Profil telesa

Foto: Slovenský mládežnícky orchester Autor: Martin Palkovič

Slovenský mládežnícky orchester

Bio

Bio


Slovenský mládežnícky orchester (SMO) vznikol z iniciatívy Hudobného centra v nadväznosti na niekdajšiu Hudobnú mládež Slovenska. Cieľom projektu je podporovanie prípravy mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj celkové pozdvihnutie úrovne slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Orchester ponúka príležitosť študentom a mladým umelcom nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie cenné skúsenosti v oblasti orchestrálnej, ale aj komornej hry, práce s dirigentom či sólovými hráčmi. Základ SMO tvorí viac než 50 hudobníkov vo veku 16 až 29 rokov, ktorí úspešne absolvovali konkurzy na pôde štátnych konzervatórií v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a v Žiline.

Premiérový koncert orchestra sa konal 6. augusta 2016 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Dirigoval ho Martin Majkút, ako sólista sa predstavil huslista Dalibor Karvay a koncertným majstrom orchestra bol Juraj Tomka. Koncert, zostavený z diel Ľudovíta Rajtera, Felixa Mendelssohna Bartholdyho a Ludwiga van Beethovena, sa uskutočnil v predvečer vystúpenia Mládežníckeho orchestra Európskej únie (EUYO) s dirigentom Vasily Petrenkom.

Aktivity orchestra sa uskutočňujú v spolupráci s poprednými dirigentmi, sólistami a skúsenými hudobníkmi pôsobiacimi v symfonických orchestroch. V roku 2017 sa orchester uviedol na medzinárodnom festivale Allegretto Žilina. V rámci letného sústredenia telesa v Nitre prebiehali paralelne aj workshopy komornej hudby a dva koncerty (Nové Zámky, Piešťany). Sláčiková sekcia SMO sa pod umeleckým vedením Igora Karška, umeleckého vedúceho súboru Camerata Zürich a pedagóga Musikhochschule Luzern, a so sólistom Daliborom Karvayom, predstavila na 64. ročníku medzinárodného festivalu Košická hudobná jar (2019).

Od mája 2017 je SMO členom Európskej federácie mládežníckych orchestrov (EFNYO).


Bibliografia

 • Urbančíková, Lýdia: Hudobná jar v Košiciach pokračuje
  2019 In: www.operaslovakia.sk/hudobna-jar-v-kosiciach-pokracuje/
  Opera Slovakia 2019
 • Struňáková, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra
  2019 Hudobný život 51, 2019/9, s. 4 - 7
 • Urbančíková, Lýdia: Košická hudobná jar
  2019 Hudobný život 51, 2019/6, s. 18
 • Motyčka, Peter: Sme stále iba na začiatku
  2019 Hudobný život 51, 2019/9, s. 6
  (rozhovor s manažérom SMO Adriánom Rajterom)
 • Zastko, Patrik: Energia, ktorá chytí za srdce ...
  2019 Hudobný život 51, 2019/9, s. 5
 • Dohnalová, Lýdia: Festival Allegretto Žilina - to je hlavne o mladých
  2018 In: www.operaslovakia.sk/festival-allegretto-zilina-to-je-hlavne-o-mladych/
  Opera Slovakia 2018
 • Banásova, Adriana: Slovenský mládežnícky orchester predstavil svoju víziu. Chce pomáhať mladým do praxe
  2017 In: www.operaslovakia.sk/slovensky-mladeznicky-orchester-predstavil-svoju-viziu-chce-pomahat-mladym-do-praxe/
  Opera Slovakia 2017
 • Ursínyová, Terézia: Absolútne krásny Mahler a Beethoven
  2016 In: www.operaslovakia.sk/absolutne-krasny-mahler-a-beethoven/
  Opera Slovakia 2016
 • Kolář, Robert: Benjamin Bayl - Ak by som mal pred sebou profesionálny orchester, na 99 % by som robil to isté.
  2017 Hudobný život 2017/9, s. 16 – 18
 • Kolář, Robert: Nové impulzy pre Slovenský mládežnícky orchester
  2017 Hudobný život 2017/7 - 8, s. 20 – 24
 • Šuba, Andrej: Nové výzvy pre SMO
  2017 Hudobný život 2017/6, s. 8 – 10
  (rozhovor s A. Rajterom, manažérom telesa)
 • Kolář, Robert: Slovenský mládežnícky orchester: sympatický príslľub do budúcnosti
  2016 Hudobný život 2016/9, s. 5

Kontakt:
Hudobné centrum
Michalská 10
815 36 Bratislava

www.hc.sk/smo/« späť na zoznam Aktualizované: 03. 10. 2019