Profil telesa

Foto: Albrechtovo kvarteto

Albrechtovo kvarteto

sláčikové kvarteto

Členovia: Maroš Potokár (1. vn), Anežka Kara - Drmolová (2. vn), Ľudovít Kara (vl), Katarína Kleinová (vc)
Bývalí členovia: Zuzana Gavorníková Paštéková (2007) (1. vn), Ludmila Hošková (1999 - 2003) (vl)
Bio

Bio


- vzniklo v roku 1999 na pôde VŠMU v Bratislave pod vedením Márie Karlíkovej; od 2002 pracovalo pod vedením prof. Mikuláša Jelínka, od 2006 ho viedol Pavol Bogacz

- vo svojom názve nesie meno slovenského hudobníka – violistu, estetika a muzikológa Jána Albrechta

- členovia kvarteta sú víťazmi medzinárodných a národných súťaží a členmi popredných slovenských orchestrov (Slovenskej filharmónie a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu)

- zúčastnilo sa medzinárodných interpretačných kurzov pod vedením renomovaných osobností ako Norbert Brainin, Milan Škampa, Sandor Devich, L. Mező, E. Höbarth, S. Nissel, B. Smejkal, G. Pichler a M. Maurer

- účinkovalo na domácich a zahraničných festivaloch ako napríklad „Mladá Praha“, Medzinárodný festival mladých laureátov súťaží v Katoviciach, Melos – Étos v Bratislave, Nová slovenská hudba v Bratislave, Medzinárodný festival mladých koncertných umelcov „Talentinum“ v Zlíne, „Festival Internazionale dei Giovani Musicisti“ v Ríme a ď.

- ďalšie zahraničné účinkovania: Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Taliansko, Belgicko, Španielsko a Chorvátsko

- z vystúpení na domácich pódiách: na otváracom koncerte Speváckych kurzov Petra Dvorského v Starom Smokovci, ďalej pri otvorení Múzea Jána Cikkera v Bratislave, na Festivale mladých umelcov v Piešťanoch, na festivale Epoché v Bratislave a v rámci projektu Slovenská hudba v priestore a čase a i.

- umelecká spolupráca s domácimi a zahraničnými umelcami (Matej Kozub, cl, Vladimír Kanta, cl, Jana Pastorková, s, Katarína Turnerová, ar, Igor Fábera, ob, Helga Bachová, s, Takeshi Moriuchi, zbm, Dievčenský zbor Vysokej školy hudobnej Kunitachi z Tokia)

- ukončenie činnosti v roku 2009


Bibliografia

 • Kozub, Matej: Koncerty
  2007 Hudobný život 2007/1 - 2, s. 4.
 • Puškášová, Melánia: Nová slovenská hudba
  2005 Hudobný život 2005/1, s. 22.
 • Čížik, Vladimír: Mirbachovské matiné
  2005 Hudobný život 2005/7 - 8, s. 22.
 • (k): Albrechtovo kvarteto
  22.8.2003. SME 22.8.2003.
 • Čierna, Magdaléna: Z mirbachovských matiné
  2003 Hudobný život 2003/4, s. 19.
 • Čížik, Vladimír: Pozdrav k jubileu
  2003 Hudobný život 2003/6, s. 22.
 • Čížik, Vladimír: Z mirbachovských matiné
  2003 Hudobný život 2003/10, s. 15.
 • Serečinová, Andrea: Miniprofil - Albrechtovo kvarteto
  2002 Hudobný život 2002/1, s. 7.

Ocenenia

 • Medzinárodná letná hudobná akadémia Prag-Wien-Budapest, Semmering (AT)
  2004 - Cena za najlepšiu interpretáciu diela Leoša Janáčka

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre kontrabas a sláčikové kvarteto
  9. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Albrechtovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 12
  19. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto
 • Jaroslav Konečný: Štyri skladby
  pre husle, violu a violončelo
  15. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Malé koncertné štúdio, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto
 • Róbert Gašparík: The Strong Experience
  Sláčikové kvarteto č. 4, op. 53
  15. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio SR, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto
 • Egon Krák: Quartetto d'archi No. 2 (Sláčikové kvarteto č. 2) RE-MI
  6. 10.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Súčasné Stredy, UPC, Mlynská dolina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto
 • Jana Kmiťová: Sláčikové kvarteto č. 2
  10. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto
 • Tomáš Boroš: Sláčikové kvarteto
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto
 • Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 5 op. 58
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto
 • Vladimír Godár: Filmová suita
  pre sláčikové kvarteto
  21. 8.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Charlies's, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto

Fotogaléria

 • Foto: Albrechtovo kvarteto 2000 Albrechtovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Sláčikové kvarteto č. 12 (2. časť – Giocoso)

  2004

  Albrechtovo kvarteto

  Zdroj: Archív HC

Kontakt:
Katarína Kleinová, violončelistka, kontaktná osoba
Mraziarenská 7
821 08 Bratislava« späť na zoznam Aktualizované: 07. 03. 2019