Profil telesa

Foto: Pressburg Singers

Pressburg Singers

miešaný zbor

Bio

Bio


- 2004 vznik speváckeho zboru; zakladateľkou a umeleckou vedúcou je zbormajsterka Janka Rychlá

- 2006, 2011 získanie ocenení na medzinárodných súťažiach (Musica Sacra v Bratislave, Summa Cum Laude vo Viedni)

- od svojho vzniku sa predstavil na početných koncertných vystúpeniach doma i v zahraničí (Rakúsko, Taliansko, Česká republika, Švajčiarsko, Poľsko, Chorvátsko)

- na koncertoch spoluúčinkoval s poprednými opernými sólistami (M. Dvorský, J. Kundlák, P. Mikuláš) a umeleckým súborom Musica Aeterna

- členovia zboru účinkujú v predstaveniach Opery SND (Boris Godunov, Kominárik, Bohéma, Piková dáma, Šperky Madony, Faustovo prekliatie, Poľská krv, Rozprávka o šťastnom konci) a nahrali scénickú hudbu skladateľa Andreja Kalinku k činohre Mojmír II. alebo Súmrak ríše 

- 2013 uviedol svetovú premiéru anglickej verzie detskej opery Oasis izraelskej skladateľky Tsippi Fleischer

- 2013 spolu so súborom Musica Aeterna (pod vedením Petra Zajíčka) a sólistami (Jana Pastorková, Petra Noskaiová, Martin Gyimesi, Martin Mikuš) uviedli obnovenú premiéru Missa Solemnis Sanctae Caeciliae Antona Zimmermanna


Bibliografia

 • Ursínyová, Terézia: Šťastná rodinná opera
  2019 In: www.operaslovakia.sk/stastna-rodinna-opera/
  Opera Slovakia 2019
 • Mojžišová, Michaela: Slovenská variácia na Čarovnú flautu
  2019 Hudobný život 51, 2019/5, s. 33
 • Puškášová, Meška: Pressburg Singers
  2005 Hudobný život 2005/11 - 12, s. 28
 • Unger, Pavel: Detská opera Oasis vyzýva k tolerancii
  2013 Hudobný život 2013/7 - 8, s. 42
 • Blaho, Vladimír: V ružinovskom farskom kostole uviedli Zimmermannovu omšu
  2013 Hudobný život 2013/12, s. 5
 • (red.): Spravodajstvo, koncerty.
  2011 Hudobný život 43, 2011/7 - 8, s. 5
 • Altán, Štefan: Musica sacra
  2006 Hudobný život 2006/7 - 8, s. 17

Diskografia

 • Foto: Ermanno Wolf-Ferrari : I gioielli della Madonna ERMANNO WOLF-FERRARI : I GIOIELLI DELLA MADONNA
  2016 CD – Naxos 8.660386-87
  1. Ermanno Wolf-Ferrari: I gioielli della Madonna
   Natalia Ushakova (s), Kyungho Kim (t), Daniel Čapkovič (br), Susanne Bernhard (ms), Igor Pasek (t), Maxim Kutsenko (t), Andrea Vizvári (s), Mária Hanny (s), Katarína Flórová (ms), Peter Malý (t), František Ďuriač (br), Katarína Polakovičová (s), Miriam Maťašová (s), Michal Želonka (t), Ivan Rychlo (t), Martin Klempár (t), Daniel Hlásny (b), Martin Smolnický (br), Patrik Palík (t), Martin Mikuš (br), Vladimír Horváth (b), Milan Kľučár (br), Eva Rampáčková (s), Mário Tóth (b), Peter Hricák (t), Katarína Ofúkaná (ms), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Pressburg Singers, Janka Rychlá (zbm.), Zbor Opery SND, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Friedrich Haider (dir.)

Ocenenia

 • Medzinárodný festival speváckych zborov - Voices for Peace, Assisi (IT)
  2017 - strieborné pásmo
 • Medzinárodný festival speváckych zborov Musica Sacra, Bratislava (SK)
  2006 - 1. cena (v kategórii komorných speváckych zborov) a 2. cena (v kategórii detských speváckych zborov)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Zagar: Rozprávka o šťastnom konci
  27. 4.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Pietrová (s), Denisa Šlepkovská (s), Katarína Juhásová-Štúrová (s), Andrea Vizvári (s), Jozef Kuchár (tenor), František Ďuriač (br), Roman Krško (br), Jana Bernáthová (s), Lenka Máčiková (s), Pavol Remenár (br), Orchester Opery SND, Pressburg Singers, Dušan Štefánek (dir.)
 • Peter Zagar: Antifóna na sviatok sv. Cecílie
  27. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pressburg Singers, Janka Rychlá (zbm)
 • Egon Krák: Missa pro defunctis – requiem
  pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester
  11. 9.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská filharmónia, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Pressburg Singers, Marta Beňačková (ms), Marián Pavlovič (t), Jozef Benci (b), Jozef Chabroň (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Leoš Svárovský (dir.)

Kontakt:
Janka Rychlá, zbormajsterka a umelecká vedúca

Bratislava

www.pressburgsingers.eu« späť na zoznam Aktualizované: 13. 05. 2019