Profil osobnosti

Foto: Ida Černecká Autor: Pavel Kastl

Ida Černecká

7. 3. 1949 Bratislava

vážna hudba
klavír, klavírna spolupráca
pedagóg – klavír

Pôsobenie v: Klavírne duo Ida Černecká & František Pergler

Bio

Bio

1964 – 1969
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Pavla Pokojná)
1969 – 1974
VŠMU (klavír – Rudolf Macudzinský)
1974 – 1976
Čajkovského konzervatórium v Moskve (postgraduálne štúdium, klavír – Viera Gornostajevová)
1978 – 1988
klavírna pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave
od 1984
pedagogička na VŠMU (1990 docentka, 1996 profesorka, od 1994 vedúca katedry klávesových nástrojov)
1996 – 1998
predsedníčka Akademického senátu VŠMU
1991 – 2002
členka Rady Hudobného fondu
-
členka Komisie koncertných umelcov HF, predstavenstva Spolku koncertných umelcov, Festivalového výboru BHS, organizačného výboru Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela
- hlavná organizátorka a garantka medzinárodnej klavírnej súťaže Piano Bratislava

Ida Černecká koncertuje doma i v zahraničí. Spolupracuje s domácimi (SF, ŠF Košice, ŠKO Žilina, SOSR) i zahraničnými telesami (Berlínsky rozhlasový orchester). V oblasti komornej hudby spolupracuje s mezzosopranistkou Martou Beňačkovou, s klaviristom Františkom Perglerom vystupuje s repertoárom pre klavír štvorručne.

Popri koncertnej aktivite tvorí dôležitú oblasť jej tvorivých snáh pedagogická činnosť. Jej žiaci sa umiestňujú na popredných miestach domácich i medzinárodných súťaží. K jej najvýznamnejším absolventom z VŠMU patria Katarína Brejková, Magdaléna Dianovská, Kamil Mihalov, Jana Nagy-Juhász, Martina Starostová, Zuzana Zamborská; z ašpirantov Daniel Buranovský, Mária Heinzová, Zuzana Paulechová, František Pergler, štipendista SHF Marián Pivka. Viedla majstrovské kurzy na Medzinárodných interpretačných kurzoch v Piešťanoch a na bratislavských letných kurzoch pre účastníkov z Japonska. Bola členkou porôt medzinárodných interpretačných súťaží zahraničných (Concertino Praga, Ľubľana a Janáček-Martinů v Brne) i bratislavských (Medzinárodná súťaž J. N. Hummela a Piano Bratislava), predsedala na súťažiach slovenských konzervatórií. Roku 2002 bola odbornou gestorkou podujatia Hommage à Carl Czerny, kde prednášala o význame tohto pedagóga. Prednáša o problémoch metodiky a interpretačnej praxe. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom ako autorka hudobno-slovných relácií.

„Hru Idy Černeckej charakterizuje čistý klavírny rukopis, prepracovanosť viacvrstvovej faktúry (Schumann, Debussy), vysoká kultivovanosť, dôraz na tónotvorbu, elegancia, krehká lyrická spevnosť meditatívneho typu."
(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 27)

Bibliografia

 • Ursínyová, Terézia: Ida Černecká a František Pergler v Mirbachu: Brilantnosť a poézia v romantike
  2016 In: www.operaslovakia.sk/ida-cernecka-a-frantisek-pergler-v-mirbachu-brilantnost-a-poezia-v-romantike
  Opera Slovakia 2016
 • Chalupka, Ľubomír: Úcta k tvorivosti
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 5
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 6
 • Ursínyová, Terézia: Dialóg spriaznených duší
  2014 Literárny týždenník 20.8. roč. 27, 2014, č. 27-28, s. 7
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život 2011, č. 12, s. 10
 • Mihalov, Kamil: O kariére klaviristky, ktorá by žila len z koncertovania, som neuvažovala
  2010 Hudobný život 2010, č. 7-8, s. 27 – 30
 • Čížik, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej
  2010 Hudobný život 2010, č. 1-2, s. 3
 • Rusó, Vladimír: Štyri stretnutia s Hammerklavierom
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 5, s. 12 – 13
 • (M. A.): Koncert slovačkih pijanista [recenzia na vystúpenie 4-ručne na festivale v Sarajeve v spolupráci s F. Perglerom]
  2007 Dnevni Avaz 22.7. 2007
 • (K. R.): Koncert pijanističkog dua iz Slovačke [ohlas na vystúpenie na festivale Baščaršijske noci 2007 v Sarajeve v spolupráci s F. Perglerom]
  2007 Oslobodenje 21.7. 2007
 • Puškášová, Melánia: French Music for Piano Duet
  2006 Hudobný život 2006, č. 4, s. 31 – 32
 • Čížik, Vladimír: Ida Černecká
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 26 – 28
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Čížik, Vladimír: Jubilujúca Ida Černecká
  1999 1999, č. 4, s. 2
 • Ursínyová, Terézia: Piano Bratislava
  1999 1999, č. 3, s. 30–31
 • –:: Prichádzajú k nám po inšpiráciu (o vedení kurzu pre účastníkov z Japonska)
  1997 1997, č. 18, s. 11
 • Černecká Ida; Ursínyová, Terézia: Talenty za kráľovským nástrojom : Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela očami Idy Černeckej
  1996 Slovenská republika 18.7. 1996, č. 166, s. 10
 • Berger, Igor: Klavír inšpirujúci - klavír inšpirovaný : Daniela Rusó, Ida Černecká, Garrick Ohlson
  1995 Hudobný život 1995, č. 20-21, s. 5
 • Rúfus, Milan: Dieťa sa modlí už tým, ako žije : Klaviristka Ida Černecká sa rozpráva s básnikom Milanom Rúfusom
  1994 Literárny týždenník 1994, č. 51-52, s. 8
 • Černecká Ida; Litschauerová, Nina: Spoločník na dobré i zlé časy : Zhovárame sa s klaviristkou Idou Černeckou
  1994 Nové slovo bez rešpektu 1994, č. 50, s. 16 – 17
 • -vč-: Poézia - tónmi i slovom
  1994 Hudobný život 1994, č. 3, s. 4
 • Ursínyová, Terézia: V hlbokom porozumení
  1993 1993, č. 8, s. 4
 • Čížik, Vladimír: Miesto pre klavír
  1992 1992, č. 7, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Jedna zo silnej generácie : Klaviristka Ida Černecká
  1992 Večerník 26.2. 1992, č. 40, s. 5
 • Černecká Ida; Dohnalová, Lýdia: Kvalita a náročnosť
  1992 Hudobný život 1992, č. 13, s. 8
 • Dohnalová, Lýdia; Černecká, Ida: Kvalita a náročnosť
  1992 Hudobný život 1992, č. 13, s. 8
 • Berger, Igor: Chopin s Idou Černeckou
  1991 Hudobný život 1991, č. 1, s. 5
 • Jurík, Marián: Dvakrát z OPUS-u : Fryderyk Chopin- Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol op. 11
  1990 Hudobný život 1990, č. 5, s. 5
 • Černecká Ida; Pokorný, Juraj: Myšlienky o charaktere hudobnej kritiky : Hovoríme s klaviristkou Idou Černeckou
  1990 Literárny týždenník 1990, č. 38, s. 15
 • Blahynka, Miloslav: Z gramoplatní OPUS–u
  1990 Literárny týždenník 1990, č. 20, s. 9
 • Puškášová, Melánia: Hudba a interpret
  1989 1989, č. 22, s. 3
 • Černecká, Ida; Nejgauz, Genrich Gustavovič : Spomienky, úvahy, korešpondencia
  1988 Hudobný život 1988, č. 6, s. 8
 • Černecká, Ida; Nejgauz, Genrich Gustavovič : Spomienky, úvahy, korešpondencia : 3. Genrich Gustavovič Nejgauz - klavirista a pedagóg
  1988 Hudobný život 1988, č. 5, s. 8
 • Indjič, Eugen; Černecká, Ida: Niekoľko otázok Eugenovi Indjičovi
  1988 Hudobný život 1988, č. 10, s. 4
 • Ursínyová, Terézia: Nevstúpiť dvakrát do toho istého prúdu
  1987 Večerník 1987, č. 46 (6. 3.), s. 6–7
 • Duffek, Kornel: Klaviristka Ida Černecká
  1985 1985, č. 13, s. 4
 • Letňanová, Elena: Recitál Idy Černeckej
  1982 Nové slovo 1982, č. 2, s. 20
 • Ida Černecká
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 9 – 11
 • Podracký, Igor: V. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1980 1980, č. 6, s. 4
 • Šuhajdová, Jana; Kyselová, Nora: Podnetné "Stretnutie múz" v Mirbachu
  1980 Hudobný život 1980, č. 14, s. 7
 • Čížik, Vladimír: Mladí v Trenčianskych Tepliciach
  1975 1975, č. 16, s. 3
 • Čížik, Vladimír: Diplomový recitál mladej slov. klaviristky Idy Černeckej
  1974 Hudobný život 1974, č. 8, s. 4
 • Čížik, Vladimír: Ida Černecká
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 29 – 30
 • Čížik, Vladimír: Predstavuje sa. Ida Černecká
  1973 1973, č. 20, s. 3
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 12
 • Personálna bibliografia
 • Eva Fischerová-Martvoňová : Rozhovory o problémoch klaviristu-interpreta a klaviristu-pedagóga
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 11, s. 25
 • Mladí klaviristi súťažili v Budapešti
  2006 Hudobný život 2006, č. 9, s. 32
 • Černecká, Ida; Nejgauz, Genrich Gustavovič : Spomienky, úvahy, korešpondencia : Genrich Gustavovič Nejgauz - poet klavíra
  1988 Hudobný život 1988, č. 4, s. 12
 • Hudobná jar v Leningrade
  1985 Hudobný život 1985, č. 9, s. 6
 • O sovietskej a našej klavírnej pedagogike
  1979 Hudobný život 1979, č. 9, s. 1

Diskografia

 • Foto: Ján Cikker : Komorné a koncertantné diela JÁN CIKKER : KOMORNÉ A KONCERTANTNÉ DIELA
  2015 CD – Pavlík Records PA 0099-2-131
  1. Ján Cikker: Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Ján Cikker: Dve skladby pre mládež op. 27 – Mamička spieva
   František Pergler (pf)
  3. Ján Cikker: Desať uspávaniek na slová ľudovej piesne
   Marta Beňačková (a), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Ján Cikker: Dupák op. 31 č. 1
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  5. Ján Cikker: Domovina
   Korngold Quartet
  6. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Jordana Palovičová (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Foto: Antonín Dvořák: Slovanské tance ANTONÍN DVOŘÁK: SLOVANSKÉ TANCE
  2011 CD – Diskant DK0144-2131
  1. Antonín Dvořák: Slovanské tance I. rad – op. 46
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf), Klavírne duo Ida Černecká & František Pergler
  2. Antonín Dvořák: Slovanské tance II. rad – op. 72
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf), Klavírne duo Ida Černecká & František Pergler
 • Foto: Poetic Pictures for Piano Duet POETIC PICTURES FOR PIANO DUET
  2011 CD – Diskant DK0143-2131
  1. Robert Schumann: 12 vierhändige Klavierstücke für kleine und große Kinder, op. 85
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf), Klavírne duo Ida Černecká & František Pergler
  2. Johannes Brahms: Walzer für Klavier zu 4 Händen, op. 39
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf), Klavírne duo Ida Černecká & František Pergler
  3. Robert Schumann: Bilder aus Osten 6 Impromptus für das Pianoforte zu vier Händen, op. 66
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf), Klavírne duo Ida Černecká & František Pergler
 • Foto: French Music for Piano Duet FRENCH MUSIC FOR PIANO DUET
  2005 CD – Diskant DK 0088 -2 131

  Ida Černecká, František Pergler – klavír 4-ručne
  1. Georges Bizet: Detské hry, op. 22
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  2. Claude Debussy: Malá suita
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  3. Gabriel Fauré: Dolly, op. 56
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  4. Francis Poulenc: Sonáta 1918
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
 • Foto: Juraj Hatrík – Piano Music for Children JURAJ HATRÍK – PIANO MUSIC FOR CHILDREN
  2005 CD – Diskant DK 0084-2 131
  1. Juraj Hatrík: Krajinou šťastného princa II
   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
  2. Juraj Hatrík: Suita H. CH. A.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Juraj Hatrík: Rozprávky pre Barborku I–III
   Ivan Gajan (pf)
  4. Juraj Hatrík: Sedem brán k tajomstvu
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Pelle Otvorušká uvádza klavírne rozprávky Juraja Hatríka PELLE OTVORUŠKÁ UVÁDZA KLAVÍRNE ROZPRÁVKY JURAJA HATRÍKA
  2005 CD – Diskant DK 0086-2 131
  1. Juraj Hatrík: Krajinou šťastného princa II
   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
  2. Juraj Hatrík: Rozprávky pre Barborku I–III
   Ivan Gajan (pf)
  3. Juraj Hatrík: Suita H. CH. A.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Juraj Hatrík: Sedem brán k tajomstvu
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Classical Top 40 : The 40 Most Beautiful Classical Melodies CLASSICAL TOP 40 : THE 40 MOST BEAUTIFUL CLASSICAL MELODIES
  2004 CD – Brilliant Classics 99301
  1. Klára Havlíková (pf), Ida Černecká (pf), Stanislav Zamborský (pf), Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Quido Hölbling (vn), Aladár Móži (vn), Richard Vandra (vc), Jozef Zsapka (gui), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Muzyka i Tatry MUZYKA I TATRY
  2003 CD – Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego 19 34-500 (Poľsko)

  Ida Černecká, František Pergler – klavír 4-ručne
  1. Ján Cikker: Dupák op. 31 č. 1
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  2. Tibor Andrašovan: Tanec z Podhalia
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  3. Władysław Żeleński: V Tatrách
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
 • Foto: Ivan Parík : Musica da camera IVAN PARÍK : MUSICA DA CAMERA
  2002 CD – Hudobný fond SF 00342131
  1. Ivan Parík: Kyrie na pamäť Konštantína filozofa
   Ivan Sokol (org)
  2. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Ján Slávik (vc)
  3. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl)
  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)
  8. Ivan Parík: Listy
   Ida Černecká (pf)
  9. Ivan Parík: Pastorale
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Hanuš Domanský HANUŠ DOMANSKÝ
  1985 LP – Opus 9111 1503
  1. Hanuš Domanský: Bagately
   Ida Černecká (pf)
  2. Hanuš Domanský: Dithyramby
   Peter Toperczer (pf)
  3. Hanuš Domanský: Klapancie
   Slovenskí madrigalisti, Dalibor Machek (bat), Stanislav Mášik (bat), Ladislav Holásek (dir.)
  4. Hanuš Domanský: Elegická suita
   Magdaléna Blahušiaková (s), Marian Lapšanský (pf)

Ocenenia

 • Pamätná medaila Umeleckej a vedeckej rady VŠMU
  2019 za výnimočnú pedagogickú a umeleckú činnosť a za významný prínos v rozvoji VŠMU (pri príležitosti 70. výročia vzniku školy)
 • Cena Frica Kafendu
  1997 za vynikajúcu interpretáciu diel slovenských skladateľov
 • Súťaž Ferruccia Busoniho v Bolzane (IT)
  1973 - diplom
 • Súťaž J. S. Bacha v Lipsku (DE)
  1972 - diplom
 • Smetanova súťaž s medzinárodnou účasťou v Hradci Králové (CZ)
  1968 - 1. cena, laureát

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ladislav Kupkovič: Kompliment
  pre klavír štvorručne
  29. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
 • Ladislav Holoubek: O mladosti, o matke... op. 44
  Cyklus piesní pre stredný hlas a klavír
  24. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Ida Černecká (pf)
 • Hanuš Domanský: Pre klavír [1994] Live
  24. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ida Černecká (pf), Daniel Buranovský (pf)
 • Alexander Moyzes: Koncert pre klavír a orchester op. posthum
  pôv. Concertino op.18 pre veľký orchester
  18. 2.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ida Černecká (pf), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ivan Parík: Listy
  Päť drobných skladieb pre klavír
  1994 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Ida Černecká (pf)

Audio

 • Hatrík, Juraj: Krajinou Šťastného princa II  Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 07. 06. 2019