Profil osobnosti

Foto: Ján Albrecht Zdroj: Archív Hudobného centra

Ján Albrecht

7. 1. 1919 Bratislava – 20. 11. 1996 Bratislava

vážna hudba
muzikológia, publicistika
viola
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1947 – 1955
člen orchestra SND
1950
absolutórium Konzervatória v Bratislave (husle)
1954
absolutórium VŠMU (viola)
od 1967
pedagóg na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, Konzervatóriu v Bratislave a VŠMU
1973
založil súbor Musica aeterna, zameraný na interpretáciu renesančnej a barokovej hudby
1995
menovanie za profesora pre odbor hudobné umenie, teória a dejiny hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU

Ján Albrecht spájal teoretický výskum so záujmom o oživenie hudby starších období, písal štúdie a články zamerané na objasňovanie otázok barokovej hudby, bol editorom nôt a nahrávok staršej slovenskej hudby.

Úvahy o barokovej hudbe zhrnul v knihe Podoby a premeny barokovej hudby (1982), estetické a filozofické postrehy v knihe Eseje o umení (1986) a Duchovný svet krásna (v nemeckom jazyku, 1995), životné peripetie zachytil v knihe Spomienky bratislavského hudobníka (1998).

Intenzívne sa zaujímal o súčasnú hudbu, výtvarné umenie, literatúru, matematiku a filozofiu umenia. Inšpiroval mladšie generácie hudobníkov a teoretikov v úsilí o poznávanie nového v oblasti hudby aj úvah o nej. Známe a obľúbené boli jeho stretnutia so študentmi a hudobníkmi v jeho byte na Kapitulskej ulici v Bratislave.

Bibliografia

 • Papp, Štefan: Ján Albrecht, najlepší priateľ Juraja Fándlyho
  2013 Záhorie, Záhorské múzeum, Skalica roč. XXII, 2013, č. 6, s. 19 – 20
 • Valentovič, Igor: Náš primalý svet...
  (15 rokov po odchode prof. Jána Albrechta)
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 1 – 2, s. 10
 • Godár, Vladimír: List Jánovi Albrechtovi
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 12, s. 12
 • Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI
  Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica
  2010 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010
  (66 s., 1. vyd.)
 • Curriculum vitae of Ján Albrecht * 7. 1. 1919 Bratislava – 20. 11. 1996 Bratislava
  2010 Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 11 – 12
 • Gréner, Ján: Ján Albrecht a vznik súboru na interpretáciu starej hudby Musica aeterna
  2010 Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 13 – 18
  (66 s., 1. vyd.)
 • Ferková, Eva: Ján Albrecht – Thoughts on Musical Style
  2010 Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 19 – 22
  (66 s., 1. vyd.)
 • Bakičová, Veronika: Musica aeterna & Ján Albrecht
  2006 AEPress, Bratislava 2006
  (211 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Francová, Zuzana: Z najnovších akvizícií Mestského múzea v Bratislave
  Pozostalosť rodiny Albrechtovcov
  2005 Spisy Mestského múzea v Bratislave. Zv. XVII, Mestské múzeum, Bratislava 2005, s. 141 – 154
 • ty: Neumierajú tí, ktorí ostávajú žiť v spomienkach-
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 4, s. 4
 • Martináková, Zuzana: K nedožitým osemdesiatinám prof. Jána Albrechta
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 4, s. 3 – 4
 • Mokrý, Ladislav: Hansiho návrat
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 3, 1999, č. 3, s. 92
 • Bakoš, Oliver: Duchovný svet krásy Jána Albrechta
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 3, 1999, č. 12, s. 92 – 93
 • Blahynka, Miloslav: Umenie ako faustovské hľadanie
  Človek a umenie
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 37, s. 11
 • Potúček, Juraj (zost.): Albrecht, Ján (1919 – 1996)
  Profily, medailónky, nekrológy domácich i zahraničných hudobných umelcov
  1999 Bratislava 1999
  (109 s., vl. n.)
 • la: Ján Albrecht: Spomienky bratislavského hudobníka
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 4, s. 585
 • Štrasser, Ján: Škola u Hanziho
  1998 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 2, 1998, č. 12, s. 106
 • Potúček, Juraj (zost.): Albrecht, Ján (1919 – 1996). Problémy hudobnej teórie a praxe
  1998 Bratislava 1998
  (101 s., vl. n.)
 • Ballová, Ľuba: Posledný Prešporák – Ján Albrecht (7. 1. 1919 – 20. 11. 1996)
  1997 Mosty. Česko-slovenský týždenník, Bratislava roč. 6, 1997, č. 1, s. 11
 • Martináková, Zuzana: S vďakou...
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 22, s. 2
 • Blahynka, Miloslav: Za Jánom Albrechtom
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 50, s. 14
 • Hofbauer, Roman: Duchovný svet krásy Jána Albrechta
  1996 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 7, 1996, č. 50, s. 2
 • Ursínyová, Terézia: Skvelý muzikológ a pamätník dávnych čias
  Dnes sa naposledy lúčime s dobrým a múdrym mužom prof. Jánom Albrechtom
  1996 Práca roč. 51, 1996, č. 278 (28. 11.), s. 10
 • Rajterová, Alžbeta: Vo veku 77 rokov navždy odišiel originálny mysliteľ a vzácny človek prof. Ján Albrecht
  1996 SME, Bratislava roč. 4 (49), 1996, č. 272 (22. 11.), s. 8
 • Martináková, Zuzana: Ján Albrecht odišiel bez rozlúčky
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 22, s. 3
 • Martináková, Zuzana: Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen (Duchovný svet krásna)
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 17, s. 8
 • Hanzelová, M. – Dvorský, Peter: Blahoželanie Jánovi Albrechtovi
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 3, s. 2
 • Jurík, Marián – Albrecht, Ján: Chvála husliam...
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 7, s. 1 – 2
 • Cseres, Jozef – Albrecht, Ján: Kultúra ako dialóg
  1992 Kultúrny život, Bratislava roč. 26, 1992, č. 11, s. 3
 • Valček, Peter – Albrecht, Ján: Život v dialógoch
  Hovoríme s hudobným pedagógom a spisovateľom Jánom Albrechtom
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 4, s. 1, 11
 • Piaček, Jozef: Významový svet Jána Albrechta
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 1, s. 6
 • Urbancová, Hana: Eseje o umení
  1988 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 33, 1988, č. 6, s. 59 – 61
 • Farkašová, Etela – Mistrík, Erich: Konfrontácie myšlienok o umení
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 19, s. 6
  (recenzia knihy Eseje o umení)
 • Šišková, Ingeborg: Gramorecenzie. Ján Albrecht
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 3, s. 3
 • Truhlářová, Agneša: Oživovateľ dávnych tónov
  Hudba z archívov a múzeí
  1985 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 18, 1985, č. 13, s. 6
 • Hurajová, Eleonóra – Albrecht, Ján: V dome plnom hudby
  Na návšteve u prof. Jána Albrechta
  1984 Smena, Bratislava roč. 37, 1984, č. 18 (21. 1.), s. 6
 • Kačic, Ladislav: Podoby barokovej hudby
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 76 (31. 3.), s. 5
 • Čárska, Etela: Oddanosť hudbe
  Jubilujúci Ján Albrecht
  1979 Nové Slovo, Bratislava roč. 21, 1979, č. 2, s. 21
 • Ballová, Ľuba: K šesťdesiatke Jána Albrechta
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 2, s. 7
 • K úplnému vydaniu Hudobného tureckého Eulenspiegla vo vydavateľstve Opus
  Recenzujeme Ján Albrecht, Alexander Móži
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 19, s. 4
 • Ursínyová, Terézia – Albrecht, Ján: Musica aeterna
  S Jánom Albrechtom o problémoch a perspektívach súboru
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 19, s. 1
 • Umelecká kritika a publicistika
 • ZAJÍČEK, Peter: Memoria aeterna 1919 - 2019
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 21
 • GODÁR, Vladimír: Poznámky k filozofii umenia Jána Albrechta
  Spomienky redaktora k 100. výročiu narodenia
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 18
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Eseje o umení
  2003 Scriptorium Musicum, Bratislava 2003
  (239 s., 1. vyd.)
 • Človek a umenie
  1999 Národné hudobné centrum, Bratislava 1999
  (570 s., 1. vyd.)
 • Spomienky bratislavského hudobníka
  1998 PT Verlag, Bratislava 1998
  (109 s., 1. vyd.)
 • Die Geisteswelt des Schönen
  1995 PT Verlag, Bratislava 1995
  (178 s., 1. vyd.)
 • Eseje o umení
  1986 Opus, Bratislava 1986
  (168 s., 1. vyd.)
 • Podoby a premeny barokovej hudby
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (202 s., 1. vyd.)
 • Skladaný, Ján – Albrecht, Ján: Stručný prehľad dejín husľovej a violovej literatúry
  1960 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1960
  (83 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Biografický lexikón Slovenska
  2007 Slovenská národná knižnica, Martin 2007, č. 3
  (739 s., 1. vyd., autor hesiel)
 • Polychória, jej funkcia a vplyv
  1996 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 22, 1996, č. 3 – 4, s. 435 – 438
 • Predslov
  1996 Trančík, Martin: Medzi starým a novým. História kníhkupeckej rodiny Steinerovcov v Bratislave, PT Verlag, Bratislava 1996
  (260 s., 1. vyd.)
 • Úvahy o hudobnej interpretácii
  1995 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 21, 1995, č. 4, s. 437 – 451
 • Dejiny Bratislavy – mesta hudby
  Prednášky s hudobnými ukážkami pri príležitosti 120. výročia narodenia Johanna Nepomuka Hummela, v Bratislave, Miestne kultúrne centrum, Zichyho palác, 24. novembra 1994, 8. decembra 1994, 26. januára 1995
  1994, 1995 Bratislava 1994, 1995
  (organizátor: Medzinárodná nadácia Johanna Nepomuka Hummela, prednášateľ: Ján Albrecht)
 • Štýlové metamorfózy a dielo Jána Levoslava Bellu
  1993 Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993, s. 179 – 181
 • Problémy interpretácie starej hudby
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 1, s. 1 – 6
 • Barok a hudba
  Výstava v rámci Roka stredoeurópskeho baroka [...], september 1992 – február 1993. Koncepcia výstavy a text katalógu Zuzana Géczová
  1992 Slovenská národná galéria, Bratislava 1992
  (62 s., 1. vyd., autori textu: Ján Albrecht a Zuzana Géczová)
 • Zvrat k vyššej kvalite
  1990 Hudobný archív 11, Matica slovenská, Martin 1990, s. 93 – 97
 • Úvahy o interpretácii slovenskej historickej hudby a jej ohlase v zahraničí
  1990 Hudobný archív 11, Matica slovenská, Martin 1990, s. 193 – 197
 • Príspevok k dialektickej analýze dvoch základných otázok umenovedy a teórie zobrazovania
  1988 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 19, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1988, s. 137 – 148
 • Zo skúsenostného obzoru súboru Musica aeterna
  1987 Ohlas slovenského hudobného umenia v zahraničí. Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety, Bratislava 1987, s. 43 – 48
  (Referát prednesený na muzikologickej konferencii v rámci Bratislavských hudobných slávností 1987)
 • Dialektika umenia a jeho zobrazovacieho prostriedku
  1983 Musica viva 2. Zborník muzikologických štúdií. Ladislav Burlas (ed.), Opus, Bratislava 1983, s. 21 – 32
 • Albrecht, Ján a kol.: Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia
  1975 Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 2, Tauberová, Alexandra (zost.), Obzor, Bratislava 1975
  (231 s., 1. vyd., Zborník prác z 2. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1973, 5. – 6. októbra 1973)
 • K estetike dodekafónie a elektronickej hudby
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 1, s. 11 – 14
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Hudobná estetika pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
  1977 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1977
  (64 s., 1. vyd.)
 • Teoretické základy husľovej hry
  1957 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1957
  (144 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Editorská činnosť
 • Albrecht, Ján (ed.): Ivan Parík: Meditácia pre violu a klavír
  2005 Hudobný fond, Bratislava 2005
  (15 s., 1. vyd., hudobnina, revidoval Ján Albrecht)
 • Albrecht, Ján (ed.): The Best of Vivaldi
  1996 Opus, Bratislava 1996
  (1 CD)
 • Albrecht, Ján (ed.): Ludwig van Beethoven: Mondscheinsonate
  1996 Opus, Bratislava 1996
  (1 CD)
 • Albrecht, Ján (ed.): Béla Bartók: Sonata for Two Pianos and Percussion
  Peter Toperczer – klavír, Marián Lapšanský – klavír, Václav Mazáček – bicie nástroje, Jiří Svoboda – bicie nástroje, Leonard Slatkin – dirigent
  1995 Opus, Bratislava 1995
  (1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht)
 • Albrecht, Ján (ed.): Georg Anton Benda: Soirée a Gotha
  Kamila Zajíčková, Magdaléna Kožená, Musica Aeterna, Peter Zajíček - dirigent
  1995 Slovart, Bratislava 1995
  (1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht, Peter Zajíček)
 • Albrecht, Ján (ed.): Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trios No. 6 – 7
  Ivan Gajan – klavír, Viktor Šimčisko – husle, Milan Telecký – viola, Juraj Alexander – violončelo
  1995 Opus, Bratislava 1995
  (1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht)
 • Albrecht, Ján (ed.): Sebastiano Bodino: Sonatas I – VI
  1995 Slovart, Bratislava 1995
  (1 CD)
 • Albrecht, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Dve sonáty pre tri fagoty a basso continuo
  1994 Music Forum, Bratislava 1994
  (12 s., 1. vyd., 1 partitúra a 3 hlasy, hudobnina)
 • Albrecht, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Castor et Pollux
  Musica aeterna, Kamila Vyskočilová-Zajíčková, Jitka Saparová, Peter Oswald, Peter Mikuláš, Viktória Stracenská, Marta Beňačková, Pavol Baxa – dirigent
  1990, 1995 Opus, Bratislava 1990, 1995
  (1 gramofónová platňa, reedícia na CD – 1995, poznámky Ján Albrecht)
 • Albrecht, Ján (ed.): Slovenská komorná hudba 6
  1989 Opus, Bratislava 1989
  (41 s., 1. vyd., hudobnina, Igor Dibák, Ivan Konečný, Július Kowalski, Dušan Martinček, Ilja Zeljenka, Ján Zimmer)
 • Ballová, Ľuba – Albrecht, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Musica pro comoedia generali (Castor et Pollux)
  1989 Opus, Bratislava 1989
  (119 s. a 9 hlasov, 1 partitúra, hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 6)
 • Albrecht, Ján (ed.): Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre mandolínu a orchester G dur. Koncert pre fagot a orchester F dur
  Štátny komorný orchester, Cappella Istropolitana, Vinzenz Hladky, Keith Harris, František Machats, Jan Valta, Bystrík Režucha
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján a kol. (ed.): Edmund Pascha: Vianočná omša F dur. Harmonia pastoralis / Weihnachtsmesse F-dur
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (31, 13 s., 1. vyd., Moderné vydanie a faksimile, Mária Jana Terrayová, Ján Albrecht, Egon Sigmund, Jozef Minárik)
 • Albrecht, Ján (ed.): Skladby majstrov pre violu a klavír
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (88 s., 1. vyd., hudobnina, G. Ph. Telemann, J. M. Leffloth, C. H. Graun, C. F. Abel, J. N. Hummel, C. M. von Weber, Winkler)
 • Albrecht, Ján (ed.): Italian renaissance and early baroque music
  Musica aeterna, Kamila Vyskočilová, Dagmar Pechová, Pavol Baxa, Peter Mikuláš, Ján Albrecht – umelecký vedúci
  1985, 1995 Opus, Bratislava 1985, 1995
  (1 gramofónová platňa, reedícia na CD – 1995)
 • Albrecht, Ján (ed.): Francesco Landini: Ballata “Amor c’al tuo sugetto.”
  Musica aeterna, Kamila Vyskočilová, Dagmar Pecková, Pavol Baxa, Peter Mikuláš
  1985 Opus, Bratislava 1985
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján (ed.): Slovenská violová tvorba
  Slowakische Kompositionen für Viola und Klavier
  1983, 1991 Opus, Bratislava 1983, 1991
  (48, 16 s. a 1 hlas, 1983 – 1. vyd., 1991 – 2. vyd., hudobnina, skladby pre violu a klavír, Alexander Albrecht, Ladislav Holoubek, Ivan Konečný, Miloslav Kořínek, Dušan Martinček, Ivan Parík)
 • Albrecht, Ján (ed.): Bratislavskí sólisti, Anna Hölblingová, Quido Hölbling, Jack Martin Händler, Jozef Podhoranský
  1983 Opus, Bratislava 1983
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Sonáty z Hudobného štvorlístka
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (26 s., 1. vyd., 1 partitúra a 3 hlasy, hudobnina)
 • Albrecht, Ján (ed.): Ludwig van Beethoven: Octet in E flat major, Op. 103
  Bratislavská komorná harmónia
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján (ed.): Joseph Haydn, Karl Ditters von Dittersdorf
  Bratislavské komorné kvarteto, Jela Špitková
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (1 gramofónová platňa)
 • Polakovičová-Korecká, Viera – Rusó, Daniela – Albrecht, Ján (ed.): Franz Paul Rigler: Sonáty pre čembalo alebo klavír
  1981 Opus, Bratislava 1981
  (141 s., 1. vyd., hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 3)
 • Albrecht, Ján (ed.): Musica aeterna
  1980 Opus, Bratislava 1980
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján (ed.): Päťdesiaty štvrtý Bachov festival
  15. Bratislavské hudobné slávnosti
  1979 Slovkoncert, Bratislava 1979
  (221 s., 1. vyd.)
 • Albrecht, Ján – Ballová, Ľuba (zost.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina]
  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Vokálne skladby a tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Vokalkompositionen und Tänze. Partitur und Stimmen
  1973, 1976, 1980 Opus, Bratislava 1973, 1976, 1980
  (1 partitúra, 1973 – 1. vyd., 54 s. a 11 hlasov, 1976 –- 2. vyd., 50 s. a 5 hlasov, 1980 – 3. vyd., 125 s., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia. Zv. 4, Zv. 6)
 • Albrecht, Ján (zost.): Inštrumentálne štvorhlasy z obdobia renesancie a baroka
  1971 Opus, Bratislava 1971
  (56 s., 1. vyd., 1 partitúra, hudobnina)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Post scriptum Jána Albrechta
  Rudolf Brejka: Vybrané kapitoly z dejín hudobnej estetiky 1
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 1, s. 4
 • Jeden z protagonistov moderny – L. Feininger v Bratislave
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 25, s. 14
 • Dopoludnia nie som ženatý
  Spomienky starého Bratislavčana z Kapitulskej ulice
  1996 Extra roč. 5, 1996, č. 13, s. 5
 • Ame enchanté – Spomienka na Zoltána Hrabussaya
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 9 – 10, s. 2
 • Frank van der Laar
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 8, s. 4
 • K bratislavskému hudobnému dianiu na rozhraní 20. storočia
  Kráľovské katolícke hlavné gymnázium v bývalom klariskom kláštore
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 18, s. 6
 • Les gouts réunis
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 16, s. 5
 • Komorný koncert mladých umelcov
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 16, s. 5
 • K životnému jubileu Ľudovíta Rajtera
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 15, s. 4
 • Hudba na viedenskom dvore v 17. storočí
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 13, s. 4
 • Nerád nostalgizujem
  1995 Új Nő roč. 4, 1995, č. 8, s. 30 – 31
 • Štvrtý národný kongres ESTA – Slovensko
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 7, s. 4
 • Jubilujúce Moyzesovo kvarteto
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 23 – 24, s. 4
 • Dvakrát s Aeternou
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 19, s. 3
 • Pohľady do histórie
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 11 – 12, s. 10
 • K životnému jubileu Mikuláša Jelinka
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 10, s. 2
 • Tretí slovenský kongres ESTA
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 9, s. 2
 • Eugen Lehner – slávny bratislavský rodák
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 7, s. 7
 • Životné jubileum Dr. Ľuby Ballovej
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 22, s. 2
 • H. I. F. Biber
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 17, s. 11
 • K životnému jubileu Alojza Nemca
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 16, s. 2
 • Dvadsiaty prvý kongres ESTA v Salzburgu
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 10, s. 7
 • Viedenské sympózium venované Franzovi Schmidtovi
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 10, s. 7
 • Monteverdi dnes a u nás
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 23 – 24, s. 3
 • K nedožitej storočnici prof. Jána Strelca
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 23 – 24, s. 5
 • Ensemble Clément Janequin
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 20, s. 3
 • Dvadsať rokov Musica Aeterna
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 15, s. 8
 • Osemdesiatnik Ladislav Holoubek
  1993 Mosty. Česko-slovenský týždenník, Bratislava roč. 2, 1993, č. 35, s. 12
 • Stará hudba, dobrá hudba
  1992 Új Szó roč. 45, 1992, č. 209, s. 7
 • Pôda na stretávanie
  1992 Kultúrny život, Bratislava roč. 26, 1992, č. 7, s. 4
 • Baroková hudba vo svete a na Slovensku
  1992 Kultúrny život, Bratislava roč. 26, 1992, č. 19, s. 13
 • Hommage a Honegger
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 6, s. 5
 • Prvý národný kongres ESTA, slovenská sekcia pri SHS
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 5, s. 2
 • Kultúra baroka
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 23 – 24, s. 5, 7 – 8
 • Violový kongres vo Viedni
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 21, s. 7
 • Dni starej hudby v Šamoríne
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 21, s. 4
 • Súbor London Baroque v Bratislave
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 2, s. 3
 • Musica aeterna vo Versailles
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 19, s. 7
 • K životnému jubileu prof. Jána Skladaného
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 12, s. 7
 • O modalite v Dolnej Krupej
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 11, s. 5
 • O hudbe baroka
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 10, s. 1 – 2
 • Nekonečná mnohotvárnosť hudby
  1991 Kultúrny život, Bratislava roč. 25, 1991, č. 1, s. 14
 • Yehoshua Lakner – skladateľ bratislavského pôvodu
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 3, s. 12
 • Venované Mozartovi
  Klasicizmus a Mozart
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 24, s. 4 – 5
 • Za Tiborom Gašparkom
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 23, s. 2
 • Violisti v Drážďanoch
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 22, s. 7
 • Versailles oslavuje Mozarta
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 22, s. 7
 • K interpretácii starej hudby (Argumentácia)
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 18, s. 4 – 5
 • K festivalu starej hudby v Šamoríne
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 17, s. 5
 • K životnému jubileu Ľudovíta Rajtera
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 15, s. 3
 • K životnému jubileu Oskára Elscheka
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 14, s. 3
 • Amadé, človek tisícročia
  Úvaha o Mozartovi
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 12, s. 1, 5
 • Béla Bartók v bratislavských spomienkach
  1991 Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, Slovenský spisovateľ, Bratislava roč. 107, 1991, č. 9, s. 113 – 116
 • Paradigma a syntagma v umení
  1990 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 35, 1990, č. 8, s. 49 – 51
 • Nedokončená dokonalosť
  1990 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 35, 1990, č. 1, s. 35 – 38
 • Milan Telecký
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 7, s. 7
 • Dorozumievacia sústava umeleckého diela
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 5, s. 10 – 11
 • Concilium musicum Wien
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 23, s. 5
 • Hudba a slovenské výtvarné umenie 20. storočia
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 21, s. 1
 • K životnému jubileu Jozefa Sikoru
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 20, s. 7
 • Paul Hindemith: Sonatas for Viola
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 2, s. 5
 • Stará hudba v mladých rukách
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 19, s. 5
 • Beethoven vo svetle svojej budúcnosti
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 13, s. 10 – 11
 • Obnovenie činnosti Cirkevného hudobného spolku
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 11, s. 12
 • Slovo a obraz
  1989 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 34, 1989, č. 6, s. 22 – 26
 • Kandinskij a Guggenheimovo múzeum
  1989 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 34, 1989, č. 2, s. 29 – 30
 • Senzualizmus, asketizmus a hedonizmus v umení
  1989 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 34, 1989, č. 2, s. 49 – 52
 • Cecil Forsyth: Concerto for Viola Orchestra in G minor
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 7, s. 6
 • Ralph Vaughan Williams: Flos campi
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 7, s. 6
 • Ateliér mladých
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 6, s. 3
 • Gruzínska viachlasná hudba
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 6, s. 10
 • Konzervatórium v Bratislave 1919 – 1989
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 25, s. 1
 • kol.: Komorné koncerty
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 23, s. 7 – 9
 • Vítězslav Novák
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 19, s. 5
 • In memoriam Anton Dermota
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 15, s. 7
 • Pedagogická kavaléria
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 13, s. 10 – 11
  (pokr. č. 14, s. 12)
 • Musica antiqua Köln v Prahe
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 13, s. 3
 • Salón umelcov
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 13, s. 4
 • Moyzesovo kvarteto
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 13, s. 4
 • Národný umelec Ľudovít Rajter
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 10, s. 1
 • Koncert súboru Musica aeterna
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 1, s. 4
 • Daniel Georg Speer
  Tristo rokov Hudobného Tureckého Eulenspiegla
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 4, s. 15
 • O hudbe, umení a vede
  Hovoríme s Jánom Albrechtom
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 3, s. 15
 • Meditácie o krásnom
  1988 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 33, 1988, č. 3, s. 46
 • Musica aeterna v Eisenstadte
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 9, s. 7
 • Ďalšie úvahy o interpretácii starej hudby
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 8, s. 8
 • Sympózium o starej hudbe vo Viedni
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 7, s. 8
 • Tradície a súčasnosť hudobnej Bratislavy
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 5, s. 1
 • Meditácia o viole 2. K tvorbe o viole
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 25, s. 12
 • Meditácia o viole 1. Môj život s violou
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 24, s. 12
 • Vydarený koncert z komorných diel Eugena Suchoňa
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 21, s. 7
 • K životnému jubileu Ernesta Zavarského
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 19, s. 9
 • Za Václavom Holzknechtom
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 18, s. 7
 • Alexander Albrecht. Osud a pozadie jeho tvorby
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 18, s. 10 – 11
 • Návrat k jednoduchosti
  Spomienka Jána Albrechta na pedagogickú prácu Eugena Suchoňa
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 17, s. 6
 • Hudba zachytená slovom a štetcom
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 17, s. 12
 • Ivan Hrušovský. Noví zaslúžilí umelci
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 12, s. 10
 • Devätnásťminútový potlesk pre Musicu Aeternu
  1987 Svet socializmu roč. 37, 1987, č. 3, s. 19
 • Syntax umeleckého diela
  1987 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 32, 1987, č. 7, s. 30 – 31
 • Za Zdenkom Nováčkom
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 34
 • Musica aeterna v Rakúsku
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 19, s. 4
 • Musica aeterna – zložka Slovenskej filharmónie
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 18, s. 3
 • K životnému jubileu Kristíny Izákovej
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 16, s. 7
  (Kristína Izáková – muzikologička)
 • K jubileu zaslúžilého umelca Miloša Jurkoviča
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 14, s. 4
 • O štýle v umení
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 10, s. 8
 • Mikuláš Zmeškal: Sláčikové kvartetá G dur a g-mol
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 9, s. 5
 • Franz Liszt a jeho umelecké ideály
  K 100. výročiu úmrtia veľkého novoromantika
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 15, s. 1
 • Nikolaus Harnoncourt a interpretácia historickej hudby
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 14, s. 6
 • Koncerty súboru Musica aeterna v ZSSR
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 13, s. 6
 • O vkuse v umení a v hudbe
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 10, s. 6
 • Serenades for Wind Instruments
  1985 Osvetová práca. Dvojtýždenník pre teóriu a prax kultúry, výchovy a vzdelávania, Obzor, Bratislava roč. 35, 1985, č. 14, s. 38
 • Nadčasovosť Bachovej hudby
  1985 Príroda a spoločnosť, Bratislava roč. 34, 1985, č. 7, s. 50 – 54
 • Deviate kolokvium o súčasnej slovenskej hudbe
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 9, s. 4
 • Pocta J. S. Bachovi v Lipsku
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 8, s. 6
 • Život a dielo Alexandra Albrechta očami syna
  K storočnici Alexandra Albrechta
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 17, s. 8
 • Ján Levoslav Bella a jeho sláčikové kvartetá z aspektu vývoja hudobného štýlu
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 15, s. 8
 • Slovenská filharmónia
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 9, s. 4
  (pokr. č. 11, s. 4)
 • Alojz Nemec
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 16, s. 7
 • K životnému jubileu Eugena Šimúnka
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 13, s. 7
 • Hodnoty minulých storočí nestrácajú aktuálnosť
  Hovoríme s umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna profesorom Jánom Albrechtom
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 1, s. 4 – 5
 • K storočnici Zoltána Kodálya
  Hold Mladých sŕdc Kodályovi
  1983 Rytmus roč. 34, 1983, č. 3, s. 6
 • Ladislav Holoubek: Bačovské žarty, operná jednoaktovka
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 6, s. 3
 • In memoriam zaslúžilý umelec Aladár Móži
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 4, s. 3
 • Znepokojujúca sila Wagnerovej hudby
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 3, s. 4
 • K Suchoňovej estetike
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 18, s. 4
 • Nezastať pri prvom letnom dojme
  K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 15, s. 3
 • Gramorecenzia. Alexander Moyzes
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 11, s. 5
 • J. S. Kusser – J. Meier: Erindo. Dráma giocoso per musica. J. S. Kusser: Ouvertúra C dur
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 9, s. 3
 • Štvrťstoročnica Slovenskoho kvarteta
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 22, s. 3
 • K životnému jubileu Jána Skladaného
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 15, s. 7
 • Meditácia o Stravinskom
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 12, s. 8
 • Tatiana Kresáková
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 8, s. 7
 • Hudobný zápisník z Kodane
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 8, s. 6
 • Hommage a Telemann
  300 rokov od narodenia G. Ph. Telemanna si pripomenul celý kultúrny svet
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 7, s. 8
 • K pedagogickej činnosti
  K šesťdesiatke Ota Ferenczyho
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 6, s. 3
 • Béla Bartók v bratislavských spomienkach
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 5, s. 3
 • Nezabudnuteľná osobnosť
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 10, s. 4
 • Klavírne kvarteto v Mirbachu
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 5, s. 4
 • Jubilant
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 5, s. 7
 • Johannes Brahms: Sonatas for viola and piano
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 3, s. 8
 • Franz Schubert: String quartet in A minor, op. 29. String quartet in E flat major, op. 125
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 3, s. 1
 • L. de Caix d’Hervelois, G. Frescobaldi, L. Boccherini, G. Ph. Telemann, G. Sammartini
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 3, s. 1
 • Dva koncerty v Mirbachu
  Komorná a vokálna hudba
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 28, s. 7
 • Jozef Sikora
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 18, s. 7
 • XXV. piešťanský festival
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 17, s. 3
 • “Goldbergove variácie” v Mirbachu
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 17, s. 7
 • Čárska, Etela – Albrecht, Ján: Dom plný tónov
  S Jánom Albrechtom o hudobnej tradícii Bratislavy
  1979 Práca roč. 34, 1979, č. 11 (13. 1.), s. 6
 • Recenzujeme
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 3, s. 5
 • Johannes Brahms: Klavírne triá
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 1, s. 5
 • Janáček a zrod hudobnej moderny
  (K 50. výročiu úmrtia)
  1978 Sloboda roč. 33, 1978, č. 33, s. 4
 • Ondrejčíková, Ivica: Lásky profesora Albrechta – poznáte súbor Musica aeterna?
  1978 Život, Bratislava roč. 28, 1978, č. 48, s. 22 – 23
 • ...a k realizácii dychových sonát
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 5, s. 7
 • Gramorecenzie
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 3, s. 5
 • Mimoriadny zážitok
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 19, s. 4
 • Leoš Janáček vo svetle európskej hudby
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 16, s. 8
 • Veda ako vyznanie
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 11, s. 5
 • Košické kvarteto
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 23, s. 5
 • Tri roky práce
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 17, s. 3
 • Oskar Kokoschka 90-ročný
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 16, s. 6
 • Jubilant
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 16, s. 7
 • Stará hudba pre súčasnosť
  O hudobnej tradícii Bratislavy a vzniku súboru Musica aeterna hovoríme s Jánom Albrechtom
  1976 Nové Slovo, Bratislava roč. 18, 1976, č. 36, s. 12
 • Juraj Alexander
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 4, s. 4
 • Jubileum Tibora Gašparka
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 2, s. 3
 • Aladár Móži 50-ročný
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 12, s. 7
 • Poznámka ku kritike koncertu mladých skladateľov v 7. – 8. čísle Slovenskej hudby
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 11 – 12, s. 541
 • Pohostinské vystúpenia prof. Strelca v Budapešti
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 1, s. 24 – 25
 • Vedecké recenzie
 • Gottfried Scholz: Österreichische Musik der Gegenwart
  Doblinger, Wien-München 1993
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 13 – 14, s. 12
 • Musicologica Slovaca
  Rhythmik und Metrik in traditionellen Musikkulturen
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 19, s. 5

Ocenenia

 • Cena Jozefa Kresánka
  1992 za doterajšie celoživotné muzikologické dielo
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Dušan Martinček: Hudba (Passionato)
  pre violu a klavír
  18. 5.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večer mladej hudby, Klubovňa SVKL, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Albrecht (vl)

Fotogaléria

 • Foto: Ján Albrecht Ján Albrecht

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl


« späť na zoznam Aktualizované: 23. 03. 2017