Profil telesa

Foto: Trávníčkovo kvarteto

Trávníčkovo kvarteto

sláčikové kvarteto

Členovia: Marek Balog (1. vn), Ivo Novák (2. vn), Jan Juřík (vl), Richard Glenda (vc)
Bývalí členovia: Alexander Jablokov (1. vn), Vladimír Kovář (1. vn), Vítězslav Zavadilík (2. vn), Antonín Gál (vc)
Bio

Bio


Trávníčkovo kvarteto vzniklo v roku 1972 na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne z iniciatívy violistu Jana Juříka. Kvarteto nadviazalo na umelecké dielo Janáčkovho kvarteta (všetci členovia Trávníčkovho kvarteta boli v sólovej hre žiakmi členov Janáčkovho kvarteta, v komornej hre ich viedol sekundista Janáčkovho kvarteta doc. Adolf Sýkora); napokon aj názov súboru bol prejavom úcty k umeleckému odkazu predčasne zosnulého primária Janáčkovho kvarteta doc. Jiřího Trávníčka. Od vzniku kvarteta a počas jeho najúspešnejšej éry pôsobilo v zložení: Vladimír Kovář, primárius, Víťezslav Zavadilík, 2. husle, Jan Juřík, viola, Antonín Gál, violončelo. V  rokoch 1988 - 1994 bol primáriom kvarteta Alexander Jablokov. Od roku 1977 pôsobilo Trávníčkovo kvarteto ako profesionálny súbor v Banskej Bystrici. Členovia kvarteta podľa vzoru svojich učiteľov hrali na koncertoch spamäti.

Už rok po svojom vzniku sa kvarteto stalo laureátom interpretačnej súťaže v Kroměříži, následne získavalo ďalšie ocenenia na domácich i zahraničných súťažiach. Koncertovalo takmer vo všetkých štátoch Európy, ale aj v Afrike, USA, Mexiku a Japonsku. Súbor spolupracoval so Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou, realizoval početné nahrávky hudobných diel pre domáce a zahraničné hudobné vydavateľstvá.

Kvarteto spolupracovalo s viacerými domácimi a zahraničnými interpretmi a telesami (Marián Lapšanský, Ema Schmidt, Christian Elsas, Maria Morais, Valentína Kameníková, Jose Luis Lopategui, Rudolf Rokl, Ken Arra, Janáčkovo kvarteto a i.).

V roku 1994 teleso na istý čas prerušilo svoju umeleckú činnosť.

V súčasnosti kvarteto pracuje pod umeleckým vedením jeho zakladateľa, violistu Jana Juříka (pedagóga a zakladateľa violovej triedy na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu a na Akadémii umení v Banskej Bystrici). Omladený kolektív do svojho repertoáru zaraďuje okrem klasickej komornej hudby aj diela z oblasti populárnej hudby, účinkuje nielen na klasických koncertných pódiách, ale aj pri rôznych spoločenských udalostiach.


Bibliografia

 • Berger, Igor: Recenzujeme
  1989 Hudobný život 21, 1989/14, s. 5
  (recenzia dvoch CD kvarteta /Debussy, Ravel: String Quartets; Dvořák: Strings Quartets/)
 • Berger, Igor: Trávničkovo kvarteto v USA
  1992 Hudobný život 1992/2, s. 7
 • -gj-:: XIII. letný cyklus koncertov v Klariskách
  1987 Hudobný život 1987/7, s. 4 – 5

Diskografia

 • Foto: Slovak Chamber Music – Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas SLOVAK CHAMBER MUSIC – IVAN HRUŠOVSKÝ, LADISLAV BURLAS
  1984 LP – Opus 9111 1583
  1. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 1
   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  2. Ladislav Burlas: Poetická hudba
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
 • Foto: Frico Kafenda FRICO KAFENDA
  1983 LP – Opus 9111 1491 – 92
  1. Frico Kafenda: Sonáta
   Jozef Podhoranský (vc), Ivan Gajan (pf)
  2. Frico Kafenda: Štyri piesne
   Alžbeta Bukoveczka (s), Zlatica Poulová (pf)
  3. Frico Kafenda: Tri piesne
   Peter Mikuláš (b), Ján Salay (pf)
  4. Frico Kafenda: Sláčikové kvarteto G dur
   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  5. Frico Kafenda: Variácie a fúga
   Ivan Gajan (pf)
 • Foto: Šimon Jurovský ŠIMON JUROVSKÝ
  1980 LP – Opus 9110 0860
  1. Šimon Jurovský: Muškát
   Magdaléna Blahušiaková (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Šimon Jurovský: Melódie a dialógy op. 14
   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  3. Šimon Jurovský: Suita č. 1 z baletu Rytierska balada
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Šimon Jurovský: Radostné súťaženie
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

Ocenenia

 • Zlatý erb vydavateľstva OPUS
  1986
 • Cena Frica Kafendu
  1981 za vynikajúce predvedenie diel Júliusa Kowalského a Jozefa Malovca, s prihliadnutím na interpretačné úspechy doma i v zahraničí
 • Medzinárodná súťaž sláčikových kvartet, Colmar (FR)
  1981 - Cena F. Liebstoeckla za najlepšiu interpretáciu diela 20. storočia (za 1. sláčikové kvarteto Leoša Janáčka)
 • Medzinárodná súťaž komornej hudby "Premio Vittorio Gui", Florencia (IT)
  1979 - 1. cena
 • Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)
  1974 - čestné uznanie

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 3
  18. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 4
  3. 8.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto
 • Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto č. 2
  13. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto
 • Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 1
  14. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom odborov, Žilina, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto
 • Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 2
  17. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto
 • Jozef Malovec: Avvenimento ricercado
  pre 2 sláčikové kvartetá a dychové kvinteto
  10. 10.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto, CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Július Kowalski: Sláčikové kvarteto č. 6
  10. 10.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto
 • Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 49
  23. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)

Fotogaléria

 • Foto: Trávničkovo kvarteto 1988 Trávničkovo kvarteto
  Koncert v rámci festivalu Nová slovenská hudba v Moyzesovej sieni

  Zdroj: Archív HC
 • Foto: Trávničkovo kvarteto Trávničkovo kvarteto
  V štúdiu vydavateľstva OPUS

  Zdroj: Archív HC
 • Foto: Trávničkovo kvarteto Trávničkovo kvarteto
  Kvarteto v pôvodnom obsadení

  Zdroj: Archív HC
 • Foto: Trávničkovo kvarteto Trávničkovo kvarteto
  Teleso v pôvodnom obsadení

  Zdroj: Archív HC
 • Foto: Trávničkovo kvarteto Trávničkovo kvarteto
  S primáriom Alexandrom Jablokovom

  Zdroj: Archív HC

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Sláčikové kvarteto č. 4 (ukážka)

  1990

  Trávničkovo kvarteto

  Zdroj: Archív HC

Kontakt:
Jan Juřík, umelecký vedúci
Magurská 55
974 11 Banská Bystrica« späť na zoznam Aktualizované: 22. 11. 2017