Profil telesa

Foto: Bratislavské dychové kvinteto Autor: Zuzana Mináčová

Bratislavské dychové kvinteto

Členovia: Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
Bio

Bio


Bratislavské dychové kvinteto (BDK) bolo priekopníckym ansámblom slovenskej hudobnej kultúry a jej najvýznamnejším reprezentantom v oblasti zoskupení dychových nástrojov. V čase jeho vzniku kvinteto pracovalo v zložení: Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr) a František Machats (fg).

Kvinteto vzniklo v roku 1967, v čase štúdia jeho členov na bratislavskom Konzervatóriu. Už počas štúdií na VŠMU v Bratislave sa teleso úspešne uviedlo na Interpódiu v rámci BHS. Za pomerne krátku dobu umeleckej činnosti sa z neho stal umelecký súbor vynikajúcich kvalít, ktoré prezentovali na početných vystúpeniach doma i v zahraničí. K výrazným úspechom kvinteta patrila nesporne účasť na Medzinárodnej interpretačnej súťaži (ARD) v Mníchove v roku 1975, kde obsadili 4. miesto, ako aj získanie titulu laureáta Medzinárodnej tribúny mladých interpretov UNESCO v rámci BHS 1977.

Jednou z dominánt BDK bola interpretácia hudby 20. storočia nielen slovenských skladateľov. Pri svojich zahraničných vystúpeniach interpretovali aj diela autorov väčšiny navštívených proveniencií, nadväzovali kontakty s autormi, pričom niektorí z nich im skladby aj dedikovali (napr. taliansky skladateľ Renato Dionisi, maďarský skladadateľ Tibor Sárai a i.). Najvýznamnejšie zásluhy telesa treba vidieť v podnecovaní a propagovaní pôvodnej slovenskej tvorby pre dychové kvinteto. Kvinteto naštudovalo a premiérovo uviedlo takmer celú slovenskú literatúru pre toto zoskupenie. Ich rozsiahly repertoár obsahoval aj diela iných štýlových období.

BDK realizovalo početné nahrávky pre fonotéku Československého rozhlasu, televízie, pre hudobné vydavateľstvo OPUS a v skromnejšom počte i pre zahraničné gramofónové firmy.


Bibliografia

 • -dj-:: Nedeľné dopoludnia v galérii
  1989 Hudobný život 21, 1989/4, s. 3
 • Martináková, Zuzana: Gramorecenzie
  1987 Hudobný život 19, 1987/12, s. 5
 • Machats, František: Bratislavské dychové kvinteto
  1974 Hudobný život 6, 1974/1, s. 2
 • Berger, Igor: Bratislavské dychové kvinteto
  1979 Hudobný život 11, 1979/9, s. 4

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Juraj Hatrík, Ilja Zeljenka OPUS 100 – JURAJ HATRÍK, ILJA ZELJENKA
  2012 CD – Opus 910145-2
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Ilja Zeljenka: Elégia
   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  6. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Pavol Bagin: Chamber Music PAVOL BAGIN: CHAMBER MUSIC
  2011 CD – Hudobný fond SF00652131
  1. Pavol Bagin: Prelúdiá
   Košické kvarteto
  2. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  3. Pavol Bagin: Pastorále
   Miloš Jurkovič (fl)
  4. Pavol Bagin: Akvarely
   Bratislavské dychové kvinteto
  5. Pavol Bagin: Trio pre husle, violu a violončelo
   Katarína Kleinová (vc), Ludmila Hošková (vl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn)
  6. Pavol Bagin: Romantické miniatúry
   Daniela Kardošová (pf)
  7. Pavol Bagin: Poetické nálady
   Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg)
 • Foto: Dezider Kardoš DEZIDER KARDOŠ
  1984 LP – Opus LP 9111 1588
  1. Dezider Kardoš: Tri skladby
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  2. Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 49
   Trávničkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  3. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Slovak Chamber Music – Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas SLOVAK CHAMBER MUSIC – IVAN HRUŠOVSKÝ, LADISLAV BURLAS
  1984 LP – Opus 9111 1583
  1. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 1
   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  2. Ladislav Burlas: Poetická hudba
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
 • Foto: Juraj Hatrík JURAJ HATRÍK
  1983 LP – Opus 9110 1336
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
 • Foto: Juraj Beneš JURAJ BENEŠ
  1982 LP – Opus 9110 1186
  1. Juraj Beneš: Mémoire
   Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Juraj Beneš: Canzona No. 1
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Juraj Beneš: Hudba pre trúbku, bicie a sláčikové nástroje
   Kamil Roško (tr), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
  4. Juraj Beneš: Préférence
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
 • Foto: Collegium Musicum: Divergencie COLLEGIUM MUSICUM: DIVERGENCIE
  1981 LP – Opus
  1. Marián Varga: Refrény: Refrén
   Marián Varga (org, pf, sth), Fedor Frešo (bgui), Cyril Zeleňák (dr), Ľuboš Andršt (gui)
  2. Marián Varga: Refrény: Interlúdiá
   Marián Varga (org, pf, sth), Fedor Frešo (bgui), Cyril Zeleňák (dr), Ľuboš Andršt
  3. Varga – Peteraj: Refrény: Nemé výčitky
   Ľuboš Andršt , Marián Varga (org, pf, sth), Fedor Frešo (bgui), Cyril Zeleňák (dr), Pavol Hammel (v)
  4. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Prelúdium
   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Anastasis Engonidis (bgui), Sláčikové kvarteto V. Magyara
  5. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Vianočné vlaky
   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Pavol Hammel (v), Anastasis Engonidis (bgui)
  6. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Musa quetes 1.
   Marián Varga (org, pf, sth)
  7. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Srdce zo zrkadla
   Marián Varga (org, pf, sth), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  8. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Pochod 1.
   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui)
  9. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Nebo - Peklo - Raj
   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui)
  10. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Pochod 2.
   Marián Varga (org, pf, sth), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui)
  11. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Srdce zo zrkadla 2.
   Marián Varga (org, pf, sth), Katarína Karovičová (v), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  12. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Musa quetes 2.
   Marián Varga (org, pf, sth), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto V. Magyara
  13. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Komisár
   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui), Katarína Karovičová (v), Detský zbor Československého rozhlasu, Rastislav Vacho (dir.), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto v. Magyara
  14. Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Záver
   Marián Varga (org, pf, sth), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto V. Magyara
 • Foto: Jozef Sixta JOZEF SIXTA
  1981 LP – Opus 9110 1050
  1. Jozef Sixta: Punctum contra punctum
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Jozef Sixta: Noneto
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Košické kvarteto, Ondřej Lewit (vn), Milan Jirout (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
  3. Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Sixta: Kvarteto pre štyri flauty
   Vojtech Samec (fl), Ladislav Šoka (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl)
  5. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Pavol Bagin PAVOL BAGIN
  1981 LP – Opus 9110 1187
  1. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  2. Pavol Bagin: Tri spevy
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  3. Pavol Bagin: Quattro invenzioni per archi
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Pavol Bagin: Akvarely
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  5. Pavol Bagin: Melancholické miniatúry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  6. Pavol Bagin: Prelúdiá
   Košické kvarteto
 • Foto: Miro Bázlik MIRO BÁZLIK
  1980 LP – Opus 9111 0659
  1. Miro Bázlik: Päť malých elégií
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 1
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Miro Bázlik: Baroková suita
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn)
 • Foto: Ján Cikker JÁN CIKKER
  1978 LP – Opus 9110 0585
  1. Ján Cikker: Spomienky op. 25
   Bratislavské dychové kvinteto, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Cikker: Slovenská suita op. 22
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0757
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63
   Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)
  3. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)
  4. Miloslav Kořínek: Päť groteskných skladieb
   Bratislavské dychové okteto, Justus Pavlík (umv.)
 • Foto: Nová skladateľská generácia NOVÁ SKLADATEĽSKÁ GENERÁCIA
  1975 LP – Opus 9111 0400
  1. Jozef Podprocký: Divertimento, op. 10
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Peter Bartovic: Variácie na Beethovenovu tému
   Slovenské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Vladimír Bokes: Variácie na tému Josepha Haydna, op. 7
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Hanuš Domanský: Musica giocosa per due violini e pianoforte
   Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)
  5. Igor Dibák: Moments musicaux I, op. 6a
   Pavol Heinz (vn), Jozef Sikora (vc), Miloslav Starosta (pf)

Ocenenia

 • Medzinárodná tribúna mladých interpretov New Talent, súťaž prebiehajúca v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti
  1977 - laureát
 • Medzinárodná súťaž ARD v Mníchove (DE)
  1975 - 4. miesto

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Anton Steinecker: Dychové kvinteto
  17. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Vladimír Bokes: Dychové kvinteto č. 3, op. 42
  13. 12.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Anton Viskup: Dve básne Borisa Pasternaka
  pre barytón a dychové kvinteto
  2. 10.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Neshyba (br), Bratislavské dychové kvinteto
 • Ladislav Burlas: Poetická hudba
  pre dychové kvinteto
  14. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom odborov, Žilina, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Jozef Malovec: Tri invencie
  pre dychové kvinteto
  14. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Dom odborov, Žilina, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Tibor Frešo: Dychové kvinteto
  28. 11.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Jozef Gahér: Sexteto
  17. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto, Jozef Gahér (pf)
 • Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42
  pre čembalo a dychové kvinteto
  15. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Róbert Grác (cmb), Bratislavské dychové kvinteto
 • Juraj Pospíšil: Novembrový triptych, op. 39
  pre komorný zbor, dychové kvinteto a klavír
  18. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Bratislavské dychové kvinteto, Eva Salayová (pf), Lubomír Mátl (dir.)
 • Vladimír Godár: Dychové kvinteto
  17. 11.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 2
  11. 10.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Jozef Illéš (cr)
 • Ilja Zeljenka: Mutácie
  Hudba pre soprán, 3 tom-tomy, bas, piatti, gran cassa, flautu, hoboj, klarinet, fagot a husle
  21. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Sergej Kopčák (b), Viktor Šimčisko (vn), Bratislavské dychové kvinteto, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Parík: Videné zblízka nad jazerom
  pre recitátora a 10 nástrojov
  21. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto, Filharmonické kvarteto, Bystrík Režucha (dir.), Ivan Palovič (pf), Ida Rapaičová (spk)
 • Dezider Kardoš: Kvinteto pre päť dychových nástrojov op. 6
  19. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Juraj Hatrík: Šťastný princ
  Opera v ôsmich obrazoch
  19. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Brigita Šulcová (s), Róbert Grác (cmb), Bratislavské dychové kvinteto, Bratislavské kvarteto, Jozef Zsapka (gui), Viktor Málek (dir.), Detský zbor Československého rozhlasu
 • Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 1
  16. 10.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Ilja Zeljenka: Dychové kvinteto č. 1
  16. 10.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
  21. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Július Kowalski: Koncertantná symfonietta
  pre dychové kvinteto a symfonický orchester
  7. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
  Monodráma pre soprán a dychové kvinteto na autentický ruský text
  12. 10.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto, Brigita Šulcová (s)
 • Vladimír Bokes: Dychové kvinteto č. 2, op. 19
  10. 8.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Vladimír Bokes: Dychové kvinteto č. 1, op. 11
  21. 3.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre madrigalistov a dychové kvinteto
  (na báseň Ch. Morgensterna „Der Rabe Ralf“)
  20. 6.
  1981
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ottobeuren, DE
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Bratislavské dychové kvinteto, Ladislav Holásek (dir.)
 • Vladimír Bokes: Dychové kvinteto č. 2, op. 19
  13. 9.
  1976
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Baranów, PL
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto

Fotogaléria

 • Foto: Bratislavské dychové kvinteto Bratislavské dychové kvinteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Zuzana Mináčová
 • Foto: Bratislavské dychové kvinteto Bratislavské dychové kvinteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Zuzana Mináčová

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Hudba pre madrigalistov a dychové kvinteto (ukážka)

  1982

  Slovenskí madrigalisti, Bratislavské dychové kvinteto, Ladislav Holásek (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Denník Táne Savičevovej  Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 27. 10. 2017