Logo HŽ

Foto : Hudobný život 2/2004

Hudobný život 2/2004

Šéfdirigent ŠFK J. Swoboda

14. Večery novej hudby

Hudba z Prahy

V. Bokes: Sláčikové kvarteto č. 2

Oskar Rózsa Sextet


PDF (1,76 MB)

Aktualizované: 01. 02. 2013