Profil osobnosti

Foto: Elena Letňanová Autor: archív HC

Elena Letňanová

23. 10. 1942 Bratislava

vážna hudba
klavír

Bio

Bio

1960 – 1962
Stavebná fakulta a Fakulta architektúry STU v Bratislave
1962 – 1966
VŠMU (klavír – Rudolf Macudzinski)
1966 – 1968
Hudobná akadémia Frédérica Chopina, Varšava (postgraduálne štúdium klavíra – Maria Wilkomirska)
1977 – 1979
Katedra vied o umení FF UK v Bratislave, doktorandské štúdium hudobnej vedy (Jozef Kresánek)
1981 – 1983
Katedra vied o umení FF UK v Bratislave postdoktorandský kurz hudobnej estetiky (Leonid Stolovič a Jonas Bruveris)
1968 – 1970
pedagogička klavírnej hry na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre
1972 – 1984
zákaz koncertnej činnosti z politických dôvodov
1974 – 1984
odborná asistentka na Katedra vied o umení FF UK v Bratislave (teória interpretácie, klavírna interpretácia, čítanie z partitúr)
1984
emigrácia do USA a obnovenie koncertnej činnosti
1987 – 1992
pedagogička klavíra, dejín klavírnej literatúry a dejín hudby na University of Dayton, Ohio (USA), vedúca katedry klávesových nástrojov (od 1987 docentka)
1992
návrat do vlasti, obnovenie prednáškovej a koncertnej činnosti v Európe, koncertné turné v USA
1994
pedagogička klavírnej hry na Fairfax Conservatory of Music, Virginia (USA)
1995 – 1998
prednášky o klavírnej interpretácii na VŠMU
1992
umelecká riaditeľka Milhaud Festivalu v Daytone, Ohio (USA)
2000
umelecká riaditeľka Flemish Music Festivalu v Bratislave

Elena Letňanová rozvinula bohatú koncertnú aktivitu najmä v zahraničí. Popri domácich festivaloch (Bratislava, Piešťany, Košice, Nitra, Bojnice) sa predstavila na festivaloch vo Viedni, v Ríme, Gente, Bacau, San Franciscu, Daytone, Prahe, Kroměříži, Ostrave, Zlíne, Katowiciach, Toruni a i. a na recitáloch v Carnegie Hall v New Yorku, Washingtone ako aj v ďalších štátoch USA, Kanady, Európy (Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Belgicko, Anglicko, Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Česká republika a i.), Ázie (Izrael) a Japonska. Sólisticky vystúpila so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Čs. rozhlasu, Dayton Philharmonic Orchestra, Filharmonickým orchestrom M. Joru v Bacau, Komorným orchestrom Bohuslava Martinů Brno, Filharmóniou Brno, Brněnštími komorními sólistami, Slovenským komorným orchestrom, Štátnym komorným orchestrom Žilina a ď. pod taktovkou Georga Sebastiena, Philipa Magnussona, Henri van de Veldeho, Ovidia Balana, Ondreja Lenárda, Bystríka Režuchu, Antona Popoviča, Petra Vronského, Evžena Zámečníka, Ondřeja Tajovského a i.

V roku 2009 vystúpila o. i. na medzinárodnom hudobnom festivale Harmonia Moraviae v Zlíne, kde interpretovala dva klavírne koncerty jej dedikované: Concertino for Elena od Richarda Toensinga a Good Company od Boudewijna Buckinxa, ako aj klavírny koncert Henryka Goreckeho. Český rozhlas realizoval z koncertu nahrávku.

V roku 2010 účinkovala o. i. na festivale Forfest (Good Company – Concerto For Piano and String Orchestra od Boudewijna Buckinxa dedikovaný E. Letňanovej).

Od roku 1992 pôsobila aj ako lektorka anglického jazyka na slovenských univerzitách: Lekárska fakulta UK v Bratislave (1992 - 1993), Academia Istropolitana (1995 - 1997), Fakulta architektúry STU v Bratislave (1996 - 1997), Strojnícka fakulta STU v Bratislave (od 2001). Príležitostne sa venuje literárnej činnosti, jej poviedky boli uverejnené v časopisoch Literární noviny, Kultúrny život, Mosty, Kultúra a knižne vo vydavateľstve Tranoscius pod názvom Zamrežovaný denník (2015). 

Bibliografia

 • bj: Elena Letňanová: Zamrežovaný denník /recenzia/
  2015 In: www.kultura.pravda.sk/kniha/clanok/376917-elena-letnanova-zamrezovany-dennik/
  Pravda 2015
 • Vaculovičovi, Zdenka a Václav: XXVI. Forfest 2015 : Kroměříž – Olomouc – Brno – Bratislava, 10.4. – 11.10.
  2015 Ateliér 2015, č. 16-17, s. 12
 • Šišková, Ingeborg: Letňanová medzi súčasnou a starou hudbou
  2013 Hudobný život 2013, č. 10, s. 9
 • Riečanová, Izabela: Klavírna virtuózka Elena Letňanová hrala Liszta
  2012 Banskobystrické noviny MY 21. - 27.2. 2012, č. 7, s. 10
 • Vlnka, Ján: Dve umelecké stretnutia
  2011 Kultúra 1.6. 2011, č. 11, s. 9
 • (hž): spravodajstvo
  2008 roč. XL, 2008, č. 12, s. 2.
 • Urbančíková, Lýdia: Komorné koncerty na Košickej hudobnej jari
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 6, s. 9
 • Horkay, Tomáš: Hudobný rok na Použí
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 5, s. 8
 • Polák, Pavol: Spravodajstvo, koncerty
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 1-2, s. 5
 • De la arsenal la ofrande
  2008 Romania literara [Rumunsko] 2008, č. 37, s. 23
 • De la arsenal la ofrande
  2008 Romania literara, Rumunsko 2008, č. 37, s. 23
 • Kalmuski-Zarea, Ozana : Festivalul International „Zilele Musicii International"
  2008 Ateneu, Rumunsko 2008, č. 10, s. 4
 • Valouch, Jiří; Čarná, Daniela: Igor Kalný
  2008 Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2008, s. 133
 • Vasile Pruteanu: Festival international
  2008 Ziarul de Bacau [Rumunsko] 3.10. 2008, s. 11
 • (ep): spravodajstvo
  2007 Hudobný život roč. XXXIX, 2007, č. 4, s. 11
 • Čorná, Nina: Klaviristka Elena Letňanová: Hudba sa naučila používať zakázané intervaly
  2007 Magazín Víkend [príloha časopisov Sme a Práca] 18.8. roč. 15, 2007, č. 197, s. 28 – 29
 • Čorná, Tina: Hudba sa naučila používať zakázané intervaly
  2007 SME 18.8. 2007, s. 28 – 29
 • Rehák, Oliver: Dvojtónový most do sveta klasiky
  2007 SME 20.9. 2007, s. 21
 • Ľudia, čo urobili Slovensko v roku 2006 lepším : alebo ozajstné osobnosti, ktoré si zaslúžia náš obdiv
  2006 Markíza roč. 9, 2006, č. 51/52, s. 20 – 29
 • Dobrovská, Wanda; Letňanová, Elena: Vnímat vlastní dech v hluku města
  2006 Harmonie 2006, č. 4, s. 34 – 35
 • Vrkoč, Jan: Na Forfestu se hrálo s odvahou
  2005 Opus musicum 2005, č. 4, s. 18 – 24
 • Vrkoč, Jan: Nové rozměry festivalu Forest
  2004 Hudební rozhledy roč. 57, 2004, č. 8, s. 10 – 12
 • Tihlárik, Rado; Letňanová, Elena: Elena Letňanová – uznaná neuznávaná
  2004 Hudobný život 2004, č. 7 – 8, s. 17 – 19
 • Čížik, Vladimír: Matiné v Mirbachu
  2004 Hudobný život 2004, č. 6, s. 20
 • Letňanová, Elena; Beneš, Juraj: Benešova hudba plynie v troch časoch
  2004 SME 23.9. 2004, č. 184, s. 3
 • -msk-: Spomienka na 17. november s klaviristkou
  2004 15.11. 2004, s. 6
 • Hal Sarf (preložila Elena Letňanová): Postmodernisticke omyly 1
  2002 Filozofia roč. 57, 2002, č. 7, s. 525 – 528
 • Letňanová, Elena; Berger, Roman: Umenie otvára cestu k Pravde Bytia- : rozhovor s hudobným skladateľom a teoretikom Romanom Bergerom
  2002 Slovenská hudba roč. 28, 2002, č. 1, s. 90 – 95
 • Palovčík, Michal: Jubileum klaviristky
  2002 Literárny týždenník 31. 10. 2002, č. 40, s. 11
 • Horkay, Tomáš: Namiesto HAPPY BIRTHDAY
  2002 Hudobný život 2002, č. 11, s. 25
 • -sk-: Ein Klavierrezital mit Zündkraft
  2002 Franz Liszt-Gesellschaft Schweiz-Japan, Zürich 2002
 • Habšudová, Zuzana : Returned pianist feeling shunned by compatriots
  2001 Slovak Spectator 13.8. 2001
 • Bokes, Vladimír: Dni flámskej hudby v Bratislave
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 12, s. 24
 • CD reviews
  2000 Piano Journal (London), April 2000
 • Slovak Pianist Revealed Poetic Works
  1999 Daagblatt, Gent 1999
 • Records International Jan. 1998 : Friedrich Nietzsche Hymnus an die Freundschaft, Ermanarich, Newport Classics Discs.Letnanova piano, Nagata violin, Talent DOM 2910 33, 01-049, Belgium
  1998 RIC Jan. 1998, s. 11

 • 1998 Musical America (New York) 1998, s. 214
 • Small Study About Slovak Music
  1998 Nieuwe Vlaamse Muziek Revue (Gent) December 1998, s. 38 – 39
 • Letňanová, Elena; Koszoruová, Valéria : Neznámy skladateľ Friedrich Nietzsche
  1995 Národná obroda 2.9. roč. 6, 1995, č. 203, s. 8
 • Blahynka, Miloslav: Hudba ako omyl : Nietzsche komponistom
  1994 Literárny týždenník roč. 7, 1994, č. 45, s. 15
 • Nietzsche v Bratislave
  1993 Sme 19.5. 1993
 • Ivanová, Marta: Predbehli sme Londýn
  1993 Práca [príloha Kultúra] 26.5. 1993
 • Čížik, Vladimír: Návraty a rekapitulácie
  1992 Hudobný život 1992, č. 10, s. 7
 • Donni Rice: Letnanova Ready for Carnegie Hall Concert
  1992 The Times 22. 4. 1992
 • Letňanová, Elena; Muchová, Eva: Stala som sa slobodným človekom : hovorí slovenská klaviristka žijúca v USA Elena Letňanová
  1991 Večerník 19.7. 1991, č. 139, s. 6 – 7
 • Letňanová, Elena; Šišková, Ingeborg: Matiné v galérii
  1991 Večerník 18.7. 1991, č. 138, s. 5
 • Krebs, Betty Diety : Czech pianist always ready for challenge
  1991 Dayton Daily News 4.8. 1991
 • Reference : McFarland : Piano Interpretation by Elena Letňanová
  1991 New Books May-June 1991, s. 5
 • Krebs, Betty Diety : DAI to host program featuring Dayton musicians
  1991 Dayton Daily News 11.12. 1991
 • John Cage v mníchovskej Neue Pinakothäk
  1991 Kultúrny život 8.10. 1991, s. 14
 • Krebs, Betty Diety : Pianist´s fight for freedom ends in Dayton
  1988 Dayton Daily News 4.2. 1988
 • Bowman, Harry : Acclaimed pianist to present recital
  1986 The Dallas Morning News 20.1. 1986
 • Farmer, Neal: Slovak artist left behind career for freedom
  1985 The Dallas Morning News 7.4. 1985
 • Grossmann, Jan: Kroměříž FORFEST 2017
  2017 Hudobný život 2017, č. 7 - 8, s. 56
 • Lenner, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život 2017, č. 5, s. 4
 • Personálna bibliografia
 • Forfest 2015 : Kroměříž
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 35
 • Kroměříž / Olomouc : 20. výročie Forfestu
  2009 Hudobný život 2009, č. 7-8, s. 41
 • Forfest 2009
  2009 Hudobný život 2009, č. 5, s. 7
 • Horiaci Jan Palach (40. výročie invázie)
  2009 Sme 19.1. 2009, s. 19
 • Čo zostalo odrezané v sovietskej zóne [recenzia na publikáciu Dejiny hudby VI od N. Hrčkovej]
  2009 Sme 17.8. 2009, s. 14
 • Kroměříž : 19. ročník Forfestu
  2008 Hudobný život 2008, č. 8, s. 29
 • Medzinárodný festival Forfest 08
  2008 Kultúra 24.9. 2008, č. 16, s. 8
 • Franz Liszt ako pedagóg
  2007 Hudobný život roč. 2007, 2007, č. 11, s. 18 – 20
 • Fantazírovanie s Mozartom v roku 2006
  2007 Domino fórum 2007, č. 1-2, s. 26
 • Dokumenty doby. Jan Palach
  2007 Tvorba 2007, č. 1, s. 48 – 50
 • Čo Pijoan nepovedal
  2006 Domino fórum 2006, č. 9, s. 23
 • Génius hudobného klasicizmu
  2006 Kultúra 2006, č. 3
 • Festival s posolstvom
  2005 Hudobný život 2005, č. 9 – 10, s. 41 – 42
 • Rozmery vážnej hudby
  2005 Domino fórum 2005, č. 42, s. 23
 • Thus Composed the Philosopher
  2005 Musicologica Olomoucensia VII, Philosophica-Aesthetic 2005, č. 28
 • Tak komponoval filozof : k 160. výročiu narodenia Friedricha Nietzscheho (1844-1900)
  2004 Kultúra roč. 7, 2004, č. 10, s. 14 – 15
 • Tak komponoval filozof- : k 160. výročiu narodenia Friedricha Nietzscheho, neznámeho skladateľa (22. októbra 1844 - 25. augusta 1900)
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 12, s. 34 – 36
 • Palach's burning provokes march
  2004 Slovak Spectator 19.1. 2004, s. 15
 • Beginner´s Slovak
  2003 second edition Hippocrene Books, New York, N. Y. 2003 second edition
 • Hudobné myslenie
  2002 Kultúrny život roč. 3, 2002, č. 16, s. 8
 • Pochod : (19. január 1969)
  2002 Kultúrny život 2002, č. 3, s. 4
 • Beginner´s Slovak
  2001 Hippocrene Books, New York, N. Y. 2001
 • Kresánek, Jozef: The Fundamentals of Musical Thinking [preklad zo slovenského jazyka]
  2001 Mastermusic – Andantino, Zottegem, Belgicko 2001
 • Philosopher F. Nietzsche Composed Romantic Melodies
  2000 Clavier (Illionois, USA) April 2000, č. 4, s. 24 – 30
 • Horiaci
  2000 Literární noviny 5.1. 2000, č. 1-2
 • Frederic Chopin the Teacher
  1999 Nieuwe Vlaamse Muziek Revue (Gent) 1999, č. 4, s. 45 – 46
 • Knižka, ktorá vyšla ako samizdat : úvaha k očakávaným Písačkách pre milovanú Letíciu spisovateľa Dominika Tatarku
  1999 Práca 16.11. 1999, č. 264, s. 13
 • Chopin as a Teacher
  1998 Clavier (Illionois, USA) roč. vol. 37, 1998, č. 2, s. 6 – 10, 49
 • De piano muziek van F. Nietzsche
  1996 Piano Bulletin of EPTA Nederland 1996, č. 6
 • Kakuju muzyku socinjal Fridrich Nisce
  1996 Muzykalnaja akademija (Moskva) 1996, č. 3-4
 • Brian Eno hudba ambientu
  1996 Sme 1996
 • Eyewitness Accounts of Liszt´s Teaching
  1995 Clavier (Illionois, USA) roč. 34, 1995, č. 6, s. 8 – 12
 • Ellen Jane Lorenz Porter americká skladateľka
  1995 Sme 1995
 • Mozart as Piano Teacher
  1994 Piano Journal (Londýn) roč. vol. 15, 1994, č. 43, s. 51 – 53
 • Láska
  1993 Kultúrny život roč. 27, 1993, č. 10, s. 9
 • Book Reviews Piano Interpretation of the 17th, 18th and 19th Centuries
  1993 Piano Journal (Londýn) roč. 14, 1993, č. 40, s. 22 – 23
 • K výstave B. Winkler v Londýnskej Pump House Gallery – Tušenie tieňov
  1993 Sme 20.8. 1993, s. 8
 • Úvaha k nevydaným písačkám D. Tatarku
  1993 Kultúrny život 6.-12. 5. 1993, s. 9
 • Zvuková porucha : (Festival, ktorý by sa mohol konať aj v Európe.)
  1992 Kultúrny život roč. 26, 1992, č. 9, s. 13
 • Festival novej hudby v USA, 1991 : Ženy – skladateľky
  1991 Literárny týždenník roč. 4, 1991, č. 32, s. 15
 • Pohyb vpred : Večery novej hudby
  1991 Kultúrny život roč. 25, 1991, č. 27, s. 12 – 13
 • Piano Interpretation in the 17th, 18th and 19th Centuries
  1991 American Liszt Society Newsletter 1991, č. 1, s. 10
 • Piano Interpretation in the Seventeenth, Eighteenth and Nineteenth Centuries
  1991 Mac Farland & Company, Inc. Publishers, Jefferson, North Carolina and London 1991
 • Czech Pianist to Play Concert at UTA
  1986 Fort Worth Star-Telegram-Arts in Arlington 1986, č. 5, s. 8
 • Recitál Idy Černeckej
  1982 Nové slovo 1982, č. 2, s. 20
 • Sympózium o umeleckej kritike 81
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 22, s. 7
 • Albert Sebestyén: Objaviteľ neznámych hudobných hlbín
  1979 Ľud 22. 11. roč. 32, 1979, č. 276, s. 5
 • Intenzívny dialóg
  1979 Hudobný život 1979, č. 15, s. 2
 • Súčasná slovenská hudba na FORFESTe
  2016 Hudobný život 2016, č. 7 - 8, s. 50

Diskografia

 • Foto: Elena Letňanová Plays Works by Slovak Composers ELENA LETŇANOVÁ PLAYS WORKS BY SLOVAK COMPOSERS
  2014 CD – Hudobný fond SF 00792131
  1. Roman Berger: Soft November Music
   Elena Letňanová (pf)
  2. Miro Bázlik: Šesť epigramov
   Elena Letňanová (pf)
  3. Juraj Beneš: Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do
   Elena Letňanová (pf)
  4. Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 3
   Elena Letňanová (pf)
  5. Tomáš Boroš: Tri reflexie
   Elena Letňanová (pf)
  6. Iris Szeghy: Bolero-Blues
   Elena Letňanová (pf)

Ocenenia

 • Medzinárodná súťaž ARD v Mníchove (DE)
  1969 - postup do 2. kola
 • Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)
  1966 - laureát špeciálnej ceny
 • Medzinárodná súťaž Marguerite Long-Jacques Thibault, Paríž (FR) – celoštátne kolo v Prahe
  1965 - 3. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Miro Bázlik: Šesť epigramov
  pre klavír
  25. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)
 • Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)
 • Tomáš Boroš: Tri reflexie
  pre klavír
  14. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ateliér XXI, Slovenský rozhlas, Štúdio 5, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)
 • Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 3
  9. 5.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)
 • Juraj Beneš: Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do
  25. 10.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Tomáš Boroš: Tri reflexie
  pre klavír
  12. 2.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Dayton, Ohio, US
  INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-04-09 Matiné v Mirbachovom paláci
  Elena Letňanová – klavír

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-04-09 Matiné v Mirbachovom paláci
  Elena Letňanová – klavír, Mária Kráľovičová – umelecké slovo

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-04-09 Matiné v Mirbachovom paláci
  Elena Letňanová – klavír, Mária Kráľovičová – umelecké slovo

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár


« späť na zoznam Aktualizované: 26. 11. 2018