Profil osobnosti

Foto: Bohumil Urban

Bohumil Urban

30. 1. 1935 Nové Zámky

vážna hudba
husle
pedagóg – husle

Bio

Bio

1943 – 1951
Mestská hudobná škola v Žiline (husle – Ladislav Árvay)
1951 – 1956
Vyššia hudobná škola (husle – Ladislav Árvay)
1960 a neskôr
súkromné štúdium u Mikuláša Jelínka (odb. asistent VŠMU), Antonína Moravca (odb. asistent JAMU v Brne), ako aj konzultácie s kolegami zo slovenských a českých konzervatórií
1958
zakladateľ a dirigent detského sláčikového súboru na Základnej hudobnej škole v Žiline
1959 – 1962
dirigent Symfonického orchestra mesta Žiliny (SOMŽ)
1960 – 1966
a 1975 – 1989 dirigent Symfonického orchestra Konzervatória Žilina
1962 – 1974
umelecký vedúci a dirigent SOMŽ
1974/1975
druhý dirigent ŠKO Žilina
1975 – 1983
dirigent Komorného orchestra slovenských učiteľov, promenádneho kúpeľného orchestra v Trenčianskych Tepliciach
1980 – 1987
dirigent Komorného orchestra Konzervatória Žilina, člen Sláčikového kvarteta profesorov Konzervatória Žilina
1958 – 1959
pedagóg na Hudobnej škole v Žiline
1959 – 1961
pedagóg na Vyššej hudobnej škole v Žiline
1961 – 2003
pedagóg na Konzervatóriu v Žiline

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • Kobella, P. (ed.): Základná umelecká škola Ladislava Árvaya Žilina 1927 – 2002
  2002 EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity 2002
  (EDIS - Vydavateľstvo Žilinskej univerzity)
 • Glasnáková, Kveta (ed.): Konzervatórium Žilina 1951 – 2001
  2001 2001
 • Filippi, Elena (ed.): SLOVAK SINFONIETTA [Bulletin k 25. výročiu ŠKO Žilina]
  1999 1999
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Filippi, Elena: Bohumil Urban
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 2, s. 2
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Dohnalová, Lýdia: Pocta Bohumilovi Urbanovi
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 9
 • Filippi, Elena: Jubileá : Bohumil Urban
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 3, s. 4 – 5
 • Čížik, Vladimír: ŠKO Žilina
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 4, s. 3
 • Tvrdoň, Igor: Z koncertov v Stredoslovenskom kraji
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 21, s. 3
 • Lengyel, Matej: Súťaž žiakov slovenských konzervatórií 87
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 10, s. 2
 • Cenková, Klára: Bohumil Urban 50-ročný
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 3, s. 7
 • Čížik, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia 84
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 9, s. 1
 • Čížik, Vladimír: Výsledok užitočnej spolupráce
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 7, s. 2
 • Kovářová, Dagmar: Nový orchester na Slovensku
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 11, s. 1
 • Personálna bibliografia
 • História Žiliny 4 – Hudobná história Žiliny
  2004 EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity 2004

Ocenenia

 • Genius loci Zboru Žilincov
  2001 za celoživotnú pedagogickú a dirigentskú činnosť pre rozvoj hudobného života Žiliny
 • Medaila sv. Gorazda
  1998 za dlhodobé vynikajúce výsledky v oblasti umeleckého školstva


« späť na zoznam Aktualizované: 04. 06. 2019