Profil osobnosti

Foto: Viera Janárčeková

Viera Janárčeková

23. 9. 1941 Svit

www.janarcekova.de

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1956 – 1961
Konzervatórium v Bratislave (klavír)
1962 – 1967
Akadémia múzických umení v Prahe (klavír, čembalo)
1967 – 1981
pedagogická, koncertná sólistická činnosť, realizácia nahrávok pre rozhlas a gramofónové spoločnosti
od 1972
trvalý pobyt v Nemecku, docentka hry na klavíri na odbornej cirkevnej škole v Rottenburgu, autodidaktické štúdium kompozície
od 1981
kompozičná činnosť v slobodnom povolaní
1986, 1990, 1992, 1998
letné kompozičné kurzy v Darmstadte
1986 – 1996
opätovné pozvania na festivaly Vom Schweigen befreit (4 kompozičné objednávky), Komponistinnen gestern-heute (2 objednávky)
1989 – 1991
Projekt Heimat (kultúrny projekt mesta Kassel)
1999
Unerhörte Musik (spolupráca na koncertoch súčasnej hudby v Berlíne)
2000
na pozvanie Gidona Kremera rezidenčnou skladateľkou na medzinárodnom festivale v Lockenhause (premiéry štyroch skladieb)
2003
spolu s violončelistkou Barbarou Brauckmannovou zakladateľka OWP (Ost-West-Podium) v Kasseli na zintenzívnenie kultúrnej výmeny medzi Východom a Západom
od 2005
spolupráca s Ivanom Buffom a Quasars Ensemble
2010 – 2011
štátne štipendium "Villa Concordia", Bamberg

Diela

 • symfonický orchester
 • Gianozzo

  1993 OBSADENIE: orch
 • Klamná parabola (Irre Parabel)

  1993 OBSADENIE: orch
 • Oceánska sekunda (Ozeanische Sekunde)

  1994 OBSADENIE: orch
 • Torsion

  2010–2011 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Prudká krajina s trinástimi stromami (Heftige Landschaft mit dreizehn Bäumen)

  1987 OBSADENIE: archi
 • Dotyk

  1996 OBSADENIE: archi
 • sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Orlando Tango

  pre sláčikové kvarteto a orchester
  2016–2017 OBSADENIE: 2vn, vl, vc, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Kvintesencie (Quintessenzen)

  1998 OBSADENIE: flb, archi
 • Koncert pre klavír a orchester

  2008–2009 16'
  OBSADENIE: pf, orch
 • De aeternitatis concentu

  2012 OBSADENIE: vl, orch: cmp, archi
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Dvojkoncert pre klarinet a akordeón

  so sláčikmi a bicími nástrojmi
  2013 OBSADENIE: cl, ac, orch: bat, archi
 • sólový nástroj
 • Akcie R (Actionen R)

  1989 OBSADENIE: pf, spk, pantomima
 • Yan

  1995 OBSADENIE: cr
 • Jóriki, Makyó

  1997 OBSADENIE: vc
 • Doppelspielraum

  1998 OBSADENIE: vn
 • Quadratura

  pre sólové violončelo
  2000 20'
  OBSADENIE: vc
 • durchströmt

  2001 OBSADENIE: fl
 • Siedma struna (Siebte Saite)

  2007 OBSADENIE: gui
 • Fata Morgana

  2009–2010 OBSADENIE: ac
 • Bezirzungen

  2011 OBSADENIE: ac
 • klavír a klavír 4-ručne
 • F+F

  1982 OBSADENIE: pf
 • Oprášené struny (Abgestaubte Saiten)

  1986 OBSADENIE: pf
 • Splitter a due

  pre klavír a klavírneho asistenta
  2019 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Súvislosti so skokom (Zusammenhänge mit Sprung)

  1988 OBSADENIE: org
 • Tri skice

  1988 OBSADENIE: org
 • Štyria apokalyptickí jazdci (Vier apokalyptische Reiter)

  2011 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Sonatína pre Tomáša

  1982 OBSADENIE: vn, pf
 • Šesť Haiku

  1982 OBSADENIE: vn, pf
 • Insomnia (Nespavosť)

  Duo pre hoboj a fagot
  1983 OBSADENIE: ob, fg
 • Nepokojné dialógy

  1985 OBSADENIE: ob, fg
 • Ale všetko bola hudba (Aber alles war Musik)

  1988 OBSADENIE: ob, pf
 • Trojramenné cesty

  1989 OBSADENIE: vn, pf
 • Podzemne (Unterirdisch)

  1991 OBSADENIE: vn, pf
 • Solipsizmus vo dvoch (Solipsismus zu zweit)

  1992 OBSADENIE: vc, pf
 • Spohroletto

  1992 OBSADENIE: ob, pf
 • Banyan

  1996 OBSADENIE: tn, clb
 • Duo extatico

  1999 OBSADENIE: vn, pf
 • Trojokenné duo (Dreifenster Duo)

  2003 OBSADENIE: vc, ac
 • Dych Zena (Ein Hauch von Zen)

  2006 OBSADENIE: fl, vc
 • Ungleiche Zwillinge – oder Assimilation

  Duo pre organ a akordeón
  2012 OBSADENIE: org, ac
 • Vier Tangomutanten

  pre violončelo a akordeón
  2012 OBSADENIE: vc, ac
 • Tangomania

  pre husle a akordeón
  2013–2014 OBSADENIE: vn, ac
 • tri nástroje
 • Päť náhod (Fünf Zufälle)

  1986 OBSADENIE: ob, vc, pf
 • Popoluška (Aschenputtel-Trio)

  1995 OBSADENIE: cl, vc, pf
 • Pulsator-Trio

  1996 OBSADENIE: fl, vc, pf
 • Baumhorcher-Trio

  1999 OBSADENIE: fla, gui, bat
 • wabi-sabi

  Trio pre husle, violončelo a akordeón
  2004 24'
  OBSADENIE: vn, vc, ac
 • Samorast

  2006 OBSADENIE: cl, pf, bat: tam, mb
 • A Midsummer Night's Dream

  2007–2008 OBSADENIE: fl, vc, pf
 • Prielom

  trio pre gitaru, akordeón a klavír
  2019 OBSADENIE: gui, ac,pf
 • štyri nástroje
 • Štyri minútové šlágre

  pre saxofónové kvarteto
  1983 1983, rev. 1995
  OBSADENIE: 4sx
 • Desať variácií na slovenskú ľudovú pieseň (Zehn Variationen über ein slowakisches Volkslied)

  1984 OBSADENIE: 4fld
 • Hra na sledovanie (Beschattungstheater)

  1990 OBSADENIE: 4vc
 • Scatto automatico (Samospúšť)

  1992 OBSADENIE: ar, 2bat, archi
 • Štyri "slaďáky" (Vier Schnulzen)

  1995 OBSADENIE: 4sx
 • Obertonschatten und Tiefenschärfe

  2008 OBSADENIE: vc, clb, tn, ac
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1

  1984 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2 „Od rúbaniska k čistine“ (Vom Kahlschlag zur Lichtung)

  1984–1985 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3

  1986 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 4

  1989 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 5

  1992 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Kolibri

  1998 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 6

  2000 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 7

  2007 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 8

  2014–2015 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Floating Coexistence

  pre sláčikové kvarteto
  2015 8'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 9

  2015 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • šesť nástrojov
 • Továreň na pomlčky (Pausenfabrik)

  1984–1985 OBSADENIE: cl, clb, tn, cb, pf, bat
  Ikona audio
 • Vlk sfér (Sphärenwolf)

  1994 OBSADENIE: fl, cl, cr, tn, vc, cb, Xarm
 • sedem nástrojov
 • H.-Septeto (H.-Septett)

  2001–2002 OBSADENIE: fl, clb, pf, 2vn, vl, vc
 • Narratorium

  Septeto pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo
  2008 OBSADENIE: fl, ob, cl, pf, vn, vl, vc
 • osem nástrojov
 • Vápenatenie a studňa mladosti (Verkalkung und Jungbrunnen)

  pre dychové okteto
  1988
 • Antiphoenix

  1990 OBSADENIE: 8vc
 • deväť nástrojov
 • Noneto

  2009 OBSADENIE: fl, ob, cl, pf, 2vn, vl, vc, bat
 • 10–15 nástrojov
 • Ashrukantha

  1991 OBSADENIE: 4vn, 2vl, 2vc, ar, pf
 • 16–20 nástrojov
 • Komorný koncert 14' 21''

  pre 19 hráčov
  2016 OBSADENIE: ens
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Drevené uhlie pre piecku jednej zimnej noci

  1983 OBSADENIE: fl, cl, bat, spk
 • Dve piesne

  1983 TEXT: Peter Hebbel
 • Tri piesne na Hölderlina (Drei Hölderlinlieder)

  1983 TEXT: F. Hölderlin
 • Piesne na úteku (Lieder auf der Flucht)

  1987 TEXT: Ingeborg Bachmann
  OBSADENIE: ms, 3fl, tr, cr, tn, ar, bat
 • Donna Laura

  Dramatická scéna
  1989 50'
  TEXT: Christine Brückner
  OBSADENIE: ms, ens
 • Issa Haiku

  1989 OBSADENIE: ms, vc
 • Medzi ON a OFF (Zwischen ON und OFF)

  1989 OBSADENIE: v, fl, ob, cl, pf
 • Tajuplná bárka (Der Geheimnisvolle Nachen)

  1989 TEXT: Friedrich Nietzsche
  OBSADENIE: ms, vc
 • Hymna na otca Hluk (Hymnos an Vater Lärm)

  1990 TEXT: Ulrich Holbein
  OBSADENIE: ms, bat
 • Dziny dajdom

  18 ľudových piesní
  1997 OBSADENIE: a, 5 nástrojov
 • Na hranici pološera (Am Rande der Düsternis)

  1998 OBSADENIE: ms
 • Spievanky, spievanky

  2008 OBSADENIE: ms, fl
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Avalókitešvara

  štyri piesne pre barytón a klavír
  1983 TEXT: Ulrich Holbein
  OBSADENIE: br, pf
 • 54 slovenských ľudových piesní

  úpravy
  1984 OBSADENIE: v, pf
 • Tri šansóny pre Mášu (Drei Chansons für Mascha)

  1985 OBSADENIE: v, pf
 • Sedem čínskych piesní (Sieben chinesische Lieder)

  1986 OBSADENIE: s/t, pf
 • hlas (hlasy) sólo
 • Šesť sedmospáčok (Sechs Siebenschläferinnen)

  pre šesť ženských hlasov
  1990 OBSADENIE: 6vf
 • zborové
 • Astral-Zungen

  1997 OBSADENIE: 6v
 • sóla, zbor a nástroje
 • Ikarus

  1982 OBSADENIE: b, fl, vl, CMa
 • elektroakustické
 • Splitter - Nackt

  pre klavír a pás
  2003 OBSADENIE: C + (pf)
 • hudba pre rozhlas
 • Biomasa (Biomasse)

  rozhlasová hra pre 39 hercov, sláčiky, tubu, crottu, el.zvuky a iné nástroje
  1984 60'

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • VESELÝ, Ondrej: Sonda do tvorby slovenských skladateľov žijúcich v zahraničí
  (s výlučným zreteľom na médium gitary)
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 3, s. 261–273
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 80
 • Umelecká kritika a publicistika
 • VLASÁK, Marco: Orlando Tango v Bambergu
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 29
 • SONDOROVÁ, Dominika – GÁLISOVÁ, Lenka: MELOS-ÉTOS, 14. medzinárodný festival súčasnej hudby
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 4, s. 410–411
 • KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017
  Deliace čiary
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 4–5
 • PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Zachytiť aspoň zlomok virtuálnej hudby : dialóg so skladateľkou Vierou Janárčekovou [rozhovor]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 20–22
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas [recenzia CD]
  2015 In: operaplus.cz/dvakrat-eva-suskova-tajny-hlas
  2015
 • KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 37
 • KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 14
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012
  Muchovo kvarteto
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 22–23

Diskografia

 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE
  2015 CD – Hudobný fond SF 00832131
  1. Iris Szeghy: Meadow Song
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  2. Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  3. Ilja Zeljenka: Rozmar
   Eva Šušková (s), Branislav Dugovič (clb)
  4. Tomáš Boroš: Slová
   Eva Šušková (s, bat)
  5. Ivan Buffa: The Four Agreements
   Eva Šušková (s)
  6. Lucia Koňakovská: Odchádzanie
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fla, flb)
  7. Martin Burlas: Chlad pomáha
   Eva Šušková (s), Dalibor Kocián (vbf)
 • Foto: New Slovak Music for Piano NEW SLOVAK MUSIC FOR PIANO
  2007 CD – Hevhetia HV 0021-2-131
  1. Zoltán Bognár: Klavírna skladba I
   Ivan Buffa (pf)
  2. Jozef Podprocký: Sonáta pre klavír, op. 4
   Ivan Buffa (pf)
  3. Vladimír Godár: Trigram
   Ivan Buffa (pf)
  4. Vladimír Bokes: Valčík D dur
   Ivan Buffa (pf)
  5. Boško Milaković: Opera (per) Buffa
   Ivan Buffa (pf)
  6. Viera Janárčeková: Splitter - Nackt
   Ivan Buffa (pf)
  7. Ivan Buffa: ...Impulzy...Ozveny...Sny...
   Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
  8. Vladimír Bokes: Albrechtovská suita
   Ivan Buffa (pf)
  9. Vladimír Godár: Emmeleia
   Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
 • Foto: Die Landschaft in meiner Stimme DIE LANDSCHAFT IN MEINER STIMME
  2005 CD – ARS Produktion Ars 38445
  1. Betsy Jolas: Caprice a une voix
   Christel Nies (v)
  2. Viera Janárčeková: Na hranici pološera (Am Rande der Düsternis)
   Christel Nies (v)
  3. Violeta Dinescu: Et veniens veni
   Christel Nies (v), Bernhard Betzl (bat), Almut Steinhausen (vl)
  4. Jacqueline Fontyn: KU SOKO
   Christel Nies (v), Hellmuth Vivell (pf)
  5. Myriam Marbe: D'a cantare-cantarellare
   Christel Nies (v), Otfrid Nies (vn), Hellmuth Vivell (pf)
  6. Violeta Dinescu: Wie entzweit durch das Seil
   Christel Nies (v)
  7. Sylva Smejkalová: Tastes of Rain
   Christel Nies (v), Hellmuth Vivell (pf)
  8. Doina Rotaru: ...de clocher à clocher...
   Christel Nies (v), Bernhard Betzl (bat)
  9. Sofia Gubaidulina: Aus den Visionen der Hildegard von Bingen
   Christel Nies (v)
  10. Klaus Hinrich Stahmer: Die Landschaft in meiner Stimme
   Christel Nies (v)
 • Foto: Barbara Brauckmann Violoncello BARBARA BRAUCKMANN VIOLONCELLO
  2004 CD – Tritonus 5.029
  1. Viera Janárčeková: Quadratura
   Barbara Brauckmann (vc)
  2. Johann Sebastian Bach: Suita V pre violončelo sólo
   Barbara Brauckmann (vc)
  3. Luigi Dallapiccola: Ciacconna, Intermezzo e Adagio pre violončelo sólo
   Barbara Brauckmann (vc)
 • Foto: Viera Janárčeková : Kammermusik für Streichinstrumente VIERA JANÁRČEKOVÁ : KAMMERMUSIK FÜR STREICHINSTRUMENTE
  1999 CD – Pro Viva ISPV 188 CD
  1. Viera Janárčeková: Duo extatico
   Freya Ritts-Kirby (vn), Hellmuth Vivell (pf)
  2. Viera Janárčeková: Jóriki, Makyó
   Martin Weiffenbach (vc)
  3. Viera Janárčeková: Sláčikové kvarteto č. 5
   Kairos-Quartett, Chatschatur Kanajan (vn), Wolfgang Bender (vn), Simone Heilgendorff (vl), Claudius von Wrochem (vc)
 • Foto: La Palmera : Music for Flute and Piano LA PALMERA : MUSIC FOR FLUTE AND PIANO
  1997 CD – Salto Records SAL 7002
  1. Lili Boulanger: D'un matin du printemps
   Veronica Kraneis (fl), Margrit Zimmermann (pf)
  2. Barbara Heller: Drei Stücke für flute und Klavier
   Veronica Kraneis (fl), Margrit Zimmermann (pf)
  3. Viera Janárčeková: Oprášené struny (Abgestaubte Saiten)
   Margrit Zimmermann (pf)
  4. Barbara Heller: La Palmera
   Veronica Kraneis (fl), Margrit Zimmermann (pf)
  5. Marguerite Roesgen-Champion: Sonate pour Flûte et Clavier
   Veronica Kraneis (fl), Margrit Zimmermann (pf)
  6. Barbara Heller: Furore – ein Traum
   Margrit Zimmermann (pf)
  7. Vivienne Olive: ...is the flower of a heart of man
   Veronica Kraneis (flb)
 • Foto: Urla Kahl : Horn URLA KAHL : HORN
  1997 CD – Salto Records SAL 7001
  1. Emely Zobel: Flodigarry
   Urla Kahl (cr)
  2. Barbara Heller: Domino
   Urla Kahl (cr)
  3. Violeta Dinescu: Es nimmt mich Wunder...
   Urla Kahl (cr)
  4. Tera de Marez Oyens: Konzert für Horn und Tonband
   Urla Kahl (cra)
  5. Adriana Hölszky: WeltenEnden
   Urla Kahl (cr)
  6. Viera Janárčeková: Yan
   Urla Kahl (cr)
 • Foto: Viera Janárčeková : Vier Werke für sehr verschiedene Besetzungen VIERA JANÁRČEKOVÁ : VIER WERKE FÜR SEHR VERSCHIEDENE BESETZUNGEN
  1997 CD –
  1. Viera Janárčeková: Popoluška (Aschenputtel-Trio)
   Winfried Kassenberg (cl), Martin Weiffenbach (vc), Hellmuth Vivell (pf)
  2. Viera Janárčeková: Prudká krajina s trinástimi stromami (Heftige Landschaft mit dreizehn Bäumen)
   Orchester der Stadt Ulm, Alicja Mounk (dir.)
  3. Viera Janárčeková: Klamná parabola (Irre Parabel)
   Westfälisches Sinfonieorchester Recklinghausen, Walter Gillessen (dir.)
  4. Viera Janárčeková: Šesť sedmospáčok (Sechs Siebenschläferinnen)
   Belcanto Ensemble Frankfurt
 • Foto: One Woman Tango ONE WOMAN TANGO
  1994 CD – Signum Sig X52-00
  1. Bruno Strobl: Tango der Nacht und des Morgens/Tango noci a rána
   Christina Ascher (v)
  2. Meyer Kupferman: A Soul for the Moon
   Christina Ascher (v)
  3. Vincent Gruger: De umbra loquens
   Christina Ascher (v)
  4. Radu Malfatti: BeSTIMMung/Osud
   Christina Ascher (v)
  5. Luciano Berio: Sequenza 3 für Stimme solo/pre sólo hlas
   Christina Ascher (v)
  6. Viera Janárčeková: Hymna na otca Hluk (Hymnos an Vater Lärm)
   Christina Ascher (v)

Ocenenia

 • Seoul International Competition for Composers
  2009 za dielo A Midsummer Night's Dream
 • Wuppertaler Musikwettbewerb
  2007 - 2. cena za dielo Siedma struna (Siebte Saite)
 • Cena nadácie Wolfgang-Zippel-Stiftung
  1997 za dielo Sláčikové kvarteto č. 6
 • Súťaž komornej hudby v Bratislave
  1996 - 1. cena za dielo Sláčikové kvarteto č. 5
 • Medzinárodná orchestrálna súťaž pre skladateľky Mannheim (DE)
  1994 - 2. cena za dielo Oceánska sekunda (Ozeanische Sekunde)
 • Medzinárodná orchestrálna súťaž pre skladateľky Mannheim (DE)
  1994 - zvláštna cena za dielo Gianozzo
 • Súťaž Fanny Mendelssohn, Unna (DE)
  1987 - 1. cena za dielo Piesne na úteku (Lieder auf der Flucht)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Viera Janárčeková: Prielom
  trio pre gitaru, akordeón a klavír
  18. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  VIOLA - centrum pre umenie, Prešov, SK
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui), Peter Katina (ac), Kamil Mihalov (pf)
 • Viera Janárčeková: Splitter a due
  pre klavír a klavírneho asistenta
  18. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  VIOLA - centrum pre umenie, Prešov, SK
  INTERPRETI: Kamil Mihalov (pf), Ondrej Veselý (pf)
 • Viera Janárčeková: Floating Coexistence
  pre sláčikové kvarteto
  7. 11.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Minguet Quartett, Ulrich Isfort (vn), Annette Reisinger (vn), Aroa Sorin (vl), Matthias Diener (vc)
 • Viera Janárčeková: A Midsummer Night's Dream
  12. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Het Collectief, Toon Fret (fl), Martijn Vink (vc), Thomas Dieltjens (pf)
 • Viera Janárčeková: Bezirzungen
  22. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Quasars Ensemble & Košice, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Stefanie Schumacher (ac)
 • Viera Janárčeková: Trojokenné duo (Dreifenster Duo)
  22. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Quasars Ensemble & Košice, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Bianca Breitfeld (vc), Stefanie Schumacher (ac)
 • Viera Janárčeková: Vier Tangomutanten
  pre violončelo a akordeón
  22. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Quasars Ensemble & Košice, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Bianca Breitfeld (vc), Stefanie Schumacher (ac)
 • Viera Janárčeková: Siedma struna (Siebte Saite)
  26. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival "PostmutArt", Nitrianska galéria, Nitra, SK
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui)
 • Viera Janárčeková: Dotyk
  4. 2.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská národná galéria - Vodné kasárne, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Viera Janárčeková: Kvintesencie (Quintessenzen)
  4. 2.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská národná galéria - Vodné kasárne, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (flb), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Viera Janárčeková: Koncert pre klavír a orchester
  7. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Marián Lejava (dir.)
 • Viera Janárčeková: Noneto
  14. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Viera Janárčeková: Narratorium
  Septeto pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo
  10. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Viera Janárčeková: wabi-sabi
  Trio pre husle, violončelo a akordeón
  13. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trio Dounia
 • Viera Janárčeková: Quadratura
  pre sólové violončelo
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Viera Janárčeková: Orlando Tango
  pre sláčikové kvarteto a orchester
  22. 3.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Joseph-Keilberth-Saal, Bamberg, DE
  INTERPRETI: Asasello Quartett, Orlando Orchester, Johannes Klehr (dir.)
 • Viera Janárčeková: Dvojkoncert pre klarinet a akordeón
  so sláčikmi a bicími nástrojmi
  8. 6.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Tage der Neuen Musik Bamberg, Altes E-Werk, Bamberg, DE
  INTERPRETI: Oliver Klenk (cl), Stefanie Schumacher (ac), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Viera Janárčeková: Ungleiche Zwillinge – oder Assimilation
  Duo pre organ a akordeón
  2. 2.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Nach(t) der Avantgarde: OrgelAlp, Erlöserkirche, Mníchov, DE
  INTERPRETI: Stefanie Schumacher (ac), Michael Grill (org)
 • Viera Janárčeková: De aeternitatis concentu
  23. 9.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Dóm, Bamberg, DE
  INTERPRETI: Wen Xiao Zhen (vl), Mitglieder der Bamberger Symphoniker, Werner Pees (dir.)
 • Viera Janárčeková: Štyria apokalyptickí jazdci (Vier apokalyptische Reiter)
  5. 7.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  ION – Internationale Orgelwoche Nürnberg, Nürnberg, DE
  INTERPRETI: Yuka Ishimaru (org)
 • Viera Janárčeková: Torsion
  25. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Konzerthalle Bamberg, Bamberg, DE
  INTERPRETI: Bamberger Symphoniker a študenti Musikhochschule Würzburg, Hannes Krämer (dir.)
 • Viera Janárčeková: Kvintesencie (Quintessenzen)
  7. 2.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg, DE
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (flb), Ivan Buffa (dir.), Quasars Ensemble
 • Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky
  7. 2.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg, DE
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Andrea Mosorjaková (fl)
 • Viera Janárčeková: Tajuplná bárka (Der Geheimnisvolle Nachen)
  7. 2.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg, DE
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Andrej Gál (vc)
 • Viera Janárčeková: Noneto
  23. 4.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ost-West-Podium, Kassel, DE
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Viera Janárčeková: Narratorium
  Septeto pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo
  24. 9.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Musica Viva 2008, PEQUENDO AUDITÓRIO - SALA EDUARDO PRADO COELHO, Lisabon, PT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Viera Janárčeková: wabi-sabi
  Trio pre husle, violončelo a akordeón
  10. 12.
  2004
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ost-West-Podium, Europäische Musiktangenten mit einem Schwenk nach Argentinen, Lutherkirche, Kassel, DE
  INTERPRETI: Trio Dounia
 • Viera Janárčeková: Sláčikové kvarteto č. 5
  31. 5.
  1999
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kassel, DE
  INTERPRETI: Kairos - Quartett

Fotogaléria

 • Foto: Premiéra skladby Prielom pre gitaru, klavír a akordeón od Viery Janárčekovej (VIOLA centrum pre umenie, Prešov) 2019-06-18 Premiéra skladby Prielom pre gitaru, klavír a akordeón od Viery Janárčekovej (VIOLA centrum pre umenie, Prešov)
  Ondrej Veselý (gitara), Kamil Mihalov (klavír) a Peter Katina (akordeón)

  Autor: Dorota Prištiaková
 • Foto: Melos-Étos 2015: Het Collectief 2015-11-12 Melos-Étos 2015: Het Collectief
  Het Collectief, Viera Janárčeková

  Autor: Peter Brenkus

Audio

 • Janárčeková, Viera: Fabrika na pomlčky (Pausenfabrik)


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 05. 2018