Profil osobnosti

Foto: Peter Breiner Autor: Gulnara Samoilova

Peter Breiner

3. 7. 1957 Humenné

www.peterbreiner.com

vážna hudba, jazz
skladba, klavír, dirigovanie

Pôsobenie v: Triango

Bio

Bio

1971 – 1975
Konzervatórium v Košiciach (klavír – Ľudmila Kojanová, kompozícia – Jozef Podprocký, dirigovanie a hra na bicích nástrojoch)
1975 – 1981
VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes), súčasne aktivita vo viacerých komorných súboroch (klavír v rámci dychového kvinteta, transkripcie a hra bassa continua v súbore Musica aeterna)
1976
zakladateľ jednej z prvých slovenských jazz-rockových skupín Forum 57
1977
korepetítor Detského speváckeho zboru Čs. rozhlasu v Bratislave
1978 – 1980
hudobný režisér v Čs. rozhlase v Bratislave
1980 – 1982
člen jazzového dua s Petrom Lipom
1980 – 1985
člen comba Petra Lipu
1981 – 1985
hudobný režisér vo vydavateľstve OPUS
1983 – 1985
člen jazz-rockovej skupiny Klobása
1985 – 1987
hráč na klávesových nástrojoch v Orchestri Gustava Broma
1987 – 1988
moderátor hudobných súčastí televíznej relácie Kuko
1987 – 1990
spolupráca s Milanom Markovičom v rozhlasovej relácii Pod pyramídou
1988 – 1989
tvorba cyklu výchovných relácií Kamarátka muzika pre Slovenský rozhlas
1993 – 1994
spolupráca v televíznej relácii Večery Milana Markoviča
1992 – 2007
pôsobenie v kanadskom Toronte
od 2007
žije v New Yorku

"Roky štúdia skladby na Konzervatóriu v Košiciach a VŠMU Breiner venoval získavaniu základov tradičného skladobného remesla (Symfónia pre orchester), túto činnosť však čoskoro kompenzoval vlastnou mimoškolskou kompozičnou prácou (Variácie na tému Albana Berga; Protivety pre veľký orchester), nadväzujúcou na podnety novodobej avantgardy. Diverzita Breinerových hudobných aktivít však čoskoro spôsobila fascináciu ideou vzájomného prenikania sa či kríženia hudobných svetov, ktorá stála už za jeho Concertinom pre violu a sláčiky (1976–77) a ktorá sa stala ústredným tvorivým princípom jeho tvorby po skončení štúdií, čím asociovala súčasné kompozičné snahy v oblasti polyštylistiky. Breinerov nekonformný naturel spôsobil, že tieto kríženia využíval predovšetkým v podobe prekvapení či zrážok, ktoré mohli nadobudnúť charakter hudobného humoru, pričom ho fascinovalo predovšetkým „kríženie“ „vážnej“ a „nevážnej“ hudobnej kultúry. Ak teda na začiatku Breinerových kompozičných snáh stojí ideál neoklasicistickej konfrontácie (Concertino; Fraktúry; Hovoriace hodiny; Niečo ako koncert pre klavír a orchester; Suitička), neskôr prevládne snaha o syntézu prostriedkov oboch polarizovaných hudieb (Ďalší koncert pre klavír a orchester; …aby som ti posvietil na cestu; Sonata ostinata; Koncert pre or-chester a orchester), ktorá približuje jeho tvorbu svetu L. Bernsteina. Ak teda poetika generácie osemdesiatych rokov stála v znamení diverzifikácie (rocková inšpirácia u M. Burlasa, syntézy s historickou hudbou u V. Go-dára), Breinerova snaha ich dopĺňala o aktuálny rozmer džezovej inšpirácie, ktorý mu umožňoval zotrvať v „nevážnej“ sfére milovaného hudobného humoru i vytvoriť si vlastné publikum, no ktorý takisto vyslúžil jeho tvorbe prívlastky „neoriginálnosti“ či „eklekticizmu“, nivelizujúce nežiaducu hypertrofiu jeho hudobného talentu a individuálnosti. Breinerove snahy v tej istej dobe smerujú aj do oblasti populárnej hudby, kde sa stal autorom desiatok piesňových útvarov či stoviek aranžmánov, do oblasti muzikálovej tvorby (Čarovná čaša; Brzdy; Ukradnutý biely slon) i do oblasti džezovej kompozície. Idea hybridizácie stála aj za Breinerovými komerčne najúspešnejšími produktmi – úpravami piesní Beatles a E. Presleyho v duchu barokového koncertantného štýlu (CD Beatles Seasons 1985 resp. Beatles Go Baroque 1993 a CD Elvis Goes Baroque 1994). „Nevážne“ škatuľkovanie Breinerovej tvorby však paradoxne zároveň spôsobilo, že jeho „vážna“ tvorba sa dnes stáva čoraz menej predmetom nášho koncertného života, a tak ani jeho monumentálne pašie The Story, ktoré sú vlastne zatiaľ jedinou pôvodnou slovenskou pašiovou kompozíciou, si dodnes nenašli cestu do nijakých domácich dramaturgických plánov."

 

(GODÁR, Vladimír: Peter Breiner. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 54 – 55.)

Diela

 • balet
 • Majster a Margaréta

  2019 125'
  OBSADENIE: orch
 • muzikál
 • Čarovná čaša

  1978 TEXT: K. L. Zachar podľa J. de la Fontainea, K. Kľačanská, B. Farkaš
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Brzdy

  1982 TEXT: P. Stoličný, J. Štrasser
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Ukradnutý biely slon

  1984 TEXT: Ľ. Feldek podľa M. Twaina
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • symfonický orchester
 • Variácie na tému Albana Berga

  1976 OBSADENIE: orch
 • Protivety

  1977 OBSADENIE: orch
 • Symfónia

  1980 25'
  OBSADENIE: orch
 • Taká jedna burleska

  pre menší symfonický orchester
  1982 14'
  OBSADENIE: orch
 • Koncert pre orchester a orchester

  1986 40'
  OBSADENIE: 2orch
 • Battle from a Distance

  Symfonická báseň
  2004 25'
  OBSADENIE: orch
 • Slovenské tance, pochabé i smutné

  2007/2012/2015 95'
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • SROWMAAM

  pre symfonický orchester
  2016 15'
  OBSADENIE: orch
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • …aby som ti posvietil na cestu

  1985 TEXT: R. Thákur
  OBSADENIE: b, orch
 • Napísal som skutočnú symfóniu

  pre barytón sólo a veľký symfonický orchester
  1985 40'
  OBSADENIE: br, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • The Story

  Oratórium
  1993 90'
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: 5vv, 2CM, orch
 • Four Psalms

  1999 TEXT: bibl.
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • 129 (De Profundis)

  pre miešaný zbor, husle, kontrabas a cimbal
  2005 8'
  OBSADENIE: CM, vn, cb, zmb
 • sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Songs and Dances from the Silk Road

  OBSADENIE: vn, orch
 • Concertino

  pre violu, sláčiky a klavír
  1978 14'
  OBSADENIE: vl, archi, pf
 • Niečo ako koncert pre klavír a orchester

  1984 30'
  OBSADENIE: pf, orch
 • Ďalší koncert pre klavír a orchester

  1986 30'
  OBSADENIE: pf, orch
 • Suitička

  1986 OBSADENIE: vn, archi
 • Carmen Concerto

  1994 30'
  OBSADENIE: gui, orch
 • Elvis Concerto Grosso č. 1

  1994 20'
  OBSADENIE: tr, orch: cmb, archi
 • Elvis Concerto Grosso č. 2

  1994 16'
  OBSADENIE: fl, orch: cmb, archi
 • Elvis Concerto Grosso č. 3

  1994 OBSADENIE: ob, orch: cmb, archi
 • Elvis Concerto Grosso č. 4

  1994 OBSADENIE: 2vn, vc, orch: cmb, archi
 • Improvisation for Piano and Orchestra

  1998 OBSADENIE: pf, orch
 • There must be something...

  Trojkoncert pre klavírne trio a orchester
  2000 38'
  OBSADENIE: vn, vc, pf, orch
 • Guitaralia Notturna

  2005 20'
  OBSADENIE: 4gui, orch
 • Concerto per Giora e Orchestra

  pre klarinet a orchester
  2007 44'
  OBSADENIE: cl, orch
 • Lurking of a Purple Demon

  2008/2015 16'
  OBSADENIE: clb/vc/vn, orch/2vn, vl,vc/pf
 • If It's True...

  pre klarinet, harfu a sláčiky
  2009 15'
  OBSADENIE: cl, ar, archi
 • Tango

  pre klavír a orchester
  2013 12'
  OBSADENIE: pf, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Instagram Concerto

  pre mandolínu, sláčikový orchester a čembalo
  2015 2'
  OBSADENIE: man, orch: archi, cmb
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Slovanské tance

  pre husle, klavír a komorný orchester
  2019 OBSADENIE: vn, pf, archi
 • tri sólové nástroje a orchester
 • Slovenské tance

  pre Triango a komorný orchester
  2016 45'
  OBSADENIE: vn, ac, pf, orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • Slovenské tance

  pre rôzne komorné zoskupenia
  2014–2016 25'
  OBSADENIE: ens
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Variácie na Mozartovu tému

  1981 OBSADENIE: pf
 • Sonatína

  pre klavír
  1984 OBSADENIE: pf
 • 42 000 sonatín pre klavír

  1986 – 1992 OBSADENIE: pf
 • Tango

  pre klavír
  2012 OBSADENIE: pf
 • Slovenské tance

  pre sólový klavír
  2013–2016 95'
  OBSADENIE: pf
 • But It Never Happens

  pre štvorručný klavír
  2014 2'
  OBSADENIE: pf4m
 • Just Have Another Good Day

  pre klavír
  2016 7'
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Koláž vo forme prelúdia a fúgy

  1989 12'
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Suitička (Milému pánovi Bachovi k narodeninám)

  pre husle a klavír
  1985 VYDAVATEĽ: Opus, Scriptorium Musicum
  OBSADENIE: vn, pf
 • Little Black Dog Guarding a Big Blue Balloon

  pre flautu a klavír
  2014 5'
  OBSADENIE: fl, pf
 • This Fog Will Never Lift

  pre violončelo a klavír
  2017 8'
  OBSADENIE: vc, pf
 • tri nástroje
 • Trio

  1983 OBSADENIE: 2vc, pf
 • Ma non troppo

  pre dve violončelá a klavír
  1991 12'
  OBSADENIE: 2vc, pf
 • Miss Mendacity

  2006 OBSADENIE: vn, ac, pf
 • When? Newer?

  2006 8'
  OBSADENIE: pf, vn, ac
 • klavírne trio
 • Milému pánovi Bachovi k narodeninám

  1985 1985, rev. 2003, 15’
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Sonata ostinata

  pre husle, violončelo a klavír
  1988 20'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Fraktúry

  1981 OBSADENIE: 2fl, fg, cmb
 • Sláčikové kvarteto

  1985 35'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Hovoriace hodiny

  pre flautu, fagot, violončelo a čembalo
  1986 12'
  OBSADENIE: fl, fg, vc, cmb
 • Quiet Hommage to my Great-great Grandfather

  pre husle, hoboj, violončelo a klavír
  2012 3'
  OBSADENIE: vn, ob, vc, pf
 • The Magic Garden of Casual Delights

  pre husle, hoboj, violončelo a klavír
  2012 7'
  OBSADENIE: vn, ob, vc, pf
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Happy Birthday, Kurt

  pre miešaný zbor, husle a basovú gitaru
  2005 8'
  OBSADENIE: CM, vn, bgui
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Tri piesne na neznámych kanadských básnikov

  1994/2013 10'
  OBSADENIE: v, pf
 • úpravy folklóru
 • Išeu Macek

  1981 OBSADENIE: CM, 5ottoni, pf
 • Návraty

  1985 OBSADENIE: orch
 • úpravy
 • E. Granados: Valses poeticos

  OBSADENIE: gui, orch
 • Beatles Concerto Grosso č. 1

  (v štýle Händla)
  1986 13'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vc, orch: archi, cmb
 • Beatles Concerto Grosso č. 2

  (v štýle Vivaldiho)
  1986 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, orch: archi, cmb
 • Beatles Concerto Grosso č. 3

  (v štýle J. S. Bacha)
  1986 19' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: vn/fl, orch: archi, cmb
 • Beatles Concerto Grosso č. 4

  1986 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vc, orch: archi, cmb
 • M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy

  (orchestrácia)
  2009 OBSADENIE: orch
 • M. P. Musorgskij: Detská izba

  (orchestrácia)
  2012 OBSADENIE: orch
 • M. P. Musorgskij: Piesne a tance smrti

  (orchestrácia)
  2012 OBSADENIE: orch
 • P. I. Čajkovskij: Piková dáma

  Orchestrálna suita
  2012 OBSADENIE: orch
 • P. I. Čajkovskij: Vojvoda

  Orchestrálna suita
  2012
 • Abbey Road Medley

  (J. S. Bach: Brandenburský koncert č. 3, BWV 1048)
  2018 5'
  OBSADENIE: orch
 • Beatles Concerto Grosso č. 5

  (J. S. Bach: Koncert pre klavír a orchester d mol, BWV 1052)
  2018 11'
  OBSADENIE: orch
 • Beatles Concerto Grosso č. 6

  (J. S. Bach: Koncert pre husle a orchester a mol, BWV 1041)
  2018 9'
  OBSADENIE: orch
 • Beatles Concerto Grosso č. 7

  (J. S. Bach: Brandenburský koncert č. 2 F dur, BWV 1047)
  2018 10'
  OBSADENIE: orch
 • Beatles Concerto Grosso č. 8

  (A. Vivaldi: Štyri ročné obdobia, op. 8)
  2018 24' 30''
  OBSADENIE: orch
 • Beatles Concerto Grosso č. 9

  (J. S. Bach: Omša h mol, BWV 232)
  2018 9' 30''
  OBSADENIE: orch
 • L. Janáček: The Cunning Little Vixen: Suite

  2019 RÉŽIA: Liam Scarlett
  OBSADENIE: orch
 • rekonštrukcie
 • Suita con ritornelli

  1979 OBSADENIE: archi, cmb
 • miešaný zbor
 • Napíš, napíš...

  Dve piesne a cappella
  2004 6'
  TEXT: J. Štrasser
  OBSADENIE: CM
 • detský zbor
 • Dva zbory na motívy ľudových piesní

  1979 OBSADENIE: CB
 • Svadobné spevy

  1981 OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Vstávajte pastieri

  Vianočná koláž
  2000 15'
  OBSADENIE: CM, org, bat
 • populárna hudba – piesne
 • Mosty

  1984 TEXT: Ján Štrasser
 • Vojenský kalendár

  1984 TEXT: Ján Štrasser
 • hudba k filmu
 • At Satchem Farm

 • Blackheart

 • Brooklyn State of Mind

 • Double Take

 • Grizzly Falls

 • I Remember April

 • In Her Defense

 • Misbegotten

 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Množiny, množiny

  1980 RÉŽIA: V. Polakovičová
  OBSADENIE: KD
 • dlhometrážny dokumentárny film
 • Czech-Mate

  1990 OBSADENIE: DD
 • War with America

  1993 OBSADENIE: DD
 • dlhometrážny hraný film
 • Confession

  OBSADENIE: DH
 • Iron Eagles III, IV

  OBSADENIE: DH
 • No Contest I, II

  OBSADENIE: DH
 • The Derby

  OBSADENIE: DH
 • The Saltwater Moose

  OBSADENIE: DH
 • Undertaker’s Wedding

  OBSADENIE: DH
 • Word of Honor

  OBSADENIE: DH
 • O sláve a tráve

  1984 RÉŽIA: P. Solan
  OBSADENIE: DH
 • Zabudnite na Mozarta (Vergesst Mozart)

  1985 RÉŽIA: M. Luther
  OBSADENIE: DH
 • Taxi nach Kairo

  1988 OBSADENIE: DH
 • V meste plnom dáždnikov

  1989 RÉŽIA: J. Jarábek
  OBSADENIE: DH
 • Let asfaltového holuba

  1990 RÉŽIA: V. Balco
  OBSADENIE: DH
 • Albert, Albert

  1994 OBSADENIE: DH
 • Red Hot

  1994 OBSADENIE: DH
 • The Club

  1994 OBSADENIE: DH
 • nešpecifikovaný televízny film
 • Baby Geniuses

  OBSADENIE: Tv
 • Regeneration

  OBSADENIE: Tv
 • The Flight Path

  OBSADENIE: Tv
 • The Rose Garden

  OBSADENIE: Tv
 • Twilight of the Ice

  OBSADENIE: Tv
 • Cena víťazstva

  1986 OBSADENIE: Tv
 • Kam zmizela 55. ZDŠ

  1986 RÉŽIA: J. Němcová
  OBSADENIE: Tv
 • Diabol vo Francúzsku

  1990 RÉŽIA: M. Huba
  OBSADENIE: Tv
 • Dravý nálet panny

  1990 RÉŽIA: Ľ. Kocka
  OBSADENIE: Tv
 • Hra o peniaze

  1990 RÉŽIA: J. Banyák
  OBSADENIE: Tv
 • Konečná dolina

  1990 RÉŽIA: J. Banyák
  OBSADENIE: Tv
 • Od rána do úsvitu

  1991 RÉŽIA: Ľ. Kocka
  OBSADENIE: Tv
 • Plukovník a Jakobowski

  1991 RÉŽIA: M. Huba
  OBSADENIE: Tv
 • Profesor Raat

  1991 RÉŽIA: V. Horňák
  OBSADENIE: Tv
 • Prvé hlásky lásky

  1992 RÉŽIA: Ľ. Kocka
  OBSADENIE: Tv
 • Promise the Moon

  1997 OBSADENIE: Tv
 • Wind at My Back

  1997-99 RÉŽIA: K. Sullivan
  OBSADENIE: Tv
 • Monet – Shadow and Light

  1998 RÉŽIA: D. Devine
  OBSADENIE: Tv
 • Newton: The Tale of Two Isaacs/Inventors Special

  1998 RÉŽIA: D. Devine
  OBSADENIE: Tv
 • Seasons of Love

  1998 RÉŽIA: D. Petric Jr.
  OBSADENIE: Tv
 • hraný televízny film
 • Chlapec do náručia 1–3

  1986 RÉŽIA: M. Luther
  OBSADENIE: DTv
 • Tvár v rose

  1988 RÉŽIA: J. Banyák
  OBSADENIE: DTv
 • animovaný film
 • Pozdrav z Tatier

  1985 RÉŽIA: H. Slavíková
  OBSADENIE: A
 • Anna zo Zeleného domu

  1999 OBSADENIE: Tv

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MACARÍKOVÁ, Ivana: Košická kompozičná škola
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 382–413
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90
  2010 Postmoderna v hudbe, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, s. 154–159
 • MIRONOV, Sergej - RANINEC, Jozef: Problematika interpretácie ľudovej piesne v zborovej tvorbe slovenských skladateľov
  2006 Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 7, 2006, s. 9-11
 • Peter Breiner
  1991 Kto je kto na Slovensku?, Konzorcium Encyklopédia, Bratislava 1991, s. 23
 • DEHNER, Jan: Pokus o skupinový portrét
  1984 Hudební rozhledy roč. 37, 1984, č. 7, s. 324–326
 • Umelecká kritika a publicistika
 • ŠTÚŇ, Marián: Tri storočia klasiky v Trnave
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 2
 • MAŤO, Peter: Beatles go Baroque – gýč bezradnosti a nuda
  2019 In: www.tanecniaktuality.cz/tanec/beatles-go-baroque-gyc-bezradnosti-a-nuda
  Taneční aktuality 2019
 • ČERVENKA, Jozef: Prázdno v hudbe, prázdno na javisku
  2019 In: www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/prazdno-v-hudbe-prazdno-na-javisku/
  Monitoring Divadiel 2019
 • redakcia: The Velvet Revolution – 30 Years Later
  2019 In: https://acadianacenterforthearts.org/event/velvet-revolution/
  Acadiana Center For The Arts 2019
 • TASR: Slovenské tance vychádzajú na CD vďaka Petrovi Breinerovi
  2019 In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/536418-slovenske-tance-vychadzaju-na-cd-vdaka-petrovi-breinerovi/
  Pravda - Kultúra 2019
 • REHÁK, Oliver: Breiner nahral Slovenské tance s filharmóniou, pre SND chystá Beatles a Bulgakova
  2018 In: dennikn.sk/1244368/breiner-nahral-slovenske-tance-s-filharmoniou-pre-snd-chysta-beatles-a-bulgakova/?ref=list
  Denník N 2018
 • GIBALA, Henrich: Beatles go Baroque
  2018 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 15, 2018, č. 3-4, s. 33-34
 • JABURKOVÁ, Natália: Premiéra Beatles go Baroque triumfom Lambrechta a Ducina
  2018 In: balet.sk/premiera-beatles-go-baroque-triumfom-lambrechta-a-ducina/
  balet.sk 2018
 • OPOLDUSOVÁ, Jena: Beatles inšpirujú v barokovom háve
  2018 In: kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/493640-beatles-inspiruju-v-barokovom-have/
  Pravda - Kultúra 2018
 • VONGREJ, Ľudovít: Gabriele Beňačkovej, Petrovi Breinerovi a Iljovi Zeljenkovi udelil prezident SR štátne vyznamenania
  2018 In: operaslovakia.sk/gabriele-benackovej-petrovi-breinerovi-a-iljovi-zeljenkovi-udelil-prezident-sr-statne-vyznamenania/
  Opera Slovakia 2018
 • KONÍK, Juraj – REHÁK, Oliver: Kiska vyznamenal Gombitovú, Kubišovú, Kronera, ľudí Novembra aj tých, čo museli zo Slovenska odísť
  2018 In: dennikn.sk/986128/kiska-vyznamenal-gombitovu-kubisovu-kronera-ludi-novembra-aj-tych-co-museli-zo-slovenska-odist/
  Denník N 2018
 • VONGREJ, Ľudovít: Balet SND uvádza svetovú premiéru projektu Beatles go Baroque
  2018 In: operaslovakia.sk/balet-snd-uvadza-svetovu-premieru-projektu-beatles-go-baroque-na-hudbu-petra-breinera/
  Operaslovakia 2018
 • Spojenie Beatles a klasiky. Peter Breiner chystá nový album, prispejte na jeho nahrávku
  2018 In: dennikn.sk/1296928/spojenie-beatles-a-klasiky-peter-breiner-chysta-novy-album-prispejte-na-jeho-nahravku/
  DennikN 2018
 • Barok a Beatles vedia spolu celkom úspešne koexistovať, vraví Peter Breiner
  2018 In: hudba.zoznam.sk/spravy/29-11-2018-barok-a-beatles-vedia-spolu-celkom-uspesne-koexistovat-vravi-peter-breiner/
  Hudba.sk 2018
 • JABURKOVÁ, Natália: Slovenské tance – Životy svetiel sú energické, dojímavé, zvláštne aj vtipné
  2018 In: balet.sk/slovenske-tance-zivoty-svetiel-su-energicke-dojimave-zvlastne-aj-vtipne/
  balet.sk 2018
 • KUBIČKA, Víťazoslav: Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 25
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie
  Pocta Mariánovi Vargovi, fenomenálny Avi Avital
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 6
 • GODÁR, Vladimír: Peter Breiner: "Pri dirigovaní som ako decko, ktoré pustili do hračkárstva." [rozhovor]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 16–18
 • GODÁR, Vladimír: Živel v antiosobnostnej dobe
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 14–15
 • BUBNÁŠ, Juraj – TURÁK, František: Jubilanti: Peter Breiner a Jozef Kolkovič
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 4–5
 • REHÁK, Oliver: Peter Breiner skomponoval nanokoncert pre mandolínu
  2017 In: dennikn.sk/516281/peter-breiner-skomponoval-nanokoncert-pre-mandolinu/
  Denník N 2017
 • BLEHA, Peter – DADÍKOVÁ, Natália: Jubilant Peter Breiner o Obrázcích z výstavy
  2017 In: operaplus.cz/jubilant-peter-breiner-obrazcich-vystavy/
  Opera PLUS 2017
 • REHÁK, Oliver: Peter Breiner: Za päť týždňov na Slovensku som videl naozaj všeličo
  2017 In: dennikn.sk/810224/peter-breiner-za-pat-tyzdnov-na-slovensku-som-videl-naozaj-vselico/?ref=tit
  Denník N 2017
 • HUDEC, Marek: Peter Breiner: Hudba na Slovensku nemôže byť bez osobných sporov
  2017 In: kultura.sme.sk/c/20568463/peter-breiner-mam-narodeniny-aj-tak-nemozem-hrat-co-chcem.html#axzz4lqdrgc5m
  SME 2017
 • ČERVENKA, Jozef: Tak ako včera..., ale bez režiséra
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 6, s. 31
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  Sviatočne aj príležitostne
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 3, s. 6
 • BURGROVÁ, Katarína: ARS NOVA v Košiciach alebo otázky sú dôležitejšie ako odpovede
  Pocta profesorom
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 28
 • OTRIOVÁ, Jana: Peter Breiner utekal z domu do hudobnej školy
  2017 In: hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20540148/peter-breiner-utekal-z-domu-do-hudobnej-skoly.html
  SME 2017
 • Peter Breiner opäť na Slovensku s veľkolepými premiérami i sólovými koncertmi
  2017 In: operaslovakia.sk/peter-breiner-opat-na-slovensku-s-velkolepymi-premierami-i-solovymi-koncertmi/
  Operaslovakia 2017
 • TICHÝ, Stanislav: Činorodosť Warchalovcov
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 2
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Prešovské dni klasickej gitary
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 3, s. 3
 • VONGREJ, Ľudovít: Peter Breiner: Slovenské tance nevnímam ako návrat k niečomu, sú mojou súčasťou
  2016 In: operaslovakia.sk/peter-breiner-slovenske-tance-nevnimam-ako-navrat-k-niecomu-su-mojou-sucastou/
  Operaslovakia 2016
 • SLÁVIK, Ján: USA & Kanada 2015: Kolkovič, Breiner, Godár, Valčuha
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 8–9
 • REHÁK, Oliver: Trikrát Triango : Peter Breiner, Boris Lenko a Stano Palúch cestujú po Slovensku
  2014 SME roč. 22, 2014, č. 84, s. 17
 • HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012
  Otvárací koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 22
 • REHÁK, Oliver: Čo si Breiner zložil, to si aj sám zahrá
  2013 SME 14.11. roč. 21, 2013, č. 265, s. 14
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 13
 • REHÁK, Oliver: Breiner sa ešte nevzdal. Ambiciózny projekt Slovenské tance pokračuje v novej forme
  2012 SME 5.12. roč. 20, 2012, č. 280, s. 17
 • REHÁK, Oliver: Peter Breiner sa vracia na Slovensko
  2011 (5. 10.) SME 2011 (5. 10.)
 • HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 5
 • HOCHEL, Peter: Šeban – Godár – Breiner – Kolkovič, ŠKO Žilina, Peter Breiner [recenzia CD]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 9, s. 37–38
 • URBANČÍKOVÁ, L: Košická hudobná jar
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 6, s. 8–10
 • rob: Z Kanady príde dirigovať Peter Breiner: otváracím koncertom sa 30. apríla začne 54. ročník Košickej hudobnej jari
  2009 Košický večer 2009, č. 174 (24. 4.), s. 4
 • TOMÁSCHOVÁ, Andrea : Feidman a Breiner nadchli košické publikum
  2009 Košický Korzár 2009, č. 105, s. 5
 • MODROVICHOVÁ, Mária: Koncert pre Gioru
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3–4, s. 15
 • KOČIŠOVÁ, Renáta: Štátna filharmónia Košice
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3–4, s. 14–15
 • MOTYČKA, Peter: Triango – energia, nostalgia, vášeň
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 1–2, s. 56–57
 • Breiner a Feidman sa dočkali standing ovation
  2008 Košický Korzár 2008, č. 58 (8. 3.), s. 3
 • (ato): Na koncerte filharmónie vystúpia osobnosti: Peter Breiner predstaví Gioru Feidmana
  2008 Košický Korzár 2008, č. 54 (4. 3.), s. 4
 • -lop-: Humenčania tlieskali Triangu
  2008 Podvihorlatské noviny 2008, č. 44, s. 1
 • PLITKOVÁ, Michaela: Traja muzikanti na exotickej vlne argentínskeho tanga: hudobná lahôdka v závere jesenného koncertného cyklu v Humennom
  2008 Pod Vihorlatom 2008, č. 43, s. 10
 • MODROVICHOVÁ, Mária: Každý koncert je prvý
  2008 .týždeň 2008, č. 12, s. 68–69
 • KIRAĽVARGOVÁ, Dáša: Zažíva konštantný pozitívny pocit z toho, čo sa mu v muzike podarilo: dirigent, skladateľ a klavirista Peter Breiner vždy rád prijme ponuku koncertovať v Košiciach
  2008 Košický večer 2008, č. 11 (14. 3.), s. 16
 • JAVORSKÝ, Igor: Recenzia Dávkovať s mierou
  2007 (3. 11.) Pravda [príloha Kumšt] 2007 (3. 11.), s. 3
 • Za pozitívne zviditeľnenie a rozvoj mesta: Peter Breiner
  2007 (17. 9.) Podvihorlatské noviny 2007 (17. 9.), s. 4
 • HOTTMAR, Michal: Štátny komorný orchester Žilina
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 10, s. 8
 • ŠUBA, Andrej: Triango : Pavian [recenzia CD]
  2007 Týždeň 2007, č. 43, s. 76
 • KAČALA, Jozef: Prešovská hudobná jeseň v znamení atraktívnej ponuky: Breiner exkluzívne v šarišskej metropole
  2007 Prešovský večerník 2007, č. 4275 (3. 9.), s. 4
 • ŠIMKULIČOVÁ, Anna: Pocta rodákom i hosťom, pohoda a show pre Humenčanov: jubilejný pamätný deň mesta Humenné a Dni Drugetovcov na Slovensku
  2007 Pod Vihorlatom 2007, č. 38, s. 1, 3
 • OTRIOVÁ, Jana: Keď sústredene vynakladáte energiu jedným smerom, vráti sa: Petrovi Breinerovi cestovné doklady neustále pripomínajú, kde má rodisko
  2007 Podvihorlatské noviny 2007, č. 27 (2. 7.), s. 4
 • TOMÁSCHOVÁ, Andrea : "Práca je pre mňa pôžitok"
  2007 Košický Korzár 2007, č. 269 (23. 11.), s. 4–6
 • ŠIMKULIČOVÁ, Anna: Najväčší vklad do života dostal v Humennom: vyznanie Petra Breinera rodnému mestu a svojim učiteľom
  2007 Pod Vihorlatom 2007, č. 26, s. 8
 • (mš): Tisíce absolventov za uplynulé roky: s Miroslavom Dziakom, riaditeľom ZUŠ v Humennom
  2007 Pod Vihorlatom 2007, č. 25, s. 8
 • (mš): So želaním priazne do ďalších rokov: Základná umelecká škola v Humennom oslavila päťdesiate výročie
  2007 Pod Vihorlatom 2007, č. 24, s. 3
 • Galakoncert Interface ponúka atraktívnu zmes: predstaví sa Peter Breiner, či No Name
  2007 Zemplínsky Korzár 2007, č. 239 (17. 10.), s. 4
 • REHÁK, Oliver: Úspech nie je Elán, ale Godár
  S Petrom Breinerom o rozdieloch medzi New Yorkom a Bratislavou
  2007 Sme [príloha Kultúra] 2007, č. 222 (27. 9.), s. 27
 • FELLEGI, Juraj: Moyzes aj Feidman sú svetoví
  2006 (8. 9.) Pravda 2006 (8. 9.)
 • ŠUBA, Andrej: Moyzesova hudba je univerzálna
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 11-12, s. 46
 • JASLOVSKÝ, Marián: Čierne a biele klávesy made in SK
  2006 Hudba roč. 1, 2006, č. 1, s. 18–21
 • MEDVECOVÁ, D.: Peter Breiner ako dirigent i skladateľ
  2005 (6. 10.) Hospodárske noviny 2005 (6. 10.), s. 28
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: ŠKO s dvoma premiérami
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 11-12, s. 19
 • Kto sú apoštoli slovenskej kultúry?
  2005 Podvihorlatské noviny 2005, č. 36, s. 4
 • KIRAĽVARGOVÁ, Dáša: Svetoznámy dirigent, klavirista a skladateľ Peter Breiner, ktorý študoval aj v Košiciach, sa vyhýba práci s opernými spevákmi
  2005 Košický večer 2005, č. 26 (1. 7.), s. 5
 • FECSKOVÁ, Silvia: Hudobný festival v jubilejnom šate...
  2004 Literárny dvojtýždenník 8. 9. 2004, č. 28-29, s. 13
 • Gershwin for trumpet
  2004 SME 3.5. 2004, s. 26
 • ČURILLA, Štefan: Z koncertov ŠFK
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 4, s. 15, 27
 • KOCKA, Andrej: Kacír: Vladimír Godár, študoval, ženil sa a rozvádzal v rovnakom čase ako Peter Breiner
  2002 Život 2002, č. 50, s. 24–26
 • PP: Keď horúce tango znie...: Klavírny recitál Petra Breinera ponúkol strhujúce vášne Argentíny
  2002 Košický večer 2002, č. 36 (20. 2.), s. 7
 • KOCKA, Andrej: Antipatiám nevenujem čas
  2001 Život 2001, č. 48, s. 12 – 14
 • ČURILLA, Štefan: Ľudský údel pretavený do tónov: Brilantný a suverénny výkon Petra Breinera na dirigentskom poste
  2001 Košický večer 2001, č. 40 (26. 2.), s. 7
 • VEJAČKOVÁ, Andrea: "Kým ma nezavraždia...": Peter Breiner nechcel stáť v rade na polievku
  2000 Košický večer 2000, č. 94 (18. 5.), s. 8
 • TINKOVÁ, Alexandra: Chcem sa najmä sám zabaviť, hovorí Peter Breiner o svojej novej talk show v STV
  2000 Sme 2000, č. 9 (13. 1.), s. 8
 • BALÁŽ, Štefan: Občan muzikant Peter
  2000 Muzikant 2000, č. 2, s. 20–21
 • ave: Spomienkový Breiner
  2000 Košický večer 2000, č. 111 (12. 6.), s. 2
 • TINKOVÁ, Alexandra: Peter Breiner vymenil tesné topánky za pohodlné [rozhovor]
  1998 Sme 1998, č. 97 (28. 4.), s. 5
 • P. Breiner dirigoval ŠFK
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 4, s. 9
 • KREKOVIČ, Slavomír: P. Breiner: Elvis goes baroque
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 23-24, s. 12
 • ERDZIAK, Pavol: Barokový Elvis podľa Breinera
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 17, s. 2
 • FEDIČ, Vasil: Peter Breiner – hudobný skladateľ, klavirista, dirigent
  1997 Humenský kamelot 1997, č. 33, s. 4
 • -mš-: Bonbónik zvaný Breiner
  1997 Podvihorlatské noviny 1997, č. 29 (16. 7.), s. 3
 • (dík): P. Breiner bude zajtra dirigovať košickú filharmóniu pri spomienke na J. Szabadosa
  1997 Sme 1997, č. 145 (25. 6.), s. 8
 • JURÍK, Marián: Breinerov recitál
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 14, s. 2
 • BACHLEDA, Stanislav: Málo hymien na svete si zachovalo folklórne prvky
  1996 Národná obroda [príloha Štýl] 1996, č. 80 (4. 4.), s. 1
 • KELLY, H.: Peter Breiner’s Secret World Stage
  1996 T. O. Nite Toronto 1996, č. 64, s. 6
 • (mš): Koncert P. Breinera
  1996 Podvihorlatské noviny 1996, č. 27 (3. 7.), s. 1
 • ŠIMKULIČ, Marián: Bravo, Maestro! : Z klavírneho recitálu Petra Breinera v Košiciach
  1996 Podvihorlatské noviny 1996, č. 27 (3. 7.), s. 2
 • SKÚPA, Martina: Aj keď ma budú zabíjať, budem si hovoriť - bol som v žite! : Rozhovor s hudobníkom, skladateľom, dirigentom a producentom Petrom Breinerom
  1996 Smena na nedeľu 1996, č. 18 (2. 5.), s. 3–5
 • LESAN, Martin: Univerzálny hudobník Peter Breiner
  1996 Práca [príloha Recenzia] 1996, č. 155 (4. 7.)
 • BACHLEDA, Stanislav: Čudesná hra s hudbou : V Zrkadlovej sieni koncertoval Peter Breiner
  1996 Národná obroda 1996, č. 149 (27. 6.), s. 9
 • HLADÍK, Dalibor: Peter Breiner nevníma tvorbu hneď ako umenie
  1996 Sme 1996, č. 147 (25. 6.), s. 5
 • GREGOROVÁ, Anna: Napĺňať ilúzie je lepšie než robiť kompromisy : So skladateľom, klaviristom, aranžérom, dirigentom
  1996 Práca 1996, č. 103 (4. 5.), s. 8
 • KLAČANSKÁ, Renáta: Chlap na porazenie : Na Breinera sa naši policajti usmievajú
  1995 Plus 7 dní 1995, č. 52, s. 20–21
 • BERÁNEK, J.: Peter Breiner mnohostranný
  1994 (1. 10.) MF Dnes 1994 (1. 10.), s. 5
 • SOLTISZOVÁ, Hedviga: Petra Breinera by potešila šiltovka a slovenské "cédečko" : Torontskému Košičanovi chutí čína
  1994 Korzo 1994, č. 51 (17. 11.), s. 4
 • ŠČEPÁN, S.: Brojím proti hlúposti
  1993 (11. 2.) Sme na nedeľu 1993 (11. 2.), s. 5
 • BLÜHOVÁ, Zuzana: S ľudmi sa stalo niečo zlé
  1993 Mosty 1993, č. 47, s. 1–2
 • CHORVATOVIČ, Ľubomír: Breiner už končí!
  1993 Plus 7 dní 1993, č. 47, s. 12–13
 • ČECHOVÁ, Soňa: Peter Breiner: Ide mi na nervy "mlčiaca väčšina"
  1993 Mosty 1993, č. 41, s. 5
 • BLÜHOVÁ, Zuzana: S ľuďmi sa stalo niečo zlé : Z rozhovoru Zuzany Blühovej s Petrom Breinerom
  1993 Slovenský denník 1993, č. 281 (2. 12.), s. 4
 • Peter Breiner: Ide mi na nervy "mlčiaca väčšina"
  1993 Slovenský denník 16.10. 1993, č. 242, s. 4
 • BUCHEL, Jozef: Náhody sú zákonité
  1992 Kultúrny život 1992, č. 147, s. 3
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Recesia alebo rezignácia
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 11, s. 5
 • RAJTEROVÁ, Alžbeta: Hudba pre radosť : Rozhovor s hudobníkom Petrom Breinerom
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 16, s. 9, 12
 • BUKOVINSKÁ, Júlia: Breiner – dirigent, klavirista, skladateľ : Február na pódiu košickej Štátnej filharmónie
  1990 Východ 1990, č. 59 (10. 3.), s. 4
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Hudba je len jedna : Hovoríme s klaviristom a dirigentom P. Breinerom
  1990 Večer 1990, č. 29 (9. 2.), s. 3
 • Anketa ; Milan Ješko, Igor Tvrdoň, Jaroslav Meier, Peter Breiner, Mikuláš Kresák
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 2, s. 1, 4
 • VEJVODA, Jiří: Nielen detský sen : Portréty z notovej osnovy
  1988 Populár 1988, č. 3, s. 14–17
 • PÁRAL, Vladimír: Trinásť do tucta alebo čistenie odpadových vôd modifikovaným spôsobom
  1988 Slovenské pohľady 1988, č. 12, s. 97–103
 • OKRUCKÝ, Svetozár: Od Broma až po Hongkong : Nevšedná hudobná cesta Petra Breinera
  1988 Slovensko 1988, č. 11, s. 23
 • ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Profily mladých : Skladateľ Peter Breiner
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 11, s. 4
 • ŠPANKO, Patrick: Dobre utajený Peter Breiner
  1984 Populár 1984, č. 3, s. 14–15
 • ŠPANKO, Patrick: Srdcová záležitosť Petra Breinera
  1984 Smena 1984, č. 297 (15. 12.), s. 6
 • MAČUGOVÁ, Gizela: Brzednie umeleckého napredovania : Nevydarený pokus o nový slovenský muzikál
  1983 Ľud 1983, č. 63 (16. 3.), s. 5
 • HOLUBÁNSKA, Eva: Brzdy bŕzd
  1983 Pravda 1983, č. 52 (3. 3.), s. 5
 • BACHLEDA, Stanislav: Škulo a tí druhí... : Zrodil sa nový slovenský muzikál
  1983 Smena 1983, č. 51 (2. 3.), s. 6
 • FIALA, Leopold: Melodická hudba, silný myšlienkový náboj : Pôvodný muzikál na bratislavskej Novej scéne
  1983 Hlas ľudu 1983, č. 45 (23. 2.), s. 3
 • F-a: Mladý skladateľ sa predstavuje : Pred premiérou nového pôvodného muzikálu
  1983 Hlas ľudu 1983, č. 35 (11. 2.), s. 3
 • -zs-: Muzikál o etike : Na okraj premiéry pôvodnej novinky P. Breinera, P. Stoličného a J. Štrassera Brzdy
  1983 Večerník 1983, č. 31 (14. 2.), s. 5
 • ONDREIČKOVÁ, Ivica: Povolanie: skladateľ
  1982 Život 1982, č. 14, s. 30–31
 • Analýzy diel
 • PODRACKÝ, Igor: Peter Breiner: Taká jedna burleska
  1983 Slovenská hudba 1983, č. 1, s. 9
 • Personálna bibliografia
 • AD HŽ 10/2016: ARWA – Boris Lenko Works / AD HŽ 11-12/2016 Reagujete
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 3
 • Prvý víkend v Košiciach: atraktívny
  2013 SME 21.1. roč. 21, 2013, č. 17, s. 16 – 17
 • Z iného sveta: Žalostné kvílenie
  2010 Hudobný život 2010, č. 12, s. 5
 • Vysvetlite mi to!
  2008 Kultúra 20. 5. 2008, č. 116, s. 31
 • Nie je orchester ako orchester
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 9
 • Zvuky New Yorku
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 11, s. 27
 • Všetko pre národ?
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 10, s. 9
 • Aj Rím doplatil na barbarov...
  2007 Hudobný život 2007, č. 5, s. 9
 • Píš ako počuješ!
  2007 Hudobný život 2007, č. 4, s. 28
 • Ešte viac New Yorku...
  2007 Hudobný život 2007, č. 3, s. 30
 • New York, New York...
  2007 Hudobný život 2007, č. 1-2, s. 42
 • Andante melancolico ma furioso
  2007 Pravda, 20. 10. 2007
 • Vražda v opere: Don Giovanni
  2001 Hudobný život 2001, č. 7-8, s. 18
 • Javorový list
  2000 Domino fórum 2000, č. 23, s. 16
 • Javorové listy
  1. päťročnica
  1998 VMV, Bratislava 1998
 • Všetko dopadne dobre, ale predtým...: Na Večeri so Sme na nedeľu v hoteli Danube Peter Breiner
  1995 Sme 19. 1. 1995, č. 15, s. 1,3
 • Niekoľko poznatkov z analýzy pesničiek Bratislavskej lýry v ročníkoch 1970-1979
  1994 Slovenská hudba, Bratislava 1994, č. 2, s. 217 – 225
 • O údive, orchestroch, vlastných hniezdach a francúzskej akadémii
  1993 Kultúrny život 8. 7. 1993, č. 28, s. 4
 • Starý muž a Klausova veľryba
  1991 Slovenské pohľady 1991, č. 5, s. 154
 • New York Petra Breinera
  pravidelná rubrika
  .týždeň

Diskografia

 • Foto: Slovenské tance, pochabé i smutné SLOVENSKÉ TANCE, POCHABÉ I SMUTNÉ
  2019 CD – Slovenská filharmónia SLF 0037-2-032
  1. Peter Breiner: Slovenské tance, pochabé i smutné
   Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac), Marian Friedl (strum.pop), Albert Hrubovčák (tn), Robert Vizvári (cb), Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Beatles Go Baroque 2 BEATLES GO BAROQUE 2
  2019 CD – Naxos 8.574078
  1. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 5
   Dalibor Karvay (vn), Juraj Tomka (vn), Pavol Mucha (vc), Maroš Klátik (pf), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  2. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 6
   Dalibor Karvay (vn), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  3. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 7
   Dalibor Karvay (vn), Martina Kuštárová (fl), Matúš Veľas (ob), Matthias Hoefs (tr), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  4. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 8
   Dalibor Karvay (vn), Juraj Tomka (vn), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  5. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 9
   Dalibor Karvay (vn), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  6. Peter Breiner: Abbey Road Medley
   Dalibor Karvay (vn), Juraj Tomka (vn), Pavol Mucha (vc), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Ľudové premeny ĽUDOVÉ PREMENY
  2018 CD – Vlastným nákladom 2946-001-2
  1. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Petra Torkošová (zbm), Spevácky zbor Technik
  2. Eugen Suchoň: Ozveny ESD 102 – Tak sa mi videlo
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  3. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  4. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  5. Eugen Suchoň: Šesť slovenských ľudových piesní ESD 70 – Ešte sa nevydám
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  6. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  7. Jan Rozehnal: Oddavač še budu
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  8. Peter Cón: Išol mili orac
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  9. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Ňebanovala bi
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  10. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  11. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Ešte sa raz obzrieť mám
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  12. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ej, hrajteže mi, hrajte
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  13. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Jajže, lučka zelenučka
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  14. Juraj Hatrík: Vlha, vlha pekný vták
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  15. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Na kamenčeku sedela
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  16. Miroslav Šmíd: Peľenočka dobrej moci; Najedla še stará baba
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  17. Matúš Uhliarik: Všehochuť ľudových piesní
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  18. ľudová: Od Hriňovej
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  19. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Technik, Cantus, Technik Akademik, Pavol Procházka (zbm.)
 • Foto: Tchaikovsky: The Queen of Spades, Voyevoda – Orchestral Suites TCHAIKOVSKY: THE QUEEN OF SPADES, VOYEVODA – ORCHESTRAL SUITES
  2013 CD – Naxos 8.573015
  1. Peter Breiner: P. I. Čajkovskij: Piková dáma
   New Zealand Symphony Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  2. Peter Breiner: P. I. Čajkovskij: Vojvoda
   New Zealand Symphony Orchestra, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Mussorgsky – Pictures at an Exhibition MUSSORGSKY – PICTURES AT AN EXHIBITION
  2012 CD – Naxos 8.573016
  1. Peter Breiner: M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy
   New Zealand Symphony Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  2. Peter Breiner: M. P. Musorgskij: Piesne a tance smrti
   New Zealand Symphony Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  3. Peter Breiner: M. P. Musorgskij: Detská izba
   New Zealand Symphony Orchestra, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Classic Swoon CLASSIC SWOON
  2009 CD – Naxos 8.578046-47
  1. Jules Massenet: Thais, Act II: Meditation
   János Selmeczi (vn), Camerata Transylvanica, György Selmeczi (dir.)
  2. Edvard Grieg: Peer Gynt: Suite No. 2, Op. 55: IV. Solveig's Song
   Štátna filharmónia Košice, Stephen Gunzenhauser (dir.)
  3. Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 in G Major, K. 216: II. Adagio
   Takako Nishizaki (vn), Cappella Istropolitana, Stephen Gunzenhauser (dir.)
  4. Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 in C Major, Hob.VIIb:1: II. Adagio
   Ľudovít Kanta (vc), Cappella Istropolitana, Peter Breiner (dir.)
  5. Fryderyk Chopin: Piano Concerto No. 1 in E Minor, Op. 11: II. Romance: Larghetto
   István Székely (pf), Budapest Symphony Orchestra, Gyula Németh (dir.)
  6. Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 59 in E-Flat Major: II. Adagio e cantabile
   Jenő Jandó (pf)
  7. Antonín Dvořák: Zigeunermelodien (Gypsy Melodies), Op. 55, B. 104: No. 4. Als die alte Mutter (Songs My Mother Taught Me)
   Takako Nishizaki (vn), Wolf Harden (pf)
  8. Dmitrij Šostakovič: The Gadfly Suite, Op. 97a: VIII. Romance
   Ukraine National Symphony Orchestra, Theodore Kuchar (dir.)
  9. Edvard Grieg: Lyric Pieces, Book 9, Op. 68: No. 5. Badnlat (Lullaby) (version for orchestra)
   Štátna filharmónia Košice, Stephen Gunzenhauser (dir.)
  10. Edward Elgar: Salut d'amour, Op. 12
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Leaper (dir.)
  11. Antonín Dvořák: Romance in F Minor, Op. 11, B. 39
   Ilya Kaler (vn), Polish National Radio Symphony Orchestra, Camilla Kolchinsky (dir.)
  12. Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 10 in B-Flat Major, K. 361, "Gran Partita": IV. Adagio
   German Wind Soloists-Ensemble
  13. Frederick Delius: 2 Pieces for Small Orchestra: No. 1. On Hearing the First Cuckoo in Spring
   Royal Scottish National Orchestra, David Lloyd-Jones (dir.)
  14. Piotr Iľjič Čajkovskij: Serenade for Strings in C Major, Op. 48: III. Elegie
   Vienna Chamber Orchestra, Philippe Entremont (dir.)
  15. Benjamin Godard: Jocelyn, Suite No. 2: Berceuse
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  16. Edward Elgar: Sospiri, Op. 70
   English Northern Philharmonia, David Lloyd-Jones (dir.)
  17. Jules Massenet: Le Cid, Act II: Andalouse
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Keith Clark (dir.)
  18. Piotr Iľjič Čajkovskij: Souvenir d'un lieu cher, Op. 42: III. Melodie
   Mariko Honda (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Keith Clark (dir.)
  19. Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D Major, Op. 61: II. Larghetto
   Takako Nishizaki (vn), Slovenská filharmónia, Kenneth Jean (dir.)
  20. Hugo Alfven: Gustav II Adolf, Op. 49: Elegy
   Helsingborg Symphony Orchestra, Okko Kamu (dir.)
  21. Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending
   David Greed (vn), English Northern Philharmonia, David Lloyd-Jones (dir.)
 • Foto: Romantic Bliss ROMANTIC BLISS
  2009 CD – Naxos 8.578050
  1. Gabriel Faure: Pelleas et Melisande Suite, Op. 80
   Ireland National Symphony, John Georgiadis (dir.)
  2. Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 in G minor, Op. 25
   Benjamin Frith (pf), Štátna filharmónia Košice, Róbert Stankovský (dir.)
  3. Franz Schubert: Octet in F major, D. 803
   Budapest Schubert Ensemble
  4. Piotr Iľjič Čajkovskij: Album for the Young, Op. 39
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Breiner (dir.)
  5. Franz Berwald: Symphony No. 4 in E flat major, "Sinfonie naive"
   Helsingborg Symphony Orchestra, Okko Kamu (dir.)
  6. Antonín Dvořák: Serenade in E major, Op. 22, B. 52
   Cappella Istropolitana, Jaroslav Krček (dir.)
  7. Fryderyk Chopin: Berceuse in D flat major, Op. 57
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Breiner (dir.)
  8. Edvard Grieg: 2 Elegiac Melodies, Op. 34
   Cappella Istropolitana, Adrian Leaper (dir.)
  9. Edward Elgar: Sospiri, Op. 70
   English Northern Philharmonia, David LIoyd-Jones (dir.)
  10. Fryderyk Chopin: Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11
   István Székely (pf), Budapest Symphony Orchestra, Gyula Németh (dir.)
  11. Wilhelm Stenhammar: Sangen, Op. 44: Interlude
   Helsingborg Symphony Orchestra, Okko Kamu (dir.)
  12. Giacomo Puccini: Manon Lescaut, Act II: Intermezzo
   Belgian Radio and Television Philharmonic Orchestra, Alexander Rahbari (dir.)
 • Foto: Šeban – Godár – Breiner – Kolkovič ŠEBAN – GODÁR – BREINER – KOLKOVIČ
  2009 CD – Hevhetia HV 0032/33-2-331
  1. Andrej Šeban: Opus I
   Andrej Šeban (elgui, fu), Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
  2. Vladimír Godár: Malá suita pre malého Dávida
   Stanislav Palúch (elvn), Andrej Šeban (elgui), Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
  3. Peter Breiner: Guitaralia Notturna
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Miloš Tomašovič (gui), Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
  4. Jozef Kolkovič: Andante – Allegro
   Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Andrej Šeban: Sklony ANDREJ ŠEBAN: SKLONY
  2008 CD – Hevhetia HV 0026-2-331
  1. Andrej Šeban:
   Andrej Šeban (gui, v), Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
  2. Andrej Šeban:
   Andrej Šeban (gui, v)
  3. Andrej Šeban:
   Andrej Šeban (gui, v)
  4. Andrej Šeban:
   Andrej Šeban (gui, v, bat)
  5. Andrej Šeban:
   Andrej Šeban (gui, v, bat)
  6. Andrej Šeban:
   Andrej Šeban (gui, v)
  7. Andrej Šeban:
   Andrej Šeban (gui, v)
  8. Andrej Šeban:
   Andrej Šeban (gui, v)
  9. Andrej Šeban:
   Andrej Šeban (gui, v, bat)
  10. Andrej Šeban:
   Andrej Šeban (gui, v)
  11. Andrej Šeban:
   Andrej Šeban (gui, v)
  12. Andrej Šeban:
   Andrej Šeban (gui,v)
  13. Andrej Šeban:
   Andrej Šeban (gui, v, fu, bat)
  14. Andrej Šeban:
   Andrej Šeban (gui, v), Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Triango TRIANGO
  2007 CD – Pavian Records PM 0034-2
  1. Arturo Bernstein: La Gaita
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  2. Julian Plaza: Payadora
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  3. Francisco Canaro – Juan Andrés Caruso: Nobleza De Arrabal
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  4. Tito Ribero – Leopoldo Díaz Vélez: La Milonga Y Yo
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  5. Julio & Francisco de Caro: El Bajel
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  6. Julian Plaza: Nostalgico
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  7. Pascal de Gullo: Lagrimas Y Sonrisas
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  8. Peter Breiner: When? Newer?
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  9. Alfredo Eusebio Gobbi: Muy Del Aeroplano
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  10. Ángel de Villoldo – Enrique Santos Discepolo: El Choclo
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  11. Astor Piazzolla: Oblivion
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  12. Peter Breiner: Miss Mendacity
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  13. Carlos Gardel – Alfredo le Pera: Soledad
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  14. Cole Porter: So In Love
   Triango, Peter Breiner (pf), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
 • Foto: A bride's guide to wedding music for civil ceremonies A BRIDE'S GUIDE TO WEDDING MUSIC FOR CIVIL CEREMONIES
  2006 CD – Naxos 8.570227-28
  1. Johann Pachelbel: Canon in D Major
   Cappella Istropolitana, Richard Edlinger (dir.)
  2. Modest Petrovich Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Promenade (orch. M. Ravel)
   Slovenská filharmónia, Daniel Nazareth (dir.)
  3. Antonio Vivaldi: The 4 Seasons: Violin Concerto in E Major, Op. 8, No. 1, RV 269, "La primavera" (Spring) – I. Allegro
   Takako Nishizaki (vn), Cappella Istropolitana, Stephen Gunzenhauser (dir.)
  4. Johann Sebastian Bach: Overture (Suite) No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Air, "Air on a G String"
   Takako Nishizaki (vn), Cappella Istropolitana, Oliver Dohnányi (dir.)
  5. Antonio Vivaldi: The 4 Seasons: Violin Concerto in F Minor, Op. 8, No. 4, RV 297, "L'inverno" (Winter): II. Largo
   Takako Nishizaki (vn), Cappella Istropolitana, Stephen Gunzenhauser (dir.)
  6. Camille Saint-Saëns: Carnival of the Animals: XIII. Le Cygne (The Swan)
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Gabriel Fauré: Pavane, Op. 50 (arr. for guitar and orchestra G. Gerald)
   Gerald Garcia (gui), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Foto: ...there must be something... : Peter Breiner – Complete Works for Piano Trio ...THERE MUST BE SOMETHING... : PETER BREINER – COMPLETE WORKS FOR PIANO TRIO
  2005 CD – VEL 3079
  1. Peter Breiner: Sonata ostinata
   Trio Animae, Jean-Christophe Gawrysiak (vn), Dieter Hilpert (vc), Tomas Dratva (pf)
  2. Peter Breiner: Milému pánovi Bachovi k narodeninám
   Trio Animae, Jean-Christophe Gawrysiak (vn), Dieter Hilpert (vc), Tomas Dratva (pf)
  3. Peter Breiner: There must be something...
   Trio Animae, Jean-Christophe Gawrysiak (vn), Dieter Hilpert (vc), Tomas Dratva (pf), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Nostalgia NOSTALGIA
  2005 CD – Diskant DK-0083-2 131
  1. Vladimír Godár: Talizman
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Peter Breiner: Milému pánovi Bachovi k narodeninám
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Martin Burlas: Hymnus pre zabudnutých
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Iris Szeghy: Poetické štúdie
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Jozef Kolkovič: Nostalgia
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Sefika Kutluer: Coming Bach for Flute, Vol. 1 SEFIKA KUTLUER: COMING BACH FOR FLUTE, VOL. 1
  2005 CD – VDE-GALLO Records

  1. BWV 789/Sinfonia No. 3 D Major 2. Fugue G Minor for Organ, BWV 542 3. Piano Concerto, F Minor, BWV 1056/2nd Mov. 4. Invention No. 13 a Minor, BWV 784 5. St. Matthew Passion, BWV 244/Choral & Aria 6. Well-Tempered Piano, Vol. 2/Fugue D Minor 7. Well-Tempered Piano, Vol. 2/Preludio XVIII. 8. French Suite V G Major, BWV 827/I. Gavotte 9. French Suite V G Major, BWV 827/II. Bourree 10. French Suite V G Major, BWV 827/III. Loure 11. French Suite V G Major, BWV 827/IV. Gigue 12. Cantata, BWV 21/Aria „Saufzen, Tränen, Kummer, Not“ 13. Concerto D Major, BWV 1054/1st Mov. 14. Sonata No. 2 for Solo Violin, BWV 1003/Andante Sefika Kutluer – fl Peter Breiner – p Juraj Griglák – b Cyril Zeleňák – ds
  1. Peter Breiner, Juraj Griglák, Cyril Zeleňák, Peter Breiner (pf)
 • Foto: The Very Best of Tchaikovsky THE VERY BEST OF TCHAIKOVSKY
  2005 CD – Naxos 8.552117-18
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Gershwin For Trumpet GERSHWIN FOR TRUMPET
  2004 CD – Naxos 8.554302
  1. George Gershwin: But not for me
   Juraj Bartoš (tr), Peter Breiner (pf)
  2. George Gershwin: They can't take that away from me
   Juraj Bartoš (tr), Peter Breiner (pf)
  3. George Gershwin: The man I love
   Juraj Bartoš (tr), Peter Breiner (pf)
  4. George Gershwin: How long has this been going on?
   Juraj Bartoš (tr), Peter Breiner (pf)
  5. George Gershwin: Embraceable You
   Juraj Bartoš (tr), Peter Breiner (pf)
  6. George Gershwin: A foggy day
   Juraj Bartoš (tr), Peter Breiner (pf)
  7. George Gershwin: It ain't necessarily so
   Juraj Bartoš (tr), Peter Breiner (pf)
  8. George Gershwin: Love is here to stay
   Juraj Bartoš (tr), Peter Breiner (pf)
  9. George Gershwin: By Strauss
   Juraj Bartoš (tr), Peter Breiner (pf)
  10. George Gershwin: But not for me
   Juraj Bartoš (tr), Peter Breiner (pf)
 • Foto: Hören – Lernen – Wachsen HÖREN – LERNEN – WACHSEN
  2004 CD – Naxos 8.551218
  1. Joseph Haydn:
   Peter Breiner (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Winter WINTER
  2004 CD – Naxos 8.557726
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Chill with Chopin CHILL WITH CHOPIN
  2003 CD – Naxos 8.556784
  1. Fryderyk Chopin:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Peter Breiner (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Tango Goes Symphony (Piazzolla • Plaza • Gade • Porter) TANGO GOES SYMPHONY (PIAZZOLLA • PLAZA • GADE • PORTER)
  2003 CD – Naxos (8557004)
  1. Peter Breiner, Juraj Griglák, Juraj Bartoš, Cyril Zeleňák, Peter Breiner (pf)
 • Foto: The Best of Haydn THE BEST OF HAYDN
  2003 CD – Naxos 8.551118
  1. Joseph Haydn:
   Peter Breiner (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Ľudovít Kanta (vc), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana
 • Foto: Classical Moments 1 CLASSICAL MOMENTS 1
  2002 CD – Naxos 8.555357
  1. Joseph Haydn:
   Peter Breiner (dir.), Cappella Istropolitana, Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Lunga Bla Timmar LUNGA BLA TIMMAR
  2002 CD – Naxos 8.503024
  1. Claude Debussy:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Ľudovít Kanta (vc), Marian Lapšanský (pf), Jindřich Pazdera (vn), Miloš Števove (cr), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: Listen, Learn and Grow: Playtime Fun and Games LISTEN, LEARN AND GROW: PLAYTIME FUN AND GAMES
  2001 CD – Naxos 8.555812
  1. Aram Il'yich Khachaturian: Gayane, Act III: Sabre Dance
   Anthony Bramall (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2. Georges Bizet: Carmen Suite: March of the Toreadors
   Slovenská filharmónia, Anthony Bramall (dir.)
  3. Johann Sebastian Bach: Suite No. 2: Badinerie
   Milan Brunner (fl), Cappella Istropolitana, Richard Edlinger (dir.)
  4. Georg Friedrich Händel: Fireworks Music: Allegro Finale
   Cappella Istropolitana, Richard Edlinger (dir.)
  5. Claude Debussy: Children's Corner Suite: Golliwog's Cake Walk
   Gerald Garcia (gui), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
  6. Camille Saint-Saëns: Carnival of the Animals: XII. Fossils
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Piotr Iľjič Čajkovskij: Sleeping Beauty: Sleeping Beauty Waltz
   Štátna filharmónia Košice, Andrew Mogrelia (dir.)
  8. Adolphe Adam: Giselle, Act I: Allegro marcato
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  9. Adolphe Adam: Giselle, Act I: Gallop
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Sergej Prokofiev: Peter and the Wolf: Peter in the Meadow / The Bird
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  11. Modest Petrovič Mussorgskij: Pictures at an Exhibition: V. Ballet of the Chickens in their Shells
   Slovenská filharmónia, Daniel Nazareth (dir.)
  12. Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato
   Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
  13. Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anthony Bramall (dir.)
  14. Percy Grainger: Shepherd's Hey
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Keith Brion (dir.)
 • Foto: A Classic Christmas A CLASSIC CHRISTMAS
  2000 CD – Naxos 8.555291
  1. Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Andante cantabile. Romantic Music for Cello and Orchestra ANDANTE CANTABILE. ROMANTIC MUSIC FOR CELLO AND ORCHESTRA
  2000 CD – Naxos 8.555764
  1. Joseph Haydn:
   Peter Breiner (dir.), Cappella Istropolitana, Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Beatles Go Baroque BEATLES GO BAROQUE
  2000 CD – Naxos 8.555010
  1. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 1
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
  2. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 2
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
  3. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 3
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
  4. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 4
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Children´s Classics. Lullaby CHILDREN´S CLASSICS. LULLABY
  2000 CD – Naxos 8.554912DX
  1. Johannes Brahms:
   Josef Čejka (ob), Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Intermezzo. Carmen, Cavaleria Rusticana, I Pagliacci, La Traviata, La Gioconda and many others INTERMEZZO. CARMEN, CAVALERIA RUSTICANA, I PAGLIACCI, LA TRAVIATA, LA GIOCONDA AND MANY OTHERS
  2000 CD – Naxos 8.554703
  1. Pietro Mascagni:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Listen, Learn and Grow, Vol. 2: Lullabies LISTEN, LEARN AND GROW, VOL. 2: LULLABIES
  2000 CD – Naxos 8.554790
  1. Johannes Brahms: Lullaby (Wiegenlied), Op. 49, No. 4
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Breiner (dir.)
  2. Gabriel Fauré: Lullaby (Berceuse), Op. 16
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Keith Clark (dir.)
  3. Franz Schubert: Wiegenlied D. 498
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Breiner (dir.)
  4. Josef Suk: Serenade, Op. 6: Adagio
   Cappella Istropolitana, Jaroslav Krček (dir.)
  5. Hubert Parry: Lady Radnor's Suite: Slow Minuet
   Cappella Istropolitana, Adrian Leaper (dir.)
 • Foto: Berceuse – Music of Peace and Calm BERCEUSE – MUSIC OF PEACE AND CALM
  1999 CD – Naxos 8.553843
  1. Benjamin Godard:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: sköna gröna dagar (Beautiful Green Days) SKÖNA GRÖNA DAGAR (BEAUTIFUL GREEN DAYS)
  1999 CD – Naxos 8.503068
  1. Georg Friedrich Händel:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Pavel Bogacz (vn), Josef Čejka (ob), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Ballade – Classical Favourites for Relaxing and Dreaming BALLADE – CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556604
  1. Johann Sebastian Bach:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: BIZET-BREINER: Carmen Concerto / GRANADOS: Valses Poeticos BIZET-BREINER: CARMEN CONCERTO / GRANADOS: VALSES POETICOS
  1998 CD – Naxos 8.553114
  1. Peter Breiner: E. Granados: Valses poeticos
   Norbert Kraft (gui), Poľský národný rozhlasový symfonický orchester, Peter Breiner (dir.)
  2. Peter Breiner: Carmen Concerto
   Norbert Kraft (gui), Poľský národný rozhlasový symfonický orchester, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Pavane PAVANE
  1998 CD – Naxos 8.556603
  1. Alessandro Marcello:
   Peter Breiner (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Pavel Bogacz (vn), Josef Čejka (vl), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Serenade SERENADE
  1998 CD – Naxos 8.556619
  1. Joseph Haydn:
   Peter Breiner (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Adagio 2 ADAGIO 2
  1997 CD – Naxos 8.553841
  1. Joseph Haydn:
   Peter Breiner (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Ľudovít Kanta (vc), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Famous Marches FAMOUS MARCHES
  1997 CD – Naxos 8.553596
  1. Emmanuel Chabrier:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Haydn THE BEST OF HAYDN
  1997 CD – Naxos 8.556668
  1. Joseph Haydn:
   Peter Breiner (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Classical Marches CLASSICAL MARCHES
  1996 CD – Naxos 8.550532DX
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Moonlight Classics MOONLIGHT CLASSICS
  1996 CD – Naxos 8.550223DX
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Best of Haydn THE BEST OF HAYDN
  1996 CD – Naxos 8.551118DX
  1. Joseph Haydn:
   Peter Breiner (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Ľudovít Kanta (vc), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana
 • Foto: Elvis Goes Baroque ELVIS GOES BAROQUE
  1995 CD – Naxos 8.990054
  1. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 2
   Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  2. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 3
   Igor Fábera (ob), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  3. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 1
   Juraj Bartoš (tr), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  4. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 4
   Milan Tedla (vn), Peter Šaray (vn), Juraj Alexander (vc), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: KLASSISKA FAVORITER, Vol. 2 KLASSISKA FAVORITER, VOL. 2
  1995 CD – Naxos 8.550554
  1. Georg Friedrich Händel:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Baroque Guitar Favourites BAROQUE GUITAR FAVOURITES
  1993 CD – Naxos 8.550274
  1. Antonio Vivaldi: Violin Concerto in E minor, RV 277, "Il Favorito"
   Camerata Cassoviae, Gerald Garcia (gui), Peter Breiner (dir.)
  2. Antonio Vivaldi: Trio Sonata in C Major, RV 82
   Gerald Garcia (gui), Karol Petróczi (vn), Pavol Gimčik (vc), Mária Ličková (cmb)
  3. Antonio Vivaldi: Lute Concerto in D Major, RV 93
   Gerald Garcia (gui), Camerata Cassoviae, Peter Breiner (dir.)
  4. Johann Sebastian Bach: Harpsichord Concerto in D Minor, BWV 1052
   Gerald Garcia (gui), Camerata Cassoviae, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: The Best of Naxos 7 THE BEST OF NAXOS 7
  1993 CD – Naxos 8.550007
  1. Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Juraj Čižmarovič (vn), Ľudovít Kanta (vc), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Night music 3 NIGHT MUSIC 3
  1991 CD – Naxos 8.551123
  1. Alessandro Marcello:
   Peter Breiner (dir.), Josef Čejka (vl), Pavel Bogacz (vn), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Night music 4. Classical favourite for relaxing and dreaming NIGHT MUSIC 4. CLASSICAL FAVOURITE FOR RELAXING AND DREAMING
  1991 CD – Naxos 8.551124
  1. Joseph Haydn:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Mozart: Piano Concerto No. 20, K. 466; Chopin: Piano Concerto No. 1 MOZART: PIANO CONCERTO NO. 20, K. 466; CHOPIN: PIANO CONCERTO NO. 1
  1990 CD – Comecon Productions DCD-8102
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre klavír a orchester d mol KV 466
   Peter Breiner (dir.), Peter Breiner (pf), Štátna filharmónia Košice
  2. Fryderyk Chopin: Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol op. 11
   Zuzana Niederdorfer (pf), Štátna filharmónia Košice, Otakar Trhlík (dir.)
 • Foto: Haydn: Cello Concertos Nos. 1 and 2 / Boccherini: Cello Concerto HAYDN: CELLO CONCERTOS NOS. 1 AND 2 / BOCCHERINI: CELLO CONCERTO
  1989 CD – Naxos 8.550059
  1. Joseph Haydn:
   Peter Breiner (dir.), Cappella Istropolitana, Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: The Beatles Seasons THE BEATLES SEASONS
  1987 CD – EMI CDP 7 46873 2
  1. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 1
   The Baroque Chamber Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  2. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 2
   The Baroque Chamber Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  3. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 3
   The Baroque Chamber Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  4. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 4
   The Baroque Chamber Orchestra, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Bratislavské džezové dni 1985 BRATISLAVSKÉ DŽEZOVÉ DNI 1985
  1986 LP – Opus (9155 1810-11)

  A: 1. Dedications (U. Uotila) 2. Once Upon A Time (T. Rypdal) 3. Jaternica (T. Breiner) 4. Horizon (D. Galea) B: 1. Face (J. Hellborg) 2. Summerday (V. Sputh) 3. Časť zo suity Non Troppo II. (V. Ganelin) C: 1. Spanish Waltz (Heckel) 2. Valčík (Z. Namyslowski) 3. Hvězdoň (M. Kratochvíl) D: 1. Hose (S. Clarke) 2. Kvartový kruh (P. Zajáček) 3. Pocta Pánu G. E. (M. Svoboda) JUKKIS UOTILA BAND: Jukkis Uotila – ds Heikki Virtanen – bg Seppo Kantonen – keys Peter Lerche – g Sonny Heinila – sax TERJE RYPDAL TRIO: Terje Rypdal – g Audun Kleive – ds Bjoern Kjellemyr – bg SKUPINA PETRA BREINERA: Peter Breiner – keys Ján Fabrický – ds Ľudovít Fehér – g Fedor Frešo – bg DOMINIC GALEA QUARTET: Dominic Galea – keys Mario Aquiliana – b Georg Curmi – vn Charles Gatt – ds JOHN McLAUGHLIN DUO: John McLaughlin – g Jonas Hellborg – bg EMIL VIKLICKÝ QUARTET a ALEXANDER SPUTH: Emil Viklický – p František Kop – ts František Uhlíř – b Cyril Zeleňák – ds Alexander Sputh – g VJAČESLAV GANELIN TRIO: Vjačeslav Ganelin – p, keys Vladimir Čekasin – sax Vladimir Tarasov – ds BAJAZZO: Michael Behm – ds Jurgen Heckel – g Joachim Hesse – tp, cr Gerhard Kubach – bg Frank Nicolovius – keys TOMASZ SZUKALSKI QUARTET: Tomasz Szukalski – ts Piotr Biskupski – ds Andrzej Jagodziński – p Darek Oleszkiewicz – b KRATOCHVÍL – ANDRŠT – ACKERMAN: Martin Kratochvíl – p Luboš Andršt – g Tony Ackerman – g STANLEY CLARKE BAND: Stanley Clarke – bg Robert Brookins – keys Ray Griffith – ds VV SYSTEM a ZBYGNIEW NAMYSLOWSKI: Kamil Paprčka – tp Juraj Bartoš – tp Anton Popovič – tp Vlado Valovič – tp Pavol Zajaček – tb Tibor Mrázik – tb Andrej Šeban – g Juraj Griglák – bg Miroslaw Binder – keys Stanislav Jenis – keys Oldo Petráš – ds Zbygniew Namyslowski – as MILAN SVOBODA QUARTET: Milan Svoboda – keys Michal Gera – tp Aleš Charvát – bg Jaromír Helešic – ds
  1. Oldo Petráš, Andrej Šeban, Juraj Griglák, Vladimír Valovič, Juraj Bartoš, Peter Breiner, Fedor Frešo, Cyril Zeleňák, Ján Fabrický, Juraj Bartoš (tr)
 • Foto: Bratislavské džezové dni 1983 BRATISLAVSKÉ DŽEZOVÉ DNI 1983
  1984 LP – Opus

  A: 1. Allegro (USSR): D. Ellington/J. Tizol: Caravan 2. BP Convention (SFRJ): B. Petrovič: Keka Kolo 3. Esprit (ČSSR): P. Kozma: Na ceste 4. Pražský Big Band (ČSSR): M. Svoboda: zo suity Blíženci, touhy, shledání B: 1. VV System International: P. Breiner: Keď si had zahryzne do vlastného chvosta 2. Guitar Conclave (Hungary): Ch. Corea: 500 Miles High 3. Opposite Corner (Švédsko): B. Straynhorn: Lush Life 4. A. Viktora, V. Eckert, Ľ. Tamaškovič, P. Kořínek, M. Vitoch: A. Viktora: Plavba C: 1. Danny Doriz Big Band (Francúzsko): M. Monnot: Mon Leegionaire 2. M. Křivánková, Z. Hrášek, I. Jeřábek (ČSSR): M. Křivánková: Od Čechů až po Španěly 3. Orchestr čs. televize (ČSSR): K. Růžička: Zelené vlasy země 4. Jack de Johnette's Special Edition (USA): S. Rollins: Tenor Madness D: 1. Jazz Oro (ČSSR): J. Urbánek: Kosí hnízdo 2. String Connection (Poľsko): K. Debski: Singholic 3. Larry Coryell (USA): M. Ravel: Bolero Nahraté v Estrádnej hale PKO v Bratislave v októbri 1983
  1. Gabo Jonáš, Dušan Húščava, Vladimír Valovič, Juraj Griglák, Lubomír Tamaškovič, Pavol Kozma, Peter Breiner (pf)
 • Foto: Želám ružiam dážď ŽELÁM RUŽIAM DÁŽĎ
  1984 LP – Opus 9114 1506
  1. Milan Novák: Želám ružiam dážď
   Eva Biháryová (v), Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  2. Milan Novák: Budem s ním
   E. Červená (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  3. Milan Novák: Tam je ten dom
   Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  4. Igor Bázlik: Rukovačka
   Pavol Kmeť (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  5. Peter Breiner: Vojenský kalendár
   Eva Biháryová (v), Pavol Kmeť (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  6. Igor Bázlik: Mier na dlani
   E. Červená (v), Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  7. Igor Bázlik: U nás každý deň
   Eva Biháryová (v), E. Červená (v), Miroslav Švába (v), Pavol Kmeť (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  8. Milan Novák: Belasé ráno chráň
   Eva Biháryová (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  9. Peter Breiner: Mosty
   E. Červená (v), Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  10. Jozef Valouch: Pravda na dlani
   Eva Biháryová (v), Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  11. Igor Bázlik: Tvoje nežné slová
   Pavol Kmeť (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
  12. Igor Bázlik: Zem patrí nám
   E. Červená (v), Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)
 • Foto: VV Systém: Syntax VV SYSTÉM: SYNTAX
  1982 LP – Opus
  1. Dušan Húščava, František Karnok, Juraj Lehotský, Pavel Zajáček, Stanislav Herko, Vladimír Valovič, Peter Breiner, Cyril Zeleňák, Vladimír Valovič (dir.)
 • Foto: Die schönsten Adagios. Albinoni / Mozart/ J. S. Bach DIE SCHÖNSTEN ADAGIOS. ALBINONI / MOZART/ J. S. BACH
  CD – Naxos 8.571077
  1. Joseph Haydn:
   Peter Breiner (dir.), Ľudovít Kanta (vc), Cappella Istropolitana
 • Foto: Night music 4 NIGHT MUSIC 4
  CD – Naxos 8.556818
  1. Johann Sebastian Bach:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Stor musik [Big Music for Little Ears]. Children's Music Compilation STOR MUSIK [BIG MUSIC FOR LITTLE EARS]. CHILDREN'S MUSIC COMPILATION
  CD – Naxos 8.503156
  1. Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Butterfly Lovers Concerto THE BUTTERFLY LOVERS CONCERTO
  CD –
  1. Peter Breiner: Songs and Dances from the Silk Road
   Takako Nishizaki (vn), New Zealand Symphony Orchestra, James Judd (dir.)
 • Foto: The Miracle of Summer THE MIRACLE OF SUMMER
  CD – Naxos 8.557998
  1. Giuseppe Verdi:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Ultimate Lullaby Collection THE ULTIMATE LULLABY COLLECTION
  CD – Naxos 8.570514-15
  1. Fryderyk Chopin:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Peter Breiner (pf), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Ocenenia

 • Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
  2018

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Breiner: This Fog Will Never Lift
  pre violončelo a klavír
  4. 6.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marcel Petráš (vc), Daniela Nagy (pf)
 • Peter Breiner: Just Have Another Good Day
  pre klavír
  13. 9.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavol Bohdan Zápotočný (pf)
 • Peter Breiner: M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy
  (orchestrácia)
  22. 6.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Piešťanský festival, Dom umenia, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Breiner (dir.)
 • Peter Breiner: SROWMAAM
  pre symfonický orchester
  22. 6.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Piešťanský festival, Dom umenia, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Breiner (dir.)
 • Jozef Podprocký: Koncert pre violu a orchester, op. 69
  3. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Peter Breiner: Little Black Dog Guarding a Big Blue Balloon
  pre flautu a klavír
  17. 6.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Péter Nánási (fl), Éva Iglódi (pf)
 • Peter Breiner: Battle from a Distance
  Symfonická báseň
  14. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Peter Breiner: P. I. Čajkovskij: Piková dáma
  Orchestrálna suita
  14. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Peter Breiner: Tango
  pre klavír a orchester
  14. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Breiner (pf), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Peter Breiner: Slovenské tance, pochabé i smutné
  11. 7.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Pohoda, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn), Ján Hrubovčák (strum.pop), Győrsky filharmonický orchester, Peter Breiner (dir.)
 • Peter Breiner: Slovenské tance, pochabé i smutné
  20. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
  Premiéra častí č. 5 – 8.
 • Vladimír Godár: Malá suita pre malého Dávida
  pre (elektrické) husle, elektrickú gitaru/violončelo, sláčikový orchester a čembalo
  7. 4.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Palúch (vn), Jozef Lupták (vc), Cappella Istropolitana, Peter Breiner (dir.)
  Premiéra verzie so sólovými husľami a violončelom.
 • Jozef Kolkovič: Koncert pre akordeón a orchester
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Marek Piaček: Symfonie všech Midi Lidí (Symfónia č. 2)
  22. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
 • Marek Spusta: Tri žalmy kajúcne
  pre zbor a orchester
  22. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
 • Jozef Kolkovič: Andante – Allegro
  pre orchester
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  DU Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
 • Peter Breiner: When? Newer?
  16. 12.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Breiner (pf), Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac)
 • Peter Breiner: Happy Birthday, Kurt
  pre miešaný zbor, husle a basovú gitaru
  26. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Stanislav Palúch (vn), Juraj Griglák (bgui), Elena Matušová (dir.)
 • Jana Kmiťová: Stilleben mit dem Wind (Zátišie s vetrom)
  pre veľký orchester
  9. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia Košice, Koncertná sála Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Peter Breiner: Guitaralia Notturna
  5. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské gitarové kvarteto, Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
 • Vladimír Godár: Malá suita pre malého Dávida
  pre (elektrické) husle, elektrickú gitaru/violončelo, sláčikový orchester a čembalo
  4. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Stanislav Palúch (elvn), Andrej Šeban (elgui), Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
 • Peter Breiner: Napíš, napíš...
  Dve piesne a cappella
  23. 2.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (dir.)
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 8, op. 64
  pre veľký orchester
  25. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hommage à Moyzes, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Breiner (dir.)
 • Vladimír Godár: Tombeau de Bartók
  15. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Peter Breiner: There must be something...
  Trojkoncert pre klavírne trio a orchester
  21. 2.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Trio Animae
 • Peter Breiner: Tango
  pre klavír
  19. 2.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
 • Peter Breiner: The Story
  Oratórium
  1. 10.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Hana Štolfová-Bandová (a), Ľudovít Ludha (t)
 • Norbert Bodnár: Air
  pre anglický roh a orchester
  11. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Iveta Bachmannová (ci), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Peter Breiner: Ďalší koncert pre klavír a orchester
  25. 3.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Breiner (pf), Slovenská filharmónia, Peter Šibilev (dir.)
 • Peter Breiner: Suitička (Milému pánovi Bachovi k narodeninám)
  pre husle a klavír
  10. 10.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Marian Lapšanský (pf)
 • Peter Breiner: Brzdy
  12. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Nová scéna, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zdeněk Macháček (dir.)
 • Peter Breiner: Taká jedna burleska
  pre menší symfonický orchester
  8. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Peter Breiner: L. Janáček: The Cunning Little Vixen: Suite
  16. 1.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Covent Garden, London, GB
  INTERPRETI: Royal Opera House Covent Garden, Barry Wordsworth (ac)
 • Peter Breiner: This Fog Will Never Lift
  pre violončelo a klavír
  5. 6.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Marcel Petráš (vc), Daniela Nagy (pf)
 • Peter Breiner: Just Have Another Good Day
  pre klavír
  12. 9.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Pavol Bohdan Zápotočný (pf)
 • Peter Breiner: Little Black Dog Guarding a Big Blue Balloon
  pre flautu a klavír
  7. 6.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Péter Nánási (fl), Éva Iglódi (pf)
 • Vladimír Godár: Malá suita pre malého Dávida
  pre (elektrické) husle, elektrickú gitaru/violončelo, sláčikový orchester a čembalo
  29. 10.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ
  INTERPRETI: Stanislav Palúch (vn), Michal Bugala (elgui), Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 05. 11. 2019