Logo HŽ

Foto : Hudobný život 3/2001

Hudobný život 3/2001

Osobnosti,Udalosti

K storočnici muzikológa Konštantína Hudeca – str. 2

Život s umením – str. 3

Ideál či osud? – str. 4

Uzavrela sa kapitola dejín hudby 20. storočia – str. 7

Miesto pre Mgr. Oľgu Smetanovú, riaditeľku HC – str. 8

Miniprofil HŽ – Anton Popovič – str. 11

80. výročie Speváckeho zboru slovenských učiteľov – str. 13

14] Náš hosť Alexander Dmitriev

17] Od diela k dielu Ilja Zeljenka: 2. klavírne kvinteto

20] Festivaly Mozartov týždeň 2001 – str. 20

“toujours Mozart 2001” – str. 22

Wien modern 2000: Únos v koncertnej sále – str. 23

24] Koncerty Slovenská filharmónia – str. 24

Romantický koncert opäť v rozhlase – str. 25

Štátna filharmónia Košice – str. 25

Záver Bachovho roka – str. 26

Matiné v Mirbachu – str. 27

Viedeň Bratislave – str. 28

Orchestre Orphee Seyssins – str. 28

29] Hudobné divadlo Pokus o renesanciu Panny Orleánskej – str. 29

Osobné debuty na scéne Opery SND – str. 30

Pozdrav z minulého storočia – str. 31

Strhujúci viedenský Billy Budd – str. 32

33] Volá Londýn Za pokus to vždy stojí

34] List z Cremony Z Cremony do Viedne

35] Z opernej histórie XX. Verizmus v nemilosti

37] Hudobný priemysel Nová marketingová stratégia

38] Kapitoly z hudby 20. storočia Dadaizmus – zrod antiumenia či nových podôb umenia?

42] Pedagogické reflexie Orffov “Schulwerk” v premenách času

43] Modulácie Ako sa žije s autentickým folklórom – str. 43

Tradičná hudba na Korzike – str. 45

Brad Mehldau – instantný romantik – str. 47

Jazzové sóla – Jeff Andrews – str. 50

52] Recenzie CD] knihy

Poznámky diskofila – str. 46

55] Kam, kedyAktualizované: 14. 03. 2007