Profil telesa

Foto: Musica Historica Prešov Zdroj: archív Karola Medňanského

Musica Historica Prešov

súbor starej hudby

Členovia: Dana Leščenková (soprán), Klára Ganzerová (spinet), Karol Medňanský (umelecký vedúci; viola da gamba)
Bývalí členovia: Marta Polohová (alt)
Bio

Bio


Súbor vznikol v roku 1994 z podnetu Karola Medňanského, jeho umeleckého vedúceho a súčasne hráča na violu da gamba (diskantovú, altovú a tenorovú). Súbor sa opakovane zúčastňoval kurzov v rámci Letnej školy starej hudby v Kroměříži pod vedením erudovaných lektorov starej hudby ako sú Prof. Siegfried Pank (Lipsko), José Vasquez (Viedeň), Shalev Ad-El (Praha), Richard Boothby (Londýn), Ilse Herbert (Kluž, Rumunsko), Helmut Franke (Mníchov), Jiří Kotouč (Praha).

Členmi súboru boli pedagógovia Katedry hudobnej výchovy Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity a sólisti spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Ťažisko repertoáru tvorili skladby z obdobia baroka, ako aj renesancie a raného klasicizmu.

Vystúpenia v koncertných sálach doma i v zahraničí: Dom kultúry „Podgórze“ - Kraków/Poľsko (1998), Koncertná sála Múzea W. A. Mozarta - Bertramka, Praha (1999), Leonardi.Muzeum - Aigen/NSR (2002), Kaplnka v Soľnej bani - Bochnia, Poľsko (2005), Veľké štúdio Radia Regina - Košice (2001).

Účinkovanie na festivaloch v zahraničí: Festival zabudnutej hudby Tarnów/Poľsko (1998 , 2001, 2005), Letné kultúrne slávnosti Nyirbátor/Maďarsko (1999), 3. Bad Füssingen Kulturfestival, Aigen - Leonardi Museum (2002), XXXIII. Festival súčasnej hudby Istvána Kartárzseniho Szeged/Maďarsko (2002).

Domáce festivaly: Prešovské kultúrne leto (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005), Prešovská hudobná jeseň (1995, 2002, 2006), Humenská hudobná jeseň (2000, 2005), Michalovská hudobná jeseň (2001), Vranovská hudobná jeseň (2002), Konvergencie, Prešov (2006).

Spolupráca s významnými zahraničnými umelcami: Hans Christian, bas (Štátna opera Viedeň, 1998), Gerd Jaburek, tenor (Universität der Musik und darstellende Kunst Salzburg Mozarteum, 1999), Siegfried Pank, viola da gamba (Lipsko, 2002), Vladimír Richter, tenor (Brno, 2003), Petr Hála, čembalo (Brno, 2004), Noémy Maczelka, čembalo (Szeged, 2003), Prešov (2005), Szeged, Prešov, Rzeszów, 2010).

Spolupráca so slovenskými umelcami: Ida Kirilová, alt (sólistka Opery SND v Bratislave, 1998; aj 2 koncerty v Poľsku, 1999), Ľudmila Hadzimová, soprán (1999), Dáša Eperješiová, čembalo (2000 – 2003), Anton Baculík, tenor (2001), Svetlana Tomová, soprán, Opera ŠD Košice (2002), Brigita Tivadárová, soprán (2007).

Koncertom 11.11. 2010 súbor ukončil svoju umeleckú činnosť.


Bibliografia

 • Kadlečík, Ivan: Šesť strún violy da gamba
  2009 RAK Revue aktuálnej kultúry XIV, 2009/4, s. 3 – 6
 • Juráš, Ján: Ceny Sebiastian udelené!
  2009 Evanjelický posol spod Tatier 99, 2009/13, s. 6
 • hž: Cena Sebastian má za sebou svoju premiéru
  2009 Hudobný život 41, 2009/3, s. 12
 • Kočišová, Renáta: Jeseň s hudbou v Prešove
  2007 Hudobný život 2007/1-2, s. 9
 • Kočišová, Renáta: Festival zabudnutej hudby
  2005 Hudobný život 37, 2005/7 - 8, s. 3
 • Burgrová, Katarína: Jubileum súboru
  2004 Hudobný život 36, 2004/5, s. 21
 • Kočišová, Renáta: Koncerty
  2004 Hudobný život 36, 2004/5, s. 20
 • -: Koncert MUSICA HISTORICA Prešov v Poľsku
  2004 Hudobný život 36, 2004/4, s. 7
 • TASR: Musica historica
  1996 Hudobný život 28, 1996/21, s. 10
 • Fecsková, Silvia: Bardejovské koncertné pódia
  1996 Hudobný život 28, 1996/5, s. 4
  (Recenzia umeleckého výkonu súboru Musica historica Prešov)
 • Kopčáková, Slávka: Musica Historica Prešov: rozlúčkový koncert s nádejou a bez sĺz...
  2010 Na pulze..... (časopis prešovskej univerzity) 2010

Kontakt:
Karol Medňanský, umelecký vedúci a hráč na viole da gamba
Smreková 3
080 01 Prešov

www.slovanet.sk/mednansk/« späť na zoznam Aktualizované: 09. 08. 2017