Profil telesa

Foto: Duo Šašina

Duo Šašina

kontrabas a klavír

Bio

Bio


Rado Šašina - kontrabasový virtuóz, profesor VŠMU je členom medzinárodných porôt kontrabasových súťaží a lektor na medzinárodných kurzoch v Európe a v USA. Jeho rozsiahly koncertný repertoár zahŕňa diela starých majstrov (na originálnom nástroji z 18. storočia - violone) cez virtuózne skladby romantizmu až po súčasnosť; viacerí slovenskí skladatelia mu venovali svoje diela.

Dana Šašinová-Satury - laureátka medzinárodných klavírnych súťaží, koncertuje v mnohých krajinách Európy a USA. Nahráva pre masmédiá a nahrávacie spoločnosti. Je vyhľadávanou koncertnou partnerkou významných sólistov - spevákov a inštrumentalistov doma i v zahraničí. S manželom Radoslavom vytvorili Duo Šašina, pre ktoré naštudovali rozsiahly klasický i súčasný repertoár slovenskej tvorby pre kontrabas. Svoj repertoár v tejto oblasti uplatňuje aj v spolupráci s ďalšími, najmä zahraničnými hráčmi na kontrabase (Miloslav Gajdoš, ČR, Paul Erhard, USA, Irena Olkiewicz Poľsko, Klaus Trumpf, SRN, Petya Bagovska, Bulharsko).

Šašinovci spoločne vystúpili na festivaloch BHS, Melos-Étos, Nová slovenská hudba, na SFKU v Žiline, mnohých koncertoch v slovenských mestách, ale aj v Čechách, Poľsku, Maďarsku, USA a Nórsku. Na VI. medzinárodnom kontrabasovom sympóziu v Colorade (1998) sa Duo Šašina predstavilo na samostatnom recitáli s programom zostaveným zo slovenskej tvorby.


Bibliografia

 • Dohnalová, Lýdia: Cikkerovský projekt Moyzesovcov v Pálfyho paláci
  2012 Hudobný život 2012/1 - 2, s. 8
 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby 2009
  2010 2010/1 - 2, s. 8.
 • Čížik, Vladimír : Mirbachovské matiné
  2005 2005/7 - 8, s. 22.
 • Dohnalová, Lýdia : Z mirbachovských matiné
  2002 2002/4, s. 17.
 • Čížik, Vladimír : Z mirbachovských matiné
  2002 2002/3, s. 20.
 • Čížik, Vladimír : Z mirbachovských matiné (Príkladná súhra)
  2002 2002/1, s. 12.
 • Berger, Igor : Šašinovci – Škuta – polorecitály. BHS Komorné koncerty
  2000 2000/11, s. 21.
 • Horkay, Tomáš : Hudba na Hrade
  2000 2000/3, s. 23.
 • Dohnalová, Lýdia: Na báze súhry
  1998 1998/5, s. 8.
 • Berger, Igor : Šašinovci v Mirbachu
  1997 1997/15, s. 6.
 • Ursínyová, Terézia : S vkusom a oduševnením
  1997 1997/16, s. 6.
 • Litschauerová, Nina : Hudba vo dvojici (rozhovor)
  1996 Televízia a rozhlas 1996/28, s. 19.
 • Berger, Igor: Bachovský program
  1994 1994/16, s. 5.

Diskografia

 • Foto: Concertini pre kontrabas, klavír a sláčikové kvarteto CONCERTINI PRE KONTRABAS, KLAVÍR A SLÁČIKOVÉ KVARTETO
  2014 CD – Vysoká škola múzických umení KG161300203
  1. Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Concertino
   Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Concertino
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Rado Šašina plays Bottesini RADO ŠAŠINA PLAYS BOTTESINI
  2001 CD – Diskant DK 0065-2
  1. Giovanni Bottesini:
   Duo Šašina
 • Foto: Ladislav Kupkovič – Chamber Music LADISLAV KUPKOVIČ – CHAMBER MUSIC
  2000 CD – Diskant DK-0057-2131
  1. Ladislav Kupkovič: 24 prelúdií
   Dana Šašinová (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Téma a päť variácií
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  3. Ladislav Kupkovič: Šesť piesní
   Nao Higano (s), Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)

Kontakt:
Dana a Rado Šašinovci
Plavecký Štvrtok 484
900 68 Bratislava-vidiek« späť na zoznam Aktualizované: 04. 09. 2017