Profil osobnosti

Foto: Hana Štolfová-Bandová Autor: Pavel Kastl

Hana Štolfová-Bandová

3. 9. 1948

vážna hudba
mezzosoprán
pedagóg – spev

Bio

Bio

1972 - 1976
VŠMU v Bratislave (spev - Mária Kišonová-Hubová)
1976 - 1978
štúdium na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve (Jevgenij Nesterenko) a v talianskej Sienne
1982 - 1985
VŠMU, interná ašpirantúra (Mária Kišonová-Hubová)
od 1979
pedagogička koncertného a operného spevu na Katedre spevu HTF VŠMU (v súčasnosti ako vedúca Katedry spevu), tiež lektorka majstrovských speváckych kurzov

Hana Štolfová-Bandová získala ocenenia na viacerých speváckych súťažiach. V súčasnosti má za sebou bohatú pedagogickú i sólovo-vokálnu činnosť, ako koncertná umelkyňa v oratoriálnych, kantátových a omšových dielach. Absolvovala množstvo sólových recitálov a koncertov na domácich i zahraničných pódiách v umeleckej spolupráci s poprednými orchestrami a dirigentskými osobnosťami. Pravidelne uvádzala pôvodnú slovenskú tvorbu vrátane premiér skladieb súčasných autorov. Ako sólistka hosťovala na scéne Opery SND. Nahrala rad diel slovenských a zahraničných autorov v Slovenskom rozhlase, ako aj pre domáce i zahraničné hudobné vydavateľstvá. 

 

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Chalupka, Ľubomír: Úcta k tvorivosti
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Vokálno-klavírne súznenie v Mirbachovom paláci
  2015 In: www.operaslovakia.sk/vokalno-klavirne-suznenie-v-mirbachovom-palaci/
  Opera Slovakia 2015
 • Palovčík, Michal: Koncerty v galérii
  2001 Literárny týždenník 2001, č. 41, s. 11
 • Blahynka, Miloslav: Poslanie koncertnej speváčky
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 22, s. 2
 • Palovčík, Michal: Príkladný umelecký čin : Pocta F. Schubertovi a J. Brahmsovi
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 9, s. 7
 • -mj-: Na také zážitky sa nezabúda... : H. Štolfová-Bandová
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 19, s. 2
 • Unger, Pavel: Spevácke umenie v palácoch
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 23 - 24, s. 6
 • Dóša, Juraj: Ašpirantský vokálny recitál
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 4, s. 7
 • Brejka, Rudolf: Piesňové matiné Hany Štolfovej- Bandovej
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 9, s. 7
 • Personálna bibliografia
 • Rezonancia z pohľadu vokálneho umenia
  2013 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 10, 2013, č. 1-2, s. 27 – 30
 • Problematika stvárnenia sólových vokálnych partov v Requiem, op. 89 Antonína Dvořáka [habilitačná prednáška]
  2005 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 2, 2005, č. 2, s. 23 – 25

Diskografia

 • Foto: Janáček: Mša glagolskaja JANÁČEK: MŠA GLAGOLSKAJA
  1999 CD – ArcoDiva UP 0011 - 2 231
  1. Leoš Janáček:
   Hana Štolfová-Bandová (a)
 • Foto: Ilja Zeljenka: Syn človeka, slovenské pašie – scénické oratórium ILJA ZELJENKA: SYN ČLOVEKA, SLOVENSKÉ PAŠIE – SCÉNICKÉ ORATÓRIUM
  1994 CD – A.L.I. Records AI-0025-2-301
  1. Ilja Zeljenka: Syn človeka
   Vladimír Kubovčík (b), Ľudovít Ludha (t), Jozef Ábel (t), Juraj Peter (b), Lívia Ághová (s), Hana Štolfová-Bandová (ms), František Urcikán (t), Milada Mačáková (s), Ján Pražienka (t), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Moyzesovo kvarteto, Orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Chamber Music 2 CHAMBER MUSIC 2
  1993 CD – Hudobný fond SF 0010 2111
  1. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
   Elena Holičková (s), Ľudovít Marcinger (pf), Dalibor Machek (bat)
  3. Tadeáš Salva: Balada pre violončelo sólo
   Eugen Prochác (vc)
  4. Juraj Hatrík: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa
   Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)
  5. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  1996 za vynikajúcu interpretáciu piesňovej a oratoriálnej literatúry s významným podielom slovenskej tvorby
 • Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)
  1975 - Zvláštna cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Breiner: The Story
  Oratórium
  1. 10.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Hana Štolfová-Bandová (a), Ľudovít Ludha (t)
 • Ilja Zeljenka: Syn človeka
  Slovenské pašie – scénické oratórium
  25. 3.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Komorná scéna SĽUK-u, Bratislava-Rusovce, SK
  INTERPRETI: Vladimír Kubovčík (b), Ľudovít Ludha (t), Jozef Ábel (t), Juraj Peter (b), Lívia Ághová (s), Hana Štolfová-Bandová (ms), František Urcikán (t), Milada Mačáková (s), Ján Pražienka (t), Moyzesovo kvarteto, Slovenský komorný zbor SĽUKu, Orchester SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
 • Vladimír Godár: Štyri vážne spevy
  pre nízky hlas, sláčikový orchester, klavír a zvony
  17. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hana Štolfová-Bandová (ms), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Vladimír Godár: Štyri vážne spevy
  pre nízky hlas a klavír
  5. 5.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné dopoludnia v Galérii, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hana Štolfová-Bandová (ms), Marián Varínsky (pf)
 • Juraj Hatrík: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa
  pre hlboký ženský (mužský) hlas, violu a organ na slová R. Thákura
  18. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Eva Kamrlová (org)
 • Bartolomej Urbanec: Blahoslavlen mir
  1980 Prvé uvedenie na Slovensku
  Piešťanský festival, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Gustáv Papp (t), Róbert Szücs (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Andrej Očenáš: Listy sivovláske op. 51
  Cyklus piesní pre nižší hlas a klavír na poéziu Milana Lajčiaka
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hana Štolfová-Bandová (a), Ľudovít Marcinger (pf)

Audio

 • Hatrík, Juraj: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa  Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 18. 07. 2018