Profil telesa

Foto: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

Bio

Bio


Orchester je od svojho založenia v roku 1960 jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti vážnej hudby u nás. Jeho vznik je neodmysliteľne spojený s menom nezabudnuteľného huslistu a umeleckého vedúceho prof. Bohdana Warchala (*27. 1. 1930 – †30. 12. 2000), ktorý ho viedol plných 40 rokov. Súbor hneď po svojom vzniku na seba upozornil návštevníkov koncertov aj odbornú kritiku a zaradil sa medzi renomované telesá. Pod umeleckým vedením Bohdana Warchala zažil orchester zlatú éru, predstavil sa na najvýznamnejších koncertných pódiách a hudobných festivaloch Európy, severnej a južnej Ameriky, Ázie i Austrálie. Spolupracoval s poprednými svetovými interpretmi. Slovenskí skladatelia sa tiež inšpirovali hrou SKO a výsledkom boli početné premiérové uvedenia ich skladieb. Pre domáce a viaceré zahraničné nahrávacie spoločnosti súbor nahral vyše sto titulov hudby rôznych štýlových období.

Od januára 2001 je umeleckým vedúcim orchestra Warchalov žiak Ewald Danel.


Diskografia

 • Foto: Georgius Zrunek: Vianočná omša : Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční GEORGIUS ZRUNEK: VIANOČNÁ OMŠA : JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
  2015 CD – Diskant DK 0158-2131
  1. Georgius Zrunek: Vianočná omša
   Katarína Ďurdinová (s), Dominika Hanko-Šlahorová (s), Roman Bajzík (t), Robert Smiščík (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
  2. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
   Eva Šušková (s), Terézia Kružliaková (ms), Robert Smiščík (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Foto: Ján Cikker : Komorné a koncertantné diela JÁN CIKKER : KOMORNÉ A KONCERTANTNÉ DIELA
  2015 CD – Pavlík Records PA 0099-2-131
  1. Ján Cikker: Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Ján Cikker: Dve skladby pre mládež op. 27
   František Pergler (pf)
  3. Ján Cikker: Desať uspávaniek na slová ľudovej piesne
   Marta Beňačková (a), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Ján Cikker: Dupák op. 31 č. 1
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  5. Ján Cikker: Domovina
   Korngold Quartet
  6. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Jordana Palovičová (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Foto: Peter Martinček van Grob : Symphony No. 2 & Symphony No. 3 PETER MARTINČEK VAN GROB : SYMPHONY NO. 2 & SYMPHONY NO. 3
  2014 CD – Real Music House CD0014
  1. Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 2 "The second Touch"
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
  2. Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 3 „Benátska“
   Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Foto: OPUS 100 – Juraj Hatrík, Ilja Zeljenka OPUS 100 – JURAJ HATRÍK, ILJA ZELJENKA
  2012 CD – Opus 910145-2
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Ilja Zeljenka: Elégia
   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  6. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  4. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  5. Miloslav Kořínek: Koncert
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  6. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  7. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  8. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  9. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  10. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44
   Tatiana Fraňová (pf)
  11. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  12. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  13. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: OPUS 100 – Alexander Moyzes OPUS 100 – ALEXANDER MOYZES
  2011 CD – Opus 91 0139-2
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
  2. Alexander Moyzes: Dve piesne
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  3. Alexander Moyzes: Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63
   Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
  4. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  5. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Alexander Moyzes: V jeseni op. 56
   Magdaléna Blahušiaková (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala – Slovenská filharmónia SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER BOHDANA WARCHALA – SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  2008 CD – Slovenská filharmónia SLF 0020-2-131
  1. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
  2. Eugen Suchoň: Symfonietta in D ESD 36 (ESD 96/2)
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
  3. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Bernadetta Šuňavská (org), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)
 • Foto: A. Vivaldi: Štyri ročné obdobia; W. A. Mozart: Malá nočná hudba A. VIVALDI: ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA; W. A. MOZART: MALÁ NOČNÁ HUDBA
  2006 CD – Opus 91 2759-2
  1. Antonio Vivaldi:
   Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Drobnosti majstrov DROBNOSTI MAJSTROV
  2006 CD – Opus 91 2761-2
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Classical Top 40 : The 40 Most Beautiful Classical Melodies CLASSICAL TOP 40 : THE 40 MOST BEAUTIFUL CLASSICAL MELODIES
  2004 CD – Brilliant Classics 99301
  1. :
   Klára Havlíková (pf), Ida Černecká (pf), Stanislav Zamborský (pf), Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Quido Hölbling (vn), Aladár Móži (vn), Richard Vandra (vc), Jozef Zsapka (gui), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: G. F. Händel: 12 Concerti Grossi, Op. 6 G. F. HÄNDEL: 12 CONCERTI GROSSI, OP. 6
  2002 CD – Opus 912682-2
  1. Georg Friedrich Händel:
   Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B flat major, Ignaz Pleyel: Sinfonia Concertante No. 5 in F major JOSEPH HAYDN: SINFONIA CONCERTANTE IN B FLAT MAJOR, IGNAZ PLEYEL: SINFONIA CONCERTANTE NO. 5 IN F MAJOR
  1998 CD – Opus 9151 1906
  1. Joseph Haydn: Koncertantná symfónia B dur pre husle, violončelo, hoboj, fagot a komorný orchester
   Jozef Kopelman (vn), Juraj Alexander (vc), Lothar Koch (ob), Klaus Thunemann (fg), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Ignaz Joseph Pleyel: Koncertantná symfónia F dur č. 5 pre flautu, hoboj, fagot, lesný roh a komorný orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Lothar Koch (ob), Klaus Thunemann (fg), Zdeněk Tylšar (cr), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Sonata SONATA
  1998 CD – PL-05026
  1. :
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Bystrík Režucha (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzerte No. 9, KV 271 "Jeunehomme", KV 466 WOLFGANG AMADEUS MOZART: KLAVIERKONZERTE NO. 9, KV 271 "JEUNEHOMME", KV 466
  1998 CD – Prestige Classics
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Stanislav Zamborský (pf), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Benjamin Britten: Les Illuminations, op. 18; Serenade, op. 31; Variations, op. 10 BENJAMIN BRITTEN: LES ILLUMINATIONS, OP. 18; SERENADE, OP. 31; VARIATIONS, OP. 10
  1997 CD – Opus 912595-2
  1. Benjamin Britten:
   Magdaléna Hajóssyová (s), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Britten – Janáček – Suchoň BRITTEN – JANÁČEK – SUCHOŇ
  1997 CD – Point Classics 2671892
  1. Benjamin Britten: Simple Symphony
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Leoš Janáček: Suita pre sláčikový orchester
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Dalibor Karvay DALIBOR KARVAY
  1996 CD – Opus 912540-2 (131)
  1. Giuseppe Tartini: Sonáta g mol pre husle a klavír "Diablov trilok" (Sonata in sol minore detta Il Trillo del diavolo)
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  2. Fritz Kreisler: Preludium a Allegro
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  3. Nicolò Paganini: Sonáta e mol pre husle a klavír
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  4. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  5. Jaroslav Kocián: Melódie
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ladislav Burlas: Sonáta pre sólové husle
   Dalibor Karvay (vn)
  7. Pablo de Sarasate: Zapateado
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  8. Joseph Haydn: Koncert G dur pre husle a sláčikový orchester
   Dalibor Karvay (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Pieter Hellendaal: Six Grand Concertos, Op. 3 PIETER HELLENDAAL: SIX GRAND CONCERTOS, OP. 3
  1995 CD – Opus 912220-2032
  1. Pieter Hellendaal: Concerto I in G minor
   Bohdan Warchal (vn), Peter Macháček (vn), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Pieter Hellendaal: Concerto II in D minor
   Bohdan Warchal (vn), Peter Macháček (vn), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Pieter Hellendaal: Concerto III in F major
   Bohdan Warchal (vn), Peter Macháček (vn), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Pieter Hellendaal: Concerto IV in E flat major
   Bohdan Warchal (vn), Peter Macháček (vn), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  5. Pieter Hellendaal: Concerto V in D major
   Bohdan Warchal (vn), Peter Macháček (vn), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  6. Pieter Hellendaal: Concerto VI in F major
   Bohdan Warchal (vn), Peter Macháček (vn), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: W. A. Mozart: Concerto No. 9 in E flat major for Piano and Orchestra, "Jeunehomme" K. 271 W. A. MOZART: CONCERTO NO. 9 IN E FLAT MAJOR FOR PIANO AND ORCHESTRA, "JEUNEHOMME" K. 271
  1995 CD – Opus
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Stanislav Zamborský (pf), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Michel Corrette: Six Concertos for Organ MICHEL CORRETTE: SIX CONCERTOS FOR ORGAN
  1994 CD – Opus 9350 1885
  1. Michel Corrette: Concerto No. 1 in G major
   Ján Vladimír Michalko (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Michel Corrette: Concerto No. 2 in A major
   Ján Vladimír Michalko (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Michel Corrette: Concerto No. 3 in D major
   Ján Vladimír Michalko (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Michel Corrette: Concerto No. 4 in C major
   Ján Vladimír Michalko (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Michel Corrette: Concerto No. 5 in F major
   Ján Vladimír Michalko (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn, dir.)
  6. Michel Corrette: Concerto No. 1 in D minor
   Ján Vladimír Michalko (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Musica Slovaca MUSICA SLOVACA
  1992 CD – Hudobný fond SF 0005 2131
  1. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Ladislav Burlas: Planctus
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Pavol Šimai: Concertino rustico
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Víťazoslav Kubička: Jesenná hudba op. 73
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Dmitri Shostakovich: Chamber Symphony Op. 110 bis, Concerto for Piano, Trumpet and Strings No. 1in C minor, Op. 35 DMITRI SHOSTAKOVICH: CHAMBER SYMPHONY OP. 110 BIS, CONCERTO FOR PIANO, TRUMPET AND STRINGS NO. 1IN C MINOR, OP. 35
  1991 CD – Opus 912210-2
  1. Dmitrij Šostakovič:
   Alexander Cattarino (pf), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Jan Křtitel Vaňhal, Jiří Antonín Benda. Violin Concertos JAN KŘTITEL VAŇHAL, JIŘÍ ANTONÍN BENDA. VIOLIN CONCERTOS
  1991 CD – Opus 912334-2
  1. Jiří Antonín Benda:
   Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Fasch, Vivaldi, Krebs / Concertos FASCH, VIVALDI, KREBS / CONCERTOS
  1990 CD – Opus 9350 2008
  1. Johann Friedrich Fasch: Concerto in D minor for Guitar and String Orchestra
   Jozef Zsapka (gui), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Antonio Vivaldi: Concerto in D major for Guitar and String Orchestra
   Jozef Zsapka (gui), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Johann Ludwig Krebs: Concerto in G major for Guitar and String Orchestra
   Jozef Zsapka (gui), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Antonín Vivaldi: Concerto in G major for Flute, Guitar and String Orchestra
   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Historic Organs in Slovakia HISTORIC ORGANS IN SLOVAKIA
  1990 CD – Opus 9151 2116-17
  1. :
   Ferdinand Klinda (org), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert č. 9 Es dur pre klavír a orchester WOLFGANG AMADEUS MOZART: KONCERT Č. 9 ES DUR PRE KLAVÍR A ORCHESTER
  1990 LP – Opus
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Stanislav Zamborský (pf), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Flute Concertos/Flautové koncerty. Richter, Stamitz, Benda FLUTE CONCERTOS/FLAUTOVÉ KONCERTY. RICHTER, STAMITZ, BENDA
  1989 CD – Opus 9350 2088
  1. Franz Xaver Richter:
   Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Hanuš Domanský, Vladimír Bokes, Ilja Zeljenka, Jozef Podprocký HANUŠ DOMANSKÝ, VLADIMÍR BOKES, ILJA ZELJENKA, JOZEF PODPROCKÝ
  1989 LP – Opus 9110 1778
  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme
   Štátna filharmónia Brno, Rudolf Krečmer (dir.)
  2. Vladimír Bokes: Symfónia č. 3, op. 36
   Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Hudba pre Warchala
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Jozef Podprocký: Symfónia v dvoch častiach, op. 30
   Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: Joseph Haydn: Organ Concertos Hob. XVIII/1, 8, 10 JOSEPH HAYDN: ORGAN CONCERTOS HOB. XVIII/1, 8, 10
  1989 CD – Opus 9350 2044
  1. Joseph Haydn:
   Ferdinand Klinda (org), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Joseph Haydn: Organ Concertos Hob. XVIII/1, 8, 10 JOSEPH HAYDN: ORGAN CONCERTOS HOB. XVIII/1, 8, 10
  1989 LP – Opus 9310 2044
  1. :
   Ferdinand Klinda (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: White Christmas WHITE CHRISTMAS
  1988 CD – Opus 9313 2085

  F.Gruber - Silent Night, Czech and Slovak carols, Christmas Carols,
  American carol - Joy to the World,Ukrainian carol - Christmas eve,
  German carol - O Tannenbaum, Traditional - Wassail song,
  Russian carol - Carol of the Russian children, J.S.Bach - Jesu Joy of man's Desiring,
  I.Berlin - White Christmas, Traditional - The First Noel,
  English carol - Good King Wenceslas, Redner,Brooks - O Little Town of Betlehem,
  F.Schubert - Ave Maria, American carol - Little drummer boy, Bach-Gounod- Ave Maria
  1. :
   Jozef Zsapka (gui), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Britten – Janáček – Suchoň BRITTEN – JANÁČEK – SUCHOŇ
  1987 LP – Opus 9310 1773
  1. Benjamin Britten: Simple Symphony pre sláčikový orchester
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Leoš Janáček: Suita pre sláčikový orchester
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Classical Music in Bohemia. Stamic, Benda, Richter CLASSICAL MUSIC IN BOHEMIA. STAMIC, BENDA, RICHTER
  1986 CD – Opus 9350 1812
  1. Franz Xaver Richter:
   Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Violoncello Concertos. Vivaldi, Tartini, Boccherini VIOLONCELLO CONCERTOS. VIVALDI, TARTINI, BOCCHERINI
  1986 CD – Opus 9350 1774
  1. Antonio Vivaldi:
   Jozef Podhoranský (vc), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: A. Dvořák/J. Suk: String Serenades A. DVOŘÁK/J. SUK: STRING SERENADES
  1985 CD – Opus 91501501
  1. Antonín Dvořák:
   Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Arcangelo Corelli: 12 Concerti grossi op. 6 ARCANGELO CORELLI: 12 CONCERTI GROSSI OP. 6
  1985 LP – Opus 9111 0442-0444
  1. Arcangelo Corelli:
   Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Quido Hölbling (vn), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Johann Sebastian Bach: Suites for Orchestra JOHANN SEBASTIAN BACH: SUITES FOR ORCHESTRA
  1985 CD – Opus 93501668-69
  1. Johann Sebastian Bach:
   Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Slovak Chamber Music – Juraj Hatrík, Pavol Bagin SLOVAK CHAMBER MUSIC – JURAJ HATRÍK, PAVOL BAGIN
  1985 LP – Opus 9110 1621
  1. Juraj Hatrík: Ponorená hudba
   Elena Holičková (s), Jozef Kopelman (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Pavol Bagin: Sinfonietta slovaca
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: A. Vivaldi: Cello Concertos A. VIVALDI: CELLO CONCERTOS
  1984 CD – Opus 9151 1330
  1. Antonio Vivaldi: Koncert G dur pre violončelo, sláčikový orchester a continuo RV 415
   Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Antonio Vivaldi: Koncert a mol pre violončelo, sláčikový orchester a continuo RV 420
   Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Antonio Vivaldi: Koncert C dur pre violončelo, sláčikový orchester a continuo RV 398 (P.31)
   Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Antonio Vivaldi: Koncert c mol pre violončelo, sláčikový orchester a continuo RV 401 (P.434)
   Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Dezider Kardoš DEZIDER KARDOŠ
  1984 LP – Opus LP 9111 1588
  1. Dezider Kardoš: Tri skladby
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  2. Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 49
   Trávničkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  3. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Georg P. Telemann/Leopold Mozart: Concertos for French Horns GEORG P. TELEMANN/LEOPOLD MOZART: CONCERTOS FOR FRENCH HORNS
  1984 CD – Opus 9150 1473
  1. Georg Philipp Telemann:
   Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Slovak Chamber Orchestra, Miloš Jurkovič ‎– Tartini, Telemann, Pergolesi SLOVAK CHAMBER ORCHESTRA, MILOŠ JURKOVIČ ‎– TARTINI, TELEMANN, PERGOLESI
  1984 LP – Opus 9110 1487
  1. Georg Philipp Telemann: Suita a mol pre flautu a sláčikový orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Giuseppe Tartini: Koncert G dur pre flautu a sláčikový orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  3. Giovanni Battista Pergolesi: Koncert G dur pre flautu a sláčikový orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Antonio Vivaldi: Six Flute Concertos, Op. 10 ANTONIO VIVALDI: SIX FLUTE CONCERTOS, OP. 10
  1983 CD – Opus 9151 1358
  1. Antonio Vivaldi:
   Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Eugen Suchoň : Portrait of the Composer EUGEN SUCHOŇ : PORTRAIT OF THE COMPOSER
  1983 LP – Opus 9110 1451-54
  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  4. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  8. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Cyril Dianovský (pf)
  9. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a
   Klára Havlíková (pf)
 • Foto: Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B flat major, Ignaz Pleyel: Sinfonia Concertante No. 5 in F major JOSEPH HAYDN: SINFONIA CONCERTANTE IN B FLAT MAJOR, IGNAZ PLEYEL: SINFONIA CONCERTANTE NO. 5 IN F MAJOR
  1983 LP – Opus 9111 1096
  1. Joseph Haydn: Koncertantná symfónia B dur pre husle, violončelo, hoboj, fagot a komorný orchester
   Jozef Kopelman (vn), Juraj Alexander (vc), Lothar Koch (ob), Klaus Thunemann (fg), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Ignaz Joseph Pleyel: Koncertantná symfónia F dur č. 5 pre flautu, hoboj, fagot, lesný roh a komorný orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Lothar Koch (ob), Klaus Thunemann (fg), Zdeněk Tylšar (cr), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Stamitz/ Telemann: Concertos for Two Violins and Orchestra STAMITZ/ TELEMANN: CONCERTOS FOR TWO VIOLINS AND ORCHESTRA
  1983 LP – Opus 9111 1331
  1. Georg Philipp Telemann: Koncert C dur pre 2 huslí, sláčikový orchester a continuo
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Husľové duo Anna a Quido Hölbling
  2. Georg Philipp Telemann: Koncert g mol pre 2 huslí, sláčikový orchester a continuo
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Husľové duo Anna a Quido Hölbling
  3. Carl Stamitz: Koncertantná symfónia D dur pre 2 huslí a orchester
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Husľové duo Anna a Quido Hölbling
 • Foto: Bach/ Vivaldi/ Mozart : Concertos for Two Violins and Orchestra BACH/ VIVALDI/ MOZART : CONCERTOS FOR TWO VIOLINS AND ORCHESTRA
  1981 LP – Opus 9111 0893
  1. Antonio Vivaldi: Koncert B dur pre 2 huslí, sláčikový orchester a čembalo
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Husľové duo Anna a Quido Hölbling
  2. Johann Sebastian Bach: Koncert c mol pre 2 huslí, sláčikový orchester a čembalo BWV 1060
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Husľové duo Anna a Quido Hölbling
  3. Wolfgang Amadeus Mozart: Concertone C dur pre 2 huslí a komorný orchester KV 190
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Husľové duo Anna a Quido Hölbling
 • Foto: Mauro Giuliani: Concerto in A major op. 30, Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez MAURO GIULIANI: CONCERTO IN A MAJOR OP. 30, JOAQUÍN RODRIGO: CONCIERTO DE ARANJUEZ
  1981 CD – Opus 9111 0969
  1. :
   Jozef Zsapka (gui), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Pavol Bagin PAVOL BAGIN
  1981 LP – Opus 9110 1187
  1. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  2. Pavol Bagin: Tri spevy
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  3. Pavol Bagin: Quattro invenzioni per archi
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Pavol Bagin: Akvarely
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  5. Pavol Bagin: Melancholické miniatúry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  6. Pavol Bagin: Prelúdiá
   Košické kvarteto
 • Foto: Tortini/Torelli. Sinfonia, Concertos TORTINI/TORELLI. SINFONIA, CONCERTOS
  1981 CD – Opus 9151 0976
  1. Giuseppe Torelli:
   Jozef Kopelman (vn), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: W. A. Mozart: Piano Concertos. No. 11 in F major, K. 413; No. 14 in E flat major, K. 449 W. A. MOZART: PIANO CONCERTOS. NO. 11 IN F MAJOR, K. 413; NO. 14 IN E FLAT MAJOR, K. 449
  1981 CD – Opus 9151 0934
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Marian Lapšanský (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Miro Bázlik MIRO BÁZLIK
  1980 LP – Opus 9111 0659
  1. Miro Bázlik: Päť malých elégií
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 1
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Miro Bázlik: Baroková suita
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn)
 • Foto: Ilja Zeljenka ILJA ZELJENKA
  1978 LP – Opus 9111 0563
  1. Ilja Zeljenka: Elégia
   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Tibor Frešo TIBOR FREŠO
  1978 LP – Opus 9110 0699
  1. Tibor Frešo: Prológ
   Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
  2. Tibor Frešo: Martin a slnko
   Jarmila Smyčková (s), Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
  3. Tibor Frešo: Suita op. 27
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Andrej Očenáš ANDREJ OČENÁŠ
  1977 LP – Opus 9111 0540
  1. Andrej Očenáš: Concertino op. 27
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Andrej Očenáš: Ako padajú hviezdy op. 31
   Magdaléna Hajóssyová (s), Miloslav Starosta (pf)
  3. Andrej Očenáš: Portréty op. 39
   Katarína Lelovičová (org)
 • Foto: Antonio Vivaldi: Inštrumentálne koncerty 2 ANTONIO VIVALDI: INŠTRUMENTÁLNE KONCERTY 2
  1977 LP – Opus 9111 0435
  1. Antonio Vivaldi: Koncert F dur pre husle, violončelo a sláčikový orchester
   Bohdan Warchal (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Antonio Vivaldi: Koncert F dur pre troje huslí a sláčikový orchester
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn), Peter Hamar (vn), Ľudovít Satury (vn)
  3. Antonio Vivaldi: Koncert h mol pre štvoro huslí a sláčikový orchester op. 3, č. 10
   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Antonio Vivaldi: Concerto grosso d mol op. 3, č. 11
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb), Viliam Dobrucký (vn)
 • Foto: Bratislava – mesto hudby BRATISLAVA – MESTO HUDBY
  1977 LP – Opus 9110 0560
  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo
   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia
  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester
   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Rondo con grazia (3. časť z Grand sonáty As dur op. 92)
   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)
  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)
  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  6. Miloslav Kořínek: Sonatína
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  7. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  8. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto
   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto
 • Foto: Handel: Six Concertos for Organ and Chamber Orchestra, op. 4 HANDEL: SIX CONCERTOS FOR ORGAN AND CHAMBER ORCHESTRA, OP. 4
  1977 LP – Opus 91510570
  1. Georg Friedrich Händel:
   Jozef Kopelman (vn), Juraj Alexander (vc), Ivan Sokol (org), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: J. S. Bach: Concerto for 2 Violins BWV 1043, Suite No. 2 BWV 1067 J. S. BACH: CONCERTO FOR 2 VIOLINS BWV 1043, SUITE NO. 2 BWV 1067
  1977 LP – Opus 9111 0561
  1. Johann Sebastian Bach: Koncert pre 2 huslí a sláčikový orchester d mol BWV 1043
   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Johann Sebastian Bach: Suita č. 2 h mol BWV 1067
   Vladislav Brunner (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Mozart: Divertimenti K. 136, K. 137, K. 138 MOZART: DIVERTIMENTI K. 136, K. 137, K. 138
  1977 LP – Opus 9151 0490
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Alexander Moyzes ALEXANDER MOYZES
  1976 LP – Opus 9111 0451
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
  2. Alexander Moyzes: Dve piesne
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  3. Alexander Moyzes: Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63
   Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
  4. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Czechoslovak historic organs : J. Haydn : J. K. Vaňhal CZECHOSLOVAK HISTORIC ORGANS : J. HAYDN : J. K. VAŇHAL
  1976 LP – Opus 9111 0413
  1. Joseph Haydn: Koncert C dur č. 2 pre organ, sláčiky, 2 trúbky, tympan a continuo
   Ferdinand Klinda (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Jan Křitel Vaňhal: Koncert C dur pre organ, sláčiky, 2 trúbky, tympan a continuo
   Ferdinand Klinda (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Jiří Antonín Benda: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester g mol; Karel Stamic:Koncert pre flautu a sláčikový orchester G dur JIŘÍ ANTONÍN BENDA: KONCERT PRE ČEMBALO A SLÁČIKOVÝ ORCHESTER G MOL; KAREL STAMIC:KONCERT PRE FLAUTU A SLÁČIKOVÝ ORCHESTER G DUR
  1976 LP – Opus 9111 0499
  1. Jiří Antonín Benda:
   Vladislav Brunner (fl), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Alexander Cattarino (cmb)
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava 1975 PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1975
  1976 LP – Opus 9117 0463
  1. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Svetozár Stračina: Marmuriena
   Anna Hulejová (v), Dievčenská spevácka skupina súboru Lúčnica, Štúdiový orchester, Miroslav Šmíd (dir.)
  3. Christo Todorov: Je poludnie, Bratko
   Oľga Borisova (v), Orchester klasických nástrojov, Christo Todorov (dir.)
  4. Kosta Kolev: Pazardžická suita
   Nadka Karadževa (v), Orchester moderných nástrojov, Ženský beatový zbor, Kosta Kolev (dir.)
  5. Miloš Štědroň – Arnošt Parsch: Plač Ruženy Danielovej z Hrubej Vŕbky nad manželom v Osvienčime pre violu a orchester ľudových nástrojov
   Jindřich Hovorka (vl), Brniansky rozhlasový orchester ľudových nástrojov, Jindřich Hovorka (dir.)
  6. Jan Málek: Pieseň a tanec z južných Čiech
   Jan Sedláček (vn), Plzenský ľudový súbor, Jan Málek (dir.)
  7. Autor neuvedený: Na zárobky
   Šain Limanov Kurtov (strum.pop), Mužská vokálna skupina a bicie nástroje
  8. Autor neuvedený: Balkandžické melódie
   Kostadin Varimezov (crm)
  9. Autor neuvedený: Dokolečka
   Vlastimil Dřímal (crm)
 • Foto: Britten – Janáček – Suchoň BRITTEN – JANÁČEK – SUCHOŇ
  1975 LP – Opus 9111 0459
  1. Benjamin Britten: Simple Symphony
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Leoš Janáček: Suita pre sláčikový orchester
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Vladislav Brunner VLADISLAV BRUNNER
  1975 LP – Opus 9111 0375
  1. František Benda: Koncert e mol pre flautu, sláčikový orchester a čembalo
   Vladislav Brunner (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Carmela Cattarino (cmb), Bohdan Warchal (umv.)
  2. Franz Xaver Richter: Koncert D dur pre flautu, sláčikový orchester a čembalo
   Vladislav Brunner (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Alexander Cattarino (cmb), Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Živý odkaz našej hudby : Komorná tvorba ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  4. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44
   Tatiana Fraňová (pf)
  5. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  7. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Antonio Vivaldi: Inštrumentálne koncerty 1 ANTONIO VIVALDI: INŠTRUMENTÁLNE KONCERTY 1
  1974 LP – Opus 9111 0305
  1. Antonio Vivaldi: Koncert pre husle a sláčikový orchester a mol op. 3, č. 6
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn), Viliam Dobrucký (vn)
  2. Antonio Vivaldi: Koncert pre dvoje huslí a orchester a mol, op. 3, č. 8 RV 522
   Bohdan Warchal (vn), Viliam Dobrucký (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Antonio Vivaldi: Koncert pre violončelo a sláčikový orchester d mol
   Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Antonio Vivaldi: Koncert pre dvoje huslí a sláčikový orchester c mol
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Georg Philipp Telemann (1681-1767) GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
  1971 LP – Opus 9111 0142
  1. Georg Philipp Telemann: Koncert F dur pre troje huslí
   Bohdan Warchal (vn), Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Georg Philipp Telemann: La Lyra (Suita pre sláčikový orchester)
   Bohdan Warchal (vn), Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Georg Philipp Telemann: Suita D dur pre violončelo, sláčikový orchester a continuo
   Bohdan Warchal (vn), Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Sonatína pre 11 nástrojov – Sonatina giocosa – Simple ouverture SONATÍNA PRE 11 NÁSTROJOV – SONATINA GIOCOSA – SIMPLE OUVERTURE
  1966 LP – Supraphon SV 8328
  1. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Ladislav Slovák (dir.), Slovenská filharmónia
  2. Dušan Martinček: Simple overture
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: A. Vivaldi: Koncert pre dvoje huslí, dve violončelá a sláčikový orchesterD dur RV 564 A. VIVALDI: KONCERT PRE DVOJE HUSLÍ, DVE VIOLONČELÁ A SLÁČIKOVÝ ORCHESTERD DUR RV 564
  LP – Opus 9111 0977
  1. Antonio Vivaldi:
   Juraj Alexander (vc), Bohdan Warchal (vn), Jozef Kopelman (vn), Viliam Šaray (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: A. Vivaldi: Koncert pre husle, violončelo a sláčikový orchester B dur RV 547 A. VIVALDI: KONCERT PRE HUSLE, VIOLONČELO A SLÁČIKOVÝ ORCHESTER B DUR RV 547
  LP – Opus 9111 0176
  1. Antonio Vivaldi:
   Juraj Alexander (vc), Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: A. Vivaldi: Koncert pre violončelo a sláčikový orchester d mol RV 406 A. VIVALDI: KONCERT PRE VIOLONČELO A SLÁČIKOVÝ ORCHESTER D MOL RV 406
  CD – Opus 91 2636-2131
  1. Antonio Vivaldi:
   Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Jozef Kopelman (vn), Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Antonio Vivaldi: Inštrumentálne koncerty ANTONIO VIVALDI: INŠTRUMENTÁLNE KONCERTY
  CD – Opus 9151 0435
  1. Antonio Vivaldi:
   Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn), Viliam Dobrucký (vn)
 • Foto: Arcangelo Corelli: 12 Concerti grossi č. 1-12 op. 6 ARCANGELO CORELLI: 12 CONCERTI GROSSI Č. 1-12 OP. 6
  CD – Opus 9350 1977-78
  1. Arcangelo Corelli:
   Juraj Alexander (vc), Bohdan Warchal (vn), Milan Tedla (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach: Flute Concertos CARL PHILIPP EMANUEL BACH, JOHANN CHRISTIAN BACH: FLUTE CONCERTOS
  CD – Opus 9350 1893
  1. Carl Philipp Emanuel Bach:
   Alexander Cattarino (cmb), Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach: Flute Concertos CARL PHILIPP EMANUEL BACH, JOHANN CHRISTIAN BACH: FLUTE CONCERTOS
  LP – Opus 9310 1926
  1. Carl Philipp Emanuel Bach:
   Miloš Jurkovič (fl), Alexander Cattarino (cmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Carl Philipp Emanuel Bach: Concertos for Harpsichord and Orchestra BWV 1052, 1056, 1058 CARL PHILIPP EMANUEL BACH: CONCERTOS FOR HARPSICHORD AND ORCHESTRA BWV 1052, 1056, 1058
  LP – Opus 9111 0844
  1. Carl Philipp Emanuel Bach:
   Alexander Cattarino (cmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Classical Top 100 : The Most Beautiful Classical Melodies CLASSICAL TOP 100 : THE MOST BEAUTIFUL CLASSICAL MELODIES
  CD – Brilliant Classics 290267
  1. :
   Stanislav Zamborský (pf), Bohdan Warchal (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Flute Concertos/Flautové koncerty : Telemann, Tartini, Pergolesi, Vivaldi FLUTE CONCERTOS/FLAUTOVÉ KONCERTY : TELEMANN, TARTINI, PERGOLESI, VIVALDI
  CD – Opus 912621-2131
  1. Georg Philipp Telemann:
   Miloš Jurkovič (fl), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: G. F. Handel: Water Music / Fireworks Music G. F. HANDEL: WATER MUSIC / FIREWORKS MUSIC
  LP – Opus
  1. Georg Friedrich Händel:
   Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Händel: 12 Concerti Grossi HÄNDEL: 12 CONCERTI GROSSI
  LP – Opus 9111 0239-43
  1. Georg Friedrich Händel:
   Bohdan Warchal (vn), Peter Hamar (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Chorálová fantázia... Igor Garvanský (1990-2005) CHORÁLOVÁ FANTÁZIA... IGOR GARVANSKÝ (1990-2005)
  CD –
  1. Igor Garvanský: Trio op. 1
   Ewald Danel (vn), Martina Karnoková (vn), Eva Čermanová (vc)
  2. Igor Garvanský: Chorálová fantázia B dur op. 2
   Ewald Danel (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Igor Garvanský: Elégia e mol op. 3
   Ewald Danel (vn), Ivan Šiller (pf)
  4. Igor Garvanský: Elégia e mol op. 3
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
  5. Igor Garvanský: Malá suita f mol op. 4
   Ivan Šiller (pf)
  6. Ivan Valenta: Igor Garvanský: Malá suita (quasi passacaglia) op. 4 – posthumana
   Ivan Šiller (pf)
  7. Ivan Valenta: Hudba pre sláčiky
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Foto: Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concertos Nos 1–6 – No. 5, BWV 1050 JOHANN SEBASTIAN BACH: BRANDENBURG CONCERTOS NOS 1–6 – NO. 5, BWV 1050
  CD – Opus 9151 0672
  1. Johann Sebastian Bach:
   Alexander Cattarino (cmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Mozart: Two Great Piano Concertos MOZART: TWO GREAT PIANO CONCERTOS
  CD –
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Peter Toperczer (pf), Stanislav Zamborský (pf), Ladislav Slovák (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: The best of Bach THE BEST OF BACH
  CD – Opus 912596-2
  1. Johann Sebastian Bach:
   Alexander Cattarino (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Arias WOLFGANG AMADEUS MOZART: CONCERT ARIAS
  LP – Opus 91121199
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Magdaléna Hajóssyová (s), Alexander Cattarino (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jozef Kolkovič: Odtiene jesene
  14. 6.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodný festival Divergencie, Jezuitský kostol, Skalica, SK
  INTERPRETI: Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Stanislav Masaryk (tr), Katarína Turnerová (ar), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Sinfonietta
  pre sláčikový orchester
  9. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Juraj Hatrík: Vodný orloj (Štyri podoby vody)
  pre flautu, harfu, mezzosoprán a sláčikový súbor
  3. 4.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Samec (fl), Adriana Antalová (ar), Denisa Šlepkovská (ms), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Vladimír Godár: Barkarola
  pre husle/violončelo/violu, 12 sláčikových nástrojov, harfu a čembalo
  22. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ewald Danel (vl), Katarína Turnerová (ar), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  Slovenská premiéra verzie so sólovou violou.
 • Peter Martinček van Grob: Concerto melancolico
  per camera orchestra d'archi
  22. 2.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert d mol
  pre hoboj a sláčikový orchester
  25. 1.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hommage à Bohdan Warchal, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Pavol Malovec: Ave Maria
  pre soprán, sláčikový orchester a vibrafón
  11. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Concertino C dur
  pre zobcovú flautu, sláčiky a tympany
  11. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martina Mestická (fld), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Pavol Šimai: Musica per violoncello ed orchestra d’archi
  11. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Vojtech Didi: Canzone eterna
  Composizione per soprano, recitazione, coro misto ed orchestra
  21. 10.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Musica sacra, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Mária Tomanová (s), Jozef Šimonovič (spk), Cantica Collegium Musicum, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Egon Krák: Guitar Concerto
  pre gitaru a sláčikový orchester
  21. 10.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Banskobystrické hudobné dni, Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Adam Marec (gui), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ján Valach: B-A-C-H – obrázky zo života človeka
  12. 5.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • František Poul: Hmly nad hladinou
  pre komorný orchester
  14. 4.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Peter Javorka: Flashes
  pre 12 sláčikových nástrojov
  15. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Milan Dubovský: Dancing Suite
  12. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ján Zach: Melomania
  per orchestra d'archi
  12. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Peter Machajdík: Wie der Wind in den Dünen (Ako vietor v dunách)
  pre štrnásť sláčikových nástrojov
  29. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Theatre Music
  pre sláčikový orchester
  6. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 2 "The second Touch"
  pre sláčikový orchester
  13. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Daniel Matej: STORMY MONDAY
  podľa Le quattro stagioni Antonia Vivaldiho
  18. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (vn), Jozef Lupták (vc), Ivan Šiller (pf)
 • Ivan Valenta: Nedeľná hudba
  chorálové prelúdiá a variácie pre sláčikový orchester
  11. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Evanjelický kostol, Bratislava-Petržalka, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Anton Viskup: Symfónia in G Camerata
  17. 1.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Cantica slovaca
  pre sláčikový orchester
  13. 12.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Eugen Suchoň: Symfonietta in D ESD 36 (ESD 96/2)
  (z cyklu Z mladých liet ESD 96)
  7. 12.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Eugen Suchoň: Elégia ESD 25
  26. 7.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Kúpeľnej dvorany, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.), Michal Jaško (tn)
 • Eugen Suchoň: Legenda ESD 9
  (fragment)
  26. 7.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Kúpeľnej dvorany , Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.), Jozef Luptáčik, jr. (cl)
 • Vladimír Bokes: Appeal, op. 83
  pre cimbal a sláčikový orchester
  6. 4.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Egon Krák: Ariane...still is here (Ariadna...stále je tu)
  Tanečné interlúdium pre harfu a orchestra
  17. 2.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Turnerová (ar), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Milan Novák: Jesenné rondino
  pre sláčikový orchester
  27. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ivan Valenta: Hudba pre sláčiky
  na pamiatku Igora Garvanského, s citáciou z jeho nedokončeného op. 4
  16. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Concerto grosso
  6. 5.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Cífer, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Peter Machajdík: Lasea
  pre sláčikový orchester
  18. 4.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ivan Valenta: Najkrajšie menuety z Uhrovca
  18. 4.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • František Poul: Meditácia a Jubiloso
  pre sláčikové nástroje, harfu a čelestu
  28. 1.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská filharmónia, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Vladimír Godár: Vianočné piesne
  pre hlas, sláčikový orchester a organ
  17. 12.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Angela Vávrová (v), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Iris Szeghy: Ad Parnassum
  pre sláčiky podľa obrazov Paula Kleea
  30. 9.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Juraj Hatrík: Tri akvarely podľa Lundkvista
  pre komorný zbor, čembalo a 13 sláčikových nástrojov
  30. 9.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Juraj Hatrík: Deti píšu Bohu... (prosby, kritiky, spovede)
  Cyklus 12 miniatúr na autentické detské texty pre detské hlasy a komorný sláčikový orchester
  1. 6.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Adrian Kokoš (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Do hory, do lesa
  Kytica vianočných piesní pre detský zbor, sláčiky, dve flauty a bicie
  14. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (zbm.), Mládežnícky zbor Echo, Ondrej Šaray (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Suita
  pre sláčikový orchester
  14. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Mirko Krajči: Pietà
  pre sláčikový orchester
  26. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Roman Berger: Post scriptum
  21. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre dva klavíry a sláčikový orchester
  3. 3.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Pažický (pf), Aleš Solárik (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 4
  20. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ilja Zeljenka: Waka
  Piesne pre soprán a sláčikový orchester na starú japonskú poéziu
  11. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Dušan Štefánek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Mozartina (Hommage à W. A. Mozart)
  pre sláčikový orchester
  11. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre kontrabas a komorný sláčikový orchester
  17. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Vladimír Godár: Barkarola
  pre husle/violončelo/violu, 12 sláčikových nástrojov, harfu a čembalo
  17. 11.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  Premiéra verzie so sólovými husľami.
 • Ladislav Kupkovič: Malá rokoková symfónia č. 1 B dur
  17. 11.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Pavol Šimai: Concertino rustico
  pre flautu a sláčikový orchester
  6. 2.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre Warchala
  Suita pre komorný sláčikový orchester
  15. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Pavol Bagin: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester
  15. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marica Dobiášová (cmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Juraj Hatrík: Zátišia s husľami
  10 skladieb pre husle a sláčikový komorný orchester
  16. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Šestáková (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Ilja Zeljenka: Rozhovory
  pre violončelo a komorný orchester
  28. 9.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Heinrich Schiff (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Pavol Bagin: Sinfonietta slovaca
  12. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Juraj Hatrík: Ponorená hudba
  Sonáta pre soprán, husle a 12 sláčikových nástrojov
  1. 12.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Jozef Kopelman (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Miro Bázlik: Sonáta
  pre sláčikové nástroje a čembalo
  24. 10.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Ivan Hrušovský: Suita quasi una fantasia
  per orchestra d'archi da camera
  7. 5.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
  2. 10.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Jozef Kresánek: Tri piesne
  pre basbarytón a sláčiky
  17. 3.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Martvoň (bbr), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Elégia
  pre sláčikové nástroje a sólové husle
  10. 3.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
  Koncertantná predohra pre komorný orchester
  11. 5.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ľubica Čekovská: Theatre Music
  pre sláčikový orchester
  15. 10.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Schubert Saal, Konzerthaus, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre Warchala
  Suita pre komorný sláčikový orchester
  6. 11.
  1988
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Rudolfinum, Dvořákova sieň, Praha, CZ
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Ilja Zeljenka: Rozhovory
  pre violončelo a komorný orchester
  22. 9.
  1985
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Litomyšl, CZ
  INTERPRETI: Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
  Koncertantná predohra pre komorný orchester
  27. 5.
  1976
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Tarnów, PL
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)

Fotogaléria

 • Foto: Koncert venovaný pamiatke Bohdana Warchala 2014-01-25 Koncert venovaný pamiatke Bohdana Warchala
  Slovenský komorný orchester

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Koncert venovaný pamiatke Bohdana Warchala 2014-01-25 Koncert venovaný pamiatke Bohdana Warchala
  Igor Fábera

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Koncert venovaný pamiatke Bohdana Warchala 2014-01-25 Koncert venovaný pamiatke Bohdana Warchala
  Ewald Danel

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Slovenský komorný orchester Slovenský komorný orchester
  Slovenský komorný orchester

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Zuzana Mináčová

Audio

 • Hatrík, Juraj: Ponorená hudba  Elena Holičková (s), Jozef Kopelman (s), Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Zátišia s husľami  Andrea Šestáková (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

  Zdroj: Archív Hudobného centra

Kontakt:
Luknárová Lucia, manažérka SKO
Medená 3
816 01 Bratislava 1

www.filharmonia.sk/slovensky-komorny-orchester« späť na zoznam Aktualizované: 14. 10. 2019