Profil osobnosti

Foto: Ján Albrecht Zdroj: Archív Hudobného centra

Ján Albrecht

7. 1. 1919 Bratislava – 20. 11. 1996 Bratislava

vážna hudba
muzikológia, publicistika
viola
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1947 – 1955
člen orchestra SND
1950
absolutórium Konzervatória v Bratislave (husle)
1954
absolutórium VŠMU (viola)
od 1967
pedagóg na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, Konzervatóriu v Bratislave a VŠMU
1973
založil súbor Musica aeterna, zameraný na interpretáciu renesančnej a barokovej hudby
1995
menovanie za profesora pre odbor hudobné umenie, teória a dejiny hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU

Ján Albrecht spájal teoretický výskum so záujmom o oživenie hudby starších období, písal štúdie a články zamerané na objasňovanie otázok barokovej hudby, bol editorom nôt a nahrávok staršej slovenskej hudby.

Úvahy o barokovej hudbe zhrnul v knihe Podoby a premeny barokovej hudby (1982), estetické a filozofické postrehy v knihe Eseje o umení (1986) a Duchovný svet krásna (v nemeckom jazyku, 1995), životné peripetie zachytil v knihe Spomienky bratislavského hudobníka (1998).

Intenzívne sa zaujímal o súčasnú hudbu, výtvarné umenie, literatúru, matematiku a filozofiu umenia. Inšpiroval mladšie generácie hudobníkov a teoretikov v úsilí o poznávanie nového v oblasti hudby aj úvah o nej. Známe a obľúbené boli jeho stretnutia so študentmi a hudobníkmi v jeho byte na Kapitulskej ulici v Bratislave.

Bibliografia

 • Papp, Štefan: Ján Albrecht, najlepší priateľ Juraja Fándlyho
  2013 Záhorie, Záhorské múzeum, Skalica roč. XXII, 2013, č. 6, s. 19 – 20
 • Valentovič, Igor: Náš primalý svet...
  (15 rokov po odchode prof. Jána Albrechta)
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 1 – 2, s. 10
 • Godár, Vladimír: List Jánovi Albrechtovi
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 12, s. 12
 • Curriculum vitae of Ján Albrecht * 7. 1. 1919 Bratislava – 20. 11. 1996 Bratislava
  2010 Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 11 – 12
 • Gréner, Ján: Ján Albrecht a vznik súboru na interpretáciu starej hudby Musica aeterna
  2010 Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 13 – 18
  (66 s., 1. vyd.)
 • Ferková, Eva: Ján Albrecht – Thoughts on Musical Style
  2010 Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 19 – 22
  (66 s., 1. vyd.)
 • Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI
  Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica
  2010 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010
  (66 s., 1. vyd.)
 • Bakičová, Veronika: Musica aeterna & Ján Albrecht
  2006 AEPress, Bratislava 2006
  (211 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Francová, Zuzana: Z najnovších akvizícií Mestského múzea v Bratislave
  Pozostalosť rodiny Albrechtovcov
  2005 Spisy Mestského múzea v Bratislave. Zv. XVII, Mestské múzeum, Bratislava 2005, s. 141 – 154
 • ty: Neumierajú tí, ktorí ostávajú žiť v spomienkach-
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 4, s. 4
 • Martináková, Zuzana: K nedožitým osemdesiatinám prof. Jána Albrechta
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 4, s. 3 – 4
 • Mokrý, Ladislav: Hansiho návrat
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 3, 1999, č. 3, s. 92
 • Bakoš, Oliver: Duchovný svet krásy Jána Albrechta
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 3, 1999, č. 12, s. 92 – 93
 • Blahynka, Miloslav: Umenie ako faustovské hľadanie
  Človek a umenie
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 37, s. 11
 • Potúček, Juraj (zost.): Albrecht, Ján (1919 – 1996)
  Profily, medailónky, nekrológy domácich i zahraničných hudobných umelcov
  1999 Bratislava 1999
  (109 s., vl. n.)
 • la: Ján Albrecht: Spomienky bratislavského hudobníka
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 4, s. 585
 • Štrasser, Ján: Škola u Hanziho
  1998 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 2, 1998, č. 12, s. 106
 • Potúček, Juraj (zost.): Albrecht, Ján (1919 – 1996). Problémy hudobnej teórie a praxe
  1998 Bratislava 1998
  (101 s., vl. n.)
 • Ballová, Ľuba: Posledný Prešporák – Ján Albrecht (7. 1. 1919 – 20. 11. 1996)
  1997 Mosty. Česko-slovenský týždenník, Bratislava roč. 6, 1997, č. 1, s. 11
 • Martináková, Zuzana: S vďakou...
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 22, s. 2
 • Blahynka, Miloslav: Za Jánom Albrechtom
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 50, s. 14
 • Hofbauer, Roman: Duchovný svet krásy Jána Albrechta
  1996 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 7, 1996, č. 50, s. 2
 • Ursínyová, Terézia: Skvelý muzikológ a pamätník dávnych čias
  Dnes sa naposledy lúčime s dobrým a múdrym mužom prof. Jánom Albrechtom
  1996 Práca roč. 51, 1996, č. 278 (28. 11.), s. 10
 • Rajterová, Alžbeta: Vo veku 77 rokov navždy odišiel originálny mysliteľ a vzácny človek prof. Ján Albrecht
  1996 SME, Bratislava roč. 4 (49), 1996, č. 272 (22. 11.), s. 8
 • Martináková, Zuzana: Ján Albrecht odišiel bez rozlúčky
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 22, s. 3
 • Martináková, Zuzana: Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen (Duchovný svet krásna)
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 17, s. 8
 • Hanzelová, M. – Dvorský, Peter: Blahoželanie Jánovi Albrechtovi
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 3, s. 2
 • Jurík, Marián – Albrecht, Ján: Chvála husliam...
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 7, s. 1 – 2
 • Cseres, Jozef – Albrecht, Ján: Kultúra ako dialóg
  1992 Kultúrny život, Bratislava roč. 26, 1992, č. 11, s. 3
 • Valček, Peter – Albrecht, Ján: Život v dialógoch
  Hovoríme s hudobným pedagógom a spisovateľom Jánom Albrechtom
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 4, s. 1, 11
 • Piaček, Jozef: Významový svet Jána Albrechta
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 1, s. 6
 • Urbancová, Hana: Eseje o umení
  1988 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 33, 1988, č. 6, s. 59 – 61
 • Farkašová, Etela – Mistrík, Erich: Konfrontácie myšlienok o umení
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 19, s. 6
  (recenzia knihy Eseje o umení)
 • Šišková, Ingeborg: Gramorecenzie. Ján Albrecht
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 3, s. 3
 • Truhlářová, Agneša: Oživovateľ dávnych tónov
  Hudba z archívov a múzeí
  1985 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 18, 1985, č. 13, s. 6
 • Hurajová, Eleonóra – Albrecht, Ján: V dome plnom hudby
  Na návšteve u prof. Jána Albrechta
  1984 Smena, Bratislava roč. 37, 1984, č. 18 (21. 1.), s. 6
 • Kačic, Ladislav: Podoby barokovej hudby
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 76 (31. 3.), s. 5
 • Čárska, Etela: Oddanosť hudbe
  Jubilujúci Ján Albrecht
  1979 Nové Slovo, Bratislava roč. 21, 1979, č. 2, s. 21
 • Ballová, Ľuba: K šesťdesiatke Jána Albrechta
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 2, s. 7
 • K úplnému vydaniu Hudobného tureckého Eulenspiegla vo vydavateľstve Opus
  Recenzujeme Ján Albrecht, Alexander Móži
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 19, s. 4
 • Ursínyová, Terézia – Albrecht, Ján: Musica aeterna
  S Jánom Albrechtom o problémoch a perspektívach súboru
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 19, s. 1
 • Umelecká kritika a publicistika
 • TICHÝ, Stanislav: Sancta Caecilia IV
  2020 Hudobný život roč. 52, 2020, č. 1-2, s. 7
 • ZAJÍČEK, Peter: Memoria aeterna 1919 – 2019
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 1– 2, s. 21
 • GODÁR, Vladimír: Poznámky k filozofii umenia Jána Albrechta
  Spomienky redaktora k 100. výročiu narodenia
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 1 – 2, s. 18
 • OPOLDUSOVÁ, Jena: BHS: Ján Albrecht zaostril na starú hudbu
  2019 In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/528013-bhs-jan-albrecht-zaostril-na-staru-hudbu/
  Pravda – Kultúra 2019
 • Ruppeldtová, Silvia: Konvergencie nás Modrofúzom vrátili domov
  2019 In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/527090-konvergencie-nas-modrofuzom-vratili-domov/
  Pravda – Kultúra 2019
 • TASR: Konvergencie oslavujú 20 rokov. Prinášajú retrospektívu, zároveň pozerajú do budúcnosti
  2019 In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/525596-konvergencie-oslavuju-20-rokov-prinasaju-retrospektivu-zaroven-pozeraju-do-buducnosti/
  Pravda – Kultúra 2019
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Eseje o umení
  2003 Scriptorium Musicum, Bratislava 2003
  (239 s., 1. vyd.)
 • Človek a umenie
  1999 Národné hudobné centrum, Bratislava 1999
  (570 s., 1. vyd.)
 • Spomienky bratislavského hudobníka
  1998 PT Verlag, Bratislava 1998
  (109 s., 1. vyd.)
 • Die Geisteswelt des Schönen
  1995 PT Verlag, Bratislava 1995
  (178 s., 1. vyd.)
 • Eseje o umení
  1986 Opus, Bratislava 1986
  (168 s., 1. vyd.)
 • Podoby a premeny barokovej hudby
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (202 s., 1. vyd.)
 • Skladaný, Ján – Albrecht, Ján: Stručný prehľad dejín husľovej a violovej literatúry
  1960 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1960
  (83 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Biografický lexikón Slovenska
  2007 Slovenská národná knižnica, Martin 2007, č. 3
  (739 s., 1. vyd., autor hesiel)
 • Polychória, jej funkcia a vplyv
  1996 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 22, 1996, č. 3 – 4, s. 435 – 438
 • Predslov
  1996 Trančík, Martin: Medzi starým a novým. História kníhkupeckej rodiny Steinerovcov v Bratislave, PT Verlag, Bratislava 1996
  (260 s., 1. vyd.)
 • Úvahy o hudobnej interpretácii
  1995 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 21, 1995, č. 4, s. 437 – 451
 • Dejiny Bratislavy – mesta hudby
  Prednášky s hudobnými ukážkami pri príležitosti 120. výročia narodenia Johanna Nepomuka Hummela, v Bratislave, Miestne kultúrne centrum, Zichyho palác, 24. novembra 1994, 8. decembra 1994, 26. januára 1995
  1994, 1995 Bratislava 1994, 1995
  (organizátor: Medzinárodná nadácia Johanna Nepomuka Hummela, prednášateľ: Ján Albrecht)
 • Štýlové metamorfózy a dielo Jána Levoslava Bellu
  1993 Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993, s. 179 – 181
 • Problémy interpretácie starej hudby
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 1, s. 1 – 6
 • Barok a hudba
  Výstava v rámci Roka stredoeurópskeho baroka [...], september 1992 – február 1993. Koncepcia výstavy a text katalógu Zuzana Géczová
  1992 Slovenská národná galéria, Bratislava 1992
  (62 s., 1. vyd., autori textu: Ján Albrecht a Zuzana Géczová)
 • Zvrat k vyššej kvalite
  1990 Hudobný archív 11, Matica slovenská, Martin 1990, s. 93 – 97
 • Úvahy o interpretácii slovenskej historickej hudby a jej ohlase v zahraničí
  1990 Hudobný archív 11, Matica slovenská, Martin 1990, s. 193 – 197
 • Príspevok k dialektickej analýze dvoch základných otázok umenovedy a teórie zobrazovania
  1988 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 19, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1988, s. 137 – 148
 • Zo skúsenostného obzoru súboru Musica aeterna
  1987 Ohlas slovenského hudobného umenia v zahraničí. Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety, Bratislava 1987, s. 43 – 48
  (Referát prednesený na muzikologickej konferencii v rámci Bratislavských hudobných slávností 1987)
 • Dialektika umenia a jeho zobrazovacieho prostriedku
  1983 Musica viva 2. Zborník muzikologických štúdií. Ladislav Burlas (ed.), Opus, Bratislava 1983, s. 21 – 32
 • Albrecht, Ján a kol.: Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia
  1975 Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 2, Tauberová, Alexandra (zost.), Obzor, Bratislava 1975
  (231 s., 1. vyd., Zborník prác z 2. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1973, 5. – 6. októbra 1973)
 • K estetike dodekafónie a elektronickej hudby
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 1, s. 11 – 14
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Hudobná estetika pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
  1977 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1977
  (64 s., 1. vyd.)
 • Teoretické základy husľovej hry
  1957 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1957
  (144 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Editorská činnosť
 • Albrecht, Ján (ed.): Ivan Parík: Meditácia pre violu a klavír
  2005 Hudobný fond, Bratislava 2005
  (15 s., 1. vyd., hudobnina, revidoval Ján Albrecht)
 • Albrecht, Ján (ed.): The Best of Vivaldi
  1996 Opus, Bratislava 1996
  (1 CD)
 • Albrecht, Ján (ed.): Ludwig van Beethoven: Mondscheinsonate
  1996 Opus, Bratislava 1996
  (1 CD)
 • Albrecht, Ján (ed.): Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trios No. 6 – 7
  Ivan Gajan – klavír, Viktor Šimčisko – husle, Milan Telecký – viola, Juraj Alexander – violončelo
  1995 Opus, Bratislava 1995
  (1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht)
 • Albrecht, Ján (ed.): Sebastiano Bodino: Sonatas I – VI
  1995 Slovart, Bratislava 1995
  (1 CD)
 • Albrecht, Ján (ed.): Béla Bartók: Sonata for Two Pianos and Percussion
  Peter Toperczer – klavír, Marián Lapšanský – klavír, Václav Mazáček – bicie nástroje, Jiří Svoboda – bicie nástroje, Leonard Slatkin – dirigent
  1995 Opus, Bratislava 1995
  (1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht)
 • Albrecht, Ján (ed.): Georg Anton Benda: Soirée a Gotha
  Kamila Zajíčková, Magdaléna Kožená, Musica Aeterna, Peter Zajíček - dirigent
  1995 Slovart, Bratislava 1995
  (1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht, Peter Zajíček)
 • Albrecht, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Dve sonáty pre tri fagoty a basso continuo
  1994 Music Forum, Bratislava 1994
  (12 s., 1. vyd., 1 partitúra a 3 hlasy, hudobnina)
 • Albrecht, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Castor et Pollux
  Musica aeterna, Kamila Vyskočilová-Zajíčková, Jitka Saparová, Peter Oswald, Peter Mikuláš, Viktória Stracenská, Marta Beňačková, Pavol Baxa – dirigent
  1990, 1995 Opus, Bratislava 1990, 1995
  (1 gramofónová platňa, reedícia na CD – 1995, poznámky Ján Albrecht)
 • Ballová, Ľuba – Albrecht, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Musica pro comoedia generali (Castor et Pollux)
  1989 Opus, Bratislava 1989
  (119 s. a 9 hlasov, 1 partitúra, hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 6)
 • Albrecht, Ján (ed.): Slovenská komorná hudba 6
  1989 Opus, Bratislava 1989
  (41 s., 1. vyd., hudobnina, Igor Dibák, Ivan Konečný, Július Kowalski, Dušan Martinček, Ilja Zeljenka, Ján Zimmer)
 • Albrecht, Ján (ed.): Skladby majstrov pre violu a klavír
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (88 s., 1. vyd., hudobnina, G. Ph. Telemann, J. M. Leffloth, C. H. Graun, C. F. Abel, J. N. Hummel, C. M. von Weber, Winkler)
 • Albrecht, Ján (ed.): Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre mandolínu a orchester G dur. Koncert pre fagot a orchester F dur
  Štátny komorný orchester, Cappella Istropolitana, Vinzenz Hladky, Keith Harris, František Machats, Jan Valta, Bystrík Režucha
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján a kol. (ed.): Edmund Pascha: Vianočná omša F dur. Harmonia pastoralis / Weihnachtsmesse F-dur
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (31, 13 s., 1. vyd., Moderné vydanie a faksimile, Mária Jana Terrayová, Ján Albrecht, Egon Sigmund, Jozef Minárik)
 • Albrecht, Ján (ed.): Francesco Landini: Ballata “Amor c’al tuo sugetto.”
  Musica aeterna, Kamila Vyskočilová, Dagmar Pecková, Pavol Baxa, Peter Mikuláš
  1985 Opus, Bratislava 1985
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján (ed.): Italian renaissance and early baroque music
  Musica aeterna, Kamila Vyskočilová, Dagmar Pechová, Pavol Baxa, Peter Mikuláš, Ján Albrecht – umelecký vedúci
  1985, 1995 Opus, Bratislava 1985, 1995
  (1 gramofónová platňa, reedícia na CD – 1995)
 • Albrecht, Ján (ed.): Bratislavskí sólisti, Anna Hölblingová, Quido Hölbling, Jack Martin Händler, Jozef Podhoranský
  1983 Opus, Bratislava 1983
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján (ed.): Slovenská violová tvorba
  Slowakische Kompositionen für Viola und Klavier
  1983, 1991 Opus, Bratislava 1983, 1991
  (48, 16 s. a 1 hlas, 1983 – 1. vyd., 1991 – 2. vyd., hudobnina, skladby pre violu a klavír, Alexander Albrecht, Ladislav Holoubek, Ivan Konečný, Miloslav Kořínek, Dušan Martinček, Ivan Parík)
 • Albrecht, Ján (ed.): Ludwig van Beethoven: Octet in E flat major, Op. 103
  Bratislavská komorná harmónia
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján (ed.): Joseph Haydn, Karl Ditters von Dittersdorf
  Bratislavské komorné kvarteto, Jela Špitková
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Sonáty z Hudobného štvorlístka
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (26 s., 1. vyd., 1 partitúra a 3 hlasy, hudobnina)
 • Polakovičová-Korecká, Viera – Rusó, Daniela – Albrecht, Ján (ed.): Franz Paul Rigler: Sonáty pre čembalo alebo klavír
  1981 Opus, Bratislava 1981
  (141 s., 1. vyd., hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 3)
 • Albrecht, Ján (ed.): Musica aeterna
  1980 Opus, Bratislava 1980
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján (ed.): Päťdesiaty štvrtý Bachov festival
  15. Bratislavské hudobné slávnosti
  1979 Slovkoncert, Bratislava 1979
  (221 s., 1. vyd.)
 • Albrecht, Ján – Ballová, Ľuba (zost.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina]
  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Vokálne skladby a tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Vokalkompositionen und Tänze. Partitur und Stimmen
  1973, 1976, 1980 Opus, Bratislava 1973, 1976, 1980
  (1 partitúra, 1973 – 1. vyd., 54 s. a 11 hlasov, 1976 –- 2. vyd., 50 s. a 5 hlasov, 1980 – 3. vyd., 125 s., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia. Zv. 4, Zv. 6)
 • Albrecht, Ján (zost.): Inštrumentálne štvorhlasy z obdobia renesancie a baroka
  1971 Opus, Bratislava 1971
  (56 s., 1. vyd., 1 partitúra, hudobnina)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Post scriptum Jána Albrechta
  Rudolf Brejka: Vybrané kapitoly z dejín hudobnej estetiky 1
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 1, s. 4
 • Jeden z protagonistov moderny – L. Feininger v Bratislave
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 25, s. 14
 • Dopoludnia nie som ženatý
  Spomienky starého Bratislavčana z Kapitulskej ulice
  1996 Extra roč. 5, 1996, č. 13, s. 5
 • Ame enchanté – Spomienka na Zoltána Hrabussaya
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 9 – 10, s. 2
 • Frank van der Laar
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 8, s. 4
 • K bratislavskému hudobnému dianiu na rozhraní 20. storočia
  Kráľovské katolícke hlavné gymnázium v bývalom klariskom kláštore
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 18, s. 6
 • Les gouts réunis
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 16, s. 5
 • Komorný koncert mladých umelcov
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 16, s. 5
 • K životnému jubileu Ľudovíta Rajtera
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 15, s. 4
 • Hudba na viedenskom dvore v 17. storočí
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 13, s. 4
 • Nerád nostalgizujem
  1995 Új Nő roč. 4, 1995, č. 8, s. 30 – 31
 • Štvrtý národný kongres ESTA – Slovensko
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 7, s. 4
 • Jubilujúce Moyzesovo kvarteto
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 23 – 24, s. 4
 • Dvakrát s Aeternou
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 19, s. 3
 • Pohľady do histórie
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 11 – 12, s. 10
 • K životnému jubileu Mikuláša Jelinka
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 10, s. 2
 • Tretí slovenský kongres ESTA
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 9, s. 2
 • Eugen Lehner – slávny bratislavský rodák
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 7, s. 7
 • Životné jubileum Dr. Ľuby Ballovej
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 22, s. 2
 • H. I. F. Biber
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 17, s. 11
 • K životnému jubileu Alojza Nemca
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 16, s. 2
 • Dvadsiaty prvý kongres ESTA v Salzburgu
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 10, s. 7
 • Viedenské sympózium venované Franzovi Schmidtovi
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 10, s. 7
 • Monteverdi dnes a u nás
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 23 – 24, s. 3
 • K nedožitej storočnici prof. Jána Strelca
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 23 – 24, s. 5
 • Ensemble Clément Janequin
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 20, s. 3
 • Dvadsať rokov Musica Aeterna
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 15, s. 8
 • Osemdesiatnik Ladislav Holoubek
  1993 Mosty. Česko-slovenský týždenník, Bratislava roč. 2, 1993, č. 35, s. 12
 • Stará hudba, dobrá hudba
  1992 Új Szó roč. 45, 1992, č. 209, s. 7
 • Pôda na stretávanie
  1992 Kultúrny život, Bratislava roč. 26, 1992, č. 7, s. 4
 • Baroková hudba vo svete a na Slovensku
  1992 Kultúrny život, Bratislava roč. 26, 1992, č. 19, s. 13
 • Hommage a Honegger
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 6, s. 5
 • Prvý národný kongres ESTA, slovenská sekcia pri SHS
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 5, s. 2
 • Kultúra baroka
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 23 – 24, s. 5, 7 – 8
 • Violový kongres vo Viedni
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 21, s. 7
 • Dni starej hudby v Šamoríne
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 21, s. 4
 • Súbor London Baroque v Bratislave
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 2, s. 3
 • Musica aeterna vo Versailles
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 19, s. 7
 • K životnému jubileu prof. Jána Skladaného
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 12, s. 7
 • O modalite v Dolnej Krupej
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 11, s. 5
 • O hudbe baroka
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 10, s. 1 – 2
 • Nekonečná mnohotvárnosť hudby
  1991 Kultúrny život, Bratislava roč. 25, 1991, č. 1, s. 14
 • Yehoshua Lakner – skladateľ bratislavského pôvodu
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 3, s. 12
 • Venované Mozartovi
  Klasicizmus a Mozart
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 24, s. 4 – 5
 • Za Tiborom Gašparkom
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 23, s. 2
 • Violisti v Drážďanoch
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 22, s. 7
 • Versailles oslavuje Mozarta
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 22, s. 7
 • K interpretácii starej hudby (Argumentácia)
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 18, s. 4 – 5
 • K festivalu starej hudby v Šamoríne
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 17, s. 5
 • K životnému jubileu Ľudovíta Rajtera
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 15, s. 3
 • K životnému jubileu Oskára Elscheka
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 14, s. 3
 • Amadé, človek tisícročia
  Úvaha o Mozartovi
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 12, s. 1, 5
 • Béla Bartók v bratislavských spomienkach
  1991 Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, Slovenský spisovateľ, Bratislava roč. 107, 1991, č. 9, s. 113 – 116
 • Paradigma a syntagma v umení
  1990 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 35, 1990, č. 8, s. 49 – 51
 • Nedokončená dokonalosť
  1990 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 35, 1990, č. 1, s. 35 – 38
 • Milan Telecký
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 7, s. 7
 • Dorozumievacia sústava umeleckého diela
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 5, s. 10 – 11
 • Concilium musicum Wien
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 23, s. 5
 • Hudba a slovenské výtvarné umenie 20. storočia
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 21, s. 1
 • K životnému jubileu Jozefa Sikoru
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 20, s. 7
 • Paul Hindemith: Sonatas for Viola
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 2, s. 5
 • Stará hudba v mladých rukách
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 19, s. 5
 • Beethoven vo svetle svojej budúcnosti
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 13, s. 10 – 11
 • Obnovenie činnosti Cirkevného hudobného spolku
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 11, s. 12
 • Slovo a obraz
  1989 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 34, 1989, č. 6, s. 22 – 26
 • Kandinskij a Guggenheimovo múzeum
  1989 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 34, 1989, č. 2, s. 29 – 30
 • Senzualizmus, asketizmus a hedonizmus v umení
  1989 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 34, 1989, č. 2, s. 49 – 52
 • Ralph Vaughan Williams: Flos campi
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 7, s. 6
 • Cecil Forsyth: Concerto for Viola Orchestra in G minor
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 7, s. 6
 • Ateliér mladých
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 6, s. 3
 • Gruzínska viachlasná hudba
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 6, s. 10
 • Konzervatórium v Bratislave 1919 – 1989
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 25, s. 1
 • kol.: Komorné koncerty
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 23, s. 7 – 9
 • Vítězslav Novák
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 19, s. 5
 • In memoriam Anton Dermota
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 15, s. 7
 • Moyzesovo kvarteto
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 13, s. 4
 • Pedagogická kavaléria
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 13, s. 10 – 11
  (pokr. č. 14, s. 12)
 • Musica antiqua Köln v Prahe
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 13, s. 3
 • Salón umelcov
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 13, s. 4
 • Národný umelec Ľudovít Rajter
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 10, s. 1
 • Koncert súboru Musica aeterna
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 1, s. 4
 • Daniel Georg Speer
  Tristo rokov Hudobného Tureckého Eulenspiegla
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 4, s. 15
 • O hudbe, umení a vede
  Hovoríme s Jánom Albrechtom
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 3, s. 15
 • Meditácie o krásnom
  1988 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 33, 1988, č. 3, s. 46
 • Musica aeterna v Eisenstadte
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 9, s. 7
 • Ďalšie úvahy o interpretácii starej hudby
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 8, s. 8
 • Sympózium o starej hudbe vo Viedni
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 7, s. 8
 • Tradície a súčasnosť hudobnej Bratislavy
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 5, s. 1
 • Meditácia o viole 2. K tvorbe o viole
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 25, s. 12
 • Meditácia o viole 1. Môj život s violou
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 24, s. 12
 • Vydarený koncert z komorných diel Eugena Suchoňa
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 21, s. 7
 • K životnému jubileu Ernesta Zavarského
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 19, s. 9
 • Alexander Albrecht. Osud a pozadie jeho tvorby
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 18, s. 10 – 11
 • Za Václavom Holzknechtom
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 18, s. 7
 • Návrat k jednoduchosti
  Spomienka Jána Albrechta na pedagogickú prácu Eugena Suchoňa
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 17, s. 6
 • Hudba zachytená slovom a štetcom
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 17, s. 12
 • Ivan Hrušovský. Noví zaslúžilí umelci
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 12, s. 10
 • Devätnásťminútový potlesk pre Musicu Aeternu
  1987 Svet socializmu roč. 37, 1987, č. 3, s. 19
 • Syntax umeleckého diela
  1987 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava roč. 32, 1987, č. 7, s. 30 – 31
 • Za Zdenkom Nováčkom
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 34
 • Musica aeterna v Rakúsku
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 19, s. 4
 • Musica aeterna – zložka Slovenskej filharmónie
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 18, s. 3
 • K životnému jubileu Kristíny Izákovej
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 16, s. 7
  (Kristína Izáková – muzikologička)
 • K jubileu zaslúžilého umelca Miloša Jurkoviča
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 14, s. 4
 • O štýle v umení
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 10, s. 8
 • Mikuláš Zmeškal: Sláčikové kvartetá G dur a g-mol
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 9, s. 5
 • Franz Liszt a jeho umelecké ideály
  K 100. výročiu úmrtia veľkého novoromantika
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 15, s. 1
 • Nikolaus Harnoncourt a interpretácia historickej hudby
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 14, s. 6
 • Koncerty súboru Musica aeterna v ZSSR
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 13, s. 6
 • O vkuse v umení a v hudbe
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 10, s. 6
 • Serenades for Wind Instruments
  1985 Osvetová práca. Dvojtýždenník pre teóriu a prax kultúry, výchovy a vzdelávania, Obzor, Bratislava roč. 35, 1985, č. 14, s. 38
 • Nadčasovosť Bachovej hudby
  1985 Príroda a spoločnosť, Bratislava roč. 34, 1985, č. 7, s. 50 – 54
 • Deviate kolokvium o súčasnej slovenskej hudbe
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 9, s. 4
 • Pocta J. S. Bachovi v Lipsku
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 8, s. 6
 • Život a dielo Alexandra Albrechta očami syna
  K storočnici Alexandra Albrechta
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 17, s. 8
 • Ján Levoslav Bella a jeho sláčikové kvartetá z aspektu vývoja hudobného štýlu
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 15, s. 8
 • Slovenská filharmónia
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 9, s. 4
  (pokr. č. 11, s. 4)
 • Alojz Nemec
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 16, s. 7
 • K životnému jubileu Eugena Šimúnka
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 13, s. 7
 • Hodnoty minulých storočí nestrácajú aktuálnosť
  Hovoríme s umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna profesorom Jánom Albrechtom
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 1, s. 4 – 5
 • K storočnici Zoltána Kodálya
  Hold Mladých sŕdc Kodályovi
  1983 Rytmus roč. 34, 1983, č. 3, s. 6
 • Ladislav Holoubek: Bačovské žarty, operná jednoaktovka
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 6, s. 3
 • In memoriam zaslúžilý umelec Aladár Móži
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 4, s. 3
 • Znepokojujúca sila Wagnerovej hudby
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 3, s. 4
 • K Suchoňovej estetike
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 18, s. 4
 • Nezastať pri prvom letnom dojme
  K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 15, s. 3
 • Gramorecenzia. Alexander Moyzes
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 11, s. 5
 • J. S. Kusser – J. Meier: Erindo. Dráma giocoso per musica. J. S. Kusser: Ouvertúra C dur
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 9, s. 3
 • Štvrťstoročnica Slovenskoho kvarteta
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 22, s. 3
 • K životnému jubileu Jána Skladaného
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 15, s. 7
 • Meditácia o Stravinskom
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 12, s. 8
 • Hudobný zápisník z Kodane
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 8, s. 6
 • Tatiana Kresáková
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 8, s. 7
 • Hommage a Telemann
  300 rokov od narodenia G. Ph. Telemanna si pripomenul celý kultúrny svet
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 7, s. 8
 • K pedagogickej činnosti
  K šesťdesiatke Ota Ferenczyho
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 6, s. 3
 • Béla Bartók v bratislavských spomienkach
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 5, s. 3
 • Nezabudnuteľná osobnosť
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 10, s. 4
 • Klavírne kvarteto v Mirbachu
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 5, s. 4
 • Jubilant
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 5, s. 7
 • Johannes Brahms: Sonatas for viola and piano
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 3, s. 8
 • Franz Schubert: String quartet in A minor, op. 29. String quartet in E flat major, op. 125
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 3, s. 1
 • L. de Caix d’Hervelois, G. Frescobaldi, L. Boccherini, G. Ph. Telemann, G. Sammartini
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 3, s. 1
 • Dva koncerty v Mirbachu
  Komorná a vokálna hudba
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 28, s. 7
 • Jozef Sikora
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 18, s. 7
 • “Goldbergove variácie” v Mirbachu
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 17, s. 7
 • XXV. piešťanský festival
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 17, s. 3
 • Čárska, Etela – Albrecht, Ján: Dom plný tónov
  S Jánom Albrechtom o hudobnej tradícii Bratislavy
  1979 Práca roč. 34, 1979, č. 11 (13. 1.), s. 6
 • Recenzujeme
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 3, s. 5
 • Johannes Brahms: Klavírne triá
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 1, s. 5
 • Janáček a zrod hudobnej moderny
  (K 50. výročiu úmrtia)
  1978 Sloboda roč. 33, 1978, č. 33, s. 4
 • Ondrejčíková, Ivica: Lásky profesora Albrechta – poznáte súbor Musica aeterna?
  1978 Život, Bratislava roč. 28, 1978, č. 48, s. 22 – 23
 • ...a k realizácii dychových sonát
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 5, s. 7
 • Gramorecenzie
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 3, s. 5
 • Mimoriadny zážitok
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 19, s. 4
 • Leoš Janáček vo svetle európskej hudby
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 16, s. 8
 • Veda ako vyznanie
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 11, s. 5
 • Košické kvarteto
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 23, s. 5
 • Tri roky práce
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 17, s. 3
 • Oskar Kokoschka 90-ročný
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 16, s. 6
 • Jubilant
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 16, s. 7
 • Stará hudba pre súčasnosť
  O hudobnej tradícii Bratislavy a vzniku súboru Musica aeterna hovoríme s Jánom Albrechtom
  1976 Nové Slovo, Bratislava roč. 18, 1976, č. 36, s. 12
 • Juraj Alexander
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 4, s. 4
 • Jubileum Tibora Gašparka
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 2, s. 3
 • Aladár Móži 50-ročný
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 12, s. 7
 • Poznámka ku kritike koncertu mladých skladateľov v 7. – 8. čísle Slovenskej hudby
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 11 – 12, s. 541
 • Pohostinské vystúpenia prof. Strelca v Budapešti
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 1, s. 24 – 25
 • Vedecké recenzie
 • Gottfried Scholz: Österreichische Musik der Gegenwart
  Doblinger, Wien-München 1993
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 13 – 14, s. 12
 • Musicologica Slovaca
  Rhythmik und Metrik in traditionellen Musikkulturen
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 19, s. 5

Diskografia

 • Foto: Italian Renaissance and Early Baroque Music ITALIAN RENAISSANCE AND EARLY BAROQUE MUSIC
  1985 LP – Opus 9112 1576

  F. Landini, F. Maschera, L. Marenzio, G. Gabrieli, L. Luzzaschi, C. Gussago, C. Monteverdi
  1. Kamila Zajíčková (s), Dagmar Pecková (a), Pavel Baxa, Peter Mikuláš (b), Musica aeterna, Ján Albrecht (umv.)
 • Foto: Early European Chamber Music EARLY EUROPEAN CHAMBER MUSIC
  1979 LP – Opus 9112 0838

  W. Brade, Anon., A. de la Halle, G. Dufay, Th. Tomkins, J. Peri, C. Monteverdi, J. Ph. Rameau, M. A. Cesti, J. J. Fux, G. Gabrieli, D. Speer
  1. Kamila Zajíčková (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Alfonz Langer (t), Peter Mikuláš (bas), Musica aeterna, Ján Albrecht (umv.)

Ocenenia

 • Cena Jozefa Kresánka
  1992 za doterajšie celoživotné muzikologické dielo
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Dušan Martinček: Hudba (Passionato)
  pre violu a klavír
  18. 5.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večer mladej hudby, Klubovňa SVKL, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Albrecht (vl)

Fotogaléria

 • Foto: Ján Albrecht Ján Albrecht

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl


« späť na zoznam Aktualizované: 23. 03. 2017