Profil telesa

Foto: Chorea Antiqua

Chorea Antiqua

súbor starej hudby

Členovia: Michal Švehlík (koncertný majster, husle), Frederika Camastrová (husle), Monika Kopačková (violončelo), Kristína Matúšková (zobcová flauta - soprán), Elena Lukešová (zobcová flauta - soprán, alt, priečna fl), Alžbeta Macková (zobcová flauta - tenor, bas), Marianna Švehlíková (spev, spinet, bicie), Natália Pavlove (gitara, tympan, tamburína, bicie)
Bývalí členovia: Eva Plesníková (sólo soprán, zobcová flauta tenorová), Lýdia Stanová (zobcová flauta sopránová), Bohumil Trefný (umelecký vedúci, lutna, kortholt, tympán), Vladimír Rozsýpal (violino, koncertný majster), Kamil Verbovský (viola da braccio), Ivan Ťažký (viola da gamba tenorová), Tatiana Stanová (zobcová flauta sopránová a altová), Ján Holička (krivý roh, spinet, zobcová flauta basová), Margita Kolková (zobcová flauta sopránová a altová), Antoni Sawicz (zobcové flauty)
Bio

Bio


Pôvodný súbor starej hudby Chorea Antiqua vznikol v roku 1973 z hudobníkov bratislavských hudobných telies. Bol prvým súborom na Slovensku, ktorý sa zaoberal interpretáciou starej hudby na dobových historických nástrojoch. Jeho repertoár tvorili najmä skladby 16. a 17. storočia, ktoré vznikli na Slovensku (Vietorisov kodex, Levočský pestrý zborník), ale aj diela skladateľov českej, talianskej a nemeckej renesančnej hudby. Súbor realizoval desiatky koncertov a nahrávok v televízii. Umeleckým vedúcim súboru bol Bohumil Trefný. Po skončení umeleckej činnosti súboru niekoľko jeho členov založilo v roku 1993 komorný súbor starej hudby Musica Bratislava v zložení: Eva Plesníková - soprán, Antoni Sawicz - zobcové flauty, Ivan Ťažký - viola da gamba, Ján Holička - čembalo. Teleso umelecky nadviazalo na činnosť pôvodného súboru.

Súčasný komorný súbor renesančnej hudby Chorea Antiqua vznikol v roku 2002 na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave. Tvoria ho mladí interpreti sláčikového, strunového a dychového oddelenia, ktorí sa okrem sólovej hry venujú aj spoločnému muzicírovaniu. Súbor reprezentoval školu na rôznych súťažiach a verejných podujatiach doma i v zahraničí (napr. pravidelná účasť na celoštátnom festivale komornej a symfonickej hudby"Divertimento Musicale", koncerty a vystúpenia pri rôznych príležitostiach - Korunovačné slávnosti, Bratislava pre všetkých, Noc múzeí a galérií, knižné prezentácie a vernisáže, verejný koncert v Nitre pri príležitosti osláv 1150. výr. príchodu sv. Cyrila a Metoda, koncert v Moyzesovej sieni v rámci muzikologickej konferencie počas BHS na počesť 100. výr. narodenia Jozefa Kresánka, spolupráca so Slovenským národným múzeom na projekte "Dejinami Slovenska" pripravovaným pre Bratislavský hrad a mnohé ďalšie). Umeleckou vedúcou je Lýdia Stanová, zakladajúca a dlhoročná členka pôvodného súboru.

V roku 2014 sa súbor osamostatnil a založil občianske združenie Lutna. Zoskupuje nielen mladých umelcov zo súboru Chorea Antiqua, ale všetkých, ktorí sa zaujímajú o kultúrne dedičstvo, najmä v oblasti starej hudby z dávnych čias na Slovensku.

 

 

 

 

 


Ocenenia

 • Allegromosso - Európsky mládežnícky festival Emilia Romagna v Taliansku
  2012
 • Divertimento musicale, celoštátna súťaž a prehliadka neprofesionálnej komornej hudby
  2011 - ocenenie za umeleckú a štýlovo čistú interpretáciu skladieb obdobia renesancie
 • Musica Camerata, celoslovenská súťaž v komornej hre žiakov ZUŠ, Bratislava (SK)
  2008, 2010 - dvakrát strieborné pásmo
 • Nitrianska lutna, Nitra (SK)
  2008 - zlaté pásmo
 • Súťaž v komornej hre hudby renesancie a baroka
  2007, 2010 - dvakrát 1. miesto

Fotogaléria

 • Foto: Chorea Antiqua 2013 Chorea Antiqua
  koncert na Bojnickom zámku

  Zdroj: archív súboru
 • Foto: Chorea Antiqua 2013 Chorea Antiqua
  Bojnice, 2013, dychová sekcia

  Zdroj: archív súboru
 • Foto: Chorea Antiqua 2012 Chorea Antiqua
  koncert v Taliansku

  Zdroj: archív súboru
 • Foto: Chorea Antiqua 2012 Chorea Antiqua
  koncert v Taliansku

  Zdroj: archív súboru
 • Foto: Chorea Antiqua 2011 Chorea Antiqua
  koncert v Dolnej Krupej

  Zdroj: archív súboru
 • Foto: Chorea Antiqua 2011 Chorea Antiqua
  koncert v Dolnej Krupej

  Zdroj: archív súboru
 • Foto: Chorea Antiqua 2010 Chorea Antiqua
  Koncert na Smolenickom zámku, 2010

  Zdroj: archív súboru
 • Foto: Chorea Antiqua 2010 Chorea Antiqua
  Koncert na Smolenickom zámku, 2010

  Zdroj: archív súboru
 • Foto: Chorea Antiqua Chorea Antiqua
  1. zoskupenie súboru (zľava - L. Rusnáková, Z. Macháček, P. Fajta, B. Trefný, M. Pešková, V. Peško, L. Stanová)

  Zdroj: archív súboru
 • Foto: Chorea Antiqua Chorea Antiqua
  2. zoskupenie (zľava hore - D. Mišurová, E. Holičková, J. Holička, M. Kolková, L. Stanová; dole zľava - E. Frimelová, A. Šupková, B. Trefný)

  Zdroj: archív súboru
 • Foto: Chorea Antiqua Chorea Antiqua
  3. zoskupenie (hore zľava - A. Sawicz, L. Stanová, J. Holička, E. Plesníková, A. Heribanová, V. Rozsýpal; dole zľava - I. Ťažký, B. Trefný)

  Zdroj: archív súboru

Kontakt:
Elena Lukešová
elenalukesova@gmail.com
Bratislava« späť na zoznam Aktualizované: 10. 08. 2017