Profil osobnosti

Foto: Viliam Figuš-Bystrý Autor: Archív

Viliam Figuš-Bystrý

28. 2. 1875 Banská Bystrica – 11. 5. 1937 Banská Bystrica

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1885 – 1889
Gymnázium v Banskej Bystrici
1889 – 1893
Učiteľský ústav v Banskej Štiavnici
1893
pedagóg v Piliši (Maďarsko)
1893 – 1895
pedagóg v Ostrej Lúke
1895 – 1902
pedagóg vo Zvolenskej Slatine
1903 – 1906
pedagóg v Padine (Juhoslávia)
od 1907
evanjelická škola v Banskej Bystrici
1911 – 1914
Hudobná akadémia v Budapešti
od 1921
pedagóg na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, tiež zbormajster, organista a dirigent

"Figuš-Bystrý sa venoval zbieraniu slovenských ľudových piesní, ktoré zapisoval na všetkých svojich učiteľských pôsobiskách. V Banskej Bystrici oživil hudobný život mesta, založil spevokol evanjelického spolku a hudobný krúžok, pôsobil ako dirigent, interpret, korepetítor a komponoval komornú hudbu. V rokoch 1922–24 napísal operu Detvan, z ktorej úryvky predviedol dirigent Václav Talich s orchestrom pražského konzervatória. Operu prijal Oskar Nedbal na predvedenie v SND a jej premiéra sa uskutočnila 1. 4. 1928 v Bratislave. O Figušove diela, ktoré komponoval v rokoch 1932–36, prejavili záujem českí umelci. Figuš-Bystrý sa svojou tvorbou veľmi intenzívne angažoval na vzniku slovenskej národnej hudby. Bola to slovenská ľudová pieseň, ktorú chápal ako zdroj špecifickosti národnej hudby. Ľudovú pieseň upravoval do piesňových cyklov a zbierok (Slovenské ľudové piesne zo Zvolenskej Slatiny pre spev a klavír; 1000 slovenských ľudových piesní pre klavír a i). Popri komornej tvorbe v centre jeho záujmu stála lyrická pieseň. Zhudobňoval texty slovenských básnikov, ktorých strofické predlohy mu napomáhali vytvárať ucelenú formu a hudobne charakterizovať slovo uplatňujúc invenčnú melodiku a novoromanticky orientovanú harmóniu. Operou Detvan anticipoval úsilie slovenskej hudobnej tvorby, ktoré dozrelo v 40. a 50. rokoch a vymanil sa ňou z dlhodobej orientácie na hudobnú mikroformu. Medzi Figušove najlepšie hudobné diela patria cykly umelých piesní pre spev a klavír: Sny op. 8, Po poliach a lúkach op. 53 a 83, Túžby op. 76, Mati moja! op. 83. Svojím skladateľským dielom sa zapísal medzi reprezentantov novej vývinovej cesty slovenského hudobného umenia."

 

(MUNTÁG, Emanuel: Viliam Figuš-Bystrý. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 93.)

Diela

 • opera
 • Detvan op. 64

  1922–1926 TEXT: E. B. Lukáč podľa A. Sládkoviča
 • iné javiskové
 • Staré hodiny op. 59

  Spevná a tanečná scéna
  1922 TEXT: O. Rosenauer
  OBSADENIE: t, CF, pf
 • Nemôžem byť tvojou… op. 68

  Lyrická scéna
  1926 TEXT: P. Bella-Horal podľa J. Zelienskeho
  OBSADENIE: vv, CM, pf
 • Pod Poľanou op. 109

  Ľudová hudobno-spevná scéna
  1937 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: v, CF, CMa, orch
 • symfonický orchester
 • Z mojej mladosti op. 56

  1921–1934 OBSADENIE: orch
 • Marta-Polka (z Tancov op. 3)

  1936 OBSADENIE: orch
 • Mesiac rozpráva op. 110

  (inštrumentácia Ján Cikker)
  1937 OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • inštrumentálne komorné diela
 • Elena-Polka (z Tancov op. 3)

  1910 OBSADENIE: 2cl, cmb, 2vn, vl, vc, cb
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Tance op. 3

  1893–1922 OBSADENIE: pf/pf4m
 • Lístky do pamätníka op. 44

  1916–1922 OBSADENIE: pf
 • Pestré lístky op. 54

  1921–1933 OBSADENIE: pf
 • Slávnostný pochod op. 61

  1922 1922, rev. 1932
  OBSADENIE: pf/pf4m/orch
 • Hudobné miniatúry op. 86

  1932–1933 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Šesť skladieb pre organ op. 107

  1936–1937 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Sonatína č. 1 G dur op. 37

  1913 OBSADENIE: vn, pf
 • Sonatína č. 2 C dur op. 38

  1914 OBSADENIE: vn, pf
 • Hudobné rozmary op. 55

  1914–1933 OBSADENIE: vn, pf
 • Sonatína č. 3 d mol op. 42

  1915 OBSADENIE: vn, pf
 • Perličky op. 43

  1915–1933 OBSADENIE: vn, pf
 • Náladové obrazy op. 46

  1916 1916, rev. 1931
  OBSADENIE: vn, pf (archi)
 • Päť skladieb pre husle a organ op. 45

  1916–1926 OBSADENIE: vn, org
 • Sonáta e mol op. 97

  1934 OBSADENIE: vn, pf
 • tri nástroje
 • Z detského života op. 32

  1912–1919 OBSADENIE: vn, vl, pf
 • Scherzo op. 33

  1915 OBSADENIE: vn, vl, pf
 • Sláčikové trio G dur op. 58

  1921–1936 OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Sláčikové trio e mol op. 108

  1937 OBSADENIE: vn, vl, vc
 • štyri nástroje
 • Klavírne kvarteto Es dur op. 48

  1918 25'
  OBSADENIE: vn, vl, vc, pf
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Régi gyász

  TEXT: D. Krman
  OBSADENIE: v, harm
 • Vallásos dalok op. 5

  1901–1923 TEXT: K. Sántha, F. Gyurátz Ferenz, Runherz-Payr, L. Vargha, L. Nagy
  OBSADENIE: v, pf/harm/org
 • Zdravas buď Panno Maria! op. 7

  1902 OBSADENIE: v, org
 • Náboženské piesne op. 62

  1922–1935 TEXT: M. Sládkovič, J. Gašparík-Leštinský, O. Bella, V. Roy
  OBSADENIE: v, org
 • 6 ofertórií op. 88

  1932 OBSADENIE: v, org
 • 6 ofertórií op. 89

  1932 OBSADENIE: 2v, org
 • Dve Ave Maria op. 94

  1933 OBSADENIE: v, vn, org
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Magyar népdalok op. 1

  1893–1922 TEXT: J. Kneppo, S. Petöfi, Kempelen, L. Jósa, J. Lehoczky, K. Molnár
  OBSADENIE: v, pf
 • Kuruc nóták op. 4

  1897 TEXT: S. Endrődi
  OBSADENIE: v, pf
 • Dalok op. 6

  1901–1910 TEXT: Temérdek, A. Váradi, J. Lévai, E. Krüszelyi, J. Kiss
  OBSADENIE: v, pf/folkb
 • Svrčok a svätojánska muška op. 9

  1903 TEXT: A. Sládkovič
  OBSADENIE: 2vf, pf
 • Sny op. 8

  1903–1933 TEXT: I. Gall, Horin, J. Botto, S. Chalupka, J. Králik, Slávičí, I. Krasko, E. B. Lukáč, V. Roy
  OBSADENIE: v, pf
 • Pravda op. 22

  1906 TEXT: A. Sládkovič
  OBSADENIE: v, pf
 • Po poliach a lúkach op. 53, zošit I.

  1920 TEXT: M. Kovalevská, Horin, P. Bella-Horal, L. Rigellová, F. Votruba, Slávičí, V. Roy
  OBSADENIE: v, pf
 • Rozpomienka op. 69

  1926 TEXT: I. Gall
  OBSADENIE: v, pf
 • Túžby op. 76

  1926 TEXT: B. Klimo-Hájomil
  OBSADENIE: v, pf
 • Drei Lieder op. 81

  1928 TEXT: W. Weill
  OBSADENIE: v, pf
 • Slniečko zapadlo op. 82

  1929 TEXT: P. Bella-Horal
  OBSADENIE: t, s, pf
 • Mati moja! op. 85

  1929–1932 TEXT: P. O. Hviezdoslav, F. Ruppeldt
  OBSADENIE: v, pf/orch
 • Po poliach a lúkach op. 83, zošit II.

  1929–1935 TEXT: Horin, P. O Hviezdoslav, J. K. podľa Vulkana, V. Roy, A. C. Borinský, M. Kovalevská, L. Rigellová, P. Bella-Horal, I. Žiak-Somolický
  OBSADENIE: v, pf
 • Blška

  úprava melódie M. Schneidera-Trnavského
  1930 TEXT: „Harmančan“
  OBSADENIE: v, pf
 • Herbst op. 92

  1932 TEXT: H. Tronner
  OBSADENIE: v, pf
 • Jesenné piesne op. 95

  1932–1934 TEXT: Slávičí, A. Klas, I. Krasko, V. Roy
  OBSADENIE: v, pf
 • Vlastenecké piesne op. 100

  1934–1935 TEXT: V. Wagner, M. Rázus, P. O. Hviezdoslav, A. Sládkovič, Š. Krčméry
  OBSADENIE: v, pf
 • Žiale a radosti op. 99

  1934–1937 TEXT: V. Roy
  OBSADENIE: v, pf
 • Vojenské piesne op. 106

  1936 TEXT: B. Fortelný, B. Brožek, J. B. Dolenský
  OBSADENIE: v, pf
 • hudobné divadlo
 • Piesne k štyrom činohrám op. 65

  1924–1932 TEXT: V. Hurban Vladimírov: Reštaurácia; B. A. Pavlovič: Chce sa vydať; B. A. Pavlovič: Láska v bruchu; Ľ. Kubány: Hôrni chlapci
  OBSADENIE: v,V, pf
 • úpravy folklóru
 • Slovenské ľudové piesne (Veľká Slatina) op. 28, zošit I.

  1903 OBSADENIE: v, pf
 • Slovenské ľudové piesne (Veľká Slatina) op. 35, zošit II.

  1913 OBSADENIE: v, pf
 • Slovenské ľudové piesne (Veľká Slatina) op. 39, zošit III.

  1915 OBSADENIE: v, pf
 • Slovenské ľudové piesne (Veľká Slatina) op. 40, zošit IV.

  1915 OBSADENIE: v, pf
 • Slovenské ľudové piesne (Veľká Slatina) op. 41, zošit V.

  1915 1915, rev. 1936
  OBSADENIE: v, pf
 • Slovenský zborník op. 51a

  1919–1920 OBSADENIE: CM, CF, CMa
 • Slovenský zborník op. 57

  1921 OBSADENIE: CM
 • Tisíc slovenských ľudových piesní op. 63, zv. I.

  1924 OBSADENIE: pf
 • Tisíc slovenských ľudových piesní op. 66, zv. II.

  1925 OBSADENIE: pf
 • Tisíc slovenských ľudových piesní op. 67, zv. III.

  1926 OBSADENIE: pf
 • Tisíc slovenských ľudových piesní op. 70, zv. IV.

  1926 OBSADENIE: pf
 • Tisíc slovenských ľudových piesní op. 71, zv. V.

  1926 OBSADENIE: pf
 • Tisíc slovenských ľudových piesní op. 74, zv. VI.

  1926 OBSADENIE: pf
 • Tisíc slovenských ľudových piesní op. 75, zv. VII.

  1926 OBSADENIE: pf
 • Tisíc slovenských ľudových piesní op. 77, zv. VIII.

  1927 OBSADENIE: pf
 • Tisíc slovenských ľudových piesní op. 78, zv. IX.

  1927 OBSADENIE: pf
 • Tisíc slovenských ľudových piesní op. 79, zv. X.

  1927 OBSADENIE: pf
 • Pochodové piesne

  1928–1930 OBSADENIE: v/V
 • Ja som bača veľmi starý…

  (zo Slovenských zvukov op. 87)
  1932 OBSADENIE: b, CMa, pf
 • Pršianska gajdová pieseň (zo Slovenských zvukov op. 87)

  1932 OBSADENIE: pf
 • Poľné kvietky op. 96

  1933 OBSADENIE: pf
 • Ľudové balady op. 101

  1934 OBSADENIE: v, pf
 • Pochodové slovenské ľudové piesne

  (výber z Pochodových piesní)
  1934 OBSADENIE: v/V
 • Púchovské piesne op. 102

  1934 OBSADENIE: v, pf
 • Zbojnícke piesne op. 98

  1934–1935 OBSADENIE: v, pf
 • zborové
 • Vallásos karok op. 47

  1903–1918 TEXT: F. Gyurátz, Gy. Laczkó, A. - Körmendy
  OBSADENIE: CMa, CM
 • Náboženské zbory op. 10

  1903–1936 TEXT: O. Bella, M. Sládkovičov, Ľ. Podjavorinská, J. Gašparík-Leštinský, M. Braxatoris, K. Kuzmány, J. Tranovský
  OBSADENIE: CMa/CM/CF
 • Nad Tatrou sa blýska…

  1919 TEXT: J. Matuška
  OBSADENIE: CM/CMa
 • Miešané zbory op. 60

  1922 1922, rev. 1936
  TEXT: P. O. Hviezdoslav, Kýčerský, D. Polský, J. Petrovič
  OBSADENIE: CM (CMa)
 • miešaný zbor
 • Nebudem, nebudem v tej Bystrici bývať…

  OBSADENIE: CM
 • Hej, Slováci!

  1919 TEXT: S. Tomášik
  OBSADENIE: CM
 • Miešané zbory op. 60

  1921–1922 TEXT: P. O. Hviezdoslav, Kýčerský, D. Polský, J. Petrovič
  OBSADENIE: CM
 • Hojže, Bože…

  1926 3'
  TEXT: A. H. Krčméry, A. Sládkovič
  OBSADENIE: CMa/CM
 • Zborník pre stredné školy a učiteľské ústavy op. 73, zošit II.

  1926 TEXT: ľud., J. Petrovič, A. H. Krčméry, K. Kuzmány
  OBSADENIE: CM
 • Zborník pre stredné školy a učiteľské ústavy op. 72, zošit I.

  1926–1927 TEXT: ľud., Horin
  OBSADENIE: CM
 • Zborník pre stredné školy a učiteľské ústavy op. 73, zošit II.

  1926–1927 TEXT: ľud., J. Petrovič, K. Kuzmány
  OBSADENIE: CM
 • 10 chorálov op. 84

  1932–1933 TEXT: M. Braxatoris, P. Beblavý, M. Rázus, P. O. Hviezdoslav, B. Klimo-Hájomil, J. Boor, Š. Krčméry, J. Gašaprík-Leštinský, F. J. Mošovský
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Mužské zbory op. 49

  1914–1926 TEXT: I. Krasko, M. Konopnická, Horin, M. Rázus
  OBSADENIE: CMa
 • Dve heslá pre spevokoly op. 80

  1928 TEXT: M. Rázus, Š. Krčméry
  OBSADENIE: CMa
 • zbor a nástroje
 • Új év napján (z Vallásos karok op. 47)

  1901–1923 OBSADENIE: CM/CMa, org
 • Esti dal (z Vallásos dalok op. 5)

  1909 OBSADENIE: CF, salónny orch.fl, harm, 2vn, vl, vc, cb
 • Ecce sacerdos magnus op. 90

  1932 OBSADENIE: CM, org/orch
 • sóla, zbor a klavír
 • Pókainé

  1894 TEXT: P. Gyulai
  OBSADENIE: vv, CM, CMa, pf
 • Mikes op. 2

  1894–1936 TEXT: J. Lévai
  OBSADENIE: v/CMa, pf
 • Szép Gacsó Ilona op. 12

  1900 TEXT: L. Pósa
  OBSADENIE: vv, CM, CMa, pf
 • Tatárjárás op. 27

  1904 TEXT: J. Vida
  OBSADENIE: vv, CM, CMa, pf
 • Pieseň pokoja, lásky a mieru op. 29

  1906 TEXT: P. O. Hviezdoslav
  OBSADENIE: s, CF, pf
 • Az egri leány op. 30

  1907 TEXT: J. Arany
  OBSADENIE: vv, CM, CMa, pf
 • Rákocziné op. 31

  1910 TEXT: J. Arany
  OBSADENIE: vv, CMa, pf
 • Leányálom op. 34

  1913 TEXT: O. Rosenauer
  OBSADENIE: vv, CF, CM, pf
 • Slovenská pieseň op. 36

  1913 1913, rev. 1931
  TEXT: P. O. Hviezdoslav
  OBSADENIE: vv, CM, pf
 • Hófehérke op. 50

  1918 TEXT: Gy. Laczkó, A. Körmendy
  OBSADENIE: vv, CB, CF, pf
 • Tou našou dolinkou op. 52

  1920 TEXT: Vrbický
  OBSADENIE: s, CM/CMa, pf
 • hudba pre rozhlas
 • Bačov žart op. 104

  1935 TEXT: J. Poničan
  OBSADENIE: v, CMa, folkb

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna
  1983 Obzor, Bratislava 1983, s. 11–13
 • DOBRÍK, Dušan: Viliam Figuš-Bystrý 1875–1937
  1976 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1976
 • MUNTÁG, Emanuel: Viliam Figuš-Bystrý. Život a dielo (1875–1937)
  1973 Matica slovenská, Martin 1973
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia
  2019 Slovenská Hudba roč. 45, 2019, č. 1, s. 47-82
 • BÁRDIOVÁ, Marianna: Klavír v živote a tvorbe Viliama Figuša-Bystrého
  2015 Musicologica Slovaca roč. 32, 2015, č. 2, s. 266-291
 • MUNTÁG, Emanuel: Opera Detva Viliama Figuša-Bystrého
  2002 K pocte Jána Cikkera, STIMUL, Bratislava 2002, s. 117–124
 • BURLAS, Ladislav: Zakladatelia realistickej tradície v slovenskej hudbe
  1953 Kultúrny život 1953, č. 9
 • BOKESOVÁ, Zdenka: V. Figuš-Bystrý
  1947 Slovenská hudba 1947, s. 22–23
 • Umelecká kritika a publicistika
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 6–8
 • KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 2
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 3
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Albrechtina
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 10, s. 2
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Viliam Figuš-Bystrý: Sny, cyklus piesní pre spev a klavír
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 55–59
 • Personálna bibliografia
 • Ako povstala prvá slovenská opera „Detvan“
  1926 Slovenské pohľady 1926, s. 194–206

Diskografia

 • Foto: Slovenská pieseň : Danubius Octet Singers SLOVENSKÁ PIESEŇ : DANUBIUS OCTET SINGERS
  2017 CD – Harmonia Seraphica 2411-003-2
  1. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  2. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Hoj, zem drahá
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  3. Viliam Figuš-Bystrý: Hojže, Bože…
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  4. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Zmráka sa
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Hoj vlasť moja
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  6. Alexander Moyzes: Devín, milý Devín
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  7. Leoš Janáček: Na prievoze
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  8. Béla Bartók: Päť slovenských ľudových piesní pre mužský zbor
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri mužské zbory – Povedzte mojej materi
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  10. Ján Móry: Naše krásne Pohronie
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  11. Ján Móry: Hej, tá paša zelená
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  12. Ján Móry: Povedala, že ma nechce
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  13. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Meeraugen (Morské oká)
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  14. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Zipser Choral (Spišský chorál)
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  15. Ladislav Kupkovič: Sedem starodávnych piesní rádu pijanského
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Štefánik. Mali sme my sokola op. 51
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
 • Foto: Vzlietli orli vysoko VZLIETLI ORLI VYSOKO
  2015 DVD – Harmonia Seraphica
  1. anonym / Karol Kuzmány: Kto za pravdu horí
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  2. Andrej Sládkovič: Vrstovníkom
   Juraj Sarvaš (spk)
  3. Ján Valašťan-Dolinský / Ľudovít Štúr: Nitra, milá Nitra
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  4. Michal Laciak / Viliam Paulíny-Tóth: Prosba
   Marián Hrdina (b)
  5. Ľudovít Štúr: Reč na Uhorskom sneme z 15. 1. 1848 – úryvok
   Juraj Sarvaš (spk)
  6. anonym / Viliam Paulíny-Tóth: Kto si rodom Slovák
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  7. Janko Kráľ: Orol
   Juraj Sarvaš (spk)
  8. Alexander Moyzes: Devín, milý Devín
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  9. Ľudovít Štúr: Rozlúčenie
   Juraj Sarvaš (spk)
  10. Viliam Figuš-Bystrý: Hojže, Bože…
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  11. Andrej Sládkovič: Marína
   Juraj Sarvaš (spk)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Hoj, vlasť moja
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  13. Jozef Miloslav Hurban: Reč na súde v Pešti 5. 3. 1869
   Juraj Sarvaš (spk)
  14. Ľudovít Vansa / Samo Tomášik: Kolo Tatier čierňava
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  15. Milan Rúfus: Modlitba za Slovensko
   Juraj Sarvaš (spk)
  16. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
 • Foto: AVE MARIA et alia opera musica sacra AVE MARIA ET ALIA OPERA MUSICA SACRA
  2013 CD – Music Forum 2306-001-2
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Diffusa est gratia
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Duchovné piesne z Cantus Catholici
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne op. 39 – Otče náš
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  5. Ján Levoslav Bella: Ad te Domine levavi
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  6. Ján Levoslav Bella: Saul und David op. 7
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  7. Ján Levoslav Bella: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  8. Alexander Albrecht: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  9. Viliam Figuš-Bystrý: 6 ofertórií op. 88 – Ad te levavi animam meam
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  10. Viliam Figuš-Bystrý: Dve Ave Maria op. 94 – Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  11. Ladislav Stanček: Starosloviensky Otčenáš, op. 26
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  12. Ladislav Stanček: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  13. Frico Kafenda: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  14. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 1 F dur
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  15. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 3 g mol, op. 22
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  16. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 1
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  17. Ján Móry: Ave Maria, op. 13
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

Audio

 • Figuš-Bystrý, Viliam: Mesiac rozpráva op. 110


« späť na zoznam Aktualizované: 17. 01. 2020