Profil telesa

Foto: Quasars Ensemble Autor: Zdenko Hanout

Quasars Ensemble

komorný súbor

Členovia: Ivan Buffa (pf, umelecký vedúci), Andrea Mosorjaková (fl), Mónika Csonka (ob), Martin Mosorjak (cl), Attila Jankó (fg), Hunor Varga (cr), István Siket (tr), Tamás Schlanger (bat), Diana Buffa (pf), Bojidara Kouzmanova – Vladar (vn), Peter Mosorjak (vn), Axel Kircher (vl), Ján Bogdan (vc), Marián Bujňák (cb)
Bývalí členovia: Andrej Gál (vc), Peter Zwiebel (vl), Petra Noskaiová (ms), Júlia Csíziková (ob), Marek Zwiebel (vn), Maroš Potokár (vn), Martin Kleibl (bat), František Výrostko (cb), Pavol Varga (vn)
Bio

Bio


Quasars Ensemble od svojho vzniku v roku 2008 patrí k jedinečným profesionálnym hudobným telesám svojho druhu na Slovensku. Popri súčasnej klasickej hudbe sa v rovnakej miere venuje aj hudbe starších epoch a medzinárodný rešpekt si získava za odvážne stavané dramaturgické koncepcie. Konfrontuje najnovšie súčasné diela s piliermi klasickej hudobnej histórie.

Súbor uviedol koncertné profily popredných predstaviteľov súčasnej kompozičnej špičky ako sú Bent Sørensen, Michael Jarrell, Kaija Saariaho, Toshio Hosokawa za ich osobnej účasti. Medzi umelcov, s ktorými spolupracoval, patria aj flautisti Camilla Hoitenga a Mario Caroli, speváci Lionel Peintre, Stephan Loges, Knut Schoch, Sergej Kopčák, Petra Noskaiová, Eva Šušková, či dirigent Szymon Bywalec.

Quasars Ensemble sa predstavil na legendárnych 46. prázdninových letných kurzoch v Darmstadte. Účinkoval aj na Varšavskej jeseni, Arcus Temporum v Pannonhalme, Ostravských dňoch novej hudby. Vystúpil v Bruselskom Flagey, Mníchovskom Gasteigu, Hudobnom centre v Budapešti či NOSPR v Katowiciach. Je pravidelným hosťom popredných slovenských festivalov Bratislavské hudobné slávnosti a Melos-Étos. V roku 2017 účinkoval na medzinárodnom hudobnom festivale Pražská jar v Prahe, kde uviedol okrem iných skladieb aj svetovú premiéru diela svojho umeleckého vedúceho a dirigenta Ivana Buffu s názvom Identity.

Tri roky pôsobil ako rezidenčný súbor Kasární/Kulturpark v Košiciach. Jeho koncertný cyklus výrazne formoval projekt Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 a ISCM Music World Days 2013 v tomto meste. V Košiciach každoročne poriada Festival Quasars Ensemble & Košice.

V skladbe Ivana Buffu s názvom Organismi sa Quasars Ensemble zaskvel ako sólista v sprievode Slovenskej filharmónie.

Ako rezidenčný súbor Rádia Devín na obdobie rokov 2018 - 2019 pripravuje cykly koncertov, na ktorých predstaví diela svetoznámych autorov, slovenskú tvorbu a tiež vynikajúcich interpretov.

 

Quasars Ensemble nahráva pre spoločnosť Hevhetia. Titul s názvom Néo-classicisme prináša retrospektívny pohľad na znovuoživovanie klasicistického ideálu hudobnej krásy podľa antického vzoru z parížskeho a pražského prostredia 20. rokov minulého storočia.

Nahrávka s dielami Arnolda Schönberga, Alexandra Albrechta a Paula Hindemita bola oslavou komornej symfónie ako nového hudobného druhu, za ktorú súbor získal ocenenie - Krištáľové krídlo.

Ocenenie TIP EDITORA a "6 hviezdičiek" ako výnimočné CD od českého odborného časopisu Harmonie získala nahrávka Quasars Ensemble – Mahler, Debussy, Albrecht, Poulenc.

Titul Contemporary Reflections reflektoval tvorbu súčasnej skladateľskej špičky.

CD Posledné slová z produkcie Hudobného centra v Bratislave bolo spoločným projektom súboru a basistu Sergeja Kopčáka.

CD s názvom Ivan Parík: Solo Sonatas sa členovia Quasars Ensemble predstavujú ako sólisti.

 

Quasars Ensemble od jeho vzniku v roku 2008 umelecky vedie skladateľ a klavirista Ivan Buffa.

 


Bibliografia

 • Veselý, Ondrej: Lalula / E. Šušková, Quasars Ensemble, Ivan Buffa [recenzia CD]
  2019 Hudobný život 51, 2019/5, s. 38 - 39
 • Kolář, Robert: Melos-Étos 2019
  2019 Hudobný život 51, 2019/12, s. 5
 • Hudec, Marek: Wagner napísal narodeninovú skladbu. Quasars Ensemble ňou oslávia jubileum
  2018 Pravda / Kultúra 2018
 • Kolář, Robert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty
  2018 Hudobný život 50, 2018/12, s. 8
 • Kolář, Robert: Quasars Ensemble: dve storočnice v jednom
  2018 Hudobný život 50, 2018/11, s. 23
 • Letňanová, Elena: Forfest 2018
  2018 Hudobný život 50, 2018/7-8, s. 53
 • Kolář, Robert: Quasars rekapitulačne
  2018 Hudobný život 50, 2018/6, s. 2
 • Kolář, Robert: Quasars oslavuje
  2018 Hudobný život 2018/3, s. 3
 • Kolář, Robert: Melos-Étos 2017
  2017 Hudobný život 2017/12, s. 4
 • Huska, Michal: Zo slovenskej avantgardy do Drážďan
  2016 In: www.operaslovakia.sk/zo-slovenskej-avantgardy-do-drazdan/
  Opera Slovakia 2016
 • Ursínyová, Terézia: 13. medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos s monodrámou Havran
  In: www.operaslovakia.sk/13-medzinarodny-festival-sucasnej-hudby-melos-etos-s-monodramou-havran/
  Opera Slovakia
 • (her): Quasars Ensemble a Hvorecký
  2014 SME 22, 2014/63, s. 19
 • Kolář, Robert: Milhaud kontra Sørensen
  2013 Hudobný život 2013/5, s. 11
 • Prochác, Eugen: Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu
  2012 Pravda 2012, s. 38
 • Reittererová, Vlasta: Quasars Ensemble - Debussy, Mahler, Albrecht, Poulenc [recenzia CD]
  2012 In: www.casopisharmonie.cz/recenze/quasars-ensemble-debussy-mahler-albrecht-poulenc.html
  Harmonie 20, 2012/8, s. 52
 • Kolář, Robert: Quasars Ensemble: Climate Burn-Out
  2020 Hudobný život 52, 2020/3, s. 6
 • Kolář, Robert: Das grosse Lalula alebo Quasars s horúcimi novinkami
  2018 Hudobný život 50, 2018/7 - 8, s. 3
 • Hůlek, Julius: Současná hudba na festivalu
  Quasars Ensemble
  2017 Hudební rozhledy 2017, 2017/7, s. 22
  (hodnotenie vystúpenia na Pražskej jari 2017)
 • Kolář, Robert: Quasars vo víre času
  2017 Hudobný život 2017/7 - 8, s. 3
 • Kolář, Robert: Quasars s folklórnymi (?) inšpiráciami
  2017 Hudobný život 2017/1 - 2 , s. 5
 • Martináková, Zuzana: Ivan Parík - Solo Sonatas /recenzia CD/
  2017 Hudobný život 2017/9, s. 38
  (Quasars Ensemble, Hudobný fond 2016)
 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  2017 Hudobný život 2017/7 - 8, s. 36 – 37
 • Letňanová, Elena: Súčasná slovenská hudba na FORFESTe
  2016 Hudobný život 2016/7 - 8, s. 50
 • Hevier ml., Daniel: Quasars Ensemble
  2015 Hudební rozhledy 68, 2015/1, s. 6 – 7
 • Zagorski, Marcus: Melos-Étos 2015
  2015 Hudobný život 47, 2015/12, s. 5
 • Platzner, Alexander: Kvázihviezdne rozmery impresionizmu
  2015 Hudobný život 47, 2015/4, s. 3
 • Katina, Peter: Hudba z čias Košickej moderny
  2014 Hudobný život 2014/4, s. 4
 • Puškášová, Melánia: Dva výnimočné koncerty v Dvorane
  2012 Hudobný život 2012/1 - 2, s. 20
 • Katina, Peter: Quasars Ensemble & Košice
  2012 Hudobný život 2012/12, s. 7 – 8
 • Katina, Peter: Quasars Ensemble & Košice
  2011 Hudobný život 2011/12, s. 11
 • Kolář, Robert: Quasars Ensemble v Galérii Poľského inštitútu
  2011 Hudobný život 2011/6, s. 8
 • Kolář, Robert: Melos-Étos. Quasars Ensemble
  2010 2010/1-2, s. 14
 • SITA: Quasars Ensemble budú rezidenčným súborom Kasární/Kulturpark
  2013 (29. 1. 2013) PRAVDA / Kultúra 2013 (29. 1. 2013)
 • Katina, Peter: Hommage à Ivan Parík
  2013 Hudobný život 2013/3, s. 8
 • BUBNÁŠ, Juraj: Quasars Ensemble / Recenzia CD
  2013 Hudobný život 2013/7 - 8, s. 55
 • Kolář, Robert: VOICEssion alebo štyri farby jedného hlasu
  2013 Hudobný život 2013/5, s. 11
 • Bubnáš, Juraj: Koncert Quasars Ensemble
  2012 Hudobný život 2012/4, s. 10
 • (lp): Quasars Ensemble v Darmstadte
  2012 Hudobný život 2012/6, s. 5
 • Bubnáš, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"
  2012 Hudobný život 2012/1 - 2, s. 3
 • Bubnáš, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pierot na scéne
  2012 Hudobný život 2012/12, s. 11
 • Chalupka, Ľubomír: Konvergencie / Hold hodnotám
  2012 Hudobný život 2012/11, s. 8
 • Kolář, Robert: Dva dni v Darmstadte
  2012 Hudobný život 2012/9, s. 19 – 20
 • Veres, Bálint (preklad A. Rajterová): Quasars Ensemble: Contemporary Reflections (recenzia CD)
  2011 Hudobný život 2011/9, s. 35
 • Horkay, Tamás: BHS 2009. Quasars Ensemble
  2010 2010/1 - 2, s. 24.
 • Kolář, Robert: Quasars Ensemble po roku
  2009 Hudobný život XLI, 2009/5, s. 4 – 5.
 • Kubandová, Janka: Hľadanie kontextov
  2008 Hudobný život 2008/3 - 4, s. 9
 • Kubandová, Janka: Quasars Ensemble: vychádzajúca hviezda na slovenskej scéne súčasnej hudby?
  2008 Hudobný život 2008/3 - 4, s. 8

Diskografia

 • Foto: Witold Lutosławski, Camille Saint-Saëns, Oto Ferenczy WITOLD LUTOSŁAWSKI, CAMILLE SAINT-SAËNS, OTO FERENCZY
  2019 CD – Hevhetia HV-0180-2-331
  1. Witold Lutosławski: Preludia taneczne
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Camille Saint-Saëns: Le Carnaval des animaux
   Michel de Maulne (spk), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Lalula LALULA
  2018 CD – Real Music House
  1. Ilja Zeljenka: Galgenlieder
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Uspávanky
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Mutácie
   Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Sourire
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Ivan Parík : Solo Sonatas IVAN PARÍK : SOLO SONATAS
  2016 CD – Hudobný fond SF 00942131
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Andrea Mosorjaková (fl), Quasars Ensemble
  2. Ivan Parík: Sonáta pre klavír
   Diana Buffa (pf), Quasars Ensemble
  3. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Ján Bogdan (vc), Quasars Ensemble
  4. Ivan Parík: Sonáta pre husle
   Peter Mosorjak (vn), Quasars Ensemble
  5. Ivan Parík: Sonata-kánon pre violončelo a mg pás
   Ján Bogdan (vc), Quasars Ensemble
  6. Ivan Parík: Sonáta pre hoboj
   Béla Horváth (ob), Quasars Ensemble
  7. Ivan Parík: Sonáta pre klarinet
   Martin Mosorjak (cl), Quasars Ensemble
  8. Ivan Parík: Sonáta pre trúbku
   István Siket (tr), Quasars Ensemble
  9. Ivan Parík: Sonáta pre fagot
   Attila Jankó (fg), Quasars Ensemble
  10. Ivan Parík: Sonáta pre violu
   Peter Zwiebel (vl), Quasars Ensemble
 • Foto: Néo-Classicisme NÉO-CLASSICISME
  2015 CD – Hevhetia HV 0095-2-331
  1. Alfredo Casella: Pupazzetti Op. 27c
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Heitor Villa-Lobos: Chôros No. 7
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Georges Auric: Malborough s’en va-t-en guerre
   Quasars Ensemble
  4. Bohuslav Martinů: La Revue de Cuisine H. 161
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Quasars Ensemble
  6. Alexander Moyzes: Divertimento op. 11
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  7. Alexandre Tansman: Septet
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Quasars Ensemble – Arnold Schönberg, Alexander Albrecht, Paul Hindemith QUASARS ENSEMBLE – ARNOLD SCHÖNBERG, ALEXANDER ALBRECHT, PAUL HINDEMITH
  2013 CD – Hevhetia HV 0069-2-331
  1. Arnold Schönberg: Kammersymphonie Nr. 1 E-dur, op. 9
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Paul Hindemith: Kammermusik Nr. 1, op. 24
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Sergej Kopčák – Posledné slová SERGEJ KOPČÁK – POSLEDNÉ SLOVÁ
  2012 CD – Hudobné centrum HC 10035
  1. Ilja Zeljenka: Tri slová
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Miro Bázlik: Kánonické variácie na jeden chorál
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Vladimír Bokes: Departures, op. 85
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Roman Berger: Tenebrae
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Lukáš Borzík: Cantico delle Creature LUKÁŠ BORZÍK: CANTICO DELLE CREATURE
  2011 CD – Hudobný fond SF 00672131
  1. Lukáš Borzík: Eclipse
   Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl), Radoslav Práger (fg), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Krbaťa, jr. (bat), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)
  2. Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi
   Eva Šušková (s), Júlia Csíziková (ob), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Lukáš Borzík: Aforizmy
   Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)
  4. Lukáš Borzík: Stabat Mater
   Matúš Trávniček (b), Martin Mosorjak (cl), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Lukáš Borzík: Cantico delle Creature
   Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl), Radoslav Práger (fg), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Krbaťa, jr. (bat), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Quasars Ensemble: Contemporary Reflections QUASARS ENSEMBLE: CONTEMPORARY REFLECTIONS
  2011 CD – Hevhetia HV 0045-2-331
  1. Ivan Buffa: Locatelli – Caprice
   Quasars Ensemble, Marek Zwiebel (vn), Ivan Buffa (dir.)
  2. Ivan Buffa: Caprice
   Marek Zwiebel (vn)
  3. Salvatore Sciarrino: Quintettino No. 1
   Quasars Ensemble
  4. Michael Jarrell: Assonance VI
   Quasars Ensemble
  5. Bent Sørensen : The Lady and the Lark pre violu a ansámbel
   Quasars Ensemble, Peter Zwiebel (vl)
  6. Luciano Berio: O King
   Quasars Ensemble
  7. João Pedro Oliveira : Pyramids pre dva klavíry
   Diana Buffa (pf), Ivan Buffa (pf)
  8. Petra Bachratá: Eyes Wide Shut
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Quasars Ensemble: Debussy, Mahler, Albrecht, Poulenc QUASARS ENSEMBLE: DEBUSSY, MAHLER, ALBRECHT, POULENC
  2011 CD – Hevhetia HV 0057-2-331
  1. Claude Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune (arr. A. Schönger, B. Sachs)
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Gustav Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen (arr. A. Schönberg)
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Alexander Albrecht: Reue
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Alexander Albrecht: In der Winternacht (V zimnej noci)
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Alexander Albrecht: Mein Herz
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  6. Alexander Albrecht: Friedhofgras
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  7. Alexander Albrecht: Lenz (Jar)
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  8. Francis Poulenc: Rapsodie nègre op. 1
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Vladimír Bokes – Chamber Music VLADIMÍR BOKES – CHAMBER MUSIC
  2009 CD – SF 00592131
  1. Vladimír Bokes: Sequenza
   Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
  2. Vladimír Bokes: Sonáta, op. 27
   Marek Zwiebel (vn), Diana Buffa (pf)
  3. Vladimír Bokes: Coll'Age, op. 28
   Quasars Ensemble, Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (pf)
  4. Vladimír Bokes: ...nur eine Weile...
   Trio Dounia, Babette Andruk (vn), Barbara Brauckmann (vc), Christiane Lüder (ac)
  5. Vladimír Bokes: Musica stricta, op. 70
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  6. Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 5, op. 79
   Ivan Buffa (pf)
  7. Vladimír Bokes: Postlúdium k Storočnici Eugena Suchoňa, op. 84
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

Ocenenia

 • Krištáľové krídlo
  2014 za vydanie profilového CD s dielami Arnolda Schönberga, Alexandra Albrechta a Paula Hindemitha

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ivan Buffa: Tvorivý duch
  10. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble
 • Peter Machajdík: Svetlo
  pre violončelo a klavír
  20. 8.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská hudba v kontextoch, Kráľovská sieň Zvolenského zámku, Zvolen, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ján Bogdan (vc), Ivan Buffa (pf)
 • Ivan Buffa: Identity
  4. 6.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Quasars Ensemble & Košice, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Stanislav Pristáš: Nadh´omme
  2017 Prvé uvedenie na Slovensku
  Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble
 • Matej Sloboda: Absurde Märchen nach Texten von Daniil Charms
  14. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matúš Šimko (t), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Anton Jaro, jr.: Apória
  pre lesný roh, violončelo a harfu
  14. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Samuel Hvozdík: Regerna Symbio Irbis
  14. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Departures, op. 85
  Šesť piesní pre bas a komorný súbor na básne S. D. Šimka
  11. 1.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes 70 – "Umenie miniatúry", Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Dva kánony
  11. 1.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes 70 – "Umenie miniatúry", Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Peter Mosorjak (vn), Martin Mosorjak (cl), Attila Jankó (fg)
 • Vladimír Bokes: Sláčikové trio
  11. 1.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes 70 – "Umenie miniatúry", Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Peter Mosorjak (vn), Eszter Krulik (vn), Ján Bogdan (vc)
 • Vladimír Bokes: Sexteto
  pre flautu, klarinet, pozaunu, husle, violu a violončelo
  8. 12.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: Beyond the Sky II.
  pre variabilný dychový nástroj a komorný súbor
  10. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Fragmenty
  pre komorný súbor
  10. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Komorná symfónia
  3. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Jozef Podprocký: Polka, op. 1 č. 1c
  10. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Autorský večer skladateľa Jozefa Podprockého pri príležitosti jeho 70. narodenín, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 6 "Metamorfózy", op. 62
  10. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Autorský večer skladateľa Jozefa Podprockého pri príležitosti jeho 70. narodenín, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Maroš Potokár (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc)
 • Ivan Buffa: Alexander Moyzes: Divertimento op. 11
  19. 5.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Východoslovenská galéria, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Before leaving
  pre 9 hráčov
  11. 3.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Franz Waxman: Fantázia Carmen
  17. 8.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Leto v parku, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Dalibor Karvay (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Maurice Ravel: Tzigane
  17. 8.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Leto v parku, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Dalibor Karvay (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Oldřich Hemerka: Dithyrambus
  17. 8.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Leto v parku, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Organismi
  pre mezzosoprán, komorný súbor a orchester
  16. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)
 • Boško Milaković: A Bao A Qu
  pre klavír, violu a violončelo
  15. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Concertino, op. 88
  pre violončelo a komorný súbor
  15. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrej Gál (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Petra Bachratá: Frozen Colors
  15. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Pavol Bizoň: Noneto, no nie to
  pre flautu, hoboj, klarinet, bicie, klavír, husle, husle, violu a violončelo
  15. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Boško Milaković: 51
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (dir.), Quasars Ensemble
 • Vladimír Bokes: Fúga pre 7 nástrojov, op. 87
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Organismo
  pre komorný súbor
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (dir.), Quasars Ensemble
 • Ján Zach: Sectio Aurea
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (dir.), Quasars Ensemble
 • Miloš Betko: Tiers, op. 46
  pre 7 nástrojov
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Waiting for Górecki
  pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Tomáš Boroš: Zlatá brána otvorená
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (dir.), Quasars Ensemble
 • Ivan Buffa: Rebirth
  pre komorný súbor
  6. 3.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Miro Bázlik: Kánonické variácie na jeden chorál
  pre sláčikové kvarteto, basbarytón a čembalo
  12. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Historická budova SNR, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Sergej Kopčák (b), Ivan Buffa (dir.)
 • Roman Berger: Tenebrae
  pre bas a komorný súbor
  12. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Historická budova SNR, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Tri slová
  Skladba pre bas sólo, bongo, flautu, marimbu a violončelo
  12. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Historická budova NRSR, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Cantico delle Creature
  pre štyri hlasy alebo miešaný zbor a komorný súbor
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Eclipse
  verzia pre 4 hlasy (SATB) alebo miešaný zbor a komorný súbor
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi
  verzia pre soprán, hoboj, husle, violu a violončelo
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Eva Šušková (s), Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Stabat Mater
  verzia pre bas, klarinet, klavír, 2 huslí, violu a violončelo
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Matúš Trávniček (b), Ivan Buffa (dir.)
 • Viera Janárčeková: Dotyk
  4. 2.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská národná galéria - Vodné kasárne, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Viera Janárčeková: Kvintesencie (Quintessenzen)
  4. 2.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská národná galéria - Vodné kasárne, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (flb), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Jozef Podprocký: Rozmarné interlúdium, op. 56
  pre komorný súbor
  12. 12.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Aforizmy
  pre 8 nástrojov
  12. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Quasars
  pre violu a komorný súbor
  12. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Petra Bachratá: Somewhere... Where the Rainbow Ends
  12. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Fritz Kreisler: Liebesleid
  1. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Musica Nobilis, Koncertná sála Reduty, Spišská Nová Ves, SK
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Sergej Prokofiev: Masky (z baletu Rómeo a Júlia)
  1. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Musica Nobilis, Koncertná sála Reduty, Spišská Nová Ves, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Sergej Rachmaninov: Vocalise
  1. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Musica Nobilis, Koncertná sála Reduty, Spišská Nová Ves, SK
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Peter Machajdík: Vnútorná zbierka
  pre violončelo a komorný orchester
  3. 12.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Locatelli – Caprice
  14. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  Skladba na koncerte zaznela ako prídavok.
 • Viera Janárčeková: Noneto
  14. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Petra Bachratá: Eyes Wide Shut
  pre osem nástrojov
  25. 2.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Postlúdium k Storočnici Eugena Suchoňa, op. 84
  pre 10 nástrojov
  25. 2.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  One Year After, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Viera Janárčeková: Narratorium
  Septeto pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo
  10. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Jana Kmiťová: Pavor nocturnus
  pre 10 nástrojov
  10. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Pražské trio, op. 77
  pre flautu, hoboj a klarinet
  5. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble
 • Martin Burlas: Strach
  pre flautu, klarinet, sláčikové kvarteto a klavír
  27. 2.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 1, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ivan Buffa: Identity
  15. 5.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Koncertná sála Pražského konzervatória, Praha, CZ
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Moyzes: Divertimento op. 11
  7. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Porgy & Bess, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (pf)
 • Viera Janárčeková: Dvojkoncert pre klarinet a akordeón
  so sláčikmi a bicími nástrojmi
  8. 6.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Tage der Neuen Musik Bamberg, Altes E-Werk, Bamberg, DE
  INTERPRETI: Oliver Klenk (cl), Stefanie Schumacher (ac), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Roman Berger: Tenebrae
  pre bas a komorný súbor
  26. 9.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Musique triste, op. 68
  pour trio à cordes
  20. 6.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Forfest, Snemová sála zámku, Kroměříž, CZ
  INTERPRETI: Quasars Ensemble
 • Vladimír Bokes: Fúga pre 7 nástrojov, op. 87
  18. 6.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Forfest, Snemová sála zámku, Kroměříž, CZ
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Rebirth
  pre komorný súbor
  29. 8.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Ostravské dny 2011, Ostrava, CZ
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Der Verdammte
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Friedhofgras
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: In der Winternacht
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Lenz
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Mein Herz
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Reue
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Viera Janárčeková: Kvintesencie (Quintessenzen)
  7. 2.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg, DE
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (flb), Ivan Buffa (dir.), Quasars Ensemble
 • Viera Janárčeková: Noneto
  23. 4.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ost-West-Podium, Kassel, DE
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Fritz Kreisler: Liebesleid
  1. 1.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Casinò di Campione, Campione d'Italia, IT
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Sergej Prokofiev: Masky (z baletu Rómeo a Júlia)
  1. 1.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Casinò di Campione, Campione d'Italia, IT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Sergej Rachmaninov: Vocalise
  1. 1.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Casinò di Campione, Campione d'Italia, IT
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Locatelli – Caprice
  24. 4.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ost-West-Podium, Kassel, DE
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Nineteen Eighty-Four
  (prepracovanie skladby 1984)
  24. 4.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ost-West-Podium, Kassel, DE
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Petra Bachratá: Eyes Wide Shut
  pre osem nástrojov
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival de Outono, Aveiro, PT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Jana Kmiťová: Pavor nocturnus
  pre 10 nástrojov
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival de Outono, Universidad de Aveiro, Aveiro, PT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Postlúdium k Storočnici Eugena Suchoňa, op. 84
  pre 10 nástrojov
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Universidad de Aveiro, Aveiro, PT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Viera Janárčeková: Narratorium
  Septeto pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo
  24. 9.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Musica Viva 2008, PEQUENDO AUDITÓRIO - SALA EDUARDO PRADO COELHO, Lisabon, PT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Quasars
  pre violu a komorný súbor
  24. 9.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Musica Viva 2008, PEQUENDO AUDITÓRIO - SALA EDUARDO PRADO COELHO, Lisabon, PT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Významné uvedenie v zahraničí
 • Ivan Buffa: Organismo
  pre komorný súbor
  18. 4.
  2018
  Významné uvedenie v zahraničí
  Koncert prawykonań 2, Aula Florianka, Krakow, PL
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble 2015-11-11 Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble
  Eva Šušková, Quasars Ensemble

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble 2015-11-11 Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble
  Reona Sato, Eva Šušková, Ivan Buffa, Quasars Ensemble

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble 2015-11-11 Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble
  Ivan Buffa, Quasars Ensemble

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble 2015-11-11 Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble
  Ivan Buffa, Eva Šušková, Maja Hriešik, Zuzu Hudek, Reona Sato, Quasars Ensemble

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-10 Melos-Étos 2013
  Kaija Saariaho, Quasars Ensemble

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-10 Melos-Étos 2013
  Kaija Saariaho, Quasars Ensemble

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Quasars Ensemble 2009 Quasars Ensemble
  ... z festivalu Melos-Étos 2009

  Zdroj: Archív Hudobného centra

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Tri slová (ukážka)

  2012

  Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  Zdroj: CD Sergej Kopčák – Posledné slová (Hudobné centrum, 2012)

Kontakt:
Ivan Buffa, umelecký vedúci
buffa@quasarsensemble.com

www.quasarsensemble.com« späť na zoznam Aktualizované: 09. 03. 2020