Profil osobnosti

Foto: Mojmír Hanák Autor: Archiv

Mojmír Hanák

15. 11. 1960 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1979 – 1985
Hudobná akadémia v Bazileji (klavír – M. Raaflaub, neskôr hudobná teória a kompozícia – Robert Suter, Jacques Wildberger a Wolfgang Neininger)
1982 – 1985
štúdium dirigovania u Alberta E. Kaisera, počas jedného roku jeho asistent na Hudobnej akadémii
1983
dirigentský kurz u Franca Ferraru v Siene
1984 – 1986
korepetítor a asistent Harryho Rodmanna v Opernom štúdiu v Bazileji
1985 – 1986
dirigent orchestra Complesso Vivaldiano v Bazileji
1986 – 1988
ďalšie štúdium dirigovania u Ulricha Wedera a na Konzervatóriu Richarda Straussa v Mníchove, súčasne účasť na prednáškach a orchestrálnych skúškach Sergiu Celibidacheho ako aj na Mozarteu v Salzburgu, súčasne práca v divadle v Innsbrucku
1987
dirigentský kurz u Arpadia Joo v Assisi
1988 – 1990
pedagóg hudobnej teórie na Akadémii pre sakrálnu hudbu v Luzerne
1990 – 1996
pedagóg hudobnej teórie, hry z partitúr a sluchovej výučby na Konzervatóriu v Schaffhausene
od 1993
skladateľ v slobodnom povolaní v Bratislave

"Hanákova doterajšia tvorba je kvantitatívne zatiaľ veľmi skromná, no tým zaujímavejšia. Názvy skladieb, ako aj ich textová inšpirácia poukazujú na skladateľovu vyhranenú estetiku a filozofickú reflexiu. „Osobitý hudobný jazyk Mojmíra Hanáka charakterizuje silne expresívna, hlboká umelecká výpoveď a snaha o čo najúspornejšie využitie materiálu v nadväznosti na estetické línie a kompozičné myslenie ruskej školy (Modest Petrovič Musorgskij, Dmitrij Šostakovič).“ (Anton Steinecker). V doterajších skladbách prevažuje vedomý príklon k zvukovej subtílnosti a priezračnosti inštrumentálnej sadzby (Ticho pre flautu, sláčiky a harfu), pripomínajúcu pastelové farby francúzskych maliarov-impresionistov."

 

(JURÍK, Marián: Mojmír Hanák. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 114.)

Diela

 • opera
 • Slepí.

  Opera – memento v jednom dejstve podľa Mauricea Maeterlincka
  1998 – 2003 105 min
 • symfonický orchester
 • Elégia

  1979 20 min
  OBSADENIE: orch
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Mesačná noc – Mondnacht.

  Pieseň pre barytón a orchester
  7'
  TEXT: Yän Dschi-Dau-a (1030 – 1106)
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: br, orch [2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, ar, archi]
 • La canción desesperada (Pieseň zúfalstva).

  Monológ pre barytón a veľký orchester
  1982 – 1994 75 min
  TEXT: Pablo Neruda,
  OBSADENIE: br, orch
 • Piesne pre mamu

  pre barytón a orchester
  2010 TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: br, orch
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Ticho

  pre flautu, harfu a sláčikový orchester
  1996 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ar, archi
 • sólový nástroj
 • Elegická miniatúra

  1980 5 min
  OBSADENIE: fl
 • päť nástrojov
 • Elégia

  1977 15 min
  OBSADENIE: vn, 2vl, 2vc
 • osem nástrojov
 • Štyri vety in memoriam Dmitrij Šostakovič

  pre plechové a bicie nástroje a harfu
  1982 20 min
  OBSADENIE: 2tr, 2cr, 2tn, bat,ar
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Päť piesní

  1993 1993, rev. 1995, 18 min
  TEXT: čínska ľúbostná poézia, Christian Morgenstern
  OBSADENIE: br, pf/orch
 • Tri piesne in memoriam Martin Garek Senior

  1996 15 min
  TEXT: Pavol Országh Hviezdoslav
  OBSADENIE: br, fl, cl, cr, pf
 • zborové
 • Stella quam viderant magi in oriente

  Motetá v štýle Giovanniho Pierluigiho da Palestrinu a cappella (Viktor Remeň in memoriam)
  2006 5'
  OBSADENIE: CM
 • zbor a nástroje
 • Missa arcaica in D

  1994 – 1995 30 min
  OBSADENIE: CM, orch

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 81–82
 • Umelecká kritika a publicistika
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mojmír Hanák – Život ako hudobná dráma, hudobná dráma ako život
  2005 Hudobný život roč. 31, 2005, č. 6, s. 34 – 36
 • STEINECKER, Anton: Cesta je cieľ [rozhovor]
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 11, s. 3
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Hudba viery a túžby
  1998 Hudobný život roč. 24, 1998, č. 17, s. 8

Diskografia

 • Foto: Stardust – Hviezdny prach STARDUST – HVIEZDNY PRACH
  1981 LP – Opus 9113 1097
  1. Hoagy Carmichael / arr. Lubomir Novosad: Stardust
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  2. Stevie Wonder / arr. Radko Tauber: You Are The Sunshine Of My Life
   Radko Tauber (gui), Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  3. Ján Siváček: Je máj
   Mojmír Hanák (pf), Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  4. Gejza Dusík: Keď rozkvitne máj – Rodný môj kraj...
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  5. Ivan Horváth / arr. Max Wittmann: Nádej
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  6. Ali Brezovský / arr. Radko Tauber: Rozprávaj mi blues
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  7. Bigazzi-Tozzi / arr. Oldřich Bláha: Tu
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  8. George Harrison / arr. Max Wittmann: Something
   Lubomir Pleva (arm), Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  9. Martin Piroška / arr. Jiří Hudec: Uspávanka
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  10. Pavol Zelenay: Jedenásť
   Jaromír Hnilička (tr), Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  11. Jiří Hudec / arr. Lubomir Novosad: Nocturno
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  12. Leiber-Spector / arr. Mojmír Hanák: Spanish Harlem
   Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Mojmír Hanák: Piesne pre mamu
  pre barytón a orchester
  12. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Ďurčo (br), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Mojmír Hanák: Stella quam viderant magi in oriente
  Motetá v štýle Giovanniho Pierluigiho da Palestrinu a cappella (Viktor Remeň in memoriam)
  21. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Soozvuk, Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Mojmír Hanák: Mesačná noc – Mondnacht.
  Pieseň pre barytón a orchester
  3. 10.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Brno, Petr Altrichter (dir.), Pavol Remenár (br)
 • Mojmír Hanák: Ticho
  pre flautu, harfu a sláčikový orchester
  21. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Mojmír Hanák: Missa arcaica in D
  9. 4.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.), Brnenský filharmonický zbor, Kummer Stanislav (zbm.)
 • Mojmír Hanák: Tri piesne in memoriam Martin Garek Senior
  1996 Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavol Mauréry (br), Societa Rigata,
 • Mojmír Hanák: Päť piesní
  15. 1.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Pavol Mauréry (br), Ján Salay (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 02. 2016