Profil telesa

Foto: Žilinské dychové trio

Žilinské dychové trio

komorný súbor ŠKO Žilina

Členovia: Miroslav Ivaniš (ob), Bibiána Bieniková (cl), Vladimír Hvizdák (fg)
Bývalí členovia: Marián Chládecký (cl)
Bio

Bio


Žilinské dychové trio vzniklo v roku 1987 z iniciatívy troch profesionálnych hudobníkov ŠKO Žilina ako prirodzený odraz ich vzťahu ku komornej hudbe a ku hre v malom komornom súbore. Trio koncertovalo na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach v Slovenskej republike. Okrem samostatných koncertných vystúpení súbor účinkoval aj napr. pri zahajovaní osláv 70. výročia Deklarácie slovenského národa (Martin 1988), pri zahajovaní Celoslovenskej interpretačnej súťaže klaviristov (Banská Bystrica 1989) a pri vernisážach. Teleso spolupracuje so Slovenským rozhlasom v Banskej Bystrici a v Bratislave. Všetci traja členovia súboru pôsobili aj v dychovom nonete ŠKO Žilina Armonia slovacca.

Repertoár súboru je veľmi rozsiahly. Tvoria ho skladby od baroka až po diela súčasných slovenských a svetových autorov.

V roku 2003 vydalo trio svoje prvé profilové CD s dielami D. Milhauda, B. Martinů, C. Arrieua, W. A. Mozarta, J. Iberta a anonymných autorov 18. storočia.


Bibliografia

 • (her): Čo prinesie Hudba Trnave?
  18.10.2006. SME/Kultúra 18.10.2006.
 • Čavojský, František : Trnava vzdala poctu hoboju
  2006 2006/11 - 12, s. 8.
 • Čížik, Vladimír : Matiné v Mirbachu
  2004 2004/4, s. 24.
 • Hafner, Viliam : 16. ročník Cíferskej hudobnej jari
  2001 Slovenské národné noviny 2001/12.
 • (ok) : V nedeľu na matiné
  31.8.2000. Večerník 31.8.2000.

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Róbert Gašparík: Peklo, nebo, zem… op. 42
  Dychové trio č. 1
  27. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trenčianska hudobná jeseň, Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Žilinské dychové trio

Audio

 • Hatrík, Juraj: Due movimenti per tre (Trio 2003)  Žilinské dychové trio

  Zdroj: Archív HC

Kontakt:
Elena Filippiová, manažérka
ŠKO Žilina, Dolný Val 47
011 28 Žilina

www.skozilina.sk/zilinske-dychove-trio/« späť na zoznam Aktualizované: 24. 03. 2017