Profil telesa

Bio

Bio


VENI Ensemble je najstarším spomedzi dodnes existujúcich súborov súčasnej hudby na Slovensku. Jeho existencia trvá kontinuálne od roku 1988. Zároveň je to súbor s najväčším počtom členov, respektíve počtom hudobníkov, ktorí s ním spolupracovali alebo boli jeho hosťami. Takisto ide o súbor, z ktorého vzišlo najväčšie množstvo ďalších zoskupení so širokou paletou štýlových orientácií a repertoárových preferencií.

Podnetom na založenie súboru bola hlavne absencia možností prezentovať tvorbu slovenských skladateľov vtedajšej mladšej generácie a tiež západnej či americkej scény súčasnej hudby. Cieľom jeho založenia bolo obohatiť slovenský koncertný život o alternatívny a do istej miery aj provokatívny prvok, ktorý v ňom od rozpadu avantgardného hnutia 60. rokov prakticky celkom chýbal.

Zakladateľ a spiritus movens tohto súboru, skladateľ a teoretik Daniel Matej okolo seba združil skladateľov Martina Burlasa, Petra Zagara, Marka Piačeka, ktorí v súbore účinkovali aj ako inštrumentalisti, a viacero mladých slovenských interpretov, z ktorých sa mnohí časom zaradili medzi špičku slovenského interpretačného umenia.

Základom repertoáru VENI Ensemble je hudba skladateľov 20. storočia, ktorí stáli mimo „hlavného prúdu“ a mimo záujmu väčšiny oficiálnych hudobných inštitúcií, napríklad Erika Satieho, Charlesa Ivesa, Giacinta Scelsiho, tzv. newyorskej avantgardy (John Cage, Earle Brown, Morton Feldman), minimal music a autorov postminimalistickej a postcageovskej orientácie. V súvislosti s návštevou Johna Cagea súbor v máji 1992 propagoval jeho hudbu (projekty WHY CAGE – portrait ´80 a OPEN CAGE), podobne v roku 1995 uviedol hudbu Satieho či Ivesa.

Za 20 rokov svojej existencie uskutočnil VENI Ensemble vyše 100 vystúpení na festivalových pódiách a na samostatných koncertoch predovšetkým na Slovensku a v Čechách, ale aj v ďalších európskych krajinách, čím sa stal jedným z najznámejších a najvýznamnejších slovenských súborov venujúcich sa súčasnej hudbe. Stal sa pravidelným hosťom festivalov Nová slovenská hudba, Večery novej hudby, ktorých je rezidentným telesom (už po páde režimu), a Melos-Étos. Pomerne často vystupuje aj na českom území: Městská knihovna Praha, Forfest ´91 Kroměříž, Babí lom ´92 v Lelekoviciach u Brna, prehliadky Studio nové hudby a Maratón soudobé hudby v Prahe a Expozice nové hudby v Brne.

K dôležitým udalostiam súboru patrí účinkovanie na The Leap To Meaning – An International Art Symposium, Bowen Island by Vancouver v Kanade (2000), uvedenie štyroch opier v divadle Stoka (2001), pravidelné vystupovanie na festivale (new) Music At Home v šamorínskej synagóge (od 2004). V rokoch 2005, 2006 a 2008 súbor úspešne vystúpil aj na letnom festivale Bažant Pohoda. V roku 2008 súbor oslávil 20. výročie svojho založenia sériou koncertov VENI – Twenty Years After, na ktorých spoluúčinkovali významní hostia (Elliott Sharp a Hilary Jeffery na Večeroch novej hudby v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí v Bratislave), čo sa stretlo s mimoriadnym ohlasom publika.

Súčasťou zoskupenia VENI ensemble je študentský súbor VENI ACADEMY, v rámci ktorého sa členovia VENI ensemble podieľajú na umeleckom raste mladých interpretov súčasnej hudby.


Bibliografia

 • Puškášová, Melánia: Hudba dneška v SNG : Get out of Whatever CAGE
  2020 Hudobný život 52, 2020/1 - 2, s. 11
 • Vozárová, Eva: 30 rokov v neobyčajnom hudobnom vesmíre
  VENI ensemble/Daniel Matej, 16. 12., A4 Bratislava
  2018 Hudobný život 2018/1 - 2, s. 35
 • Kolář, Robert: Hudba dneška v SNG 25: VENI 30 (1)
  2018 Hudobný život 2018/1 - 2, s. 33
 • Kušnierik, Juraj: VENI: Twenty Years After
  2008 Týždeň 2008/7, s. 66 – 67
 • Slabý, Petr: VENI 30 [recenzia CD]
  2020 Hudobný život 52, 2020/3, s. 39
 • Fujak, Július: Dve Andriessenove podoby politickej hudby
  2010 2010/1 - 2, s. 10.
 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby 2009
  2010 2010/1 - 2, s. 8.
 • Urbančíková, Lýdia: Ars nova Cassoviae
  2009 Hudobný život 2009/11- 12, s. 11.
 • Kolář, Robert: (new) music at home ´08
  2008 Hudobný život XL, 2008/10, s. 6 – 7
 • Buffa, Ivan: Večery novej hudby 2007
  2007 Hudobný život 39, 2007/12, s. 12 – 13

Diskografia

 • Foto: Veni 30 VENI 30
  2019 CD – Hudobný fond
  1. Marián Lejava: Wrath I
   VENI ensemble, Marián Lejava (dir.), Hilary Jeffery (tn)
  2. Boško Milaković: Losing My Religion
   VENI ensemble, Marián Lejava (dir.)
  3. Pedro Rebelo: Trio
   VENI ensemble
  4. Hilarz Jefferz: Orpheus Mirror
   Marián Lejava (dir.), VENI ensemble
  5. Elliott Sharp: Dark Matters
   Marián Lejava (dir.), VENI ensemble
  6. Daniel Matej: MORSeARIA (miserere)
   VENI ensemble, Daniel Matej (umv.), Eva Šušková (s), Nikolaj Nikitin (sx)
  7. Christopher Fox: schwarz-weiss
   VENI ensemble, THReNSeMBle, Balázs Horváth (umv.)
  8. Franz Schmidt: Kya
   VENI ensemble, THReNSeMBle, Balázs Horváth (umv.), Ronald Šebesta (cl)
  9. Daniel Matej: JMF for DM
   VENI ensemble, Daniel Matej (umv.), Veronika Vitázková (fl)
  10. Karlheinz Stockhausen: Aus den sieben Tagen
   VENI ensemble, Daniel Matej (umv.), Nikolaj Nikitin (sxs)
 • Foto: Bratislava Veni Ensemble BRATISLAVA VENI ENSEMBLE
  2008 CD – Hevhetia HV 0027-2-331
  1. Tomáš Boroš: Anava
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  2. Daniel Matej: Make love not art! (Lucy’s Diamonds Are Forever)
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  3. Christian Wolff: Bratislava
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  4. Allison Cameron: Rainsnout
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  5. Richard Ayres: No. 15 (kind in een tuin vol verrassingen)
   VENI ensemble, Jana Pastorková (s), Anton Popovič (dir.)
 • Foto: Daniel Matej - Schneller, weiter, höher DANIEL MATEJ - SCHNELLER, WEITER, HÖHER
  2006 CD – Hudobný fond SF 00482131
  1. Daniel Matej: In the End…
   VENI ensemble
  2. Daniel Matej: Schneller, weiter, höher
   ARCANA ensemble
  3. Daniel Matej: ('Nikabrik' or 'Trumpkin'?)
   Anne La Berge (fl), Nora Skuta (pf)
  4. Daniel Matej: JAUNE, BLEUE, ROUGE
   VENI ensemble
 • Foto: Peter Zagar: Apocalypsis PETER ZAGAR: APOCALYPSIS
  1999 CD – Slovart Records SR 0032
  1. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  2. Peter Zagar: Trio
   OPERA APERTA ensemble
  3. Peter Zagar: Štyri skladby
   Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)
  4. Peter Zagar: Kvinteto
   OPERA APERTA ensemble
  5. Peter Zagar: Apocalypsis Iohannis
   Jana Pastorková (s), Petra Noskaiová (ms), Camerata Bratislava, Jan Rozehnal (zbm.), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)
 • Foto: BETWEEN BETWEEN
  1995 CD – MUSICA 790023-2, Viedeň
  1. Daniel Matej: Always
   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)
  2. Daniel Matej: 383 – Music for Two (in the “Mondschein”)
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Jana Pastorková (s)
  3. Daniel Matej: Musica aeterna
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  4. Daniel Matej: Video (Billboards)
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  5. Daniel Matej: (Two) Lullabies
   VENI ensemble
 • Foto: VENI ensemble VENI ENSEMBLE
  1992 CD – Hudobný fond SF 0004 2131
  1. Jozef Malovec: Kryptogram I
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Gabriele Mirabassi (clb), Daniel Matej (dr), Peter Krbaťa, jr. (dr), Peter Važan (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf)
  2. Peter Kolman: Molizácia
   VENI ensemble, Marek Piaček (fl), Robert Rist (vbf)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (vc), Róbert Krchniak (cl), Marek Piaček (fl), Rastislav Suchan (tr), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn)
  4. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Juraj Kováč (vc), Martina Bernášková (fl), Nora Skuta (pf), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn), Vladimíra Rozsypalová (vn)
  5. Martin Burlas: Z môjho života...
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Jozef Lupták (vc), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Andrej Ivanov (cb), Peter Važan (dr), Ronald Šebesta (dr), Robert Rist (dr), Daniel Matej (pf), Martin Burlas (sth), Peter Vrbinčík (vl), Leo Sláma (vn), Miloš Valent (vn)
  6. Daniel Matej: Gloria
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Róbert Jurčo (ac), Igor Pasek (br), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (bgui), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Pavol Mikula (kt), Andrej Ivanov (cb), Martin Burlas (elgui), Cyril Šikula (ob), Peter Krbaťa, jr. (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf), Miki Skuta (elpf), Peter Važan (ppf), Monika Kádeková (s), František Caban (t), Branko Kubina (tn), Peter Strešnák (tr), Peter Vrbinčík (vl)
 • Foto: VENI VENI
  1990 LP – Globus International 210027-1111
  1. Martin Burlas: Hudba pre Róberta Dupkalu
   VENI ensemble
  2. Daniel Matej: Musica aeterna
   VENI ensemble

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Daniel Matej: KYaRIaE
  20. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  „VENI 30 (8)“ – „Z môjho života“, Nová synagóga Žilina, Žilina, SK
  INTERPRETI: Vojtěch Šembera (br), VENI ensemble, Daniel Matej (dir.)
  verzia pre zvukovú stopu, barytón a ansámbel
 • Daniel Matej: CODA [to Ho-chi-min] no. 2
  3. 8.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová hudba v Tatranskej Galérii 2 / "VENI 30 (6)" - Cave Songs, Tatranská galéria, Poprad, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Michal Matejka (elgui), Milan Osadský (ac), Daniel Matej (C), VENI ensemble
 • Ján Boleslav Kladivo: Monáda
  16. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Ján Boleslav Kladivo: Ranný oddych
  (Dekonštrukcia)
  16. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble, OVER4tea
 • Marián Lejava: veni's marchin'on (an anthem)
  Wop. 10
  5. 12.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble, OPERA APERTA ensemble
 • Ľubomír Burgr: Výkrik do tmy
  5. 12.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble, OPERA APERTA ensemble
 • Martin Burlas: Zábava až do smrti
  pre flautu, klarinet, el. gitaru, akordeón, syntezátor, klavír a violu
  5. 12.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble, OPERA APERTA ensemble
 • Daniel Matej: John King (ballad opera)
  pre soprán, barytón, bas, herečku, herca-klarinetistu a herca-trombónistu, troch tanečníkov, štatistu, komentátora, komorný orchester a CD
  15. 12.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo Stoka, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble, Marián Lejava (dir.), Martin Majkút (zbm.), Daniel Matej (hudba)
 • Tomáš Boroš: Anava
  29. 10.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Marek Piaček: Things Go Better With Tamagochi
  30. 10.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Daniel Matej: Make love not art! (Lucy’s Diamonds Are Forever)
  pre dve skupiny melodických nástrojov ad lib. a bicie s prípadným vokálnym sprievodom
  14. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Daniel Matej: Rock me, Baby! No. 1 (in the style of old masters)
  14. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Marek Piaček: Učiteľka očami detí
  14. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Marek Piaček: ¡AHORA FUERA DE BURLAS! en homenaje a (martin) burlas
  1. 6.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Daniel Matej: ('Nikabrik' or 'Trumpkin'?)
  19. 6.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Martin Burlas: Radio Plays
  pre komorný súbor
  19. 6.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Daniel Matej: In the End…
  19. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Peter Zagar: Hudba k videu
  pre 10 nástrojov
  1990 Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Martin Burlas: Tridsaťtri
  pre sláčikové kvinteto, trúbku, violončelo, elektrickú gitaru, klavír, syntezátor, bicie, saxofón, tárogató
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble, Jozef Baán (sx), Anton Popovič (bat)
 • Marek Piaček: Drozd
  Pieseň pre nižší hlas a sláčikové kvarteto na poéziu Milana Rúfusa
  12. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble, Ingrid Michalíková (s)
 • Miloš Betko: Nevesta hôľ
  Zabíjanie podľa novely Františka Švantnera, pre soprán, klarinet, fagot, lesný roh, husle, violončelo, kontrabas, tympany a dirigentskú paličku, op. 19
  12. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Martin Burlas: c durable
  pre komorný súbor
  6. 5.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Maďarský rozhlas, Štúdio 6, Budapešť, HU
  INTERPRETI: THReNSeMBLe, Balázs Horváth (umv.), VENI ensemble, Daniel Matej (umv.)
 • Daniel Matej: MACHAUT (ma fin est mon commencement) RE_MIXED
  6. 5.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Maďarský rozhlas, Štúdio 6, Budapešť, HU
  INTERPRETI: THReNSeMBLe, Balázs Horváth (umv.), VENI ensemble, Daniel Matej (umv.)
 • Boško Milaković: Losing My Religion
  5. 12.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ
  INTERPRETI: VENI ensemble, OPERA APERTA ensemble, Marián Lejava (dir.)
 • Martin Burlas: Zábava až do smrti
  pre flautu, klarinet, el. gitaru, akordeón, syntezátor, klavír a violu
  19. 11.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Marathon súčasnej hudby, Divadlo Archa, Praha, CZ
  INTERPRETI: VENI ensemble

Fotogaléria

 • Foto: Veni ensemble 2006 Veni ensemble

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Veni ensemble 2006 Veni ensemble

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Veni ensemble 2006 Veni ensemble

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Veni ensemble 2006 Veni ensemble

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Veni ensemble 2006 Veni ensemble

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Veni ensemble 2006 Veni ensemble
  Veni ensemble, Daniel Matej, Marián Lejava

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Veni ensemble 2006 Veni ensemble
  dole zľava: Daniel Matej, Marián Lejava, Andrea Bálešová Mudroňová, Andrej Gál, Ronald Šebesta, Matúš Plavec; hore sprava: Peter Zwiebel, Peter Mosorjak, Ivana Psotková, Dagmar Kamenská

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Veni ensemble 1992 Veni ensemble
  Veni ensemble v prvých rokoch

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Veni ensemble a Louis Andriessen 1990 Veni ensemble a Louis Andriessen
  Veni s Louis Andriessenom počas festivalu Večery novej hudby

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Milan David

Kontakt:
Daniel Matej, umelecký vedúci
Odeská 40
821 06 Bratislava 214« späť na zoznam Aktualizované: 12. 03. 2020