Profil osobnosti

Foto: Jozef Cseres Autor: Dušan Barok

Jozef Cseres

1961 Nové Zámky

muzikológia, publicistika
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

pôsobí ako lektor estetiky, filozofie hudby a výtvarného umenia na Katedre estetiky FF UK, Ústave hudobnej vedy FF Masarykova univerzita a Fakulte výtvarných umení VUT v Brne
1990
spolu s Milanom Adamčiakom založil organizáciu SNEH (Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu), s cieľom zdokumentovať intermediálnu scénu na Slovensku, prezentovať a konfrontovať ju v domácom a zahraničnom prostredí
1990
spolupracoval s umelcami v Českej republike (David Šubík, Zdeněk Plachý, Marian Palla, Miloš Štědroň, atď.) na vytvorení strediska experimentálnej kultúry v Brne s návom Skleněná louka
1995 – 2002
realizácia alternatívneho hudobného festivalu Sound OFF, založenom Jozefom Cseresom a Michalom Murínom
od 1998
riaditeľ Rosenbergovho múzea vo Violíne (The Rosenberg Museum), kolektívny umelecký projekt, ktorého základy tvorí história, faktografia, fikcia, umelecká svetotvorba, happening, hra a humor
od 1999
člen redakčnej rady prestížneho maďarského magazínu o umení
2000
spolu s Michalom Murínom založil občianske združenie K2IC v Nových Zámkoch, s cieľom spolupráce neziskovej činnosti v oblasti intermediálnej tvorby

Zameriava sa na súčasné umenie (hudbu, výtvarné umenie, estetiku, filozofiu hudby, literatúru), z hudobných žánrov reflektuje najmä novú opernú tvorbu, experimentálnu hudbu, jazz, multimediálne projekty, zvukové umenie (sound art), filmovú hudbu. Zaoberá sa najmä stredoeurópskou kultúrou krajín Slovenska, Českej republiky a Maďarska.

Vo svojej bádateľskej činnosti skúma problematiku z interdisciplinárneho hľadiska, napr. estetika na pomedzí ako aj nová tvorba kultúry na pomedzí. Skúma intermediálne umenie, rôzne médiá a spôsoby reprezentácie, konvenčné a nekonvenčné (alternatívne), ďalej performančné aktivity, inštalácie, objekty, texty, zvukové umenie.

Vo svojich textoch venuje pozornosť najvplyvnejším novovekým hudobným nástrojom a generátorom zvuku, ako sú husle, klavír, gitara, rádio, gramofón a notebook.

Zaoberá sa tvorbou slovenských a zahraničných skladateľov, zo slovenských skladateľov je to najmä tvorba Milana Adamčiaka, Vladimíra Godára, zo zahraničných skladateľov tvorba Johna Cagea, Jona Rosea, Philla Niblocka, Boba Ostertaga, Alvina Currana, Al Margolisa, z novej opery tvorba Roberta Ashleyho, Johna Zorna, Tim Hodgkinsona, produkcia brnenskej agentúry Střežený Parnass TM. Z oblasti výtvarného umenia sa zaoberal osobnosťou Andyho Warhola ako diagnostika konzumnej spoločnosti. V spolupráci s ďalšími umelcami realizoval hudobný projekt k výstave, z ktorého bol vydaný CD-ROM.

Významná je jeho editorská činnosť, napr. katalógy k výstavám ako aj organizačná činnosť (SNEH, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu, Sound OFF), prevádzkuje vydavateľstvo HEyeRMEarS/Discorbie, zamerané na nekonformnú hudbu. Pod značkou Hermovo ucho organizuje výstavy, vydáva knihy a články v rôznych periodikách.

Bibliografia

 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Hermes’ ear collected and commented HEyeRMEarS
  2006 Kassákovo centrum intermediálnej kreativity, Nové Zámky 2006
  (176 s., 1. vyd.)
 • Franz Hautzinger: Gomberg
  2002 Kassákovo centrum intermediálnej kreativity, Nové Zámky 2002
  (204 s., 1. vyd., Franz Hautzinger, nar. 1963, Rakúsko, text a kompilácia Jozef Cseres, Kassák Centre for Intermedia Creativity)
 • Hudobné simulakrá
  2001 Hudobné centrum, Bratislava 2001
  (192 s., 1. vyd.)
 • O významovosti v hudbe
  Genéza umeleckého zmyslu
  1998 Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava 1998
  (108 s., 1. vyd., filozofia hudby)
 • Cage, John – Feldman, Morton: Rozhlasové happeningy I – V
  Zaznamenané v New York City v júli 1966 až januári 1967
  1996 Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Vydavateľstvo IRIS, Bratislava 1996
  (136 s., 1. vyd., z anglicko-nemeckého originálu preložil a doslov napísal Jozef Cseres)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Gladwellove imerzívne výlety za vznešeným
  2019 Profil, Bratislava roč. 26, 2019, č. 4, s. 116 – 137
  (Slovenská výtvarná únia)
 • Hermovo ucho
  Věčná hudba ve věčném městě
  2019 HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, Hudební informační středisko, Praha roč. 19, 2019, č. 7
  (s. nestránkovano)
 • Hermovo ucho: Dopisy Johna Cage česky
  2019 HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, Hudební informační středisko, Praha roč. 19, 2019, č. 7
  (s. nestránkovano)
 • Hermovo ucho
  Decentralizace Gesamtkunstwerku a inventura v evropské opeře
  2019 HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, Hudební informační středisko, Praha roč. 19, 2019, č. 6
  (s. nestránkovano)
 • Hermovo ucho anebo O aktuálnosti hermovských metafor v humanitních vědách, hudbě a umění
  Hermes Ear or On Actuality of the Hermesian Metaphors in Humanities, Music, and Arts
  2019 Speaker, Hudební informační středisko roč. 19, 2019, č. 12
  (Prednáška o aktuálnosti starých hermovských metafor v postmodernom veku)
 • Hermovo ucho – Hudba a svoboda
  2019 HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, Hudební informační středisko, Praha roč. 19, 2019, č. 11
  (s. nestránkovano)
 • Hermovo ucho – Café Purgatorio
  2019 His Voice. Časopis pro súčasnú hudbu, Hudební informační středisko, Praha roč. 19, 2019, č. 10
  (s. nestránkovano)
 • Hermovo ucho – Glassův Einstein bez Wilsona
  2019 HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, Hudební informační středisko, Praha roč. 19, 2019, č. 10
  (s. nestránkovano)
 • (Mezi)čas obrazu a (mezi)prostor zvuku
  2019 Milan Grygar 2019
  (Prednáška o filozofickej podstate intermediálnej tvorby Milana Grygara v rámci jeho výstavy v Národní galerii v Prahe)
 • Hledání krásy mezi digitálním kódem a imanencí netečného obrazu
  (Seeking Beauty within the Digital Code and ithin the Immanence of an Indifferent Image)
  2018 Bernartová, Jana: Nula jedna, Liberec 2018, s. 4 – 10
  (Oblastní galerie Liberec, Study on the digital visual art ov Czech visual artist Jana Bernartová, written for her retrospective monograph)
 • Jana z Arku Novej hudby v Salzburgu
  2017 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 24, 2017, č. 4, s. 116 – 125
  (Slovenská výtvarná únia, esej inšpirovaná retrospektívnou výstavou americkej intermediálnej umelkyne Charlotte Moormanové v Múzeu Moderny v Salzburgu, dekonštruktívny prístup v hudbe a umenia performancie)
 • Milan Grygar, Phill Niblock, Milan Adamčiak – tri príbehy z dejín umeleckých intermédií
  2017 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 24, 2017, č. 2, s. 104 – 123
  (profily troch významných intermediálnych umelcov – Milana Adamčiaka, Milana Grygara a Philla Niblocka – pri príležitosti ich retrospektívnych výstav v Brne a Bratislave)
 • Hermovo ucho: Staré dobré zvuky v Tate Modern II
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2017
  (esej o intermediálnych dielach amerického hudobníka a filmára Philla Niblocka, inšpirovaná návštevou jeho koncertu a inštaláciou v londýnskej galérii Tate Modern)
 • Hermovo ucho: Staré dobré zvuky v Tate Modern I
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2017
  (esej o intermediálnych prácach amerického vizuálneho umelca Roberta Rauschenberga, inšpirovaná návštevou jeho retrospektívnej výstavy v londýnské galérii Tate Modern)
 • Hermovo ucho: Colin McPhee – kronikář a pokračovatel balijské hudební tradice
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2017
  (esej o živote a diele amerického skladateľa Colina Mc Pheeho, balijská gamelanová hudba ako inšpiračný zdroj a štruktúrny model pre západnú hudobnú kompozíciu)
 • Hermovo ucho: Smutek bílé partitury
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2017
  (zamyslenie nad hudobnými inšpiráciami a motívmi v tvorbe výtvarníka Jana Steklíka)
 • Hermovo ucho: Nicolas Collins končí coby šéfredaktor Leonardo Music Journal
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2017
  (zamyslenie nad prínosom Nicolasa Collinse pre vedecký časopis Leonardo Music Journal. Historie, narace a paměť)
 • Hermovo ucho: Musica speculativa vs. musica corporalis?
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2017
  (štúdia o intermediálnych projektoch americkej hudobníčky Miye Masaoky, využívanie biologických signálov pre komponovanie hudby)
 • Marcel Duchamp a John Cage v interdisciplinárnych súvislostiach
  2017 Interdisciplinárne dialógy 2017. Cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaných Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2017
  (vyžiadaná prednáška na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, venovaná téme Život a dílo Marcela Duchampa a Johna Cage v interdisciplinárních souvislostech)
 • Hermovo ucho: Liptovské impulsy mého života
  2016 (20. 12.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2016 (20. 12.)
 • Hermovo ucho: Milanu Grygarovi k devadesátinám
  Na co jsem postupně přišel za oválným stolem v jeho ateliéru Jozef Cseres
  2016 (22. 11.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2016 (22. 11.)
 • Hermovo ucho: Baryton Buckner
  2016 (27. 10.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2016 (27. 10.)
 • Hermovo ucho: Dopis od Merapi
  2016 (30. 9.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudobné informačné stredisko, Praha 2016 (30. 9.)
 • Hermovo ucho: Dopis od Krakatoa
  2016 (17. 8.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2016 (17. 8.)
 • Hermovo ucho: Fluxovská verze hudby 2.
  Opera Fluxa
  2016 (29. 7.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2016 (29. 7.)
 • Hermovo ucho: Fluxovská verze hudby 1.
  Od prvního kontrabasu k radikální dekonstrukci hudby
  2016 (20. 7.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2016 (20. 7.)
 • Hermovo ucho: Onement anebo Když se jedinost zaměňuje za jedinečnost
  2016 (23. 6.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2016 (23. 6.)
 • Hermovo ucho: Není kanál jako kanál
  2016 (17. 5.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2016 (17. 5.)
 • Hermovo ucho: Harmonie a poezie podle Michaela Pisara
  2016 (20. 4.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2016 (20. 4.)
 • Hermovo ucho: Film se pořád stříhá, zatímco varhany ještě stále znějí
  2016 (15. 3.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2016 (15. 3.)
 • Hermovo ucho: Uměl(eck)á inteligence Marvina Minského
  2016 (19. 2.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2016 (19. 2.)
 • Hermovo ucho: Písek jako metafora
  2016 (27. 1.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudobné informačné stredisko, Praha 2016 (27. 1.)
 • Ende der Zeit oder Zeitlosigkeit? / The End of Time or Timelessness?
  2016 Studiohefte 28. Sabine Groschup (JC{639}) 1/2 Edition etc., Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft, Innsbruck 2016, s. 14 – 19, 133 – 139
  (144 s., 1. vyd.)
 • Audiomimesis à la Zappa
  2016 Papoušek, Vladimír – Skalický, David (ed.): Fenomén Zappa, Nakladatelství Akropolis, Praha 2016, s. 73 – 77
 • Hermovo ucho: Postmoderní experiment v Budapešťské opeře
  2015 (17. 12.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2015 (17. 12.)
 • Hermovo ucho: Odkládané čtení aneb Jen tak si (o hudbě) číst…
  2015 (22. 9.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2015 (22. 9.)
 • Hermovo ucho: S rozkoší naslouchám rozmanitostem indonéského venkova
  2015 (18. 8.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2015 (18. 8.)
 • Hermovo ucho: Ornette Coleman free jazzem proti ebonics
  2015 (28. 7.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2015 (28. 7.)
 • Hermovo ucho: If, Bwana opět v Čechách
  2015 (17. 6.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2015 (17. 6.)
 • Hermovo ucho: Mimochodem, poslouchám
  2015 (20. 5.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2015 (20. 5.)
 • Hermovo ucho: Hudba mocnější než sama moc
  2015 (24. 4.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2015 (24. 4.)
 • Hermovo ucho: Tacet à la francaise
  2015 (20. 3.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2015 (20. 3.)
 • Hermovo ucho: Hudba z karet
  2015 (21. 1.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2015 (21. 1.)
 • Az arckép, mint írásmód / Portaiture as écriture
  2015 A tükörkép tükre / A mirror image of a mirror image Pilisvörösvár, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Budapešť 2015, s. 126 – 129
 • Musik Fabrik
  2015 Enter, Dive Buki, Košice 2015, s. 34 – 35
 • From virtual monstrosity to possible immortality
  Od virtuálnej monštruóznosti k možnej nesmrtelnosti
  2015 Miloš Boďa: Immortality, Juraj Németh, a4 agency, Bratislava 2015, s. 81, 148
 • Hermovo ucho: Operní fikce Pabla Helguery
  2014 (16. 9.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2014 (16. 9.)
 • Grafické partitury Milana Adamčiaka
  2014 Weles. Literární revue, Brno 2014, č. 55 – 56, s. 188 – 190
 • Niekoľko poznámok k prenikaniu nových kategórií do oblasti estetiky
  Few Notes on Invading of New Categories into the Realm of Aesthetic
  2014 Bakoš, Oliver (ed.): Klasické estetické kategórie v kontexte postmodernej filozofie [elektronický zdroj], Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2014, s. 35 – 42
  (1 CD-ROM)
 • Konceptuálne stratégie v umení zvuku
  2014 Vadelová, Lucia (ed.): Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení so zameraním na mediálne umenie, Nitrianska galéria, Nitra 2014, s. 72 – 88
  (prednáškový cyklus, ktorý sa v Nitrianskej galérii realizoval v rokoch 2011 a 2012)
 • Hlas a gesto v operách Harryho Partcha a Johna Zorna
  Voice and Gesture in the Operas by Harry Partch and John Zorn
  2013 Musicologica Brunensia, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno roč. 48, 2013, č. 2, s. 33 – 38
 • Operné multimédiá Střeženého Parnassu
  2013 Musicologica Brunensia, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno roč. 48, 2013, č. 1, s. 23 – 29
 • John Cage in US
  On John Cage’s Influence among Czecho-Slovakian Artists
  2013 Székely, Katalin: The Freedom of Sound. John Cage Behind the Iron Curtain, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Magyarország, Budapešť 2013, s. 76 – 83
 • John Cage 1912 – 1992 – 2012
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 10, s. 13 – 15
 • Audio ergo sum
  2012 Rataj, Michal (ed.): Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2012, s. 27 – 29
 • Cseres, Jozef – Murin, Michal: Visible music that anybody can listen to Jozef Cseres, Michal Murin
  2012 Seiffarth, Carsten (ed.): Sound Exchange. Experimentelle Musikkulturen in Mitteleuropa, PFAU Verlag, Saarbrücken 2012, s. 50 – 53
 • The attraction of hesitating between tje virtual and the possible ephemeral art in contemporary aesthetics and thoughts on art with the example of selected artworks by contemporary Slovakian artists
  2012 Guzek, Lukasz (ed.): Ephemeral Fixed: Ephemeral Art – History Documented, Art and Documentation Association, Lodž 2012, s. 46 – 55
 • Hudba jako fetiš
  2010 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2010, č. 3, s. 8 – 9
 • Hudba, etnológ, ekonóm, semiológ a pojmotvorci
  2010 Fujak, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2010, s. 107 – 118
  (176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)
 • In between as a permanent status Milan Adamčiak´s version of intermedia
  2009 Leonardo Music Journal roč. 19, 2009, s. 31 – 34
 • V jakých světech umění to dnes vlastně žijeme?
  2009 Bakoš, Oliver (ed.): Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí, Katedra estetiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 40 – 53
  (138 s., 1. vyd.)
 • Kassak intermedium
  2008 A Kassák-kód, Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Bratislava 2008, s. 187 – 193
 • Zneužitie krásy alebo Estetika a pojem umenia
  2008 Kalligram, Bratislava 2008
  (208 s., 1. vyd., Arthur C. Danto, z anglického originálu preložil Jozef Cseres, filozofia umenia)
 • Skladanie diferencií alebo Znamená v umení začiatok moderny koniec tradície?
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 3 – 4, s. 238 – 242
 • (Post)duchampovské reflexie 2
  Antológia textov Amelia Jones
  2004 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 11, 2004, č. 4, s. 108 – 133
  (preklad Jozef Cseres)
 • (Post)duchampovské reflexie 1
  Antológia textov
  2004 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 11, 2004, č. 3, s. 86
  (preklad Jozef Cseres)
 • Nastala snáď už éra Attalliho skladateľa?
  Has the era of Attalli´s composer already started?
  2003 Musica Nova VI, Janáčkova akademie múzických umění, Brno 2003, s. 100 – 109
 • Text ako hudba, hudba ako text
  2003 Filozofické koncepcie v hudbe a umení II, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003, s. 23 – 29
 • Jozef Cseres: Hudobné simulakrá
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 1, s. 144 – 145
 • Súčasné podoby interaktívnej hudby
  2002 Musica Nova IV – V, Janáčkova akademie múzických umění, Brno 2002, s. 82 – 92
 • Ontologická zvláštnosť umeleckých diel
  2001 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 8, 2001, č. 1 – 2, s. 91 – 99
  (Joseph Margolis, preklad Jozef Cseres)
 • Od diela k rámu alebo Existuje život po Smrti autora?
  2001 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 8, 2001, č. 1 – 2, s. 62 – 79
  (Craig Owens, preklad Jozef Cseres)
 • Dokonalosť a koherencia v umení
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 7, 2000, č. 4, s. 125 – 128
  (Meyer Schapiro, preložil Jozef Cseres)
 • Malá antológia z textov súčasnej americkej filozofie a estetiky výtvarného umenia
  Úvodné slovo zostavovateľa a prekladateľa
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 7, 2000, č. 4, s. 98 – 100
 • Ilúzia ako štruktúra
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 7, 2000, č. 4, s. 101 – 107
  (Richard Lippold, preložil Jozef Cseres)
 • Ako múzeá definujú iné kultúry
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 7, 2000, č. 4, s. 119 – 124
  (Ivan Karp, preložil Jozef Cseres)
 • Godár rozprávajúci a načúvajúci
  1999 Texty o filme, filozofii, hudbe a výtvarnom umení, Vydavateľstvo Archa, Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA), Bratislava 1999, s. 161 – 164
 • Neúplný symbolizmus umeleckých výtvorov a jeho vplyv na proces umeleckej komunikácie
  1999 O interpretácii umeleckého textu 20. Pragmatika umeleckej kompozície, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 1999, s. 101 – 104
 • “Pörlekedés” a posztmodern művészettel
  1998 Kalligram, Bratislava 1998, č. 6, s. 37 – 43
 • Rosenbergovo múzeum na prahu nového tisícročia
  1998 Galéria K-49, Nové Zámky 1998, s. 2 – 3
  (október)
 • Das Rosenberg-Museum an der Schwelle des neuen Jahrtausends
  1998 String 'Em Up, Rosenberg Museum, Berlín 1998, s. 34 – 35
 • kol.: 100 slovenských skladateľov
  1998 Národné hudobné centrum, Bratislava 1998
  (302 s., 1. vyd.)
 • Cseres, Jozef – Hizsnyai, Zoltán: Egyensúlyozás a lehetséges világok határain
  1997 Kalligram, Bratislava 1997, č. 3, s. 10 – 14
 • Happening ako show
  1997 O interpretácii umeleckého textu 18. Show ako výrazový princíp. Zborník prác Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie, Fakulta humanitných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 1997, s. 87 – 100
 • Balansovanie na hranách možných svetov / Balansing on Edges of Possible Worlds
  1997 Interiér versus exteriér alebo Na hranici (možných) svetov. Katalóg k výstave, Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA), Bratislava 1997, s. 78 – 81
  (COSMOS v Bratislave, COSMOS, Inc. in Bratislava, 27. septembra – 31. októbra 1996, kurátorka výstavy: Mária Hlavajová)
 • Ha 2+2=5
  1996 Kalligram, Bratislava 1996, č. 9, s. 28 – 31
  (Miloš Boďa, nar. 1953)
 • A szlovák posztavantgárd mítosza és valósága
  1996 Kalligram, Bratislava 1996, č. 3, s. 62 – 69
  (postavantgardné umenie)
 • Cseres, Jozef a kol.: Eskalácia citu (Študentské variácie na Waltera Benjamina a Wolfganga Welscha)
  Zborník textov a vizuálnych realizácií z pracovného študentského seminára Vzájomný vzťah estetického a anestetického v súčasnom umení (Strata aury)
  1996 Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava 1996
  (32 s., 1. vyd.)
 • O SNEH-ových prehánkach i prestávkach, skrátka kalamitách
  1995 Avalanches 1990-95. Zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, Nadácia Komunikácia, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava 1995, s. 12 – 32
  (216 s., 1. vyd., Murin, Michal, zost.)
 • Experimentálna hudba John Cage
  1995 Avalanches 1990-95. Zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, Nadácia Komunikácia, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava 1995, s. 138 – 141
  (216 s., 1. vyd., Murin, Michal, zost.)
 • Filozofonika priestoru Zvuk, budúcnosť a koniec sveta Frances Dyson
  1995 Avalanches 1990-95. Zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, Nadácia Komunikácia, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava 1995, s. 142 – 150
  (216 s., 1. vyd., Murin, Michal, zost.)
 • Zastretá realita
  1994 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 4, 1994, č. 8 – 10, s. 50 – 51
 • Konceptuálna rekonštrukcia ľudskej figúry
  (Drastické a brutálne v súčasnom výtvarnom zobrazení)
  1994 O interpretácii umeleckého textu 16. Zborník prác Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Fakulty humanitných vied, Vysoká škola pedagogická, Nitra 1994, s. 233 – 240
 • Ilavský, Svetozár
  1993 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 3, 1993, č. 5, s. 17 – 18
  (Svetozár Ilavský, 1958)
 • O maliarstve
  Z výstavnej činnosti viedenských umeleckých akadémií
  1993 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 3, 1993, č. 2, s. 26 – 27
  (Akadémia výtvarných umení, Viedeň)
 • Morgan O'Hara
  Budúcnosť portrétu alebo Empirická fenomenológia Morgan O'Harovej
  1993 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 3, 1993, č. 12, s. 16 – 18
 • Editorská činnosť
 • Cseres, Josef (zost.): Karawitan Aneh [zvukový záznam]: nekonvenční hudba z Jávy
  2012 Hudební informační středisko, Praha 2012
  (1 CD, alternatívna hudba, hudobná improvizácia, produkcia Josef Cseres, His Voice)
 • Cseres, Jozef – Murin, Michal (zost.): Lengow & Heyermears: Gambling with Arts
  2010 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010
  (77 s., 1. vyd., Lengow & Heyermears, umelecká skupina)
 • Cseres, Jozef – Murin, Michal (zost.): Od analógového k digitálnemu...
  Nové pohľady na nové umenia v audiovizuálnom veku
  2010 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010
  (217 s., 1. vyd., Fakulta výtvarných umení)
 • Hermovo ucho: Rosenbergovo muzeum
  Hermes’ ear: The Rosenbergovo museum
  2009 Brno 2009
  (80 s., 1. vyd., Dům umění města Brna)
 • Cseres, Josef (zost.): Violín IMM
  Katalóg k výstave
  2001 Rosenbergovo múzeum, Kassákovo centrum intermediálnej kreativity, Nové Zámky 2001
 • Cseres, Jozef (zost.): The discourse on shape. Jozef Tihanyi
  The shape of discourse. Morgan O'Hara. Katalóg k výstave. Výstava v Szent-endre, Maďarsko, júl 1997
  1997 Nové Zámky 1997
  (2 brož., 12, 10 s., text k výstave, koncepcia výstavy a katalógu Jozef Cseres)
 • Cseres, Jozef – Murin, Michal (zost.): Sound OFF
  Gallery at Home Šamorín, október – december '96, Bratislava. Katalóg k výstave
  1996 Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava 1996
  (12 s., 1. vyd., koncepcia a produkcia projektu a katalógu: Jozef Cseres, Michal Murin, texty katalógu: Jozef Cseres)
 • Cseres, Jozef (zost.): Miloš Štofko. Sieť, Absurdopletizmy 1993, Dizajn-Dasein 1994, Rovnaké a iné 1995
  Katalóg k výstave
  1995 Považská galéria umenia, Žilina 1995
  (3 skladačky v prebale, 8 s., 8 s., 8 s., koncepcia výstavy: Jozef Czeres)
 • Cseres, Jozef – Murin, Michal (zost.): Sound Off: október – november 1995
  Katalóg k výstave (multimediálne umenie)
  1995 Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava 1995
  (1 list zlož. do 18 s., autori koncepcie výstavy a katalógu Jozef Cseres, Michal Murín, text: Jozef Cseres)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Praha: Orchestrálny Feldman
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 5, s. 34
 • Hermovo ucho: Co jsem objevil na Scelsiho a pod Curranovým klavírem
  (Hermes Ear: What I Found On the Scelsis And Under the Currans Piano)
  2018 HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, Hudební informační středisko, Praha 2018, č. 11
 • Annea Lockwood: Tiger Balm / Amazonia Dreaming / Immersion
  2018 HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, Hudební informační středisko, Praha 2018, č. 1
 • Jan Steklík in memoriam
  2018 In: www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo
  Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo [elektronický zdroj], Brno 2018, č. 1
  (Príloha Off/Format, Kurátorský dvojmesačník, vychádza v spolupráci s Galériou Off/Format)
 • Hermovo ucho: Trnitá cesta Zdenka Plachého II
  (Hermes Ear: The Thorny Road of Zdenek Plachý II)
  2018 HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, Hudební informační středisko, Praha 2018
  (2nd part of the portrait of Brnonian composer and director Zdenek Plachý, written at the occassion of his sudden death)
 • Hermovo ucho: Ze Sumatry podruhé a podruhé neplánovaně
  (Hermes Ear: From Sumatra For the Second Time)
  2018 His Voice, Hudební informační středisko, Praha 2018
  (Report from the visit of Indonesian island Samosir in Sumatra. Archaic music and rituals)
 • Hermovo ucho: Všestranný génius George Lewis I
  (Hermes Ear: Universal Genius George Lewis I)
  2018 His Voice, Hudební informační středisko, Praha 2018
  (The 1st part of portrait of American musician George Lewis, prominent personality of contemporary music)
 • Hermovo ucho: Všestranný génius George Lewis III
  (Hermes Ear: Universal Genius George Lewis III)
  2018 His Voice, Hudební informační středisko, Praha 2018
  (The 3rd part of portrait of American musician George Lewis, prominent personality of contemporary music)
 • Pantúček, Viktor – Cseres, Viktor: Expozice nové hudby 2018 – Loos Ends
  (Expozition of New Music 2018 – Loos Ends)
  2018 Filharmonie Brno, 2018, 31. ročník, Brno 2018
  (Dramaturgy of the 31st International Music Festival Exposition of New Music, with compositions and projects by Ch. Palestine, Ch. Cubisch, L. Lixemberg, G. Scelsi, F. Romittelli, F. Filidei, Plural Ensemble, Vasulka Kitchen Brno ad.)
 • Hermovo ucho: Všestranný génius George Lewis II
  (Hermes Ear: Universal Genius George Lewis II)
  2018 His Voice, Hudební informační středisko, Praha 2018
  (The 2nd part of portrait of American musician George Lewis, prominent personality of contemporary music)
 • Making Art With Hermes On Mind
  2018 Keith Rowe: The urge to see everything leads to the frustration of not seeing anything, of always being driven on to the next thing without absorbing the last 2018
  (Invited lecture on the audio-visual installation by Keith Rowe created for Tonspur in MuseumsQuartier, Vienna)
 • Hermovo ucho: Rozjímání nad magnetofonem Ladislava Nováka
  (Hermes Ear: Contemplation Upon the Tape Recorder of Ladislav Novák)
  2018 HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, Hudební informační středisko, Praha 2018
  (Essay on experimental poetry of Ladislav Novák. Critical edition of the literary work of Novák)
 • Hermovo ucho: Zpívající dům na Kossuthově ulici
  (Hermes Ear : Singing House at Kossuth Street)
  2018 HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, Hudební informační středisko, Praha 2018
  (Essay on negative effects of loud sounds. Torture by noise in Slovakian city Štúrovo)
 • Hermovo ucho: Trnitá cesta Zdenka Plachého I
  (Hermes Ear: The Thorny Road of Zdenek Plachý I)
  2018 HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, Hudební informační středisko, Praha 2018
  (The 1st part of the portrait of Brnonian composer and director Zdenek Plachý, written at the occassion of his sudden death)
 • Brno: Pôsobivé intermédium o koncepte lásky
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 5, s. 32
 • Gesamtkunstwerk v epoche digitálných reprezentácií
  2017 Hudobný život, Bratislava roč. 49, 2017, č. 5, s. 33 – 34
  (recenzia inscenácie opery Siegfried Richarda Wagnera v Maďarskej štátnej opere v Budapešti)
 • Brno: Nové cageovské impulzy z Talianska
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 36
 • Mimoriadny človek Milan Adamčiak
  2017 Hudobný život, Bratislava roč. 49, 2017, č. 1 – 2, s. 3
  (úvaha o živote, diele a vlyve významného slovenského intermediálneho tvorcu Milana Adamčiaka)
 • Adamčiak: Umelecké a existenciálne gestá, na aké sa nezabúda
  2017 In: kultura.pravda.sk/galeria/clanok/417895-milan-adamciak-umelecke-a-existencialne-gesta-na-ake-sa-nezabuda/
  Pravda. Príloha Kultúra, Bratislava 2017, č. (27. 1. 2017)
  (portrét slovenského hudobníka a muzikológa Milana Adamčiaka, priekopníka intermediálneho umenia na Slovensku)
 • Hermovo ucho: Kam dospěla meta-hudba a dospěla vůbec?
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2017
  (esej o koncepte meta-hudby, ako ho rozvíja vo svojich textoch anglický hudobník a estetik Edwin Prévost)
 • Hermovo ucho: Gamelan z klece ven!
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2017
  (esej inšpirovaná taliansko-indonézskym projektom Gamelan Cage, transkripcia klavírnych kompozícií Johna Cage pre balijský gamelanový orchester)
 • Programoviny – Expozice nové hudby 2017 – Nová ®evoluce
  Programy ke koncertom Expozice nové hudby 2017 (30. 9., 11., 13., 19., 20., 22., 25. 10.)
  2017 Brno 2017
  (25 s., Filharmonie Brno, Mezinárodní hudební festival Brno, Expozice nové hudby, 2017, nestránkované)
 • Hermovo ucho: Ladění a nálady
  2017 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2017
  (esej o dlhoročnom projekte anglických hudobníkov Jona Rose a Weryana Westona v oblasti nekonvenčných ladení v inštrumentálnej hudbe, husle, klavír, organ)
 • Brno: Neobvyklé spojenie dekadencie s nostalgiou
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 4, s. 26
 • Bizarne dekadentný Vivaldi
  2016 Hudobný život, Bratislava roč. 48, 2016, č. 1 – 2, s. 46 – 47
 • Cseres, Jozef – Pantůček, Viktor: Intervence? Mluvme radši o intencích
  2016 A2 – kulturní týdeník, Praha roč. 12, 2016
 • Hermovo ucho: Niblockova retrospektiva v Brně
  2015 (18. 11.) HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2015 (18. 11.), s. 1 – 2
 • Sound Exchange
  2015 Enter, Dive Buki, Košice 2015, s. 36 – 37
 • Immersing in Phill Niblock's Multimedia
  2015 Musica Nova XI. Brno, 29. 11. – 2. 12. 2015, Praha 2015
 • Robert Ashley (1930 – 2014)
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 30
 • Méně známý David Tudor
  2014 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 24, 2014, č. 5, s. 12
  (Unijazz)
 • Cseres, Josef – Bourriaud, Nicolas: Paradoxy antropocénu / The Paradoxes of Anthropocené
  Rozhovor s Nicolasom Bourriaudom, kurátorom 11. tchajpejského bienále / Interview with Nicolas Bourriaud, Curator of the 11th Taipei Biennial
  2014 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 21, 2014, s. 56 – 73
 • Ticho pořád prudí
  Výstava k šedesátému výročí 4´33´´
  2013 A2 – kulturní týdeník, Praha roč. 9, 2013, č. 2, s. 16 – 17
 • Harry Partch: Delusion of the Fury
  2013 Hudobný život, Bratislava roč. 45, 2013, č. 10, s. 28
 • Zappa po letech, tentokrát akademicky
  2013 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 23, 2013, č. 9, s. 18 – 19
  (Unijazz)
 • NODO
  První ročník ostravského festivalu nové opery
  2012 A2 – kulturní týdeník, Praha roč. 8, 2012, č. 15, s. 16 – 17
 • Sto a padesát: John Cage a Fluxus slaví
  2012 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 22, 2012, s. 22 – 25
  (Unijazz)
 • Umění nedodržet slib
  John Cage – výtvarník
  2012 His Voice – časopis pro současnou hudbu, Hudební informační středisko, Praha 2012, č. 2, s. 5 – 10
 • Zvukové nebe nad letní Vídní dvě soundartové instalace
  2011 A2 – kulturní týdeník, Praha roč. 7, 2011, č. 15, s. 17
 • John Cage: Silence
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 7 – 8, s. 58 – 59
 • Alvin Curran: Solo works – the ’70s
  Under the fig tree. Live in Roma
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 4, s. 35 – 36
 • Vladimír Godár: Querela Pacis
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 10, s. 36 – 37
 • Pražské národné divadlo uviedlo Philipa Glasa
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 10, s. 14 – 15
 • Az ideák nagy bazárjában a Block csoport
  2011 Új művészet roč. 22, 2011, č. 12, s. 28 – 29
 • John Zorn: Enigmata Jozef Cseres
  2011 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 21, 2011, č. 10, s. 8
  (Unijazz)
 • Další z Hermových epifanií
  2011 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 21, 2011, č. 1, s. 32 – 33
  (Unijazz)
 • Hudba, jejíž gesta není vidět, a přesto ji chtejí všichni poslouchat
  2011 Umělec roč. 15, 2011, č. 1, s. 45 – 51
 • Mýtus ticha pořád straší
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2011, č. 5 – 6, s. 58 – 59
 • Philip Corner: Pieces from the past
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2011, č. 5 – 6, s. 66
 • Anne LeBaron: 1, 2, 4, 3
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2011, č. 4, s. 54
 • Hirose Junji: The Elements. Tenor Saxophone Solos
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2011, č. 1, s. 62
 • Arnold Dreyblatt: Who’s who in Central & East Europe 1933
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2011, č. 1, s. 55
 • Robert Ashley nostalgií proti komodifikaci hudby?
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2011, č. 1, s. 14 – 16
 • S Robertem Ashleym o nové opeře, paměti, improvizaci, nostalgii
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2011, č. 1, s. 17 – 19
 • Christian Marclay: Graffiti Composition (CD)
  2011 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2011, s. 58
 • Sonic Catering band z gurmánské kuchyně Petera Stricklanda Jozef Cseres
  2010 A2 – kulturní týdeník, Praha roč. 6, 2010, č. 8, s. 17
 • Nečekám na revoluci aktuální indonéské umění v Brně
  2010 A2 – kulturní týdeník, Praha roč. 6, 2010, č. 1, s. 13
 • Netechnokratický humanismus Boba Ostertága
  2010 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 20, 2010, č. 7, s. 36 – 38
  (Unijazz)
 • Nehierarchické environmenty Davida Rosenbooma
  2010 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 20, 2010, č. 1, s. 37 – 38
  (Unijazz)
 • Cseres, Jozef – Iršai, Jevgenij: Každý má svou pravdu
  2010 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2010, č. 4, s. 22 – 27
 • Jody Diamond: In that bright world
  2010 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2010, č. 1, s. 57
 • Na Bobu Ostertagovi mne odjakživa fascinovaly...
  2010 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2010, č. 1, s. 47
 • Nebojme sa Braxtona!
  2009 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 19, 2009, s. 37 – 38
  (Unijazz)
 • Není gam(b)elan jako gam(b)elan
  2009 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 19, 2009, s. 37 – 38
  (Unijazz)
 • Různí: Source records 1 – 6 music of the avant garde, 1968 – 1971
  2009 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Bratislava 2009, č. 6, s. 53
 • Sonické kontinuum Text of light
  2008 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 18, 2008, č. 6, s. 37 – 38
  (Unijazz)
 • Encyklopedie umění, kterým lze důvěřovat
  2008 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 18, 2008, č. 4, s. 3 – 4
  (Unijazz)
 • If sound..., Bwana
  2008 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 18, 2008, č. 4, s. 36 – 38
  (Unijazz)
 • Estetická dilemata Philla Niblocka
  2008 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 18, 2008, č. 12, s. 41 – 42
  (Unijazz)
 • Szövegre és zenére várva
  2008 Szőrös kő: irodalom, művészet, kritika roč. 13, 2008, č. 1, s. 59 – 61
 • Mistr (meta)dýdžej Christian Marclay
  2008 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2008, č. 3, s. 8 – 11
 • Co že se to dnes děje se zvuky v prostoru?
  2008 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2008, č. 2, s. 8 – 11
 • A lehetséges múltak egyikéről
  Juhász R. József, performans művész, költő
  2007 Atelier roč. X, 2007, č. 1, s. 26 – 27
  (József R. Juhász, nar. 1963)
 • Všetci sme pacienti!
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 2, s. 309 – 311
  (Martin Burlas, nar. 1955, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Performance jako oslava beznaděje extremní výstupy Józsefa R. Juhásze
  2007 A2 – kulturní týdeník, Praha roč. 3, 2007, č. 39, s. 13
 • His master’s letters o propojení slova a zvuku s Józsefem R. Juhászem
  2007 A2 – kulturní týdeník, Praha roč. 3, 2007, č. 39, s. 14 – 15
 • Úskalí radioartu
  2007 A2 – kulturní týdeník, Praha roč. 3, 2007, č. 21, s. 18
 • Art ensemble of Chicago: Non-cognitive aspects of the city
  2007 Hudba, Hevhetia, Košice roč. 2, 2007, č. 1, s. 102
 • Písanie o hudbe, ktorá už dávno nie je 'iná'
  2007 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 17, 2007, č. 6, s. 37 – 38
 • Zvukový kód v interakcii medzi senzuálnym a konceptuálnym svetom
  2007 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 17, 2007, č. 4, s. 36 – 37
  (Unijazz)
 • Skladanie diferencií alebo Kam sa podela hudobná postmoderna?
  2007 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 17, 2007, č. 2, s. 36 – 38
 • Juhász R. József virtuális jövőiről és lehetséges múltjairól
  2007 Szőrös kő: irodalom, művészet, kritika roč. 12, 2007, č. 6, s. 27 – 29
  (Orsolya Hegedűs, nar. 1974, Máté Csanda, nar. 1986, József R. Juhász, nar. 1963, monografie úryvky Performance)
 • Postmoderní rapsodie
  2007 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2007, č. 4, s. 14 – 15
 • Back to the Jazz Kissa
  2007 HIS Voice [elektronický zdroj], Hudební informační středisko, Praha 2007, č. 3, s. 46 – 47
 • Klavír alebo How the piano came to be destroyd and deconstructed 2
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 16, 2006, č. 8, s. 36 – 38
 • Klavír alebo How the piano came to be destroyd and deconstructed 1
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 16, 2006, č. 6, s. 35 – 37
  (Unijazz)
 • Samuel Beckett: Čakanie na text a hudbu
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 16, 2006, č. 5, s. 30 – 31
  (Unijazz)
 • Gitaristi 6
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 16, 2006, č. 4, s. 28 – 30
  (Unijazz)
 • Gitaristi 5
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 16, 2006, č. 3, s. 23 – 25
  (Unijazz)
 • Gitaristi 4
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 16, 2006, č. 2, s. 29 – 31
  (Unijazz)
 • O smrti a zmrtvýchstání opery 2
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 16, 2006, č. 12, s. 36 – 38
  (Unijazz)
 • O smrti a zmrtvýchstání opery 1
  2006 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 16, 2006, č. 10, s. 36 – 38
  (Unijazz)
 • Operné multimédiá Střeženého Parnassu
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 11 – 12, s. 38 – 39
 • Hudobné omyly pána D. alebo Wanting to hear something by Marcel. 2. časť
  2005 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 15, 2005, č. 9, s. 32 – 33
  (Unijazz)
 • Hudobné omyly pána D. alebo Wanting to hear something by Marcel. 1. časť
  2005 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 15, 2005, č. 8, s. 32 – 35
  (Unijazz)
 • Cseres, Jozef – Abbey, Jon: Všechno co dělám je kolaborativní rozhovor se zakladatelem Erstwhile records Jonem Abbeyem
  2005 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 15, 2005, č. 8, s. 30 – 31
  (Unijazz)
 • Gitaristi (3)
  2005 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 15, 2005, č. 12, s. 31 – 33
  (Unijazz)
 • Gitaristi (2)
  2005 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 15, 2005, č. 11, s. 27 – 29
  (Unijazz)
 • Gitaristi (1)
  2005 UNI – kulturní magazín, Praha roč. 15, 2005, č. 10, s. 32 – 33
  (Unijazz)
 • Kade vedú hranice extrémnosti?
  2005 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 12, 2005, č. 2, s. 88 – 95
 • Kant podľa Duchampa
  2005 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 12, 2005, č. 1, s. 94 – 105
  (Thiery de Duve, preložil Jozef Cseres)
 • Robert Smithson o Duchampovi
  (Z rozhovoru s Moirou Rothovou)
  2004 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 11, 2004, č. 3, s. 113 – 114
 • Doktor MD
  2004 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 11, 2004, č. 3, s. 111 – 113
  (Marcel Duchamp, 1887 – 1968, Allan Kaprov, preložil Jozef Cseres)
 • Duchamp a umenie bez estetiky
  2004 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 11, 2004, č. 3, s. 109 – 110
  (Arthur C. Danto, preložil Jozef Cseres)
 • Pôvodnosť avantgardy Postmodernistická repetícia
  2001 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 8, 2001, č. 1 – 2, s. 80 – 90
  (Rosalind E. Kraussová, preklad Jozef Cseres)
 • Smeruje súčasná opera k mýtu? (2.)
  2001 3/4 revue, Bratislava roč. 3, 2001, č. 1, s. 48 – 51
  (Orfeus, opera mytológia)
 • Gitaristi 2
  2001 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2001, č. 11, s. 54 – 56
  (Elliot Zorn Sharp, John Branca, Rhys Glenn Chatham, Phill Niblock)
 • Gitaristi
  2001 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2001, č. 10, s. 60 – 62
  (Derek Bailey, Keith Rowe)
 • Cseres, Jozef – Sörés, Zsolt: Prehovoríme teda o preklepe
  2001 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2001, č. 1, s. 59 – 60
  (Zsolt Sörés, Festival preklepov 2000, Budapešť, Maďarsko)
 • Nemá poézia a slepá maľba
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 7, 2000, č. 4, s. 120 – 131
  (J. W. T. Mitchell, preložil Jozef Cseres)
 • Čo to je antiumenie?
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 7, 2000, č. 4, s. 114 – 118
  (George Dickie, preložil Jozef Cseres)
 • Svet umenia
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 7, 2000, č. 4, s. 111 – 113
  (Arthur Dant, preložil Jozef Cseres)
 • Kultúrne väzenie
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 7, 2000, č. 4, s. 108 – 110
  (Robert Smithson, preložil Jozef Cseres)
 • Neinteraktívne umenie je mŕtve, tvrdí vyznávač fyzickej estetiky Don Ritter
  2000 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 7, 2000, č. 4, s. 52 – 55
 • Smeruje súčasná opera k mýtu? (časť prvá)
  2000 3/4 revue, Bratislava roč. 2, 2000, č. 5 – 6, s. 51 – 55
 • Scherzo à la Suisse (mapa švajčiarskej progresívnej hudobnej scény)
  2000 3/4 revue, Bratislava roč. 2, 2000, č. 3, s. 32 – 34
 • Blázni sú tí, ktorí v hudbe vnímajú len zvuk
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, č. 8, s. 69 – 71
  (Transmusic Comp., hudobná skupina)
 • Čaro vinylových drážiek
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, č. 7, s. 69 – 70
  (Christian Marclay)
 • Nie je deejay ako deejay
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, č. 6, s. 69 – 71
  (Yoshihide Shea Otomo, David Marclay, Christian Sampling dj-izmus)
 • Bez bodiek, len s čiarkami
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, č. 4, s. 68 – 69
  (Jozef Cseres, nar. 1961, John Butcher, Phil Durrant, hudobné experimenty)
 • Improvizujúci šaman Tim Hodgkinson
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, č. 2, s. 68 – 69
  (Tim Hodgkinson)
 • Eliane Radigue: život v (analógovom) kruhu
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, č. 11, s. 69 – 70
  (Eliane Radigue, vplyvy budhizmus, minimal art)
 • Giordano Bruno On My Mind
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, č. 10, s. 67 – 69
  (Robert Ashley)
 • Vojnové hry Boba Ostertaga
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, č. 1, s. 72 – 73
  (Bob Ostertag, nar. 1957)
 • Phill Niblock: Štrukturalista? Fenomenológ? Nie, skladateľ diferencií
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, č. 9, s. 87 – 88
  (Phill Niblock, temporálne umenie)
 • Paul D. Miller – myslenie v záhyboch
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, č. 7, s. 86 – 87
  (Bob Ostertag, nar. 1957, sampling)
 • Bob Ostertag – samplovaný hlas amerického svedomia
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, č. 6, s. 87 – 88
 • Vysoké samplované c
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, č. 4, s. 86 – 88
  (Yoshihide Otomo, sampling, právne aspekty, Grand-Zero, hudobná skupina)
 • Rosenbergovo múzeum na prahu nového tisícročia
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, č. 4, s. 77 – 79
  (Rosenbergovo múzeum, Komárno)
 • Na krásnom modrom Dunaji
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, č. 3, s. 84 – 87
 • Na Skleněné louce
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, č. 3, s. 76
  (Skleněná louka, Brno, Česko)
 • Špil, klezmer, biz di strunes plotsn dir!
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, č. 2, s. 82 – 84
 • Improvizácia s veľkým C
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, č. 12, s. 87 – 88
  (Tom Cora, 1953 – 1998)
 • Ľudské telo? Ktoré? – o rekonštrukcii ľudskej figúry (nielen) v umení
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, č. 12, s. 82 – 84
 • Zvuk a tón, hlas a hláska, jazyk a prehovor, text a dielo... skrátka hudba
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, č. 11, s. 87 – 89
 • Nedostatky priekopníckej práce
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, č. 1, s. 94
 • Wanting to hear something by Marcel
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1999, č. 1, s. 84 – 86
  (Marcel Duchamp, 1887 – 1968, hudobná kompozícia, temporalita)
 • Franz Hautzinger (a nielen on) v Nových Zámkoch
  1998 Galéria K-49, Nové Zámky 1998, s. 4 – 6
  (november)
 • Netransparentný exhibicionizmus Milana Adamčiaka
  1998 Galéria K-49, Nové Zámky 1998, s. 3
  (november)
 • Anti či ante-umenie?
  1997 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 1997, č. 4, s. 68 – 71
 • Budúcnosť gramotnosti
  1996 Dotyky, Bratislava roč. 8, 1996, č. 7, s. 44 – 47
  (autor: Umberto Eco, preklad: Jozef Cseres)
 • Tihanyi József ontológikus rajzai
  1996 Kalligram, Bratislava 1996, č. 6, s. 66 – 67
  (József Tihanyi, nar. 1950)
 • Výpoveď o človeku v čase a priestore
  Hovoríme o Portrétoch pre 21. storočie Morgan O'Harovej
  1995 Pravda, Bratislava roč. 5, 1995, č. 109 (12. 5.), s. 9
 • Juraj Meliš szobrairól
  1995 Kalligram, Bratislava 1995, č. 7 – 8, s. 155
  (Juraj Meliš, 1942 – 2016)
 • Daniel Brunovský
  1995 Kalligram, Bratislava 1995, č. 4, s. 43 – 44
  (Daniel Brunovský, nar. 1959)
 • Svetozár Ilavský
  1995 Kalligram, Bratislava 1995, č. 2, s. 81 – 82
  (Svetozár Ilavský, 1958)
 • Miloš Štofko
  1995 Kalligram, Bratislava 1995, č. 2, s. 44 – 47
  (Miloš Štofko, nar. 1958)
 • Stano Černý Bestiariumai
  1995 Kalligram, Bratislava 1995, č. 12, s. 90 – 91
  (Stanislav Černý, nar. 1956)
 • Claes Oldenburg – Multiples 1964 – 1990
  Z výstavnej činnosti viedenských umeleckých akadémií
  1993 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 3, 1993, č. 4, s. 20
 • Štofko, Miloš
  1993 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 3, 1993, č. 4, s. 18
  (Miloš Štofko, nar. 1958)
 • Absurdné čakanie na mikrofón
  1993 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 3, 1993, č. 2, s. 24
  (Miloš Štofko, nar. 1958, výstavy, Galéria Palisády, Bratislava, 1993)
 • Cseres, Jozef – Godár, Vladimír: Mlčanie sa skončilo
  Hovorí hudobný skladateľ Vladimír Godár
  1993 Kultúrny život, Bratislava roč. 27, 1993, č. 9, s. 1, 3
 • Zappa – Varése, Stravinskij, Boulez a tí ďalší
  1992 Kultúrny život, Bratislava roč. 26, 1992, č. 5, s. 12
 • Čo je a čo nie je jazz?
  1992 Kultúrny život, Bratislava roč. 26, 1992, č. 46, s. 12
  (Bratislavské jazzové dni 1992)
 • Bazén Plus
  1992 Kultúrny život, Bratislava roč. 26, 1992, č. 23, s. 8
  (Festival intermediálnej tvorby 1992, Bratislava)
 • Kultúra ako dialóg
  1992 Kultúrny život, Bratislava roč. 26, 1992, č. 11, s. 3
  (Ján Albrecht, 1919 – 1996, husle, viola, stará hudba)
 • Postmoderný kopanec
  1992 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 2, 1992, č. 4, s. 19
  (Vitebsk Broken, slovenská hudobná skupina)
 • Od zvuku obrazu k obrazu zvuku
  1992 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 2, 1992, č. 20 – 21, s. 24
  (Milan Grygar, nar. 1926)
 • Jubilujúca alternatíva
  1992 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 2, 1992, č. 20 – 21, s. 27
  (Medzinárodný festival alternatívneho umenia 1992, Nové Zámky, Slovensko)
 • Inventúra za železnou oponou
  1991 Kultúrny život, Bratislava roč. 25, 1991, č. 47, s. 13
  (Melos Étos 1991, Bratislava)
 • Nealternatívna alternatíva
  1991 Kultúrny život, Bratislava roč. 25, 1991, č. 44, s. 12
  (Festival alternatívneho umenia 1991, Nové Zámky)
 • Cseres, Jozef, – MacCaffery, Larry: Biely hluk, biela žiara
  Postmoderný obrat k punk rocku
  1991 Kultúrny život, Bratislava roč. 25, 1991, č. 37, s. 12 – 13
  (pokr. Kultúrny život, roč. 25, č. 38, 1991, s. 12 – 13)
 • Nekonvenčné myslenie nekompromisného Satieho
  1991 Kultúrny život, Bratislava roč. 25, 1991, č. 25, s. 12
 • Sólo pre bicie v Slovenskej filharmónii
  1991 Kultúrny život, Bratislava roč. 25, 1991, č. 22, s. 15
  (Amalinda, Maďarsko, koncerty, Bratislava)
 • Nové priestory umenia
  1991 Kultúrny život, Bratislava roč. 25, 1991, č. 12, s. 3
  (Festival intermediálnej tvorby 1991, Bratislava)
 • Údery kladiva
  1991 Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, Bratislava roč. 1, 1991, č. 20 – 21, s. 13
 • Cseres, Jozef – Murín, Michal: Art duo
  1991 Profil súčasného výtvarného umenia / Contemporary Art Magazine, Bratislava roč. 1, 1991, č. 20 – 21, s. 20 – 21
  (Galéria Art Deco, Nové Zámky)
 • Recenzie
 • Vladimír Godár: Mater
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 5, s. 38 – 39
  (Vladimír Godár, nar. 1956, nahrávka CD)
 • Reinhold Friedl: Xanakis (A)Live!
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 12, s. 36 – 37
  (Reinhold Friedl, nahrávka CD a DVD)
 • John Cage: Early Piano Music
  Herbert Henck – klavír
  2006 Hudba, Hevhetia, Košice roč. I, 2006, č. 1 Q, s. 93
  (John Cage, 1912 – 1992, nahrávka CD)
 • John Cage: Sonatas and Interludes for Prepared Piano
  Nora Skuta – preparovaný klavír
  2006 Hudba, Hevhetia, Košice roč. I, 2006, č. 1 Q, s. 92
  (John Cage, 1912 – 1992, Eleonóra Škutová, nahrávka CD)
 • Počítačový animizmus v podaní Georga Lewisa
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava 2000, č. 5, s. 68 – 69
  (George Lewis, Voyager, nahrávka CD)
 • Vedecké recenzie
 • Michal Rataj: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 6, s. 35


« späť na zoznam Aktualizované: 06. 03. 2020