Profil osobnosti

Foto: Marián Vach

Marián Vach

28. 8. 1950 Bratislava

vážna hudba
dirigovanie, zborové dirigovanie

Bio

Bio

1968 – 1972
Pedagogická fakulta UK v Trnave, matematika a hudobná výchova (teória dirigovania a základy speváckej techniky – Ján Strelec, dirigovanie zboru – Jozef Potočár)
1970
asistent Jozefa Potočára v Akademickom speváckom zbore UK v Bratislave
1972 – 1977
VŠMU (zborové dirigovanie – Juraj Haluzický, operné dirigovanie – Tibor Frešo)
od 1972
dirigent a 1977 – 1985 umelecký vedúci Detského speváckeho zboru Československého rozhlasu v Bratislave,
umelecký vedúci a dirigent Ľudového spevokolu učiteľov Slovenska
1973 – 1974
dirigent speváckeho zboru Technik
1978 – 1981
externé štúdium na VŠMU (orchestrálne dirigovanie – Ladislav Slovák)
od 1983
dirigent Akademického speváckeho združenia pri PKO v Bratislave
od 1983/1984
dirigent a v sezóne 1985/1986 hlavný dirigent Štátneho divadla Košice, súčasne spolupráca so speváckym zborom Technickej univerzity v Košiciach Collegium Technicum 
1986 – 1987
umelecký vedúci umeleckých telies SĽUKu
od 1988
šéfdirigent Komornej opery 
1990
zbormajster SFZ
1993 – 1995
hlavný zbormajster Opery SND
1997 – 1999
riaditeľ Komornej opery SND 
1998 – 2003
umelecký vedúci a dirigent speváckeho zboru Lúčnica
1999 – 2001
umelecký vedúci a dirigent Štátnej opery v Banskej Bystrici
2002 – 2003
šéfdirigent Opery Štátneho divadla Košice
2003 – 2004
umelecký vedúci a hlavný zbormajster SFZ
2005 – 2011
umelecký šéf  a dirigent Štátnej opery v Banskej Bystrici
od 2011
(august) šéfdirigent orchestra ŠO v Banskej Bystrici

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Unger, Pavel: Bystrický zázrak, Rossiniho Otello, venovaný Jaroslavovi Blahovi
  2019 In: www.operaslovakia.sk/bystricky-zazrak-rossiniho-otello-venovany-jaroslavovi-blahovi/
  Opera Slovakia 2019
 • Unger, Pavel: Odkaz z Banskej Bystrice: zdolateľná je aj Rossiniho „osemtisícovka“
  2019 In: www.operaslovakia.sk/odkaz-z-banskej-bystrice-zdolatelna-je-aj-rossiniho-osemtisicovka/
  Opera Slovakia 2019
 • Mojžišová, Michaela: O risku, ktorý priniesol zisk
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 4, s. 28
 • Červenka, Jozef: Aleko a Iolanta v Banskej Bystrici
  2017 In: www.operaslovakia.sk/aleko-a-iolanta-v-banskej-bystrici/
  Opera Slovakia 2017
 • Vongrej, Ľudovít: Marián Vach o hudobnom naštudovaní dvoch jednoaktoviek – Aleko a Iolanta v Štátnej opere. /rozhovor/
  2017 In: www.operaslovakia.sk/marian-vach-o-hudobnom-nastudovani-dvoch-jednoaktoviek-aleko-a-iolanta-v-statnej-opere/
  Opera Slovakia 2017
 • Blaho, Vladimír: Od ZHZ k Operalii
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 27
 • Glocková, Mária: Triumph bez triumfu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 29
 • Unger, Pavel: Koho (ne)zaujíma kvalitné operné umenie? : Odvážny krok do neznáma
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 39
 • Ursínyová, Terézia: K jubileu gratuloval Priateľ Fritz
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 23
 • (eta): Šéfdirigent Marián Vach získal Cenu ministra kultúry
  2012 Banskobystrické noviny My 6. - 12.3. 2012, č. 9, s. 5
 • Mojžišová, Michaela: Zámocké hry zvolenské
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 9, s. 24 – 25
 • Planková, Eva: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Coriolanus ako hosť
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 12
 • Párkányi, Daniel: Eugen Suchoň postavil divákov na nohy : Opera Eugena Suchoňa Krútňava nadchla Banskú Bystricu
  2011 Trnavské noviny MY 5.6. 2011, č. 22, s. 4
 • Unger, Pavel: Konzervatívne a nebohaté operné Slovensko. Pohľad na uplynulú sezónu slovenských operných scén
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 26 – 27
 • Unger, Pavel: Opera na Zámockých hrách zvolenských : Festivalový objav a divácka istota
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 25
 • Blaho, Vladimír: Opera na Zámockých hrách zvolenských : Dvakrát Puccini a vokálne soirée
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 24
 • Mojžišová, Michaela: Nabucco pripravil hviezdny večer
  2010 Sme 7.7. 2010, č. 154
 • Unger, Pavel: Ternitz, Rakúsko. Maria Padilla – ďalší objav belcanta
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 5, s. 27
 • Glocková, Mária: Zámocké hry zvolenské
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 7-8, s. 39
 • Glocková, Mária: Silvano ako naivita inscenačných rybárov
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 3, s. 20
 • Unger, Pavel: Odkrývanie verdiovských tajničiek
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 7, s. 22 – 23
 • Blaho, Vladimír: Zvolen : Opera ve znamení Itálie
  2008 Harmonie roč. 16, 2008, č. 8, s. 37
 • Kočišová, Renáta: Štátna filharmónia Košice
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 3, s. 10
 • Ursínyová, Terézia: Veselá "malá" vdova
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 2, s. 13
 • Hriadelová, Miloslava: Karol Kevický vymenil stoličky v orchestri, zmeny pripravuje aj v opernom zbore
  2003 Košický denník Korzár 12.2. 2003
 • Dohnalová, Lýdia: Marián Vach:
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 11, s. 10 – 12
 • ato: Opera Štátneho divadla má nového šéfdirigenta : Karol Kevický má za sebou mesiac pôsobenia na novom poste
  2002 Košický večer 19.2. 2002, č. 35, s. 7
 • ato: "Neprichádzam ako spasiteľ" : Nového šéfdirigenta opery Štátneho divadla Košice Mariána Vacha teší množstvo mladých v orchestri
  2001 Košický večer 6.3. 2001, č. 46, s. 7
 • Bábiková, Marta: Snímanie hriechu minulosti dramaturgie
  1998 Javisko 1998, č. 1, s. 6 – 8
 • Litschauerová, Nina: Štyridsaťminútová udalosť
  1995 Nové slovo bez rešpektu 1995, č. 49, s. 18
 • Unger, Pavel: V slepej uličke
  1991 Smena 1991, č. 84, s. 5
 • Vajda, Igor: Podnetný Mozart
  1990 Film a divadlo 1990, č. 12, s. 10
 • Blahoželanie hudbou : O jubilantovi národnom umelcovi Ladislavovi Slovákovi ; Rudolf Geri, Marián Vach, Ladislav Mokrý, Nina Litschauerová, Ladislav Slovák
  1989 Práca 09. 09. 1989, č. 213, s. 6
 • Ursínyová, Terézia: Vychutnávanie dirigentského kumštu
  1988 Večerník 19.2. 1988, č. 35, s. 6 – 7
 • Holubánska-Bartovičová, Eva: Byť prospešný dnešku...
  (Na margo novej premiéry v Komornej opere)
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 21, s. 5
 • Marenčinová, Edita: Premiéra slovenskej novinky v ŠD Košice
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 18, s. 5
 • Palovčík, Michal: Umeniu miesto v živote ľudu : Rozhovor s umeleckým šéfom opery v Košiciach
  1985 Pravda 25.10. 1985, č. 252, s. 5
 • Marenčinová, Edita: Rigoletto na záver sezóny v Košiciach
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 12, s. 5
 • Urbančíková, Lýdia: Potlesk najmä Verdimu
  1985 Nové slovo 1985, č. 30
 • Schindlerová, Agáta: Úspešný diplomat Marián Vach
  1981 Smena 4.6. 1981, č. 130, s. 6
 • Prihelová, Jarmila; Vach, Marián; Kulík, Juraj: Bravo, rádio Bratislava
  1980 Večerník 19.9. 1980, č. 185, s. 6 – 7
 • (sto); Vach, Marián: Kolobeh detskej piesne : Pri príležitosti 25. výročia vzniku Detského speváckeho zboru Čs. rozhlasu v Bratislave hovoríme s jeho zbormajstrom
  1978 Večerník 11.9. 1978, č. 245, s. 5
 • Glocková, Mária: Jánošík - večne živý
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 4, s. 24
  (/recenzia premiéry opery Juro Jánošík v ŠO Banská Bystrica/)
 • Glocková, Mária: Hviezdny operný jún
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7 - 8, s. 42
 • Glocková, Mária: Sex, naturalizmus aj vynálezy renesančného génia
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 27
 • Personálna bibliografia
 • Jeseň / hudba : Marián Vach ; slová: Eva Ryjáčková
  1998 Včielka 1998, č. 1, s. 3
 • Zjednocovanie kompozičných a interpretačných zámerov slovenskej zborovej tvorby pre deti
  1988 Hudobný život 1988, č. 18, s. 12
 • Ivan Hrušovský: Na lúke. Alfréd Zemanovský: Cupido
  1981 Rytmus 1981, č. 1, s. 5 – 6
 • Ako pracujeme s prípravnými skupinami : Skúsenosti s prípravnými skupinami zboru Čs. rozhlasu v Bratislave – dokončenie
  1979 Rytmus 1979, č. 5, s. 7
 • Ako pracujeme s prípravnými skupinami : Skúsenosti z práce s prípravnými skupinami Detského zboru Československého rozhlasu v Bratislave
  1979 Rytmus 1979, č. 1, s. 6
 • Intermezzá : Interpretačný rozbor skladieb, I. Zeljenka Intermezzá
  1978 Rytmus 1978, č. 3, s. 7

Diskografia

 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Foto: Emmerich Kálmán – Die Csárdásfürstin (The Gypsy Princess) EMMERICH KÁLMÁN – DIE CSÁRDÁSFÜRSTIN (THE GYPSY PRINCESS)
  2004 CD – Naxos 8.660105-06
  1. Emmerich Kálmán: Die Csárdásfürstin (The Gypsy Princess)
   Yvonne Kenny (s), Michael Roider (tenor), Mojca Erdmann (s), Marko Kathol (tenor), Karl-Michael Ebner (tenor), Heinz Holecek (bas), Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)
  2. Emmerich Kálmán: Der Zigeunerprimas: Dorfkinder
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)
  3. Emmerich Kálmán: Der Zigeunerprimas: Vive le roi
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)
  4. Emmerich Kálmán: Die Faschingsfee: Hollaho, hollaho, wir kommen zurecht
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)
  5. Emmerich Kálmán: Das Hollandweibchen: Lockend soll ertonen Dir ein feurig Lied
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)
  6. Emmerich Kálmán: Der Teufelsreiter: Grand Palotas de la Reine
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)
 • Foto: Amaral Vieira: Stabat Mater, Missa pro defunctis AMARAL VIEIRA: STABAT MATER, MISSA PRO DEFUNCTIS
  1996 CD – Slovart Records SR-0016-2-131
  1. Amaral Vieira: Stabar Mater, Op. 240
   Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (ms), Simon Šomorjai (tenor), Vladimír Kubovčík (bas), Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Marián Vach (dir.)
  2. Amaral Vieira: Missa pro defunctis, Op. 187
   Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (ms), Simon Šomorjai (tenor), Vladimír Kubovčík (bas), Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Amaral Vieira: Te Deum, Requiem AMARAL VIEIRA: TE DEUM, REQUIEM
  1996 CD – Slovart Records SR-0017-2-131
  1. Amaral Vieira: Te Deum, Op. 181
   Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (ms), Simon Šomorjai (tenor), Vladimír Kubovčík (bas), Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Marián Vach (dir.)
  2. Amaral Vieira: Requiem in Memoriam, Op. 203
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Ivan Hrušovský : Cantate Domino IVAN HRUŠOVSKÝ : CANTATE DOMINO
  1996 CD – Radio Bratislava RB 0116-2231
  1. Ivan Hrušovský: Missa pro iuventute
   Collegium Technicum, Lubomír Mátl (dir.)
  2. Ivan Hrušovský: S radosťou slúžte Pánovi!
   Bratislavský chlapčenský zbor, Collegium Technicum, Emília Dzemjanová (org), Marián Vach (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Cantate Domino
   Collegium Technicum, Eva Zacharová (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Dve nokturná z východného Slovenska
   Collegium Technicum, Eva Zacharová (dir.)
  5. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Collegium Technicum, Marián Vach (dir.)
  6. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ej, hrajteže mi, hrajte
   Collegium Technicum, Marián Vach (dir.)
  7. Ivan Hrušovský: Ó láska, láska
   Collegium Technicum, Marián Vach (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Išeu Macek
   Collegium Technicum, Marián Vach (dir.)
 • Foto: A portrait of the composer : Jozef Malovec A PORTRAIT OF THE COMPOSER : JOZEF MALOVEC
  1995 CD – Slovak Radio Records RB 0078-2331
  1. Jozef Malovec: Komorná symfónia
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Jozef Malovec: Quasi una sonata
   Katarína Hanzelová (org)
  3. Jozef Malovec: Symfónia č. 2
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Choral Fantasia : Contemporary Slovak Accordion CHORAL FANTASIA : CONTEMPORARY SLOVAK ACCORDION
  1994 CD – Hudobný fond SF 00162131
  1. Juraj Hatrík: Chorálová fantázia
   Vladimír Miklovič (cr), Boris Lenko (ac), Vojtech Samec (fl), Pavel Bubeníček (tr), Miloslav Pongrác (tn), Vladimír Kubovčák (vc), Peter Krchlík (tp), František Rek (tam), Marián Vach (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Partita giocosa
   Rajmund Kákoni (ac)
  3. Juraj Hatrík: Pulzácie I.
   Vladimír Čuchran (ac)
  4. Juraj Hatrík: Sentencie
   Ľubomír Žovic (ac)
  5. Juraj Hatrík: Štyri monológy
   Jarmila Luptovská (ac), Valerián Tokár (ac)
 • Foto: De profundis I DE PROFUNDIS I
  1993 CD – Hudobný fond SF 0012 2131
  1. Roman Berger: De profundis
   Sergej Kopčák (b), Ján Salay (pf), Jozef Podhoranský (vc)
  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater
   Jozef Kundlák (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Musica Symphonica Slovaca MUSICA SYMPHONICA SLOVACA
  1992 CD – Slovak Radio Records RB 0022-2031
  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Etuda
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Ivan Parík: Fragmenty
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Hudba pre symfonický orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Giuseppe Verdi – Opera Choruses GIUSEPPE VERDI – OPERA CHORUSES
  1991 CD – Naxos 8.550241
  1. Giuseppe Verdi: Nabucco: "Va, pensiero"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Don Carlos: "Spuntato ecco il di d'esultanza"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  3. Giuseppe Verdi: La Traviata: "Noi siamo zingarelle"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  4. Giuseppe Verdi: Nabucco: "Gli arredi festivi giu candano infantri"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  5. Giuseppe Verdi: La Battaglia di Legnano: "Deus meus, pone illos ut rotam"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  6. Giuseppe Verdi: Il trovatore: "Vedi, le fosche notturne, "Anvil Chorus''
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  7. Giuseppe Verdi: Ernani: "Si rideste il Leon di Castiglia"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  8. Giuseppe Verdi: Otello: "Fuoco di gioia"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  9. Giuseppe Verdi: La Battaglia di Legnano: "Giuramento"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  10. Giuseppe Verdi: Macbeth: "Patria oppressa!"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  11. Giuseppe Verdi: Il trovatore: "Or co'dadi, ma fra poco"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  12. Giuseppe Verdi: La forza del destino: "Rataplan, rataplan della gloria"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  13. Giuseppe Verdi: La traviata: "Si ridesta in ciel l'aurora"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  14. Giuseppe Verdi: Aida: "Gloria all'Egitto"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Foto: Vianočné chvíle VIANOČNÉ CHVÍLE
  1988 LP – Opus 9117 2105
  1. Ondrej Demo: Z tamtej strany jarka
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  2. Ivan Dubecký: Dobrý večer vám
   Darina Laščiaková (v), Ján Palovič (crm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Svetozár Štúr (dir.)
  3. Ivan Dubecký: Dajteže nám, dajte
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  4. Igor Bázlik: Nesiem vám noviny
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Zdeněk Macháček (dir.)
  5. Bartolomej Urbanec: Hop, hop, Janko
   Darina Laščiaková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Jaromír Dadák (dir.)
  6. Vladimír Slujka: Ja som malý, neveličký
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Marián Vach (dir.)
  7. Ivan Dubecký: Vianočná nálada
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  8. Ivan Dubecký: Važecké Vianoce
   Eleonóra Kapasná (v), Jozef Peško (fut), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
 • Foto: Detský spevácky zbor Československého rozhlasu v Bratislave DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU V BRATISLAVE
  1983 LP – Opus 9112 1029
  1. Milan Novák: Náš deň
   Zuzana Bardúnová (v), Renata Gáboríková (v), Milan Brunner (fl), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  2. Ladislav Burlas: Tararam
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  3. Miloslav Kořínek: Kantatína
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Collegium Musicum: Divergencie COLLEGIUM MUSICUM: DIVERGENCIE
  1981 LP – Opus
  1. Marián Varga: Refrény: Refrén
   Marián Varga (org, pf, sth), Fedor Frešo (bgui), Cyril Zeleňák (dr), Ľuboš Andršt (gui)
  2. Marián Varga: Refrény: Interlúdiá
   Marián Varga (org, pf, sth), Fedor Frešo (bgui), Cyril Zeleňák (dr), Ľuboš Andršt
  3. Varga – Peteraj: Refrény: Nemé výčitky
   Ľuboš Andršt , Marián Varga (org, pf, sth), Fedor Frešo (bgui), Cyril Zeleňák (dr), Pavol Hammel (v)
  4. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Prelúdium
   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Anastasis Engonidis (bgui), Sláčikové kvarteto V. Magyara
  5. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Vianočné vlaky
   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Pavol Hammel (v), Anastasis Engonidis (bgui)
  6. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Musa quetes 1.
   Marián Varga (org, pf, sth)
  7. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Srdce zo zrkadla
   Marián Varga (org, pf, sth), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  8. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Pochod 1.
   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui)
  9. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Nebo - Peklo - Raj
   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui)
  10. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Pochod 2.
   Marián Varga (org, pf, sth), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui)
  11. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Srdce zo zrkadla 2.
   Marián Varga (org, pf, sth), Katarína Karovičová (v), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  12. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Musa quetes 2.
   Marián Varga (org, pf, sth), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto V. Magyara
  13. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Komisár
   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui), Katarína Karovičová (v), Detský zbor Československého rozhlasu, Rastislav Vacho (dir.), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto v. Magyara
  14. Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Záver
   Marián Varga (org, pf, sth), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto V. Magyara
 • Foto: Pod zástavou KSČ : Diela inšpirované ideami komunistickej strany POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY
  1981 LP – Opus 9110 1171-73
  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Slovo
   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Väzenská
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  12. František Prášil: Rovnosť chceme
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  15. Milan Novák: Človek nie je sám
   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)
  16. Milan Novák: Chvála rukám
   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  17. Milan Novák: O jednej hviezde
   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná
   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)
 • Foto: Martin '80 : Nechajte lietať holubicu mieru MARTIN '80 : NECHAJTE LIETAŤ HOLUBICU MIERU
  1980 LP – Opus 9114 1119
  1. Skupina Forum: Nechajte lietať holubice mieru
   Forum
  2. Igor Bázlik: Deti slnka
   Elán, Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  3. Ľ. Ertl: Matkám
   Ľ. Ertl (v)
  4. Igor Bázlik: Riekanky
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  5. Ivan Horváth: Nech znie náš spev
   Elán, Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  6. Igor Bázlik: Čí je to chlieb
   Eva Biháryová (v), VUS kpt. J. Nálepku, Jozef Valouch (dir.)
  7. Skupina Riavy: Poď a spievaj s nami
   Riavy
  8. Pavol Hammel: Nula bodov
   Miroslav Ličko (v), Elán
  9. Igor Bázlik: Kto pieseň v srdci nosí
   Jana Goffová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  10. J. Boháč: Brigádnické leto
   Anton Gajdoš (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  11. Tomáš Seidmann: Tajnička šťastia
   Miroslav Ličko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  12. Peter Hečko: Devín
   Peter Hečko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)

Ocenenia

 • Cena predsedu Národnej rady SR
  2014 za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania
 • Cena ministra kultúry SR
  2012 za hudobné naštudovanie opery Jána Cikkera Coriolanus a doterajšie umelecké aktivity v oblasti hudobnej kultúry na Slovensku
 • Cena Jána Cikkera
  2012 za naštudovanie a uvedenie opery Ján Cikkera Coriolanus
 • Cena opernej kritiky Hudobného života
  2010 - víťaz kategórie "Najlepší dirigent" v divadelnej sezóne 2009/2010 za naštudovanie opery Nabucco v ŠO Banská Bystrica
 • Cena Slovenského hudobného fondu
  1982 za propagáciu slovenskej zborovej tvorby
 • Cena Frica Kafendu
  1982 za vynikajúce naštudovanie diel I. Hrušovského, M. Nováka a M. Kořínka, ktoré odzneli na TNSHT 1981, s prihliadnutím na umelecky záslužnú prácu s Detským zborom Čs. rozhlasu
 • Medzinárodná zborová súťaž v Rostocku (DE)
  1981 - cena za vynikajúcu interpretáciu súčasných skladieb (s Detským speváckym zborom Čs. rozhlasu v Bratislave)
 • Concorso Polifónico Guido d'Arezzo (IT)
  1980 - cena za najlepší umelecký výkon (s Detským speváckym zborom Čs. rozhlasu v Bratislave)
 • Celoštátna súťaž detských speváckych zborov
  1980 - I. pásmo (s Detským speváckym zborom Čs. rozhlasu v Bratislave)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jakub Laco: Piesne o smrti
  Piesňový cyklus pre mužský hlas a malý orchester
  23. 4.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)
 • Katarína Máliková: Smäd a pevnina
  pre symfonický orchester
  23. 4.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)
 • Anna Palúchová: Dimenzie
  pre akordeón a orchester
  30. 4.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Michal Červienka (ac), Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)
 • Vojtech Didi: Zrodenie
  Composizione per soprano e orchestra na verše K. Starekovej
  30. 4.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Mária Tomanová (s), Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)
 • Zdenka Fekiačová Skruteková: Inizio
  30. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)
 • Ján Cikker: Coriolanus
  Opera v troch dejstvách (štrnástich obrazoch)
  14. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Martin Popovič (br), Ivan Zvarík (b), Peter Schneider (t), Dušan Šimo (t), Igor Lacko (br), Alena Hodálová (a), Katarína Procházková (s), Michal Hýrošš (t), Marián Hadraba (br), Zbor Štátnej opery Banská Bystrica, Ján Procházka (zbm.), Marián Vach (dir.), Roman Polák (réžia)
 • Vladimír Bokes: Eugen Suchoň: Krútňava
  Rekonštrukcia pôvodného znenia diela
  18. 10.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Štátna opera Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)
 • Vladimír Godár: Pod rozkvitnutými sakurami
  Hudobno-dramatická báseň
  23. 5.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Zbor Štátnej opery Banská Bystrica, Ján Procházka (zbm.), Balet Štátnej opery Banská Bystrica, Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.), Maja Hriešik (réžia)
 • Vojtech Didi: Matka Niobé
  Hudobno-dramatický príbeh z Antiky v jednom dejstve
  5. 10.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Evanjelium podľa Lukáša op. 140
  5. 4.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Martin Popovič (br), Jitka Ťatliaková (s), Katarína Procházková (s), Marián Hadraba (br), Štefan Babjak (bas), Zbor Štátnej opery Banská Bystrica, Iveta Popovičová (zbm.), Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)
  Scénické uvedenie opery.
 • Karine Sarkisjan: Ave Maria
  23. 2.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (dir.)
 • Juraj Hatrík: Ludibria (Zábavky)
  Cyklus vokálnych aforizmov na texty latinských výrokov a úsloví
  23. 2.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (dir.)
 • Peter Breiner: Napíš, napíš...
  Dve piesne a cappella
  23. 2.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Hody
  22. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
 • Martin Čorej: Na vínnej cesce
  22. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
 • Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
  22. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Róbert Puškár (strum.pop), Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
 • Svetozár Štúr: Deň žatvy
  24. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lúčnica, Marián Vach (dir.)
 • Igor Bázlik: Máje
  24. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lúčnica, Marián Vach (dir.)
 • Martin Čorej: Vajana
  24. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lúčnica, Marián Vach (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Evanjelium podľa Lukáša op. 140
  21. 3.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Mikuš (br), Ľudmila Andrejčáková (s), Zuzana Karamanová (ms), Barbora Benzírová (a), Martin Smolnický (br), Matúš Tomko (b), Martin Šafárik (b), Juraj Chlpík (t), Spevácky zbor Lúčnica, Csaba Rácz (vc), Daniel Šimonovič (org), Marián Vach (dir.)
  Koncertné uvedenie opery.
 • Víťazoslav Kubička: Fašiangy
  18. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
 • Ondrej Demo: Helelo, helelo
  18. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lúčnica, Marián Vach (dir.)
 • Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
  pre miešaný zbor a capella na texty zozbierané z lokality Vajnory
  18. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lúčnica, Marián Vach (dir.)
 • Martin Čorej: Z dzešatoho valala
  18. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lúčnica, Marián Vach (dir.)
 • Peter Breiner: The Story
  Oratórium
  1. 10.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Hana Štolfová-Bandová (a), Ľudovít Ludha (t)
 • Juraj Hatrík: Adamove deti
  Sedem scénických madrigalov na texty slovenských ľudových prísloví, úsloví a porekadiel pre dva soprány, dva alty, dva tenory a dva basy s dirigentom pri klavíri
  5. 10.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Štúdio S, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Vach (dir.), Pavol Smolík (réžia)
 • Hanuš Domanský: Chvála zeme
  Slávnostná predohra
  12. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Jozef Sixta: Punctum contra punctum
  Kánonická skladba pre orchester
  12. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Ladislav Holoubek: Symfónia č. 2 op. 75
  12. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Vladimír Bokes: Hudba pre organ a dychové nástroje, op. 50
  17. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Imrich Szabó (org), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Miloslav Kořínek: Koncert
  pre hoboj a orchester
  17. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Emil Hargaš (ob), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Juraj Pospíšil: Symfónia č. 5, op. 62
  17. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Vladimír Godár: Štyri vážne spevy
  pre nízky hlas, sláčikový orchester, klavír a zvony
  17. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hana Štolfová-Bandová (ms), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Alfréd Zemanovský: Ozvena, op. 37
  Dva 3-hlasné detské zbory a capella
  16. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Ladislav Burlas: Tararam
  Tri skladby pre detský zbor
  16. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Alfréd Zemanovský: Aby deti žili v mieri
  Cyklus 3-hlasných detských zbor a cappella
  18. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
  pre detský zbor a elektroakustický záznam
  18. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Vladimír Godár: Pri vode
  26. 1.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Iris Szeghy: Pamodaj šťastia
  1979 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

Audio

 • Beneš, Juraj: Hudba pre J. S. (ukážka)



  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Marián Vach (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Zakliaty pohyb (ukážka)



  Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Symfónia č. 2 (2. časť - Larghetto, ukážka)



  Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Pastorálna suita



  Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 24. 04. 2019