Profil telesa

Foto: Slovenské kvarteto (1956 - 1983) Zdroj: Archív HC

Slovenské kvarteto (1956 - 1983)

sláčikové kvarteto

Bio

Bio


Kvarteto vzniklo v roku 1956 pod názvom Bratislavské kvarteto, názov Slovenské kvarteto prijal súbor až v roku 1964. Kvarteto bolo štátnym súborom pričleneným k Slovenskej filharmónii. Teleso absolvovalo množstvo koncertov doma i v zahraničí, realizovalo veľký počet nahrávok pre rozhlas, televíziu a domáce i zahraničné vydavateľstvá. Pravidelne premiérovalo diela slovenských skladateľov. V roku 1969 mu udelili Cenu Zväzu slovenských skladateľov a neskôr Štátnu cenu Slovenskej republiky. V roku 1968 získalo v Štokholme na anonymnej súťaži v interpretácii sláčikových kvartet Bélu Bartóka prvú cenu (za interpretáciu jeho 4. sláčikového kvarteta). Odvtedy na Festivale súčasnej hudby v Štokhlome účinkoval viackrát a predstavoval na ňom aj hudbu súčasných slovenských skladateľov (Očenáš, Suchoň a ď.).

Pod názvom Slovenské kvarteto vystúpilo už v roku 1946 teleso v zložení Vojtech Gabriel, Alojz Nemec, Ladislav Hrdina a Emanuel Mysliveček na Medzinárodnom hudobnom festivale Pražská jar. V programe nazvanom Komorný koncert slovenskej hudby uviedli 1. sláčikové kvarteto "Obrázky duše" Andreja Očenáša a sláčikové kvarteto "Melódie a dialógy", dielo 14 Šimona Jurovského.


Bibliografia

 • Berger, Igor: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave
  1986 Hudobný život 1986/13, s. 7

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  4. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  5. Miloslav Kořínek: Koncert
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  6. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  7. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  8. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  9. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  10. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44
   Tatiana Fraňová (pf)
  11. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  12. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  13. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: OPUS 100 – Alexander Moyzes OPUS 100 – ALEXANDER MOYZES
  2011 CD – Opus 91 0139-2
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
  2. Alexander Moyzes: Dve piesne
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  3. Alexander Moyzes: Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63
   Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
  4. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  5. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Alexander Moyzes: V jeseni op. 56
   Magdaléna Blahušiaková (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Miro Bázlik MIRO BÁZLIK
  1980 LP – Opus 9111 0659
  1. Miro Bázlik: Päť malých elégií
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 1
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Miro Bázlik: Baroková suita
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn)
 • Foto: Ladislav Burlas LADISLAV BURLAS
  1978 LP – Opus 9111 0572
  1. Ladislav Burlas: Koncertná sonáta
   Peter Michalica (vn)
  2. Ladislav Burlas: Kadencia
   Peter Michalica (vn)
  3. Ladislav Burlas: Hudba pre sláčikové kvarteto
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Tomáš Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto, Milan Jirout (vn), Ivan Rosa (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Foto: Alexander Moyzes ALEXANDER MOYZES
  1976 LP – Opus 9111 0451
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
  2. Alexander Moyzes: Dve piesne
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  3. Alexander Moyzes: Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63
   Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
  4. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Živý odkaz našej hudby : Komorná tvorba ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  4. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44
   Tatiana Fraňová (pf)
  5. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  7. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Smyčcové kvartety SMYČCOVÉ KVARTETY
  1974 LP – Supraphon 1 11 1611 – 13
  1. Jiří Pauer: Smyčcový kvartet č. 3
   Smetanovo kvarteto, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  2. Jiří Jaroch: Smyčcový kvartet č. 2
   Smetanovo kvarteto, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  3. Ivan Jirko: Smyčcový kvartet č. 4
   Smetanovo kvarteto, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  4. František Chaun: Smyčcový kvartet č. 1, Ulysses
   Dvořákovo kvarteto, Jiří Hnyk (vn), Jaroslav Foltýn (vn), Jaroslav Ruis (vl), František Pišinger (vc)
  5. Karel Šrom: Smyčcový kvartet č. 3
   Sukovo kvarteto, Antonín Novák (vn), Vijtěch Jouza (vn), Karel Řehák (vl), Jan Štros (vc)
  6. Ján Cikker: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 14 č. 2
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  7. Andrej Očenáš: Sláčikové kvarteto č. 2 „Etudové“ op. 42
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Foto: I. Zeljenka, I. Parík, J. Pospíšil, M. Bázlik, L. Kupkovič, P. Kolman I. ZELJENKA, I. PARÍK, J. POSPÍŠIL, M. BÁZLIK, L. KUPKOVIČ, P. KOLMAN
  1966 LP – Supraphon DV 6173
  1. Miro Bázlik: Tri kusy
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  2. Ladislav Kupkovič: Skica
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  6. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Josef Bulva (pf)
  7. Juraj Pospíšil: Glosy, op. 20 č. 2
   Slovenské dychové kvinteto, Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg), Ondrej Babinec (cr)

Ocenenia

 • Cena Zväzu slovenských skladateľov
  1969
 • Štátna cena Slovenskej Republiky

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 83
  11. 11.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
 • Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
  10. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
 • Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 38
  30. 10.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1
  23. 9.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 38
  4. 4.
  1967
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Štokholm, SE
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Sláčikové kvarteto č. 1 (2. časť)  Slovenské kvarteto

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 06. 04. 2018