Profil osobnosti

Foto: Ján Zimmer Zdroj: Archív HC

Ján Zimmer

16. 5. 1926 Ružomberok – 21. 1. 1993 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1941 – 1948
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Eugen Suchoň, organ – Jozef Weber, klavír – Anna Kafendová)
1948 – 1949
Hudobná akadémia v Budapešti (kompozícia – Ferenc Farkas) a štúdium kompozície v Salzburgu
1948 – 1952
pedagóg hudobnej teórie a klavírnej hry na Konzervatóriu v Bratislave
od 1952
výlučne kompozičná práca a príležitostne koncertná činnosť ako klavirista

"V skladateľovej tvorbe zaujímal dominantné postavenie klavír, čo sa odrazilo aj na počte diel pre tento nástroj, ktoré aj sám ako klavirista premiéroval. Ďalšou oblasťou jeho kompozičnej práce bola symfonická tvorba. Venoval sa však aj tvorbe pre organ, vokálnej a zborovej tvorbe, písal filmovú hudbu, je autorom komorných a operných diel. Jeho príklon k orchestrálnej tvorbe vychádza nielen z výbornej kompozičnej prípravy, ale rovnako zo zmyslu pre výstavbu diela, formovú precíznosť a psychologickú i dramatickú presvedčivosť. Zimmerova hudba je invenčná, myšlienkovo bohatá, inštrumentálne pestrá. Impulzívnosť jeho povahy sa odráža aj v samotnej tvorbe. Skladateľ bol názorovo – v hudbe i v osobnom živote – jednoznačný, zásadový a precízny. Podnetom na to boli nepochybne spoločenské a politické vplyvy, neponechávajúce skladateľovi dostatok tvorivej slobody. Ako dobrý psychológ sa vedel vcítiť aj do sveta detí, čo sa odrazilo na obľúbenosti jeho tvorby v hudobných učilištiach. Zimmer prekonal zaujímavý vývin. V jeho dielach nachádzame tak prvky neobaroka, ako aj neskorších kompozičných prejavov, až po dvanásťtónovú techniku, hoci nikdy nebol typom experimentátora."

(BACHLEDA, Stanislav: Ján Zimmer. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 298.)

Diela

 • opera
 • Oidipus, op. 48

  Opera v dvoch dejstvách (štyroch obrazoch)
  1963 1963, rev. 1969
  TEXT: autor, podľa Sofokla
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Oidipus (t), Iokasta (s), Kreon (br), Teiresias (b), Kňaz (b), Náčelník zboru (t), Posol (t), Pastier (b), Sluha (t)
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Herakles, op. 70

  Operná pantomíma v štyroch dejstách (16 obrazoch)
  1972/1982 60'
  TEXT: autor, podľa antických bájí
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Odlomený čas, op. 76

  Opera v dvoch dejstvách s epilógom
  1977 90'
  TEXT: autor, podľa L. N. Tolstého
 • symfonický orchester
 • Pochod pionierov pre symfonický orchester

  1952 3'
  OBSADENIE: orch
 • Tatry, op. 11

  Suita pre veľký orchester
  1952 22'
  OBSADENIE: orch
 • Slávnostná predohra, op. 22

  1955 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 1, op. 21

  pre veľký orchester
  1955 27'
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: orch: flp, 2fl, 2ob, ci, 2cl, clb, 2fg, cfg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, cel, ar, pf, archi
 • Tatry, op. 25

  Suita pre veľký orchester č. 2
  1956 22'
  OBSADENIE: orch
 • Strečno, op. 34

  Symfonická báseň pre veľký orchester
  1958 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 2, op. 26

  1958 32'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 3, op. 33

  1959 35'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 5, op. 44

  1961 32'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 6, op. 51 "Improfisata"

  1965 28'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 7, op. 54

  1966 24'
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Francúzska suita, op. 62

  pre veľký orchester
  1968 12'
  OBSADENIE: orch
 • Piesne bez slov, op. 66

  1970 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 8, op. 68

  1971 30'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 9, op. 72

  1973 32'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Koncertná predohra, op. 82

  1975 OBSADENIE: orch
 • Predohra, op. 88

  1977 8'
  OBSADENIE: orch
 • Zo slovenských hôr, op. 89

  Suita pre orchester
  1978 18'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 11, op. 98

  1981 25'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Koncertná predohra, op. 96

  1982 OBSADENIE: orch
 • Mládežnícka suita, op. 105

  1984 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 12, op. 107

  1986 18' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch, org, mg
 • komorný orchester
 • Symfónia č. 10 "Hommage à J. Haydn", op. 82

  1979 18'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: archi, fiati
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Pamiatke Ľudovíta Štúra, op. 24

  Symfonická báseň
  1956 15'
  OBSADENIE: spk, orch
 • Oslobodenie, op. 78

  Symfonická báseň
  1975 20'
  TEXT: Ján Škamla, Miro Procházka, Ján Kostra
  VYDAVATEĽ: Český hudební fond
  OBSADENIE: spk, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Symfónia č. 4, op. 37

  pre sóla, zbor a orchester na text básne J. Kostru zo zbierky Javorový list
  1959 40'
  TEXT: Ján Kostra
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, t, CM, orch
 • Holubica pokoja, op. 41

  Kantáta
  1960 6'
  TEXT: Ján Kostra
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Mŕtvi sa nevrátia, op. 60

  Oratórium o vlasti pre recitátorov, sóla, miešaný zbor a orchester
  1968 50'
  TEXT: Pavol Horov, Miro Procházka, Ján Kostra
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2spk, s, t,CM, orch
 • zbor a orchester
 • Magnificat, op. 9

  Kantáta pre miešaný zbor a orchester
  1951 16'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, orch
 • Mier, op. 14

  Symfonická báseň
  1953 15'
  TEXT: autor
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, orch
 • Povstanie, op. 17

  Kantáta
  1954 16'
  TEXT: Miro Procházka
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa, orch
 • Bratislavská jar, op. 77

  Lyrická kantáta
  1974 14'
  TEXT: Ján Kostra
  OBSADENIE: CM, orch
 • Fantázia, op. 83

  1976 18'
  TEXT: bez textu
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa, pf, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 5

  1949 38'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch
 • Koncert pre klavír a orchester č. 2, op. 10

  1952 28'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch
 • Koncert pre husle a orchester, op. 15

  1953 27'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, orch
 • Rapsódia pre klavír a orchester, op. 18

  1954 20'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch/pf4m
 • Concertino pre klavír a sláčikový orchester, op. 19

  1955 25'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, archi
 • Koncert pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje, op. 27

  1957 22'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: org, orch: archi, bat
 • Koncert pre klavír a orchester č. 3, op. 29

  1958 30'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch
 • Koncert pre klavír a orchester č. 4, op. 36

  1959–1960 17'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch
 • Malá fantázia pre klavír a orchester, op. 40

  1960 9'
  OBSADENIE: pf, orch
 • Concerto da camera, op. 47

  1962 19'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ob, archi/pf
 • Koncert pre klavír (ľavú ruku) a orchester č. 5, op. 50

  1964 19'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch
 • Nálada

  1967 6'
  OBSADENIE: pf, archi
 • Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71

  1972 18'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch
 • Komorný koncert, op. 102

  pre portatív a sláčikový orchester
  1983 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: org, archi
 • Koncert pre klavír a orchester č. 7, op. 106

  1985 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch
 • Concertino classico, op. 117

  pre husle a sláčikový orchester
  1986 18'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, archi
 • Concertino polifonico, op. 108

  1986 18'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: org, orch
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Concerto grosso, op. 7

  pre dva klavíry a sláčikový orchester
  1951 17' 15''
  OBSADENIE: 2pf, bat, archi
 • Koncert, op. 57

  1967 22'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2pf, orch
 • Hudba starej Bratislavy, op. 80

  Baroková suita v starom slohu
  1975 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cmb, org, orch
 • sólový nástroj
 • Sonáta, op. 31

  1958 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vl
 • Balada-Burleska, op. 84

  1976 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vl
 • Sonáta, op. 91

  1981 9'
  OBSADENIE: fl
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Nálady, op. 2

  Štyri skladby pre klavír sólo
  1948 15'
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 1, op. 4

  pre klavír
  1948 20'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Tatry, op. 11

  Suita pre klavír
  1952 22'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Tri prelúdiá, op. 20

  1954 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf
 • Tatry, op. 25

  Suita pre klavír č. 2
  1956 22'
  OBSADENIE: pf
 • Concerto pre klavír bez orchestra, op. 23

  1957 24'
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 2, op. 45

  1961 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Etudy pre mladých klaviristov I. diel, op. 56

  1966 12'
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 3, op. 55

  1966 13'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 4, op. 69

  (Improvizácie)
  1971 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Dvaja pri klavír, op. 74

  Desať skladbičiek na motívy slovenských ľudových piesní pre klavír štvorručne
  1973 15'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf4m
 • Dve romantické skladby, op. 81

  1975 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Etudy pre mladých klaviristov II. diel, op. 59

  1977 15'
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 5, op. 90

  1978 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Tri tanečné skice

  pre klavír
  1979 6'
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 6, op. 94

  1980 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Bagately pre klavír, op. 103

  1983–1984 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 7 "Ricordanza", op. 113

  1988 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Štyri skladby pre klavír štvorručne op. 116

  1988 16'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf4m
 • Variácie pre klavír na meno Eugena Suchoňa , op. 115

  1988 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Antifóna, op. 120

  Variácie pre štvorručný klavír na tému gregoriánskeho chorálu
  1992 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf4m
 • organ
 • Prelúdium a dvojitá fúga cis mol, op. 13b

  1947 10'
  OBSADENIE: org
 • Fantázia a toccata, op. 32

  pre organ
  1958 6'
  OBSADENIE: org
 • Concerto in D, op. 42

  pre organ
  1960 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Sonáta, op. 65

  1970 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Tri malé prelúdiá, op. 86

  1977 7'
  OBSADENIE: org
 • Sonáta č. 2, op. 97

  1981 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Suita v starom slohu, op. 30

  1957 13'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Dva slovenské tance, op. 38

  pre husle a klavír
  1960 5'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Poetická sonáta, op. 85

  1976 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Šesť malých prelúdií, op. 104

  1984 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn
 • dva klavíry
 • Sonáta č. 1, op. 16

  1954 20'
  OBSADENIE: 2pf
 • Sonáta č. 2, op. 35

  1959 20'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2pf
 • Sonáta č. 3, op. 53

  "In memoriam Sergej Prokofjev"
  1965 16'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2pf
 • Allegro – Andante pre dva klavíry osemručne, op. 63

  1969 VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: 2pf8m
 • Sonáta č. 4, op. 73

  1973 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Variácie, op. 1

  pre sláčikové trio
  1945 12'
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Variácie pre dvoje huslí a violu (In modo classico), op. 87

  1977 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl
 • Trio, op. 93

  1979 11'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, vn, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1, op. 39

  1960 20'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2, op. 100

  „In memoriam Frico Kafenda“
  1983 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3, op. 110

  1987 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Klavírne kvinteto, op. 6

  1949–1950 20'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto, op. 61

  1968 10'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Jar v údolí, op. 3

  Tri piesne pre soprán a klavír na texty R. Dilonga
  1947 7'
  TEXT: Rudolf Dilong
  VYDAVATEĽ: Panton, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Jesenných steskov, op. 12

  Tri piesne
  1952 10'
  TEXT: Ján Motulka
  OBSADENIE: t, pf/orch
 • Pieseň o večnom priateľstve

  1952 4'
  TEXT: Milan Lajčiak
  OBSADENIE: v, pf
 • Pamiatke Jiřího Wolkra, op. 43

  Piesňový cyklus
  1961 13'
  TEXT: Jiří Wolker
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: b, pf
 • Predstavy, op. 49

  Tri piesne
  1963 12'
  TEXT: Laco Novomeský
  OBSADENIE: a, pf
 • Tri detské hry

  1964 4'
  TEXT: Viera Janusová
  OBSADENIE: v, pf
 • Smaragd, op. 64

  Cyklus štyroch piesní na verše J. Smreka
  1969 10'
  TEXT: Ján Smrek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Piesne o jari, op. 67

  Cyklus piesní pre tenor a klavír na verše J. Kostru
  1970 10'
  TEXT: Ján Kostra
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: t, pf
 • Nad ránom, op. 92

  Cyklus piesní
  1979 12'
  TEXT: Ján Smrek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: t, pf/orch
 • Šla tade žena, op. 101

  Tri romantické piesne
  1984 TEXT: Pavol Horov
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • inštruktívne
 • Desať detských skladbičiek (Obrázková knižka), op. 13a

  1952 10'
  VYDAVATEĽ: Supraphon
  OBSADENIE: pf
 • hudba pre divadlo
 • Ivan Bukovčan: Sneh nad limbou

  1974 RÉŽIA: Tibor Rakovský
 • Sneh nad limbou.

  Scénická hudba k dráme Ivana Bukovčana
  1974 23'
 • miešaný zbor
 • Plač, op. 8b

  Balada
  1951 10'
  TEXT: Rudolf Dilong
  OBSADENIE: CM
 • Jeseň

  1956 4'
  TEXT: Ľudovít Štúr
  OBSADENIE: CM
 • Štyri madrigaly na staré anglické texty, op. 52

  1964 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Štyri motetá na latinské texty, op. 58

  1967 8'
  VYDAVATEĽ: Editio-Supraphon, Belianum
  OBSADENIE: CM
 • Svätoboj, op. 75

  Slovenský madrigal
  1973 25'
  TEXT: Ľudovít Štúr
  OBSADENIE: CM
 • Letters to Hebrews. Tri madrigaly

  1977 12'
  TEXT: biblické (anglické) texty
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Metafora

  1956 4'
  TEXT: Ján Kostra
  OBSADENIE: CMa
 • Na slávu baníkov

  1963 4'
  TEXT: Ján Kostra
  OBSADENIE: CMa
 • Dva mužské zbory, op. 79

  1975 8'
  TEXT: Ľudovít Štúr, Vojtech Mihálik
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Dva ženské zbory, op. 8a

  1951 6'
  TEXT: Ján Motulka
  OBSADENIE: CF
 • Dobrú noc má milá

  1975 3'
  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • K lipke

  1956 4'
  TEXT: Ľudovít Štúr
  OBSADENIE: CB
 • Pieseň bez mena

  1967 3'
  TEXT: Janko Kráľ
  OBSADENIE: CB
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Úderník

  1950 24'
  RÉŽIA: Vladimír Zimmer
 • Pionieri

  1951 RÉŽIA: Ján Lacko
 • Bábkové divadlo

  1953 RÉŽIA: Dimitrij Plichta
 • Banská Štiavnica

  1954 RÉŽIA: Pavel Miškuv
 • Vlna je na horách

  1954 RÉŽIA: Jozef Zachar
 • Ľadový kryštál ako geologický činiteľ

  1955 RÉŽIA: Jozef Zachar
 • Samo Chalupka

  1955 RÉŽIA: Jozef Zachar
 • Továreň na Dunaji

  1955 RÉŽIA: Florián Andris
 • Trať voľná

  1955 RÉŽIA: Peter Solan
 • Kysucký lekár

  1956 RÉŽIA: Ján Beer
 • Na brehoch Dunajca

  1956 RÉŽIA: Florián Andris
 • Slovenská národná galéria

  1956 RÉŽIA: Vladislav Pavlovič
 • Travertín

  1956 RÉŽIA: Jozef Zachar
 • Grafik Vincent Hložník

  1957 RÉŽIA: Vladislav Pavlovič
 • Malá epizódka (Tatranské historky)

  1957 17'
  RÉŽIA: Dušan Kodaj
 • Sestra

  1958 RÉŽIA: Kazimír Barlík
 • Očami kamery

  1959 RÉŽIA: Štefan Uher
 • Stará Bratislava (Kamenná kronika Bratislavy)

  1960 RÉŽIA: Pavel Miškuv
 • Kantáta o boji a víťazstve

  1961 11'
  RÉŽIA: Ivan Húščava
 • Stredoveké spišské mestá

  1963 RÉŽIA: Pavel Miškuv
 • Otvorené okná

  1970 RÉŽIA: Tibor Rakovský
 • Pieseň o slovenskom víne (In vino veritas)

  1971 RÉŽIA: Vladimír Zimmer
 • Pamätníky pre budúcich

  1974 RÉŽIA: Milan Černák
 • dlhometrážny hraný film
 • V hodine dvanástej

  1958 RÉŽIA: Andrej Lettrich, Jozef Medveď
 • Jerguš Lapin

  1960 RÉŽIA: Jozef Medveď
 • Bratia

  1961 RÉŽIA: Andrej Lettrich
 • Organ

  1964 RÉŽIA: Štefan Uher
 • Stopy na Sitne

  1968 RÉŽIA: Vladimír Bahna
 • Skrytý prameň

  1973 RÉŽIA: Vladimír Bahna
 • hraný televízny film
 • Živý bič

  1966 RÉŽIA: Martin Ťapák
 • Generácia (1. Dlhý čas čakania, 2. Živí a mŕtvi, 3. Mŕtvi a živí)

  1969 RÉŽIA: Vladimír Bahna

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • DLHÁŇOVÁ, Božena: Ján Zimmer cez optiku jeho klavírnej štylistiky
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 7-8, s. 45 – 46
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 283, 287, 314
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch
  1964 Bratislava 1964, s. 355–368
 • Umelecká kritika a publicistika
 • TICHÝ, Stanislav: Deň venovaný gregoriánskemu chorálu v Bratislave
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 3
 • TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 13
 • BUBNÁŠ, Juraj: Záver Roka slovenskej hudby v Slovenskej filharmónii
  2016 Pravda roč. 25, 2016, č. 293 (19. 12.), s. 30–31
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Magnificat slovenského skladateľa
  2016 In: http://operaslovakia.sk/magnificat-slovenskeho-skladatela/
  Opera Slovakia 2016
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba
  Staré objavy i premiéry so SF
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 10–11
 • DLHÁŇOVÁ, Božena: Ján Zimmer (1926–1993)
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 11, s. 2
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: V šedastých farbách
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 11, s. 2
 • PALOVČÍK, Michal: Vzťah k životu pretavený do umenia
  Ján Zimmer sa dožíva 60 rokov
  1986 roč. 18, 1986, č. 10, s. 5
 • (jsz): Cez prostotu k filozofickej hĺbke
  Hovoríme so skladateľom Jánom Zimmerom
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 12, s. 4
 • HATRÍK, Juraj: Jánovi Zimmerovi namiesto blahoželania
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 10, s. 3
 • Festival českej a slovenskej hudby v ZSSR
  Leningrad
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 1, s. 1, 3
 • ČÍŽIK, Vladimír: Gramorecenzie : Ján Zimmer hrá vlastné skladby
  1971 Hudobný život roč. 3, 1971, č. 24, s. 5
 • ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia v októbri
  Premiéra Zimmerovho klavírneho koncertu
  1962 Slovenská hudba roč. 6, 1962, č. 9, s. 274–275
 • (r): Matiné zo skladieb k 15. výročiu SNP
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 1-2, s. 108
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ján Zimmer: Concerto grosso pre dva klavíry, sláčikový orchester a bicie nástroje op. 7
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 11, s. 10–12
 • PEJHOVSKÝ, Miroslav: Ján Zimmer: IV. sonáta pre klavír
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 8, s. 5
 • VAJDA, Igor: Ján Zimmer: Oidipus
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 3, s. 126–127
 • ŠAMKO, Jozef: Pohľad na symfonickú tvorbu Jána Zimmera
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 2, s. 55–61

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Súčasné slovenské madrigaly a zbory SÚČASNÉ SLOVENSKÉ MADRIGALY A ZBORY
  1974 LP – Supraphon 1 12 1012
  1. Ivan Hrušovský: Tri madrigalové impresie
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Marína op. 15
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Ján Zimmer: Štyri madrigaly na staré anglické texty, op. 52
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Zdenko Mikula: Vŕby pri Váhu
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Zdenko Mikula: Ľúbostné madrigaly – Lúčny popevok
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  6. Tadeáš Salva: Litaniae lauretanae op. 12
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: Ján Zimmer hrá vlastné skladby JÁN ZIMMER HRÁ VLASTNÉ SKLADBY
  1971 LP – Opus 91 1100 39
  1. Ján Zimmer: Tatry, op. 11
   Ján Zimmer (pf)
  2. Ján Zimmer: Sonáta č. 2, op. 45
   Ján Zimmer (pf)
  3. Ján Zimmer: Sonáta č. 3, op. 55
   Ján Zimmer (pf)
 • Foto: Dezider Kardoš, Ján Zimmer DEZIDER KARDOŠ, JÁN ZIMMER
  1965 LP – Supraphon DV 6177
  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 4 'Piccola' op. 34
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 4, op. 36
   Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1971 za dielo Piesne bez slov, op. 66

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ján Zimmer: Magnificat, op. 9
  Kantáta pre miešaný zbor a orchester
  15. 12.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
 • Ján Zimmer: Antifóna, op. 120
  Variácie pre štvorručný klavír na tému gregoriánskeho chorálu
  23. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf), Mária Lenková (pf)
 • Ján Zimmer: Štyri skladby pre klavír štvorručne op. 116
  22. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf4m), Ján Zimmer (pf4m)
 • Ján Zimmer: Concertino polifonico, op. 108
  16. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Ján Zimmer: Sonáta č. 7 "Ricordanza", op. 113
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf)
 • Ján Zimmer: Symfónia č. 12, op. 107
  11. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Ján Zimmer: Komorný koncert, op. 102
  pre portatív a sláčikový orchester
  24. 4.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodný organový festival, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Anna Predmerská-Zúriková (org), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Ján Zimmer: Sonáta č. 6, op. 94
  14. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom odborov, Žilina, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf)
 • Ján Zimmer: Sonáta č. 2, op. 97
  18. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, SK
  INTERPRETI: Anna Predmerská-Zúriková (org)
 • Ján Zimmer: Symfónia č. 11, op. 98
  14. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ján Zimmer: Koncertná predohra, op. 96
  8. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ján Zimmer: Sonáta č. 5, op. 90
  20. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vilma Lichnerová (pf)
 • Ján Zimmer: Balada-Burleska, op. 84
  20. 6.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl)
 • Ján Zimmer: Symfónia č. 9, op. 72
  10. 10.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ján Zimmer: Ivan Bukovčan: Sneh nad limbou
  4. 5.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
 • Ján Zimmer: Symfónia č. 8, op. 68
  26. 9.
  1971
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Ján Zimmer: Symfónia č. 6, op. 51 "Improfisata"
  7. 5.
  1965
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bystrík Režucha (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu
 • Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 4, op. 36
  11. 10.
  1962
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ján Zimmer: Symfónia č. 4, op. 37
  pre sóla, zbor a orchester na text básne J. Kostru zo zbierky Javorový list
  2. 2.
  1961
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tatiana Kresáková (s), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 3, op. 29
  14. 1.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ján Zimmer: Strečno, op. 34
  Symfonická báseň pre veľký orchester
  6. 12.
  1959
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Josef Svoboda (dir.)
 • Ján Zimmer: Koncert pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje, op. 27
  5. 12.
  1957
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ján Zimmer: Symfónia č. 1, op. 21
  pre veľký orchester
  2. 12.
  1956
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ján Zimmer: Koncert pre husle a orchester, op. 15
  4. 5.
  1956
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vojtech Gabriel (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ján Zimmer: Rapsódia pre klavír a orchester, op. 18
  28. 10.
  1955
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)
 • Ján Zimmer: Tatry, op. 11
  Suita pre veľký orchester
  9. 11.
  1953
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Týnsky (dir.)
 • Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 2, op. 10
  16. 12.
  1952
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Týnsky (dir.)
 • Ján Zimmer: Concerto grosso, op. 7
  pre dva klavíry a sláčikový orchester
  1951 Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Zita Strnadová-Paráková (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)
 • Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 5
  9. 3.
  1950
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slávnostný symfonický koncert z príležitosti 3. výročia podpísania zmluvy o priateľstve a vzájomnej , Vládna budova, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ján Zimmer: Jar v údolí, op. 3
  Tri piesne pre soprán a klavír na texty R. Dilonga
  9. 2.
  1949
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert sólistov Hudobného odboru Umeleckej besedy slovenskej, Koncertná sieň Povereníctva vnútra, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ružena Liseková (s), Ján Zimmer (pf)
 • Ján Zimmer: Sonáta č. 1, op. 4
  pre klavír
  9. 2.
  1949
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert sólistov Hudobného odboru Umeleckej besedy slovenskej, Koncertná sieň Povereníctva vnútra, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf)
 • Ján Zimmer: Concerto da camera, op. 47
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Emil Hargaš (ob)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ján Zimmer: Concerto in D, op. 42
  pre organ
  25. 2.
  1962
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Václavkův sál Vlastivědného muzea, Olomouc, CZ
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Ján Zimmer: Fantázia a toccata, op. 32
  pre organ
  10. 1.
  1962
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Václavkův sál Vlastivědného muzea, Olomouc, CZ
  INTERPRETI: Ján Valach (org)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Ján Zimmer: Concerto pre klavír bez orchestra, op. 23
  30. 5.
  1958
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Klub skladateľov, Praha, CZ
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf)
 • Ján Zimmer: Concertino pre klavír a sláčikový orchester, op. 19
  17. 2.
  1957
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Dom umelcov, Praha, CZ
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Orchester Národného divadla, Jaroslav Krombholc (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Ján Zimmer: Sonáta č. 1, op. 4
  pre klavír
  27. 9.
  1948
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert súčasnej českej a slovenskej komornej hudby, Divado D49, Praha, CZ
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf)
  Prvé uvedenie na území Československa.

Audio

 • Zimmer, Ján: Symfónia č. 7, op. 54


« späť na zoznam Aktualizované: 19. 12. 2019