15
 • RAJTEROVÁ, Alžbeta: Vittoria – compositione per grande orchestra
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 5, s. 220
 • ČÍŽIK, Vlado: Slovenská filharmónia jubilejne
  1964 Slovenská hudba roč. 8, 1964, č. 10, s. 318
 • (ek): Interview s Pavlom Šimaiom
  1963 Slovenská hudba roč. 7, 1963, č. 7, s. 206–207
 • Analýzy diel
 • AICHOVÁ, Alžbeta: Vittoria – composizione per grande orchestra
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 5, s. 220–221
 • Personálna bibliografia
 • Anketa
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 22, s. 5
 • Hudba a strach. Sympózium v rámci festivalu Melos-Étos
  1991 Bratislava 1991
 • Z diskusie mimoriadneho zjazdu
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 4, s. 8
 • Čo prinášajú berlínske festivaly?
  1957 Slovenská hudba roč. 1, 1957, č. 7, s. 238–239

Diskografia

 • Foto: Violin Solo 4 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 4 – MILAN PAĽA
  2012 CD – Pavlík Records PA 0108-2-132
  1. Tadeáš Salva: Burleska
   Milan Paľa (vn)
  2. Juraj Tandler: Suita
   Milan Paľa (vn)
  3. Jozef Sixta: Recitatív
   Milan Paľa (vn)
  4. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Milan Paľa (vn)
  5. Dušan Martinček: Verso fine...? / Dotyky času
   Milan Paľa (vn)
  6. Pavol Šimai: Pyramída
   Milan Paľa (vn)
  7. Mirko Krajči: Tíšiny vzkriesení
   Milan Paľa (vn)
  8. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Milan Paľa (vn)
  9. Juraj Tandler: Prelúdium a tance
   Milan Paľa (vn)
  10. Ivan Parík: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  11. Peter Machajdík: Peroket
   Milan Paľa (vn)
  12. Juraj Beneš: Sonata
   Milan Paľa (vn)
  13. Juraj Beneš: Lamento
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Cellomania CELLOMANIA
  2007 CD – Pavlík Records PA 0054-2-131
  1. Pavol Šimai: Tack (Vďaka)
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  2. Jevgenij Iršai: Cellitorrenti
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  3. Vladimír Godár: Pieseň labute
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  4. Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  5. Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  6. Ľubica Čekovská: Kuckucks Winterlied
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
 • Foto: The Nordic Flute THE NORDIC FLUTE
  2007 CD – Intim Musik IMCD023
  1. Edvard Grieg: Lyric Pieces, Book 8, Op. 65: No. 6. Wedding-Day at Troldhaugen (arr. J. Johansson)
   Goran Marcusson (fl), Camerata Romana
  2. Edvard Grieg: 12 Melodies, Op. 33: No. 2. Våren (arr. J. Johansson)
   Goran Marcusson (fl), Camerata Romana
  3. Edvard Grieg: Jeg elsket (arr. J. Johansson)
   Goran Marcusson (fl), Camerata Romana
  4. Johan Helmich Roman: Flute Concerto in G major
   Goran Marcusson (fl), Camerata Romana
  5. Oskar Lindberg: Gammal fabodpsalm fran Dalarna (arr. J. Johansson)
   Goran Marcusson (fl), Camerata Romana
  6. Pavol Šimai: Concertino rustico
   Goran Marcusson (fl), Camerata Romana
  7. Lars-Erik Larsson: En vintersaga , Op. 18: IV. Epilogue (arr. J. Johansson)
   Goran Marcusson (fl), Camerata Romana
  8. Lars-Erik Larsson: Flute Concertino, Op. 45, No. 1
   Goran Johansson (fl), Camerata Romana
 • Foto: WASBE 2007 Killarney Ireland WASBE 2007 KILLARNEY IRELAND
  2007 CD – Mark Records 7213-MCD
  1. August Soderman: The Maid of Orleans: Overture (arr. J. Johansson)
   Gothenburg Symphonic Band, Jerker Johansson (dir.)
  2. Johan Svendsen: 2 Swedish Folk-Melodies, Op. 27: No. 1. Allt under himmelens faste: Adagio (arr. S. Gustafson)
   Gothenburg Symphonic Band, Jerker Johansson (dir.)
  3. Marcel Wengler: Versuche uber einen Marsch
   Gothenburg Symphonic Band, Jerker Johansson (dir.)
  4. Nils Lindberg: Torn Erik's Song
   Daniel Rodhe (sxs), Jerker Johansson (dir.), Gothenburg Symphonic Band
  5. Pavol Šimai: Baltic Breeze
   Gothenburg Symphonic Band, Jerker Johansson (dir.)
  6. Dag Wiren: Romantisk svit, Op. 22, 'Kopmannen i Venedig' (arr. J. Johansson)
   Gothenburg Symphonic Band, Jerker Johansson (dir.)
  7. Percy Grainger: Lads of Wamphray March
   Gothenburg Symphonic Band, Jerker Johansson (dir.)
  8. Jerker Johansson: Brass Wings
   Gothenburg Symphonic Band, Jerker Johansson
  9. Sam Rydberg: I beredskap
   Gothenburg Symphonic Band, Jerker Johansson (dir.)
 • Foto: Romantic Guitar Music ROMANTIC GUITAR MUSIC
  2006 CD – BIS Records BIS-CD-203
  1. Josef Holeček: Smoke Rings
   Josef Holeček (gui)
  2. Pavol Šimai: Impresie
   Josef Holeček (gui)
  3. Josef Holeček: Swedish Romance
   Josef Holeček (gui)
  4. Torsten Sörenson: Guitar Sonatina
   Josef Holeček (gui)
  5. Josef Holeček: Six Aquarelles
   Josef Holeček (gui)
  6. Erland von Koch: Monologue No. 10
   Josef Holeček (gui)
  7. Josef Holeček: Tremolo Studies: Serenade
   Josef Holeček (gui)
  8. Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Sonata in D major, Op. 77, 'Omaggio a Boccherini'
   Josef Holeček (gui)
 • Foto: Pavol Simai – Key PAVOL SIMAI – KEY
  2000 CD – Phono Suecia PS-CD123
  1. Pavol Šimai: Mosty (Broar)
   Pražské dychové kvinteto, Daniel Wiesner (pf)
  2. Pavol Šimai: Scény
   Sören Hermansson (cr), Kroumata Percussion Ensemble
  3. Pavol Šimai: Sisyfos
   Fredrik Ullen (pf)
  4. Pavol Šimai: Cartoons (Skice)
   Pražské dychové kvinteto
  5. Pavol Šimai: Clarisson
   Martin Frost (cl), Per Tengstrand (pf)
  6. Pavol Šimai: Nordron
   Gothenburg Musicians, B. Tommy Andersson (dir.)
 • Foto: Musica Slovaca MUSICA SLOVACA
  1992 CD – Hudobný fond SF 0005 2131
  1. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Ladislav Burlas: Planctus
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Pavol Šimai: Concertino rustico
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Víťazoslav Kubička: Jesenná hudba op. 73
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Mässa för Måsar MÄSSA FÖR MåSAR
  1983 LP – Phono Suecia PS 15

  phono suecia
  1. Pavol Šimai: Tre sånger
   Iwa Sörenson (ms), Olof Nordlund (vc), José Ribera (pf)
  2. Torsten Sörenson: Mässa för Måsar
   Iwa Sörenson (ms), José Ribera (pf), Olof Nordlund (vc)
  3. Torsten Sörenson: Visa
   Iwa Sörenson (ms), José Ribera (pf), Olof Nordlund (vc)
  4. Torsten Sörenson: Den ljusa nattens ljusa fågeldrillar
   Iwa Sörenson (ms), José Ribera (pf), Olof Nordlund (vc)
  5. Torsten Sörenson: Psalm
   Iwa Sörenson (ms), José Ribera (pf), Olof Nordlund (vc)
  6. Torsten Sörenson: Dikt
   Iwa Sörenson (ms), José Ribera (pf), Olof Nordlund (vc)
 • Foto: A Memorial to the Victims of Wars A MEMORIAL TO THE VICTIMS OF WARS
  1970 LP – Everest 3315
  1. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000
   Aladár Móži (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Oświęcim
   Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Hirošima
   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Pavol Šimai: Vittoria
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Musica nova Bohemica et Slovaca MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA
  1966 LP – Supraphon SUA 18753
  1. Ilja Zeljenka: Oświęcim
   Július Pántik (spk), Karol Prochotský (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Kühnovi komorní sólisté, Pavel Kühn (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Pavol Šimai: Vittoria
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Hirošima
   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: New Slovak Compositions NEW SLOVAK COMPOSITIONS
  1965 LP – Supraphon SUA 18655
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu
   Ľuba Baricová (a), Miro Bázlik (pf), František Tannenberger (vc), Miroslav Král (fl)
  3. Jozef Malovec: Dve časti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Partecipazioni per 12 strumenti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2
   Jaroslav Chovanec (vc), Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Rudolf Macudziński (pf)
  6. Pavol Šimai: Hovorí matka
   Viera Strnisková (spk), Vladislav Brunner (fl), Rudolf Červenka (cl), Vieroslav Matušík (fg), Ján Mocák (gui), Vladimír Bittner (bat), Stanislav Chuchmal (bat), Pavol Šimai (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Pavol Šimai: En udda lek (Osobitná hra)
  29. 10.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  "...from America to Europe...", Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Adámek (cl), Juraj Tomka (vn), Andrej Gál (vc), Zuzana Biščáková (pf)
 • Pavol Šimai: Claricon
  pre klarinet a symfonický orchester
  10. 3.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Pavol Šimai: Musica per violoncello ed orchestra d’archi
  11. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Pavol Šimai: Pyramída
  13. 12.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
 • Pavol Šimai: Dve slovenské ľudové balady
  11. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (dir.)
 • Pavol Šimai: Nordron
  12. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
 • Pavol Šimai: Clarisson
  pre klarinet a klavír
  19. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Nora Skuta (pf)
 • Pavol Šimai: Spegelresan
  9. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Anu Tali (dir.)
 • Pavol Šimai: Laetitia recognitionis
  trio pre husle, violu a violončelo
  15. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Pavol Šimai: Sisyfos
  pre klavír
  28. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sylvia Čápová-Vizváry (pf)
 • Pavol Šimai: Concertino rustico
  pre flautu a sláčikový orchester
  6. 2.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Pavol Šimai: Passionato
  10. 11.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Silvia Macudzińska (pf), Rudolf Macudziński (pf)
 • Pavol Šimai: Sen a ráno
  Štyri miešané zbory na básne Igora Gallu
  20. 3.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Pavol Šimai: Meditácia
  pre alt a sláčikové kvarteto na slová Renáty Pandulovej
  6. 3.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Libuše Salabová (a), Novákovo kvarteto, Antonín Novák (vn), Dušan Pandula (vn), Josef Podjukl (vl), Jaroslav Chovanec (vc)
 • Pavol Šimai: Vittoria
  Composizione per grande orchestra
  8. 10.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Pavol Šimai: Claricon
  pre klarinet a symfonický orchester
  22. 1.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Helsingborg, SE
  INTERPRETI: Kristian Möller (cl), Helsingborgs symfoniorkester, Sascha Goetzel (dir.)
 • Pavol Šimai: Baltic Breeze
  8. 7.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  13th WASBE Conference , Killarney, IE
  INTERPRETI: Göteborg Symphonic Band
 • Pavol Šimai: Toccata
  14. 10.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Göteborg , SE
  INTERPRETI: Claes Gunnarsson (vc), Mikael Wahlin (org)
 • Pavol Šimai: Hallo, Mr Johann Sebastian!
  1. 9.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ
  INTERPRETI: Peter Schuback (vc)
 • Pavol Šimai: Låtar från Sverige
  9. 7.
  2004
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Junsele, SE
  INTERPRETI: Musica Per Tre
 • Pavol Šimai: Clariccon
  pre klarinet a dychový orchester
  2. 10.
  2001
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kronhuset , Göteborg, SE
  INTERPRETI: Ola Persson (cl), Göteborgsmusiken, Alexander Hanson (dir.)
 • Pavol Šimai: Spegelresan
  2. 7.
  2001
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Lyckåfestivalen, Lyckeby , SE
  INTERPRETI: Musica Vitae, Dorota Sivda (umv.)
 • Pavol Šimai: Západ slnka na Capri (Il Tramonto dal Monte Solaro a Capri)
  25. 10.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pfarrkirche St. Bernhard, Hamburg, DE
  INTERPRETI: Laurence Gwodz (sx), Zygmunt Strzep (org)
 • Pavol Šimai: Alla tarantella
  pre klavír
  25. 8.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Italienska kulturinstitutet, Stockholm, SE
  INTERPRETI: Marcello Cofini (pf)
 • Pavol Šimai: Hommage à Vladimír Kovář
  21. 2.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Göteborg, SE
  INTERPRETI: Göteborgsmusiken, Jerker Johansson (dir.)
 • Pavol Šimai: Scény
  24. 2.
  1996
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Štokholm, SE
  INTERPRETI: Sören Hermansson (cr), Kroumata
 • Pavol Šimai: Tack (Vďaka)
  3. 11.
  1995
  Prvé uvedenie v zahraničí
  St. Clara kyrka, Štokholm, SE
  INTERPRETI: Per Thunarf (org)
 • Pavol Šimai: Tack (Vďaka)
  2. 4.
  1995
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Synagóga, Göteborg, SE
 • Pavol Šimai: Musica per violoncello ed orchestra d’archi
  31. 8.
  1994
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Riddarhuset/Sveriges radio, Štokholm, SE
  INTERPRETI: Elemér Lavotha (vc), Stockholms Sinfonietta, Peteri Sakari (dir.)
 • Pavol Šimai: Fragmente aus Franz Kafkas Tagebuch (Fragmenty z denníka Franza Kafku)
  11. 6.
  1994
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Nostický palác , Praha, CZ
  INTERPRETI: Virginie Walterová (a), Kvarteto Martinů
 • Pavol Šimai: The Message
  17. 10.
  1993
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kulturhuset , Štokholm, SE
  INTERPRETI: David Glännskog (tr), Göteborgsmusiken, Jerker Johansson (dir.)
 • Pavol Šimai: Bez opony (Utan ridå)
  15. 5.
  1992
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Stenhammarsalen , Göteborg, SE
  INTERPRETI: GöteborgsMusiken, Jerker Johansson (dir.)
 • Pavol Šimai: Sång och clowneri (Spev a šaškovanie)
  1. 10.
  1991
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Göteborg, SE
  INTERPRETI: GöteborgsMusiken, Jerker Johansson (dir.)
 • Pavol Šimai: Cartoons (Skice)
  9. 5.
  1990
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ
  INTERPRETI: Filharmonické dychové kvinteto
 • Pavol Šimai: Dva tance
  17. 3.
  1989
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Göteborg, SE
  INTERPRETI: Jerker Johansson (mb), Musikhögskolans orkester, Jan Yngwe (dir.)
 • Pavol Šimai: Koncert pre violončelo a sláčikový orchester
  25. 3.
  1988
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Göteborg, SE
 • Pavol Šimai: Babbelofoni
  6. 11.
  1984
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Röhsska museet , Göteborg, SE
  INTERPRETI: Märta Schéle (ms), Elisif Lundén (pf)
 • Pavol Šimai: Pezzo da concerto (Konsertstycke)
  16. 4.
  1984
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ny Scen, Göteborg , SE
  INTERPRETI: Åke Bergström (fl), Bo Haraldsson (gui)
 • Pavol Šimai: Signaler (Signály)
  4. 3.
  1984
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Gävle Museum, Gävle, SE
  INTERPRETI: Trio Aulos
 • Pavol Šimai: Sonáta in A
  7. 12.
  1981
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Sveriges riksradio, Štokholm, SE
  INTERPRETI: Gustavo Garcia (vn), Elisif Lundén (pf)
 • Pavol Šimai: Pyramída
  5. 5.
  1981
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Štokholm, SE
  INTERPRETI: David Bartov (vn)
 • Pavol Šimai: När blir det vår
  9. 9.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kulturhuset, Stockholm, SE
  INTERPRETI: Kerstin Åberg (pf)
 • Pavol Šimai: Klartext
  päť piesní
  21. 1.
  1979
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ocarskyrkan , Štokholm, SE
  INTERPRETI: Ilona Maros (s), Leif Hellman (cl)
 • Pavol Šimai: Impresie
  8. 3.
  1976
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Göteborgs konserthus, Göteborg, SE
  INTERPRETI: Josef Holeček (gui)
 • Pavol Šimai: Mitt Fröding-diarium. Värmland 25 juli – 6 augusti 1972
  28. 10.
  1974
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Göteborg, SE
  INTERPRETI: Gun Kronzell (ms), Gunnar Sjöström (pf)
 • Pavol Šimai: Tre sånger
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Göteborg, SE
  INTERPRETI: Iwa Sörenson (s), Guido Vecchi (vc), Hilja Saarne (pf)

Audio

 • Šimai, Pavol: Vittoria
Video

 • Our music icons: Pavol Simai

  2015

 • Pavol Šimai v Hudobnom centre

  2012

  Zdroj: HC
  Autor: HC
 • Pavol Šimai v Hudobnom centre II

  2012

  Zdroj: HC
  Autor: HC


« späť na zoznam Aktualizované: 14. 02. 2020