Profil osobnosti

Foto: František Figura Autor: archív ŠKO

František Figura

22. 4. 1952 Žilina

vážna hudba
husle

Pôsobenie v: Archi di Slovakia, Klavírne trio ŠKO Žilina

Bio

Bio

1967 – 1972
Konzervatórium Žilina (husle - Bohumil Urban)
od 1969
konzultácie s prof. Tiborom Gašparkom
1972 – 1976
člen Štátnej filharmónie Košice
1976 – 1996
pôsobenie v ŠKO Žilina (najskôr vedúci skupiny druhých huslí, od roku 1983 koncertný majster)
v sezóne 1996/97
koncertný majster Opery DGTJ Banská Bystrica a vedúci Komorného orchestra DGTJ Banská Bystrica
1993 – 1997
primárius Trávničkovho kvarteta
1997
založil a vedie sláčikový súbor pri ŠKO Archi di Slovakia

František Figura je počas celej svojej koncertnej činnosti aktívny v oblasti sólovej a komornej hudby, vrátane umeleckého vedenia ansámblov, ako aj orchestrálnej hry. Ako sólista spolupracoval so SF, ŠKO Žilina, Štátnou filharmóniou Košice, Jihočeskou komornou filharmóniou České Budějovice, Karlovarským symfonickým orchestrom, pod taktovkou mnohých dirigentov (Peter Breiner, Oliver Dohnányi, Mika Eichenholz, Eduard Fischer, Stanislaw Galonski, Karol Kevický, Tomáš Koutník, Tsugio Maeda, Ernst Märzendorfer, Larry Newland, Christian Pollack, Ľudovít Rajter, Alexander Schwinck, Róbert Stankovský, Leoš Svárovský, Jan Valta, Jaroslav Vodňanský, Petr Vronský). V komornej hre mu boli partnermi Andrea Šestáková, vn, Marie Davidová, vn, Richard Vandra, vc, Matej Arendárik, cmb, Bibiana Figurová, pf, cmb, Ľubica Spurná, cmb, Miroslav Ivaniš, ob, Ján Figura ml., fl, Václav Hudeček, vn, Jindřich Pazdera, vn, Katarína Mikšíková, vn, Ernest Patkoló, vn, Jiří Hanousek, vc, Eiji Arai (Japonsko), vn, Jiří Hlaváč, cl. Je spoluzakladateľ a sekundárius Košického kvarteta. V rokoch 1993 – 1997 bol primáriom Trávničkovho kvarteta, v roku 1997 založil a vedie sláčikový súbor pri ŠKO Archi di Slovakia.

Je spoluzakladateľ a sekundárius Košického kvarteta. Ako sólista či so sólovými vstupmi sa predstavil so sláčikovým súborom pri ŠKO Archi di Slovakia na viacerých domácich festivaloch (Mozartov festival Bratislava, Medzinárodný letný festival Bojnice, na podujatí Čírenie talentov – od 2004 pod názvom Talenty pre Európu, kde od roku 2001 prevzal hudobný sprievod laureátov súťaže po Bohdanovi Warchalovi) a v zahraničí Wienerfestwochen vo Viedni, Haydn-Tage vo Viedni, Frühling Festival Wien, Aspekte Salzburg, Johann Strauss Vater Festival Wien). Realizoval rad nahrávok v Slovenskom rozhlase i na zvukové nosiče s ŠKO Žilina.

Figura sa venuje i pedagogickej činnosti a je pozývaný do porôt mnohých hudobných súťaží.

 

Bibliografia

 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina : Vianočné koncerty
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 12
 • Dohnalová, Lýdia: Figura in memoriam
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 15
 • Dohnalová, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty. ŠKO Žilina
  2012 Hudobný život 2012, č. 12, s. 5
 • Dohnalová, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2012 Hudobný život 2012, č. 1 - 2, s. 4
 • Dohnalová, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 6, s. 6
 • Dohnalová, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Štátny komorný orchester Žilina
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 10
 • Kočišová, Renáta: Malé zamyslenie nad Prešovskou hudobnou jarou
  2004 Hudobný život 2004, č. 7–8, s. 26, 41
 • Filippi, Elena: Žilinčania v zahraničí
  2004 Hudobný život 2004, č. 6, s. 8
 • Karlíková, Mária: Čírenie talentov – Talenty pre Európu. Medzinárodná súťaž Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch
  2004 Hudobný život 2004, č. 6, s. 5–6
 • Filippi, Elena: ŠKO v januári a februári
  2004 Hudobný život 2004, č. 4, s. 21
 • Urban, Bohumil: Hudobná história Žiliny
  2004 História Žiliny 4, Vyd. EDIS, Žilina 2004, s. 35, 80, 81, 84
 • Burgrová, Katarína: Košické kvarteto po 30 rokoch
  2003 Hudobný život 2003, č. 3, s. 8
 • Gáborová, Marta: ŠKO Žilina
  2002 Hudobný život 2002, č. 6, s. 23
 • MG (Gáborová, Marta): Marec v ŠKO Žilina
  2002 Hudobný život 2002, č. 5, s. 12
 • Gáborová, Marta: ŠKO Žilina
  2002 Hudobný život 2002, č. 3, s. 16
 • Gáborová, Marta: ŠKO Žilina v septembri
  2002 Hudobný život 2002, č. 11, s. 24
 • Filippi, Elena (ed.): ŠKO Žilina – Slovak Sinfonietta – 25 rokov 1974 – 1999
  1999 Vyd. ESTE, Stredisko tlače, Žilina 1999, s. 21, 22, 24, 31,52,56
 • Búda, Jozef: Japonské impresie
  1996 Hudobný život 1996, č. 4, s. 7
 • Novák, Ivo; Figura, František; Sokolová, Viera: Komorná hudba pod Urpínom : V Banskej Bystrici vzniklo nové umelecké teleso
  1995 Slovenská republika 21.6. 1995, č. 143, s. 6
 • Ferancová, Slávka: III. valné zhromaždenie Slovenskej hudobnej únie
  1995 Hudobný život 1995, č. 1, s. 3
 • Puškášová, Melánia: Cez Viedenskú bránu za hudbou na Hrad
  1994 Hudobný život 1994, č. 4, s. 4
 • Očenášová-Štrbová, S.: Znovuzrodenie Trávničkovho kvarteta
  1994 Hudobný život 1994, č. 2, s. 8
 • Čížik, Vladimír: ŠKO Žilina. Novoročný koncert
  1990 Hudobný život 1990, č. 4, s. 3
 • Boďová, Elena: 13. žilinský festival komorných orchestrov
  1990 Hudobný život 1990, č. 18, s. 9–10
 • Čížik, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia
  1989 Hudobný život 1989, č. 9, s. 4
 • Tvrdoň, Igor: Koncerty ŠKO
  1988 Hudobný život 1988, č. 13, s. 3
 • Ursínyová, Terézia: Kultúrne leto ’87. Letné komorné koncerty
  1987 Hudobný život 1987, č. 18, s. 5
 • Tvrdoň, Igor: Úspešné naplnenie umeleckých zámerov
  1987 Hudobný život 1987, č. 16, s. 7
 • Duffek, Kornel: Piešťanské koncerty SF
  1981 Hudobný život 1981, č. 12, s. 3
 • Čížik, Vladimír: Košické kvarteto
  1976 Slovenskí koncertní umelci II. SHF Bratislava 1976, s. 163
 • Čárska, Etela: Letné komorné koncerty
  1974 Hudobný život 1974, č. 17, s. 4
 • Urbančíková, Lýdia: [bez názvu]
  1973 Hudobný život 1973, č. 5, s. 2
 • Čížik, Vladimír: VII. PMKU. Na vysokej úrovni
  1973 Hudobný život 1973, č. 16, s. 4; č. 17, s. 4
 • Čurilla, Štefan: Predstavuje sa Sláčikové kvarteto pri ŠF Košice
  1973 Hudobný život 1973, č. 14, s. 2
 • Čurilla, Štefan: Nástup mladých v Košiciach
  1973 Hudobný život 1973, č. 12, s. 7
 • -ab-: VŠMU predstavuje
  1970 Hudobný život 1970, č. 8, s. 7
 • Havránek, Otakar: Beethovenovský koncert
  1970 Hudobný život 1970, č. 8, s. 4
 • J. P.: Talenty zo Žiliny
  1969 Večerník 24. 2. 1969
 • Personálna bibliografia
 • Pozdravný list k 25. výročiu ŠKO Žilina
  1999 Bulletin ŠKO Žilina 1999, s. 7

Diskografia

 • Foto: Baroque Bliss BAROQUE BLISS
  2009 CD – Naxos 8.578054
  1. George Handel:
   Oliver Dohnányi (dir.), Jozef Kopelman (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, František Figura (vn), Alexander Jablokov (vn), Jindřich Pazdera (vn)
 • Foto: Chill with Vivaldi CHILL WITH VIVALDI
  2002 CD – Naxos 8.556779
  1. Antonio Vivaldi:
   František Figura (vn), Jindřich Pazdera (vn), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana
 • Foto: Nocturne. Classical Favourites for Relaxing and Dreaming NOCTURNE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556620
  1. Johann Sebastian Bach:
   Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, František Figura (vn), Jindřich Pazdera (vn)
 • Foto: Vivaldi: Die vier Jahreszeiten / The Four Seasons VIVALDI: DIE VIER JAHRESZEITEN / THE FOUR SEASONS
  1995 CD – Naxos 8.571071
  1. Antonio Vivaldi:
   František Figura (vn), Jindřich Pazdera (vn)
 • Foto: Vivaldi: The Four Seasons / Violin Concerti Op. 3 Nos. 6 and 8 VIVALDI: THE FOUR SEASONS / VIOLIN CONCERTI OP. 3 NOS. 6 AND 8
  1995 CD – Amadis 7019
  1. Antonio Vivaldi:
   František Figura (vn), Jindřich Pazdera (vn)

Ocenenia

 • Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)
  1968 - 2. cena
 • Medzinárodná husľová súťaž Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí (CZ)
  1967 - 3. cena
 • Celoštátna súťaž umeleckých škôl
  1960 - 2. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Miro Bázlik: Concertino pre Mozarta (Concertino pour le Mozart)
  pre sólové husle a komorný orchester
  18. 2.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mozartov týždeň, Primaciálny palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: František Figura (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 24. 02. 2015