Profil osobnosti

Foto: Miloš Valent

Miloš Valent

25. 11. 1960 Trenčianske Teplice

www.solamentenaturali.sk

vážna hudba
barokové husle, baroková viola

Pôsobenie v: Solamente naturali, Zmeskall Quartet

Bio

Bio

1976 — 1982
Konzervatórium Žilina (husle – Bohumil Urban)
1982 — 1986
VŠMU (husle – Peter Michalica 1982 — 1983, Bohdan Warchal 1983 — 1986)
1986 – 1997
člen súboru Musica aeterna
1993
zakladateľ komorného ansámblu Solamente Naturali (dodnes primárius a umelecký vedúci)

Miloš Valent bol v rokoch 1986 – 1997 členom súboru Musica aeterna (umelecký vedúci Peter Zajíček), ktorý sa špecializuje na autentickú interpretáciu starej hudby. Na základe skúseností, ktoré v tomto súbore nadobudol, pristúpil v roku 1993 k založeniu komorného ansámblu Solamente Naturali, v ktorom dodnes pôsobí ako primárius a umelecký vedúci. Ako koncertný majster spolupracuje aj s ďalšími ansámblami podobného zamerania: Tragicomedia, Teatro lirico, Tirami Su, Fiori Musicali Bremen, Musica Florea Praha, De Nederlandse Bachvereniging Utrecht, Musicalische Compagney Berlin, Ritornello Praha. V roku 1995 sa zaslúžil o štart cyklu koncertov Musica poetica da camera v priestoroch SNG v Bratislave. Pri predvádzaní starej hudby spolupracuje s trnavským zborom Musica vocalis, so Zborom Konzervatória v Bratislave, Voci Festes, Cappella Nova Graz, Domkantorei St. Poelten. So súborom Solamente Naturali absolvoval početné vystúpenia na domácich festivaloch ako BHS, Mozartov týždeň, Košická hudobná jar, Trnavské organové dni, Trnavská hudobná jeseň, Dni starej hudby v Bratislave, Konvergencie, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra v Nitre i na zahraničných festivalových pódiách: Festival Musica Sacra St. Poelten (pravidelne 1999 – 2003), Vantaan Barokki Helsinki, FOK Praha (cyklus Stará hudba 2004), Trigonale (Rakúsko), Asociacion Pro Musica Murcia (Španielsko, 2004), Musica Sacra Piber (Rakúsko, 2003 – 2005), Boston Early Music Festival (2005). S inými súbormi sa tiež pravidelne prezentoval na zahraničných festivaloch starej hudby: Boston Early Music Festival, Resonanzen Wien, Holland festival oude Muziek Utrecht (Holandsko, 1993, 1994, 1999), Festivaly starej hudby vo Versailles (od roku 1989), Internationale Festtage Alter Musik Stuttgart, Vancouver early Music Festival (Canada), Tage Alter Musik in Herne (1991, 2002), Göttinger Händel Festtage, Robecco Zomerconcerten Amsterdam, Europanische Kirchen Musik – Schwabisch Gmund, Uckermarkische Musikwochen, Musikfest Bremen 1998, 1999, Händel Festpiele 1995, De Musiques sacrees Fribourg (Švajčiarsko), Festival Wiener Klassik 1991, Internazionale Barocktage Stift Melk (Rakúsko), Bach Fest Leipzig, Festival Brezice (Slovinsko), Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci, Concentus Moraviae, Händel Festspiele Karslruhe, Festwochen der alten Musik Innsbruck a ď.

 

Spolupracoval s dirigentmi: Stephen Stubbs, Thomas Albert, Manfred Huss, Otto Kargl, Lars Ulrik Mortensen, Andrew Parrot, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli, Marek Štryncl, a so zbormajstrami Dušanom Billom, Branislavom Kostkom, Martinom Majkútom a ď. Ako komorný hráč vystupoval s domácimi inštrumentalistami: Jozef Lupták, vc, Ivana Pristašová, vn, Peter Spišský, vn, Juraj Kováč, vc, Juraj Struhárik, lut, Ronald Šebesta, cl, Peter Šesták, vl, Eleonóra Škutová, pf a ď. a so zahraničnými inštrumentalistami ako napr. Paul O´Dette, lut, Stephen Stubbs, lut, Erin Headley, vlg, Dagmar Valentová, vn, Alexander Weimann, cmb, Keren Bruce, vlg, Bruce Dickey, cink, Maxime Eilender, ar, Mark Gothoni, vn, Vladimír Mendelssohn, vl.

 

Ťažisko jeho súčasnej orientácie smeruje k autentickej interpretácii starej hudby najmä 17. a 18. storočia tak európskej ako domácej proveniencie. V poslednom čase sa zúčastňuje ako koncertmajster aj na projektoch hudby 19. storočia interpretovanej na dobových nástrojoch (napr. nahrávka CD: Antonín Dvořák Symfonia č. 7 a Symfonické variácie op.78, Musica Florea, dir. M. Štryncl, 2004). Podieľa sa však aj na naštudovaní, nahrávaní a premiérovaní diel súčasných slovenských skladateľov na dobových historických nástrojoch (Martin Burlas, Vladimír Godár, Peter Zagar).

 

Valent patrí medzi uznávaných lektorov hry na barokových husliach a barokovej viole v medzinárodnom kontexte. Viedol majstrovské kurzy v Prahe (1998), Malmö (Švédsko, 2000), Ženeve (Švajčiarsko, 2001), Brémach (Nemecko, 2002, 2003) a v Bostone (USA, 2005).

Bibliografia

 • Luknárová, Lucia; Štubňová, Veronika; Valent, Miloš; Hamar, Juraj; Vrbinčík, Peter: Marionety z Lubeníka [rozhovor]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 30-31
 • Gavačová, Jana: More Chassidic Songs B. Myers, B. Lenko, J. Lupták, M. Valent [recenzia cd]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 39
 • Grešová, Adriana: Jánove pašie v Trnave
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 17
 • Šuba, Andrej: Jeseň so Solamente naturali
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 4
 • Šuba, Andrej: Göttingenské variácie na Händlovu tému
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 15 – 17
 • Puškášová, Melánia: Konvergencie : Pokračovanie Chasidských piesní
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 4 – 5
 • Šuba, Andrej: Collection of Anna Szirmay-Keczer [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 52
 • Šuba, Andrej: Stará hudba na periférii?
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 13
 • Grešová, Adriana: Reformačné slávnosti vo Veľkom evanjelickom kostole
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 21
 • Grešová, Adriana: Bachové kantáty so Solamente Naturali
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 14
 • Šišková, Ingeborg: Musica Poetica da Camera
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 14
 • Šuba, Andrej: Hummel: Piano Concertos Vol. 1 [CD recenzia]
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 4, s. 35
 • (LV): Svetová premiéra zachovaného diela : Čo je Hviezdoslav pre literatúru, to má byť Mikuláš Zmeškal pre hudbu
  2013 Banskobystrické noviny 26.11.-2.12. roč. 22, 2013, č. 47, s. 11
 • Javurková, Lucia: Poprad kultúrne ožije vďaka EduMEME
  2012 Pravda 30.4. roč. 22, 2012, č. 100, s. 37
 • Dohnalová, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza
  2012 Hudobný život 2012, č. 9, s. 3
 • Šuba, Andrej: Viva Musica!
  2012 Hudobný život 2012, č. 9, s. 8
 • Šišková, Ingeborg: Recenzie : Italian Concertos from Podolínec
  2012 Hudobný život 2012, č. 10, s. 36
 • Javůrková, Lucia: Huslista Miloš Valent uviedol na trh hneď dve novinky
  2011 Pravda 1.4. roč. 21, 2011, č. 76, s. 44
 • Krekovič, Miloš; Valent, Miloš: Hudobník vo fraku je prežitkom
  2011 SME [príloha tv oko] 26.5. roč. 19, 2011, č. 121, s. 6 – 11
 • Javůrková, Lucia: Hrať v Carnegie Hall a dedinskom kostole je rovnaké
  2011 Pravda 30.4. 2011, č. 99, s. 20 – 21
 • Dohnalová, Lýdia: Festival peknej hudby
  2011 Hudobný život 2011, č. 9, s. 10
 • Hummel: Mathilda Von Guise
  2011 Sme 12.1. 2011, č. 8, s. 15
 • Šuška, Pavol: Chassidic Songs [recenzia CD]
  2011 Hudobný život 2011, č. 6, s. 36
 • Pospiš, Róbert: Huslista Miloš Valent: "Mám rád uchopenie hudby cez určité inštinkty"
  2011 in.ba 2011, č. 5, s. 14 – 15
 • Cseres, Jozef: V. Godár: Querela Pacis [recenzia CD]
  2011 Hudobný život 2011, č. 10, s. 36 – 37
 • Chasidské piesne
  2010 SME 25.12. roč. 18, 2010, č. 288, s. 17
 • Štefková, Markéta : Johann Nepomuk Hummel: Missa solemnis (1806). Recenzia CD
  2010 Hudobný život 2010, č. 9, s. 36.
 • Rusó, Vladimír : Spravodajstvo, koncerty. (Recenzia vystúpenia)
  2010 Hudobný život 2010, č. 3, s. 5.
 • Šuba, Andrej : Hommage à Hummel. (Recenzia vystúpenia na BHS 2009)
  2010 Hudobný život 2010, č. 1 - 2, s. 22.
 • Šargová, Jana: Konvergencie v košických Kasárňach
  2010 Hudobný život 2010, č. 1 - 2, s. 7.
 • Kušnierik, Juraj; Valent, Miloš: Hudba je hra
  2009 Týždeň roč. 6, 2009, č. 25, s. 60 – 61
 • Šuba, Andrej : Festival Konvergencie oslávil desiate narodeniny
  2009 Hudobný život 2009, č. 11 - 12, s. 8 – 9.
 • Benčová, Denisa: Festival Josepha Kaspara Mertza
  2008 Hudobný život 2008, č. 7, s. 5
 • Rusó, Vladimír: Pestrý zborník : Solamente naturali : um. vedúci Miloš Valent [recenzia CD]
  2008 Hudobný život 2008, č. 3-4, s. 55
 • Stubbs, Stephen : Ad: V. Rusó: recenzia na CD Pestrý zborník
  2008 Hudobný život 2008, č. 12, s. 3.
 • Šuška, Pavol: Konvergencie. Chasidské piesne
  2008 Hudobný život 2008, č. 10, s. 4
 • Serečinová, Andrea: Miloš Valent: Jednoducho prirodzene
  2007 Hudobný život 2007, č. 9, s. 6 – 8
 • Rusó, Vladimír: Recenzie : Klasika : Joseph Umstatt Concerti
  2007 Hudobný život 2007, č. 6, s. 30.
 • Martináková, Zuzana: Recenzie
  2007 Hudobný život 2007, č. 5, s. 38
 • Cseres, Jozef: Recenzie
  2007 Hudobný život 2007, č. 5, s. 38 – 39
 • Hašková, Katarína: (new) music at home
  2007 Hudobný život 2007, č. 12, s. 13.
 • Planková, Eva: Koncert k jubileu Bratislavského chlapčenského zboru
  2007 Hudobný život 2007, č. 11, s. 4
 • Šebesta, Róbert: Novodobá premiéra Wagenseilovho oratória
  2007 Hudobný život 2007, č. 11, s. 4.
 • Šuba, Andrej: Dni starej hudby 2004. 7. – 13. júna
  2004 Hudobný život 2004, č. 9, s. 16 – 17
  (Solamente naturali predviedli repertoár z viedenských výskumov Ladislava Kačica so zborom Chorus alea, dir. Branislav Kostka)
 • Kačic, Ladislav: Mozartov týždeň 2004. 8. 2
  2004 Hudobný život 2004, č. 3, s. 16 – 18
  (Vystúpili Solamente naturali s Domkantorei St. Pölten, dir. Otto Kargl, Miloš Valenta v Omši Carla Dittersdorfa – „husľovom koncerte“ hral sólo)
 • Puškášová, Melánia: Idea Konvergencií žije
  2004 Hudobný život 2004, č. 10, s. 16 – 17
  (V rámci „Bratislavskej noci komornej hudby“ v Klariskách vystúpili popri ďalších aj Solamente naturali)
 • Puškášová, Melánia: Konvergencie 2003 opäť v Klariskách
  2003 Hudobný život 2003, č. 12, s. 22 – 23
  (Popri zahraničných interpretoch účinkoval s Petrom Šestákom a Eleónorou Škutovou aj Miloš Valent, Jozef Lupták a Ronald Šebesta)
 • Faltus, Robert: Jubilácie, lamenty, meditácie, alebo víťazstvo dobrej hudby
  2003 Hudobný život 2003, č. 11, s. 22 – 23
  (V rámci BHS Solamente naturali so Zborom Konzervatória v Bratislave (dir. Marek Štryncl) uviedli Godárove skladby Magnificat, premiéru Uspávanky, Mohendžodaro – TItulkovú hudbu k Šulíkovmu filmu Krajinka a Stála matka)
 • Kačic, Ladislav: Musica sacra v St. Pöltene
  2003 Hudobný život 2003, č. 10, s. 27
  (Solamente naturali s Capellou Nova Graz za drigovania Otta Kargla vystúpili na festivale cirkevnej hudby)
 • Polák, Pavol: Marginálie ku Dňom starej hudby – Bratislava 19. – 26. 10. 2002
  2003 Hudobný život 2003, č. 1, s. 18–19
  (V podaní Solamente naturali Tri Concerti pre sólové husle, sláčiky a organ Josepha Umstatta)
 • Čurilla, Štefan: Košická hudobná jar
  2001 Hudobný život 2001, č. 7-8, s. 27 – 28
  (Na komornom koncerte v kostole sv. Trojice súbor Solamente naturali. Miloš Valent predniesol sólo v Concerte pre husle a sláčiky Georga Friedrich Händela)
 • Polák, Pavol: Záver Bachovho roka. Dvakrát Magnificat
  2001 Hudobný život 2001, č. 3, s. 26 – 27
  (17. 12. 2000 v „historickom“ zvuku vystúpili Solamente naturali a Voci Festose s ďalšími opusmi J. S. Bacha)
 • Puškášová, Melánia: Prvý vydavateľský koncert, alebo mami, kúp mi noty...
  2000 Hudobný život 2000, č. 6, s. 22
  (Realizácia skladieb, ktoré vydali v spolupráci Scriptorium musicum a Music forum v podaní súboru Opera aperta (František Xaver Tost, Antonio Bertali, Peter Zagar, Jozef Sixta, Vladimír Godár). Miloš Valent spolu s Petrom Šestákom uviedli Duetto F. X. Tost)
 • Rusó, Vladimír: Purcell v Trnave
  2000 Hudobný život 2000, č. 5, s. 23 – 25
  (Ako organizátor projektu pozval Valent dirigenta Stephena Stubbsa k telesu z orchestra Solamente naturali a zboru Musica vocalis so spevákmi Petra Noskaiová, Jana Pastorková, Michal Pospíšil, Jaroslav Březina)
 • Polák, Pavol: Dni starej hudby. 9. – 15. 10. 2000
  2000 Hudobný život 2000, č. 11, s. 27–28
  (Solamente naturali uviedol prvýkrát na Slovensku Hudobnú obeť J. S. Bacha)
 • Kačic, Ladislav: Trnavské organové dni 2000
  2000 Hudobný život 2000, č. 10, s. 24
  (Solamente naturali + sólisti pod vedením Stephena Stubbsa na festivale)
 • Polák, Pavol: Dni starej hudby ’98
  1998 Hudobný život 1998, č. 22, s. 5
  (So súborom Albrecht Collegium ako huslista vystúpil na festivalových podujatiach z diel Samuela Capricorna, Franza Vincenza Krommera a sláčikového kvarteta Antona Zimmermanna)
 • Stýblová, Magdaléna: Ars Organi Nitra 2017
  2017 Hudobný život 2017, č. 6, s. 14
 • Burgrová, Katarína: Košická hudobná jar
  2017 Hudobný život 2017, č. 6, s. 12 – 13

Diskografia

 • Foto: Pastorella : vianočná hudba 18. – 19. storočia na Slovensku PASTORELLA : VIANOČNÁ HUDBA 18. – 19. STOROČIA NA SLOVENSKU
  2016 CD – Pavian Records PM0104-3
  1. Solamente naturali
 • Foto: Mozart 1791 MOZART 1791
  2014 CD – brh CD1402
  1. Charles Neidich (dir.), Solamente naturali, Ensemble Clarimonia
 • Foto: Collection of Annae Szirmay-Keczer COLLECTION OF ANNAE SZIRMAY-KECZER
  2013 CD – Pavian Records PM 0076-2
  1. Miloš Valent (umv.), Solamente naturali
 • Foto: The Organs in Trnava's basilica 1 THE ORGANS IN TRNAVA'S BASILICA 1
  2013 CD – Tribus musicae 2045 001-2

  Girolamo Frescobaldi: 1.Aria detta balletto 2.Recercar con obligo di cantar la quinta parte senza toccarla 3.Canzon post il comune Johann Schop: 4.Lacrimae Pavaen Samuel Marckfelner: 5.Preambulum ex A 6.Aliud (Preambulum) et Fuga 6. Thoni Samuel Capricornus: 7.Sonata in e (for violin and b. c.) P. Pantaleón Roškovský: 8.Praelude 9.Fuga finaliter cum coronaliter (ex Musaeum Pantaleonianum) Samuel Capricornus: 10.Domine Jesu Christe (for voice, violin and b. c.) Johann Philipp Krieger: 11.Toccata und Fuge in a Domenico Zipoli: 12.All' Offertorio 13.Pastorale 14.Canzona in re minore Hilda Gulyásová, soprán Miloš Valent, barokové husle Stanislav Šurin, organ
  1. Stanislav Šurin (org), Hilda Gulyásová (s), Miloš Valent (bvn)
 • Foto: Hummel: Piano Concertos HUMMEL: PIANO CONCERTOS
  2012 CD – Brilliant Classics 94338

  Didier Talpain, conductor Alessandro Commellato, fortepiano Solamente Naturali
  1. Johann Nepomuk Hummel: Klavírny koncert a mol op. 85
   Miloš Valent (umv.), Alessandro Commellato (fpf), Didier Talpain (dir.), Solamente naturali
  2. Johann Nepomuk Hummel: Concertino pre klavír G dur op. 73
   Miloš Valent (umv.), Alessandro Commellato (fpf), Didier Talpain (dir.), Solamente naturali
  3. Johann Nepomuk Hummel: Introduction & Rondo brillant f mol op. 127
   Miloš Valent (umv.), Alessandro Commellato (fpf), Didier Talpain (dir.), Solamente naturali
 • Foto: Keď sa páni zišli... Dance Collection from Uhrovec KEĎ SA PÁNI ZIŠLI... DANCE COLLECTION FROM UHROVEC
  2012 CD – Pavian Records
  1. Miloš Valent (umv.), Solamente naturali
 • Foto: Talianske koncerty z Podolínca TALIANSKE KONCERTY Z PODOLÍNCA
  2012 CD – Pavian Records
  1. Giuseppe Matteo Alberti: Concerto F dur, op. 1 č. 10
   Solamente naturali
  2. Joseph Meck: Concerto pre husle F dur, op. 1 č. 1
   Dagmar Valentová (vn), Solamente naturali
  3. Tomaso Albinoni: Concerto à 4 cum Clarino (Si 1)
   Solamente naturali, Paolo Bacchin (tr)
  4. Giuseppe Matteo Alberti: Concerto C dur, op. 1 č. 6
   Solamente naturali
  5. Antonio Vivaldi: Concerto pre husle F dur RV Anh. 130
   Miloš Valent (vn), Solamente naturali
  6. Giuseppe Torelli: Koncert pre husle F dur, op. 8 č. 11 (G. 163)
   Miloš Valent (vn), Solamente naturali
  7. Georg Philipp Telemann: Concerto pre husle G dur TWV 51:G8
   Dagmar Valentová (vn), Solamente naturali
  8. Antonio Vivaldi: Concerto pre husle e mol RV 275
   Peter Spišský (vn), Solamente naturali
  9. P. Ferdinandus Pankiewicz: Concerto à 4
   Solamente naturali
  10. Giuseppe Torelli: Concerto VI à 2 Violini, Tromba, Alto Viola, Basso e Basso Continuo (VI Concerts à 5, 6 & 7 Instruments, E. Roger No 188)
   Paolo Bacchin (tr), Solamente naturali
 • Foto: Vladimír Godár: Querela Pacis VLADIMÍR GODÁR: QUERELA PACIS
  2011 CD – Pavian Records PM0050-2
  1. Vladimír Godár: Querela pacis (Žalospev mieru)
   Emily van Evera (s), Petra Noskaiová (a), Tomáš Šelc (b), Miloš Valent (vn), Katedrálny zbor sv. Martina, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Andrew Parrott (dir.)
 • Foto: C. P. E. Bach: Symphonies for Hamburg C. P. E. BACH: SYMPHONIES FOR HAMBURG
  2010 CD – Brilliant Classics 94042

  Conductor: Didier Talpain Orchestra: Solamente Naturali Continuo: Marek Toporowski
  1. Carl Philipp Emanuel Bach:
   Miloš Valent (vn), Solamente naturali
 • Foto: Hummel: Mathilde von Guise HUMMEL: MATHILDE VON GUISE
  2010 CD – Brilliant Classics 94043
  1. Johann Nepomuk Hummel: Mathilde von Guise
   Miloš Valent (dir.), Branislav Kostka (dir.), Solamente naturali, Martin Mikuš (t), Eva Šušková (ms), Ondrej Šaling (t), Kristína Koneval (vc)
 • Foto: Hummel: Piano Septets HUMMEL: PIANO SEPTETS
  2010 CD – Brilliant Classics 94041

  Conductor Milos Valent Flute Lucie Duskova Oboe Eduard Wesley Clarinet Robert Sebesta Natural Horn Rudolf Linner Natural Trumpet Jean-Luc Machicot Violin Sharman Plesner Viola Milos Valent Cello Michal Stahel Double Bass Tibor Nagy Fortepiano Alessandro Commellato Fortepiano Aya Okuyama Ensemble Solamente Naturali, Bratislava Pianoforte Alessandro Commellato Pianoforte Aya Okuyama
  1. Johann Nepomuk Hummel: Septet op. 114 "Vojenské"
   Miloš Valent (dir.), Róbert Šebesta (cl), Michal Sťahel (vc), Solamente naturali
  2. Johann Nepomuk Hummel: Septeto op. 74
   Miloš Valent (dir.), Róbert Šebesta (cl), Michal Sťahel (vc), Solamente naturali
 • Foto: Chassidic Songs CHASSIDIC SONGS
  2010 CD – Občianske združenie Konvergencie
  1. Boris Lenko (ac), Jozef Lupták (vc), Miloš Valent (vn)
 • Foto: Ján Levoslav Bella : Church Music JÁN LEVOSLAV BELLA : CHURCH MUSIC
  2009 CD – Scriptorium Musicum 1624-001-2
  1. Ján Levoslav Bella: Te Deum
   Angelika Zajícová (a), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  2. Ján Levoslav Bella: Adiutor meus
   Emily Van Evera (s), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  3. Ján Levoslav Bella: Asperges me, Domine, hyssopo
   Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  4. Ján Levoslav Bella: Verbum caro
   Emily Van Evera (s), Miloš Valent (vn), Ľubica Habart (vn), Peter Vrbinčík (vl), Lydie Cillerová (vl)
  5. Ján Levoslav Bella: Christus factus est
   Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (dir.)
  6. Ján Levoslav Bella: Ave Rex
   Emily Van Evera (s), Miloš Valent (vn), Soma Dinyés (harm)
  7. Ján Levoslav Bella: Veni sancte Spiritus
   Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (zbm.), Andrew Parrott (dir.)
  8. Ján Levoslav Bella: Terra tremuit
   Emily Van Evera (s), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  9. Ján Levoslav Bella: Litaniae de Sanctissimo Nomine Jesu
   Hilda Gulyásová (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  10. Ján Levoslav Bella: Intende
   Emily Van Evera (s), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  11. Ján Levoslav Bella: Emitte Spiritum
   Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (dir.)
  12. Ján Levoslav Bella: Ave Maria
   Emily Van Evera (s), Róbert Šebesta (cl), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  13. Ján Levoslav Bella: Requiem
   Emily Van Evera (s), Angelika Zajícová (a), Roman Bajzík (t), Tomáš Šelc (b), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
 • Foto: Pestrý zborník - Tabulatura miscellanea PESTRÝ ZBORNÍK - TABULATURA MISCELLANEA
  2007 CD – Hudobné centrum HC10015
  1. Miloš Valent (vn), Martina Daxbök (s), Soma Dinyés (cmb), Solamente naturali
 • Foto: Joseph Umstatt: Concerti JOSEPH UMSTATT: CONCERTI
  2006 CD – ORF 436
  1. Joseph Umstatt:
   Miloš Valent (vn), Solamente naturali, Martina Karnoková (vn)
 • Foto: Vladimír Godár: Mater VLADIMÍR GODÁR: MATER
  2006 CD – ECM Records 476 5689
  1. Miloš Valent (vn), Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Peter Guľas (cmb)
 • Foto: »Martin Burlas Koniec sezóny« »MARTIN BURLAS KONIEC SEZÓNY«
  2005 CD – Millenium Records & Publishing 834035-2
  1. Martin Burlas: Zbytočný záchvev
   OPERA APERTA ensemble
  2. Martin Burlas: Príslušenstvo > Zábava
   Katarína Černá-Zajacová (vc), Nora Skuta (pf)
  3. Martin Burlas: Posttraumatický syndróm
   Solamente naturali, Miloš Valent (bvn), Peter Michálik (bvn), Peter Vrbinčík (bvl), Michaela Čibová (bvc)
  4. Martin Burlas: Nebeltag
   Mária Henselová (ms), Daniel Buranovský (pf), Solamente naturali
  5. Martin Burlas: Hymnus pre nereagujúcich
   OPERA APERTA ensemble
  6. Martin Burlas: Dvaja ľudia
   Stanislav Beňačka, jr. (b), Daniel Buranovský (pf), Solamente naturali
  7. Martin Burlas: Koniec sezóny
   Solamente naturali
  8. Martin Burlas: Offertorium
   Musica aeterna
 • Foto: Anton Zimmermann: String Quartets Nos. 1 – 3 ANTON ZIMMERMANN: STRING QUARTETS NOS. 1 – 3
  2003 CD – Naxos 8.553952
  1. Anton Zimmermann: String Quartet No. 1 in E flat major, Op. 3
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  2. Anton Zimmermann: String Quartet No. 2 in B major, Op. 3
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  3. Anton Zimmermann: String Quartet No. 3 in F major, Op. 3
   Peter Zajíček, Miloš Valent, Ján Gréner, Peter Kiráľ, Musica aeterna
 • Foto: Jozef Sixta – Chamber Music JOZEF SIXTA – CHAMBER MUSIC
  2003 CD – SF 00372131
  1. Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto č. 1
   Miloš Valent (vn), Marián Gašpar (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  2. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Miki Skuta (pf)
  3. Jozef Sixta: Recitatív
   Jozef Lupták (vc)
  4. Jozef Sixta: Trio
   Ronald Šebesta (cl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  5. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Miki Skuta (pf)
  6. Jozef Sixta: Koncertná etuda
   Peter Guľas (cmb)
  7. Jozef Sixta: Trio
   Ronald Šebesta (cl), Peter Maurer (cl), Kristián Tóth (cl)
 • Foto: Anton Zimmermann: Six Quartets op. 3 : Quartets Nos. 4.-6. Vol. 2 ANTON ZIMMERMANN: SIX QUARTETS OP. 3 : QUARTETS NOS. 4.-6. VOL. 2
  1995 CD – Trevak TREC TREC 4-0016
  1. Anton Zimmermann: Quartet No. IV in C Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  2. Anton Zimmermann: Quartet No. V in D Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  3. Anton Zimmermann: Quartet No. VI in A Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
 • Foto: Anton Zimmermann: Six Quartets op. 3 : Quartets Nos. 1.-3. Vol. 1 ANTON ZIMMERMANN: SIX QUARTETS OP. 3 : QUARTETS NOS. 1.-3. VOL. 1
  1994 CD – Trevak TREC TREC 4-0015
  1. Anton Zimmermann: Quartet No. I in Es Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  2. Anton Zimmermann: Quartet No. II in B Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
  3. Anton Zimmermann: Quartet No. III in F Major
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Musica aeterna
 • Foto: VENI ensemble VENI ENSEMBLE
  1992 CD – Hudobný fond SF 0004 2131
  1. Jozef Malovec: Kryptogram I
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Gabriele Mirabassi (clb), Daniel Matej (dr), Peter Krbaťa, jr. (dr), Peter Važan (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf)
  2. Peter Kolman: Molizácia
   VENI ensemble, Marek Piaček (fl), Robert Rist (vbf)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (vc), Róbert Krchniak (cl), Marek Piaček (fl), Rastislav Suchan (tr), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn)
  4. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Juraj Kováč (vc), Martina Bernášková (fl), Nora Skuta (pf), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn), Vladimíra Rozsypalová (vn)
  5. Martin Burlas: Z môjho života...
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Jozef Lupták (vc), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Andrej Ivanov (cb), Peter Važan (dr), Ronald Šebesta (dr), Robert Rist (dr), Daniel Matej (pf), Martin Burlas (sth), Peter Vrbinčík (vl), Leo Sláma (vn), Miloš Valent (vn)
  6. Daniel Matej: Gloria
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Róbert Jurčo (ac), Igor Pasek (br), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (bgui), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Pavol Mikula (kt), Andrej Ivanov (cb), Martin Burlas (elgui), Cyril Šikula (ob), Peter Krbaťa, jr. (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf), Miki Skuta (elpf), Peter Važan (ppf), Monika Kádeková (s), František Caban (t), Branko Kubina (tn), Peter Strešnák (tr), Peter Vrbinčík (vl)
 • Foto: Italian Renaissance and Early Baroque Music ITALIAN RENAISSANCE AND EARLY BAROQUE MUSIC
  1985 LP – Opus 9112 1576

  F. Landini, F. Maschera, L. Marenzio, G. Gabrieli, L. Luzzaschi, C. Gussago, C. Monteverdi
  1. Kamila Zajíčková (s), Dagmar Pecková (a), Pavel Baxa, Peter Mikuláš (b), Musica aeterna, Ján Albrecht (umv.)
 • Foto: Sebastiano Bodino: Sonatas I. – VI. SEBASTIANO BODINO: SONATAS I. – VI.
  CD – Slovart Records SR-0008-2-131
  1. Sebastiano Bodino: Sonata I
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (vc), Pascal Dubreuil (cmb), Musica aeterna
  2. Sebastiano Bodino: Sonata II
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (vc), Pascal Dubreuil , Musica aeterna
  3. Sebastiano Bodino: Sonata III
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (vc), Pascal Dubreuil , Musica aeterna
  4. Sebastiano Bodino: Sonata IV
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (vc), Pascal Dubreuil (cmb), Musica aeterna
  5. Sebastiano Bodino: Sonata V
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (cmb), Pascal Dubreuil , Musica aeterna
  6. Sebastiano Bodino: Sonata VI
   Peter Zajíček (vn), Miloš Valent (vn), Peter Kiráľ (vc), Pascal Dubreuil (cmb), Musica aeterna

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  2012 za vynikajúce interpretačné výkony a výrazný prínos k autentickej interpretácii v oblasti starej hudby
 • Krištáľové krídlo
  2011 za rok 2010 - za verejnú prezentáciu a realizáciu CD nahrávok diel J. N. Hummela so súborom Solamente naturali, za umeleckú realizáciu projektu kvartetovej tvorby Mikuláša Zmeškala, ale aj za novodobú svetovú premiéru husľového koncertu A. Vivaldiho
 • Cena Sebastian
  2010 za prínos k odkazu diela J. S. Bacha
 • Duškova súťaž v Prahe
  1980 - 1. cena (súbor poslucháčov Konzervatória v Žiline)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Vladimír Godár: La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide
  6. 5.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malý evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Valent (vl), Ondrej Veselý (gui)
  Premiéra verzie pre violu a gitaru.
 • Vladimír Godár: Sweet and Low
  Uspávanka
  6. 5.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malý evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vocale Ensemble SoLa, Hilda Gulyásová (umv.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Ondrej Veselý (gui)
  Premiéra verzie pre miešaný zbor, sláčiky a gitaru.
 • Vladimír Godár: Šlof, majn kind
  pre mezzosoprán, gitaru a komorný orchester
  6. 5.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malý evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Ondrej Veselý (gui), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.)
 • Vladislav Šarišský: LEiA
  Suita pre troje huslí, detský zbor a orchester
  11. 3.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dalibor Karvay (vn), Miloš Valent (vn), Stanislav Palúch (vn), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (zbm.), Anton Popovič (dir.)
 • Michal Paľko: MAITE's SONG (little viola concerto)
  pre barokovú violu a barokový orchester
  13. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Valent (bvl), Hilda Gulyásová (s), Angelika Zajícová (a), Matúš Šimko (t), Matúš Trávniček (b), Solamente naturali, Peter Vrábel (dir.)
 • Peter Groll: Divertimento
  15. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Ján Procházka (dir.)
 • Lucia Koňakovská: Malý koncert
  pre violončelo a sláčikový orchester
  15. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Michal Sťahel (vc)
 • Boško Milaković: The Unutterable Pleading
  pre 17 sláčikov
  15. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Ján Procházka (dir.)
 • Peter Groll: Tri árie
  27. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mozartov týždeň, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Lenka Máčiková (s)
 • Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 5
  8. 2.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mozartov týždeň, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Solamente naturali, Miloš Valent (umv.)
 • Vladimír Godár: Mohendžo-daro
  1. 10.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Jakuba, Trnava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Marek Štryncl (dir.)
 • Vladimír Godár: Regina coeli
  1. 10.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Jakuba, Trnava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Miloš Valent (vn), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Marek Štryncl (dir.)
 • Vladimír Godár: Stála matka
  pre ženský hlas a komorný orchester
  15. 9.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Drevený artikulárny kostol, Svätý Kríž, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Miloš Valent (vn), Solamente naturali, Martin Majkút (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Vladimír Godár: Majkomašmalon
  8. 11.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Jazz Festival, Friedenskirche, Ludwigshafen, DE
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Miloš Valent (vl), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Marek Štryncl (dir.)
 • Vladimír Godár: Majkomašmalon
  8. 11.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Jazz Festival, Friedenskirche, Ludwigshafen, DE
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Miloš Valent (vl), Michal Sťahel (vc)
  Premiéra verzie pre ženský hlas, violu a violončelo.

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2018-10-07 Matiné v Mirbachovom paláci
  Solamente Naturali a Helga Varga Bachová

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár


« späť na zoznam Aktualizované: 08. 08. 2019