Profil osobnosti

Foto: Ivan Buffa

Ivan Buffa

2. 4. 1979 Košice

vážna hudba
skladba, klavír

Pôsobenie v: Quasars Ensemble

Bio

Bio

1993 – 1999
Konzervatórium v Košiciach (klavír – O. Reiprich a P. Kaščák)
1998 – 2000
Konzervatórium v Košiciach (kompozícia – Jozef Podprocký)
2000 – 2005
VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes)
2000 – 2006
Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (kompozícia – D. Schermann, M. Jarrell, M. Kopelent)
2005 – 2008
VŠMU (doktorandské štúdium kompozície – Vladimír Bokes)
2007 – 2009
VŠMU (klavír – Marián Lapšanský, Marcel Štefko)
od 2002
člen klavírneho dua s Dianou Cibuľovou, úzka spolupráca s rakúskou sopranistkou Petrou Chiba
od 2005
člen rakúskeho súboru pre súčasnú hudbu Ensemble Lux
od 2008
zakladateľ a umelecký vedúci súboru Quasars Ensemble
od 2013
predseda Spolku slovenských skladateľov

Ivan Buffa sa zúčastnil na medzinárodných skladateľských kurzov v Českom Krumlove (H. Oehring, L. Toressen, M. Kopelent), v rakúskom Reichenau (Gy. Fekete), na interpretačných kurzoch vo Viedni (Gy. Kurtág) a v nemeckom Walderbachu (E. Nesterenko).

Ako skladateľ a interpret sa predstavil na mnohých koncertoch, prehliadkach a festivaloch na Slovensku i v zahraničí ako Melos-Étos, Nová slovenská hudba, Orfeus, Konvergencie, Súčasné stredy, Večery novej hudby, Festival súčasného umenia v Košiciach, Pražská jar, Wiener Tage der zeitgenössischen Klaviermusik, Koncerty rakúskej spoločnosti pre súčasnú hudbu, Ost-West Podium v Kasseli, Aspekte Salzburg a i.

Diela

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MACARÍKOVÁ, Ivana: Košická kompozičná škola
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 382–413
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
 • Umelecká kritika a publicistika
 • KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019
  15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, 8.–15. novembra, Hudobné centrum
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 5
 • KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...
  Festival, ktorý založil Ilja
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 20-21
 • KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble: dve storočnice v jednom
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 23
 • LETŇANOVÁ, Elena: FORFEST 2018
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 53
 • KOLÁŘ, Robert: Das grosse Lalula alebo Quasars s horúcimi novinkami
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 3
 • KOLÁŘ, Robert: Quasars rekapitulačne
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 6, s. 2
 • MOTYČKA, Peter: Desať rokov s Quasars Ensemble [rozhovor]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 3, s. 8–12
 • KOLÁŘ, Robert: Quasars oslavuje
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 3, s. 3
 • REHÁK, Oliver: Začalo sa to, keď mladý muzikant odišiel z Košíc študovať do Viedne
  2018 In: dennikn.sk/1015555/zacalo-sa-to-ked-mlady-muzikant-odisiel-z-kosic-studovat-do-viedne/
  Denník N 2018
 • HUDEC, Marek: Wagner napísal narodeninovú skladbu. Quasars Ensemble ňou oslávia jubileum
  2018 In: kultura.sme.sk/c/20749902/wagner-napisal-narodeninovu-skladbu-quasars-ensemble-nou-oslavia-jubileum.html
  SME 2018
 • GAHÉROVÁ, Vladimíra: Ivan Buffa: Publikum nie je nepriateľom súčasnej hudby [rozhovor]
  2018 In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/456602-ivan-buffa-publikum-nie-je-nepriatelom-sucasnej-hudby/
  Pravda 2018
 • KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 8
 • KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 5
 • KUBIČKA, Víťazoslav: Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 25
 • FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  Quasars Ensemble
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 36–37
 • KOLÁŘ, Robert: Quasars vo víre času
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 3
 • FUJAK, Július: Z kreatívnej hry nie je a priori nič vylúčené (rozhovor s Ivanom Buffom)
  2017 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre roč. 19, 2017, č. 73
 • LETŇANOVÁ, Elena: Súčasná slovenská hudba na FORFESTe
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 50
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba : Večery komornej tvorby
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 11
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba : Staré objavy i premiéry so SF
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 10 – 11
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas [recenzia CD]
  2015 In: operaplus.cz/dvakrat-eva-suskova-tajny-hlas
  2015
 • KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 37
 • KOPELENT, Marek: Ohlédnutí za festivalem Třídení
  2015 Hudební rozhledy roč. 68, 2015, č. 3, s. 20–21
 • PLATZNER, Alexander: Kvázihviezdne rozmery impresionizmu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 3
 • PIRNÍKOVÁ, Tatiana: ISCM World Music Days Slovenia 2015
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 12–13
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • HEINDL, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 8 – 9
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Klasická hudba na Radio_Head awards 2013
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 16
 • KATINA, Peter: Hudba z čias Košickej moderny
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 4
 • ČERVENKA, Jozef: Klasická hudba na Radio_Head awards 2013
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 17
 • ŠUBA, Andrej: Klasická hudba na Radio_Head awards 2013
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 17
 • FERENČÍK, Peter Dan: Klasická hudba na Radio_Head awards 2013
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 16
 • BUBNÁŠ, Juraj: Klasická hudba na Radio_Head awards 2013
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 16
 • KOLÁŘ, Robert: Večer troch Alexandrov
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 9
 • FELEDI, Tibor: Ars Nova 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 22–23
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 7–8, 9
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 6–8
 • ALMÁŠIOVÁ, Monika: Ivan Buffa: Založiť Quasars Ensemble bol bláznivý nápad
  2014 In: kosice.korzar.sme.sk/c/7101670/ivan-buffa-zalozit-quasars-ensemble-bol-blaznivy-napad.html
  SME 2014
 • BUBNÁŠ, Juraj: Arnold Schönberg, Alexander Albrecht, Paul Hindemith [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 55
 • KOLÁŘ, Robert: VOICEssion alebo štyri farby jedného hlasu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 5, s. 11
 • KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 14
 • HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012
  Záverečný koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 24
 • (LB): Jak to sie robi po słowacku [recenzia CD]
  2013 Presto 2013, č. 6
 • KOLÁŘ, Robert: Dva dni v Darmstadte
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 9, s. 18–20
 • KOLÁŘ, Robert: Bol to pre nás stret dvoch svetov ... /Rozhovor
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 9, s. 20
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Vladimír Bokes & sedem bokesovcov
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 9
 • (lp): Quasars Ensemble v Darmstadte
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 6, s. 5
 • BUBNÁŠ, Juraj: Koncert Quasars Ensemble
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 4, s. 10
 • KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice
  2012 roč. 44, 2012, č. 12, s. 7–8
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti
  Pierot na scéne
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 11
 • CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie
  Hold hodnotám
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 8
 • KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble : C. Debussy, G. Mahler, A. Albrecht, F. Poulenc [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 51–52
 • KATINA, Peter: Hudba novej chuti
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 9
 • BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 3
 • PREKOPOVÁ, Kristína: Novú slovenskú hudbu ovládli organizmy
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 267 (20. 11.), s. 38
 • kš: Súčasná hudba na festivaloch
  2012 Pravda 10.11. roč. 22, 2012, č. 260, s. 49
 • MARTON, Ivan: Osem violončiel v naliehavom tóne prinieslo premiéru Kolkoviča
  2012 Pravda 22.5. roč. 22, 2012, č. 117, s. 36
 • REHÁK, Oliver: Klasici, ale neklasicky : Konvergencie opäť ponúkajú zaujímavé mená aj projekty
  2012 SME 14.9. roč. 20, 2012, č. 213, s. 14
 • REITTEREROVÁ, Vlasta: Quasars Ensemble : Debussy, Mahler, Albrecht, Poulenc [recenzia CD]
  2012 Harmonie 2012, č. 9, s. 52
 • REITTEREROVÁ, Vlasta: Quasars Ensemble : Debussy, Mahler, Albrecht, Poulenc [recenzia CD]
  2012 In: www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-recenze/quasars-ensemble-debussy-mahler-albrecht-poulenc~10~zari~2012/
  2012, č. 9
 • VERES, Bálint: Quasars Ensemble : Contemporary Reflections [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 35
 • KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble v Galérii Poľského inštitútu
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 8
 • ŠUBA, Andrej: Ivan Buffa : "Ak u nás nie sú štandardom storočné diela, čo môže chcieť skladateľ súčasnej hudby?‟ [rozhovor]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 4, s. 19–22
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Neznáma hudba
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 3, s. 8–9
 • CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011. 11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 17–18
 • KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 11
 • KOLÁŘ, Robert: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 1-2, s. 4
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 7-8, s. 3
 • PEJHOVSKÝ, Miroslav: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 6, s. 3
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobné rezonancie I
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 5, s. 6
 • KUBANDOVÁ, Janka: Quasars Ensemble: vychádzajúca hviezda na slovenskej scéne súčasnej hudby?
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 8
 • KUBANDOVÁ, Janka: Hľadanie kontextov
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 9
 • HATRÍK, Juraj: New Slovak Music for Piano : Ivan Buffa, Diana Cibuľová, klavír [recenzia CD]
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 54
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 5
 • CHALUPKA, Ľubomír: Dva aktuálne pohľady na slovenskú hudbu 60. rokov
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 8
 • KATINA, Peter: Ivan Buffa and Diana Cibuľová: New Slovak Music for Piano [recenzia CD]
  2007 Hudba 2007, č. III. Q, s. 96
 • REHÁK, Oliver: Dvojtónový most do sveta klasiky
  2007 SME 20.9. 2007, s. 21
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Miniprofil HŽ. Ivan Buffa
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 5, s. 30–31
 • Kolář, Robert: Quasars Ensemble: Climate Burn-Out
  2020 Hudobný život roč. 52, 2020, č. 3, s. 6
 • Recenzie
 • VESELÝ, Ondrej: Lalula : E. Šušková, Quasars Ensemble, I. Buffa [Recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 5, s. 38
 • Personálna bibliografia
 • Pierre Boulez
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 6
 • Anketa
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 27
 • Anketa: Slovenská hudba 2012
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 29
 • Friedrich Cerha, Franz Schrecker [recenzia CD]
  2012 Hudobný život 2012, č. 3-4, s. 53 – 54
 • Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 9
 • Friedrich Cerha, Franz Schrecker
  2008 Hudobný život roč. XL, 2008, č. 3-4, s. 53 – 54
 • Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2008 Hudobný život 2008, č. 3–4, s. 8
 • Večery novej hudby 2007
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 12–13
 • Slovenská filharmónia : Otvárací koncert 59. sezóny
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 10, s. 4

Diskografia

 • Foto: Witold Lutosławski, Camille Saint-Saëns, Oto Ferenczy WITOLD LUTOSŁAWSKI, CAMILLE SAINT-SAËNS, OTO FERENCZY
  2019 CD – Hevhetia HV-0180-2-331
  1. Witold Lutosławski: Preludia taneczne
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Camille Saint-Saëns: Le Carnaval des animaux
   Michel de Maulne (spk), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Lalula LALULA
  2018 CD – Real Music House
  1. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Der Rabe Ralf
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Die beiden Esel
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Das Hemmed
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Das grosse Lalula
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Uspávanky
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Mutácie
   Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  8. Ilja Zeljenka: Sourire
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: My Favorites : Bojidara Kouzmanova MY FAVORITES : BOJIDARA KOUZMANOVA
  2017 CD – Orlando Records OR 0027
  1. Ivan Buffa: Johannes Brahms: Wiegenlied, op. 49, č. 4
   Bojidara Kouzmanova (vn), Wolfgang Vladar (cr), Magda Amara (pf)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento in E-flat major KV 563
   Kreisler Trio, Bojidara Kouzmanova (vn), Axel Kircher (vl), Luis Zorita (vc)
  3. Johannes Brahms: Intermezzo (Andante teneramente) Op. 118 Nr. 2
   Ivan Buffa (pf)
  4. Franz Schubert: String Trio in B-flat major D 471 (Allegro)
   Kreisler Trio, Bojidara Kouzmanova (vn), Axel Kircher (vl), Luis Zorita (vc)
  5. Franz Lehár: "Lippen schweigen", arrangement for violin and piano from the operetta The Merry Widow
   Bojidara Kouzmanova (vn), Magda Amara (pf)
  6. Fritz Kreisler: Marche miniature viennoise
   Kreisler Trio, Bojidara Kouzmanova (vn), Axel Kircher (vl), Luis Zorita (vc)
  7. Wolfgang Amadeus Mozart: Andante cantabile from Duo in B-flat major for violin and viola KV 424
   Bojidara Kouzmanova (vn), Julia Purgina (vl)
  8. Johann Sebastian Bach: Adagio (Variation 25) from Goldberg Variations
   Kreisler Trio, Bojidara Kouzmanova (vn), Axel Kircher (vl), Luis Zorita (vc)
  9. Engelbert Humperdinck: "Abendsegen" from the opera Hänsel and Gretel
   Wolfgang Vladar (cr)
  10. Karl Pilss: Sinfonia (Allegro energico) from Tre pezzi in forma di sonata
   Wolfgang Vladar (cr), Magda Amara (pf)
  11. Pantscho Wladigerov: "Song" from the Bulgarian Suite Op. 21
   Bojidara Kouzmanova (vn), Rousse Philharmonic Orchestra, Nayden Todorov (dir.)
 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE
  2015 CD – Hudobný fond SF 00832131
  1. Iris Szeghy: Meadow Song
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  2. Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  3. Ilja Zeljenka: Rozmar
   Eva Šušková (s), Branislav Dugovič (clb)
  4. Tomáš Boroš: Slová
   Eva Šušková (s, bat)
  5. Ivan Buffa: The Four Agreements
   Eva Šušková (s)
  6. Lucia Koňakovská: Odchádzanie
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fla, flb)
  7. Martin Burlas: Chlad pomáha
   Eva Šušková (s), Dalibor Kocián (vbf)
 • Foto: Attila Tverďák : elektrická gitara ATTILA TVERĎÁK : ELEKTRICKÁ GITARA
  2015 CD – Hevhetia HV 0070-2-331
  1. Daniel Matej: E [For e. g.]
   Attila Tverďák (elgui)
  2. Boško Milaković: Continuous (Hommage à Morton Feldman)
   Attila Tverďák (elgui)
  3. Juraj Vajó: Urban Song
   Attila Tverďák (elgui, v)
  4. Pavol Bizoň: Akordy a kordy
   Attila Tverďák (elgui)
  5. Luciana Berio: Sequenza XI
   Attila Tverďák (elgui)
  6. Ivan Buffa: For Atti
   Attila Tverďák (elgui)
  7. Peter Machajdík: Let
   Attila Tverďák (elgui)
 • Foto: Néo-Classicisme NÉO-CLASSICISME
  2015 CD – Hevhetia HV 0095-2-331
  1. Alfredo Casella: Pupazzetti Op. 27c
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Heitor Villa-Lobos: Chôros No. 7
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Georges Auric: Malborough s’en va-t-en guerre
   Quasars Ensemble
  4. Bohuslav Martinů: La Revue de Cuisine H. 161
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Quasars Ensemble
  6. Alexander Moyzes: Divertimento op. 11
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  7. Alexandre Tansman: Septet
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Quasars Ensemble – Arnold Schönberg, Alexander Albrecht, Paul Hindemith QUASARS ENSEMBLE – ARNOLD SCHÖNBERG, ALEXANDER ALBRECHT, PAUL HINDEMITH
  2013 CD – Hevhetia HV 0069-2-331
  1. Arnold Schönberg: Kammersymphonie Nr. 1 E-dur, op. 9
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Paul Hindemith: Kammermusik Nr. 1, op. 24
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Sergej Kopčák – Posledné slová SERGEJ KOPČÁK – POSLEDNÉ SLOVÁ
  2012 CD – Hudobné centrum HC 10035
  1. Ilja Zeljenka: Tri slová
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Miro Bázlik: Kánonické variácie na jeden chorál
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Vladimír Bokes: Departures, op. 85
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Roman Berger: Tenebrae
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Lukáš Borzík: Cantico delle Creature LUKÁŠ BORZÍK: CANTICO DELLE CREATURE
  2011 CD – Hudobný fond SF 00672131
  1. Lukáš Borzík: Eclipse
   Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl), Radoslav Práger (fg), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Krbaťa, jr. (bat), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)
  2. Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi
   Eva Šušková (s), Júlia Csíziková (ob), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Lukáš Borzík: Aforizmy
   Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)
  4. Lukáš Borzík: Stabat Mater
   Matúš Trávniček (b), Martin Mosorjak (cl), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Lukáš Borzík: Cantico delle Creature
   Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl), Radoslav Práger (fg), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Krbaťa, jr. (bat), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Quasars Ensemble: Contemporary Reflections QUASARS ENSEMBLE: CONTEMPORARY REFLECTIONS
  2011 CD – Hevhetia HV 0045-2-331
  1. Ivan Buffa: Locatelli – Caprice
   Quasars Ensemble, Marek Zwiebel (vn), Ivan Buffa (dir.)
  2. Ivan Buffa: Caprice
   Marek Zwiebel (vn)
  3. Salvatore Sciarrino: Quintettino No. 1
   Quasars Ensemble
  4. Michael Jarrell: Assonance VI
   Quasars Ensemble
  5. Bent Sørensen : The Lady and the Lark pre violu a ansámbel
   Quasars Ensemble, Peter Zwiebel (vl)
  6. Luciano Berio: O King
   Quasars Ensemble
  7. João Pedro Oliveira : Pyramids pre dva klavíry
   Diana Buffa (pf), Ivan Buffa (pf)
  8. Petra Bachratá: Eyes Wide Shut
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Quasars Ensemble: Debussy, Mahler, Albrecht, Poulenc QUASARS ENSEMBLE: DEBUSSY, MAHLER, ALBRECHT, POULENC
  2011 CD – Hevhetia HV 0057-2-331
  1. Claude Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune (arr. A. Schönger, B. Sachs)
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Gustav Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen (arr. A. Schönberg)
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Alexander Albrecht: Reue
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Alexander Albrecht: In der Winternacht (V zimnej noci)
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Alexander Albrecht: Mein Herz
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  6. Alexander Albrecht: Friedhofgras
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  7. Alexander Albrecht: Lenz (Jar)
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  8. Francis Poulenc: Rapsodie nègre op. 1
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Vladimír Bokes – Chamber Music VLADIMÍR BOKES – CHAMBER MUSIC
  2009 CD – SF 00592131
  1. Vladimír Bokes: Sequenza
   Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
  2. Vladimír Bokes: Sonáta, op. 27
   Marek Zwiebel (vn), Diana Buffa (pf)
  3. Vladimír Bokes: Coll'Age, op. 28
   Quasars Ensemble, Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (pf)
  4. Vladimír Bokes: ...nur eine Weile...
   Trio Dounia, Babette Andruk (vn), Barbara Brauckmann (vc), Christiane Lüder (ac)
  5. Vladimír Bokes: Musica stricta, op. 70
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  6. Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 5, op. 79
   Ivan Buffa (pf)
  7. Vladimír Bokes: Postlúdium k Storočnici Eugena Suchoňa, op. 84
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Hevhetia - classic & contemporary compilation HEVHETIA - CLASSIC & CONTEMPORARY COMPILATION
  2008 CD – Hevhetia HV 0025-2-331

  1. Ľubica Čekovská: Passing Impressions (Dai Fujikura, David McQueen, Miki Skuta, Štátny komorný orchester Žilina / Slovak Sinfonietta Žilina) 2. Peter Katina: Flashing (Peter Katina, Janette Katinová Šingerová) 3. Ivan Buffa and Diana Cibuľová: New Slovak Music For Piano (Ivan Buffa, Diana Cibuľová) 4. Joseph Kolkovich: Nine Preludes / Silent Tears of Fathers (Magdaléna Bajuszová, Philharmonic Double-bass Quintet / Filharmonické kontrabasové kvinteto – Rastislav Sokol, Robert Vizváry, Anton Jaro, Richard Gašpar, Peter Jurčenko)
  1. Miki Skuta (pf), Peter Katina (ac), Ivan Buffa (pf), Magdaléna Bajuszová (pf), Rastislav Sokol (cb), Robert Vizvári (cb), Anton Jaro (cb), Richard Gašpar (cb), Peter Jurčenko (cb), Diana Buffa (pf)
 • Foto: New Slovak Music for Piano NEW SLOVAK MUSIC FOR PIANO
  2007 CD – Hevhetia HV 0021-2-131
  1. Zoltán Bognár: Klavírna skladba I
   Ivan Buffa (pf)
  2. Jozef Podprocký: Sonáta pre klavír, op. 4
   Ivan Buffa (pf)
  3. Vladimír Godár: Trigram
   Ivan Buffa (pf)
  4. Vladimír Bokes: Valčík D dur
   Ivan Buffa (pf)
  5. Boško Milaković: Opera (per) Buffa
   Ivan Buffa (pf)
  6. Viera Janárčeková: Splitter - Nackt
   Ivan Buffa (pf)
  7. Ivan Buffa: ...Impulzy...Ozveny...Sny...
   Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
  8. Vladimír Bokes: Albrechtovská suita
   Ivan Buffa (pf)
  9. Vladimír Godár: Emmeleia
   Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
 • Foto: Jozef Podprocký – Chamber Music JOZEF PODPROCKÝ – CHAMBER MUSIC
  2005 CD – Hudobný fond SF 00452131
  1. Jozef Podprocký: Divertimento, op. 10
   Štátna filharmónia Košice
  2. Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 1, op. 15
   Košické kvarteto
  3. Jozef Podprocký: Concerto piccolo, op. 32a
   Mária Mártonová Kormanová (ac), Ivan Buffa (pf)
  4. Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 3 "Hommage a Béla Bartók", op. 27
   Košické kvarteto
  5. Jozef Podprocký: Lauda Sion, op. 44
   Ivan Sokol (org)

Ocenenia

 • Cena Ľudovíta Rajtera
  2009 - nominácia
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2007 za dielo Rituál
 • Sommerakademie Reichenau
  2004 - 2. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ivan Buffa: Con fuoco
  17. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, SK
 • Ivan Buffa: Tvorivý duch
  10. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble
 • Ivan Buffa: Burlesque
  18. 12.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Premiéry 2017, Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mats Johansson (cr)
 • Ivan Buffa: Mime
  pre tenorovú zobcovú flautu
  14. 11.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Quasars Ensemble & Košice, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, SK
  INTERPRETI: Tosiya Suzuki (fldt)
 • Ivan Buffa: Myšky
  pre zobcovú flautu a klavír
  13. 9.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ľudmila Papčová (fld), Martina Priesolová (pf)
 • Peter Machajdík: Svetlo
  pre violončelo a klavír
  20. 8.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská hudba v kontextoch, Kráľovská sieň Zvolenského zámku, Zvolen, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ján Bogdan (vc), Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: Identity
  4. 6.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Quasars Ensemble & Košice, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Matej Sloboda: Absurde Märchen nach Texten von Daniil Charms
  14. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matúš Šimko (t), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Anton Jaro, jr.: Apória
  pre lesný roh, violončelo a harfu
  14. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Samuel Hvozdík: Regerna Symbio Irbis
  14. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Departures, op. 85
  Šesť piesní pre bas a komorný súbor na básne S. D. Šimka
  11. 1.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes 70 – "Umenie miniatúry", Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Apostrofy
  pre klavír
  10. 1.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Pièce I.
  pour piano
  10. 1.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonáta pre violončelo a klavír, op. 34
  10. 1.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Bogdan (vc), Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Tri klavírne skladby
  14. 12.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Premiéry 2015, Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Sexteto
  pre flautu, klarinet, pozaunu, husle, violu a violončelo
  8. 12.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Fireball
  pre klavír
  17. 6.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavol Bohdan Zápotočný (pf)
 • Jaroslav Konečný: Koncert pre klavír a orchester
  13. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: Beyond the Sky II.
  pre variabilný dychový nástroj a komorný súbor
  10. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Fragmenty
  pre komorný súbor
  10. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Concertino
  pre trúbku, klavír a sláčikový orchester
  4. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: István Siket (tr), Ivan Buffa (pf), Musica Cassovia, Maroš Potokár (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Komorná symfónia
  3. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Jozef Podprocký: Polka, op. 1 č. 1c
  10. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Autorský večer skladateľa Jozefa Podprockého pri príležitosti jeho 70. narodenín, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Labute
  pre klavír
  4. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matúš Miklovič (pf)
 • Ivan Buffa: Zvony
  pre klavír
  4. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matúš Miklovič (pf)
 • Ivan Buffa: Alexander Moyzes: Divertimento op. 11
  19. 5.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Východoslovenská galéria, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Before leaving
  pre 9 hráčov
  11. 3.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Franz Waxman: Fantázia Carmen
  17. 8.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Leto v parku, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Dalibor Karvay (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Maurice Ravel: Tzigane
  17. 8.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Leto v parku, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Dalibor Karvay (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Oldřich Hemerka: Dithyrambus
  17. 8.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Leto v parku, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Jozef Podprocký: Koncert pre klavír a orchester, op. 60
  16. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)
 • Ivan Buffa: Organismi
  pre mezzosoprán, komorný súbor a orchester
  16. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)
 • Boško Milaković: A Bao A Qu
  pre klavír, violu a violončelo
  15. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Concertino, op. 88
  pre violončelo a komorný súbor
  15. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrej Gál (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Petra Bachratá: Frozen Colors
  15. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Pavol Bizoň: Noneto, no nie to
  pre flautu, hoboj, klarinet, bicie, klavír, husle, husle, violu a violončelo
  15. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Tanec
  pre klavír
  3. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Buranovská (pf)
 • Boško Milaković: 51
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (dir.), Quasars Ensemble
 • Vladimír Bokes: Fúga pre 7 nástrojov, op. 87
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Organismo
  pre komorný súbor
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (dir.), Quasars Ensemble
 • Ján Zach: Sectio Aurea
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (dir.), Quasars Ensemble
 • Miloš Betko: Tiers, op. 46
  pre 7 nástrojov
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Waiting for Górecki
  pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Tomáš Boroš: Zlatá brána otvorená
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (dir.), Quasars Ensemble
 • Jozef Kolkovič: Rock Moon
  pre osem violončiel
  20. 5.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Sisacelli pre Furlamo, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sisacelli, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Godár: Štyri vážne spevy
  pre nízky hlas a klavír
  17. 5.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nitrianska galéria, Nitra, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (pf)
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Ivan Buffa: Rebirth
  pre komorný súbor
  6. 3.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Miro Bázlik: Kánonické variácie na jeden chorál
  pre sláčikové kvarteto, basbarytón a čembalo
  12. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Historická budova SNR, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Sergej Kopčák (b), Ivan Buffa (dir.)
 • Roman Berger: Tenebrae
  pre bas a komorný súbor
  12. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Historická budova SNR, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Tri slová
  Skladba pre bas sólo, bongo, flautu, marimbu a violončelo
  12. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Historická budova NRSR, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Labyrinth
  8. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba novej chuti, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: VENI ACADEMY, Kornél Fekete Kovács (dir.)
 • Lukáš Borzík: Cantico delle Creature
  pre štyri hlasy alebo miešaný zbor a komorný súbor
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Eclipse
  verzia pre 4 hlasy (SATB) alebo miešaný zbor a komorný súbor
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi
  verzia pre soprán, hoboj, husle, violu a violončelo
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Eva Šušková (s), Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Stabat Mater
  verzia pre bas, klarinet, klavír, 2 huslí, violu a violončelo
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Matúš Trávniček (b), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: ...Trblietania – Zrkadlenia...
  pre klavír
  31. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Rajecká hudobná jar, Rajec, SK
  INTERPRETI: Rebecca Weidlichová (pf)
 • Ivan Buffa: Starý hrad
  31. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Rajecká hudobná jar, Rajec, SK
  INTERPRETI: Katarína Kameníková (pf)
 • Viera Janárčeková: Dotyk
  4. 2.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská národná galéria - Vodné kasárne, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Viera Janárčeková: Kvintesencie (Quintessenzen)
  4. 2.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská národná galéria - Vodné kasárne, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (flb), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Jozef Podprocký: Rozmarné interlúdium, op. 56
  pre komorný súbor
  12. 12.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Aforizmy
  pre 8 nástrojov
  12. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Quasars
  pre violu a komorný súbor
  12. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Petra Bachratá: Somewhere... Where the Rainbow Ends
  12. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Viera Janárčeková: Koncert pre klavír a orchester
  7. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Marián Lejava (dir.)
 • Ivan Buffa: Fritz Kreisler: Liebesleid
  1. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Musica Nobilis, Koncertná sála Reduty, Spišská Nová Ves, SK
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Sergej Prokofiev: Masky (z baletu Rómeo a Júlia)
  1. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Musica Nobilis, Koncertná sála Reduty, Spišská Nová Ves, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Sergej Rachmaninov: Vocalise
  1. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Musica Nobilis, Koncertná sála Reduty, Spišská Nová Ves, SK
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Nokturná
  pre klavír
  14. 8.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  4. festival mladých umelcov Piešťany, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
  Prvé uvedenie Nokturna č. 2.
 • Ivan Buffa: Tandem
  12. 5.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Martin Mosorjak (cl)
 • Ivan Buffa: The Four Agreements
  pre sólový hlas
  18. 3.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  secret VOICE, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (v)
 • Ivan Buffa: Credo
  pre soprán (mezzosoprán) a klavír
  17. 3.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Košice, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (pf)
  Premiéra verzie pre mezzosoprán a klavír.
 • Ivan Buffa: Morceau de fantaisie IIb
  2. 3.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Sateliný koncert elektroakustickej hudby , Komorné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Diana Buffa (pf), Ivan Buffa (pf)
 • Peter Machajdík: Vnútorná zbierka
  pre violončelo a komorný orchester
  3. 12.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Locatelli – Caprice
  14. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  Skladba na koncerte zaznela ako prídavok.
 • Viera Janárčeková: Noneto
  14. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Perpetum nobile
  3. 10.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Štúdio Košice, Košice, SK
  INTERPRETI: Martin Mosorjak (cl), Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: Caprice
  pre husle
  25. 2.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  "One Year After", Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn)
 • Petra Bachratá: Eyes Wide Shut
  pre osem nástrojov
  25. 2.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Melódia pre Romana Bergera
  pre barokovú priečnu flautu, zobcovú flautu, barokové husle a barokové violončelo
  25. 2.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (fld), Marek Zwiebel (bvn), Andrej Gál (bvc)
 • Vladimír Bokes: Postlúdium k Storočnici Eugena Suchoňa, op. 84
  pre 10 nástrojov
  25. 2.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  One Year After, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Aria
  pre basovú flautu
  23. 1.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Rodiny, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gergely Ittzés (flb)
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre husle/violu/violončelo a klavír
  30. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl), Ivan Buffa (pf)
  Premiéra verzie pre violu a klavír.
 • Viera Janárčeková: Narratorium
  Septeto pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo
  10. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Jana Kmiťová: Pavor nocturnus
  pre 10 nástrojov
  10. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Egon Krák: Nová harmónia
  Pocta Paulovi Klee
  8. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ivan Buffa (pf)
 • Juraj Vajó: Meditácia
  pre flautu a klavír
  10. 2.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 5, op. 79
  10. 2.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: Sláčikové kvarteto
  13. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zwiebelovo kvarteto
 • Ivan Buffa: Quasars
  28. 10.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl), Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonatína, op. 82
  pre violu a klavír
  28. 10.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl), Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: ...Znútra...
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Diana Buffa (pf)
 • Petra Bachratá: Bagatella
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
  pre klavír (s 3. ped. + 2 sklenené objekty) Wop. 15
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Marián Lejava (pf)
 • Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Juraj Vajó: Variácie
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: For Atti
  2007 Prvé uvedenie na Slovensku
  Music at home, Šamorín, SK
  INTERPRETI: Attila Tverďák (gui)
 • Ivan Buffa: Morceau de fantaisie II
  18. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  epoché, Slovenský rozhlas, Štúdio 5, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf4m), Diana Buffa (pf4m)
 • Ivan Buffa: Rituál
  pre komorný orchester
  9. 2.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Vladimír Bokes: Valčík D dur
  pre klavír
  15. 1.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Jana Kmiťová: Naklonené roviny
  pre štvorručný klavír
  13. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf4m), Diana Buffa (pf4m)
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre klavír/štvorručný klavír
  26. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf4m), Diana Buffa (pf4m)
  Premiéra verzie pre štvorručný klavír
 • Juraj Vajó: For Piano Duet
  26. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: Morceau de fantaisie
  pre klavír (a mg pás)
  26. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Jozef Podprocký: Sonáta pre klavír, op. 4
  26. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Coll'Age, op. 28
  pre dvoje huslí, violu, violončelo a klavír
  18. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zwiebelovo kvarteto, Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (pf)
 • Juraj Vajó: Mantra
  pre klavírne kvinteto
  18. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Zwiebelovo kvarteto, Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc)
 • Vladimír Bokes: Albrechtovská suita
  pre klavír
  9. 5.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Boško Milaković: Opera (per) Buffa
  pre klavír
  4. 2004 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: Caprice
  pre violu
  2004 Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl)
 • Lukáš Borzík: Ex umbris
  pre barytón a klavír
  26. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Popovič (br), Ivan Buffa (pf)
 • Alexander Mihalič: Fractals III
  13. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Slovenský rozhlas, Komorné štúdio, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Juraj Vajó: Kvarteto
  pre flautu, violu, violončelo a klavír
  9. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: Bagately
  pre klavír
  2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Orfeus, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: Chvenie
  pre organ
  2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Gál (org)
 • Juraj Vajó: Sonáta
  pre violu a klavír
  12. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Chamilová (vl), Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: Trio
  12. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Societa Rigata, Zuzana Kurimská Greková (ob), Gréta Jašková (cl), Adriana Vessová (fg)
 • Ivan Buffa: Claudius
  Predohra
  2000 Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ivan Buffa: Tri dialógy s Mr. Fibonaccim
  pre violu a violončelo
  1998 Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Daniel Trgiňa (vl), Zuzana Ďurčeková (vc)
 • Ivan Buffa: Variácie pre husle a recitátora
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Orgován (vn)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ivan Buffa: Shunkashūtō (Štyri ročné obdobia)
  pre speváka nó a priečne flauty
  4. 3.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Shibaura House, Tokio, JP
  INTERPRETI: Ryoko Aoki (v), Ryuji Masumoto (fl)
 • Ivan Buffa: Myšky
  pre zobcovú flautu a klavír
  12. 9.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Ľudmila Papčová (fld), Martina Priesolová (pf)
 • Ivan Buffa: Identity
  15. 5.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Koncertná sála Pražského konzervatória, Praha, CZ
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Mime
  pre tenorovú zobcovú flautu
  10. 9.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Takefu International Music Festival, Echizenshi Bunka Center, Takefu, JP
  INTERPRETI: Tosiya Suzuki (fldt)
 • Ivan Buffa: Caprice II
  pre husle
  8. 9.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Takefu International Music Festival, Echizenshi Bunka Center, Takefu, JP
  INTERPRETI: Yasutaka Hemmi (vn)
 • Roman Berger: Spevy Douvy
  Cyklus 4 piesní na slová Y. Bonnefoya
  2. 12.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Třídění 2014, Kaplnka sv. Vavřince, Praha, CZ
  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: Tvorivý duch
  13. 9.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Takefu International Music Festival, Takefu, JP
  INTERPRETI: Tosiya Suzuki (fld), Tadashi Tajima (fl), Yasutaka Henmi (vn), Yoshu Kamei (vn), Chihiro Tai (vl), Tomoki Tai (vc), Ivan Buffa (pf), Tomoko Kasai (bat), Seitaro Ishikawa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Moyzes: Divertimento op. 11
  7. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Porgy & Bess, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: Labute
  pre klavír
  3. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Matúš Miklovič (pf)
 • Ivan Buffa: Zvony
  pre klavír
  3. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Matúš Miklovič (pf)
 • Ivan Buffa: Nokturná
  pre klavír
  4. 3.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: Morceau de fantaisie II
  15. 6.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Közép-Európai portrék 2013, Trafó, Budapešť, HU
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), László Borbély (pf)
 • Viera Janárčeková: Dvojkoncert pre klarinet a akordeón
  so sláčikmi a bicími nástrojmi
  8. 6.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Tage der Neuen Musik Bamberg, Altes E-Werk, Bamberg, DE
  INTERPRETI: Oliver Klenk (cl), Stefanie Schumacher (ac), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: For Atti
  7. 4.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Croatian Music Institute, Záhreb, HR
  INTERPRETI: Petrit Çeku (gui)
 • Ivan Buffa: Organismo
  pre komorný súbor
  27. 3.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Trafó House of Contemporary Arts, Budapešť, HU
  INTERPRETI: Qaartsiluni Ensemble, Lajos Rozmán (dir.)
 • Roman Berger: Tenebrae
  pre bas a komorný súbor
  26. 9.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Fúga pre 7 nástrojov, op. 87
  18. 6.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Forfest, Snemová sála zámku, Kroměříž, CZ
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Tanec
  pre klavír
  4. 6.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Gymnasium Wasagasse, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Katarína Buranovská (pf)
 • Ivan Buffa: Rebirth
  pre komorný súbor
  29. 8.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Ostravské dny 2011, Ostrava, CZ
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Der Verdammte
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Friedhofgras
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: In der Winternacht
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Lenz
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Mein Herz
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Reue
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: ...Trblietania – Zrkadlenia...
  pre klavír
  1. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Rebecca Weidlichová (pf)
 • Ivan Buffa: Starý hrad
  1. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Katarína Kameníková (pf)
 • Viera Janárčeková: Kvintesencie (Quintessenzen)
  7. 2.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg, DE
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (flb), Ivan Buffa (dir.), Quasars Ensemble
 • Viera Janárčeková: Noneto
  23. 4.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ost-West-Podium, Kassel, DE
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Fritz Kreisler: Liebesleid
  1. 1.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Casinò di Campione, Campione d'Italia, IT
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Sergej Prokofiev: Masky (z baletu Rómeo a Júlia)
  1. 1.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Casinò di Campione, Campione d'Italia, IT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Sergej Rachmaninov: Vocalise
  1. 1.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Casinò di Campione, Campione d'Italia, IT
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Locatelli – Caprice
  24. 4.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ost-West-Podium, Kassel, DE
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Nineteen Eighty-Four
  (prepracovanie skladby 1984)
  24. 4.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ost-West-Podium, Kassel, DE
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: ...wieder morgen... (...opäť zajtra...)
  20. 2.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Collegium Hungaricum, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Mitteleuropäisches Kammerorchester, Ajtony Csaba Szakács (dir.)
 • Ivan Buffa: Aria
  pre basovú flautu
  1. 2.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Fasori Református Templom, Budapešť, HU
  INTERPRETI: Gergely Ittzés (flb)
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre klavír/štvorručný klavír
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival de Outono, Universidad de Aveiro, Aveiro, PT
  INTERPRETI: Diana Buffa (pf), Ivan Buffa (pf)
 • Petra Bachratá: Eyes Wide Shut
  pre osem nástrojov
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival de Outono, Aveiro, PT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Melódia pre Romana Bergera
  pre barokovú priečnu flautu, zobcovú flautu, barokové husle a barokové violončelo
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Wien Modern, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Sieglinde Grössinger (fl), Gabriele Drab (fld), Anne Rebekka Ritter (bvn), Niklas Seidl (bvc)
 • Jana Kmiťová: Pavor nocturnus
  pre 10 nástrojov
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival de Outono, Universidad de Aveiro, Aveiro, PT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Postlúdium k Storočnici Eugena Suchoňa, op. 84
  pre 10 nástrojov
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Universidad de Aveiro, Aveiro, PT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Improvisations sur Bokes
  pre rôzne nástroje
  28. 9.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  ECHORAUM, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Gloria Damijan (pf), Tim Blechmann (C), Peter Kutin (C), Daniel Lercher (C), Gobi Drab (fld), Bernhard Schöberl (gui)
 • Ivan Buffa: Perpetum nobile
  28. 9.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Bagno di Romagna, IT
  INTERPRETI: Kamil Doležal (cl), Hanuš Bartoň (pf)
 • Viera Janárčeková: Narratorium
  Septeto pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo
  24. 9.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Musica Viva 2008, PEQUENDO AUDITÓRIO - SALA EDUARDO PRADO COELHO, Lisabon, PT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Quasars
  pre violu a komorný súbor
  24. 9.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Musica Viva 2008, PEQUENDO AUDITÓRIO - SALA EDUARDO PRADO COELHO, Lisabon, PT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: ...Impulzy...Ozveny...Sny...
  pre štvorručný klavír
  18. 5.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  20. Jubileuszowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Florianka, Krakov, PL
  INTERPRETI: Diana Buffa (pf), Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: ...Znútra...
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávaní nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Diana Buffa (pf)
 • Petra Bachratá: Bagatella
  pre klavír
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
  pre klavír
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Juraj Vajó: Variácie
  pre klavír
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: ...gemeinsam...
  pre štvorručný klavír
  6. 10.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Neuer Saal, Wiener Konzerthaus, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf4m), Diana Buffa (pf4m)
 • Ivan Buffa: Credo
  pre soprán (mezzosoprán) a klavír
  20. 6.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Galerie Wendl & Lung, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Petra Chiba (s), Ivan Buffa (pf)
  Premiéra verzie pre soprán a klavír.
 • Ivan Buffa: Rituál
  pre komorný orchester
  12. 2.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Aspekte Salzburg, Salzburg, AT
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Ivan Buffa: Morceau de fantaisie
  pre klavír (a mg pás)
  28. 1.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  KlavierGalerie Wendl & Lung, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Jana Kmiťová: Naklonené roviny
  pre štvorručný klavír
  28. 1.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  KlavierGalerie Wendl & Lung, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Diana Buffa (pf), Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: Quasars
  13. 1.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ost-West-Podium, Spannungsfeld Romantik – Moderne, Lutherkirche, Kassel, DE
  INTERPRETI: Barbara Brauckmann (vc), Hellmuth Vivell (pf)
 • Ivan Buffa: Sláčikové kvarteto
  2006 Prvé uvedenie v zahraničí
  Universität für Musik und darstellende Kunst, Josef-Haydn-Saal, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Zwiebelovo kvarteto
 • Ivan Buffa: Akt
  13. 5.
  2004
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Universität für Musik und darstellende Kunst, Josef-Haydn-Saal, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: 1984
  2002 Prvé uvedenie v zahraničí
  Universität für Musik und darstellende Kunst, Fanny Hensel-Mendelssohn-Saal, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.)
 • Ivan Buffa: Sonáta
  pre klavír
  2001 Prvé uvedenie v zahraničí
  Universität für Musik und darstellende Kunst, Fanny Hensel-Mendelssohn-Saal, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Významné uvedenie v zahraničí
 • Ivan Buffa: Organismo
  pre komorný súbor
  18. 4.
  2018
  Významné uvedenie v zahraničí
  Koncert prawykonań 2, Aula Florianka, Krakow, PL
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble 2015-11-11 Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble
  Reona Sato, Eva Šušková, Ivan Buffa, Quasars Ensemble

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble 2015-11-11 Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble
  Ivan Buffa, Quasars Ensemble

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble 2015-11-11 Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble
  Ivan Buffa, Eva Šušková, Maja Hriešik, Zuzu Hudek, Reona Sato, Quasars Ensemble

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-12 Melos-Étos 2013
  Kaija Saariaho, Camilla Hoitenga, Ivan Buffa

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-10 Melos-Étos 2013
  Kaija Saariaho, Ivan Buffa

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-10 Melos-Étos 2013
  Kaija Saariaho, Quasars Ensemble

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-10 Melos-Étos 2013
  Kaija Saariaho, Ivan Buffa, Camilla Hoitenga, Eva Šušková, Lionel Peintre, Quasars Ensemble

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Ivan Buffa 2009 Ivan Buffa
  Ivan Buffa

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Tri slová (ukážka)

  2012

  Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  Zdroj: CD Sergej Kopčák – Posledné slová (Hudobné centrum, 2012)

Video

 • Ivan Buffa o skladbe Organismi

  2012-00-00

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Martin Burlas


« späť na zoznam Aktualizované: 09. 03. 2020