Profil osobnosti

Foto: Jana Pastorková

Jana Pastorková

vážna hudba
soprán
pedagóg – spev

Bio

Bio

1985 - 1991
Konzervatórium v Bratislave (spev - Jana Billová)
1991 - 1996
VŠMU (spev – Viktória Stracenská)
1997/1998
Conservatoire National Supérieur de Musique v Lyone (interpretácia starej hudby - Marie-Claude Vallin)
1998 - 2003
HTF VŠMU, doktorandské štúdium
2000 – 2004
pedagóg hlasovej výchovy na Štátnom konzervatóriu v Bratislave
2001 – 2003
asistentka na HTF VŠMU
od 2003
odborná asistentka na HTF VŠMU
2005 – 2011
učiteľka na ZUŠ Daliborovo námestie v Bratislave
2006 – 2008
externá vysokoškolská učiteľka na UKF v Nitre
od 2008
odborná asistentka na PF UKF v Nitre

Jana Pastorková sa zúčastnila viacerých interpretačných kurzov v Prahe, Brne, Siene, Périgueux, Brémach a na Bachakademie v Stuttgarte, zameraných prevažne na starú hudbu. Počas štúdií pôsobila ako hosť v Opere SND, Komornej opere, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, kde neskôr bola angažovaná ako sólistka a zároveň spolupracovala s Komornou operou Orfeo v Brne. V súčasnosti sa venuje predovšetkým koncertnej činnosti. Spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými ensemblami ako napr. Musica aeterna, Musica Florea, Solamente naturali, La Gambetta, Ars Antiqua Austria, Arte dei Suonatori, Cappella Istropolitana, Slovenský komorný orchester, ŠKO Žilina, VENI ensemble, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, a iné. Bola členkou súborov Musik for a While a Ars Posoniensis. Realizovala nahrávky pre hudobné vydavateľstvá Musica, LUX media, Slovart records, Ecolio, AP Projekt, Hudobný fond, Vydavateľstvo Slovenského rozhlasu. Premiérovo uviedla viacero skladieb slovenských autorov. Okrem umeleckej činnosti pôsobí ako pedagóg na HTF VŠMU v Bratislave a na PF UKF v Nitre.

Bibliografia

 • Dohnalová, Lýdia: Pro Musica nostra Thursoviensi
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 16
 • Tichý, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 3
 • Ščepán, Michal: Hudba sa prebúdza v noci : Žalmy slovenských skladateľov
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 17
 • Bubnáš, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 25
 • Bagin, Pavol: Matiné plné pohody a krásy...
  1995 Hudobný život 1995, č. 23 - 24, s. 3

Diskografia

 • Foto: The New Organ in Dolný Kubín THE NEW ORGAN IN DOLNÝ KUBÍN
  2015 CD – Tribus musicae 1794-005-2
  1. Johann Sebastian Bach: Preludium G dur, BWV 541, 1
   Stanislav Šurin (org)
  2. Johann Sebastian Bach: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
   Stanislav Šurin (org)
  3. Johann Sebastian Bach: Fuga G dur, BWV 541, 2
   Stanislav Šurin (org)
  4. Giovanni Battista Pergolesi: Siciliana
   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá
   Stanislav Šurin (org)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Jana Pastorková (s), Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  7. Felix Borowski: Adoration
   Mariusz Monczak , Stanislav Šurin (org)
  8. Bohuslav Martinů: Vigilia
   Stanislav Šurin (org)
  9. Stanislav Šurin: Mariánske antifóny – Salve Regina
   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org)
  10. Stanislav Šurin: Chanson d'automne
   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  11. Vladimír Godár: Majkomašmalon
   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org)
  12. Henryk Mikołaj Górecki: Malá fantázia
   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  13. Jiří Strejc: Sonata I. – Preludium, Aria, Toccata
   Stanislav Šurin (org)
 • Foto: Egon Krák – Mémoires II EGON KRÁK – MÉMOIRES II
  2013 CD – Hudobný fond SF 00712131
  1. Egon Krák: Symfónia ELF
   Slovenská filharmónia, Ernst Theis (dir.)
  2. Egon Krák: Au jardin d'amour
   Jana Pastorková (s), Egon Krák (pf)
  3. Egon Krák: Nová harmónia
   Alexander Stepanov (cl), Egon Krák (pf)
  4. Egon Krák: Milenci v mesačnom svite
   Daniela Blesáková (fl), Mária Blesáková (pf)
  5. Egon Krák: Candlelight – Horiaca svieca
   Adam Marec (gui), Eva Varhaníková (pf)
  6. Egon Krák: Panoptikum
   Eva Varhaníková (pf)
 • Foto: Bratislava Veni Ensemble BRATISLAVA VENI ENSEMBLE
  2008 CD – Hevhetia HV 0027-2-331
  1. Tomáš Boroš: Anava
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  2. Daniel Matej: Make love not art! (Lucy’s Diamonds Are Forever)
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  3. Christian Wolff: Bratislava
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  4. Allison Cameron: Rainsnout
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  5. Richard Ayres: No. 15 (kind in een tuin vol verrassingen)
   VENI ensemble, Jana Pastorková (s), Anton Popovič (dir.)
 • Foto: Duchovná tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského III DUCHOVNÁ TVORBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA-TRNAVSKÉHO III
  2007 CD – Musica Tyrnaviensis R68 0005-2-231
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa Rosa mystica
   Jana Pastorková (s), Helena Oborníková (a), Andrej Rapant (t), Jaroslav Pehal (b), Zuzana Zahradníková (org), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Branislav Kostka (dir.)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa in honorem Sancti Nicolai
   Aneta Hollá (s), Petra Záhumenská (a), Róbert Remeselník (t), Marián Bulla (b), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Cantica nova, Philharmonie Marchfeld, Trnavský komorný orchester, Bettina Schmitt (dir.)
 • Foto: Egon Krák – Mémoires I. EGON KRÁK – MÉMOIRES I.
  2006 CD – Hudobný fond SF 00472131
  1. Egon Krák: Au jardin d'amour
   Jana Pastorková (s), Katarína Turnerová (ar), Moyzesovo kvarteto
  2. Egon Krák: I Have Met My Own Death Yesterday
   Alexander Stepanov (cl), Egon Krák (pf)
  3. Egon Krák: Adieu mes amis…
   Alexander Stepanov (cl), Egon Krák (pf)
  4. Egon Krák: Fantasia a tre parti
   Roman Pálka (vc), Ladislav Štukovský (cb)
  5. Egon Krák: SOUFFLE
   Alexander Stepanov (cl)
  6. Egon Krák: Lettres de mon moulin
   Jana Pastorková (s), Egon Krák (pf)
 • Foto: Franz Liszt : Via crucis FRANZ LISZT : VIA CRUCIS
  2006 CD – AP projekt AP 0023-2-031
  1. Franz Liszt: Via crucis
   Jana Pastorková (s), Kamila Zajíčková (s), Branislav Kostka (dir.), Petra Noskaiová (ms), Peter Mikuláš (b), Gustáv Beláček (b), Igor Valentovič (b), Musica Vocalis, Stanislav Šurin (org)
  2. Johannes Brahms: O Traurigkeit, o Herzeleid
 • Foto: INTERSECTIONS INTERSECTIONS
  2002 CD – Akadémia umení v Banskej Bystrici
  1. Egon Krák: Adieu mes amis…
   Alexander Stepanov (cl), Egon Krák (pf)
  2. Egon Krák: Au jardin d'amour
   Jana Pastorková (s), Andrea Bálešová (pf)
 • Foto: Aberrationes ABERRATIONES
  2001 CD – Ekolio
  1. Petra Bachratá: Trio
   Branislav Černakovič (vn), Teodor Brcko (vc), Zuzana Zamborská (pf)
  2. Petra Bachratá: Ontogenesis
   Monika Štreitová (fl)
  3. Petra Bachratá: Aberácie
   Branislav Černakovič (vn), Stanislav Palúch (vn), Peter Zwiebel (vl), Jan Pospíšil (vc), Ján Krigovský (cb), Marián Lejava (dir.)
  4. Petra Bachratá: Konfrontácie
   Branislav Černakovič (vn), Matej Kozub (cl), Andrej Gál (vc)
  5. Petra Bachratá: Distantia
   Monika Štreitová (fl), Ján Krigovský (cb)
  6. Petra Bachratá: X-treme
   Monika Štreitová (fl, flp), Ronald Šebesta (cl, clb), Jana Pastorková (s), Jiří Hájek (br), Adriana Antalová (ar), Peter Šesták (vl), Ján Krigovský (cb), Ivan Marek (bat), Vladimír Sawics (bat), Marián Lejava (dir.)
 • Foto: Vladimír Godár: Hudba k filmom Martina Šulíka VLADIMÍR GODÁR: HUDBA K FILMOM MARTINA ŠULÍKA
  2001 CD – Titanic, s.r.o. TT 0001-2-131
  1. Vladimír Godár: Neha
   Moyzesovo kvarteto
  2. Vladimír Godár: Všetko, čo mám rád
   Daniela Varínska (pf), Moyzesovo kvarteto
  3. Vladimír Godár: Záhrada
   , Anton Popovič (dir.), Moyzesovo kvarteto, Mladí bratislavskí sólisti
  4. Vladimír Godár: Orbis pictus
   Jana Pastorková (v), Solamente naturali, Marek Štryncl (dir.)
  5. Vladimír Godár: Krajinka
   Iva Bittová (vf), Michal Zpěvák (tgt), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.), Moyzesovo kvarteto, Keltieg
 • Foto: Duchovná tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského II DUCHOVNÁ TVORBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA-TRNAVSKÉHO II
  1999 CD – B.E.S.T. Agentúra BE 0002-2-231
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox
   Zbor SĽUK-u, Branislav Kostka (zbm.), Stanislav Šurin (org), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Benedicta cuius viscera op. 22
   Jana Pastorková (s), Vladimír Bereník (vn), Stanislav Šurin (org)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Weihnachtsoffertorium in G. Laetentur coeli
   Zbor SĽUK-u, Juraj Mitošinka (tn), Stanislav Šurin (org), Slovenská filharmónia, Branislav Kostka (dir.)
 • Foto: Peter Zagar: Apocalypsis PETER ZAGAR: APOCALYPSIS
  1999 CD – Slovart Records SR 0032
  1. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  2. Peter Zagar: Trio
   OPERA APERTA ensemble
  3. Peter Zagar: Štyri skladby
   Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)
  4. Peter Zagar: Kvinteto
   OPERA APERTA ensemble
  5. Peter Zagar: Apocalypsis Iohannis
   Jana Pastorková (s), Petra Noskaiová (ms), Camerata Bratislava, Jan Rozehnal (zbm.), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)
 • Foto: Duchovná a organová tvorba M. Schneidra-Trnavského I DUCHOVNÁ A ORGANOVÁ TVORBA M. SCHNEIDRA-TRNAVSKÉHO I
  1997 CD – LUX Media, s. r. o. LM 0011-2-031
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (vn), Musica Vocalis, Vladimír Bereník (koncertný majster), Branislav Kostka (dir.), Capella Tirnaviensis
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria in Es
   Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pro defunctis in c, op. 41
   Petra Noskaiová (a), Marián Pavlovič (t), Stanislav Šurin (org), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá
   Stanislav Šurin (org), Peter Reiffers (org)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Terzett Ave Maria
   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (vn)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa in honorem Sanctissimi Cordis Iesu in Es
   Jana Pastorková (s), Petra Noskaiová (a), Marián Pavlovič (t), Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (koncertný majster), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.), Capella Tirnaviensis
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Matka Božia Trnavská
   Stanislav Šurin (org), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)
 • Foto: BETWEEN BETWEEN
  1995 CD – MUSICA 790023-2, Viedeň
  1. Daniel Matej: Always
   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)
  2. Daniel Matej: 383 – Music for Two (in the “Mondschein”)
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Jana Pastorková (s)
  3. Daniel Matej: Musica aeterna
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  4. Daniel Matej: Video (Billboards)
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  5. Daniel Matej: (Two) Lullabies
   VENI ensemble
 • Foto: Hymnus na lásku HYMNUS NA LÁSKU
  1993 MG – Radio Bratislava RB 0034-4 911
  1. Stanislav Šurin (org), Peter Reiffers (org), Jana Pastorková (s), Janka Rychlá (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ľuboš Bernáth: Svätý Martin
  Oratórium pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester
  5. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Katedrála sv. Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Šimonovič (spk), Jana Pastorková (s), Alena Kropáčková (ms), Boris Prýgl (bbr), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Komorný orchester ZOE, Adrian Kokoš (dir.)
 • Stanislav Šurin: Deux chansons élégiaques (Dve elegické piesne)
  pre soprán a klavír
  25. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Zuzana Zamborská (pf)
 • Jana Kmiťová: Dve žalmové piesne
  pre soprán a gitaru
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Vladimír Ondrejčák (gui)
 • Ľuboš Bernáth: Liber psalmorum II. – Iudica me, Domine
  pre sólový soprán a gitaru
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Vladimír Ondrejčák (gui)
 • Pavol Malovec: Esencia
  pre soprán, husle a violončelo
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), František Török (vn), Ján Slávik (vc)
 • Pavol Malovec: Victimae paschali laudes
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Pavol Varga (vn), Lukáš Turčina (vl), Pavol Kulifaj (vc)
 • Pavol Malovec: Magnificat
  per soprano solo e tre stromenti
  23. 6.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Anežka Kara - Drmolová (vn), Michal Sťahel (vc)
 • Egon Krák: Lettres de mon moulin
  Trois chansons, cycle des visions provencales d'après Alphonse Daudet
  14. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ateliér XXI, Koncertné štúdio č. 5, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s)
 • Egon Krák: Au jardin d'amour
  Cycle des chansons d'après la poésie française
  18. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 2, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s)
 • Pavol Malovec: Kyrie
  pre soprán a sláčikové kvarteto
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Moyzesovo kvarteto
 • Pavol Malovec: Ave, maris stella
  pre soprán, husle a violončelo
  15. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Peter Krajniak (vn), Jozef Lupták (vc)
 • Pavol Malovec: Agnus Dei
  pre soprán a dve violončelá
  17. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Teodor Brcko (vc), Michal Sťahel (vc)
 • Stanislav Šurin: Mariánske antifóny
  pre spev a organ
  20. 8.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trnavské organové dni, Trnava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Mário Sedlár (org)
  Premiéra časti "Ave Maria".
 • Peter Zagar: Apocalypsis Iohannis
  pre soprán, mezzosoprán, miešaný zbor a sláčikové nástroje
  29. 6.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Lenka Pauliková (ms), Camerata Bratislava, Jan Rozehnal (zbm.), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)
 • Pavol Malovec: Stabat Mater
  per soprano solo e quatro strumenti
  25. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Viliam Trgo (vn), Beáta Rašková (vn), Matej Drlička (cl), Boris Bohó (vc)


« späť na zoznam Aktualizované: 08. 08. 2019