Profil osobnosti

Foto: Bohumil Urban

Bohumil Urban

30. 1. 1935 Nové Zámky – 7. 12. 2019 Žilina

vážna hudba
husle
pedagóg – husle

Bio

Bio

1943 – 1951
Mestská hudobná škola v Žiline (husle – Ladislav Árvay)
1951 – 1956
Vyššia hudobná škola (husle – Ladislav Árvay)
1960 a neskôr
súkromné štúdium u Mikuláša Jelínka (odb. asistent VŠMU), Antonína Moravca (odb. asistent JAMU v Brne), ako aj konzultácie s kolegami zo slovenských a českých konzervatórií
1958
zakladateľ a dirigent detského sláčikového súboru na Základnej hudobnej škole v Žiline
1959 – 1962
dirigent Symfonického orchestra mesta Žiliny (SOMŽ)
1960 – 1966
a 1975 – 1989 dirigent Symfonického orchestra Konzervatória Žilina
1962 – 1974
umelecký vedúci a dirigent SOMŽ
1974/1975
dirigent ŠKO Žilina
1975 – 1983
dirigent Komorného orchestra slovenských učiteľov, promenádneho kúpeľného orchestra v Trenčianskych Tepliciach
1980 – 1987
dirigent Komorného orchestra Konzervatória Žilina, člen Sláčikového kvarteta profesorov Konzervatória Žilina
1958 – 1959
pedagóg na Hudobnej škole v Žiline
1959 – 1961
pedagóg na Vyššej hudobnej škole v Žiline
1961 – 2003
pedagóg na Konzervatóriu v Žiline

Za 45 rokov pedagogickej práce absolvovalo v triede prof. Bohumila Urbana 58 huslistov, z ktorých väčšina pokračovala v štúdiách na vysokých školách. Z mnohých sa stali výrazné osobnosti pôsobiace v rôznych oblastiach hudobného života na Slovensku i v zahraničí. Z nich vynikli najmä: Anton Singer, Ján Glasnák, Zoltán Baláž, Andrej Tárnok, Karol Windhaber, František Figura, Marián Remenec, Ľubomír Kudja, Ernest Patkoló, Jindřich Pazdera, Milan Frátrik, Zoja Kopčáková, Pavol Tužinský, Vladimír Harvan, Bohuslav Pavlík, Miloš Valent, Miloš Skukalík, Tibor Škreňo-Zlievsky, Martin Sleziak, Marián Leško, Zuzana Kállayová-Guttenová, Stano Palúch, Alexej Rosík, Dalibor Karvay a i. Bohumil Urban bol často pozývaný za člena porôt na domácich i medzinárodných husľových súťažiach.

Okrem práce husľového pedagóga je významná aj jeho dirigentská činnosť, dirigentské základy získal na Vyššej hudobnej škole v Žiline (záujmové štúdium u prof. K. Makariusa a neskôr konzultácie s poprednými dirigentmi, najmä s dr. Ľudovítom Rajterom). Ako dirigent sprevádzal s rôznymi orchestrami mnohých významných interpretov. Pri uvádzaní kantátových skladieb často spolupracoval so Žilinským miešaným zborom (zbormajster A. Kállay).

Bohumil Urban bol zakladateľom a spoluzakladateľom viacerých komorných orchestrov, súborov a symfonických orchestrov, akými sú napr. Symfonický orchester mesta Žiliny, ŠKO Žilina, Symfonický orchester Konzervatória v Žiline, Komorný orchester slovenských učiteľov a ďalšie.

Bol členom Poradného zboru pre komornú a symfonickú hudbu pri Osvetovom ústave v Bratislave, členom koncertnej sekcie Zväzu slov. skladateľov a ako člen predstavenstva novovzniknutého Spolku koncertných umelcov pri Slovenskej hudobnej únii inicioval v roku 1990 vznik festivalu mladých koncertných umelcov v Žiline - dnes známy pod názvom Allegretto, predtým Stredoeurópsky festival koncertného umenia. Je autorom publikácie Hudobná história Žiliny (EDIS - Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2004).

Okrem pedagogickej, dirigentskej a organizačnej činnosti sa venoval aj aranžovaniu a orchestrálnym úpravám skladieb, hlavne Eugena Suchoňa a Jána Cikkera.

Za pedagogicko-umeleckú prácu dostal Bohumil Urban viacero ocenení.

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • Kobella, P. (ed.): Základná umelecká škola Ladislava Árvaya Žilina 1927 – 2002
  2002 EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity 2002
  (EDIS - Vydavateľstvo Žilinskej univerzity)
 • Glasnáková, Kveta (ed.): Konzervatórium Žilina 1951 – 2001
  2001 2001
 • Filippi, Elena (ed.): SLOVAK SINFONIETTA [Bulletin k 25. výročiu ŠKO Žilina]
  1999 1999
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Filippi, Elena: Bohumil Urban
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 2, s. 2
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Serečinová, Andrea: Hudba, to je rehoľa - nepozná sviatky ani nedele ... Bohumil Urban (1935 - 2019)
  2020 Hudobný život roč. 52, 2020, č. 1 - 2, s. 18
 • Dohnalová, Lýdia: Pocta Bohumilovi Urbanovi
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 9
 • Filippi, Elena: Jubileá : Bohumil Urban
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 3, s. 4 – 5
 • Čížik, Vladimír: ŠKO Žilina
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 4, s. 3
 • Tvrdoň, Igor: Z koncertov v Stredoslovenskom kraji
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 21, s. 3
 • Lengyel, Matej: Súťaž žiakov slovenských konzervatórií 87
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 10, s. 2
 • Cenková, Klára: Bohumil Urban 50-ročný
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 3, s. 7
 • Čížik, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia 84
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 9, s. 1
 • Čížik, Vladimír: Výsledok užitočnej spolupráce
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 7, s. 2
 • Kovářová, Dagmar: Nový orchester na Slovensku
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 11, s. 1
 • Personálna bibliografia
 • História Žiliny 4 – Hudobná história Žiliny
  2004 EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity 2004

Ocenenia

 • Cena Jána Cikkera
  2015 za dlhoročný tvorivý prístup a šírenie diela J. Cikkera
  udeľuje Nadácia Jána Cikkera v Bratislave
 • Genius loci Zboru Žilincov
  2001 za celoživotnú pedagogickú a dirigentskú činnosť pre rozvoj hudobného života Žiliny
 • Medaila sv. Gorazda
  1998 za dlhodobé vynikajúce výsledky v oblasti umeleckého školstva
 • Vzorný učiteľ
  1970


« späť na zoznam Aktualizované: 20. 02. 2020