Logo HŽ

Foto : Hudobný život 10/2001

Hudobný život 10/2001

V októbrovom čísle časopisu Hudobný život nájdete niekoľko rozhovorov s osobnosťami slovenskej hudobnej kultúry:

hosťom redakcie je tento raz nový šéfdirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Charles Olivieri-Munroe, ktorý hovorí o. i. o svojich plánoch s týmto naším významným orchestrálnym telesom…,

pri príležitosti 20. výročia Bratislavského chlapčenského zboru sa Hudobný život zhováral s jeho zakladateľkou a dirigentkou Magdalénou Rovňákovou

a v miniprofile mladých sa v rozhovore predstaví slovenský skladateľ Marek Piaček

 

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Giuseppe Verdiho uverejňuje Hudobný život v tomto čísle portrét tohto veľkého operného skladateľa 19. storočia, doplnený o zoznam jeho diel

V pravidelných kapitolách z hudby 20. storočia je v centre pozornosti minimal-art a minimalmusic

Záujemcovia o slovenskú hudbu 20. storočia si môžu prečítať štúdiu o predstaviteľovi slovenskej hudobnej avantgardy 60. rokov Petrovi Kolmanovi

Ťažiskom Modulácií je portrét a diskografia Jima Halla.

Hudobný život Vám ponúka aj množstvo správ z medzinárodných hudobných festivalov a, pravda, aj prvú časť recenzií o Bratislavských hudobných slávnostiach.Aktualizované: 14. 03. 2007