Profil osobnosti

Foto: Frico Kafenda Autor: Archív

Frico Kafenda

2. 11. 1883 Mošovce – 3. 9. 1963 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1901 – 1905
Konzervatórium v Lipsku (klavír – R. Teichmüller, kompozícia – Salomon Jadassohn, E. Paul, Stephan Krehl a Heinrich Zoellner, dirigovanie – Arthur Nikisch), súčasne účasť na prednáškach hudobnej vedy na lipskej univerzite (Kretzschmar, Riemann)
1906 – 1915
operetný a operný dirigent vo viacerých provinčných divadlách v Nemecku (Zwickau, Insterburg, Tilsit, Cöthen, Bielitz, Colmar)
1908 – 1909
pedagóg na berlínskej Opernschule des Westens
1913 – 1915
pedagóg na vlastnej Korepetičnej škole v Drážďanoch
1915 – 1918
ruské zajatie ako rakúskeho vojaka
od 1920
klavirista v Bratislavskom triu
od 1920
pedagóg klavírnej hry a odborných predmetov na Hudobnej škole pre Slovensko v Bratislave (od 1928 Hudobná a dramatická akadémia a od 1941 Konzervatórium)
1922 – 1949
riaditeľ školy
1949 – 1953
pedagóg klavírnej hry na VŠMU

"Kafenda patrí medzi významné osobnosti vo vývine slovenskej hudobnej kultúry, jeho aktivita v oblasti budovania hudobného školstva na Slovensku je neoceniteľná. V kompozícii nadväzoval na svoje staršie skladby z predvojnových i vojnových rokov, pravda, obohatený o životné a umelecké skúsenosti, rozhľadený aj teoreticky. V svojich kompozičných začiatkoch sa nevyhol určitým znakom nemeckých vplyvov, najmä R. Schumanna, F. Mendelssohna Bartholdyho, M. Regera, J. Brahmsa a podliehal aj celkovej atmosfére doznievajúceho nemeckého romantizmu a novoromantizmu. Naproti tomu v posledných rokoch plnšie rozvinul slovenské národné prvky, s náznakmi ktorých sa možno stretnúť aj v jeho starších dielach. Hlboko v podvedomí zakorenené národné hudobné cítenie sa prejavovalo v jeho melodicko-rytmickej a harmonickej nápaditosti. Nešlo o náhodu, ale o cieľavedome formovanú orientáciu na zdroje slovenskej ľudovej hudobnosti. Svedčí o tom aj jeho vedecká analýza slovenskej ľudovej melodiky, jej tonálneho a modálneho charakteru. Je spracovaná v rukopisnej štúdii o prírodnej stupnici."

 

(PALOVČÍK, Michal: Frico Kafenda. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 138.)

Diela

 • komorný orchester
 • Na pamiatku

  1898 OBSADENIE: fiati
 • Pochod maturantov

  1900 OBSADENIE: fl, cl, archi
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Elzin valčík

  1899 OBSADENIE: pf
 • Ľúbim ťa… op. 7

  1899 OBSADENIE: pf
 • Na pamiatku. Mazúrka As dur op. 14

  1899 OBSADENIE: pf
 • Polka - mazúrka D dur

  1899 OBSADENIE: pf
 • Pochod G dur op. 16

  1900 OBSADENIE: pf
 • Tri fúgy

  1901–1903 OBSADENIE: pf
 • Klavírna fantázia na Beethovenovu tému

  1901, frag. OBSADENIE: pf
 • Klavírna suita v starom slohu

  1904 VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: pf
 • Tri klavírne skladby

  1949 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf
 • Na brigáde

  1960 OBSADENIE: pf
 • Spomienka

  1960 OBSADENIE: pf
 • Variácie a fúga

  pre klavír
  1960 18'
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Sonáta

  pre violončelo a klavír
  1905 25' 27''
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: vc, pf
 • Sonáta D dur

  1917–1918 OBSADENIE: vn, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto G dur

  1916 18'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Pred vyhňou

  pre vysoký hlas a klavír
  1908 TEXT: E. Volker
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: v, pf
 • Ave Maria

  1911 OBSADENIE: v, org
 • Štyri piesne

  pre vysoký hlas a klavír na básne Svetozára Hurbana-Vajanského
  1913 8' 28''
  TEXT: S. Hurban-Vajanský
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: v, pf
 • Večerný zvon

  1917 TEXT: G. Gyöni
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: v, pf
 • Tri piesne

  pre mužský hlas a klavír na básne Jána Smreka
  1955 5' 27''
  TEXT: J. Smrek
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vm, pf
 • Anička Majerčike

  pre stredný hlas a klavír
  1956 TEXT: F. Kafenda
  OBSADENIE: v, pf
 • Tri piesne

  1959 TEXT: A. Plávka
  OBSADENIE: v, pf
 • Óda na radosť

  pre vysoký hlas a klavír na slová Vojtecha Mihálika
  1960 TEXT: V. Mihálik
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: v, pf
 • Štyri piesne

  pre mužský hlas a klavír na básne Jána Smreka
  1962 TEXT: J. Smrek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vm, pf
 • Tri miniatúrne piesne

  pre vysoký hlas a klavír na slová Andreja Plávku
  1962 TEXT: A. Plávka
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: s, pf
 • inštruktívne
 • Napred

  1899 OBSADENIE: orch
 • Radujme sa! Polka française op. 17

  1900 OBSADENIE: pf/orch
 • Jugendstreiche (Šibalstvá mladých)

  1901 OBSADENIE: orch
 • hudba pre divadlo
 • Princezná z Amaranthu

  1907 TEXT: O. Drinkler
  OBSADENIE: orch
 • úpravy
 • L. van Beethoven: Marcia funebre zo Sonáty As dur op. 26

  1898 OBSADENIE: fiati
 • zborové
 • Sláva národu (Pieseň o bojujúcej Kórei)

  1952 TEXT: autor
  OBSADENIE: CF, CM
 • mužský zbor
 • Tri mužské zbory

  1949 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Osveta
  OBSADENIE: CMa
 • Okienka do minulosti

  1952 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Májová pieseň

  1953 TEXT: A. Plávka
  OBSADENIE: CMa
 • Pieseň vďaky

  1954 TEXT: A. Plávka
  VYDAVATEĽ: Státní hudební vydavatelství
  OBSADENIE: CMa
 • Na troskách

  pre mužský zbor
  1954–1955 TEXT: Andrej Plávka
  OBSADENIE: CMa
 • Pieseň o hrdinovi

  pre mužský zbor
  1954–1955 TEXT: Andrej Plávka
  OBSADENIE: CMa
 • Piesne pre mužský zbor

  1955 TEXT: A. Plávka
  OBSADENIE: CMa
 • zbor a nástroje
 • Offertorium

  1906 OBSADENIE: CM, orch, org
 • zbor a klavír
 • Pieseň mieru

  1951 TEXT: Andrej Plávka
  OBSADENIE: CM/CMa, pf

Bibliografia

 • PLATZNER, Alexander: Konvergencie
  Stretnutie abiturientov
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 5–6
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 12
 • KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 2
 • MARTON, Ivan: Prierez históriou slovenskej violončelovej sonáty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 12
 • CHALUPKA, Ľubomír: Sprievodca hudbou
  Frico Kafenda: Sonáta pre violončelo a klavír
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 8, s. 4
 • BURLAS, L.: Slovenská hudobná moderna
  1983 Obzor, Bratislava 1983, s. 54–56
 • SUCHOŇ, E.: Kompozičné ideály Frica Kafendu
  1977 Hudobný život 1977
 • ČÍŽIK, V.: Frico Kafenda
  1973 Hudobný život, Obzor, Bratislava roč. V., 1973, č. 21, s. 3
 • SUCHOŇ, E.: Príspevok k profilu Frica Kafendu, skladateľa a teoretika
  1969 Pamätnica bratislavského konzervatória 1919–1969, Bratislava 1969, s. 35–43
 • RYCHLO, R.: Frico Kafenda 75-ročný
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 11, s. 475–477
 • VAJDA, I.: Jubileum Frica Kafendu
  1958 Hudební rozhledy 1958, s. 847
 • PALOVČÍK, M.: Frico Kafenda. Život a dielo
  1957 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1957
 • FERENCZY, O.: Majster Frico Kafenda
  1954 Ľudová tvorivosť 1954, č. 4, s. 57–59
 • SUCHOŇ, E.: Frico Kafenda - učiteľ kompozície
  1953 Hudební rozhledy 1953, č. 15, s. 695
 • HRUŠOVSKÝ, I.: Pohľad na skladateľské dielo Frica Kafendu
  1953 Hudební rozhledy 1953, s. 694
 • MACUDZIŃSKI, R.: Reprodukčné problémy v dielach Frica Kafendu
  1953 Hudební rozhledy 1953, s. 696
 • BURLAS, L.: Ku dvom jubileám nášho hudobného školstva
  1953 Hudební rozhledy 1953, s. 949
 • FISCHEROVÁ-MARTVOŇOVÁ, E.: Kafenda - pedagóg klavírnej hry
  1953 Hudební rozhledy 1953, s. 696
 • STRELEC, J.: Oslava šesťdesiatin Frica Kafendu
  1943 Gardista 1943, č. 252
 • HULA, E.: Frico Kafenda 50-ročný
  1933 Slovenské pohľady 1933, č. 49, s. 684–687
 • HOŘEJŠ, A.: Frico Kafenda 50-ročný
  1933 Robotnícke noviny 1933, č. 253
 • STRELEC, J.: Po stopách života a diela Frica Kafendu
  1933 Hudobná výchova 1933, s. 144–146
 • K otázke riaditeľa Hudobnej školy
  1922 Robotnícke noviny, Bratislava 1922, č. 142
 • Umelecká kritika a publicistika
 • JURKOVIČ, Miloš: Kruhy
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 28
 • SITA: Ceny SOZA za rok 2018 sú rozdané! Bodovali Celeste Buckingham aj Kali
  2019 In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/527821-ceny-soza-za-rok-2018-su-rozdane-bodovali-celeste-buckingham-aj-kali/
  Pravda - Kultúra 2019
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Frico Kafenda: Sonáta pre violončelo a klavír
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 34–39
 • CHALUPKA, Ľubomír: Frico Kafenda: Sláčikové kvarteto G dur
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 50–54

Diskografia

 • Foto: AVE MARIA et alia opera musica sacra AVE MARIA ET ALIA OPERA MUSICA SACRA
  2013 CD – Music Forum 2306-001-2
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Diffusa est gratia
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Duchovné piesne z Cantus Catholici
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne op. 39 – Otče náš
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  5. Ján Levoslav Bella: Ad te Domine levavi
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  6. Ján Levoslav Bella: Saul und David op. 7
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  7. Ján Levoslav Bella: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  8. Alexander Albrecht: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  9. Viliam Figuš-Bystrý: 6 ofertórií op. 88 – Ad te levavi animam meam
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  10. Viliam Figuš-Bystrý: Dve Ave Maria op. 94 – Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  11. Ladislav Stanček: Starosloviensky Otčenáš, op. 26
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  12. Ladislav Stanček: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  13. Frico Kafenda: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  14. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 1 F dur
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  15. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 3 g mol, op. 22
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  16. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 1
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  17. Ján Móry: Ave Maria, op. 13
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
 • Foto: Kafenda : Vilec : Godár KAFENDA : VILEC : GODÁR
  2013 CD – Vysoká škola múzických umení KG161300202
  1. Frico Kafenda: Sonáta
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Michal Vilec: Sonáta II. op. 34
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Babjakovci v jaskyni BABJAKOVCI V JASKYNI
  2009 CD – K2 studio
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň
   Ján Babjak (t), Daniel Buranovský (pf)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň
   Ján Babjak (t), Daniel Buranovský (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Menuet na ostrove
   Terézia Kružliaková (ms), Daniel Buranovský (pf)
  4. Frico Kafenda: Tri piesne – Listy
   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
  5. Frico Kafenda: Tri piesne – Okúzlenie
   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
  6. Frico Kafenda: Tri piesne – Pieseň
   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
  7. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Terézia Kružliaková (ms), Ján Babjak (t), Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: Frico Kafenda FRICO KAFENDA
  1983 LP – Opus 9111 1491 – 92
  1. Frico Kafenda: Sonáta
   Jozef Podhoranský (vc), Ivan Gajan (pf)
  2. Frico Kafenda: Štyri piesne
   Alžbeta Bukoveczka (s), Zlatica Poulová (pf)
  3. Frico Kafenda: Tri piesne
   Peter Mikuláš (b), Ján Salay (pf)
  4. Frico Kafenda: Sláčikové kvarteto G dur
   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  5. Frico Kafenda: Variácie a fúga
   Ivan Gajan (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Frico Kafenda Frico Kafenda

  Zdroj: Archív Hudobného centra


« späť na zoznam Aktualizované: 06. 09. 2018