Profil osobnosti

Foto: Peter Cón Autor: Rastislav Polák

Peter Cón

3. 7. 1949 Košice – 24. 10. 1992 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1964 – 1969
Konzervatórium v Bratislave (hoboj – Juraj Bartovič, kompozícia – Juraj Pospíšil)
1969 – 1974
VŠMU (kompozícia – Dezider Kardoš)
1974 – 1976
dramaturg STV v Bratislave
1977 – 1979
korepetítor SĽUK-u
od 1979
umelec v slobodnom povolaní
od 1984
vedúci Akademického speváckeho združenia TEMPUS

"Peter Cón prešiel veľmi rozmanitým vývojom. Spočiatku sa zameriaval na oblasť tzv. „vyššieho populáru“, vytvoril tiež niekoľko elektroakustických skladieb, postupne však čoraz väčšmi inklinoval ku komornej hudbe a v poslednom období svojho života napísal niekoľko závažných komorných a zborových skladieb. Zborové diela Petra Cóna získali niekoľko medzinárodných ocenení – skladba Primo vere v pôvodnom spracovaní pre ženský zbor získala 1. cenu na medzinárodnej súťaži mesta Ibague v Kolumbii a tiež 1. cenu na súťaži Rencontres Internationales de Chant Choral vo francúzskom Tours v roku 1985; miešaný zbor Cantemus získal taktiež v roku 1985 3. cenu opäť v Kolumbii. Z ďalších ocenení spomeňme ešte cenu za detský zbor Zabarambarumbarimburujte si s nami v súťaži Čs. rozhlasu roku 1982, cenu za mužské zbory Leje v súťaži vypísanej zborom severočeských učiteľov, či 2. cenu v súťaži Generace 1982 za komornú skladbu Musica pro tabulam. Najdôležitejšími zložkami v diele Petra Cóna sú rytmus a melodika. Pri rozvíjaní hudobného procesu pracuje s voľne vedenou melodickou líniou, prevažne v polyfonickom pradive viacerých hlasov a aj v dielach homofónne stavaných je sprievodný part chápaný ako druhý hlas. Melodická línia hlasov priamo závisí od vertikálneho tvaru s dôrazom na výsledný harmonický súzvuk. Nikdy nie je ponechaná na náhodu. Rytmus je druhým dôležitým stavebným prvkom jeho skladieb. Peter Cón pracuje najmä s pravidelným a motorickým metrom, v rýchlych častiach ovplyvnených džezovými prvkami. Dôraz kladie na živú pulzáciu, ostinátne a synkopické figúry, rytmizované opakovanie tónov, či súzvukov. V harmónii viac alebo menej zachováva tonálne vzťahy, smerujúce k určitému tonálnemu centru. Z komorných diel zaujal predovšetkým skladbami Musica folklorica pre klarinet, husle, violu a violončelo, Musica fisarmonica pre akordeón a Musica pro tabulam pre klarinet, husle, violu, violončelo a klavír, ktorá vznikla na objednávku bratislavského súboru Quattro soli da camera. Najmä v posledných dvoch spojil klasický formový ideál so sviežosťou vnútorného hudobného procesu, ovplyvneného džezovými prvkami. K týmto skladbám možno priradiť i Tre trombonetti pre trombón a klavír a Clarinettinu pre klarinet a klavír."

(ČIERNA, Alena: Peter Cón. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 72.)

Diela

 • symfonický orchester
 • Štyri miniatúry

  1974 10'
  OBSADENIE: orch
 • Koncertná hudba

  1976 15'
  OBSADENIE: orch
 • Musica festiva

  1976 OBSADENIE: orch
 • Symfonická predohra

  1976 OBSADENIE: orch
 • Detské hry

  1982 OBSADENIE: orch
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Opusculum musicum

  Suita pre komorný orchester a štyroch spevákov na slová renesančnej a barokovej slovenskej poézie
  1988 OBSADENIE: 4v, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Útok

  1980 OBSADENIE: pf, orch/fiati
 • sólový nástroj
 • Etudy

  1982 OBSADENIE: fld
 • Musica fisarmonica

  1982 5'
  OBSADENIE: ac
 • Aspectus

  1989 OBSADENIE: sth (cl, vc, pf, sth)
 • dva nástroje
 • Duo

  1976 OBSADENIE: 2fl
 • Dialógy

  pre dve flauty
  1979 5'
  OBSADENIE: 2fl
 • Meditácie

  1979 OBSADENIE: 2fl
 • Tre trombonetti

  pre trombón a klavír
  1983 17' 20''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: tn, pf
 • Dvojhra

  pre dva klarinety
  1984 5'
  VYDAVATEĽ: SHF
  OBSADENIE: 2cl
 • Clarinettina

  pre klarinet a klavír
  1985 10'
  VYDAVATEĽ: SHF
  OBSADENIE: cl, pf
 • Dextempore

  pre basklarinet a syntezátor
  1989 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: clb, sth
 • tri nástroje
 • Trio

  1971 OBSADENIE: fl, cl, fg
 • štyri nástroje
 • Nálada

  1974 OBSADENIE: 4cb
 • Musica folklorica

  1980 6'
  OBSADENIE: cl, vn, vl, vc
 • Úvahy

  1980 8'
  OBSADENIE: cl, vn, vl, vc
 • Musica pro tabula

  1982 9'
  OBSADENIE: cl, vn, vl, vc, pf
 • Suita in A

  1982 7'
  OBSADENIE: 4fld
 • Hlboké myšlienky

  1984 5'
  OBSADENIE: 4cb
 • sláčikové kvarteto
 • Danseries

  1983 7'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • inštruktívne
 • Malé hry

  cyklus duet
  OBSADENIE: 2sx
 • inštrumentálne úpravy folklóru
 • Zmes záhoráckych piesní

  1976 OBSADENIE: fiati
 • Čerešničky

  1977 OBSADENIE: fiati
 • Ej, povídajú ludé

  1978 OBSADENIE: folkb
 • Gemer

  1978 OBSADENIE: orch
 • Komu lepší na tom svjece

  1978 OBSADENIE: folkb
 • Zmes slovenských valčíkov

  1978 OBSADENIE: fiati
 • Číže to pes breše

  1979 OBSADENIE: folkb
 • Na detviansku nôtu

  1979 OBSADENIE: folkb
 • Páslo dzífča páva

  1979
 • Zaspal Janík za humny

  1979 OBSADENIE: folkb
 • Bolo jedno dievča

  1980 5'
  OBSADENIE: folkb (CF)
 • Keď mi išiel

  1980 OBSADENIE: folkb
 • Keď šednem za stolík

  1980 OBSADENIE: vn, folkb
 • Kukučka v zelenom hájku

  1980 OBSADENIE: vf, folkb
 • Zbojíncke z Hriňovej

  1981 7'
  OBSADENIE: CMa
 • Hej, na vrch, na poľane

  1982 OBSADENIE: CMa
 • Zmes z Uhroveckej zbierky

  1984
 • Bojovali Turci

  1986 OBSADENIE: folkb
 • Mau som ženu mladú

  1986 OBSADENIE: folkb
 • Poďme z poľa domov

  1986 OBSADENIE: V, folkb
 • Štiri dni, štiri dni

  1986
 • Červená ružička

  1987 OBSADENIE: CM
 • Išlo dievča na vodu

  1987 OBSADENIE: folkb
 • Mati dievča zháňa

  1987 OBSADENIE: folkb
 • Jajže, koník čiernohrivý

  1988 OBSADENIE: cl, folkb
 • Čo sa porobilo

  1989 OBSADENIE: folkb
 • Keď si ja zaspievam

  1989 OBSADENIE: CM
 • Od Prešporka k Dunaju

  1989 OBSADENIE: CM
 • Perečko, perečko

  1989 OBSADENIE: folkb
 • Markušova brána

  1990 OBSADENIE: tgt, folkb
 • úpravy folklóru pre zbor a cappella
 • Išol mili orac

  1988 VYDAVATEĽ: SHF
  OBSADENIE: CM
 • miešaný zbor
 • Dva madrigaly

  1978 OBSADENIE: CM
 • Veselý zverinec

  1980 12'
  TEXT: Ľ. Feldek
  OBSADENIE: CM, pf, bat
 • Cantemus

  1984 7'
  TEXT: anon.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Belianum
  OBSADENIE: CM
 • Hľadanie

  1984 OBSADENIE: CM
 • Hora

  1984 7'
  TEXT: J. Turan
  OBSADENIE: CM
 • Primo vere

  1984 6'
  TEXT: Carmina burana
  OBSADENIE: CM
 • Amor vincit omnia

  1989 TEXT: Vergilius
  OBSADENIE: CM
 • Tempus

  pre miešaný zbor a cappella
  1989 6'
  TEXT: Vergílius
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Leje

  1981 4'
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Letný podvečer

  1980 4'
  TEXT: autor
  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Pieseň bez slov

  1979 3'
  OBSADENIE: CB
 • Lastovička

  1980 5'
  OBSADENIE: CB
 • Houpánky

  1981 7'
  TEXT: L. Středa
  OBSADENIE: CB, pf
 • Koník

  1981 4'
  OBSADENIE: CB
 • Pieseň roku

  1981 10'
  TEXT: Ľ. Feldek
  OBSADENIE: CB
 • Vyčítanky

  1981 5'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB, bat
 • Zabarambarumbarimburujte si s nami

  1982 8'
  TEXT: D. Hevier
  VYDAVATEĽ: SHF
  OBSADENIE: CB, pf
 • Jak se volá na písničku

  1983 7'
  TEXT: J. Havel
  OBSADENIE: CB, pf
 • Piesne pani Zimy

  1983 20'
  TEXT: D. Hevier, D. Moravčík
  OBSADENIE: CB, pf/orch
 • Z aprílové školy

  1983 7'
  TEXT: J. Žáček
  OBSADENIE: CB, pf
 • Detský smiech

  1984 5'
  TEXT: E. Čepčeková
  OBSADENIE: CB, pf
 • Pieseň pre pána Mozarta

  1984 3'
  TEXT: J. Skácel
  OBSADENIE: CB
 • elektroakustické
 • Etuda I.

  1980 4'
  OBSADENIE: C
 • Etuda II.

  1980 5'
  OBSADENIE: C
 • Etuda III.

  1980 5'
  OBSADENIE: C
 • Prechádzka neznámou krajinou I.

  1982 10'
  OBSADENIE: C
 • Prechádzka neznámou krajinou II.

  1985 11'
  OBSADENIE: C
 • Vita

  1990 11' 56''
  OBSADENIE: C*; C+(CM)
 • hraný televízny film
 • Explózia

  1981 RÉŽIA: A. Majerčík

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990
  2010 Cantus Choralis Slovaca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 9, 2010, s. 20-28

Diskografia

 • Foto: Ľudové premeny ĽUDOVÉ PREMENY
  2018 CD – Vlastným nákladom 2946-001-2
  1. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Petra Torkošová (zbm), Spevácky zbor Technik
  2. Eugen Suchoň: Ozveny ESD 102 – Tak sa mi videlo
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  3. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  4. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  5. Eugen Suchoň: Šesť slovenských ľudových piesní ESD 70 – Ešte sa nevydám
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  6. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  7. Jan Rozehnal: Oddavač še budu
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  8. Peter Cón: Išol mili orac
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  9. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Ňebanovala bi
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  10. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  11. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Ešte sa raz obzrieť mám
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  12. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ej, hrajteže mi, hrajte
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  13. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Jajže, lučka zelenučka
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  14. Juraj Hatrík: Vlha, vlha pekný vták
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  15. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Na kamenčeku sedela
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  16. Miroslav Šmíd: Peľenočka dobrej moci; Najedla še stará baba
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  17. Matúš Uhliarik: Všehochuť ľudových piesní
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  18. ľudová: Od Hriňovej
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  19. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Technik, Cantus, Technik Akademik, Pavol Procházka (zbm.)
 • Foto: Miešaný spevácky zbor Tirnavia : Slovenská zborová tvorba 20. storočia MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA : SLOVENSKÁ ZBOROVÁ TVORBA 20. STOROČIA
  2004 CD – Slovart SR-0054
  1. Ivan Hrušovský: Išeu Macek
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  2. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ňevandruj, milý môj
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Anička, Anička, ty si trucovitá
   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  6. Jan Rozehnal (arr.): Oddavac še budu
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  7. Ivan Hrušovský: Zahučali chladné vetry v doline
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  8. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Ej, dziny, dziny
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  11. Petr Fiala (arr.): Kysuca, Kysuca
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  12. Peter Cón: Išol mili orac
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  13. Ilja Zeljenka: Bagately
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  14. Peter Cón: Tempus
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  15. Ivan Hrušovský: Psalmus 120
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  16. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  17. Ivan Hrušovský: Psalmus 23
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

Ocenenia

 • Skladateľská súťaž speváckych zborov
  1984 - 2. cena za dielo Hľadanie

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Cón: Piesne pani Zimy
  16. 12.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žilina, SK
  INTERPRETI: Detský spevácky zbor Odborárik, Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
 • Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 110
  8. 4.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zlatý veniec mesta Bratislavy, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Tempus, Peter Cón (dir.)
  Premiéra piesne Už je koniec vojny.
 • Peter Cón: Úvahy
  1983 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Peter Cón: Clarinettina
  pre klarinet a klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Peter Cón: Danseries
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Peter Cón: Dextempore
  pre basklarinet a syntezátor
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Peter Cón: Dvojhra
  pre dva klarinety
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Peter Cón: Musica folklorica
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Peter Cón: Musica pro tabula
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Peter Cón: Primo vere
  10. 12.
  1985
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Belleville, FR
  INTERPRETI: Spevácky zbor Tempus, Peter Cón (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 02. 2016