Profil telesa

Foto: Ensamble Musica per voi

Ensamble Musica per voi

komorný súbor

Členovia: Klaudia Vašinová (spev), Jozef Čuban (gitara, lutna, romantická gitara), Chan Yuk Fan (gitara, romantická gitara), Jana Blaščáková (klavír)
Bio

Bio


Teleso vzniklo na pôde Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici. Pravidelne účinkuje na podujatiach na Slovensku s interpretáciou diel od obdobia renesancie až po súčasnosť.Kontakt:
Klaudia Vašinová

www.ensamblemusicapervoi.sk/« späť na zoznam Aktualizované: 11. 08. 2017