Profil osobnosti

Foto: Boris Lenko Autor: Pavel Kastl

Boris Lenko

27. 8. 1965 Ružomberok

vážna hudba
akordeón
pedagóg – akordeón

Pôsobenie v: Požoň sentimentál, Triango, VENI ensemble, ALEA

Bio

Bio

1979 – 1984
Konzervatórium Žilina (akordeón – Anton Pittner)
1984 – 1988
VŠMU (akordeón – Marta Szőkeová)
od 1998
VŠMU, doktorandské štúdium
od 1989
interný pedagóg na VŠMU (2014 - profesor)

Pôsobenie Borisa Lenku ako pedagóga a sólistu dopĺňajú jeho mnohostranné aktivity v oblasti komornej hudby (člen viacerých komorných zoskupení - Veni ensemble, Požoň sentimental, Alea, Triango a ď.) a v ostatnom čase aj kompozičná činnosť.

„Lenkova brilantná interpretácia sa opiera o osobitný hudobný temperament, výnimočný talent a húževnatosť. Vyniká skvelým hráčsko-technickým zázemím, citom pre sugestívne formovanie kantilény. Vďaka intelektu a tvorivej disciplíne dokáže skvele budovať široké plochy, stavať kontrasty.“ (Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 85-87.)

 

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Boris Lenko
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 85 – 87
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Kákoni, Rajmund: Boris Lenko : Skladby pre deti [recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 3, s. 39
 • Burgrová, Katarína: Štátna filharmónia Košice
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 3, s. 9
 • Gavačová, Jana: More Chassidic Songs [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 39
 • redakcia: Ján Vladimír Michalko a Boris Lenko: Organ a akordeón – nové v starom…
  2017 In: www.operaslovakia.sk/jan-vladimir-michalko-a-boris-lenko-organ-a-akordeon-nove-v-starom/
  Opera Slovakia 2017
 • Dohnalová, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 6
 • Puškášová, Melánia: Konvergencie : Pokračovanie Chasidských piesní
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 4 – 5
 • Heindl, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 8 – 9
 • Rehák, Oliver: Trikrát Triango : Peter Breiner, Boris Lenko a Stano Palúch cestujú po Slovensku
  2014 SME roč. 22, 2014, č. 84, s. 17
 • sita: Konvergencie aj s piesňami Leonarda Cohena či Deža Ursinyho
  2013 Pravda roč. 23, 2013, č. 187, s. 32
 • Kolář, Robert: Konvergencie 2013 : Duo X 3 alebo 3 pokusy o zblíženie dvoch svetov
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 5 – 6
 • Rehák, Oliver: Klasici, ale neklasicky : Konvergencie opäť ponúkajú zaujímavé mená aj projekty
  2012 SME 14.9. roč. 20, 2012, č. 213, s. 14
 • Horkay, Tamás: Konvergencie v Košiciach
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 20
 • Kolář, Robert: Boris Lenko - Homo harmonicus [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 5, s. 35
 • Puškášová, Melánia: Konvergencie : Homo harmonicus
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 10
 • Beráts, Juraj: Konvergencie : Umenie ticha
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 11
 • Burgr, Ľubo: Lenkov Haydn
  2011 Pravda 15.2. roč. 21, 2011, č. 37, s. 34
 • Dohnalová, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 4
 • Horkay, Tamás: Komorná hudba na košických Konvergenciách
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 20 – 21
 • Šuška, Pavol: Chassidic Songs [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 36
 • Rajter, Adrian: Recenzie : Scarlatti, Haydn Sonatas : Boris Lenko
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 1-2, s. 51
 • Horkay, Tamás: Recenzie : Scarlatti, Haydn Sonatas : Boris Lenko
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 1-2, s. 50
 • Rehák, Oliver: Čo počúvame
  2011 SME 2.3. roč. 19, 2011, č. 50, s. 15
 • Chasidské piesne
  2010 SME 25.12. roč. 18, 2010, č. 288, s. 17
 • TASR: Akordeonista Boris Lenko vydáva album Sonatas
  2010 In: www.hnonline.sk/c1-48531360-akordeonista-boris-lenko-vydava-album-sonatas
  Hospodárske noviny [online, citované 1.2.2011] 9.12. 2010
 • Šargová, Jana: Konvergencie v košických Kasárňach
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1 - 2, s. 7
 • Sudor, Karol: Hudobník Boris Lenko: Cez akordeón dokážem povedať všetko
  2009 TV oko 2009, č. 30, s. 4 – 7
 • Modrovichová, Mária: Koncert pre Gioru
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 15
 • Kočišová, Renáta: Štátna filharmónia Košice
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 14 – 15
 • Šuška, Pavol: Konvergencie. Chasidské piesne
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 10, s. 4
 • Kompas, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 15
 • Urbančíková, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 13
 • Radulová, Soňa: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 10
 • Rajterová, Alžbeta: Miniprofil. Boris Lenko
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 5, s. 9
 • Dohnalová, Lýdia: 37. BHS (22. 9. – 5. 10.). Recitály. Akordeón
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 11, s. 17
 • Berger, Igor: Májový Mirbach
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 6, s. 21 – 22
 • Horkay, Tomáš: Koncerty SF v apríli
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 5, s. 19 – 20
 • Smetanová, Oľga: Akordeónové „De profundis“
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 3, s. 7
 • R. S.: Osobnosti svetovej akordeonistiky v Roku slovenskej hudby. Medzinárodná súťaž a Svetový kongres akordeonistov v Dunajskej Strede
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 21, s. 8
 • Čížik, Vladimír: Rozmanitá prezentácia
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 5, s. 5
 • Haburčáková, Oľga: Celoštátna akordeónová súťaž v Hořoviciach
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 6, s. 21
 • Šikrová, Zora: Arwa - Boris Lenko Works [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 10, s. 37
 • Tichý, Stanislav: Bratislavský organový festival
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7 - 8, s. 4
  (vystúpenie s organistom J. V. Michalkom)
 • Personálna bibliografia
 • AD: Reagujete HŽ 3/2015
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 2
 • AD HŽ 1-2/2011: Žalostné a kvílivé – reakcia Vladimíra Bokesa
  2011 Hudobný život 2011, č. 3, s. 2
 • Demjan, Jozef; Lenko, Boris; Urdová, Marta; Vlakh, Igor: Škola hry na akordeóne
  2009 Hudobné centrum, Bratislava 2009
  (ISBN 9790685030058)
 • AD: M. Glocková: Bezradné hľadanie v bezradnom opuse, HŽ 6/2008
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 7, s. 6
 • "Prýpad Brtka"
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 6, s. 4
 • Gidon Kremer plays Astor Piazzolla (gramorecenzia)
  2002 Hudobný život 2002, č. 9, s. 46
 • Sergio Odair Assad Plays Piazzolla (gramorecenzia)
  2002 Hudobný život 2002, č. 9, s. 46
 • Anketa. Čo vás v poslednom čase potešilo, resp. pobúrilo
  2002 Hudobný život 2002, č. 5, s. 5
 • Astor Piazzolla – The Rough and the Cyclical Night (gramorecenzia)
  2001 Hudobný život 2001, č. 2, s. 49–50
 • Lips vo Zvolene
  1998 Hudobný život 1998, č. 16, s. 10
 • Anketa
  1997 Slovenská hudba XXIII 1997, č. 3–4, s. 316–317

Diskografia

 • Foto: Slovenské tance, pochabé i smutné SLOVENSKÉ TANCE, POCHABÉ I SMUTNÉ
  2019 CD – Slovenská filharmónia SLF 0037-2-032
  1. Peter Breiner: Slovenské tance, pochabé i smutné
   Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac), Marian Friedl (strum.pop), Albert Hrubovčák (tn), Robert Vizvári (cb), Peter Breiner (dir.)
 • Foto: 10 Simple melodies 10 SIMPLE MELODIES
  2019 CD – Real Music House
  1. Branislav Dugovič: Nr. 2
   Branislav Dugovič (cl clb, gui, C), Boris Lenko (ban), Jozef Lupták (vc)
  2. Branislav Dugovič: Oh deep you made me dig
   Branislav Dugovič (cl gui, pf), Jozef Lupták (v beatbox)
  3. Boris Lenko / Branislav Dugovič: Ida [remake of Gyia Kancheli: Mimino]
   Branislav Dugovič (cl), Boris Lenko (ac)
  4. Eddie Stevens / Branislav Dugovič: Spin-dulum Fulham version [remake of Daniel Matej: Spin-dulum]
   Branislav Dugovič (cl), Eddie Stevens (keyb)
  5. Nikolaj Nikitin: Behind
   Branislav Dugovič (cl), Nikolaj Nikitin (sxt), Jozef Lupták (vc)
  6. Branislav Dugovič: La Studia in mi minore [samples from Jozef Peško: Fujarôčka moja]
   Branislav Dugovič (cl clb, gui), Jozef Lupták (vc beatbox), Róbert Szegény (bat)
  7. Branislav Dugovič: N. Nikitin: Summer Šimon
   Branislav Dugovič (cl clb), Šimon Dugovič (v), Róbert Szegény (C drum loops), Boris Lenko (ban)
  8. Branislav Dugovič: That good old bassclarinet chant
   Branislav Dugovič (cl clb), Eddie Stevens (keyb), Boris Lenko (ban), Róbert Szegény (C drum loops)
  9. Branislav Dugovič: Vánoce
   Branislav Dugovič (cl clb, pf, drum loops), Natália Szegényová (v)
  10. Eddie Stevens / Branislav Dugovič : Mrs. Mel [remake of Marian Lejava: Melo-die]
   Branislav Dugovič (cl clb), Eddie Stevens (keyb)
 • Foto: Polajka: Exodus POLAJKA: EXODUS
  2017 CD – Hudobný fond
  1. Polajka – Neznámy: Antar
   Róbert Pospiš (v, keyb, synth,arm), Martin Sillay (gui), Eva Šušková (v, keyb), Boris Lenko (ac, pf, keyb, synth), Roman Harvan (gui, keyb,synth, v, vc)
  2. Polajka – Robert Pospiš: Svetlo noci
  3. Polajka – Robert Pospiš: Resurección
  4. Polajka – Langston Hughes: Snová variace
  5. Polajka – Robert Pospiš: Carpe Diem - Venit Nox
  6. Polajka – Robert Pospiš: Cez červený kruh
  7. Polajka – Arthur Rimbaud: Morská
  8. Polajka – Robert Pospiš: Kameň
  9. Polajka – Robert Pospiš: Exodus
  10. Polajka – John Donne: Píseň
 • Foto: ARWA : Boris Lenko : Works ARWA : BORIS LENKO : WORKS
  2016 CD – Hudobný fond SF 00952131
  1. Boris Lenko: 5KA (KKKKK)
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  2. Boris Lenko: Nocturno No. 1 E dur
   Miki Skuta (pf)
  3. Boris Lenko: Nocturno No. 2 f mol (Walz)
   Miki Skuta (pf)
  4. Boris Lenko: Bratská
   Jozef Lupták (vc), Daniel Buranovský (pf)
  5. Boris Lenko: Silegna
   Boris Lenko (ac)
  6. Boris Lenko: Nocturno No. 5 in C (Alef)
   Boris Lenko (pf)
  7. Boris Lenko: Nocturno No. 3 e mol (Koncert)
   Miki Skuta (pf)
  8. Boris Lenko: Nocturno No. 4 fis mol
   Boris Lenko (pf)
  9. Boris Lenko: Real life
   Jozef Lupták (vc), Daniel Buranovský (pf)
  10. Boris Lenko: ARWA
   Boris Lenko (ac)
  11. Boris Lenko: Sonatína
   Miki Skuta (pf)
  12. Boris Lenko: Etuda No. 1
   Boris Lenko (ac)
  13. Boris Lenko: Karussell
   Boris Lenko (pf)
  14. Boris Lenko: Len tak
   Miki Skuta (pf)
  15. Boris Lenko: Take off
   Miki Skuta (pf)
 • Foto: Daniel Matej : Memories of You DANIEL MATEJ : MEMORIES OF YOU
  2015 CD – Hudobný fond SF 00852131
  1. Daniel Matej: Nice
   fama Q, David Danel (vn), Roman Hranička (vn), Ondřej Martinovský (vl), Balázs Adroján (vc)
  2. Daniel Matej: I tried them and they were all ROTTEN
   Ivan Šiller (pf)
  3. Daniel Matej: Memories of You No. 1 (14 Variations for J. C.)
   Klára Lóczi (v), Anne La Berge (fl), Boris Lenko (ac), Enikő Ginzery (zmb), Marián Lejava (dir.)
  4. Daniel Matej: Chorals on SDEF for Conlon Nancarrow
   Daniel Matej (C)
  5. Daniel Matej: Structures, Pages (... and Improvisations)
   Jon Rose (vn), MATEJ ENSEMBLE of the Elder's Conservatory of the Adelaide University, Daniel Matej (dir.)
  6. Daniel Matej: (When I’m) FIFTY for piano (Lullaby)
   Ivan Šiller (pf), Branislav Dugovič (cl, clb), Daniel Matej (tunb)
  7. Daniel Matej: CAVE SONGS [remixed]
   Daniel Matej (C)
  8. Daniel Matej: FRAGILE
   Ivan Šiller (pf)
 • Foto: Uspávanky USPÁVANKY
  2015 CD – Občianske združenie Konvergencie EAN 8588006338010
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  2. moldavská / arr. Marcel Comendant: Maruta
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Štefan Bugala (vbf), Marcel Comendant (zmb)
  3. slovenská / arr. Štefan Bugala: Čierne oči
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  4. slovenská / arr. Jozef Lupták: Ovečka
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  5. moldavská / arr. Marcel Comendant: Doina
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  6. rusínska / arr. Boris Lenko: A ľuľaj mi, ľuľaj
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  7. slovenská / arr. Štefan Bugala: Zahrajte mi tichúčko
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  8. slovenská (Hrochoť) / arr. Jozef Lupták: Beli že mi, beli
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  9. rusínska / arr. Boris Lenko: Eja, ľuľu mi, ľuľu 1
   Branislav Dugovič (cl)
  10. rusínska / arr. Boris Lenko: Eja, ľuľu mi, ľuľu 2
   Branislav Dugovič (cl)
  11. slovenská / arr. Jozef Lupták: Pastier, čo stádo miluje
   Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb)
  12. slovenská / arr. Branislav Dugovič: Spi dieťatko, spi
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  13. slovenská (Šariš) / arr. Boris Lenko: Ušni že mi, ušni
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  14. slovenská / arr. Branislav Dugovič: Limbora
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb)
  15. chorvátska (istrijská) / arr. Boris Lenko: Zaspal pave
   Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb)
  16. rusínska / arr. Boris Lenko: Ľuľaj mi, ľuľaj, sokole
   Branislav Dugovič (cl, clb), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  17. slovenská / arr. Branislav Dugovič: Dobrú noc, má milá
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  18. moldavská / arr. Marcel Comendant: Nani nani
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb)
 • Foto: Alea – Babjak – Roth : Oy, mame, shlog mikh nisht! ALEA – BABJAK – ROTH : OY, MAME, SHLOG MIKH NISHT!
  2014 CD – Pavlík Records PA 0125-2-331
  1. židovská, arr. Stano Palúch: Der Badkhen Freylakh
   ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  2. židovská, arr. Marek Pastírik: Sha! Stihl!
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  3. židovská, arr. Marek Pastírik: Elis Ayland
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  4. židovská, arr. Peter Zagar: Oy, mame, shlog mikh nisht
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  5. židovská, arr. Peter Zagar: Margaritkelech
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  6. židovská, arr. Peter Zagar: Di mame kocht varenikes
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  7. Lucia Chuťková: Golem
   Robo Roth (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  8. židovská, arr. Peter Zagar: Her nor...
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  9. Stanislav Palúch: Pätango
   ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  10. židovská, arr. Marek Pastírik: Rozinkes mit mandlen
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (vn)
  11. židovská, arr. Stano Palúch: Shlof Mayn Kind
   Robo Roth (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  12. Rafael Catalá: Canciones Sefardies – "Adio, querida"
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  13. Rafael Catalá: Canciones Sefardies – "Ven querida, ven amada"
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
 • Foto: Polajka/Tales from my Diary with Miroslav Vitouš POLAJKA/TALES FROM MY DIARY WITH MIROSLAV VITOUŠ
  2014 CD – Hudobný fond

  CD TALES FROM MY DIARY 1. Zjavenie I. (Miroslav Vitouš) 2. Frýdecká panna Mária (L. Janáček/spracovateľ N.Nikitin) 3. Štěbetaly jak laštovičky (L. Janáček/sc: N. Nikitin) 4. Naše noc (Miroslav Vitouš) 5. Naše večery (L. Janáček/sc: N. Nikitin) 6. Mluva (Miroslav Vitouš) 7. Tak neskonale úzko (L. Janáček/ sc: N. Nikitin) 8. Z II.řady (L. Janáček/sc. N. Nikitin) 9. Nelze domluvit! (L. Janáček/sc: N. Nikitin) 10.Lístek přivanutý (Miroslav Vitouš) 11. - 14. Nikolaj Nikitin: "Conversations" (sláčikové kvarteto s voľnou improvizáciou pre kontrabas) I. Talkin´ II Raising III Alter ego IV As I said 15. Zjevení II (Miroslav Vitouš) CD POLAJKA 1. Láska 2. Polajka 3. Túžba 4. Kouzlo 5. Neumrem ja na Zemi 6. Stálosť 7. Kvítí milodějné 8. Rozmarýn 9. Zpěvulenka 10.V černym lese 11.Tíha 12.Ukolébavka pre Hanu Sofiu 13.Osamělý 14.Ty ukvalsky kosteličku
  1. CD TALES FROM MY DIARY
   Nikolaj Nikitin (sxs, sxt), Lukáš Oravec (fc), Pavol Bereza (gui), Luboš Šrámek (pf), Juraj Griglák (cb), Marián Ševčík (dr)
  2. CD POLAJKA
   Eva Šušková (v), Boris Lenko (ac), Roman Harvan (vc), Martin Sillay (gui), Róbert Pospiš (vm)
 • Foto: Sisa Michalidesová: Sisa a sivý holub SISA MICHALIDESOVÁ: SISA A SIVÝ HOLUB
  2012 CD – Enigma

  Sisa Michalidesová - fl Miki Skuta - p Boris Lenko - acc LP Studio 2012
  1. Sisa Michalidesová (fl), Miki Skuta (pf), Boris Lenko (ac)
 • Foto: Boris Lenko – HOMO HARMONICUS BORIS LENKO – HOMO HARMONICUS
  2011 CD – Pavlík Records PA 0089-2-131
  1. Peter Zagar: Mata Hari
   Boris Lenko (ac)
  2. Boris Lenko: Juta
   Boris Lenko (ac)
  3. Peter Zagar: Smútočný spev
   Boris Lenko (ac)
  4. Ilja Zeljenka: Tri staršie tance
   Boris Lenko (ac)
  5. Boris Lenko: Theme +
   Boris Lenko (ac)
  6. György Ligeti: Musica ricercata
   Boris Lenko (ac)
  7. Jürgen Ganzer: „rȇve de jour“
   Boris Lenko (ac)
  8. Ole Schmidt: Toccata No. 2
   Boris Lenko (ac)
 • Foto: VAPORI DEL CUORE – Possible Stories VAPORI DEL CUORE – POSSIBLE STORIES
  2011 CD – Divis-Slovakia R128 0004-2-131
  1. Franz Schubert/Chris Newman: Morgengruss
   Chris Newman (v), Ronald Šebesta (clb), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Nora Skuta (pf), Daniel Matej (dr), Roman Laščiak (sde)
  2. Daniel Matej: p@ges [from] ch@rnolds
   Daan Vandewalle (pf), Marek Piaček (fl, C*), Boris Lenko (ac), Ľubomír Burgr (vn), Peter Zagar (sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Roman Laščiak (sde)
  3. Marek Piaček: Corrado
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Petr Michoněk (vc), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (sth), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde)
  4. Daniel Matej: Possible Stories (...and Other Stories)
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Petr Michoněk (vc), Daniel Matej (v, gng), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (v, elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde)
 • Foto: Boris Lenko. Scarlatti, Haydn Sonatas BORIS LENKO. SCARLATTI, HAYDN SONATAS
  2010 CD – Pavlík Records PA 0085-2/9

  Domenico Scarlatti (1685 - 1757) Sonata E Major K. 135 L. 224 Allegro Sonata D Major K. 435 L. 361 Allegro Sonata C Major K. 513 L. S 3 Moderato e Molto allegro – Presto Sonata F Major K. 44 L. 432 Allegro Sonata D Major K. 177 L. 364 Andante Sonata C Major K. 132 L. 457 Cantabile Sonata C Major K. 200 L. 54 Allegro Sonata E Major K. 380 L. 23 Andante comodo Sonata G Major K. 427 L. 286 Presto quanto sia possibile Franz Joseph Haydn (1732 - 1809) Piano Sonata No. 38 in F Major, Hob. XVI: 23 Piano Sonata No. 43 in E flat Major, Hob. XVI: 28
  1. Domenico Scarlatti:
   Boris Lenko (ac)
 • Foto: Chassidic Songs CHASSIDIC SONGS
  2010 CD – Občianske združenie Konvergencie
  1. Boris Lenko (ac), Jozef Lupták (vc), Miloš Valent (vn)
 • Foto: Požoň sentimentál : Minimal POŽOŇ SENTIMENTÁL : MINIMAL
  2010 CD – AZYL Music R266-0015-0-131
  1. Marek Piaček: Shambala Orchestra: The Final Dance
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  2. Peter Zagar: Vážna hudba
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  3. Ľubomír Burgr: Unisono suita
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  4. Boris Lenko: My tu a tí druhí
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  5. Peter Zagar: Tao
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  6. Frédéric Inigo: Anna Magdalena and the Book Makers
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (v, fl), Ľubomír Burgr (v, vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (v, pf)
  7. Marek Piaček: Bratislavská Sútra – Otcove slová
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (v, fl), Ľubomír Burgr (v, vn), Boris Lenko (v, ac), Peter Zagar (v, pf)
  8. Ľubomír Burgr: Nie sen
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  9. Hilary Jeffery: Bratislavská apokalypsa
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  10. Peter Graham: Paríž v daždi. Požoň sentimentál Remix
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  11. Boris Lenko: Peter a Marek
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  12. Peter Zagar: Valčík na rozlúčku
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  13. Daniel Matej: Bargain Happiness
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Daniel Matej (v)
  14. Ľubomír Burgr: Your Good Feeling
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Ronald Šebesta (cl)
  15. Ján Boleslav Kladivo: Život
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Ján Boleslav Kladivo (v)
 • Foto: alea ALEA
  2008 CD – Pavlík Records PA 0068-2-331
  1. Ilja Zeljenka: Pesnička z Ziegelfeldu
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  2. Jevgenij Iršai: Anstaborlindo anagramango
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  3. Marek Piaček: Alea vera
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  4. Martin Burlas: Bratislavský vzdych
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  5. Peter Zagar: Con passione
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  6. Astor Piazzolla: Fugata
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  7. Astor Piazzolla: Tangata
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  8. Astor Piazzolla: Primavera Porteña
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  9. Astor Piazzolla: Verano Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  10. Astor Piazzolla: Otoño Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  11. Astor Piazzolla: Invierno Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  12. Astor Piazzolla: Los sueños
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
 • Foto: Ladislav Kupkovič – String Quartets LADISLAV KUPKOVIČ – STRING QUARTETS
  2008 CD – Diskant DK 0112-2 131
  1. Ladislav Kupkovič: Iniciály
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 7 B dur
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Kvinteto
   Boris Lenko (ac), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Triango TRIANGO
  2007 CD – Pavian Records PM 0034-2
  1. Arturo Bernstein: La Gaita
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  2. Julian Plaza: Payadora
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  3. Francisco Canaro – Juan Andrés Caruso: Nobleza De Arrabal
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  4. Tito Ribero – Leopoldo Díaz Vélez: La Milonga Y Yo
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  5. Julio & Francisco de Caro: El Bajel
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  6. Julian Plaza: Nostalgico
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  7. Pascal de Gullo: Lagrimas Y Sonrisas
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  8. Peter Breiner: When? Newer?
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  9. Alfredo Eusebio Gobbi: Muy Del Aeroplano
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  10. Ángel de Villoldo – Enrique Santos Discepolo: El Choclo
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  11. Astor Piazzolla: Oblivion
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  12. Peter Breiner: Miss Mendacity
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  13. Carlos Gardel – Alfredo le Pera: Soledad
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  14. Cole Porter: So In Love
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
 • Foto: omni tempore OMNI TEMPORE
  2004 CD – Hudobný fond SF 0041 2131
  1. Jevgenij Iršai: Sedem reflexií in C
   Jevgenij Iršai (pf)
  2. Jevgenij Iršai: Sonáta pre Edvarda Griega
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Omni tempore
   Milan Paľa (vn)
  4. Jevgenij Iršai: Musical Remake
   Ján Slávik (vc), Jevgenij Iršai (pf)
  5. Jevgenij Iršai: Concetto rituale
   Boris Lenko (ac)
 • Foto: Plasticity PLASTICITY
  2002 CD – Slovart Records SR-0049
  1. Peter Zagar: Dve skladby pre akordeón
   Boris Lenko (ac)
  2. Marek Piaček: Sunshine
   Boris Lenko (ac)
  3. Ľubomír Burgr: Title
   Boris Lenko (ac)
  4. Marek Piaček: You had a lovely face, but now it’s lost its grace
   Boris Lenko (ac)
  5. Guy Klucevsek: Bandoneons, Basil and Bay Leaves
   Boris Lenko (ac)
  6. Maurizio Kagel: Rrrrrrr... 3 skladby pre organ
   Boris Lenko (ac)
  7. Howard Skempton: Small Change
   Boris Lenko (ac)
  8. Howard Skempton: Home and Abroad
   Boris Lenko (ac)
  9. Howard Skempton: Summer Waltz
   Boris Lenko (ac)
  10. Howard Skempton: Deeply Shaded
   Boris Lenko (ac)
  11. Howard Skempton: Cakes and Ale
   Boris Lenko (ac)
  12. Lois V Vierk: Blue Jets Red Sprites
   Boris Lenko (ac)
  13. John Zorn: Road Runner
   Boris Lenko (ac)
  14. Per Nørgård: Le bal somnambule
   Boris Lenko (ac)
 • Foto: Požoň sentimentál – Venované Hansimu POŽOŇ SENTIMENTÁL – VENOVANÉ HANSIMU
  1998 CD – Hudobný fond SF 00252131
  1. Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…
   Petr Michoněk (vc), Požoň sentimentál
  2. Peter Zagar: Krajina obyčají
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  3. Peter Zagar: Decembrová suita
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  4. Ilja Zeljenka: Spomienka
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
  5. Ľubomír Burgr: Sniežik poletuje, na zem pomaly si sadá, v dedine pod horou dievčatko milého si hľadá
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  6. Marek Piaček: Labuť, pieseň bez slov
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  7. Marek Piaček: Franzl
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl), Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  8. Marek Piaček: Desirée
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  9. Ilja Zeljenka: Posedenie v Daxe
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  10. Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  11. Vladimír Bokes: Prvý valčík cis mol (18. 6. 1959)
   Požoň sentimentál
  12. Ľubomír Burgr: Pre Dášu Veškrnovú, Sašu Mittelbachlerovú a Jozefínu Ondriščákovú
   Požoň sentimentál
  13. Peter Machajdík: Skončil a zasa začal
   Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  14. Ilja Zeljenka: Žobrácka pieseň
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  15. Martin Čorej: Prešporský Pony-express
   Požoň sentimentál
  16. Boris Lenko: V sobotu popoludní
   Požoň sentimentál
  17. Dezider Lauko: Buffo. Na šarišskom zámku
   Požoň sentimentál
 • Foto: Choral Fantasia : Contemporary Slovak Accordion CHORAL FANTASIA : CONTEMPORARY SLOVAK ACCORDION
  1994 CD – Hudobný fond SF 00162131
  1. Juraj Hatrík: Chorálová fantázia
   Vladimír Miklovič (cr), Boris Lenko (ac), Vojtech Samec (fl), Pavel Bubeníček (tr), Miloslav Pongrác (tn), Vladimír Kubovčák (vc), Peter Krchlík (tp), František Rek (tam), Marián Vach (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Partita giocosa
   Rajmund Kákoni (ac)
  3. Juraj Hatrík: Pulzácie I.
   Vladimír Čuchran (ac)
  4. Juraj Hatrík: Sentencie
   Ľubomír Žovic (ac)
  5. Juraj Hatrík: Štyri monológy
   Jarmila Luptovská (ac), Valerián Tokár (ac)

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  2007 za výnimočné interpretačné výkony a prezentáciu pôvodnej akordeónovej literatúry
 • Grand Prix de l’ Accordéon, Andrezieux-Boutheon (FR)
  1987 - cena Grand prix za sólovú hru a za hru v duu s Ľubomírom Žovicom
 • Celoštátna súťaž akordeonistov, Hořovice (CZ)
  1986 - 2. cena, ceny Slovenského hudobného fondu a Českého hudobného fondu a najvyššie uznanie poroty za hru v duu s Ľubomírom Žovicom

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Machajdík: Effugium
  pre akordeón a klavír
  28. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Drevený artikulárny kostol, Kežmarok, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Lucia Chuťková: Golem
  6. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Robo Roth (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
 • Boris Lenko: Take off
  pre klavír
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Peter Breiner: Slovenské tance, pochabé i smutné
  11. 7.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Pohoda, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn), Ján Hrubovčák (strum.pop), Győrsky filharmonický orchester, Peter Breiner (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Rosenblätter (Ružové lístky)
  pre akordeón
  6. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Dominikánsky kostol, Košice, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Ilja Zeljenka: Tri staršie tance
  pre akordeón sólo
  11. 3.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Peter Breiner: When? Newer?
  16. 12.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Breiner (pf), Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac)
 • Peter Zagar: Štyri židovské ľudové piesne
  pre bas, husle, akordeón, kontrabas a klavír
  27. 9.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matúš Trávniček (b), Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac), Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto
  12. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Moyzesovo kvarteto
 • Marek Piaček: Alea vera
  1. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: ALEA, Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb)
 • Jevgenij Iršai: Anstaborlindo anagramango
  1. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
 • Peter Niňaj: Ach, ženy krásne
  26. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)
 • Martin Čorej: Poluskie organi
  26. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)
 • Marek Piaček: Tri ľudové piesne
  pre miešaný zbor a akordeón
  26. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)
 • Milan Novák: Tri tatranské bukoliky
  pre violončelo a akordeón
  17. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Boris Lenko (ac)
 • Juraj Pospíšil: Trio pre husle, violončelo a akordeón, op. 60
  17. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Eugen Prochác (vc), Boris Lenko (ac)
 • Jevgenij Iršai: Concetto rituale
  pre akordeón
  27. 4.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Mirko Krajči: Introdukcia a allegro
  pre akordeón a klavír
  12. 5.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Nora Skuta (pf)
 • Peter Zagar: Smútočný spev
  26. 10.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Martin Burlas: Chorál (pre) nereagujúcich
  pre akordeón a odkazovač
  27. 5.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 5
  pour un accordéon
  27. 5.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Peter Machajdík: Oko okolo oka
  14. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Divadlo Stoka, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Jevgenij Iršai: Turbulencia
  pre akordeón a klavír
  10. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Tomáš Boroš (pf)
 • Marek Piaček: Cesta lemovaná dcérami noci
  28. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Rajmund Kákoni (ac)
 • Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry
  pre akordeón
  16. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 1
  13. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Amy Lynn Barber (bat)
 • Ilja Zeljenka: Lesné jahody
  Šesť skladieb pre akordeón
  29. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Ľubomír Burgr: Oproti
  pre akordeón a mg. pás
  29. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Ľubomír Burgr: Vnútri
  pre akordeón a mg. pás
  29. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Juraj Hatrík: Requiem za Irisku
  Hudobno-scénický obraz
  16. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Svetlana Mečiarová (act ), Monika Štreitová (fl), Zuzana Kurimská Greková (ob), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Nora Skuta (pf), Alexandra Skořepová (réžia)
 • Peter Machajdík: Päť zrkadiel
  pre akordeón
  15. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Peter Zagar: Dve skladby pre akordeón
  1997 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Marek Piaček: You had a lovely face, but now it’s lost its grace
  1997 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
 • Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…
  Charakteristický kus
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
 • Tomáš Boroš: Das Gebet der Jungfrau
  pre komorný súbor
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
 • Marek Piaček: Desirée
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
 • Vladimír Bokes: Repríza podľa J. L. Bellu
  (transkripcia fragmentu prvej časti Sonatíny pre komorný súbor)
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
 • Ilja Zeljenka: Spomienka
  (pre Požoň sentimentál)
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
 • Ľubomír Burgr: Elevátor
  pre akordeón a mg. pás
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Daniel Matej: JAUNE, BLEUE, ROUGE
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Peter Machajdík: Effugium
  pre akordeón a audio playback
  26. 9.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  LakeComo Festival, Pinacoteca Civica, Como, IT
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Peter Machajdík (C*)
 • Peter Machajdík: The Healing Heating
  17. 11.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, DE
  INTERPRETI: Peter Machajdík (elgui), Boris Lenko (ac), Petra Fornayová (act )
 • Iris Szeghy: Canticum
  pre akordeón
  24. 9.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  PL
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Juraj Hatrík: Tri intermezzá pre akordeónové duo
  19. 6.
  1995
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Bruckner-Konservatorium, Linz, AT
  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Boris Lenko (ac)


« späť na zoznam Aktualizované: 19. 03. 2019