Profil osobnosti

Foto: Daniela Varínska Zdroj: Archív Hudobného centra

Daniela Varínska

8. 3. 1946 Nitra

vážna hudba
klavír, čembalo
pedagóg – klavír

Bio

Bio

1960 - 1966
Konzervatórium v Bratislave (klavír - Alžbeta Elanová)
1966 - 1971
VŠMU (klavír - Anna Kafendová, Rudolf Macudziński)
1967 - 1968
štipendijný pobyt na leningradskom (petrohradskom) Konzervatóriu (klavír – Dmitrij Alexandrovič Svetozorov)
1972 - 1983
klavírna pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave
od 1990
klavírna pedagogička na VŠMU (1995 docentka, 2004 profesorka)

Daniela Varínska sa venuje sólistickej i komornej hre. Koncertuje a pravidelne vystupuje na popredných hudobných festivaloch v Európe, Kanade, v USA a v Ázii. Spolupracovala s domácimi a zahraničnými telesami pod taktovkami slovenských, českých i zahraničných dirigentov (Ondrej Lenárd, Ľudovít Rajter, Bystrík Režucha, Ladislav Slovák; Zdeněk Košler; James Judd, Jerzy Katlewicz, Andrew Mogrelia, Anton Nanut, Charles Olivieri-Munroe, Alexander Rahbari, Jac van Steen a i.). V oblasti komornej hudby sú jej partnermi významní slovenskí a zahraniční umelci. Účinkovala s viacerými komornými zoskupeniami: Cappella Istropolitana, Musica aeterna, Slovenskí komorní sólisti, Moyzesovo kvarteto, Flauto dolce, Maria Theresia Ensemble a Musa antiqua.

 

Popri klavíri je uznávanou čembalistkou a hráčkou na kladivkovom klavíri, pričom ju ako sólistku na týchto nástrojoch pozývajú aj na zahraničné festivaly (napr. Bach-Festival Stuttgart (Nemecko), Viedeň (Rakúsko), Pražská jar, Haydnovský festival Dolní Lukavice). Daniela Varínska nahráva pre Slovenský rozhlas i zahraničné rozhlasové stanice a spolupracuje so Slovenskou televíziou (napr. film F. Chopin: Sonáta b mol op. 35). Často vedie semináre pre pedagógov, kde pracuje so žiakmi rôznych vekových kategórií.

 

„Daniela Varínska patrí k najfrekventovanejším interpretom náročných diel sólovej klavírnej literatúry i koncertov s orchestrom. V jej interpretácii sa ideálne snúbia princípy sólistickej a komornej hry. Popri sugestivite a bohatom fantazijnom vklade majú jej koncepcie vždy racionálny stavebný nadhľad. Jej klavírny rukopis je vybrúsený.Varínska sa neopája krásou detailov; tie sú iba prostriedkom na celkovú koncepciu tlmočeného diela. Vedú ju pritom nielen prirodzený inštinkt a rokmi získané skúsenosti a rozhľad, ale aj príznačná pokora voči osobnosti a dielu interpretovaného autora. Významnou súčasťou jej hry je vysoká kultúra tónu, s ktorým sa nepohráva, ale ktorý slúži jej koncepčným zámerom. Vďaka technickým danostiam úspešne zdoláva i najnáročnejšie diela klavírneho repertoáru. Vyhýba sa prázdnemu virtuóznemu lesku, ale uprednostňuje náročné diela so závažným obsahom, čo dokumentuje aj výpočet jej repertoáru. Skladatelia jej radi zveria premiéry svojich diel. V komornej hudbe sa nielen prispôsobuje naturelu svojich spolupracovníkov, ale dokáže zosúladiť štýlové požiadavky i vlastný tvorivý vklad, umocniť obsah interpretovaného diela a súčasne inšpirovať kolegov.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 150)

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Daniela Varínska
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 149 – 152
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Čížik, Vladimír: Daniela Rusó-Varínska
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 85 – 87
 • Umelecká kritika a publicistika
 • redakcia: Daniela Varínska získala Cenu Nadácie Tatra banky za umenie 2017
  2017 In: www.operaslovakia.sk/daniela-varinska-ziskala-cenu-nadacie-tatra-banky-za-umenie-2017/
  Opera Slovakia 2017
 • Gudzová, Anna: Jej krajinou sa stala hudba
  2014 Banskobystrické noviny MY roč. 23, 2014, č. 23, s. 8
 • kš: Súčasná hudba na festivaloch
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 260, s. 49
 • (her): Dva festivaly dvoch violončelistov
  2011 Sme [príloha Kultúra] roč. 16, 2011, č. 141, s. 18
 • Ursínyová, Terézia: Životný projekt – Beethoven
  2008 Literárny (dvoj)týždenník roč. 21, 2008, č. 5-6, s. 13
 • Rehák, Oliver: Dvojtónový most do sveta klasiky
  2007 SME 2007, s. 21
 • (mt): Klavírne sonáty
  2006 Večerník 2006, s. 11
 • (mt): Slovenská filharmónia uvedie tento týždeň lahôdky
  2005 Večerník 2005, s. 10
 • Kiraľvargová, Dáša: Keď sadne za klavír, pohltí ju iný svet : Daniela Varínska včera v Dome umenia zahrala skladby od Beethovena
  2004 Košický večer roč. 36, 2004, č. 68, s. 8
 • Kocka, Andrej: Počúvam, nerozpitvávam
  2002 Život roč. 52, 2002, č. 17, s. 25
 • Puškášová, Melánia: Na ceste od Clementiho sonatín k Schönbergovej suite : s Danielou Varínskou
  2001 Slovenská hudba roč. 27, 2001, č. 2-3, s. 399 – 402
 • Ursínyová, Terézia: Platónska hudobná dišputa
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 88, s. 5
 • Polakovičová, Viera: Novinky firmy Slovak Treasures. Gramorecenzia (Titul v rámci edície Six Sonatas for Harpsichord and Violin op. 2 Antona Zimmermanna)
  1992 Kultúrny život 1992
  (Edition Artis Musicae Monumenta Slovaca. + Boris Kucharský – vn)
 • Berger, Igor: Ďalšie možnosti prezentácie : Nedeľné dopoludnia s hudbou v galérii
  1987 Ľud roč. 40, 1987, č. 126, s. 5
 • Medňanská, Irena: Chopinovský večer Daniely Rusó
  1987 Prešovské noviny 1987
 • Slávnostné otvorenie III. bardejovskej hudobnej jesene
  1984 Spravodajca Bardejov (október) roč. 14, 1984, s. 19 – 22
 • Polakovičová, V.: Skvost impresionistickej hudby
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 12, s. 5
 • Daniela Rusóová
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 37 – 39
 • Čárska, Etela: Dva nevšedné umelecké zážitky : Z bratislavského hudobného života
  1981 Práca roč. 36, 1981, č. 125, s. 6
 • Podracký, Igor: Úspešné vystúpenie (recenzia Beethovenových a Lisztovej sonáty)
  1981 Večerník 1981
 • -na-: Priestor talentom
  1980 Večerník roč. 25, 1980, č. 184, s. 5
 • Kovářová, Anna: Mimoriadny talent (absolventský koncert Konzervatória)
  1966 Večerník 1966
 • Šuba, Andrej: Koncert pre Danielu Varínsku
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 4, s. 6
 • Šišková, Ingeborg: Albrechtina
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 7
 • Horkay, Tamás: Barber, Hatrík, Ravel - D. Varínska (recenzia CD)
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 10, s. 36
 • Šišková, Ingeborg: Hudobná poézia v Malej sále Slovenskej filharmónie
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 6, s. 3
 • Pokora, Miloš: Představujeme. Ján Slávik a Daniela Rusó
  1992 Hudební rozhledy roč. 45, 1992, č. 2, s. 57 – 58
 • Dohnalová, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 7
 • Horkay, Tamás: Ars Nova Cassoviae
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 9
 • Alexander, Juraj: Albrechtina
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 5
 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 5
 • Urbančíková, Lýdia: Košická hudobná jar
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 6, s. 12 – 13
 • Chalupka, Ľubomír: Klavírny recitál Daniely Varínskej
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1-2, s. 12
 • Chalupka, Ľubomír: Klavírny recitál Daniely Varínskej
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1 - 2, s. 12
 • Rusó, Vladimír: Štyri stretnutia s Hammerklavierom
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 5, s. 12 – 13
 • Šišková, Ingeborg: Ticho, samota a zahĺbenie sa do seba – rozhovor s klaviristkou Danielou Varínskou
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 11, s. 21 – 23
 • Šišková, Ingeborg: Koncerty
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 1-2, s. 6
 • -ava-: Predstavuje sa. Daniela Rusó (rozhovor)
  1972 Hudobný život roč. 4, 1972, č. 8, s. 2
 • Šišková, Ingeborg: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 3, s. 7
 • Dohnalová, Lýdia: Jubileá... Daniela Varínska (8. 3. 1946)
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 3, s. 31
 • Habánová, Barbora: Varínskej ďalší Beethoven
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 3, s. 7
 • Čížik, Vladimír: Varínskej Beethoven
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 3, s. 19
 • Čížik, Vladimír: Súborné uvedenie klavírnych sonát veľkého ...
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 5, s. 13
 • Čížik, Vladimír: Slovenská filharmónia
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 2, s. 16
 • Bilíková, Lenka: Johann Sebastian Bach, Vol 2. Sonatas for viola da gamba BWV 1027–1028, Suite for Cello BWV 1010, + Ján Slávik, vc. Gramorecenzia
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 9, s. 45
 • Schmidtová, Alexandra: Koncerty SF (recenzia výkonu v Beethovenovom 5. klavírom koncerte)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 7-8, s. 21
 • Vajnerová, Barbora: Z mirbachovských matiné (24. 2 2002 s Jánom Slávikom)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 4, s. 16
 • A. G.: Spomienkový koncert na Róberta Stankovského. (Mozartov Koncert KV 491 so SOSRo)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 2, s. 17
 • Šišková, Inge: Matiné s J. S. Bachom (recenzia vystúpenia s Rebekou Rusó a Jánom Slávikom)
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 6, s. 25
 • Berger, Igor: Nedeľné matiné
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 5, s. 27 – 28
 • Bárdiová, Marianna: Bellovský koncert v Liptovskom Mikuláši
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 11, s. 33 – 34
 • Javorský, Igor: Tri filharmonické večery (3. klavírny koncert B. Bartóka so SF)
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 1–2, s. 29
 • Puškášová, Meška: BHS ’98. Duo Calabrese (Rebeka Rusó + D. Varínska)
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 20, s. 9
 • Ursínyová, Terézia: Beethoven: Sonáty pre klavír a violončelo (2.CD)
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 13, s. 8
 • Boďová, Katarína: Hudobný sviatok (duo Slávik– Varínska v Mirbachu)
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 13, s. 8
 • Dohnalová, Lýdia: Hudobné salóny v Banskej Bystrici
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 7, s. 4
 • -mj-(Jurík, Marián): Slávik – Varínska „bis“ (v rámci Largener Sommerkonzerte 97 v zámku Montfort)
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 18, s. 5
 • Ursínyová, Tereza: Pocta Brahmsovi (vystúpenie s Jánom Slávikom – vc)
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 11, s. 6
 • Dohnalová, Lýdia: Hudba nielen povolaním
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 6, s. 3
 • Javorský, Igor: Dve kapitoly zo Zlatého cyklu Slovenskej filharmónie
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 3, s. 5
 • Jurík, Marián: Festivalový večer v Klariskách
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 17, s. 7
 • Jurík, Marián: Alexander Albrecht
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 14, s. 7
 • Földešová, Marta: Z koncertného cyklu Slovenského rozhlasu
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 4, s. 6
 • Jurík, Marián: Ludwig van Beethoven
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 23-24, s. 12
 • Berger, Igor: Klavír inšpirujúci – klavír inšpirovaný : Daniela Rusó, Ida Černecká, Garrick Ohlson
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 20-21, s. 5
 • Jurík, Marián: Výber z produkcie CD nahrávok
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 13-14, s. 13
 • Kovářová, Anna: Přerušená přehlídka
  1968 Hudební rozhledy roč. 21, 1968, č. 20, s. 618 – 619
 • Kovářová, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 10, s. 3
 • Berger, Igor: Jednoznačný triumf (hodnotenie sólového recitálu)
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 9, s. 5
 • Berger, Igor: Z koncertov MDKO v Bratislave
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 13, s. 7
 • Čárska, Etela: Profily : Daniela Rusóová
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 12, s. 22
 • Artimová, Zuzana: Klaviristka Daniela Varínska: Sprostredkovať poslucháčom zážitok, ktorý v nich pretrváva [rozhovor]
  2014 Katolícke noviny roč. 129, 2014, č. 31
 • Berger, Igor: Koncerty MDKO v Bratislave
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 14, s. 4 a 7
 • Čížik, Vladimír: III. interpretačná súťaž SSR
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 24, s. 1
 • Vajda, Igor; Čížik, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach
  1968 Slovenská hudba 1968, č. 9-10, s. 439 – 442

Diskografia

 • Foto: Daniela Varínska – Schumann, Chopin, Schubert DANIELA VARÍNSKA – SCHUMANN, CHOPIN, SCHUBERT
  2015 CD – Hudobný fond SF 00842131
  1. Robert Schumann: Sonáta pre klavír g mol op. 22
   Daniela Varínska (pf)
  2. Fryderyk Chopin: Tri mazúrky op. 59
   Daniela Varínska (pf)
  3. Franz Schubert: Sonáta pre klavír B dur D.960
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Mikuláš Jelinek : Reminiscences MIKULÁŠ JELINEK : REMINISCENCES
  2015 CD – Diskant DK0159-2131
  1. Leoš Janáček: Sonáta pre husle a klavír
   Mikuláš Jelinek (vn), Eva Fischerová-Martvoňová (pf)
  2. Jan Carlstedt: Sonáta pre sólové husle op. 15
   Mikuláš Jelinek (vn)
  3. Claude Debussy: Sonáta pre husle a klavír
   Mikuláš Jelinek (vn), Eva Fischerová-Martvoňová (pf)
  4. Robert Schumann – Johannes Brahms – Albert Dietrich: Sonáta F-A-E pre husle a klavír
   Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)
  6. Antonín Dvořák: Romantické kusy op. 75
   Mikuláš Jelinek (vn), Esther Bodin (pf)
  7. Antonín Dvořák: Sonatína G dur op. 100
   Mikuláš Jelinek (vn), János Solyom (pf)
  8. Bedřich Smetana: Z domova
   Mikuláš Jelinek (vn), Esther Bodin (pf)
 • Foto: Daniela Varínska – Barber, Hatrík, Ravel DANIELA VARÍNSKA – BARBER, HATRÍK, RAVEL
  2014 CD – Hudobný fond SF 00822131
  1. Samuel Barber: Sonáta pre klavír op. 26
   Daniela Varínska (pf)
  2. Juraj Hatrík: Sonata-ciacona
   Daniela Varínska (pf)
  3. Maurice Ravel: Gaspard de la nuit
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Kafenda : Vilec : Godár KAFENDA : VILEC : GODÁR
  2013 CD – Vysoká škola múzických umení KG161300202
  1. Frico Kafenda: Sonáta
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Michal Vilec: Sonáta II. op. 34
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Beethoven Sonatas, Volume 1 BEETHOVEN SONATAS, VOLUME 1
  2012 CD – Black Sheep Music

  1. – 4. Piano Sonata No. 1, in F Minor Op. 2, No. 1 5. – 8. Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2, No. 2 9. – 12. Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2, No. 2 13. – 16. Piano Sonata No.4 in E-Flat Major, Op. 7 17. – 19. Piano Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10, No.1 20. – 22. Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 23. – 26. Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10, No. 3 27. – 29. Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 "Pathétique" 30. – 31. Piano Sonata No .9 in E Major Op.14, No.1 32. – 34. Piano Sonata No.10 in G Major, Op. 14, No.2 Miki Skuta – piano (1 – 8, 17 – 22) Svyatoslav Richter – piano (9 –12, 23 – 26) Daniela Varínska – piano (13 – 16, 27 – 34)
  1. Miki Skuta (pf), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Beethoven Sonatas, Volume 2 BEETHOVEN SONATAS, VOLUME 2
  2012 CD – Black Sheep Music

  1. – 4. Piano Sonata No. 11 in B Flat Major, Op. 22 5. – 7. Piano Sonata No.12 in A Flat Major, Op. 26 8. – 10. Piano Sonata No.14 in C Sharp Minor 'Moonlight' Op.27 11. – 14. Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28 15. – 17. Piano Sonata No. 16 in G Major, Op. 31, No. 1 18. – 20. Piano Sonata No. 17 in D Minor, Op.31 No.2 -"Tempest" 21. – 23. Piano Sonata No. 18 in E Flat Major, Op. 31, No. 3 24. – 25. Piano Sonata No. 19 in G Minor, Op. 49, No. 1 Miki Skuta – piano (1 – 4, 11 – 23) Daniela Varínska – piano (5 – 10) Svyatoslav Richter – piano (24 – 25)
  1. Miki Skuta (pf), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Those Days in Bratislava THOSE DAYS IN BRATISLAVA
  2012 CD – Diskant DK0146-2131
  1. Ernő Dohnányi: Sonáta B dur pre violončelo a klavír op. 8
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Franz Liszt: La lugubre gondola
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Ján Levoslav Bella: Serenáda
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  4. Alexander Albrecht: Noc
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  5. Zoltán Kodály: Adagio pre violončelo a klavír
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  6. Jenő Hubay: Maggiolata pre violončelo a klavír op. 15/2
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  7. Franz Schmidt: Tri malé fantázie podľa uhorských ľudových melódií
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Memento : Roman Berger MEMENTO : ROMAN BERGER
  2010 CD – Hudobný fond SF 00612131
  1. Roman Berger: Memento po smrti Miroslava Filipa
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Roman Berger: Adagio pre Jana Branného
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  3. Roman Berger: Wiegenlied
   Denisa Šlepkovská (a), Daniel Buranovský (pf)
  4. Roman Berger: Korczak in memoriam
   Ewald Danel (vn), Vladimír Bereník (vn), Peter Zwiebel (vl), Eva Čermanová (vc)
 • Foto: Takako Nishizaki Plays Suzuki Evergreens, Volume 6 TAKAKO NISHIZAKI PLAYS SUZUKI EVERGREENS, VOLUME 6
  2010 CD – Naxos 8.572383
  1. Oliver Dohnányi (dir.), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Cappella Istropolitana, Ľudovít Kanta (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Johannes Brahms: Sonatas for Cello and Piano; Trio for Piano, Clarinet and Cello JOHANNES BRAHMS: SONATAS FOR CELLO AND PIANO; TRIO FOR PIANO, CLARINET AND CELLO
  2006 CD – Diskant DK 0097-2131
  1. Johannes Brahms: Sonata in E minor Op. 38 for Cello and Piano
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Johannes Brahms: Sonata in F major Op. 99 for Cello and Piano
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Johannes Brahms: Trio for Piano, Clarinet and Cello Op. 114
   Daniela Varínska (pf), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Roman Berger: Exodus, Adagio I, Adagio II ROMAN BERGER: EXODUS, ADAGIO I, ADAGIO II
  2003 CD – Acte Préalable AP0091-92
  1. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Roman Berger: Adagio pre Jana Branného
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  3. Roman Berger: Adagio č. 2 „Pokánie“
   Pavel Bogacz (vn), Dana Šašinová (pf)
 • Foto: CLASSICAL MOMENTS 6: Classical Music to Study to CLASSICAL MOMENTS 6: CLASSICAL MUSIC TO STUDY TO
  2002 CD – Naxos 8.555362
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Jozef Kopelman (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Josef Čejka (ob), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc), Daniela Varínska (cmb)
 • Foto: Ladislav Kupkovič – Chamber Music – Cello Works LADISLAV KUPKOVIČ – CHAMBER MUSIC – CELLO WORKS
  2002 CD – Diskant DK 0068-2131
  1. Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 3 B dur
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Tri piesne na texty Jána Hollého
   Nao Higano (s), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Tance z Panónie
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Vladimír Bokes – Music for Piano VLADIMÍR BOKES – MUSIC FOR PIANO
  2001 CD – Hudobný fond SF 00322131
  1. Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53
   Stanislav Zamborský (pf)
  2. Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 2, op. 29
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 4, op. 48
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Vladimír Godár: Hudba k filmom Martina Šulíka VLADIMÍR GODÁR: HUDBA K FILMOM MARTINA ŠULÍKA
  2001 CD – Titanic, s.r.o. TT 0001-2-131
  1. Vladimír Godár: Neha
   Moyzesovo kvarteto
  2. Vladimír Godár: Všetko, čo mám rád
   Daniela Varínska (pf), Moyzesovo kvarteto
  3. Vladimír Godár: Záhrada
   , Anton Popovič (dir.), Moyzesovo kvarteto, Mladí bratislavskí sólisti
  4. Vladimír Godár: Orbis pictus
   Jana Pastorková (v), Solamente naturali, Marek Štryncl (dir.)
  5. Vladimír Godár: Krajinka
   Iva Bittová (vf), Michal Zpěvák (tgt), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.), Moyzesovo kvarteto, Keltieg
 • Foto: Nocturne : Music by Händel, Vivaldi, Beethoven, Mendelssohn NOCTURNE : MUSIC BY HÄNDEL, VIVALDI, BEETHOVEN, MENDELSSOHN
  1999 CD – 7170
  1. Georg Friedrich Händel:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Daniela Varínska (pf), Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The World of Early Music THE WORLD OF EARLY MUSIC
  1999 CD – Naxos 8.554770-71
  1. Arcangelo Corelli:
   Cappella Istropolitana, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Daniela Varínska (cmb), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Rhapsody RHAPSODY
  1998 CD – Naxos 8.556617
  1. Antonio Vivaldi:
   Cappella Istropolitana, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (cmb)
 • Foto: Chamber Music and Instrumental Collection CHAMBER MUSIC AND INSTRUMENTAL COLLECTION
  1997 CD – 7204
  1. Ludwig van Beethoven:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Marian Lapšanský (pf), Daniela Varínska (pf), Kamil Roško (tr), Vladimír Rusó (pf)
 • Foto: Alexander Albrecht ALEXANDER ALBRECHT
  1996 CD – MUSICA 790025-2
  1. Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto op. 6
   Daniela Varínska (pf), Moyzesovo kvarteto
  2. Alexander Albrecht: Variácie
   Juraj Bartoš (tr), Daniela Varínska (pf)
  3. Alexander Albrecht: Sláčikové kvarteto D dur op. 19d
   Moyzesovo kvarteto
  4. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  5. Alexander Albrecht: Sláčikové trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Alexander Albrecht : Aus seinem Klavierwerk ALEXANDER ALBRECHT : AUS SEINEM KLAVIERWERK
  1996 CD – MUSICA 790021-2
  1. Alexander Albrecht: Suita
   Daniela Varínska (pf)
  2. Alexander Albrecht: Sonáta F dur
   Daniela Varínska (pf)
  3. Alexander Albrecht: Sonatína pre dva klavíry
   Daniela Varínska (pf), Valéria Kelly (pf)
  4. Alexander Albrecht: Humoreska „Výlet do dažďa s hrmavicou“
   Daniela Varínska (pf), Valéria Kelly (pf)
 • Foto: Romantic violin miniatures ROMANTIC VIOLIN MINIATURES
  1996 CD – Opus 91 2506-2
  1. Pablo de Sarasate:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  2. Nicolò Paganini:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  3. Franz Schubert:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  4. Jean Sibelius:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Henryk Wieniawski:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  6. Josef Suk:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  7. Antonín Dvořák:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  8. Béla Bartók:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  9. Gaetano Pugnani:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: The Best of Amadis, Vol. 2 THE BEST OF AMADIS, VOL. 2
  1996 CD – Amadis 7802
  1. Marian Lapšanský (pf), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (pf), Viktor Šimčisko (vn), Ondrej Lenárd (dir.), Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: De profundis III DE PROFUNDIS III
  1994 CD – Hudobný fond SF 00172131
  1. Egon Krák: Pulcherrima ad honorem Sancti Augustini memoriae
   Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf), Slovenské kvarteto
  2. Vladimír Godár: Sekvencia
   Juraj Čižmarovič (vn), Miki Skuta (pf)
  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
   Moyzesovo kvarteto
  4. Iris Szeghy: Hommage à Rodin
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Peter Zagar: Stabat mater
 • Foto: Ján Levoslav Bella – Sonata, Piece for Piano, Sonatina, Four Little Pieces, Variations, Opp. 9 and 21 JÁN LEVOSLAV BELLA – SONATA, PIECE FOR PIANO, SONATINA, FOUR LITTLE PIECES, VARIATIONS, OPP. 9 AND 21
  1994 CD – Marco Polo 8.223644
  1. Ján Levoslav Bella: Sonáta b mol
   Daniela Varínska (pf)
  2. Ján Levoslav Bella: Symfónia c mol
   Daniela Varínska (pf)
  3. Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Pri Prešporku na Dunaji"
   Daniela Varínska (pf)
  4. Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Letí, letí roj"
   Daniela Varínska (pf)
  5. Ján Levoslav Bella: Sonatína e mol
   Daniela Varínska (pf)
  6. Ján Levoslav Bella: Malé skladby
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Largo: Famous Largos by Vivaldi, Händel, Corelli, J. S. Bach, Telemann, C. P. E. Bach LARGO: FAMOUS LARGOS BY VIVALDI, HÄNDEL, CORELLI, J. S. BACH, TELEMANN, C. P. E. BACH
  1994 CD – Naxos 8.550950
  1. Antonio Vivaldi:
   Oliver Dohnányi (dir.), Jozef Kopelman (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Josef Čejka (vl), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (cmb)
 • Foto: Franz Schmidt: Clarinet Quintet in B Flat Major / Romance / Toccata FRANZ SCHMIDT: CLARINET QUINTET IN B FLAT MAJOR / ROMANCE / TOCCATA
  1993 CD – Marco Polo 8.223415
  1. Franz Schmidt:
   Aladár Jánoška (cl), Alexander Lakatoš (vl), Stanislav Mucha (vn), Daniela Varínska (pf), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Italian Baroque Favourites ITALIAN BAROQUE FAVOURITES
  1993 CD – Naxos 8.550619
  1. Francesco Geminiani:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Daniela Varínska (cmb), Vladimír Rusó (org), Ján Slávik (vc), Husľové duo Anna a Quido Hölbling
 • Foto: Corelli: Concerti Grossi Op. 6, Nos. 7-12 CORELLI: CONCERTI GROSSI OP. 6, NOS. 7-12
  1991 CD – Naxos 8.550403
  1. Arcangelo Corelli:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc), Daniela Varínska (cmb), Cappella Istropolitana
 • Foto: Franz Schmidt: Clarinet Quintet in A Major FRANZ SCHMIDT: CLARINET QUINTET IN A MAJOR
  1991 CD – Marco Polo 8.223414
  1. Franz Schmidt:
   Aladár Jánoška (cl), Alexander Lakatoš (vl), Stanislav Mucha (vn), Daniela Varínska (pf), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Corelli: Concerti Grossi Op. 6, Nos. 1-6 CORELLI: CONCERTI GROSSI OP. 6, NOS. 1-6
  1990 CD – Naxos 8.550402
  1. Arcangelo Corelli:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc), Daniela Varínska (cmb), Cappella Istropolitana
 • Foto: Slovak Chamber Music : Dušan Martinček, Ivan Parík SLOVAK CHAMBER MUSIC : DUŠAN MARTINČEK, IVAN PARÍK
  1986 LP – Opus 9111 1770
  1. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Kvarteto mesta Brno, Lubomír Čermák (vn), Karel Hejl (vn), Karel Procházka (vl), Boris Páč (vc)
  2. Dušan Martinček: Animation pre 35 sláčikov
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Ivan Parík: Dve piesne na texty starých japonských básnikov
   Daniela Kubrická (s), Štefan Reiter (vn), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Zsapka (gui), František Rek (bat), Ivan Marek (bat)
  4. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Slovenské kvarteto, Ewald Danel (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Podhoranský (vc)
  5. Ivan Parík: Nocturno
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: BAROQUE FOR MEDITATION BAROQUE FOR MEDITATION
  CD – Naxos 8.557792
  1. George Handel:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (cmb)
 • Foto: Corelli: Concerti Grossi CORELLI: CONCERTI GROSSI
  CD – Naxos 8.571020
  1. Arcangelo Corelli:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc), Daniela Varínska (cmb), Cappella Istropolitana, Husľové duo Anna a Quido Hölbling
 • Foto: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 1 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 1
  CD – Diskant DK 0103-2131

  Sonata in D minor, Op. 31 No. 2 Sonata in B flat major, Op. 22 Sonata in A flat major, Op. 110 Daniela Varínska - piano
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 2 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 2
  CD – Diskant DK 0105-2131

  Sonata in G major, Op. 3 No. 1 Sonata in A major, Op. 2 No. 2 Sonata in C minor, Op. 13 ‛Pathétique’ Daniela Varínska - piano
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 3 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 3
  CD – Diskant DK 0107-2131

  Sonata in C minor, Op. 10 No. 1 Sonata in E flat major, Op. 7 Sonata in G major, Op. 49 No. 2 Sonata in G minor, Op. 49 No. 1 Sonata in E minor, Op. 90 Daniela Varínska - piano
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 4 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 4
  CD – Diskant DK 0109-2131

  Sonata in A flat major Op. 26 Sonata in E flat major Op. 27 No. 1 Sonata in C sharp minor Op. 27 No. 2 ‘Moonlight’ Sonata in E major Op. 109 Daniela Varínska - piano
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 5 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 5
  CD – Diskant DK 0111-2131

  Sonata in F minor Op. 2 No. 1 Sonata in D major Op. 28 ‘Pastoral’ Sonata in F major Op. 54 Sonata in A major Op. 101 Daniela Varínska - piano
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 6 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 6
  CD – Diskant DK 0113-2131

  Sonata in C major Op. 2 No. 3 Sonata in F minor Op. 57 ‘Appassionata’ Sonata in G major Op. 79 Sonata in F sharp major Op. 78 Daniela Varínska - piano
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 7 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 7
  CD – Diskant DK 0115-2131

  Sonata in E flat major Op. 31 No. 3 Sonata in C major Op. 53 ‘Waldstein’ Sonata in F major Op. 10 No. 2 Daniela Varínska - piano
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 8 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 8
  CD – Diskant DK 0117-2131

  Sonata in D major Op. 10 No. 3 Sonata in E major Op. 14 No. 1 Sonata in G major Op. 14 No. 2 Sonata in E flat major Op. 81a ‘Les Adieux’ Daniela Varínska - piano
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 9 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 9
  CD – Diskant DK 0119-2131

  Sonata in B flat major Op. 106 ‘Hammerklavier’ Sonata in C minor Op. 111 Daniela Varínska - piano
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: W. A. Mozart: Six Sonatas for Harpsichord, Flute and Cello K. 10-15 W. A. MOZART: SIX SONATAS FOR HARPSICHORD, FLUTE AND CELLO K. 10-15
  CD – Opus 91 2360-2
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Miloš Jurkovič (fl), Daniela Varínska (cmb), Juraj Alexander (vc)

Ocenenia

 • Cena Nadácie Tatra banky za umenie
  2017 za interpretačný výkon v klavírnom recitáli – R. Schumann, J. Cikker, L. van Beethoven v rámci Bratislavských hudobných slávností 2016
 • Radio_Head Awards
  2015 - nominácia v kategórii Nahrávka roka 2014 (klasická hudba) za album Daniela Varínska - Barber, Hatrík, Ravel [Hudobný fond]
 • Krištáľové krídlo
  2008 - nominácia za komplet Beethovenových sonát pre vydavateľstvo Diskant
 • Cena hudobnej kritiky
  1995 za prínos v oblasti interpretácie komornej hudby
 • Cena Frica Kafendu
  1991 za vynikajúce interpretačné výkony a reprezentáciu slovenského koncertného umenia
 • Cena Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov
  1986 za účinnú propagáciu súčasnej slovenskej hudby
 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1979 - 1. cena, Cena SHF
 • Leeds International Piano Competition (UK)
  1969 - diplom
 • Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)
  1965 - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Martinček van Grob: Klavírna sonáta č. 4
  'In the Eyes of Passion'
  7. 5.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Jevgenij Iršai: Skrik
  Sonáta č. 5 pre klavír
  7. 5.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Egon Krák: Hlas Parthenopé
  Trio pre hoboj, violončelo a klavír
  12. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Ľudovít Rajter: Improvisazione, Romanza e Finale
  pre hoboj a klavír
  12. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Daniela Varínska (pf)
 • Peter Zagar: Jesenná pieseň
  pre klavírne trio
  8. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Trnave - Pocta klavírnemu triu, Koncertná sieň ZUŠ M. Schneidra-Trnavského, Trnava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf), František Török (vn), Ján Slávik (vc)
 • Jevgenij Iršai: Caspase Ten
  pre klavír
  12. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Roman Berger: Patetique
  pre violončelo a klavír
  20. 6.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Modra, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Mirko Krajči: Quintum
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 2
  5. 10.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf), Bruckner Orchester Linz, Bernhard Klee (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 5
  19. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf)
 • Jevgenij Iršai: Musical Remake
  pre violončelo a klavír
  26. 7.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Starý zámok, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 3 B dur
  24. 2.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Roman Berger: Requiem da camera
  pre husle, violončelo a klavír s témou W. Lutosławského
  12. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Teodor Brcko (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Eugen Suchoň: Nokturno pre violončelo a klavír
  (transkripcia Vladimír Godár)
  11. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Juraj Beneš: Sonata No. 5
  per pianoforte
  25. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Vladimír Godár: Déploration sur la mort de Witold Lutosławski
  20. 4.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf)
 • Juraj Beneš: Sonata No. 3
  pre klavír
  25. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto C dur "Reincarnation"
  1991 Prvé uvedenie na Slovensku
  Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Gabriel Končer (cl), Peter Sivanič (cr), Roman Mešina (fg), Daniela Varínska (pf)
 • Dušan Martinček: Komunikácie
  pre husle a klavír
  23. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'
  pre husle (klarinet), violončelo a klavír
  18. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Roman Berger: Adagio pre Jana Branného
  6. 8.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  21. Prehliadka mladých koncertných umelcov, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 4, op. 48
  13. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Juraj Beneš: Sonata No. 4
  1. 7.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Roman Berger: Sonáta s motívom K. Szymanowského
  25. 6.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mozartova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Fantázia op. 1
  pre flautu a klavír
  15. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Gurway (fl), Daniela Varínska (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2018-03-11 Matiné v Mirbachovom paláci
  Daniela Varínska – klavír (Slovensko), Ján Slávik – violončelo (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár

Audio

 • Martinček, Dušan: Komunikácie  Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Sonata-ciacona  Daniela Varínska (pf)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 23. 03. 2020