Logo HŽ

Foto : Hudobný život 1/2001

Hudobný život 1/2001

2] Osobnosti] Udalosti

Za Bohdanom Warchalom – str. 2

Za Róbertom Stankovským – str. 3

Hold Ide Černeckej – str. 3

Alica Elscheková jubiluje – str. 4

K nedožitým sedemdesiatinám Branislava Krišku – str. 4

Miniprofil HŽ – Anton Steinecker – str. 5

Pocta Edite Gruberovej – str. 6

Súťaž s perspektívou – str. 7

8] Náš hosť Peter Keuschnig  

12] Od diela k dielu Alexander Moyzes: Symfónia č. 7 op. 50

16] Koncerty Slovenská filharmónia – str. 16

Brilantný recitál v Mirbachu – str. 16

Bachov rok – ešte raz – str. 17

Primátor Bratislavčanom – str. 17

Trikrát Viedeň 2000 – str. 17

Viedenskí filharmonici a Sir Simon Rattle – str. 19

Harnoncourtov novoročný triumf – str. 20

Zub času, alebo “najväčšia kultúrna udalosť” – str. 21

22] Hudobné divadlo Operný hrdina vystrúhaný z dreva – str. 22

Bohéma v Košiciach – str. 23

Donizettiovský triumf Edity Gruberovej – str. 24

25] List z Cremony26] Volá Londýn
27] Z opernej histórie XVIII. Smetana ako profilový faktor II.

29] Kapitoly z hudby 20. storočia Kategorizácia hudby 20. storočia 33] Francúzske inšpirácie

34] Hudba, ktorú mám rada MUDr. Dagmar Volmutová

35] Modulácie Viedenské odpovede na pochode – Steve Martland – str. 35

Japonské bubny v bratislavskej Aréne – str. 38

Don Byron: klarinetový eklektik – str. 40

43] Recenzie CD] knihy

Poznámky diskofila – str. 46

46] Kam, kedy

Príloha: Hudobný život – obsah ročníka XXXII (2000)Aktualizované: 14. 03. 2007