Profil telesa

Foto: Melos Ethos Ensemble

Melos Ethos Ensemble

súbor súčasnej hudby

Bio

Bio


Združenie profesionálnych interpretov, ktoré nesie názov festivalu súčasnej hudby na Slovensku, založili v roku 2005, aby plnilo funkciu rezidenčného súboru festivalu a na vysokej úrovni uvádzalo súčasnú domácu aj zahraničnú tvorbu. Podobne ako ďalšie európske súbory tohto typu (Asko Ensemble, Schönberg Ensemble, Aleph Ensemble a i.), aj Melos Ethos Ensemble charakterizuje pestré, prevažne sólistické nástrojové obsadenie a tiež repertoárové zameranie na komponovanú hudbu druhej polovice 20. storočia, najmä avantgardnej, resp. postavantgardnej proveniencie (Berio, Ligeti, Xenakis, no v nemalej miere aj hudba slovenských skladateľov).

Členovia súboru v mimofestivalovom období pôsobia v popredných slovenských telesách; viacerí z nich sa interpretácii súčasnej hudby venujú systematicky.

Na umeleckom formovaní súboru sa podieľali významní dirigenti venujúci sa súčasnej hudbe – Zsolt Nagy, Daniel Gazon a Marián Lejava.

Súbor účinkoval aj na prestížnych zahraničných festivaloch súčasnej hudby - Varšavská jeseň (2006), Ostravské dni novej hudby (2007), festival GAIDA v Litve (2007).


Bibliografia

 • Zagorski, Marcus: Melos-Étos 2015
  2015 Hudobný život 47, 2015/12, s. 5
 • Bubnáš, Juraj: Melos-Étos 2011
  2011 Hudobný život 2011/12, s. 15
 • Šiller, Ivan: Ostravské dny 2007.
  2007 Hudobný život 2007/11, s. 27 – 28.
 • - :: Melos Ethos Ensemble predstavuje
  14.7.2006. SME 14.7.2006.
 • Miklaszewski, Kacper: Slovenské akcenty, poľské kvartetá a plné sály...
  2006 Hudobný život 2006/11 - 12, s. 38.

Diskografia

 • Foto: ArtMusFair Warsaw 2010 ARTMUSFAIR WARSAW 2010
  2010 CD – Polish Music Information Centre polmic 060
  1. Roman Berger: Post scriptum
   Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
  2. Jana Kmiťová: Metamerie
   Michal Paľko (fu), Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
  3. Berislav Šipuš: Un jardin sous la pluie avec un compositeur sans parapluie
   Jerzy Kornowicz (pf), Szymon Bywalec (dir.), Orkiestra Muzyki Nowej
  4. Tansy Davies: Neon
   Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
 • Foto: Martin Burlas – Sotto voce MARTIN BURLAS – SOTTO VOCE
  2009 CD – R266 0011-2-131
  1. Martin Burlas: Kóda
   Zwiebelovo kvarteto
  2. Martin Burlas: Panadol
   Zwiebelovo kvarteto
  3. Martin Burlas: Sotto voce
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  4. Martin Burlas: Morendo maestoso
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  5. Martin Burlas: Familienbilder (Rodinné obrázky)
   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf), Martin Mosorjak (cl)
 • Foto: Vladimír Bokes – Chamber Music VLADIMÍR BOKES – CHAMBER MUSIC
  2009 CD – SF 00592131
  1. Vladimír Bokes: Sequenza
   Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
  2. Vladimír Bokes: Sonáta, op. 27
   Marek Zwiebel (vn), Diana Buffa (pf)
  3. Vladimír Bokes: Coll'Age, op. 28
   Quasars Ensemble, Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (pf)
  4. Vladimír Bokes: ...nur eine Weile...
   Trio Dounia, Babette Andruk (vn), Barbara Brauckmann (vc), Christiane Lüder (ac)
  5. Vladimír Bokes: Musica stricta, op. 70
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  6. Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 5, op. 79
   Ivan Buffa (pf)
  7. Vladimír Bokes: Postlúdium k Storočnici Eugena Suchoňa, op. 84
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: 1. medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa – víťazné diela 1. MEDZINÁRODNÁ SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ ALEXANDRA MOYZESA – VÍŤAZNÉ DIELA
  2007 CD – Hudobné centrum HC 10012-3
  1. Andrea Portera: Profondo Amniotico...
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Daniel Gazon (dir.)
  2. Tomasz Jakub Opałka: Visions of Perfect Shapes
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Daniel Gazon (dir.)
  3. Lukáš Borzík: Ask the Mirror
   Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
  4. Paweł Przezwański: Calling Koncert pre cimbal a komorný súbor
   Melos Ethos Ensemble, Enikő Ginzery (zmb), Zsolt Nagy (dir.)
  5. Barnaby Hollington: Magnificient Octopus pre cimbal a komorný súbor
   Enikő Ginzery (zmb), Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
  6. :
   Erik Rothenstein
 • Foto: Slovaks for the Warsaw Autumn SLOVAKS FOR THE WARSAW AUTUMN
  2006 CD – Polish Music Information Centre polmic 018
  1. Jana Kmiťová: Rana
   Melos Ethos Ensemble, Monika Štreitová (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Ján Rigan (clb), Mikuláš Duranka (tr), Branislav Belorid, jr. (tn), Andrea Bálešová (pf), Peter Kosorín, jr. (bat), Lukáš Krejčí (bat), Martin Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Martin Gál (vc), Richard Gašpar (cb), Marián Lejava (dir.)
  2. Lucia Papanetzová: Zahir
   Melos Ethos Ensemble, Monika Štreitová (fl), Branislav Dugovič (cl), Erik Rothenstein (sxbr), Andrea Bálešová (pf), Peter Kosorín, jr. (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Richard Gašpar (cb), Marián Lejava (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Skica
   Melos Ethos Ensemble, Róbert Krchniak (ci), Ján Rigan (clb), Viliam Vojčík (cr), Mikuláš Duranka (tr), Peter Kosorín, jr. (tp), Marián Lejava (dir.)
  4. Jerzy Kornowicz: Dawning Light IV "Melos Ehots"
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  5. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 3
   Veronika Lovranová (pf), Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Gabriel Chmura (dir.)
 • Foto: Melos Ethos Ensemble MELOS ETHOS ENSEMBLE
  2005 CD – Hudobné centrum HC 10005
  1. Jana Kmiťová: Rana
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Jozef Eliáš (clb), Rastislav Suchan (tr), Branislav Belorid, jr. (tn), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Štefan Bugala (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Marián Lejava (dir.)
  2. Lucia Papanetzová: Zahir
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Branislav Dugovič (cl), Erik Rothenstein (sxbr), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Marián Lejava (dir.)
  3. Boško Milaković: Tetrapophonic
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Peter Kajan (fg), Karol Nitran (cr), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf), Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Andrej Gál (vc), Marián Lejava (dir.)
  4. Ľubica Čekovská: Postlúdium
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Peter Kajan (fg), Karol Nitran (cr), Jaroslav Gregorovič (mb), Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Zsolt Nagy (dir.)
  5. Marián Lejava: Flat Lands and Plains
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Branislav Dugovič (cl), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Zsolt Nagy (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Lukáš Borzík: Debris Song
  pre violu, pozaunu a komorný súbor
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Noc hudby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Chungki Min (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Interrupted Line
  pre 11 hráčov
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Noc hudby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Chungki Min (dir.)
 • Andrej Slezák: No Man's Land
  pre komorný súbor
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Noc hudby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Chungki Min (dir.)
 • Eric Nathan: Paestum
  pre komorný orchester
  8. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble
 • Juraj Vajó: San Michele
  8. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
 • Jana Kmiťová: Metamerie
  pre fujaru a komorný súbor
  7. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Michal Paľko (fu), Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
 • Tomáš Boroš: Resumé
  7. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
 • Peter Groll: Megane
  9. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
 • Jozef Podprocký: Quasi a fantasia, op. 53
  Metamorfózy pre komorný orchester (komorný súbor)
  9. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sequenza
  pre 9 nástrojov
  9. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
 • Petra Bachratá: Subjective Risk... No Alternative
  9. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
 • Lukáš Borzík: Ask the Mirror
  pre komorný súbor
  21. 12.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
 • Martin Burlas: Morendo maestoso
  16. 7.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
 • Boško Milaković: Just
  28. 5.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
 • Jana Kmiťová: Rana
  pre 13 nástrojov
  15. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Zahir
  pre komorný ansámbel
  15. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.), Melos Ethos Ensemble
 • Miro Bázlik: Apparition d’apres Stéphane Mallarmé (pour "Mélange")
  pre soprán a komorný súbor
  12. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Henrieta Lednárová (s), Melos Ethos Ensemble, Anton Popovič (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Marián Lejava: Wrath I
  28. 8.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ostravské dni novej hudby, Ostrava, CZ
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2015: Jonatán Pastirčák & Ján Šicko/Nicole Lizée 2015-11-12 Melos-Étos 2015: Jonatán Pastirčák & Ján Šicko/Nicole Lizée
  Melos Ethos Ensemble Quartet

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: Jonatán Pastirčák & Ján Šicko/Nicole Lizée 2015-11-12 Melos-Étos 2015: Jonatán Pastirčák & Ján Šicko/Nicole Lizée
  Melos Ethos Ensemble Quartet

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: Melos Ethos Ensemble 2015-11-10 Melos-Étos 2015: Melos Ethos Ensemble
  Melos Ethos Ensemble

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: Melos Ethos Ensemble 2015-11-10 Melos-Étos 2015: Melos Ethos Ensemble
  Melos Ethos Ensemble

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: Melos Ethos Ensemble 2015-11-10 Melos-Étos 2015: Melos Ethos Ensemble
  Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: Melos Ethos Ensemble 2015-11-10 Melos-Étos 2015: Melos Ethos Ensemble
  Melos Ethos Ensemble

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: Melos Ethos Ensemble 2015-11-10 Melos-Étos 2015: Melos Ethos Ensemble
  Péter Eötvös, Zsolt Nagy, Melos Ethos Ensemble

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-08 Melos-Étos 2013
  Eric Nathan, Daniel Gazon, Melos Ethos Ensemble

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-08 Melos-Étos 2013
  Daniel Gazon, Melos Ethos Ensemble

  Autor: Peter Brenkus

Kontakt:
Hudobné centrum
Michalská 10
815 36 Bratislava« späť na zoznam Aktualizované: 11. 03. 2019