Profil telesa

Foto: Barokové kvarteto Žilina

Barokové kvarteto Žilina

komorný súbor ŠKO Žilina

Členovia: Ján Figura (fl, umelecký vedúci), Irena Kubíková-Lukáčová (s), Ľudmila Bartákyová (vc), Bibiána Figurová (cmb, pf)
Bio

Bio


Barokové kvarteto Žilina vzniklo v roku 1996 z iniciatívy vedúceho dychovej sekcie ŠKO Žilina Jána Figuru. Súbor si v krátkej dobe vybudoval výborné renomé doma aj v zahraničí. Pravidelne účinkuje v cykloch jarných a jesenných koncertov, chrámových koncertov, na vianočných a novoročných koncertoch, na koncertoch v kúpeľných mestách, vernisážach a pod. Účinkoval v Slovenskom inštitúte vo Viedni (1999), v cykle koncertov k Roku kresťanskej kultúry Laudate dominum 1999, v sérii programov k Roku J.S.Bacha (2000), na koncertoch v spolupráci so Spolkom koncertných umelcov v Bratislave (2001-2004). Viackrát koncertoval na domácom pódiu v Dome umenia Fatra v Žiline, o.i. aj v programoch Matiné pre deti a rodičov a na koncertoch pre školy. Barokové kvarteto Žilina sa predstavilo aj v cykle Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave (2000 a 2002), účinkovalo na festivale Musica Sacra v Nitre (2002), na koncerte pre Rakúsko-slovenský kultúrny spolok vo Viedni (2003), na koncertoch v slovenských a českých mestách venovaných Roku českej hudby Česká hudba 2004 a i. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom.


Bibliografia

  • Dohnalová, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
    2007 Hudobný život 2007/12, s. 3.
  • Kočišová, Renáta: Prešovská hudobná jar
    2006 Hudobný život 2006/7 - 8, s. 12 – 13.

Kontakt:
Elena Filippiová, manažérka
ŠKO Žilina, Dolný Val 47
011 28 Žilina

www.skozilina.sk/barokove-kvarteto/« späť na zoznam Aktualizované: 08. 03. 2019