Profil osobnosti

Foto: Nora Skuta Autor: Pavel Kastl

Nora Skuta

3. 5. 1967 Bratislava

vážna hudba
klavír, klavírna spolupráca

Pôsobenie v: Duo Eliason, Klavírne duo Skuta, OPERA APERTA ensemble

Bio

Bio

1981 - 1987
Konzervatórium v Bratislave (klavír - Juraj Mašinda, čembalo - Róbert Grác)
1988 - 1992
VŠMU (klavír - Miloslav Starosta, Daniela Varínska)
1992 - 1993
štipendistka SHF (Daniela Varínska)
od 1994
VŠMU, postgraduálne štúdium so špecializáciou na súčasnú hudbu (konzultácie u Christiana Wolffa, Andrása Wilheima, Martina Erdmanna, Sigune von Ostenovej, Zygmunta Krauzeho, Betha Griffitha, Louisa Andriessena a i.)
interpretačné kurzy:
Eugen Indjić, Zoltán Kocsis, Rudolf Kehrer, Attila Némethy, Siegfried Mauser, Marianna Schröderová
od 1988
členka súboru VENI
od 1996
členka klavírneho dua s manželom Mikulášom Skutom
1997
spoluzakladateľka a členka súboru Opera aperta ensemble
1993 - 1999
komorná spolupráca na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave

Nora Skuta ako sólistka spolupracovala so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, ŠKO Žilina, Bratislavskými sólistami, Cappellou Istropolitanou a početnými významnými osobnosťami - skladateľmi, dirigentmi,  hudobnej scény súčasnej hudby, ako napr. Johannes Kalitzke, György Kurtág, Klangforum Wien, Amadinda percussion group, Beth Griffith, Sigune von Osten, Louis Andriessen, Sofia Gubajdulina, Simon Steen - Andersen, Tristan Murail, John Cage, Steve Reich a uní. Zúčastnila sa na mnohých unikátnych projektoch, stála pri zrode početných diel súčasných autorov, účinkovala na stredoeurópskych medzinárodných festivaloch (BHS, Melos-Étos, Večery novej hudby, Konvergencie, Pražské jaro, festivaly novej hudby v Prahe, Ostrave, Olomouci, Donaueschingen, Grenzenios-Berlin, Contrasts-Lvov, Varšavská hudobná jeseň, Miláno-Música, Arcus Temporum-Pannonhalma, Mozartwochen, stART - Salzburg, Salzburger Festspiele, Wien Modern a ďalšie). Od roku 2009 je prvou klaviristkou súboru ÖENM/Österreichisches ensemble für Neue Musik v Salzburgu.

Nora Skuta pravidelne účinkuje v klavírnom duu so svojím manželom Mikim Skutom, ale ako vyhľadávaná interpretka komornej hudby spolupracuje s radom ďalších domácich i zahraničných umelcov. Jej diskografia obsahuje zväčša komorné nahrávky v duových formáciách (violončelo-klavír, klarinet-klavír, dva klavíry), ako aj profilové CD viacerých slovenských skladateľov. Sólovo nahrávala pre vydavateľstvo MMC, ďalšie nahrávania realizovala aj pre Naxos a NEOS.

 

"Eleonóra Slaničková-Škutová disponuje o. i. úctyhodnou dynamickou amplitúdou a v interpretovaných dielach uplatňuje svoj tvorivý temperament. Skladby s dramatickou vášnivosťou patria k jej veľkým devízam. Práve nimi si podmaňuje publikum, kritiku a uznanie autorov, ktorých tlmočí. Napriek tomu však dosahuje ideálnu vyváženosť medzi mozaikou drobnokresby a jej začleňovaním do vyšších celkov a jej interpretácia klasického repertoáru upútava poslucháčov osobnostným stvárňovaním dôverne známych diel.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 120-123.)

 

 

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Eleonóra Slaničková-Škutová
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 120 – 123
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Kolář, Robert: Zimné Konvergencie : Stravinskij
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 3, s. 4 - 6
 • Kolář, Robert: Melos-Étos 2019
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 5
 • Kolář, Robert: Konvergencie 2019
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 4 - 6
 • Kolář, Robert: Hudba dneška v SNG #30: Duo Eliason
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 19
 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  Dvojkoncert pre Fazioli a Steinway
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1 - 2, s. 16
 • Kolář, Robert: Nové impulzy pre Slovenský mládežnícky orchester
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 20 – 24
 • Kolář, Robert: Melos-Étos 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 7
 • Schindler, Agata: Standing ovation diplomatov v Berlíne pre klavírne duo Nory a Mikiho Skutu
  2016 In: www.operaslovakia.sk/standing-ovation-diplomatov-v-berline-pre-klavirne-duo-nory-a-mikiho-skutu/
  Opera Slovakia 2016
 • Puškášová, Melánia: Konvergencie 2016
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 8 – 10
 • Dohnalová, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 6
 • Platzner, Alexander: Konvergencie : Stretnutie abiturientov
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 5 – 6
 • Puškášová, Melánia: Konvergencie : Pokračovanie Chasidských piesní
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 4 – 5
 • Chalupka, Ľubomír: Konvergencie 2013 : Bratislavská noc komornej hudby
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 6 – 7
 • Rehák, Oliver: Klasici, ale neklasicky : Konvergencie opäť ponúkajú zaujímavé mená aj projekty
  2012 SME 14.9. roč. 20, 2012, č. 213, s. 14
 • Katina, Peter: Konvergencie v Košiciach : Hommage a John Cage
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 21
 • Uher, Pavol: Levočské babie leto
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 12
 • Horkay, Tamás: Komorná hudba na košických Konvergenciách
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 20 – 21
 • Horkay, Tamás: Spravodajstvo, koncerty
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 5
 • Šargová, Jana: Konvergencie v košických Kasárňach
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1 - 2, s. 7
 • Platzner, Alexander: Messiaenovský recitál Nory Škutovej
  2010 roč. 42, 2010, č. 1 - 2, s. 4
 • Šuba, Andrej: Nora Skuta & The Bad Boys Collective
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1 - 2, s. 11 – 12
 • Zagar, Peter: Recenzie : Marián Lejava : Chant d´Amour
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 9, s. 35
 • Šťastný, Jaroslav: Recenzie CD : Daniel Matej: schneller, weiter, höher
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 58
 • Berger, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 5, s. 8
 • Kolař, Róbert: Recenzie. Cello Recital in London... Jozef Lupták, Robert Cohen, Nora Škutová
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 1 – 2, s. 56 – 57
 • Thomas, Roger: Contemporary Music on CD and SACD
  2006 International Record Review january 2006, s. 20 – 22
 • Rehák, Oliver: Cageova hudba vás nenechá chladnými : So špičkovou slovenskou klaviristkou Eleonórou Škutovou-Slaničkovou o jej najnovšom projekte Sonates & Interludes
  2005 Sme [príloha Kultúra] 31.8. 2005, s. 26
 • Šuba, Andrej: Vydavateľstvu Hevhetia sa podaril...
  2005 Týždeň 25.7. 2005, s. 65
 • Šikulincová, Gabriela: Konvergencie, alebo zbližovanie pokračuje
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 9, s. 20
 • Pejhovský, Miroslav: Z mirbachovských matiné
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 6, s. 28
 • Šuška, Pavol: „Bokesovský“ koncert v Mirbachu (premiéra Sonáty č. 3, op. 32)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 2, s. 19
 • Lesan, Martin: Čaro tónov
  2001 Literárny týždenník 17. 5. 2001
 • Rajter, Adrian: Ako som to vnímal ja... (Odpoveď na recenziu Igora Bergera)
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 6, s. 3
 • Berger, Igor: Slovenská filharmónia. Koncerty [recenzia interpretácie Chopinovho Koncertu f mol, op. 21]
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 4, s. 20
 • Martináková, Zuzana: Melos-Étos. 6. Medzinárodný festival súčasnej hudby (7.–16. 11.)
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 12, s. 19–21
 • Šuška, Pavol: Kontrabas a dva klavíry (polrecitál dua na festivale Melos-Étos)
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 12, s. 22
 • Čurilla, Štefan: ŠFK v závere roka (Chopinov koncert f mol)
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 1, s. 12
 • Beksiak, Antoni: Owoc poszukiwań
  2001 Ruch Muzyczny 11.11. 2001, s. 23
 • –: Miniprofil HŽ: Eleonóra Škutová
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 9, s. 6
 • Puškášová, Meška: Prvý vydavateľský koncert, alebo Mami, kúp mi noty!
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 6, s. 22–23
 • Ursínyová, Terézia: Orientácia na súčasnosť
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 3, s. 22–23
 • Čížik, Vladimír: Klavír v Mirbachu
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 12, s. 32
  (recenzia samostatného recitálu )
 • Šebesta, Róbert: Konvergencie – nový festival
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 10, s. 19
 • Ursínyová, Terézia: Dravá hudba mladosti
  1999 Literárny týždenník roč. 12, 1999, č. 11, s. 14
 • Dohnalová, Lýdia: Melos-Étos. Dynamický dej
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 1, s. 6
 • Martináková, Zuzana: Klavírne duo Nora a Miki Škutovci
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 2, s. 5
 • Martináková, Zuzana: Melos-Étos – medzinárodný festival súčasnej hudby
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 23, s. 10
 • Martináková, Zuzana: Večery novej hudby – „znovuvzkriesenie“ Erika Satieho
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 14–15, s. 3
 • Godányová, Milada: Nová slovenská hudba
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 6, s. 10
 • Burgrová, Katarína: Konvergencie v Košiciach: Šostakovič 110
  2016 Hudobný život roč. 38, 2016, č. 7 - 8, s. 12
 • Berger, Igor: Koncerty v Mirbachu
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 9, s. 15
 • Puškášová, Melánia: Večery novej hudby 4.-18. jún
  10. ročník medzinárodného festivalu
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 7 - 8, s. 32 – 34
 • Berger, Igor: Z nedeľných matiné
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 4, s. 26 - 27

Diskografia

 • Foto: Slovak Concertos SLOVAK CONCERTOS
  2016 CD – Hudobný fond SF 00882131
  1. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 1
   Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Dušan Štefánek (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester
   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Tadeáš Salva: Cello Music TADEÁŠ SALVA: CELLO MUSIC
  2012 CD – Naxos 8.572509
  1. Tadeáš Salva: Dvanásť prelúdií pre dve violončelá
   Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
  2. Tadeáš Salva: Koncert op. 11
   Eugen Prochác (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Tri árie
   Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf)
  4. Tadeáš Salva: Malá suita
   Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf)
  5. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 3
   Juraj Čižmarovič (vn), Eugen Prochác (vc), Bernadetta Šuňavská (org)
 • Foto: Juraj Beneš – Going to JURAJ BENEŠ – GOING TO
  2011 CD – Hudobný fond SF00662131
  1. Juraj Beneš: Going to
   Jozef Podhoranský (vc), Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Boris Bohó (vc), Csaba Rácz (vc)
  2. Juraj Beneš: Intermezzo No. 3
   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)
  3. Juraj Beneš: Tri monódie
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Sikora (vc), Alexander Cattarino (cmb), Marta Nitranová (s), Juraj Beneš (dir.)
  4. Juraj Beneš: Durée Δ
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Juraj Beneš: Haiku
   Nao Higano (s), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Beneš: Waltz for Colonel Brumble
   Daniel Gazon (dir.), Bratislavské komorné združenie
 • Foto: VAPORI DEL CUORE – Possible Stories VAPORI DEL CUORE – POSSIBLE STORIES
  2011 CD – Divis-Slovakia R128 0004-2-131
  1. Franz Schubert/Chris Newman: Morgengruss
   Chris Newman (v), Ronald Šebesta (clb), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Nora Skuta (pf), Daniel Matej (dr), Roman Laščiak (sde)
  2. Daniel Matej: p@ges [from] ch@rnolds
   Daan Vandewalle (pf), Marek Piaček (fl, C*), Boris Lenko (ac), Ľubomír Burgr (vn), Peter Zagar (sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Roman Laščiak (sde), VAPORI del CUORE
  3. Marek Piaček: Corrado
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Petr Michoněk (vc), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (sth), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde), VAPORI del CUORE
  4. Daniel Matej: Possible Stories (...and Other Stories)
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Petr Michoněk (vc), Daniel Matej (v, gng), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (v, elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde), VAPORI del CUORE
 • Foto: Salzburg Biennale. Festival for New Music 2009 SALZBURG BIENNALE. FESTIVAL FOR NEW MUSIC 2009
  2010 CD – NEOS NEOS 10947

  Steve Reich (*1936) Different Trains for string quartet and pre-recorded tape (1988) [01] I. America Before the War [02] II. Europe During the War [03] III. After the War stadler quartett György Ligeti (1923 - 2006) Drei Stücke für zwei Klaviere (1976) [04] I. Monument [05] II. Selbstportrait mit Reich und Riley (und Chopin ist auch dabei) [06] III. Bewegung Miki Skuta, piano; Nora Skuta, piano György Ligeti [07] Continuum for harpsichord (1968) Florian Birsak, harpsichord Steve Reich Sextet for percussion and keyboards (1984 -1985) [08] Part I [09] Part II [10] Part III [11] Part IV [12] Part V
  1. Miki Skuta (pf), Nora Skuta (pf)
 • Foto: Martin Burlas – Sotto voce MARTIN BURLAS – SOTTO VOCE
  2009 CD – R266 0011-2-131
  1. Martin Burlas: Kóda
   Zwiebelovo kvarteto
  2. Martin Burlas: Panadol
   Zwiebelovo kvarteto
  3. Martin Burlas: Sotto voce
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  4. Martin Burlas: Morendo maestoso
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  5. Martin Burlas: Familienbilder (Rodinné obrázky)
   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf), Martin Mosorjak (cl)
 • Foto: Carson Cooman: Symphonies Nos. 2 and 3, Piano concerto, Partita, Vision CARSON COOMAN: SYMPHONIES NOS. 2 AND 3, PIANO CONCERTO, PARTITA, VISION
  2007 CD – Naxos 8.559329

  Cooman, Carson 1. Symphony No. 2, Op. 574, "Litanies of Love and Rain" Slovak Radio Symphony Orchestra Trevor, Kirk, Conductor Partita, Op. 526 2. I. Cantus 3. II. Ludus Schultz, Stephen, baroque flute 4. Piano Concerto, Op. 649 Skuta, Nora, piano Slovak Radio Symphony Orchestra Trevor, Kirk, Conductor 5. Vision, Op. 646 Gough, Rachel, violin Gough, Rupert, organ Symphony No. 3, Op. 650, "Ave Maris Stella" 6. I. Pentimento 7. II. Interrupted Motet Slovak Radio Symphony Orchestra Trevor, Kirk, Conductor 8. Songlines, Sun Dreaming, Op. 307 Bohuslav Martinu Philharmonic Orchestra Trevor, Kirk, Conductor Sonata for Violin and Organ, Op. 573 9. I. Telescope 10. II. Ballade for Max 11. III. Keep on Shining! Gough, Rachel, violin Gough, Rupert, organ
  1. Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Daniel Matej - Schneller, weiter, höher DANIEL MATEJ - SCHNELLER, WEITER, HÖHER
  2006 CD – Hudobný fond SF 00482131
  1. Daniel Matej: In the End…
   VENI ensemble
  2. Daniel Matej: Schneller, weiter, höher
   ARCANA ensemble
  3. Daniel Matej: ('Nikabrik' or 'Trumpkin'?)
   Anne La Berge (fl), Nora Skuta (pf)
  4. Daniel Matej: JAUNE, BLEUE, ROUGE
   VENI ensemble
 • Foto: Chant d`Amour (Chamber music 1998-2002) CHANT D`AMOUR (CHAMBER MUSIC 1998-2002)
  2006 CD – Mediálny inštitút TI 0006 2 131
  1. Marián Lejava: Elegia in memoriam
   Marián Lejava (pf)
  2. Marián Lejava: Sonata-variations
   Ronald Šebesta (cl), Andrea Bálešová (pf)
  3. Marián Lejava: Chant d'Amour
   Peter Šesták (vn), Peter Vrbinčík (vn), Jozef Lupták (vc), Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf), Marián Lejava (dir.)
  4. Marián Lejava: after GONE
   Mária Mártonová Kormanová (ac), Martin Chovanec (ac)
  5. Marián Lejava: an autumn wan (notturno no. 1)
   Monika Štreitová (fl), Enikő Ginzery (zmb), Peter Šesták (vl), Marián Lejava (dir.)
  6. Marián Lejava: from father to son (notturno no. 2)
   Peter Mosorjak (vn), Andrej Gál (vc), Andrea Bálešová (ppf), Marián Lejava (dir.)
  7. Marián Lejava: Mo(o)nical(l)
   Monika Štreitová (fl), Marián Lejava (dir.)
 • Foto: »Martin Burlas Koniec sezóny« »MARTIN BURLAS KONIEC SEZÓNY«
  2005 CD – Millenium Records & Publishing 834035-2
  1. Martin Burlas: Zbytočný záchvev
   OPERA APERTA ensemble
  2. Martin Burlas: Príslušenstvo > Zábava
   Katarína Černá-Zajacová (vc), Nora Skuta (pf)
  3. Martin Burlas: Posttraumatický syndróm
   Solamente naturali, Miloš Valent (bvn), Peter Michálik (bvn), Peter Vrbinčík (bvl), Michaela Čibová (bvc)
  4. Martin Burlas: Nebeltag
   Mária Henselová (ms), Daniel Buranovský (pf), Solamente naturali
  5. Martin Burlas: Hymnus pre nereagujúcich
   OPERA APERTA ensemble
  6. Martin Burlas: Dvaja ľudia
   Stanislav Beňačka, jr. (b), Daniel Buranovský (pf), Solamente naturali
  7. Martin Burlas: Koniec sezóny
   Solamente naturali
  8. Martin Burlas: Offertorium
   Musica aeterna
 • Foto: Cello in Recital Live at St. John’s, Smith Square, London CELLO IN RECITAL LIVE AT ST. JOHN’S, SMITH SQUARE, LONDON
  2005 CD – Hudobné centrum HC 10002
  1. Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  2. Jevgenij Iršai: Sonata-Corta
   Jozef Lupták (vc)
  3. Vladimír Godár: O Crux
   Jozef Lupták (vc)
  4. Bohuslav Martinů: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  5. Witold Lutosławski: Bukoliki
   Jozef Lupták (vc), Robert Cohen (vc)
  6. Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 G dur BWV 1007
   Jozef Lupták (vc)
 • Foto: John Cage: Sonatas and Interludes for Prepared Piano JOHN CAGE: SONATAS AND INTERLUDES FOR PREPARED PIANO
  2005 CD – Hevhetia HV 0011-2-131
  1. John Cage: Sonata I
   Nora Skuta (ppf)
  2. John Cage: Sonata II
   Nora Skuta (ppf)
  3. John Cage: Sonata III
   Nora Skuta (ppf)
  4. John Cage: Sonata IV
   Nora Skuta (ppf)
  5. John Cage: First Interlude
   Nora Skuta (ppf)
  6. John Cage: Sonata V
   Nora Skuta (ppf)
  7. John Cage: Sonata VI
   Nora Skuta (ppf)
  8. John Cage: Sonata VII
   Nora Skuta (ppf)
  9. John Cage: Sonata VIII
   Nora Skuta (ppf)
  10. John Cage: Second Interlude
   Nora Skuta (ppf)
  11. John Cage: Third Interlude
   Nora Skuta (ppf)
  12. John Cage: Sonata IX
   Nora Skuta (ppf)
  13. John Cage: Sonata X
   Nora Skuta (ppf)
  14. John Cage: Sonata XI
   Nora Skuta (ppf)
  15. John Cage: Sonata XII
   Nora Skuta (ppf)
  16. John Cage: Fourth Interlude
   Nora Skuta (ppf)
  17. John Cage: Sonata XIII
   Nora Skuta (ppf)
  18. John Cage: Sonata XIV and XV "Gemini" after the work by Richard Lippold
   Nora Skuta (ppf)
  19. John Cage: Sonata XVI
   Nora Skuta (ppf)
 • Foto: Passing Impressions PASSING IMPRESSIONS
  2005 CD – Hevhetia HV 0015-2-231
  1. Ľubica Čekovská: Fragment a elégie op. 4
   Ana Krsmanović (ac)
  2. Ľubica Čekovská: Šesť piesní pre soprán a klavír
   Henrieta Lednárová (s), Nora Skuta (pf)
  3. Ľubica Čekovská: Fractal op. 12
   Miki Skuta (pf), Štátny komorný orchester Žilina, David McQueen (dir.)
  4. Ľubica Čekovská: Koncert (Two portraits)
   Miki Skuta (pf), Štátny komorný orchester Žilina, David McQueen (dir.)
  5. Ľubica Čekovská: Fragment a elégie
   Štátny komorný orchester Žilina, David McQueen (dir.)
 • Foto: Jozef Sixta – Chamber Music JOZEF SIXTA – CHAMBER MUSIC
  2003 CD – SF 00372131
  1. Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto č. 1
   Miloš Valent (vn), Marián Gašpar (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  2. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Miki Skuta (pf)
  3. Jozef Sixta: Recitatív
   Jozef Lupták (vc)
  4. Jozef Sixta: Trio
   Ronald Šebesta (cl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  5. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Miki Skuta (pf)
  6. Jozef Sixta: Koncertná etuda
   Peter Guľas (cmb)
  7. Jozef Sixta: Trio
   Ronald Šebesta (cl), Peter Maurer (cl), Kristián Tóth (cl)
 • Foto: opera aperta ensemble - post-minimal set OPERA APERTA ENSEMBLE - POST-MINIMAL SET
  2002 CD – Mediálny inštitút OF 0002 2 331
  1. Christopher Fox: Straight Lines in Broken Times
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Nora Skuta (pf)
  2. Martin Burlas: 13
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  3. Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 2
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  4. James Tenney: Harmonium #5
   OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  5. Daniel Matej: Wenn wir in höchsten Nöten seyn
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  6. Hauke Harder: Bryndzové halušky
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  7. Peter Ablinger: B – A – C – H
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (clb), Peter Šesták (vl), Nora Skuta (sth)
  8. Marek Piaček: Recitativo e canzonetta
   OPERA APERTA ensemble, Nora Skuta (pf)
 • Foto: Vladimír Godár: Music for Cello VLADIMÍR GODÁR: MUSIC FOR CELLO
  1999 CD – Slovart Records SR-0027
  1. Vladimír Godár: Bikít Gilgameš
   Peter Mikuláš (b), Jozef Lupták (vc)
  2. Vladimír Godár: Emmeleia
   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  3. Vladimír Godár: La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide
   Jozef Lupták (vc), Adriana Antalová (ar)
  4. Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  5. Vladimír Godár: Barkarola
   Jozef Lupták (vc), Adriana Antalová (ar), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)
 • Foto: Vladimír Godár: Chamber Music VLADIMÍR GODÁR: CHAMBER MUSIC
  1996 CD – Slovart Records SR-0018-2-131
  1. Vladimír Godár: Ricercar per 4 stromenti
   Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  2. Vladimír Godár: Jesenná meditácia
   Peter Biely (vn), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  3. Vladimír Godár: Talizman
   Peter Krajniak (vn), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  4. Vladimír Godár: Neha
   Ivana Pristašová (vn), Peter Biely (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  5. Vladimír Godár: Déploration sur la mort de Witold Lutosławski
   Peter Biely (vn), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  6. Vladimír Godár: Emmeleia
   Peter Biely (vn), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
 • Foto: BETWEEN BETWEEN
  1995 CD – MUSICA 790023-2, Viedeň
  1. Daniel Matej: Always
   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)
  2. Daniel Matej: 383 – Music for Two (in the “Mondschein”)
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Jana Pastorková (s)
  3. Daniel Matej: Musica aeterna
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  4. Daniel Matej: Video (Billboards)
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  5. Daniel Matej: (Two) Lullabies
   VENI ensemble
 • Foto: VENI ensemble VENI ENSEMBLE
  1992 CD – Hudobný fond SF 0004 2131
  1. Jozef Malovec: Kryptogram I
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Gabriele Mirabassi (clb), Daniel Matej (dr), Peter Krbaťa, jr. (dr), Peter Važan (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf)
  2. Peter Kolman: Molizácia
   VENI ensemble, Marek Piaček (fl), Robert Rist (vbf)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (vc), Róbert Krchniak (cl), Marek Piaček (fl), Rastislav Suchan (tr), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn)
  4. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Juraj Kováč (vc), Martina Bernášková (fl), Nora Skuta (pf), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn), Vladimíra Rozsypalová (vn)
  5. Martin Burlas: Z môjho života...
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Jozef Lupták (vc), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Andrej Ivanov (cb), Peter Važan (dr), Ronald Šebesta (dr), Robert Rist (dr), Daniel Matej (pf), Martin Burlas (sth), Peter Vrbinčík (vl), Leo Sláma (vn), Miloš Valent (vn)
  6. Daniel Matej: Gloria
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Róbert Jurčo (ac), Igor Pasek (br), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (bgui), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Pavol Mikula (kt), Andrej Ivanov (cb), Martin Burlas (elgui), Cyril Šikula (ob), Peter Krbaťa, jr. (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf), Miki Skuta (elpf), Peter Važan (ppf), Monika Kádeková (s), František Caban (t), Branko Kubina (tn), Peter Strešnák (tr), Peter Vrbinčík (vl)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Lukáš Borzík: Milosrdenstvo
  pre klarinet, violončelo a klavír
  16. 12.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert v Galérii Ľ. FUllu, Galéria Ľ. Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Nora Skuta (pf)
 • Peter Zagar: Pieseň pre Emőke
  12. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Österreichisches Ensemble für neue Musik, Irmgard Messin (fl), Theodor Burkali (cl), Nora Skuta (pf)
 • Miroslav Kroupa: Koncert pre klavír a orchester č. 2
  18. 4.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre nadáciu Výskum rakoviny, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Pavol Šimai: Clarisson
  pre klarinet a klavír
  19. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Nora Skuta (pf)
 • Martin Burlas: Príslušenstvo > Zábava
  pre violončelo a klavír
  1. 8.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Rytierska sála, Starý zámok, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Jiří Janoušek (vc), Nora Skuta (pf)
 • Marián Lejava: Opera Aperta Quintet
  9. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Ján Slávik (vc), Ronald Šebesta (cl), Nora Skuta (pf)
 • Mirko Krajči: Introdukcia a allegro
  pre akordeón a klavír
  12. 5.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Nora Skuta (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 3, op. 32
  20. 1.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Sympózium básní, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nora Skuta (pf)
 • Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 1
  16. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Roman Rewakowicz (dir.)
 • Tomáš Boroš: 29 variácií na slávu Panny Márie
  15. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
 • Martin Burlas: Zbytočný záchvev
  11. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladimír Zboroň (spk), OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Ronald Šebesta (cl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
 • Ľudovít Rajter: Sexteto
  pre flautu, hoboj, klarinet, lesný roh, fagot a klavír
  19. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nora Skuta (pf), Slovak Brass Quintet
 • Juraj Hatrík: Requiem za Irisku
  Hudobno-scénický obraz
  16. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Svetlana Mečiarová (act ), Monika Štreitová (fl), Zuzana Kurimská Greková (ob), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Nora Skuta (pf), Alexandra Skořepová (réžia)
 • Juraj Beneš: Chanson triste
  pre husle, klarinet, violončelo a klavír
  10. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Ronald Šebesta (cl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
 • Ilja Zeljenka: Toccata
  pre dva klavíry
  10. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Klavírne duo Skuta, Miki Skuta (pf), Nora Skuta (pf)
 • Roman Berger: Torzo
  Dve scény z opery Na krásnom modrom Dunaji
  29. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Autorský večer Romana Bergera, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Alexander Jablokov (vn), Nora Skuta (pf)
 • Peter Zagar: Trio
  20. 6.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Vrbinčík (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
 • Jozef Sixta: Koncertná etuda
  pre čembalo
  12. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nora Skuta (cmb)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Vladimír Godár: Variazioni facili
  17. 11.
  2001
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Maraton soudobé hudby, Praha, CZ
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-12 Melos-Étos 2013
  œnm . österreichisches ensemble für neue musik

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-12 Melos-Étos 2013
  œnm . österreichisches ensemble für neue musik

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-12 Melos-Étos 2013
  œnm . österreichisches ensemble für neue musik

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2003 2003 Melos-Étos 2003

 • Foto: Opera Aperta 2000 Opera Aperta

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Opera Aperta 2000 Opera Aperta
  Koncert v Mirbachu

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Opera Aperta 2000 Opera Aperta
  Koncert v Mirbachu

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Opera Aperta 2000 Opera Aperta
  Koncert v Mirbachu

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Melos-Étos 1997 1997 Melos-Étos 1997

Audio

 • Hatrík, Juraj: An die Musik. Sonáta-depeša Schubertovi  Ronald Šebesta (cl), Peter Krajniak (vn), Imrich Fótky (vc), Eleonóra Škutová (pf)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 31. 03. 2020