Profil osobnosti

Foto: Jozef Grešák Autor: Zuzana Mináčová

Jozef Grešák

30. 12. 1907 Bardejov – 17. 4. 1987 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1923 – 1927
Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule (kompozícia – Fraňo Dostalík)
1929 – 1949
korepetítor v rôznych divadlách v Čechách a na Morave
1949
návrat na Slovensko
od 1949
pedagóg hudobnej a výtvarnej výchovy na gymnáziu v Bardejove a korepetítor Ukrajinského súboru piesní a tancov
1952
opätovný vstup do slovenskej hudby ako skladateľ (opera Neprebudený)
od 1954
korepetítor Ukrajinského národného divadla
od 1957
tajomník pobočky Zväzu slovenských skladateľov v Košiciach

"Pre skladateľa-mysliteľa Grešáka je fundamentom skladby „bunka“, kompozícia predstavuje vlastne pulzáciu hudobných buniek, ktorých vzťah je náplňou skladateľskej činnosti. Do popredia sa tak dostáva metrorytmický rozmer hudby, ktorý v spojitosti s prepracovanou štruktúrou (vplyv Weberna) a funkčnou inštrumentáciou vytvára hudobný proces, vyznačujúci sa mimoriadnou vitalitou a originálnosťou. Keďže Grešák svoje originálne idey zaklial aj do originálnej notačnej podoby, ku skutočným realizáciám jeho diel mohlo dôjsť až po prenose jeho diel do konvenčnej notácie, ktorý realizoval B. Režucha, čím vlastne demonštroval ideálnu spoluprácu skladateľa a interpreta a pričinil sa nielen o oživenie Grešákovho diela, ale aj o vzrast Grešákovej autorskej sebadôvery a autorskú explóziu jeho posledného tvorivého obdobia. Grešákove idey boli základom jeho komorných, orchestrálnych i scénických diel. Všetky námety Grešákových opier pochádzajú z klasických diel slovenskej literatúry (Kukučín, Hviezdoslav, Šikula) a ich spoločným menovateľom je sociálny aspekt odporu kolektívu voči odlišnému „cudziemu – inému“ jednotlivcovi (mentálne retardovaný, sirota), kolektívne či osobné obetovanie najslabšieho nevinného ako vrcholný prejav dehumanizácie človeka. Z Grešákových opier dodnes nebola ani jediná uvedená scénicky, čím vlastne slovenské hudobné inštitúcie dôsledne uviedli do praxe ťažiskové idey jeho hudobno-scénických kompozícií."

 

(GODÁR, Vladimír: Jozef Grešák. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 111 – 112.)

Diela

 • opera
 • Zlatulienka (Príchod Slovákov)

  1925–1926 TEXT: autor podľa J. Hollého
 • Neprebudený

  1952 1952, rev. 1982
  TEXT: autor podľa M. Kukučína
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Ondráš (b), Zuzka Bežanovie (s), Starenka Totka (ms), Totkina dcéra (s), Ján Dúbrava (t), Bežanka matka (ms), Bežan otec (b), Zváč (t), Starší družba (b)
  OBSADENIE: vv, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, bat, 2ar, archi
  Ikona audio
 • S Rozárkou

  1970–1973 TEXT: autor podľa V. Šikulu
 • Zuzanka Hraškovie

  Komorná opera na text P. O. Hviezdoslava
  1973 20'
  TEXT: Pavol Országh Hviezdoslav
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: s, org, orch: 2fl, 2ob, ci, 2cl, clb, 2fg, fu, 2cr, 2tr, 2tn, tu, tp, pti, tpc, tam, gng, clv, xlf, cpl, cmp, ar, archi
 • balet
 • Radúz a Mahuliena

  Balet pre veľký orchester
  1954–1955
 • symfonický orchester
 • Slovenský tanec – Karička

  3'
  OBSADENIE: orch
 • Magurský tanec

  1957 5'
  OBSADENIE: orch
 • Východoslovenská symfónia

  rev. 1962 ako Symfónia quasi una fantasia
  1958–1959 1958–1959, rev. 1962, 22'
  OBSADENIE: orch
 • Ouvertúra

  1963 12'
  OBSADENIE: orch
 • Rotory II.

  pre veľký orchester
  1969 12'
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Améby

  Predohra pre symfonický orchester
  1972 6' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: orch: flp, 2fl, 2ob, ci, 2cl, clb, 2fg, cfg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi
 • Intráda z opery "S Rozárkou"

  1973 OBSADENIE: orch
 • Koncertantná symfonietta

  (úprava Concertina pre husle a orchester z roku 1954)
  1976 OBSADENIE: orch
 • Bardejovský kolonádny tanec

  1977 4' 30''
  OBSADENIE: orch
 • Prelúdium, intermezzo a tanec

  (z opery Neprebudený), rev. B. Režucha
  1983 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfonietta pre veľký orchester

  (podľa Koncertantnej symfonietty J. Grešáka spracoval B. Režucha)
  1990 19'
  OBSADENIE: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • komorný orchester
 • Malá suita

  pre komorný orchester
  1957 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Vysťahovalecké piesne

  pre sóla, miešaný zbor a orchester
  1961 11'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: s, a, CM, orch
 • Pesničky o Východoslovenskej nížine

  1963 3'
  OBSADENIE: CM, orch
 • Zemplínske variácie

  1965 13'
  TEXT: P. Horov
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Vokálna symfónia

  1971 14'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: s, t, CM, orch
 • Panychída

  1976 20'
  TEXT: Jiři Wolker, staroslovienske smútočné obrady
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, t, CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Concertino

  pre husle a orchester
  1954 19'
  OBSADENIE: vn, orch
 • Koncert pre klavír a orchester

  1965 21'
  OBSADENIE: pf, orch
 • Organová symfónia

  1975 26'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: org, orch
 • Hudba

  pre klavír a orchester
  1980 20'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch [2fl, 2ob, 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 2tr, tn, tp, bat, archi]
 • tri sólové nástroje a orchester
 • Komorná symfónia

  1922–1923 1922–1923, rev. 1982, 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, fg, archi
 • Concertino Pastorale

  pre hoboj, anglický roh, lesný roh a orchester
  1965 11'
  OBSADENIE: ob, ci, cr, orch
 • sólový nástroj
 • Impulzy

  1967 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: org
 • Organová kniha pre Ivana Sokola

  1976 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Karička C dur

  1921 OBSADENIE: pf
 • Tri skladby

  1927 OBSADENIE: pf
 • Sonatína

  1928 OBSADENIE: pf
 • Desať klavírnych skladieb

  1955 OBSADENIE: pf
 • Divertimento

  1956 12'
  OBSADENIE: pf
 • Karičky

  1956 OBSADENIE: pf
 • Rotory I.

  1966 6'
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta

  pre klavír
  1969 16'
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Morceau I.

  pre husle a klavír
  1963 1963, rev. 1978, 6'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Hexódy

  pre klarinet a klavír
  1967 6'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cl, pf
 • Morceau II.

  pre husle a klavír
  1968 5'
  OBSADENIE: vn, pf
 • klavírne trio
 • Trio

  1920 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Dve balady

  1928 OBSADENIE: s, pf
 • Krvavé sonety

  1969 TEXT: P. O. Hviezdoslav
  OBSADENIE: v, pf
 • Mierová pieseň

  1972 TEXT: J. Šimonovič
  OBSADENIE: v, pf
 • hudba pre divadlo
 • Hráči

  Scénická hudba
  1967 18'
 • miešaný zbor
 • Slovenské ľudové balady

  1953 12'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Katka na omši

  1968 TEXT: A. Endre, preklad J. Smrek
  OBSADENIE: CM
 • Piesne na svadbe

  1970 5'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Bájky Jonáša Záborského

  1973 12'
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Bardejovská balada

  1954 6'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CMa
 • Madrigal

  1961 4'
  TEXT: A. Obšutová
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Vysťahovalecká

  Mužský dvojzbor a cappella
  1961 5'
  TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Nové Slovensko

  1963 TEXT: V. Mihálik
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Stretnutie na Ringstrasse

  1963 4'
  TEXT: M. Rúfus
  OBSADENIE: CF
 • sóla, zbor a nástroje
 • Povstanie

  Pieseň o zemi zajtrajška
  1959 TEXT: M. Procházka
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: t, br, CM, 2tr, 8cr, 4tn, bat
 • hudba k filmu
 • Kto kráča po ceste

  1967 RÉŽIA: V. Mináč
 • nešpecifikovaný televízny film
 • Vysťahovalec

  1968 20'
  OBSADENIE: Tv
 • Ovčia slza

  1973 30'
  OBSADENIE: Tv

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • ČURILLA, Štefan: Jozef Grešák. Hľadanie hudobného tvaru a času
  2007 Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2007
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • MEDŇANSKÁ, Irena - FECSKOVÁ, Silvia: Skladateľ a pedagóg Jozef Grešák z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia
  2019 Prešov 2019
  (Bookman)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • FECSKOVÁ, Silvia: Skladateľ Jozef Grešák - život a dielo v reflexii Roka Jozefa Grešáka
  2018 Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín IV : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava roč. 4, 2018, s. 141-164
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Komorná symfónia Jozefa Grešáka v kontexte jeho tvorby
  2018 Jozef Grešák (1907 – 1987) Skladateľ a pedagóg Jozef Grešák z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Skladateľský odkaz Jozefa Grešáka v kontexte spoločenských pomerov doby 2018, s. 66 – 80
 • LECHMANOVÁ, Mariana: Jozef Grešák – veľký skladateľ malého "východu"
  2015 Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2015, s. 225–239
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Jozef Grešák – originálna osobnosť slovenskej hudby 20. storočia
  2013 Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2013, s. 55–65
 • GODÁR, Vladimír: Nezobudený "Neprebudený" - Malá úvaha o veľkom skladateľovi
  2004 Slovo 2004, č. 9
 • GODÁR, Vladimír: Grešák, Jozef [heslo]
  1998 100 slovenských skladateľov (ed. M. Jurík, P. Zagar), Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 110–113
 • REŽUCHA, Bystrík: K otázkam prepisu niektorých diel Jozefa Grešáka
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 17, s. 9
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964, s. 398
 • Umelecká kritika a publicistika
 • redakcia: V jubilejnej 100. divadelnej sezóne Opera SND otvára Operné štúdio
  2019 In: operaslovakia.sk/v-jubilejnej-100-divadelnej-sezone-opera-snd-otvara-operne-studio/
  Operaslovakia 2019
 • TICHÝ, Stanislav: Košická filharmónia s nemeckou hviezdou
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 3
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rok Jozefa Grešáka v Štátnej filharmónii Košice
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 13
 • BURGROVÁ, Katarína: Marec v Štátnej filharmóniii Košice
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 5, s. 5
 • MEDŇANSKÁ, Irena - MEDŇANSKÝ, Karol: Umenie v rodine Grešákových v UK PU
  2017 NA PULZE; Časopis Prešovskej univerzity v Prešove roč. 10, 2017, č. 4, s. 44-45
 • TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba
  Mimoriadny koncert SOSR-u
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 8–9
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Epoché + Nová slovenská hudba (1. časť recenzie – Parík, Grešák)
  2016 In: http://operaslovakia.sk/epoche-nova-slovenska-hudba-1-cast-recenzie-parik-gresak/
  Opera Slovakia 2016
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 7–8
 • HORKAY, Tamás: Jedna svetová a dve slovenské premiéry v košickom Dome umenia
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 8
 • KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň
  Symfonické finále
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 14
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 2013 v Košiciach
  2013 roč. 45, 2013, č. 10, s. 3
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 2011
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 11, s. 9
 • KOČIŠOVÁ, Renáta: V zrkadle času : Jozef Grešák
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 36–38
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Ucelený obraz skladateľského vývoja Jozefa Grešáka
  2007 Štefan Čurilla. Jozef Grešák 2007, s. 101 - 103
 • ČURILLA, Štefan: Spomienky na vzácneho človeka
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 5, s. 4
 • ČURILLA, Štefan: Spomíname na Jozefa Grešáka
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 9, s. 5
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Náš hosť – Jozef Grešák
  1983 Východoslovenské noviny 1983, č. 21. 1.
 • SKŘEPEK, Roman: Bard východného Slovenska. O hudbe so skladateľom, zaslúžilým umelcom Jozefom Grešákom
  1982 Večer 1982, č. 5. 3.
 • SKŘEPEK, Roman: Večný hľadač : Hovoríme so skladateľom zaslúžilým umelcom Jozefom Grešákom
  1981 Večer roč. 13, 1981, č. 16, s. 4
 • VALANSKÁ, L.: ...o Amébach
  Skladateľ Jozef Grešák sa zamýšľa nad svojou tvorbou a hovorí
  1972 Hudobný život, Obzor roč. 4, 1972, č. 17, s. 5
 • Recenzie
 • KOPČÁKOVÁ, Slávka: MEDŇANSKÁ, Irena - FECSKOVÁ, Silvia: Skladateľ a pedagóg Jozef Grešák z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 39
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Grešák: Améby – predohra pre symfonický orchester
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 9, s. 27
 • NIŽŇANSKÝ, Emil: Zuzanka Hraškovie – miniopera Jozefa Grešáka
  1994 Slovenská hudba roč. 20, 1994, č. 1, s. 33–43
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Jozef Grešák: Panychída
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 11, s. 5
 • POTEMROVÁ, Mária: Rotory II pre symfonický orchester Jozefa Grešáka
  1970 Slovenská hudba roč. 14, 1970, č. 8–9, s. 266–267
 • ČÍŽEK, Lubomír: Kantáta "Povstanie" od Jozefa Grešáka
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 7-8, s. 326–327

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Organ Romantic in Opava ORGAN ROMANTIC IN OPAVA
  2009 CD – Diskant DK 0124-2 131
  1. Jozef Grešák: Organová kniha pre Ivana Sokola
   Mário Sedlár (org)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá
   Mário Sedlár (org)
  3. Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta B dur op. 65 č. 4
   Mário Sedlár (org)
  4. Franz Liszt: Salve Regina
   Mário Sedlár (org)
  5. Franz Schmidt: Praeludium et Fuga super Alleluia
   Mário Sedlár (org)
  6. Bedřich Antonín Wiedermann: Chorálové prelúdium na pieseň ‘Chtíc, aby spal’
   Mário Sedlár (org)
  7. Max Reger: Fantázia a fúga na chorál ‘Halleluiah, Gott zu loben!’ op. 52 č. 3
   Mário Sedlár (org)
 • Foto: Súčasná slovenská organová tvorba SÚČASNÁ SLOVENSKÁ ORGANOVÁ TVORBA
  1976 LP – Opus 9111 0458
  1. Jozef Podprocký: Partita regenschorica, op. 14 č. 2a
   Ivan Sokol (org)
  2. Šimon Jurovský: Rapsódia
   Ivan Sokol (org)
  3. Jozef Grešák: Impulzy
   Ivan Sokol (org)
  4. Andrej Očenáš: Organové pastely op. 26
   Ivan Sokol (org)
  5. Tadeáš Salva: Rapsódia
   Ivan Sokol (org)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1975 za dielo Améby

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jozef Grešák: Intráda z opery "S Rozárkou"
  3. 12.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Jozef Grešák: Neprebudený
  8. 10.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Bárd (br), Alžbeta Režuchová Mrázová (s), Marta Beňačková (ms), Gita Abrahámová (s), Peter Oswald (t), Dagmar Pecková (ms), Anton Kúrňava (b), Jozef Konder (t), Ladislav Neshyba (b), Mária Eliášová (s), Jitka Zerhauová (ms), Beáta Limpárová (vf), Ivan Sokol (org), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  Koncertné uvedenie opery.
 • Jozef Grešák: Prelúdium, intermezzo a tanec
  (z opery Neprebudený), rev. B. Režucha
  17. 1.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Dušan Štefánek (dir.)
 • Jozef Grešák: Hudba
  pre klavír a orchester
  17. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Grešák: Trio
  6. 6.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Konzervatória, Košice, SK
  INTERPRETI: Karol Petróczi (vn), Jozef Varhoľák (vc), Anna Ličková (pf)
 • Jozef Grešák: Komorná symfónia
  18. 11.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Grešák: Organová kniha pre Ivana Sokola
  10. 10.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)
 • Jozef Grešák: Organová symfónia
  16. 11.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Grešák: Vokálna symfónia
  4. 5.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Košice, SK
  INTERPRETI: Elena Hanzelová (s), Július Regec (tenor), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Grešák: Koncertantná symfonietta
  (úprava Concertina pre husle a orchester z roku 1954)
  5. 5.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Grešák: Zuzanka Hraškovie
  Komorná opera na text P. O. Hviezdoslava
  16. 1.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alžbeta Režuchová Mrázová (s), Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Grešák: Concertino
  pre husle a orchester
  20. 12.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bardejov, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Grešák: Améby
  Predohra pre symfonický orchester
  12. 4.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Grešák: Morceau II.
  pre husle a klavír
  24. 3.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Karol Petróczi (vn), Stanislav Zamborský (pf)
 • Jozef Grešák: Sonáta
  pre klavír
  30. 11.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Jozef Grešák (pf)
 • Jozef Grešák: Rotory II.
  pre veľký orchester
  13. 5.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Grešák: Malá suita
  pre komorný orchester
  11. 2.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Košický komorný orchester, Roman Skřepek (dir.)
 • Jozef Grešák: Impulzy
  2. 4.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)
 • Jozef Grešák: Koncert pre klavír a orchester
  19. 3.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Grešák (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Grešák: Concertino Pastorale
  pre hoboj, anglický roh, lesný roh a orchester
  9. 12.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Štefan Sklenka (ob), Václav Adamíra (ci), Emil Fajta (cr), Orchester Košického rozhlasu, Jan Šefl (dir.)
 • Jozef Grešák: Vysťahovalecké piesne
  pre sóla, miešaný zbor a orchester
  10. 3.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Grešák: Radúz a Mahuliena
  Balet pre veľký orchester
  11. 2.
  1956
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátne divadlo, Košice, SK
  INTERPRETI: Orchester Opery Štátneho divadla Košice, Boris Velat (dir.)
 • Jozef Grešák: Tri skladby
  26. 5.
  1928
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Jozef Grešák (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Jozef Grešák: Panychída
  13. 4.
  1978
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, SK
  INTERPRETI: Alžbeta Režuchová Mrázová (s), Ivo Žídek (tenor), Pražský filharmonický zbor, Lubomír Mátl (zbm.), Česká filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Jozef Grešák: Piesne na svadbe
  10. 7.
  1970
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Spittal an der Drau, AT
  INTERPRETI: Košický spevácky zbor učiteľov, Vojtech Adamec (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Jozef Grešák Jozef Grešák

  Zdroj: Archív Hudobného centra

Audio

 • Grešák, Jozef: Rotory II.
 • Grešák, Jozef: Neprebudený (záver opery)  Ladislav Neshyba (b), Dagmar Pecková (ms), Alžbeta Mrázová (s), Peter Bárd (br), Gita Abrahámová (s), Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 10. 02. 2020